ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา, หน่วยงานราชการ, 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา, Bangkok.

01/01/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

01/01/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

31/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

31/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

30/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

30/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

29/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

29/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

28/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

27/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

26/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

26/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

25/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

25/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

24/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

24/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

23/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

22/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

21/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

20/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

20/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 1.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

19/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

19/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

18/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

18/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

17/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

16/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

15/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 2.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

14/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

14/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

13/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

12/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

12/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

11/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

11/12/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น..
ดร.วัฒนา กันบัว
โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ

ที่อยู่

4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
Bangkok
10260

เว็บไซต์

www.tmd.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พัทลุง สงขลา อากาศมึแนวโน้มอย่างไร
ติดตามทุกวันครับ
ฝนดีช่วงบ่ายค่ำมา3วันแล้วครับ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์