ครูหมวกแดงเติมยิ้ม

ครูหมวกแดงเติมยิ้ม มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยา

06/04/2024

#วันจักรี ๖ เมษายน
วันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ก่อนการเปลี่ยนแผ่นดิน สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ซึ่งไปราชการทัพเมืองเขมร และยกกำลังเข้าตีเมืองเสียมราฐ เมื่อทราบข่าวการจลาจลในกรุงธนบุรี จึงได้รีบยกทัพกลับ ขณะนั้นเป็น เดือนเมษายน ๒๓๒๕ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาถึงในวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ก็ได้สืบสวนเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และจับกุมผู้ก่อการกบฏมาลงโทษ รวมทั้งให้ข้าราชการปรึกษาพิจารณาความที่มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเพื่อมิให้เกิดปัญหายุ่งยากอีกจึงให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ครองราชย์ได้ ๑๕ ปี และถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงตระหนักพระทัยดีว่า การอ้างสิทธิธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นค่อนข้างยากลำบาก ด้วยเหตุผลสำคัญ ๒ ประการคือ
ประการแรก มิได้ทรงมีสายสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ประการที่สอง มิได้ทรงอยู่ในฐานะวีรบุรุษผู้แลกเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง ดังเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์จึงต้องทรงแสวงหาความชอบธรรมในการสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ข้าทหาร ข้าราชบริพาร ตลอดจนราษฎรทั้งปวง
พระองค์ทรงเลือกวิถีทางธรรมะเป็นหลักสำคัญ เพราะทรงมีพระราชดำริว่า หัวใจของราษฎรทุกดวงพันผูกมั่นคงอยู่กับพระพุทธศาสนา จึงทรงเน้นพระราชภารกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งคือ จะต้องทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา ทรงเป็นธรรมราชควบคู่ไปกับการปกป้องรักษาอธิปไตยของบ้านเมือง

#วันจักรี #รัตนโกสินทร์ #กว่าจะเป็นไทย

06/04/2024

🇹🇭 ประเทศไทย จะดำรงอยู่ได้ ด้วย รู้...รัก...สามัคคี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 🙏

#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
#ประวัติศาสตร์ที่ต้องเล่า
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > • 🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:

06/04/2024

วันมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
พระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม "กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ "
#วันจักรี

🩸➡️🩸🩸🩸
03/04/2024

🩸➡️🩸🩸🩸

“ร้อย.ปจว.1 พัน.ปจว. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567...
02/04/2024

“ร้อย.ปจว.1 พัน.ปจว. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567”

พ.ต.ศราวุธ คุณดิลกญาดา ผบ.ร้อย.ปจว.1 นำกำลังพล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ บก.ทภ.1 กรุงเทพฯ

#สมเด็จพระเทพ
#สิรินธร
#สายใจไทย

02/04/2024

"๒ เมษายน ของทุกปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" 🙏💜

#สมเด็จพระเทพ
#สิรินธร
#สายใจไทย 💜💜💜
#ทูลกระหม่อมอาจารย์ #อพสธ
#สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > • 🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:

31/03/2024

“ วันตรวจเลือกทหาร ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง?? ”
:
การตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2567 (ยกเว้นวันที่ 6 เมษายน)
น้องๆต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ นะครับ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. ใบสำคัญ (สด.9)
3. หมายเรียก (สด.35)
4. วุฒิการศึกษา (สูงสุด)
5. หนังสือรับรองจบ รด.ปี 1 หรือ ปี 2 (ถ้ามี)
6. ใบรับรองแพทย์จาก รพ.ทบ. กรณีตรวจมาแล้ว (ถ้ามี)
7. หลักฐานประกอบการตรวจโรค เช่น ฟิล์ม X-ray (ถ้ามี)
8. ค่าปรับ กรณีรับ สด.35 ในวันตรวจเลือก
:
เตรียมของทุกอย่างให้พร้อม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจเลือกทหารฯ
แล้วเจอกันนะคร้าบบ!!!
:
#ตรวจเลือกทหาร67
#ปลดทหารมีงานทำ
#รับใช้ประเทศชาติ
#ตรวจเลือก
#สด.43
#ตรวจเลือกทหาร
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > • 🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:

31/03/2024

เพลง พระเทพแห่งไทย (remaster) โดย กรมดุริยางค์ทหารบก ได้ปรับคำร้องในส่วนของพระนามให้เป็นพระนามในปัจจุบันอำนวยก...

31/03/2024

" 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า "🙏
🔷 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา
ทรงปกครองบ้านเมืองให้มั่นคง และรุ่งเรือง
เป็นยุคทองของการค้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนมี "เงินถุงแดง"
:
#วันพระนั่งเกล้า
#พระบิดาแห่งการค้าไทย
#เงินถุงแดง
#วันเจษฏา #ภูบดินทร์
#ประวัติศาสตร์ที่ต้องเล่า
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > • 🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:

24/03/2024
24/03/2024

📣📣 1 – 12 เมษายน 2567 “วันตรวจเลือก”
:
🇹🇭 กระทรวงกลาโหม ขอเชิญชวนชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2546 อายุ 21 ปี ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2538-2545 อายุ 22-29 ปี (ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี)
📌📌” ”สมัครใจ“ “เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยสามารถแจ้งความจำนง ได้ในวันตรวจเลือก (1 – 12 เม.ย. 67 ตามหมายเรียก)
🔉สมัครใจแล้วได้อะไร
✅มีรายได้มั่นคง
✅มีเบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพเพิ่มเติม
✅มีสิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
✅โอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
✅โอกาสในการเข้าเป็นนักเรียนทหาร นักเรียนนายสิบตำรวจ และทหารอาสา
✅โควตาหรือคะแนนพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
✅โอกาสในการทำงานกับบริษัทเอกชน
✅ได้รับการฝึกทักษะ ความรู้เฉพาะทางในการประกอบอาชะ และการช่วยเหลือสังคม
✅เลือกบรรจุเหล่าทหารที่ชอบได้ตามต้องการ
✅สมัครใจเป็นทหารกองประจำการต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 30 ปี มีคะแนนพิเศษเพิ่มทุกปี
🎯สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสัสดี 02-223-3259
http://sassadee.rta.mi.th
:
#สมัครทหาร
#ทหารใหม่
#ตรวจเลือกทหาร67
#ปลดทหารมีงานทำ
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > • 🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:

24/03/2024

“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก วันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตร ของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาทางด้านการเกษตร มารับบริการในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยคลินิกแห่งนี้จะเคลื่อนที่ไปหาเกษตรกร ได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ

24/03/2024
17/03/2024

📣 ประกาศกรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ ประจำปี 2567 #สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://dop.rta.mi.th/

17/03/2024
12/03/2024

ช่วยกันคนละนิด เพื่อลดอากาศพิษให้กับโลก

10/03/2024

💠 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
💧 เป็นโครงการต้นแบบที่มีการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ทำการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล มีถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง มีอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านน้ำบาดาลและจุดบริการน้ำดื่มสะอาด พร้อมสร้างแนวท่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบลหนองฝ้าย
💦 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 58,000 คน 11,600 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 300,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่ได้ประมาณ 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ยังส่งน้ำไปยังตำบลอื่นๆ ในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำหรับทำระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอและมั่นคง
💠 ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป
:
#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง
#สืบสานรักษาต่อยอด
#แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
:
Cr. : เพจพระลาน
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > •🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:
🌐 Tiktok:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ที่มูลนิธิโครงการร่วมกับมหาวิ...
10/03/2024

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ที่มูลนิธิโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการปรับปรุงใหม่ ว่า “พันธุ์พระราชทาน ๘๙” ตามพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๙ มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานินสูงอันมีสรรพคุณช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง ด้วยการยับยั้งไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อน ชะลอความเสื่อมของดวงตา ผลของสตรอว์เบอร์รีจะมีสีแดงเข้มเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมรสชาติหวานสดชื่นชวนรับประทาน

04/03/2024

เติมยิ้ม เติมรู้ กับกิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ✌️✌️✌️
#ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่101
#ครูหมวกแดงเติมยิ้ม
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

03/03/2024

🔹พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตภัยแล้ง โดยทรงรับฎีกาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ราษฎรขอพระราชทานพระมหากรุณา โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล – คลองสีเสียด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมชลประทานสนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชลเชื่อมต่อกับระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่เดิม ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดฯ ให้มีปริมาณน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น “เขื่อนขุนด่านปราการชล ลดน้ำยามท่วม เติมน้ำยามแล้ง”🙏

#ทรงพระเจริญ #สืบสานรักษาต่อยอด
#โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ
:
จากเพจพระลาน
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > •🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:
🌐 Tiktok:

26/02/2024

"26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ"
ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์จันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก)
:
#การสหกรณ์ไทย
#วันสหกรณ์แห่งชาติ
#สหกรณ์แห่งแรก
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > •🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:
🌐 Tiktok:

25/02/2024

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ประเทศไทยมีการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรก โดยมีความเป็นมาดังนี้
:
กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 ด้วยพระดำริของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และโทรคมนาคม พระองค์ทรงดำริตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น เมื่อ พ.ศ.2471 โดยสั่งเครื่องส่งกระจายเสียงคลื่นสั้นเข้ามาทดลอง และให้อยู่ในความควบคุมของช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ตั้งสถานีที่ตึกที่ทำการไปรษณีย์ปากคลองโอ่งอ่าง ตำบลวัดราชบูรณะเป็นครั้งแรก ใช้ชื่อสถานีว่า "4 พีเจ" (HS 4 PJ)
ต่อมาได้มีการประกอบเครื่องส่งคลื่นขนาดกลาง 1 กิโลวัตต์ ขึ้น ทำการทดลองที่ตำบลศาลาแดงใช้ชื่อสถานีว่า "หนึ่ง หนึ่ง พีเจ" (HS 11 PJ) ซึ่งการใช้ชื่อสถานีว่า "พีเจ" ในยุคนั้น ย่อมาจากคำว่า "บุรฉัตรไชยากร" อันเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่านนั่นเอง
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ โดยใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” (Radio Bangkok at Phyathai) ตั้งอยู่ที่วังพญาไท มีกำลังส่ง 2.5 กิโลวัตต์
พิธีเปิดสถานีกระทำโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เข้าไมโครโฟนถ่ายทอดไปตามสาย เข้าเครื่องส่งแล้วกระจายเสียงสู่พสกนิกร นับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทย
ต่อมา วันที่ 1 มกราคม 2484 กรมโฆษณาการ (เปลี่ยนชื่อมาจากสำนักงานโฆษณาการ) ได้เปลี่ยนชื่อเรียกสถานีวิทยุจากเดิม "สถานีวิทยุกรุงเทพฯที่พญาไท" หรือ Radio Bangkok at Phyathai เป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ Radio Thailand มีฐานะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
:
#วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > •🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:
🌐 Tiktok:

24/02/2024

วันนี้วันพระ 🙏🏻 วันมาฆบูชา หรือ "มาฆปูรณมีบูชา"
:
การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคมของทุกปี
:
วันมาฆบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาท ปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้แล้วเป็นเวลา 9 เดือน และเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กัน 4 ประการที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" อันได้แก่
1. ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" ในวันนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปทำบุญ และเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน
:
#วันมาฆบูชา
#มาฆปูรณมีบูชา
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > • 🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:
🌐 Tiktok:

24/02/2024

ในหลวงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ เป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น และพระราชทานนามศูนย์วิจัย ฯ ว่า “ชนกาธิเบศรดำริ” มีความหมายว่า เป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สร้างประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และประชาชนโดยรวมของประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๙ ตารางวา ประกอบด้วย อาคารทำการ ๗ อาคาร ได้แก่
๑. อาคารอำนวยการ
๒. อาคารปฏิบัติการ ๑
๓. อาคารปฏิบัติการ ๒
๔. อาคารอารักขาพืช
๕. อาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพร
๖. อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช
๗. อาคารดาต้า เซ็นเตอร์ (DATA CENTER)
:
ศูนย์วิจัย ฯ แห่งนี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี ๒๕๖๓ โดยความร่วมมือของกองพลพัฒนาที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๓ แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ การดำเนินงานภายใต้ศูนย์วิจัย ฯ ชนกาธิเบศรดำริ มีความครบถ้วนทั้งด้านการศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช อย่างครบวงจร การวิจัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งยังมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของการวิจัย การบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า ๕๓ ปี เผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาพื้นที่สูง และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้งานของโครงการหลวง ยังประโยชน์ต่อทั้งชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป
:
#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#ชนกาธิเบศรดำริ
:
🇹🇭 • < ✨ ≫───•◦ ❈◦•───≪ ✨ > •🇹🇭
:
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:
🌐 Tiktok:

19/02/2024
สมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่ กระทบสัตว์ทะเล รับสั่งให้มีคุณธรรม-ไม่มักง่ายความไม่มักง่ายก็เป็นคุณธรรมอย่า...
18/02/2024

สมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่ กระทบสัตว์ทะเล รับสั่งให้มีคุณธรรม-ไม่มักง่าย
ความไม่มักง่ายก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง ที่เราต้องระวังแล้วก็ควบคุมตัวเองไว้อยู่เสมอ คิดว่าทุกคนที่เรียนอยู่ก็ควรจะให้ซึมไปในตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาสั่งมาสอน ก็คิดว่าถ้าทำได้โลกนี้น่าจะดีขึ้น ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ สุขภาพดีทั้งใจและกายตามอัตภาพ

24/08/2023

📣 #เปิดรับชายไทยใจถึงแข็งแรง 📣
💂🏻‍♀️ กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร)
คุณสมบัติ เพศชาย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี (เกิด พ.ศ.2541-2548) จำนวน 124 นาย
🔹การรับสมัคร 2 ช่องทาง
1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66 (โดยระบบจะเปิดในวันรับสมัคร สามารถติดตามรายละเอียดตามลิงก์ใน QR Code)
2. เดินทางไปสมัครได้โดยตรงที่กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ตั้งแต่วันที่ 21-30 ก.ย.66
🔹สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 081-9918415 หรือ 087-4779226
:
โอกาสสำหรับสายแข็งมาถึงอีกครั้ง!!
------------------------------
#มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา
:
#ทหารกองประจําการ
#อาสาสมัคร
#ทหารรบพิเศษ
#กองพันจู่โจม
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~🎀 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
(พัน.ปจว.) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Facebook: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
🌐 Twitter:
🌐 Instagram:
🌐 Youtube:
🌐 Tiktok:
🌐 Tiktok :

24/08/2023

ที่อยู่

ถนนราชดำเนินนอก
Phra Nakhon
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ครูหมวกแดงเติมยิ้มผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phra Nakhon

แสดงผลทั้งหมด