ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอ

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอ จัดเก็บภาษีทั่วถึง ยุติธรรมโปร่งใส ประทับใจประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565
14/09/2021

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565

19/07/2021
Photos from ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง's post
15/07/2021

Photos from ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง's post

Photos from ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง's post
14/07/2021

Photos from ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง's post

13/07/2021
05/07/2021
25/06/2021
#ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตจอมทอง👀สำรวจป้ายรายใหม่👀วันที่ 8 มิถุนายน 2564น.ส.ศุภรณ์ คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้ ...
08/06/2021

#ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตจอมทอง

👀สำรวจป้ายรายใหม่👀

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

น.ส.ศุภรณ์ คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง มอบหมายให้ น.ส.อนงค์นุช เพียเพ็งต้น และเจ้าหน้าที่ออกสำรวจป้ายบริเวณพื้นที่แขวงบางมด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

#ภาษีป้าย🌞

#ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตจอมทองยินดีให้บริการ😊

#โควิด-19😷

27/05/2021
27/05/2021
20/05/2021
19/04/2021
ประกาศกรุงเทพมหานคร
24/12/2020

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร

💫ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2564👉หากตรวจสอบพบข้อมูลไม...
24/12/2020

💫ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2564
👉หากตรวจสอบพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ท่านสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลได้ผ่านทางQR Code หรือ ทางเมลล์ได้ที่ [email protected]

คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
https://drive.google.com/.../1PKJaJVx3kIIsrAwwzxV.../view...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👉02-4274925 , 02-4274029

💫ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2564
👉หากตรวจสอบพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ท่านสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลได้ผ่านทางQR Code หรือ ทางเมลล์ได้ที่ [email protected]

คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
https://drive.google.com/.../1PKJaJVx3kIIsrAwwzxV.../view...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👉02-4274925 , 02-4274029

หมู่บ้านจัดสรรที่มิได้จัดตั้งนิติบุคคลของหมู่บ้าน
21/10/2020

หมู่บ้านจัดสรรที่มิได้จัดตั้งนิติบุคคลของหมู่บ้าน

หมู่บ้านจัดสรรที่มิได้จัดตั้งนิติบุคคลของหมู่บ้าน

กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
17/09/2020

กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด

กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด

28/08/2020
ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
26/06/2020

ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
15/06/2020

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Photos from ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง's post
10/06/2020

Photos from ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง's post

03/06/2020
ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐา...
02/06/2020

ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ....


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) โดยเป็นการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ให้แก่ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับลดค่าภาษีที่ต้องชำระตามตัวอย่าง ดังนี้
1) กรณีที่ดินประกอบการเกษตร ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาลของแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563 – 2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี
แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล สำหรับที่ดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา
การใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรม ร้อยละ 0.01 คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 50 บาท
2) กรณีที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และกรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับบ้านหลังอื่นหากมูลค่า
ราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อ ลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 100 บาท
3) กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรม
หรืออุตสาหกรรม มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า/อัตราการใช้ประโยชน์อื่น ร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท เป็นต้น

การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะส่งผลกระทบต่อรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศที่จะนำไปดำเนินภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (จำนวน 39,420 ล้านบาท) แต่จะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ในช่วงเวลานี้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ เช่น มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการนำส่ง และชำระภาษี มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีรายได้ดังเช่นปกติ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ) จำนวน 18 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับครบแล้ว ทั้งนี้ โดยเฉพาะประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างลักษณะใดเป็นการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และลักษณะใดใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เพื่อให้ อปท. สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง บ้านหลังที่ 2 ให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย ให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยแบบรายเดือน (เช่น บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ หอพัก คอนโด เป็นต้น) และโฮมสเตย์ ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย

2) ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้ เพื่อการอยู่อาศัยด้วย เช่น บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็นต้น

3) ไม่รวมถึงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่าง การพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้หมายความรวมถึงการปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำนาเกลือสมุทร การทำสวนป่า การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค หรือจำหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม และให้รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้นด้วย

2) สำหรับระยะเวลาในการประกอบเกษตรกรรมให้รวมถึงช่วงเวลาพักการเกษตร เพื่อฟื้นฟูสภาพที่ดิน หรือการพักที่ดินระหว่างฤดูกาลผลิต หรือการตัดวงจรโรคด้วย

ทั้งนี้ การออกประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ทั้ง 2 ฉบับ จึงเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของภาษีบำรุงท้องที่เดิม ลดการใช้ดุลยพินิจ และทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของการทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมในปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02 2739020 ต่อ 3511 3526 3548 3521

http://www.fpo.go.th/main/News/Press-conference/13061.aspx

ประกาศ...หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
30/05/2020

ประกาศ...
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ประกาศ...หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
30/05/2020

ประกาศ...
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย

ฝ่ายรายได้ จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อราชการ และมายื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกส...
29/05/2020

ฝ่ายรายได้ จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อราชการ และมายื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
#ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโควิด-19
✌✌

แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างhttps://drive.google.com/file/d/11zcThS3G8Bgoxh8ZoyfCuVY1FbotRISO/view?usp=shari...
25/05/2020

แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

https://drive.google.com/file/d/11zcThS3G8Bgoxh8ZoyfCuVY1FbotRISO/view?usp=sharing

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานครได้ขยายเวลาในการดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งหากเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท่านได้รับแจ้งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 15 วัน (ตาม มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ท่านสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านสามารถสแกน QR code ด้านหลังเอกสารที่ท่านได้รับ หรือยื่นคำร้องผ่าน E-Mail: [email protected] หรือท่านสามารถเดินทางมาติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งท่านต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากสำนักงานเขตจอมทอง จะต้องจัดส่งใบแจ้งการประเมินภาษีให้ท่านต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0-2427-4925 , 0-2427-4029

แบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

https://drive.google.com/file/d/11zcThS3G8Bgoxh8ZoyfCuVY1FbotRISO/view?usp=sharing

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานครได้ขยายเวลาในการดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งหากเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท่านได้รับแจ้งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 15 วัน (ตาม มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ท่านสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านสามารถสแกน QR code ด้านหลังเอกสารที่ท่านได้รับ หรือยื่นคำร้องผ่าน E-Mail: [email protected] หรือท่านสามารถเดินทางมาติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งท่านต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากสำนักงานเขตจอมทอง จะต้องจัดส่งใบแจ้งการประเมินภาษีให้ท่านต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0-2427-4925 , 0-2427-4029

คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างhttps://drive.google.com/file/d/1PKJaJVx3kIIsrAwwzxV6NOLkWXI1qkh4/view?usp...
25/05/2020
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง.pdf

คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
https://drive.google.com/file/d/1PKJaJVx3kIIsrAwwzxV6NOLkWXI1qkh4/view?usp=sharing

สามารถส่งเอกสารได้ทาง
email : [email protected]
โทรสาร : 0-2427-4029
หรือสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 2 สำนักงานเขตจอมทอง

การบรรเทาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...ตอนที่ 3 เราจะดูเรื่องการบรรเทาอย่างไร สิ่งแรกที่ชัดเจนคือบรรเทาให้คนเคยภาษี เช่นน...
25/05/2020

การบรรเทาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

ตอนที่ 3 เราจะดูเรื่องการบรรเทาอย่างไร สิ่งแรกที่ชัดเจนคือบรรเทาให้คนเคยภาษี เช่นนาย ก. เคยเสีย 100 บาท ภาษีใหม่คำนวณได้ 200 บาท นายก. ก็จะเสียเพียง 125 บาท อันนี้คือดูที่คน เมื่อดูที่คนก็จะมีคำถามตามมามากมายอีกเช่น ที่คำนวณได้ 200 แจ้งของเดิมไม่ครบ ของเดิมมี 5 แปลงของใหม่มี 10 แปลงเราต้องคิดแยกไหมบรรเทาได้เฉพาะที่เสีย

ถ้าเคสที่เขาทำโรงงานเล็กๆในพรบ.เดิม ภาษีตัวใหม่ทำโรงงานใหญ่กว่าเดิมมาก เราจะบรรเทาอย่างไร ถ้าเกิดจากการขยายกิจการ มีเคสให้สงสัยอีกหลายเคส

แค่เรื่องบรรเทาอย่างเดียวก็มีเคสให้คิดอีกมากมายแต่ตอนนี้แอดมินคิดว่าคงมีเคสบรรเทาเรื่อง Covic-19 อีกเพียงเดาว่ามันจะออกมาใหมออกมาตอนไหน เดาว่าคงต้องออกมา...

อัตราการปลูกต้นไม้ต่อไร่ ประเภทเกษตรกรรม
21/12/2019

อัตราการปลูกต้นไม้ต่อไร่ ประเภทเกษตรกรรม

อัตราการปลูกต้นไม้ต่อไร่ ประเภทเกษตรกรรม

ที่อยู่

พระรามที่ 2
Bangkok
10150

เบอร์โทรศัพท์

+6624274925

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร้านขายของชำไม่มีชื่อร้าน บ้านเลขที่ 75/27 ซอยวุฒากาศ53(ตึกแถวห้องหัวมุมท้ายซอยชัยวัฒน์ เยื้องบ้านฝอยทอง อยู่ระหว่างแยกซอยชัยวัฒน์5กับจอมทอง16) ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150 ร้านขายของชำร้านนี้เปิดมานานกว่า35ปี มีลูกค้าประจำเยอะ ขายดีแต่ไม่เคยเสียภาษีเงินได้ ไม่จดทะเบียนการค้าไม่มีป้ายชื่อร้าน ไม่เสียภาษีป้าย แอบจำหน่ายเหล้าบุหรี่ให้กับเยาวชนและขายเกินเวลา และไม่รู้ว่ามีใบอนุญาตให้ขายเหล้าบุหรี่หรือไม่ ขอให้ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจอมทอง มาตรวจสอบรายได้ของร้านนี้ด้วยครับ