ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม MOVE ON TOGETHER "คมนาคมเคียงข้างคนไทย" กระทรวงคมนาคม วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน พันธกิจ : พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งวางแนวนโยบายการพัฒนา กำกับดูแล และบูรณาการขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนการจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม โดยแบ่งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) 2. สำนักงานรัฐมนตรี (สรค.) 3. กรมเจ้าท่า (จท.) 4. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 5. กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 6. กรมทางหลวง (ทล.) 7. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 8. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 9. กรมการขนส่งทางราง (ขร.) 10. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 11. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 12. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 13. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 14. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 15. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 16. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 17. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) 18. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 19. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสเอเชีย จำกัด (ทอส.) 20. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) 21. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หน่วยงานรูปแบบพิเศษ (ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) - สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
(45)

เปิดเหมือนปกติ

11/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904]
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
11/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 ]
.
จิตอาสา 904 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมแม่น้ำสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ จังหวัดอุทัยธานี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
11/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ธารน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน💛💜🙏
-----------------------------------------
ติดตามกิจกรรมต่างๆที่พี่ๆชาวจิตอาสา904 ได้ทำร่วมกับพี่น้องประชาชนกันได้เลยครับ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
11/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 ]
.
จิตอาสา 904 พร้อมด้วยชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองยะลา
.
เบื้องต้นให้การช่วยเหลือโดยได้มอบน้ำดื่ม และอาหารประกอบสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 350 ชุด

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

11/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 4 พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

11/01/2021

ฉบับที่ 37/2564
กรมทางหลวงชนบทรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงชนบท วันที่ 9 มกราคม 2564 พบสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 6 สายทาง
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. พบถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี โดยได้รับผลกระทบ จำนวน 6 สายทาง ได้แก่
1. สายทางที่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ได้แก่
- สาย ปน.2005 แยก ทล.42 (กม. ที่ 1+700 - กม. ที่ 1+850) - บ้านท่าช้าง อ.สายบุรี อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
- สาย ปน.2061 แยก ทล.42 (กม. ที่ 4+000 - กม. ที่ 5+075) - บ้านสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
2. สายทางที่สัญจรผ่านไม่ได้ 4 สายทาง เนื่องจากมีปริมาณน้ำท่วมสูง และคอสะพานขาด/ชำรุด ได้แก่
- สาย นธ.2005 แยก ทล.42 (กม. ที่ 10+925 - กม. ที่ 11+050) - บ้านค่าย อ.เมือง จ.นราธิวาส
- สาย ปน.2044 แยก ทล.42 (กม. ที่ 6+000 - กม. ที่ 9+000) - บ้านกาเยาะมาตี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- สาย ปน.5056 แยก ทล.3011 (กม. ที่ 7+000 - กม. ที่ 11+200) - บ้านน้ำดำ อ.แม่ลาน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
- สาย ปน.6083 (กม. ที่ 1+650 - กม. ที่ 3+500) - บ้านชะเมา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส และแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย และได้ควบคุมบริเวณจุดที่มีระดับน้ำสูง พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ ป้ายเตือน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งได้จัดชุดลาดตระเวนเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย ทช. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีกรณีต้นไม้หักโค่น ปิดทับกีดขวางเส้นทาง จะรีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

11/01/2021

ฉบับที่ 36/2564
กรมทางหลวงชนบทเตรียมวางแผนสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ ในปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและคอขวด
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เตรียมแผนดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฝั่ง สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และเชื่อมโยงโครงข่ายได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะริมเขตทางของถนนราชพฤกษ์ ทำให้ถนนราชพฤกษ์ไม่สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณหนาแน่นในปัจจุบันได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของถนนราชพฤกษ์ลดลง เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่ยังมีสภาพเป็นคอขวดมีการจราจรติดขัด เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างทางขนานในรูปแบบทั่วไปได้ ทช. จึงต้องดำเนินการกำหนดรูปแบบสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ให้อยู่ในเขตทางเดิม ซึ่งจะสามารถลดปัญหาสภาพคอขวดและการจราจรในพื้นที่ได้
ทั้งนี้ ทช. ได้เตรียมแผนดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ โดยจะก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง บนทางขนานถนนราชพฤกษ์ ซึ่งโครงสร้างเสาและโครงสร้างส่วนบนจะเป็นโครงสร้างเหล็ก เพื่อให้งานก่อสร้างรวดเร็วและมีผลกระทบกับการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ให้น้อยที่สุด มีจุดเริ่มต้นงานก่อสร้างประมาณ กม. ที่ 12+850 และสิ้นสุดงานก่อสร้างประมาณ กม. ที่ 14+950 สะพานฝั่งทิศตะวันออกยาวประมาณ 1,637 เมตร และสะพานฝั่งทิศตะวันตกยาวประมาณ 1,370 เมตร (ไม่รวมโครงสร้างปรับการทรุดตัว) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนในการของบประมาณ คาดว่าจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงต้นปี 2565 และจะดำเนินการก่อสร้างในปี 2565 ถึง 2567 ต่อไป โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 1,200 ล้านบาท

11/01/2021

ฉบับที่ 35/2564
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล กล่าวว่า ได้รับฟังความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (ทสฎ.) ซึ่งเป็นงานปรับปรุงขยายอาคารพี่พักผู้โดยสาร ทสฎ. ในวงเงินงบประมาณ 169 ล้านบาท โดยมีบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 และสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ขณะนี้มีความคืบหน้าร้อยละ 5.89 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564) จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ ล้างมือบ่อย ๆ ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ สำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ทสฎ. ได้ตั้งจุดลงทะเบียนสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าออกของผู้โดยสารตามนโยบายของกระทรวงฯ และคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเฉพาะบริเวณจุดรอรับกระเป๋าสัมภาระ จุดตรวจบัตรโดยสาร (Check – in counter) และที่นั่งรอก่อนการเดินทาง ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับการรักษาความสะอาดท่าอากาศยานทุกแห่ง ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารก่อนจุดรับกระเป๋าทุกเที่ยวบิน ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และทำความสะอาดบริเวณพื้นอาคาร ห้องน้ำ รถเข็น เก้าอี้ที่พักผู้โดยสาร ราวบันได ลิฟต์โดยสาร อุปกรณ์สำหรับให้บริการ และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกชั่วโมง หรือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบิน รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารที่พักผู้โดยสารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ทุกแห่ง มั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ซึ่ง ทย. ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการรักษามาตรฐานการบินและการบริการด้วยความประทับใจ

11/01/2021

ฉบับที่ 34/2564
กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงในวันที่ 11 มกราคม 2564 พบน้ำท่วมจังหวัดปัตตานี ทำให้การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วมในจังหวัดปัตตานี ทำให้การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง ดังนี้ 1) ทางหลวงหมายเลข 42 ช่วงดอนยาง - บ้านดี อำเภอเมืองปัตตานี ช่วง กม. ที่ 103+200 - 103+600 ระดับน้ำสูง 40 - 50 ซม. โดยสามารถใช้ทางเลี่ยงถนน อบจ. ปน. ถ 1006 บ้านแบรอจะรัง - บ้านปูโบะ ขาไปยะลา และขาเข้าปัตตานี 2) ทางหลวงหมายเลข 418 ช่วงงาแม่ - ยุโป อำเภอเมืองปัตตานี ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+350 ระดับน้ำสูง 25 - 35 ซม. และ 3) ทางหลวงหมายเลข 418 ช่วงงาแม่ - ยุโป อำเภอเมืองปัตตานี ช่วง กม. ที่ 3+850 - 5+800 ระดับน้ำสูง 40 - 45 ซม. โดยสามารถใช้ทางเลี่ยง ทล. 42 ช่วงดอนยาง - บ้านดี

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) ได้ตรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขตเมืองปัตตานีพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย และยังได้ติดตั้งป้ายเตือน รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง วางแนวคอนกรีตแบริเออร์กั้นน้ำ ให้เป็นแนวเส้นทางในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

11/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ]
.
ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เพื่อการอุปโภค - บริโภค ในฤดูแล้งเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

11/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ตลาดประมงท่าเรือพลี]
.
อดีตเป็นท่าเทียบเรือที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี มีชาวประมง รวมทั้งเรือสินค้า เรือสำเภา ขนส่งขนาดใหญ่มาจอดเทียบท่า เพื่อขนถ่ายสินค้า
.
แต่ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาเป็นท่าเรือประมง โดยมีชาวประมงจับกุ้ง หอย ปู ปลามาขึ้นที่ท่าเรือดังกล่าว อีกทั้งทางเทศบาลเมืองชลบุรีได้ฟื้นฟู ตลาดประมงท่าเรือพลี เพื่อส่งเสริมการค้า อาหารทะเล กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนชาวเลให้เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาตลาดประมงให้กลับมาเป็นตลาดอาหารทะเล ที่นิยมเหมือนในอดีต จึงจัดให้มีตลาดค้าอาหารทะเล อาหารทะเลแห้ง รวมถึงการ
ออกร้านขายอาหารทุกวัน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#จิตอาสาพาไป

10/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ รอยยิ้มในเรือนจำ โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ]
.
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทาน โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์
โดยการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เป็นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่
ในระหว่างดำเนินการจะมุ่งเน้น การปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฎิบัติ แก้ปัญหาจริง
เพื่อให้กับผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองให้ดำรงชีวิตได้อย่างพออยู่พอกิน สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เมื่อออกไปภายนอกและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน
ดอกผลแห่งความสำเร็จนี้ มีจุดเริ่มต้น โดยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้รับและน้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สานต่อพระราชปณิธานด้วยการลงมือทำ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง โดยเริ่มทดลองทำที่ทัณฑสถานหญิงกลางเป็นแห่งแรก เพื่อทำให้เห็นว่าแม้ในบริเวณที่มีพื้นที่เล็กๆก็สามารถทำได้ เพื่อเป็นแนวทางให้ที่อื่นๆ นำไปปฎิบัติ ด้วยตัวเองต่อไป
อีกทั้งยังเป็นแนวพระบรมราโชบายที่ทรงห่วงใยในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเสริมความเชื่อมั่น เพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่ถูกต้อง เป็นทั้งองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันที่ผู้ต้องขังจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันหลังพ้นโทษต่อไป
ด้วยทรงน้อมนำหลักแนวพระราชดำริของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ สู่การปฏิบัติเพื่อความสุขของทุกคนทุกฝ่ายร่วมกัน
.
วันนี้มีผู้ต้องขัง 39,081 คน จากเรือนจำ 137 แห่งที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี 2563 และผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมที่สืบสานพระราชปณิธาน ดำรงชีวิตอย่างพออยู่พอกินประกอบอาชีพสุจริต กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

#ทรงพระเจริญ
#โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
10/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา904 ร่วมพัฒนาทำความสะอาดอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

10/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
10/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

📌📌จิตอาสา904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลำปาง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
10/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ธารน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน💛💜🙏
-----------------------------------------
ติดตามกิจกรรมต่างๆที่พี่ๆชาวจิตอาสา904 ได้ทำร่วมกับพี่น้องประชาชนกันได้เลยครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

10/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว น้ำพระทัยพระราชาต่อดาราศาตร์วิทยุของไทย

"พระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระราชทาน โครงการสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ที่สำคัญนี้จะไม่เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ศึกษาดวงดาวและเอกภพอันไกลโพ้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้กลับมาสำรวจโลกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการรับมือภัยพิบัติบนโลกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราชาวไทยทุกคน"

#ทรงพระเจริญ

10/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

"ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดา"

#ทรงพระเจริญ

10/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์เเห่งราชวงศ์จักรี

"พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ ทรงมาเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ความเป็นกษัตริย์ในแต่ละสมัย"

#ทรงพระเจริญ

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม's cover photo
10/01/2021

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม's cover photo

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
09/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แอดมินขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คนทำดี ช่วยเหลือคนอื่น และขอขอบคุณชาวจิตอาสาที่ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจเยี่ยมจุดบริกำรประชาชน
#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
09/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

"วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิต. เด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดี. แต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอด เป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิตในวันข้างหน้า"

#วันเด็กแห่งชาติ

09/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ นาทีชีวิต รถกู้ชีพพระราชทานช่วยอีก 1 ชีวิตจังหวัดยะลา 🙏🏻🇹🇭 ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยกค่ายสิรินธร สัมพันธ์ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา ส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหาร สัมพันธ์ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ส่วนแยกค่ายลพบุรีราเมศวร์สัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส สัมพันธ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะต้องรีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลในเวลาที่จำกัด เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#พระราชทาน
#ทรงพระเจริญ

09/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สวัสดีพี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน

วันเด็กปีนี้ แอดมินขอเสนอเรื่องราวดีๆ จากค่าย Love camp สร้างเสริมเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย
.
.
.
โดยในกิจกรรม Love camp นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่เยาวชนค่าย Love Camp ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ มีใจความตอนหนึ่งคือ

''พระองค์ทรงขอให้เยาวชนหนุ่มสาวช่วยกันพัฒนาตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ ให้มีความ
สุข น่าอยู่ ปลอดภัย ดังในอดีต ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ แล้วนำส่วนดีมาใช้''

#จิตอาสา904

09/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สวัสดีพี่ๆน้องๆ วันนี้แอดมินมีวีดิโอดีๆ ที่เล่าเรื่องไทยๆกับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ส.ค.ส.พระราชทาน ในรัชกาลที่ ๑๐
'' ส.ค.ส.พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐''

08/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
08/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน♥️
“สิ่งแทนใจให้แก่ประชาชน”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
08/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วัน​ที่ 8 มก​รา​คม 2564 สม​เด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า​สิริ​วัณณว​รี นารี​รั​ตน​ราช​กัญญา เสด็จทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​คลัาย​วันประสูติ ทรง​ไถ่​ชีวิต​โค จำนวน 1 คู่ ​ปล่อย​นก และ พันธุ์​ปลาน้ำจืด ณ ​ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

Cr.ภาพ MGR Photo

08/01/2021

ฉบับที่ 33/2564
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และทำ Deep Cleaning ทุกพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม ทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning โดยฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าใช้บริการในเขตปลอดอากร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการ ทสภ. กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีพนักงานชิปปิ้งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาใช้บริการภายในเขตปลอดอากร ทสภ. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย Deep Cleaning ฆ่าเชื้อทำความสะอาดในทุกพื้นที่ ที่ผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวเข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ ทสภ. ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความถี่การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางในเขตปลอดอากร ซึ่งมีจุดสัมผัสร่วมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น บริเวณห้องโถง ห้องอาหาร ห้องสุขา ห้องออกงานบัตร ราวบันได เครื่องกดเงินสด ปุ่มกดลิฟท์ รวมทั้งเน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแลกบัตรหรือออกบัตรรักษาความปลอดภัย ทั้งบัตรอนุญาตบุคคลเข้าพื้นที่ (Visitor) และบัตรจอดรถ (Smart Card) ให้ทำความสะอาดบัตรทุกครั้งก่อนและหลังรับบัตรคืน ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน ณ จุดให้บริการ หมั่นล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสบริเวณจุดสัมผัสร่วม และรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และกำชับให้ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของเขตปลอดอากร ทสภ. ดังนี้
1. เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. วางเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้บริการตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตปลอดอากร
3. เพิ่มรอบความถี่การทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามสถานที่และจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ ราวจับทางเดิน ราวจับบันได รวมถึงประตูทางเข้า - ออกอาคาร ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง
4. เช็ดทำความสะอาดและพ่นน้ำยาภายในรถเวียนและรถตู้ให้บริการภายในเขตปลอดอากร
5. เพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
6. ตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานทุกคนภายในเขตปลอดอากร ทสภ.
ทสภ. ห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพนักงานเป็นสำคัญ ซึ่ง ทสภ. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่


เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

อยากได้เอกการ นโยบายกระทรวงคมนาคม ปี 2564 ครับผม
เรียน อธิบดีกรมระบบรางและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ จากความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติโครงการรถไฟไทยจีนช่วง บางซื่อ ดอนเมือง ภาชี ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมรดกโลก และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติชุดใหญ่ที่ พล.อ ประวิตร เป็นประธาน ผมขอให้ข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาเป็นช่วง ๆ ตอนๆไปไม่รวมพิจารณาทั้งหมดช่วง บางซื่อ ถึงภาชี เพราะจะทำให้ล่าช้า ครับ จึงขอให้ทางกรมขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาให้ทาง คณะกรรมการมรดกโลก และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุดใหญ่ อนุมัติผ่านช่วง สัญญา 4-2 ดอนเมือง นวนคร 21.8กม ของชิโนไฮโดรยูนิก ทิพากร ,สัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยของITd , สัญญา 4-3 นวนคร บ้านโพธิ์ ของไชน่าสเตท เนาวรัตน์ พัฒนาการเอสเอ แอสโซซิเอท และช่วงตอน ภาชี ถึงโคราช ช่วงสัญญา 3-1 ช่วงแก่งคอยกลางดง ปางอโศกิบันไดม้า ของBPNPนั้นให้อิตาเลียนไทยชนะประมูลในรอบนี้ดีกว่าครับ ทั้งหมดในสัญญาดังกล่าวไม่พาดผ่านสถานีอยุธยาครับ ให้เสนอพิจารณาอนุมัติจาก กกสวลแห่งชาติและคณะกรรมการมรดกโลก ผ่านเพื่ออนุมัติเซนสัญญาก่อสร้างให้ทันครับอย่าดองหรือดำเนินการล่าช้าและควรชะลอการสร้างรถไฟรางคู่สายใหม่ไปก่อนในงบประมาณปีหน้าครับเพราะรางไม่มาตรฐาน 1 เมตร metet gauge และให้มีการพิจารณาอนุมัติเร่งด่วนในการเปิดประมูลช่วง โคราช ขอนแก่น หนองคายไปพร้อมๆกัน จะได้ประโยชน์มากกว่ารางคู่ 1เมตรเพราะเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านได้ครับ ใช้ระบบการประมูล ระบยE biddingรางมาตรฐาน 1.405 เมตรครับ ส่วนช่วง ตอนสัญญา 4-5 บ้านโพ พระแก้ว และ ช่วง สัญญา 4-6 สระบุรี พระแก้วทั้วสองตอนพาดผ่าน สถานีอยุธยาให้ส่งผลรายงานทีหลังครับ พิจารณาเป็นตอน สัญญาไปไม่รวมทีเดียวทั้งหมอช่วงบางซื่อ ถึง ภาชี ครับ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดครับ เท่ากับเหลื่อสองสัญญาที่มีปัญหาครับท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุมัติ ขอขอบคุณ ด้วยความนับถืออย่างยิ่ง
เพราะเราห่วงใย การ์ดอย่าตก !! ร่วมกันใส่ Mask พกเจลแอลกอฮอล์... #ด้วยความปราถนาดีจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ💗ขสมก💗
เจ้าProject
วันนี้. คมนาคม จะเงียบมั้ยครับ?
ฉบับที่ 906/2563 กรมทางหลวงชนบทดึงประชาชนรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยกทล.44 - ท่าเรือท่าทอง เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมถนน สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 - ท่าเรือท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ อีกทั้งการขนส่งระหว่างภาคอุตสาหกรรม จากเส้นทางหลักไปสู่ท่าเรือต้องผ่านพื้นที่ชุมชนเมือง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง มีการพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ ช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตเมือง ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ทช. จึงได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 - ท่าเรือท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าในการลงทุนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตลอดจนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสม ทั้งทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมต่อไป โครงการดังกล่าว ทช. ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง คือ การประชุมปฐมนิเทศโครงการและการประชุมกลุ่มย่อย ส่วนการประชุมครั้งที่ 3 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่ผ่านมาพบว่า เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว และต้องการให้โครงการเกิดขึ้น โดยได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อการกำหนดแนวเส้นทางโครงการ ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา พื้นที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงให้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 (สายอ่าวลึก - หินโงก หรือถนนเซาท์เทิร์น) ในพื้นที่ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ ไปตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 และสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 (วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4213 (สายบางอิฐ - บางเทพ) หรือแยกบางอิฐ ในพื้นที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวมประมาณ 12.550 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564
มีรถตู้โดยสาร สายสุรินทร์ ช่องจอม เก็บข้าโดยสาร 100.ต่อตน (ต่างด้าว)ตรวจสอบด้วยครับ
เรียน ท่าน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย สรุปการลงนามเซ็นสัญญารถไฟไทยจีน สัญญาโยธา5สัญญา 40000ล้านบาท ในยูทูปเกาะติดข่าวมีการลงนามเซนสัญญาวันที่18/11/63 10:00โดยมี รมว. คมนาคมเป็นประธานและช่วงบ่ายท่านติดภาระกิจ ประชุมศบถ. เป็นข่าวจริงเหลือปลอมfake newsส่วนข่าวเดลินิวส์ขนส่ง ลงข่าว่ว่ามีการเซนสัญญา วันที่23/11/63เลื่อนจากวันที่18/11/63และลื่อนอักเป็นวันที่25/11/63ขอทราบเหตุผลครับไม่น่าจะเกี่นวกับม็อบ น่าจะเกี่ยวกับความพร้อมผู้รับเหมามากกว่าครับ ชี้แจงด้วยครับ เพราะม็อบไม่น่าจะไปปิดล้อม กรทรวงคมนาคม และประชุมศบถ ก้อช่วงบ่ายวันที่18/11/63 13:30 ขอทรายเหตุผลคำชี้แจงด้วยครับ เพราะเลื่อนไปมาหลายรอบทำให้ประชาชนสับสนครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เรียนท่าน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กระผมจอเรียนถามว่าในโครงการรถไฟไทยจีน ช่วงที่ผ่านการเห็นชอยจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขุดใหญ่ช่วง ภาชี สระบุรี นครราชสีมา จำนวนสัญญางานก่อสร้างงานโยธาจำนวน 5สัญญา จำนสนมูลค่า 40000 ล้านบาท และศูนย์ซ่อมยำรุงรักษา เขียงรากน้อยตะมีหมายกำหนดการลงนามเซ็นสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมาเมื่อำหร่ครับ เพราะช่วงหน้าหนาวไม่มีฝนตกน่าจะสะดวกในการก่อาางรวดเร็วไม่ติดปัญหาน้ำท่วมครับ จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายน2564 เวลา 6-7 เอน สร้างได้เร็วครับ และต้นปีหน้า ทาง CRRc จีน จะมีการวางรางแล้สกรุณาขอความกรุณาเร่งรัดการลงนามกับผู้รับเหมาจำนวน 6สัญญา ขอขอพระคุณ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
น่าจะมีการประมูงวงแหวนด้านใต้รอบที่สาม ถนนทางด่วนเชื่อมสามสมุทรได่แล้วคับ ที่ปากน้ำ สมุทรปร่การ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
การลงนามสัญญาก่อสร้าง งานโยธา รถไฟไทยจีน 10 สัญญ่า