Clicky

กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศ

กองเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post
19/01/2023

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาเทคนิคการกั้นสีด้วยการใช้กาวแป้งทดแทนการใช้เทียน...
17/01/2023

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาเทคนิคการกั้นสีด้วยการใช้กาวแป้งทดแทนการใช้เทียนบาติกสำหรับการทำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 10 – 12 มกราคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเทคนิคการกั้นสีด้วยการใช้กาวแป้งทดแทนการใช้เทียนบาติกสำหรับการทำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและอนุรักษ์ควายไทยบ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้กับผู้ประกอบการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้กาวแป้งกั้นสีและการสกัดสีธรรมชาติให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำง่าย และยังสามารถสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มได้อีกด้วย

ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถมนำเทคโนโลยีการใช้กาวแป้งกั้นสีสำหรับการทำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติมาพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สามารถสร้างลายได้ให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

#อบรมเชิงปฎิบัติการ #กรมวิทยาศาสตร์บริการ
#กาวแป้งกั้นสี #ผ้าบาติก #ผ้ามัดย้อม
ผู้สนใจเทคโนโลยีติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น
กองเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร. 0 2201 7108

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จังหวัดล...
16/01/2023

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง

วันที่ 12 - 14 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก (หลักการออกแบบและขึ้นรูป 3D Printer เทคนิคการทำแบบพิมพ์ซิลิโคน และเทคนิคการทำแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์) ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำนวน 30 ราย โดยมี พันตรี อนุรักษ์ บางหลวง หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีมาตรฐาน และยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและยื่นขอ มผช ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจเทคโนโลยีติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว
กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7410 โทรสาร 0 2201 7372

16/01/2023
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จังหวัดล...
13/01/2023

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 - 11 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก (เทคนิคการทำแบบพิมพ์สำหรับจิ๊กเกอร์ (แก้วกาแฟ) การทำใบมีดจิ๊กเกอร์ การทดลองขึ้นรูป) ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวน 40 ราย โดยมี พันตรี ทนง สังข์เมือง หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เซรามิกให้มีมาตรฐาน และยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและยื่นขอ มผช ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็น ที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจเทคโนโลยีติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว
กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7410 โทรสาร 0 2201 7372

ยังสามารถร่วมกิจกรรมได้อยู่นะครับ  หมดเขต 15 ม.ค. 66  นี้
11/01/2023

ยังสามารถร่วมกิจกรรมได้อยู่นะครับ
หมดเขต 15 ม.ค. 66 นี้

ขอเชิญร่วมกิจกรรม #สวัสดีปีใหม่2566กับกองเทคโนโลยีชุมชน เพียงแชะ&แชร์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลส่งสุขปีใหม่จาก กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1.โพสต์ภาพคู่ระหว่างคุณกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยกอง ทช.วศ. หรือ แชร์โพสต์ที่ชื่นชอบจากเพจกอง ทช.วศ. ไว้บนหน้าเฟซบุ๊กของคุณ
2.พร้อมบรรยายความรู้สึก และติดแฮชแท็ก #สวัสดีปีใหม่2566กับกองเทคโนโลยีชุมชน โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค. 66
และประกาศผลวันที่ 18 ม.ค.66

#สวัสดีปีใหม่2566

อีกกิจกรรมดีๆมีของรางวัล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการในงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 เชิญเพื่อนๆ มาร่วมสนุกกันกับกิจกรรม ...
11/01/2023

อีกกิจกรรมดีๆมีของรางวัล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ในงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566
เชิญเพื่อนๆ มาร่วมสนุกกันกับกิจกรรม Online ที่มาใน theme เล่นแร่แปล “ธาตุ”
.
กิจกรรม โพสภาพคู่กับธาตุที่อยู่รอบตัว
กิจกรรมง่ายๆ เพียงแค่เพื่อนๆ โพสภาพถ่ายกับ ธาตุต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ครีเอทกันให้สุดๆ แล้วส่งภาพนั้นลงในคอมเมนต์ เพียงเท่านี้ ก็รับของรางวัลจากกรมวิทยาศาสตร์บริการไปเลยครับ กิจกรรมง่ายๆแบบนี้อย่าพลาดกันเลยครับ
.
สำหรับเพื่อนๆที่ร่วมสนุก สามารถส่งภาพถ่ายได้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566 นี้นะครับ เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากกรมวิทยาศาสตร์ไปเลย 2 รางวัล และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2566 ทางFanpage : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
.
สำหรับเพื่อนๆคนไหน พลาดของรางวัล ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังมีของแจกมากมายให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม Online ด้วยนะครับ
.
สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 14 มกราคม 2566 ใน Fanpage : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ

งาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566
เชิญเพื่อนๆ มาร่วมสนุกกันกับกิจกรรม Online ที่มาใน theme เล่นแร่แปล “ธาตุ”
.
กิจกรรม โพสภาพคู่กับธาตุที่อยู่รอบตัว
กิจกรรมง่ายๆ เพียงแค่เพื่อนๆ โพสภาพถ่ายกับ ธาตุต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ครีเอทกันให้สุดๆ แล้วส่งภาพนั้นลงในคอมเมนต์ เพียงเท่านี้ ก็รับของรางวัลจากกรมวิทยาศาสตร์บริการไปเลยครับ กิจกรรมง่ายๆแบบนี้อย่าพลาดกันเลยครับ
.
สำหรับเพื่อนๆที่ร่วมสนุก สามารถส่งภาพถ่ายได้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566 นี้นะครับ เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากกรมวิทยาศาสตร์ไปเลย 2 รางวัล และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2566 ทางFanpage : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
.
สำหรับเพื่อนๆคนไหน พลาดของรางวัล ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังมีของแจกมากมายให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม Online ด้วยนะครับ
.
สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 14 มกราคม 2566 ใน Fanpage : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post
06/01/2023

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post

วันตรุษจีน หรือ เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวจีน ในปี 2566 วันตรุษจีนจะตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2565 ก...
05/01/2023

วันตรุษจีน หรือ เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวจีน ในปี 2566 วันตรุษจีนจะตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2565 ก่อนถึงวันตรุษจีนแต่ละครอบครัวจะทำความสะอาดบ้านเรือน ออกไปจับจ่ายซื้อของใช้ ของไหว้บรรพบุรุษ ดังนั้นเราจึงมีทริคดีๆ มาฝากในการเลือกวัตถุดิบให้ปลอดภัยในวันสำคัญ ดังนี้

#วันตรุษจีน #อาหาร #วัตถุดิบ
#กรมวิทยาศาสตร์บริการ
#กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป
#กองเทคโนโลยีชุมชน
โทร. 0 2201 7417

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เผยแพร่ผลงานด้านบริการทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบปฏิทิน🗓️DSS Calendar 2023  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมง...
05/01/2023
DSS Calendar 2023

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เผยแพร่ผลงานด้านบริการทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบปฏิทิน
🗓️DSS Calendar 2023 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมงานบริการ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและประชาชน รวม 24 บริการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center :02-2017000
.

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สล.วศ. เผยแพร่🗓️DSS Calendar 2023 ปฏิทินกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2566📍ในรูปแบบ e-book โดยมีเนื้อหาครอบค.....

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ในปี 2566 ขอให้โลกใบนี้รักและใจดีก...
03/01/2023

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ในปี 2566 ขอให้โลกใบนี้รักและใจดี
กับทุกคนนะครับ”

นายสมพร สินเจริญโภคัย
กลุ่มอำนวยการเทคโนโลยีชุมชน

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้ปีกระต่ายเป...
03/01/2023

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้ปีกระต่ายเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี
เป็นปีแห่งความสุข ความสมหวัง พบเจอแต่สิ่งดีๆ เฮงๆ รวยๆ ปังๆ
มีความสุขและรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้น ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ และ
ผ่านไปได้กับทุกๆ เรื่องที่เข้ามาตลอดปี และตลอดไปนะคะ ^^”

นางสาวสุกานดา อรัญวาศรี
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ชุมชน

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ขอให้ปีใหม่ 2566 เป็นปีที่เต็มไปด้...
02/01/2023

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ขอให้ปีใหม่ 2566 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดี
สมหวังในทุกๆ เรื่อง สวัสดีปีใหม่”

นางสุพรรณ์ แก้วสุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้ปีใหม่นี้เป...
02/01/2023

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้ปีใหม่นี้เป็น 12 เดือน
แห่งความสุขและความสำเร็จ
ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยโชคลาภ เงินทอง
ความสุข ความสำเร็จ เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม”

นายนพดล สิงห์สุวรรณ์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ชุมชน

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้ปีหน้าฟ้าให...
01/01/2023

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่
ประสบพบเจอความรุ่งเรือง
ยิ่งใหญ่เกรียงไกร สุขี สุขังพลัง
ทั่วหน้ากันเทอญ”

นางสาวเจนจิรา จันทร์มี
กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สุขสันต์กับปี 2566! ขอให้ปีใหม่เต็...
01/01/2023

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สุขสันต์กับปี 2566!
ขอให้ปีใหม่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง
พร้อมทั้งความสุข และความอิ่มอกอิ่มใจ”

นางสาวศิริวรรณ แซ่ภู่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สุขสันต์วันปีใหม่ Happy New Year 2...
31/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สุขสันต์วันปีใหม่ Happy New Year 2023
ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่
โอกาสใหม่ๆ ที่เต็มไปด้วยความสุข
และเสียงหัวเราะของคนที่เรารัก”

นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศัก...
31/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ
และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

นางอรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้คุณและครอบค...
30/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้คุณและครอบครัวที่น่ารัก
มีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้”

นายวรวิทย์ เคนหงส์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“Happy New Year 2023 ปีใหม่นี้ขออวย...
30/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“Happy New Year 2023
ปีใหม่นี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข
ตลอดทั้งปี ขอให้ประสบความสำเร็จ ความรักและ
ความสมหวังในปีนี้และตลอดไปค่ะ”

นางสาวธนวรรณ โรจน์ปิติกุล
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ส่งสุขปีใหม่ ให้มีสุขสดใสกันถ้วนหน...
30/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ส่งสุขปีใหม่
ให้มีสุขสดใสกันถ้วนหน้า
สุขภาพแข็งแรงดีทุกเพลา
งานก้าวหน้า รักราบรื่นทุกคนเอย”

นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้มีความสุขตล...
29/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สวัสดีปีใหม่ 2566
ขอให้มีความสุขตลอดปี
ตลอดไป สดใส แข็งแรง”

นางสาวธัญญภรณ์ ศรีสุบิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบั...
29/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาล
ให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดี กำลังใจที่ดี
สุขภาพที่ดี และมีความสุขมากๆ
ในปีใหม่ 2566”

นางสาวการ์ตูน เพ็งพรม
กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สวัสดีปีใหม่ 2566ขอให้มีสุขภาพแข็ง...
29/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สวัสดีปีใหม่ 2566
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และ
มีความสุขตลอดทั้งปี สวัสดีปีใหม่จ้ะ ^^”

นางสาวสายจิต ดาวสุโข
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ขอให้ปีใหม่ ปี 2566 นี้นำพาความสุข...
28/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ขอให้ปีใหม่ ปี 2566 นี้นำพาความสุข
ความหวังดั่งใจ มาสู่ทุกท่าน
ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
แคล้วคลาดปลอดภัย
จากภยันตรายทั้งปวงนะคะ”

นางสาวจารุวรรณ แตงเที่ยง
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ขอให้ทุกคนร่ำรวย ขอให้ถูกหวยถี่ๆ ข...
28/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ขอให้ทุกคนร่ำรวย
ขอให้ถูกหวยถี่ๆ
ขอให้สุขภาพดี๊ดี
ขอให้สุขีปีใหม่เอย”

นางปฏิญญา จิยิพงศ์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการเทคโนโลยีชุมชน

#สวัสดีปีใหม่2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรม #สวัสดีปีใหม่2566กับกองเทคโนโลยีชุมชน เพียงแชะ&แชร์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลส่งสุขปีใหม่จาก กองเทคโนโลยีช...
28/12/2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรม #สวัสดีปีใหม่2566กับกองเทคโนโลยีชุมชน เพียงแชะ&แชร์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลส่งสุขปีใหม่จาก กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1.โพสต์ภาพคู่ระหว่างคุณกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยกอง ทช.วศ. หรือ แชร์โพสต์ที่ชื่นชอบจากเพจกอง ทช.วศ. ไว้บนหน้าเฟซบุ๊กของคุณ
2.พร้อมบรรยายความรู้สึก และติดแฮชแท็ก #สวัสดีปีใหม่2566กับกองเทคโนโลยีชุมชน โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค. 66
และประกาศผลวันที่ 18 ม.ค.66
#สวัสดีปีใหม่2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรม #สวัสดีปีใหม่2566กับกองเทคโนโลยีชุมชน เพียงแชะ&แชร์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลส่งสุขปีใหม่จาก กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1.โพสต์ภาพคู่ระหว่างคุณกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยกอง ทช.วศ. หรือ แชร์โพสต์ที่ชื่นชอบจากเพจกอง ทช.วศ. ไว้บนหน้าเฟซบุ๊กของคุณ
2.พร้อมบรรยายความรู้สึก และติดแฮชแท็ก #สวัสดีปีใหม่2566กับกองเทคโนโลยีชุมชน โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค. 66
และประกาศผลวันที่ 18 ม.ค.66

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้ปีนี้ของทุก...
28/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สวัสดีปีใหม่ 2566
ขอให้ปีนี้ของทุกท่านเป็นปีที่ดีตลอดไป
เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่แสนวิเศษ ความสุข รอยยิ้มนะคะ”

นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้ปีใหม่นี้นำ...
27/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สวัสดีปีใหม่ 2566 ขอให้ปีใหม่นี้นำมาซึ่งความสุข
ความสงบ และความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิต
คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จ
การเงิน การงาน เจริญรุ่งเรืองตลอดปี
ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีความสุขมากๆ นะครับ”

นายชนก ท่วมจร
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ชุมชน

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“สวัสดีปีใหม่ 2566 ทุกท่าน ขอให้ปีน...
27/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“สวัสดีปีใหม่ 2566 ทุกท่าน ขอให้ปีนี้
เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุข มีโชคลาภ
พบเจอแต่สิ่งดีๆ คนดีๆ มิตรภาพดีๆ
กิจการเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง
ตลอดปีและตลอดไป”

นางจิตต์เรขา ทองมณี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ชุมชน

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ขอให้ปีใหม่ 2566 นี้มีแต่สิ่งดีๆ 3...
27/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ขอให้ปีใหม่ 2566 นี้มีแต่สิ่งดีๆ
365 new days: 365 วันใหม่
365 new changes: 365 การเปลี่ยนใหม่”

นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ขอให้มีความสุขตลอดปีเถาะ 2566”นายส...
26/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ขอให้มีความสุขตลอดปีเถาะ 2566”

นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉"ขอให้ทุกท่านสุข สดชื่น สมหวังในทุก...
26/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

"ขอให้ทุกท่านสุข สดชื่น
สมหวังในทุกสิ่งนะคะ Love u all"

นางสุบงกช ทรัพย์แตง
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

#สวัสดีปีใหม่2566

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉“ปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุ...
26/12/2022

🎄❄️🎅บุคลากรกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมใจส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 🔔🎁🎊🎉

“ปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง
ปลอดภัยแคล้วคลาด
จากภัยอันตรายต่างๆ ตลอดไปค่ะ”

นางอาภาพร สินธุสาร
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน

#สวัสดีปีใหม่2566

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post
23/12/2022

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post

21/12/2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรม #สวัสดีปีใหม่2566กับกองเทคโนโลยีชุมชน เพียงแชะ&แชร์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลส่งสุขปีใหม่จาก กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1.โพสต์ภาพคู่ระหว่างคุณกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยกอง ทช.วศ. หรือ แชร์โพสต์ที่ชื่นชอบจากเพจกอง ทช.วศ. ไว้บนหน้าเฟซบุ๊กของคุณ
2.พร้อมบรรยายความรู้สึก และติดแฮชแท็ก #สวัสดีปีใหม่2566กับกองเทคโนโลยีชุมชน โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค. 66
และประกาศผลวันที่ 18 ม.ค.66

#สวัสดีปีใหม่2566

📢วศ.อว ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดชัยนาทวันที่ 15 - 16 ธันวาคม  2565 กรมวิทย...
16/12/2022

📢วศ.อว ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดชัยนาท
วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร (สบู่เหลวสมุนไพร แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ปรับอากาศชนิดเหลว) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่ต้องการให้ วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพดี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ได้แก่ สบู่เหลว แชมพู ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์ปรับอากาศชนิดเหลว ให้แก่ผู้ประกอบการ ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 31 ราย เป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีคุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐานกำหนด ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมสมุนไพร การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร (สพ.ทช.)

🌴🌿 เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่...
16/12/2022

🌴🌿 เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน” ณ กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้กับผู้ประกอบการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการสกัดสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่าย เช่น ขมิ้น ฝาง เป็นต้น และวิธีที่การป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวปลอดภัยต่อคนและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นทีาจังหวัดปราจีนบุรี สามารถมนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปสร้างรายได้ให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

#อบรมเชิงปฎิบัติการ #กรมวิทยาศาสตร์บริการ
#ผลิตภัณฑ์จักสาน #จักสาน #สีธรรมชาติ

ผู้สนใจเทคโนโลยีติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น
กองเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร. 0 2201 7305

ที่อยู่

75/7 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622017418

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Jessie Mum เจสซี่มัม อาหารเสริมสมุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรี งานบริการการศึกษา FARAM สำนักงานเขตสวนหลวง ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา ( วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ Roth ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. เขตบางกะปิ NBNK ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนั สำนักสิริพัฒนา គណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បា