กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล เร็วๆนี้

เปิดเหมือนปกติ

📣📣ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ สามารถตรวจสอบได้ที่ http://bit.ly/3kSc1IV เ...
18/08/2021

📣📣ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ สามารถตรวจสอบได้ที่ http://bit.ly/3kSc1IV เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า บริการ และจัดทำแผนการลงทุนร่วมกับบริษัทที่ผ่านการรับรองเข้าร่วมโครงการฯ ทันที

📣📣ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ สามารถตรวจสอบได้ที่ http://bit.ly/3kSc1IV เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า บริการ และจัดทำแผนการลงทุนร่วมกับบริษัทที่ผ่านการรับรองเข้าร่วมโครงการฯ ทันที

"ก้าวไปด้วยกัน พัฒนากุ้งทะเลไทย🇹🇭 ให้มั่นคงและยั่งยืน"กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เปิดรับสม...
22/07/2021

"ก้าวไปด้วยกัน พัฒนากุ้งทะเลไทย🇹🇭 ให้มั่นคงและยั่งยืน"
กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้ เพียงเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 สำหรับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ 35 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ

ประเภทบริษัทหรือผู้ประกอบการที่เปิดรับในโครงการ
1. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)
2. ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ
3. พลาสติก Polyethylene (PE)

โดยบริษัทฯ ต้องผ่านเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนด และได้รับการรับรองโดยกรมประมง
หมดเขตรับสมัคร 15 ก.ย. 64 ❗❗❗
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และไม่พลาดทุกข่าวสาร ได้ที่ LINE “COASTALCARES” แค่แอดเราเป็นเพื่อน 👉 (LINE messenger) ID: @281jxxaj

ยื่นเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

https://coastalaqua.fisheries.go.th/app/shrimpproject2021/index

#กรมประมงห่วงใยเกษตรกรไทย #COASTALCARES #คชก64 #ลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล #เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล #เกษตรกรไทย #ชายฝั่ง

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
20/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

🦐"ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน"😊.กรมประมง โดยกองฯชายฝั่ง เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นท...
17/07/2021

🦐"ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน"😊
.
กรมประมง โดยกองฯชายฝั่ง เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ 35 จังหวัด เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564
.
ซึ่งโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
📌กิจกรรมลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า
📌กิจกรรมลดต้นทุนแฝง
.
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเลือกจะดำเนินการอย่างน้อย 1 รูปแบบ 👍
และเลือกกี่รูปแบบก็ได้ภายใต้วงเงิน 3 ล้านบาท ดังนี้
✔รูปแบบที่ 1 ติดตั้งระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) แบบออนกริด (On grid)
✔รูปแบบที่ 2 ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ
✔รูปแบบที่ 3 การปูผ้าพลาสติกบ่อเลี้ยง (Polyethylene: PE) ทั้งบ่อ
✔รูปแบบที่ 4 การปูผ้าพลาสติก PE บ่อเลี้ยงบางส่วน
✔รูปแบบที่ 5 การใช้พลาสติก PE ทำบ่ออนุบาลลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยง ร่วมกับการปรับปรุงบ่อเลี้ยง เช่น บดอัดด้วยดินลูกรัง
✔รูปแบบที่ 6 การทำบ่อลอยหรือบ่อที่มีระบบทางน้ำไหลทางเดียวด้วยพลาสติก PE
*สำหรับรูปแบบที่ 3-6 เกษตรกรจะต้องมีพื้นที่บ่อหรือปรับปรุงให้มีบ่อเพียงพอสำหรับรองรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำ และบำบัดน้ำเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงโรคจากแหล่งน้ำภายนอก
.
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่พลาดทุกข่าวสาร❗❗❗ แอดเราเป็นเพื่อน ได้ที่ 👉[email protected] “COASTALCARES” (ID: 281jxxaj) หรือ scan Qr Code
.
#กรมประมงห่วงใยเกษตรกรไทย #COASTALCARES #คชก64 #ลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล #เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล #เกษตรกรไทย #ชายฝั่ง

❗❗❗เราตอบทุกคำถามในโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล🦐 แค่แอดเราเป็นเพื่อน😊เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่สนใจ ในพื้นที่ 35 จังห...
17/07/2021

❗❗❗เราตอบทุกคำถามในโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล🦐 แค่แอดเราเป็นเพื่อน😊

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่สนใจ ในพื้นที่ 35 จังหวัด แอดเลย 👉[email protected] “COASTALCARES” (ID: 281jxxaj) หรือแสกน QR code

#กรมประมงห่วงใยเกษตรกรไทย #COASTALCARES #คชก64 #ลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล #เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล #เกษตรกรไทย #ชายฝั่ง

❗❗❗เราตอบทุกคำถามในโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล🦐 แค่แอดเราเป็นเพื่อน😊

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่สนใจ ในพื้นที่ 35 จังหวัด แอดเลย 👉[email protected] “COASTALCARES” (ID: 281jxxaj) หรือแสกน QR code

#กรมประมงห่วงใยเกษตรกรไทย #COASTALCARES #คชก64 #ลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล #เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล #เกษตรกรไทย #ชายฝั่ง

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
17/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

☺️เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล🦐 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกร...
15/07/2021

☺️เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล🦐 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารหรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ 👉[email protected] “COASTALCARES” (ID: 281jxxaj)
#กรมประมงห่วงใยเกษตรกรไทย #COASTALCARES #คชก64 #ลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล

☺️เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล🦐 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารหรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ 👉[email protected] “COASTALCARES” (ID: 281jxxaj)
#กรมประมงห่วงใยเกษตรกรไทย #COASTALCARES #คชก64 #ลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
13/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชาพิจารณ์ และให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปลากะพงขาว พ.ศ. 2564 – 2566ได้ที่...
09/07/2021

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชาพิจารณ์ และให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปลากะพงขาว พ.ศ. 2564 – 2566

ได้ที่ https://bit.ly/3jt3ETE หรือ https://coastalaqua.fisheries.go.th/app/survey/seabassactionplan
***หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 21 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชาพิจารณ์ และให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปลากะพงขาว พ.ศ. 2564 – 2566

ได้ที่ https://bit.ly/3jt3ETE หรือ https://coastalaqua.fisheries.go.th/app/survey/seabassactionplan
***หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 21 กรกฎาคม 2564

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
09/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
08/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
08/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
08/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

07/07/2021

กรมประมงแจ้งข่าวจีนเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบกักกันโรค ณ ด่านนำเข้าต่อสินค้ากุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อการบริโภคของไทย เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อ EHP ในสินค้าจากไทย และเน้นย้ำฝ่ายไทยป้องกันไม่ให้เกิดปนเปื้อนเชื้อ COVID – 19 ในสินค้าส่งออก เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กรมประมงขอให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกจีนตลอดสายการผลิต ตั้งแต่สถานบรรจุสัตว์น้ำ ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟักและอนุบาล เพิ่มความระมัดระวังในกระบวนการผลิต ป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคกุ้งทะเลในสินค้าส่งออก รวมทั้งเชื้อก่อโรคในคนโดยเฉพาะเชื้อ COVID – 19 กรมประมงจึงขอให้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟักและอนุบาล ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกจีน ขอรับหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยสามารถยื่นใบคำขอรับหนังสือรับรองที่ศูนย์วิจัยฯ และสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Download : หนังสือฉบับเต็ม, ใบคำขอรับหนังสือรับรอง, ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองhttps://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210707203943_1_file.pdf

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
06/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
02/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
30/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
30/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
30/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
25/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
21/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง's post
20/06/2021

Photos from กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
17/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
17/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
15/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
15/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
09/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
09/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
04/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

ความสำเร็จของการเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง ของ กรมประมง
04/06/2021
ความสำเร็จของการเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง ของ กรมประมง

ความสำเร็จของการเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง ของ กรมประมง

📌🐟 ปลากะพงทอง 🐟 ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลากะพงทอง ปลาทะเลที่เป็นที่นิยมของผู้บริโ....

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
01/06/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
27/05/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

ที่อยู่

50 เกษตรกลาง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้วรเดช ฟาร์ม ทำการวิจัยร่วมกับสถานบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพาพัตนาเสริมการเลี้ยงเพิ่มคุณภาพการเลี้ยงหอยแครงในระบบควบคุม โดยการเพาะแพลนตอล เสริมให้หอยแครง และได้ขอการสนับสนุนหัวเชื้อแพลนตอลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงความชื้น20-60%rh..รับประกัน/ซ่อมบำรุงหลังการขาย..iso9001..www.weifothailand.com