Clicky

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา, หน่วยงานราชการ, 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบ, Bangkok.

09/12/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

08/12/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

07/12/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

06/12/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

03/12/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

02/12/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

01/12/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

30/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

29/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

28/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

27/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

26/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

25/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

24/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

21/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

19/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

18/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

16/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

15/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

14/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

13/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

11/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

09/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

08/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

07/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

06/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

04/11/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

30/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

28/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

27/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

26/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

25/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

22/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

21/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

20/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

18/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

17/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

16/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

15/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

14/10/2022
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม
วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ: การร้อง และเล่นเพลงนี้เพื่อความสนุกสนานและชื่นชมผลงานเพลงนี้ ไม่มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมแต่อย่างใด.

ที่อยู่

4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบ
Bangkok
10260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในไร่ปากช่อง ตำบลจันทึก เขตติดต่อตำบลลำพญากลางสระบุรี ฝนตกหนักตั้งแต่หนึ่งทุ่ม ตอนนี้ชั่วโมงครึ่งแล้ว 20.30 น. ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ฟ้าแลบฟ้าร้องเป็นระยะ ลมมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ปานกลางสลับแรงแต่ไม่ถึงแรงมาก ครับท่านอาจารย์
พัทลุง สงขลา อากาศมึแนวโน้มอย่างไร
ติดตามทุกวันครับ
ฝนดีช่วงบ่ายค่ำมา3วันแล้วครับ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 2 สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา / Weather Forecast Bureau Earthquake TMD ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิ Weatherradio สำนักงาน นายหน้าประกันวินาศ Bangna Post Office Zhou Zhenzhen IEC information แนะแนวการศึกษา ทุนนักเ RachawinitschoolLibrary สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหา Eat_good_food_only ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสิริรัต