สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิชาการและบริการโรคระบบประสาทในระดับประเทศ
โทร.0-2306-9899
(683)

เปิดเหมือนปกติ

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะเจ้าหน้า ที่ รับมอบถุงมือลาเท็ก จำนวน 1 ลัง ...
29/06/2021

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะเจ้าหน้า
ที่ รับมอบถุงมือลาเท็ก จำนวน 1 ลัง
ถุงมือไนไตร จำนวน 1 ลัง จากผู้ให้ญ่ใจ ได้แก่
คุณ กรกช เจตนลิน
คุณ เปรมสันต์ เจตนลิน
คุณ ณภษร เจตนลิน
เพื่อต้านภัยCOVID-19 ให้แก่สถาบันประสาทวิทยา ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความ...
29/06/2021

ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร
รับมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
มูลค่า 2,000,000 บาท จากมูลนิธิเอสซีจี ให้แก่สถาบันประสาทวิทยา ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวผัดสตีฟขนมไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 60 ชุ...
29/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวผัดสตีฟขนมไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 60 ชุด รับมอบโดยว่าที่พันตรีเรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ดร.สิรรมย์ นาค...
28/06/2021

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ดร.สิรรมย์ นาคะเกศ
และคณะ มอบเงินจำนวน 217,500บาท
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ดังนี้
1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่อง ควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา
(Syringe pump) จำนวน1เครื่อง
3. เตียงไฟฟ้า จำนวน 1เตียง
โดยคุณณฐมา คูณผล เป็นตัวแทนมอบให้แก่
แก่สถาบันประสาทวิทยา เพื่อสู้ภัย COVID-19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวคั่วกลิ้งหมู+ไข่ต้ม ขนมไทย พร้อมน้ำดื่...
28/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวคั่วกลิ้งหมู+ไข่ต้ม ขนมไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 60 ชุด รับมอบโดยว่าที่พันตรีเรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา และคณะผู้บริหารมอบ รถกองหนุน แก่โรงพยาบาลสนามนิมิบุตร...
25/06/2021

ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา และคณะผู้บริหาร
มอบ รถกองหนุน แก่โรงพยาบาลสนามนิมิบุตร
เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด19
โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ
ผู้อำนวยการศูนย์นิมิบุตร และคณะรับมอบ ทั้งนี้รถกองหนุน สนับสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา รับมอบชุด PAPR จากสโมสรโรตารีธนบุรี โครงการร่วมใจ ให...
25/06/2021

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา รับมอบชุด PAPR จากสโมสรโรตารีธนบุรี โครงการร่วมใจ ให้แก่สถาบันประสาทวิทยาสู้ภัย COVID-19 ณ อาคารอำนวยการ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการ...
25/06/2021

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
รับมอบขนมปัง ยามาซากิ ร้านอาหารคุณตุ่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี โรงแรม Carnation Residence มอบข้าวขาหมูจำนวน 60 กล่อง รับมอบโดยว่าที...
25/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี โรงแรม Carnation Residence มอบข้าวขาหมูจำนวน 60 กล่อง รับมอบโดยว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากร พร้อมเยี่ยมช...
25/06/2021

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากร พร้อมเยี่ยมชมรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่โดยมี ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สถาบันประสาทวิทยา
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

สถาบันประสาทวิทยา จัดประชุมหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรInternational Training Course in Epilepsy Nursing Management 2021ผ่า...
24/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา
จัดประชุมหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร
International Training Course in Epilepsy Nursing Management 2021
ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. 2564
ส่งสัญญาณจากห้องประชุมเฉลิมวรรณ ชูทรัพย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น4 สถาบันประสาทวิทยา
ผู้เข้าอบรม คือ แพทย์พยาบาลเครือข่ายด้านโรคลมชักในประชาคมอาเซียนของสถาบันประสาทวิทยา
โดย ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางสุวรรณา วิภาคสงเคราะห์รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงานความเป็นมา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ต้องดูแลตนเองอย่างไร ระหว่างรอรถโรงพยาบาลมารับที่บ้าน
24/06/2021
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ต้องดูแลตนเองอย่างไร ระหว่างรอรถโรงพยาบาลมารับที่บ้าน

ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ต้องดูแลตนเองอย่างไร ระหว่างรอรถโรงพยาบาลมารับที่บ้าน

กรมการแพททย์เปิดเผยคำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ต้องดูแลตนเองอย่างไร ระหว่างรอรถโรงพยาบาลมารับที่บ้....

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวไก่อบ จำนวน 50 ชุด รับมอบโดยว่าที่พันต...
24/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวไก่อบ จำนวน 50 ชุด รับมอบโดยว่าที่พันตรีเรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบอาหารกล่องจำนวน 100 กล่อง น้ำดื่ม 8 แพ็ค และนมกล่อง จากผู้...
24/06/2021

ว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบอาหารกล่องจำนวน 100 กล่อง น้ำดื่ม 8 แพ็ค และนมกล่อง จากผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้

1.คุณเด่นดาว เด่นไพศาล
2.คุณสิริลาภ วสุวัต
3.คุณธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี

ให้แก่สถาบันประสาทวิทยา เพื่อช่วยผู้ป่วย covid-19
ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  มอบรางวัลการประเมินผลงานการนำแนวคิด 3P ไปใช้ในงานประจำ โดยใ...
24/06/2021

แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มอบรางวัลการประเมินผลงานการนำแนวคิด 3P ไปใช้ในงานประจำ โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ร่วมส่งผลงานกันมากมาย 🎉😘และขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ ณ ห้องประชุมอร่ามศรี วสุวัต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

🤓🤓ภาพเบื้องหลัง NIT Talk EP.41ความภาคภูมิใจ ความน่ารัก ระหว่าง Live ❤️ของพี่น้องศิษย์ และอาจารย์ พิธีกรพร้อมแขกรับเชิญมา...
24/06/2021

🤓🤓ภาพเบื้องหลัง NIT Talk EP.41
ความภาคภูมิใจ ความน่ารัก ระหว่าง Live ❤️ของพี่น้องศิษย์ และอาจารย์ พิธีกรพร้อมแขกรับเชิญมาฝากค่ะ

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวผัดกุ้ง ข้าวผัดไข่ มันต้มน้ำขิง จำนวน ...
24/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวผัดกุ้ง ข้าวผัดไข่ มันต้มน้ำขิง จำนวน 60 ชุด รับมอบโดยว่าที่พันตรีเรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

พิธีเปิดการประชุมโครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง การรักษาภาวะสมองเสื่อมสำหรับแพทย์ ครั้งที่ 1 ‪ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน...
24/06/2021

พิธีเปิดการประชุมโครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง การรักษาภาวะสมองเสื่อมสำหรับแพทย์ ครั้งที่ 1
‪ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564‬

โดย ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
นายกสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
ผศ. พิเศษ นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา
นพ.สกานต์ บุนนาค
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย แพทย์สาขาประสาทวิทยา จิตแพทย์ อายุรแพทย์ แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ทั่วไป และแพทย์สาขาอื่น ๆ จำนวน 255 คน ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประสบ รัตนากร อาคารอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

📌📌📌พรุ่งนี้ห้ามพลาด😊😊สำหรับมิตรรักแฟนตัวจริงๆของสถาบันประสาทวิทยานะคะ ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป พร้อมทั้งประเด็นร้อน...
23/06/2021

📌📌📌พรุ่งนี้ห้ามพลาด😊😊สำหรับมิตรรักแฟนตัวจริงๆของสถาบันประสาทวิทยานะคะ ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป พร้อมทั้งประเด็นร้อนๆข่าวจริงข่าวปลอม บนโลกโซเชียลในขณะนี้
📌ประเด็นอะไรมาติดตามรับฟังกันค่ะ

EP.41
กับ NIT Talk ❤️
และความภาคภูมิใจ...
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคสมอง และระบบประสาทไขสันหลังของรัฐ ได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Neurological Institute of Thailand (NIT)

กว่า 60 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทั้งการบริการ และวิชาการทางการแพทย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยหายทุกข์ทรมานจากโรคและพัฒนาการรักษาโรคระบบประสาทในประเทศไทยให้ดี
❤️❤️❤️❤️มาร่วมภาคภูมิใจไปกับพวกเราค่ะ

📌📌📌พรุ่งนี้ห้ามพลาด😊😊สำหรับมิตรรักแฟนตัวจริงๆของสถาบันประสาทวิทยานะคะ ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป พร้อมทั้งประเด็นร้อนๆข่าวจริงข่าวปลอม บนโลกโซเชียลในขณะนี้
📌ประเด็นอะไรมาติดตามรับฟังกันค่ะ

EP.41
กับ NIT Talk ❤️
และความภาคภูมิใจ...
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคสมอง และระบบประสาทไขสันหลังของรัฐ ได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Neurological Institute of Thailand (NIT)

กว่า 60 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทั้งการบริการ และวิชาการทางการแพทย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยหายทุกข์ทรมานจากโรคและพัฒนาการรักษาโรคระบบประสาทในประเทศไทยให้ดี
❤️❤️❤️❤️มาร่วมภาคภูมิใจไปกับพวกเราค่ะ

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูล ว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันประสาทวิทยา หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 แ...
23/06/2021

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูล ว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันประสาทวิทยา หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และไปรับการทำฟัน หลังจากฉีดยาชา ผู้ป่วยมีอาการเส้นเลือดตีบทั้งที่สมองและหัวใจ เข้ารับการรักษาตัวที่ ICU สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอชี้แจงว่า เป็นข่าวปลอม ไม่มีผู้ป่วยรายดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันประสาทวิทยา

สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการเข้ารับวัคซีน หรือได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สามารถเข้ารับการทำทันตกรรมได้ตามปกติ และประชาชนทั่วไปหากมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง อาทิ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่อง แขนขา ชาหรืออ่อนแรง ซีกใดซีกหนึ่ง อาการเวียนศีรษะหรือความผิดปกติด้านการทรงตัวแบบทันทีทันใด ควรรีบไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที เพราะหากตรวจพบว่าเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ช่วยลดโอกาสเกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูล ว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันประสาทวิทยา หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และไปรับการทำฟัน หลังจากฉีดยาชา ผู้ป่วยมีอาการเส้นเลือดตีบทั้งที่สมองและหัวใจ เข้ารับการรักษาตัวที่ ICU สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอชี้แจงว่า เป็นข่าวปลอม ไม่มีผู้ป่วยรายดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันประสาทวิทยา

สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการเข้ารับวัคซีน หรือได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สามารถเข้ารับการทำทันตกรรมได้ตามปกติ และประชาชนทั่วไปหากมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง อาทิ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่อง แขนขา ชาหรืออ่อนแรง ซีกใดซีกหนึ่ง อาการเวียนศีรษะหรือความผิดปกติด้านการทรงตัวแบบทันทีทันใด ควรรีบไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที เพราะหากตรวจพบว่าเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ช่วยลดโอกาสเกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบหมูแผ่นกรอบ (จุ๊บ-ตี้) และขน...
23/06/2021

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบหมูแผ่นกรอบ (จุ๊บ-ตี้) และขนมปาริชา จำนวน 125 ชุด จากคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร (อาร์ม) คุณสมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์ (ตี้) และเพื่อนๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

Photos from กรมการแพทย์'s post
22/06/2021

Photos from กรมการแพทย์'s post

นายแพทย์อัครวุฒิ วิริยเวชกุล ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาล รับมอบสปาเกตตี้+ปลาสลิดทอด ขนมไท...
22/06/2021

นายแพทย์อัครวุฒิ วิริยเวชกุล ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาล รับมอบสปาเกตตี้+ปลาสลิดทอด ขนมไทย และน้ำดื่ม จำนวน 60 ชุด จากร้าน Steve Cafe & Cuisine โดยคุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบข้าวกล่อง จากสถาบันเทคโนโลยี...
22/06/2021

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบข้าวกล่อง จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบัน เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบข้าวกล่อง จากพระอาจารย์ธงชัย...
22/06/2021

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบข้าวกล่อง จากพระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม วัดแดงประชาราษฎร์ “ ธรรมให้ทาน ทานด้วยธรรม “ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบ  A  ราเมง จำนวน  100 กล่อ...
22/06/2021

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบ A ราเมง จำนวน 100 กล่อง จากคุณจักกเดช - คุณดาราพร อัศวโสภณ คุณตันยา เขมสมิทร์ บริษัทเอราเมง จำกัด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

สถาบันประสาทวิทยา ขอแจ้งเลื่อน ฉีดวัคซีน astrazeneca เข็มที่ 2 ตามประกาศด้านล่างนี้ค่ะ เฉพาะ ผู้ที่นัด ฉีดวัคซีน astraze...
22/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา ขอแจ้งเลื่อน ฉีดวัคซีน astrazeneca เข็มที่ 2 ตามประกาศด้านล่างนี้ค่ะ เฉพาะ ผู้ที่นัด ฉีดวัคซีน astrazeneca เข็มที่ 2 วันที่ 27 / 28 / 29 กันยายน เท่านั้นค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่เบอร์ 02 3069899 ต่อ 2126

สถาบันประสาทวิทยา ขอแจ้งเลื่อน ฉีดวัคซีน astrazeneca เข็มที่ 2 ตามประกาศด้านล่างนี้ค่ะ เฉพาะ ผู้ที่นัด ฉีดวัคซีน astrazeneca เข็มที่ 2 วันที่ 27 / 28 / 29 กันยายน เท่านั้นค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่เบอร์ 02 3069899 ต่อ 2126

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร้าน Steve Cafe & Cuisine โดยคุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวปลากะพงผั...
21/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร้าน Steve Cafe & Cuisine โดยคุณเยาวพา ปัทมวรกุลชัย มอบข้าวปลากะพงผัดผงกะหรี่ /ขนมไทย และนำ้ดื่ม จำนวน 60 ชุด รับมอบโดยว่าที่พันตรีเรืองฤทธิ์ หมีวัน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

#ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม ความประทับใจ❤️ของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ สถาบันประสาทวิทยา กรม...
21/06/2021

#ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม

ความประทับใจ❤️ของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

🙏😊ขอขอบคุณทุกคำชื่นชมค่ะ ที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้ทีมฉีดวัคซีนทุกท่าน ไม่ว่าเป็นแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวทุกๆท่าน ด้วยนะคะ

#ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม

ความประทับใจ❤️ของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

🙏😊ขอขอบคุณทุกคำชื่นชมค่ะ ที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้ทีมฉีดวัคซีนทุกท่าน ไม่ว่าเป็นแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวทุกๆท่าน ด้วยนะคะ

21/06/2021

📣📣กรมการแพทย์ เตือน‼️การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ใช้ยืนยันเข้ารักษาใน รพ. ต้องเป็นการตรวจที่ใช้ “วิธี rt-PCR” เท่านั้น
.
🔸🔸นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มของแรงงาน พนักงานบริษัทเอกชน ห้างร้าน ทำให้บริษัทต่างๆ มีความต้องการให้แรงงานเข้ารับการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าทำงาน จึงหันไปเข้ารับการตรวจจาก Lab เอกชน
.
🚨🚨จากข้อมูลของศูนย์สายด่วน 1668 พบว่าขณะนี้ผู้ที่โทรเข้ามาเนื่องจากต้องการหาเตียงนอนโรงพยาบาล มีจำนวนมากที่ได้รับการตรวจโดย Lab เอกชน #ที่ไม่ได้รับการรับรอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิธีที่อื่นที่ไม่ใช่ “วิธี rt-PCR” แต่มีราคาถูกกว่า เช่น การเจาะเลือดตรวจแบบ Rapid test หรือการทำ swab หา Antigen ทางศูนย์ 1668 หรือโรงพยาบาลจึงยังไม่สามารถจัดสรรเตียงให้ได้ทันที และต้องให้ผู้ที่ต้องการเตียงกลับไปตรวจด้วยวิธีมาตรฐานคือ rt-PCR ใหม่เสียก่อน ทำให้เสียเวลาและต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน
.
🔸🔸อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ประกอบการบริษัทเอกชน ที่มีความประสงค์จะให้แรงงาน พนักงาน ตรวจโควิดก่อนเข้ารับงาน ติดต่อไปยัง หน่วยงานสถานพยาบาลของรัฐ หรือหากจะตรวจโดยคลินิก Lab เอกชน ต้องขอหลักฐานการได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการเป็นหน่วยตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 และต้องแน่ใจว่าเป็นการตรวจแบบ “วิธี rt-PCR” ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอจัดสรรเตียงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
.
ข้อมูล : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
[ 20 มิถุนายน 2564 ]
#กรมการแพทย์ #ตรวจโควิด
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบข้าวหน้าปลาแซลมอน พร้อมน้ำสมุนไพร จำนวน 40 ชุด ผู้มอบขอเป็น “ ...
20/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบข้าวหน้าปลาแซลมอน พร้อมน้ำสมุนไพร จำนวน 40 ชุด ผู้มอบขอเป็น “ กำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าสู้ โควิด “ รับมอบโดยนางยุพิน เรืองพิสิฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลตรวจการ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยCOVID- 19 ณ อาคารรัชมงคล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบน้ำมะตูม/ตะโก้เผือก/สุกี้ทะเลแห้ง จำนวน 50 ชุด ผู้มอบขอเป็น “ ...
19/06/2021

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบน้ำมะตูม/ตะโก้เผือก/สุกี้ทะเลแห้ง จำนวน 50 ชุด ผู้มอบขอเป็น “ กำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าสู้ โควิด “ รับมอบโดยนางสาวมาลีวัลย์ พานทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลตรวจการ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยCOVID- 19 ณ อาคารรัชมงคล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564

แพทย์ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ บันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ วันใหม่วาไรตี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด...
18/06/2021

แพทย์ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ บันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ วันใหม่วาไรตี้
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดิจิทัล หมายเลข 3
เรื่อง “ ประคบเย็น-นวดคอผิดวิธี เสี่ยงเป็นอัมพาต “
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบ...
18/06/2021

ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง(PAPRs) รุ่น SC-003 จำนวน 5 ชุด มูลค่า 49,000 บาท จากผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้

1.คุณธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์
2.คุณอรพรรณ อรุณรังสิกุล
3.MBA-KU รุ่น 4
4.กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ชาญอิสสระ

และรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความดันอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ขนาดพกพา ยี่ห้อ Creative Medical รุ่นPC-303 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 18,000 บาท จากคุณดิฐวัฒน์ อิสสระ

ให้แก่สถาบันประสาทวิทยาสู้ภัย COVID- 19 ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ที่อยู่

312, ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี
Bangkok
10400

สาย 18, 28, 108 สาย ปอ.18, 28, 515, 542, ปอพ.4

เบอร์โทรศัพท์

0-23069899

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ศูนย์ความเป็นเลิศ โรคระบบประสาทไขสันหลัง
ศูนย์ความเป็นเลิศ โรคหลอดเลือดสมอง
ศูนย์ความเป็นเลิศ โรคเนื้องอกระบบประสาท
ศูนย์ความเป็นเลิศ โรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกัน
ศูนย์ความเป็นเลิศ โรคลมชัก P-NEC

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันประสาทวิทยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันประสาทวิทยา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้รับการรักษามาเป็นเวลาตั้งแต่ปี2527จนถึงปัจจุบันค่ะ
รบกวน จนท อ่านไลน์ ในการประสงค์รับส่งยาหน่อยได้ไหมคะ
สอบถามคะ ได้ติดต่อขอรับยาทางไปรษณีย์ในแอปพลิเคชั่นไลน์ @pniconsult ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน่อยได้ไหมคะ พอดีคนไข้อยู่ ต่างจังหวัด กังวลคะ
บริการพบแพทย์DRIVE THRU /Telemed สะดวกรวดเร็ว ในช่วงวิกฤตCOVID โดยทีมจนท.PNI Consult ให้คำแนะนำและข้อมูลเพื่อพบแพทย์ และได้รับยาทานต่อเนื่องค่ะ ขอชื่นชมทีมแพทย์และบุคลากรสถาบันประสาทวิทยาค่ะ
ระบบ PNI Consult มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์และรับยา ในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ขอชื่นชมแพทย์และทีม PNI Med/Telemed มา ณ โอกาสนี้ค่ะ 😀😀😀
สถาบันประสาทวิทยานี้ดีมากมีพยาบาลที่ดีเคยไปรักษามาดีมากบุรุษพยาบาลก็ดีค่ะ
ในเรื่องวาจา​หรือสั้นๆ​ คือ​ คำพูด​ กับคนไข้​ นั่นเอง
ปรับปรุง​ มารยาท​ด้วย
เจ้าหน้าที่​ ที่หน้าห้องตรวจ มายาทไม่ดีค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งาน online เกี่ยวกับลมชัก ค่ะ จากสถานการณ์โควิด19 เราจึงต้องเปลี่ยนเป็นสัมมนาออนไลน์ ถ่ายทอดสด ณ ที่ทำการเครือข่ายอาสาโรคลมชักแห่งประเทศไทย อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆได้ ไม่ต้องเดินทาง มีปัญหาคาใจสอบถามแพทย์เภสัชกรได้ในงาน #กิจกรรมบ้านลมชักคลับครั้งที่2 ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์(ระบบปิด) กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง “ชีวิตดี๊ดี...ในแบบฉบับคนเป็นลมชัก” วันสาร์ที่ 23 ม.ค. 64 เวลา 12.30 -17.00 น #อยากรู้จักโรคลมชัก #ผ่าตัดได้ไหม #ผ่าตัดแล้วดีขึ้นจริงหรือ บรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลมชัก #ผลข้างเคียงของยาลมชัก #ทานยาแต่ละชนิดให้ผลต่างกันไหม ร่วมฟังคำตอบจากเภสัชกร สถาบันประสาทวิทยา #เป็นลมชักทำงานได้ไหม #ผ่าตัดแล้วเป็นอย่างไร #ดูแลลูกเป็นลมชักรุนแรงจะทำได้หรือ ร่วมฟังประสบการณ์ตรงจาก ผู้ป่วย ผู้ดูแล แบ่งปันมุมมอง การตัดสินใจ #การดำเนินชีวิต #การอยู่กับสังคมอย่างเป็นสุข #การดูแลผู้ป่วยที่ทำให้ชีวิตยังดี๊ดี #ยังคงรักษาระยะห่างตามมาตรการโควิด19 #ปลอดภัยไว้ก่อน โอนเงินค่าลงทะเบียน 50 บาท ที่ บช. ออมทรัพย์ คุณกมลทิพย์ ถาวรรัตน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 0782341154 ส่งใบโอน พร้อมชื่อ เบอร์โทร ใต้โพสต์ หรือส่งเข้า inbox ของแอดมิน Kamolthip Thawornrat ได้เลยค่ะ cr: #เครือข่ายอาสาโรคลมชักแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์: “สถาบันประสาทวิทยา” เปิดให้คนกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 พบแพทย์ออนไลน์ผ่าน Telemedicine ในกรณีผู้ป่วยที่มีนัดของสถาบันประสาทวิทยา ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ตลาดกลางกุ้ง และพื้นที่จ.สมุทรสาคร ในรอบ 14 วันที่ผ่านมา หรือเข้าข่ายต้องสงสัยติดโควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจกับทีมแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยา ผ่านระบบ Online โดย scan QR code ตามภาพและติดต่อกับ admin เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อนัดหมายตรวจทางonline พร้อมทั้งส่งยาถึงบ้านโดยใช้ไปรษณีย์ไทย พบแพทย์ online ปลอดภัย หายห่วง รักษาต่อเนื่อง ไม่ขาดยา ด้วยความปรารถนาดีจาก สถาบันประสาทวิทยา ###########
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ #กิจกรรมบ้านลมชักคลับครั้งที่2 กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กิจกรรมบ้านลมชักคลับครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ชีวิตดี๊ดี...ในแบบฉบับคนเป็นลมชัก” วันสาร์ที่ 23 ม.ค. 64 เวลา 13.00 -17.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันประสาทวิทยา ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านลมชัก จากสถาบันประสาท มาร่วม #ให้ความรู้เกี่ยวกับลมชัก #การผ่าตัดลมชัก #การแพ้ยา #การดื้อยาอาการเป็นอย่างไร นอกจากนี้ เราได้ #เชิญผู้ป่วยลมชักมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งแพทย์ที่เคยเป็นลมชักและหายแล้ว ทั้ง #ผู้ป่วยลมชักที่ยังไม่หาย #ผู้ดูแล ในรูปแบบ #แบ่งปันมุมมองการตัดสินใจ #การดำเนินชีวิต #การอยู่กับสังคมอย่างเป็นสุข #การดูแลผู้ป่วยที่ทำให้ชีวิตยังดี๊ดี ค่าใช้จ่ายท่านละ 50 บาท เพื่อจัดอาหารว่างให้นะจ๊ะ #รีบลงทะเบียนกันนะคะ....ช้า อด หมดที่นั่งนะคะ #ยังคงรักษาระยะห่างตามมาตรการโควิด19 #ปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อเหล่าสมาชิก ติดต่อลงทะเบียนได้ โดย inbox และชำระค่าลงทะเบียนเข้างานได้เลยค่ะ