รทว.กรมทางหลวง

รทว.กรมทางหลวง รวบรวมภารกิจงานต่างๆ ของ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง (รทว.) กระทรวงคมนาคม

เปิดเหมือนปกติ

กรมทางหลวง 🎉เปิด 4 ช่องทาง ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ M-Flow ทั้งแบบ ออนไลน์ และ จุดให้บริการ พร้อมกันในวันที่ 29 ตุลาคม 2564...
22/10/2021

กรมทางหลวง 🎉เปิด 4 ช่องทาง ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ M-Flow ทั้งแบบ ออนไลน์ และ จุดให้บริการ พร้อมกันในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป🚙 4:00 หลังเที่ยง · 22 ต.ค. 2021·Twitter Web App

กรมทางหลวง 🎉เปิด 4 ช่องทาง ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ M-Flow ทั้งแบบ ออนไลน์ และ จุดให้บริการ พร้อมกันในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป🚙 4:00 หลังเที่ยง · 22 ต.ค. 2021·Twitter Web App

วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้  ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธ...
21/10/2021

วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้ ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ พร้อมด้วย นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง โดยใช้การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสารศาสตร์ กรมทางหลวง 🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันพุธที่​ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๑.๐๐ น.​ ​ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ กรมทางหลวง​ เป็นประธานในการ...
20/10/2021

วันพุธที่​ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๑.๐๐ น.​ ​ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ กรมทางหลวง​ เป็นประธานในการจัดประชุม เพื่อหารือข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมทางหลวง ตามข้อ ๓, ๔, ๕ โดยมีนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน ตัวแทนจาก สำนักสำรวจและออกแบบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารศาสตร์ กรมทางหลวง ตามหัวข้อดังนี้

(-)ส่วนต่อขยายบรมราชนนี สาย ๓๓๘
(-)โครงการพัฒนาเติมเต็มโครงข่ายด้านเหนือ กทม.
(-)โครงการพัฒนาเติมเต็มโครงข่ายด้านตะวันตก กทม
🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

“รมว.คมนาคม” มอบโยบายเร่งด่วน กรมทางหลวงดูแลประชาชนเดินทางหยุดยาว 21-24 ต.ค. 2564 เน้นพิเศษเพิ่
20/10/2021
“รมว.คมนาคม” มอบโยบายเร่งด่วน กรมทางหลวงดูแลประชาชนเดินทางหยุดยาว 21-24 ต.ค. 2564 เน้นพิเศษเพิ่

“รมว.คมนาคม” มอบโยบายเร่งด่วน กรมทางหลวงดูแลประชาชนเดินทางหยุดยาว 21-24 ต.ค. 2564 เน้นพิเศษเพิ่

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

วันพุธที่​ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๐.๐๐ น.​ ​ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ กรมทางหลวง​ เข้าประชุมงานจ้...
20/10/2021

วันพุธที่​ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๐.๐๐ น.​ ​ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ กรมทางหลวง​ เข้าประชุมงานจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายเทพฤทธิ์ แก้วบุญมี เลขานุการกรม นายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สารศาสตร์ และมีตัวแทนหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมในสถานที่ปฎิบัติงานตนเอง ผ่านระบบ [Zoom] อีกด้วย
🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ  เป็นประธานในการจัดประชุม ร่ว...
19/10/2021

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เป็นประธานในการจัดประชุม ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อหารืองานขออนุญาตงาน โครงการก่อสร้าง MTW M6 โดยใช้การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี
🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ  เป็นประธานในการจัดประชุมเพื่...
18/10/2021

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เป็นประธานในการจัดประชุมเพื่อหารือ การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาร้องเรียน กรณีที่ดินถูกปิดทางเข้า-ออก ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายเกียรติภูมิ ม่วงงาม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง นายศุภโชค มีอำพล รส.สทล.๑๔ ตัวแทนจากแขวงทางหลวงระยอง ,นายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ตัวแทนจากสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมที่ดิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี ชั้น ๒ อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง
🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้ ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รอง...
17/10/2021

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้ ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ พร้อมด้วย นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ ตัวแทนจากสำนักอำนวยความปลอดภัย และ แขวงทางหลวงธนบุรี
เข้าร่วมประชุม

**เรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน การพัฒนาพื้นที่และการขอใช้พื้นที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ถนนกาญจนาภิเษก (บริเวณจุดตัดถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ) "โดย คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้เแทนราษฎร ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

**และช่วงบ่ายประธานและคณะเดินทางลงพื้นที่บริเวณจุดตัดบางขุนเทียนชายทะเล และ บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา ตามลำดับ เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริง และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การพัฒนาพื้นที่ และการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

16/10/2021
Photos from กรมทางหลวง's post
15/10/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

15/10/2021

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ กรมทางหลวง ให้สัมภาษณ์สด ผ่านรายการ "เช้านี้ประเทศไทย" นำเสนอประเด็น "แผนการดำเนินงานโครงการโครงการในปีงบประมาณ 2565" โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เวลา 07.20 น.-07.40 น.

15/10/2021
15/10/2021
Photos from กรมทางหลวง's post
15/10/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

ผลงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2564 และการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปี 2565-2566
14/10/2021
ผลการดำเนินงานในปี 2564 และแผนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในปี 2565 - 2566 ด้านโครงสร้างทา

ผลงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2564 และการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปี 2565-2566

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสราวุธ  ทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วย ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รอง...
14/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสราวุธ ทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วย ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน เข้าประชุมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) สรุปผลงาน ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ปี ๖๔ และการขับเคลื่อนนโยบายปี ๖๕ -๖๖ โดยใช้การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) ณ กระทรวงคมนาคม 🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

14/10/2021

ผลงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2564 และการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปี 2565-2566

Photos from กรมทางหลวง's post
13/10/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ...
12/10/2021

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป้นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี-ถนนติวานนท์ ( ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ทางหลวง ๓๐๑ กม.๓+๓๗๘-กม.๕+ ๑๑๙ ถ.ติวานนท์ ทางหลวง ๓๐๖ กม.๔+๙๘๒-กม.๖+๘๕๖ ) โดยใช้การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ZOOM Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี🧡👷‍♂️🚧🛤️✨

#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เป็นประธานในการประชุม เรื่องก...
12/10/2021

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เป็นประธานในการประชุม เรื่องการกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ บนทางยกระดับอุตราภิมุข โดยมี นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก สำนักสำรวจและออกแบบ ตัวแทนจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตัว...
11/10/2021

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตัววี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยใช้การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ZOOM Cloud Meeting)
ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

09/10/2021
Photos from กรมทางหลวง's post
09/10/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

Photos from กรมทางหลวง's post
09/10/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เป็น ประธานในการประชุมคณะกรรมกา...
08/10/2021

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เป็น ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee, PMC) ร่วมไทย-ลาว โครงการสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ครั้งที่ ๒ พร้อมด้วย นายดนัย เรืองสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ โดยใช้การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วย ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบ...
08/10/2021

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วย ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee, PMC) ร่วมไทย-ลาว โครงการสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๑-๒ โดยใช้การประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมมนัสคอวนิช 🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

Photos from ข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์'s post
07/10/2021

Photos from ข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์'s post

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้ ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รอง...
07/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้ ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ เป็นตัวแทนกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมเรื่องการติดตาม ความเร็ว ๑๒๐ กม./ ชม. โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในวาระการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้มีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) 🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ [Zoom] เป็นประธานในการประชุม พิจ...
06/10/2021

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ [Zoom] เป็นประธานในการประชุม พิจารณาเรื่องการแก้ไขแบบ งานสะพานบึงกาฬ ตอน ๑ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสารศาสตร์ กรมทางหลวง
🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ ​ เป็นประธานในวาระการประชุมคณะก...
06/10/2021

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ ​ เป็นประธานในวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณางานขออนุญาตของโครงการขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณามี ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. งานขออนุญาตก่อสร้างอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานห้วยแม่ตะกึง
๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ของ กฟน. ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสุขุมวิท ๘๑ - ซอยแบริ่ง
๓. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ของ กฟน. ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ
๔. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ของ กฟน. ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง
๕. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน ของ กฟน. ตามแนวถนรกรุงเทพ - นนทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม พร้อมทั้งผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี กรมทางหลวง
🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้ ​ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รอ...
05/10/2021

วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้ ​ดร.มนตรี​ เด​ชา​ส​กุ​ลสม​ รองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ ​ เข้าประชุม [Zoom] กับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ ห้องประชุมสารศาสตร์ กรมทางหลวง
🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร...
04/10/2021

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน ๑ - ๓ โดยนายช่างโครงการ
: นายรัตนะ บุญปัญญโรจน์ ,นายนวพล พรหมจารีย์, นายปณิธาน ไชยรักษ์ ตามลำดับ
🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

6 เส้นทางใหม่ วิ่งความเร็ว 120 กม./ชม. ♥️👷🚜🚛🚚
02/10/2021
เรื่องจริงผ่านจอ on TikTok

6 เส้นทางใหม่ วิ่งความเร็ว 120 กม./ชม. ♥️👷🚜🚛🚚

6 เส้นทางใหม่ เลนขวาสุด ใช้ความเร็วได้ 120 ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง #เรื่องจริงผ่านจอ #คมนาคม

วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้...
02/10/2021

วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๖ สาย อ.พนัสนิคม - บ.เกาะโพธิ์ โดยนายช่างโครงการ
: นายคงเดช ธีรรัตนเขต
🧡👷‍♂️🚧🛤️✨
#montri_doh
#รทวทล​
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

ที่อยู่

2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รทว.กรมทางหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด