กองควบคุมผังเมือง สำนักการว

กองควบคุมผังเมือง สำนักการว กองควบคุมทางผังเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
Urban Planning Control Division

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร จะเปิดรับเอกสารขอตรวจสอบการใ...
19/08/2021

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร จะเปิดรับเอกสารขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านช่องทาง Online เท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายของบุคคลตามมาตรการ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19
โดยสามารถ Scan QR Code เพื่อส่งเอกสารขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามภาพ

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครจะเปิดรับเอกสารขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที...
13/08/2021

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
จะเปิดรับเอกสารขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เฉพาะวันจันทร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19 ตามมาตรการของ ศบค.
ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
จะเปิดรับเอกสารขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เฉพาะวันจันทร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19 ตามมาตรการของ ศบค.
ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

10/08/2021
ความคืบหน้าผังเมืองรวมฉบับใหม่ครับ😊
06/08/2021

ความคืบหน้าผังเมืองรวมฉบับใหม่ครับ😊

04/08/2021
21/07/2021

เวอร์ชั่นใหม่ไฉไลกว่าเดิม 😊
ใช้ง่าย ข้อมูลผังเมืองครบถ้วน

🌈ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
🌈ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับผังเมือง
🌈ตรวจสอบระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าฯ

ปรับผังเมือง กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ขยายรับรถไฟฟ้าใต้ดิน 3,335 ไร่
14/08/2020
ปรับผังเมือง กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ขยายรับรถไฟฟ้าใต้ดิน 3,335 ไร่

ปรับผังเมือง กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ขยายรับรถไฟฟ้าใต้ดิน 3,335 ไร่

ครม. เห็นชอบขยายพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เพิ่มพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก 3,335.9 ไร่ ขยายร.....

03/08/2020
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD

โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ “สถานีวงเวียนใหญ่”
.
ดำเนินงานภายใต้
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
.
โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเคเอกซ์ (KX Knowledge Xchange)
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
#TODinbangkok #สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง #สวผ. #ChotichindaConsultants #CCCL #UTP #TOD

ข้าราชการกองควบคุมผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ กับ ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง เลขานุการสำนัก...
30/07/2020

ข้าราชการกองควบคุมผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ กับ ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง เลขานุการสำนัก สำนักอนามัย เลขานุการสำนัก สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

https://www.facebook.com/102545917984765/posts/176571320582224/
24/07/2020

https://www.facebook.com/102545917984765/posts/176571320582224/

Update กฎกระทรวงใหม่ 2563 คุมโทน โซนอนุรักษ์ รอบเกาะรัตนโกสินทร์, วงเวียนใหญ่ และอนุสาวรีย์ชัยฯ !!
.
อ้างอิงจากกฎกระทรวงที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. และ 30 มิ.ย. ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาหลัก ๆ พูดถึงการกำหนดโทนสีอาคาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง โดยเฉพาะโซนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนี้
.
1. สีของผนังภายนอกอาคารเป็นโทนสีครีม
2. สีของหลังคาอาคารเป็นโทนสีเทาเข้ม
3. วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร หรือตกแต่งผิวของผนังภายนอกอาคาร เป็นวัสดุไม่สะท้อนแสงหรือมันวาว
.
และในบางพื้นที่อย่างโซนรอบวงเวียนใหญ่ ยังเพิ่มข้อกำหนดเรื่องความสูงของอาคารไว้อีกด้วย
.
โดยกฎเหล่านี้บังคับใช้กับอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่ หรือดัดแปลงอาคารเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
.
ส่วนอาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ และยังก่อสร้างหรือดัดแปลงไม่เสร็จ ก็จะได้รับการยกเว้น แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต หรือแจ้งให้ขัดกับกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
.
อ้างอิง:
- ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137. ตอนที่ 41 ก. หน้า 30 - 35
- ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137. ตอนที่ 48 ก. หน้า 1 - 3

#Metropedia #MetropolisByTheList #Law #Architecture #Landscape #Urban #Bangkok

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่...
03/07/2020

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
23/06/2020

สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

เตรียมนับถ้อยหลังก่อน และรอนัดหมายจูงมือกันมาชมเที่ยวชม “สวยลอยฟ้าเจ้าพระยา” เพื่อมาค้นหา “ใจเจ้าพระยา” กันะคะ

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปล...
04/06/2020

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุด

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/130/T_0059.PDF

ข้าราชการกลุ่มงานมาตรการผังเมือง กองควบคุมผังเมือง ออกสำรวจพื้นที่ตามข้อหารือจากหน่วยราชการภายนอก บริเวณพื้นที่เขตบางกะป...
30/04/2020

ข้าราชการกลุ่มงานมาตรการผังเมือง กองควบคุมผังเมือง ออกสำรวจพื้นที่ตามข้อหารือจากหน่วยราชการภายนอก บริเวณพื้นที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

#สู้โควิดไปด้วยกัน#เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกหน่วยงาน
30/03/2020

#สู้โควิดไปด้วยกัน
#เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกหน่วยงาน

นางสาวจันทิรา บุรีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรการผังเมือง กองควบคุมผังเมือง นำข้าราชการกลุ่มงานมาตรการผังเมือง กองควบคุมผังเ...
21/02/2020

นางสาวจันทิรา บุรีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรการผังเมือง กองควบคุมผังเมือง นำข้าราชการกลุ่มงานมาตรการผังเมือง กองควบคุมผังเมือง ลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ชุมชนเทวินรวมใจ ชุมชนชมเดือน และชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายผังเมือง และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ใกล้เมือง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าหน้าที่กองควบคุมให้คำแนะนำและตอบข้อหารือในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินกับประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา
19/02/2020

เจ้าหน้าที่กองควบคุมให้คำแนะนำและตอบข้อหารือในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินกับประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา

ผู้ว่าฯ อัศวิน
08/01/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

🎡ชวนเที่ยวงานวันเด็กกทม. เต็มอิ่มกับความรู้ อาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญมากมายครับ

👨‍👩‍👧‍👦วันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.นี้ กทม.ขอชวนเด็กๆ และครอบครัว เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ “เด็กกทม. รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นพลเมืองดี” ซึ่งปีนี้นอกจากจะมีของขวัญของรางวัลมาแจกในงานมากมายแล้ว เด็กๆ จะได้สนุกกับเกมส์ การแสดง และการละเล่นที่แฝงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็กครับ 👫🤸‍♀️🤾‍♀️

🌳พบกันที่สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) พิพิธภัณฑ์เด็กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ สำนักงานเขต 50 เขต ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร 35 แห่ง ศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชนของกทม.ทุกแห่ง

ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น งานนี้ อาหาร🍜🍛🍢 เครื่องดื่ม🧃🥛 การแสดง💃🤹‍♂️ ของขวัญ🎁 ของรางวัล🏀🚲🛴 จัดเต็มเพื่อเด็กๆ และครอบครัวเลยครับ👨‍👩‍👧‍👦 แล้วอย่าลืม!!! พกถุงผ้า🛍หรือกระเป๋า ไปใส่ของขวัญ ของรางวัล กลับบ้านด้วยนะครับ😊

🌟🌟 ขอแสดงความยินดี 💐💐 นายประศาสตร์ เรืองสังข์ ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหาน...
12/09/2019

🌟🌟 ขอแสดงความยินดี 💐💐
นายประศาสตร์ เรืองสังข์ ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับหน่วยงาน สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กองควบคุมผังเมือง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง นำข้าราชการและลูกจ้างกองควบคุมผังเมือง เข้าคูหาเลือกตั้ง ผู้แทนข...
10/09/2019

นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง นำข้าราชการและลูกจ้างกองควบคุมผังเมือง เข้าคูหาเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะกรรมการ ก.ก. เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ.อาคารธานีนพรัตน์

นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างกองควบคุมผังเมืองเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร...
06/09/2019

นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างกองควบคุมผังเมืองเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 7.30 น

นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง เยี่ยมชมบอร์ดผังแม่บทและโครงการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดทำโดยโรงเรียน...
28/08/2019

นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง เยี่ยมชมบอร์ดผังแม่บทและโครงการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดทำโดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 9 โรงเรียน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service) ประจำปีงบประมาณพศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยข้าราชการกองควบคุมผังเมือง ได้เข้าร่วมประชุมการติดตาม...
26/08/2019

นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยข้าราชการกองควบคุมผังเมือง ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) เป็นประธานที่ประชุม ณ. ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง (นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย) นำข้าราชการกองควบคุมผังเมืองร่วมแสดงควา...
19/08/2019

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง (นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย) นำข้าราชการกองควบคุมผังเมืองร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ในโอกาสเลื่อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
16/08/2019

เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

⚠️ระยะเวลาการออกใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นอย่างไร?⛏

​เมื่อผู้แจ้งการขุดดินหรือถมดินได้ดำเนินการยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินของการขุดดิน พ.ศ. 2543 หรือเอกสารการแจ้งข้อมูลตามข้อ 12 ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ของการถมดินแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด 7 วัน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน แต่หากผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับจากได้รับแจ้งให้แก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล

📖สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หมวด 2 มาตรา 17 ได้ที่ลิงค์นี้
🔎www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/03/soil.pdf
และกฎกระทรวงกําหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 หมวด 2 ข้อ 12 ได้ที่ลิงค์นี้
http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/03/122_25_180348_4.pdf

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
06/07/2019
คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผัง....

"ลงพื้นที่ดูการใช้ที่ดิน เขตหลักสี่"วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ข้าราชการฝ่ายมาตรการผังเมือง กองควบคุมผังเมือง ลงพื้นที่สำรว...
27/06/2019

"ลงพื้นที่ดูการใช้ที่ดิน เขตหลักสี่"
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ข้าราชการฝ่ายมาตรการผังเมือง กองควบคุมผังเมือง ลงพื้นที่สำรวจศักยาภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตหลักสี่ ในที่ดินประเภท ย.3 ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

กองควบคุมผังเมือง ได้ส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักการวางผังแล...
11/06/2019

กองควบคุมผังเมือง ได้ส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น

โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจในรื่อง การรักษาวินัย การกระทำผิดวินัย แนวทางการลงโทษทางวินัย ประมวลจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีความรู้ ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและรักษาวินัยข้าราชการ

เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
07/06/2019

เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

🗞🖊การวางและจัดทำผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง🏢

กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจในด้านการผังเมือง ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่างๆ ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยมี

1. ผังนโยบาย
- ผังประเทศ คือ กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ สร้างความสมดุล ของ
การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานหลัก

- ผังภาค คือ แผนผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค ชี้นำการพัฒนาเมือง และชนบท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐาน ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน

2. ผังใช้บังคับ

- ผังเมืองรวมจังหวัด คือ แผนผังนโยบายและโครงการ
รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ด้านการคมนาคมและการขนส่ง บริการสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม
โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

- ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง

3. ผังปฏิบัติการ
- ผังพื้นที่เฉพาะ เป็นการจัดทำแผนผังและแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณย่าน
เพื่อการพัฒนาเมือง การอนุรักษ์ฟื้นฟูเมือง
และสงวนรักษาพื้นที่ที่มีความสำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในเมืองและชนบท

- จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เป็นการนำแปลงที่ดินหลายๆ แปลงมารวมกัน
เพื่อจัดรูปแปลงรวมกัน เพื่อรูปแปลงที่ดินใหม่ ให้มีระเบียบและสวยงาม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐานอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เมื่อจัดเสร็จแล้ว
จะทำให้ที่ดินแปลงเดิมมีรูปแปลงใหม่ที่สวยงาม พร้อมมีถนนทางเข้าออกสะดวกทุกแปลง และมูลค่าที่ดิน
จะเพิ่มขึ้นด้วย การจัดรูปที่ดินจะสามารถดำเนินการได้ก็ด้วยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน
โดยทางรัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นการประสานการพัฒนาชุมชน โดยภาครัฐและเอกชน

📄สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔍www.dpt.go.th

ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง (นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโ...
07/06/2019

ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง (นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ สวนป่าวิภาวดีรังสิต

บรรยากาศการประชุมประชาชนสัญจรระดับกลุ่มเขต (กลุ่มกรุงเทพใต้) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนรายกลุ่มเขตต่อร่างผังเมืองรว...
11/05/2019

บรรยากาศการประชุมประชาชนสัญจรระดับกลุ่มเขต (กลุ่มกรุงเทพใต้) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนรายกลุ่มเขตต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเขตคลองเตย เช้านี้

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆของร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ฉบับปรับปรุงครั้งที่4)ได้ตามลิ้งค์ด้า...
08/05/2019

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆของร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ฉบับปรับปรุงครั้งที่4)ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างแล้วนะครับ 😊
http://plan4bangkok.com/pr.html#downloadpdf

ประชาชนที่สนใจ สามารถไปตรวจดูร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) และขอรับแผ่นพับร่างผังเมืองรวม และใบปลิวกำหนดการจัดการประชุมประชาชนได้แล้วที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดาวน์โหลดร่างผังเมืองรวม และร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมได้จากเว็บไซด์ของโครงการค่ะ http://plan4bangkok.com/pr.html#downloadpdf

ที่อยู่

44 Vibhavadi Rangsit Rd., Dindaeng
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กองควบคุมทางผังเมือง การสร้างเสริมความเป็นระเบียบของเมืองทุกเมือง หลังจากมีการวางผังเมืองแล้ว จำเป็นต้องรักษากฎระเบียบไปพร้อมด้วย โดยกองควบคุมทางผังเมืองเป็นผู้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อขออนุญาตก่อสร้างหรือประกอบกิจการต่าง ๆ ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกำหนดมาตรการทางผังเมืองต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อออกกฎกระทรวง ข้อกำหนด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ประกาศกระทรวงมหาดไทย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตกรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและกรอบการพัฒนาเมือง ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เพื่อทราบแนวโน้มและการขยายตัวของเมืองไว้ใช้ประกอบการปรับปรุงหรือกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ดินได้โดยชอบด้วยกฎหมาย Once city planning has been completed, the enforcement of regulations takes precedence. The Urban Planning Control Division is in charge of monitoring the public’s land use and setting city planning control measures. The Division also processes the issuing of ministerial regulations relating to the control of land and building use in Bangkok, regulations and statutes of BMA, and announcements of the Ministry of Interior and of the BMA. In addition to these tasks, the Division also monitors and evaluates legal enforcement of planning matters, oversees the development of a land use database, and provides other agencies and the general public with knowledge and consulting services relating to legalized land use.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023541293-95

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองควบคุมผังเมือง สำนักการวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ดิฉัน Neili ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจของบริษัท SuperMap ประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ กับบริษัท SuperMap ประเทศไทย 📌หัวข้อเรื่องยกระดับเมืองอัจฉริยะและการขนส่งด้วยเทคโนโลยี SuperMap GIS ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00-11:35 ตามเวลาประเทศไทย 🔜แล้วเจอกันนะคะ #SuperMap #GIS Please kindly join and share. Thank you~