กองบริหารกิจการโครงข่ายและ

กองบริหารกิจการโครงข่ายและ Public & Government Service
(2)

เปิดเหมือนปกติ

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
21/10/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค นำเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.และคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชย พร้อมทั้งให้ข้อมูลการตรวจสอบสัญญาณและการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสถานีเชียงราย ณ สถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของสถานีเชียงราย ร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่าย TPBS อีกด้วย (21 ตุลาคม 2563)

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค : ภาพ

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ : ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
05/10/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค (สพท.)​ และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกิจการโครงข่ายฯ (กคส.)​ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดประชาระบือธรรม ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และได้ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และเครื่องสังฆทาน ตลอดจนถวายปัจจัยไทยธรรม พร้อมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่หน่วยงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพท.และ กคส.

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการครั้งนี้ด้วย (5 ตุลาคม 2563)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
26/09/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน มีบริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการมอบนโยบาย

ทั้งนี้​ นายคเชนทร์​ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ร่วมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (25 กันยายน 2563)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
24/09/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ในนามฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย (24 กันยายน 2563)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
23/09/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

นายคเชนทร์ กรรณิกา​ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค​ กรมประชาสัมพันธ์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับ​ ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธ์ุ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง​ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (2​3 กันยายน 2563)

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค : ภาพ

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ : ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
15/08/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ต้อนรับคณะบุคคลที่เข้าศึกษาดูงาน

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ ​สพท.ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป​ ภารกิจหน้าที่ผลการดำเนินงานของ​ สพท.​ในโอกาสที่คณะข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่​ 24 จำนวน 43 คน เข้าศึกษาดูงาน (14 สิงหาคม 2563)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
10/08/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

พิธีประดับอินทรธนูและมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม

พลโท​ สรรเสริญ​ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูและมอบประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 24 จำนวน 43 คน โดยมีผู้บริหารจากกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ในโอกาสนี้ นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค​ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้​ด้วย (10 สิงหาคม 2563)

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
23/07/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พลโท​ สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ๖๘ พรรษา​
ณ​ อาคารอเนกประสงค์​ กรมประชาสัมพันธ์​ เพื่อแสดงความจงรักภักดี​ ตลอดจน​ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน​ ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ทั้งนี้ นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคและรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกิจการโครงข่ายฯ​ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี (23 กรกฎาคม 2563)​

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

11/03/2020
Live NBT2HD

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/1450121478482457/

🔴Live แถลงข่าวศูนย์ข้อมูล COVID-19 (10 มี.ค.63)
“จากโรงงานถึงมือประชาชน
เส้นทางหน้ากากอนามัย”

💥 เวลา 12.30-13.30น.

#ศูนย์โควิด19
#NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
21/01/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค และกองบริหาร
กิจการโครงข่ายฯ

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค (สพท.) และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กคส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่ สพท.และ กคส. เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ (21 มกราคม 2563)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
03/01/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ขอพรปีใหม่จาก อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค​ (สพท.) นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าขอพรปีใหม่ จาก พลโท​ สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต รวมทั้งการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป(3​ มกราคม​ 2563)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
02/01/2020

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ขอพรปีใหม่จาก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนว​ยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค(สพท.) นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าขอพรปีใหม่ จาก นางทัศนีย์ ผลชานิโก​ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบแนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์ต่อไป(2​ มกราคม​ 2563)

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค​ /ภาพ​

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ /ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
03/12/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค (สพท.) เชิญผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแบบขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ จาก สำนักงาน กสทช. ให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุม สพท.​โดยมีนางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม และนายคเชนทร์ กรรณิกา​ ผอ.สพท. ร่วมชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอน แก่ผู้เข้าร่วมประชุม (3 ธันวาคม 2562)

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
21/11/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค​ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ABU ครั้งที่ 56 และการประชุมภาคสมทบ (56th ABU General Assembly and Associated Meetings) ระหว่างวันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ​ : ภาพ

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ : ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
29/10/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามการดำเนินงาน

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค (สพท.) และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กคส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน มีผู้บริหารในสังกัด สพท.และ กคส. เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ​ (29 ตุลาคม 2562)

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
17/10/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

นายคเชนทร์​ กรรณิกา​ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค​ และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหาร​กิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด​ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน​ สนับสนุนข้อมูลรองรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร​ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2563 วาระที่​ 1​ (บริเวณรัฐสภาและกรมประชาสัมพันธ์)​ วันที่​ 17-18​ ตุลาคม​ 2562​

ทีมงานสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค​ : ภาพ

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ : ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
09/08/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ​ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการมอบนโยบาย

ทั้งนี้​ นายคเชนทร์​ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ได้นำบุคลากร ร่วมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (9 สิงหาคม 2562)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
25/07/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5
(5th SOMRI Working Group on ASEAN Digital Broadcasting)
ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคนิคการออกอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน​ (25​ กรกฎาคม​ 2562)

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ ภาพ/ข่าว

อบรมการออกอากาศฯ ในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค, ระดับท้องถิ่น
22/07/2019

อบรมการออกอากาศฯ ในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค, ระดับท้องถิ่น

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
10/07/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค (สพท.) และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กคส.) ถ่ายทอดองค์ความรู้​ ด้านเทคนิคระบบการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์​ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพท.และ​ กคส.เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย​ (10 กรกฎาคม 2562)

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
09/07/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามความคืบหน้าการขยายอายุความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินการสถานีวิทยุคลื่นสั้น​ USAGM (VOA)

ดร.จรูญ​ ไชยศร​ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์​ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินการสถานีวิทยุคลื่นสั้นของ​ USAGM (VOA)​ โดยมี​นาง​วันเพ็ญ​ อัพตัน​ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ​ นายสัญญา​ ลักษณะ​ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี​ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ (9​ กรกฎาคม​ 2562)

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
08/07/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมประชาสัมพันธ์

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขอใช้ที่ดินและคำขออนุญาตสร้างอาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะในพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและจะนำมติที่ประชุมเสนอต่ออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคในฐานะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุม (8 กรกฎาคม 2562​)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
04/07/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามการดำเนินงาน

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค (สพท.) และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กคส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่ สพท.และ กคส. เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ​ (4​ กรกฎาคม 2562)

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
01/07/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2562 ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์​ พร้อมด้วย​ นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมนอกรอบปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5​ (5 th SOMRI Working Group on ASEAN Digital Broadcasting​:SOMRI WG-ADB)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
18/06/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค และกองบริหารกิจการโครงข่ายฯ

นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค (สพท.) และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กคส.) เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)​ และประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ มีเจ้าหน้าที่ สพท.และ กคส. เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ
(18 มิถุนายน 2562)

ปิยะนันท์​ วิริยานุภาพพงศ์​ ภาพ/ข่าว

เจ้าหน้าที่กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ นำโดย นายอนุสรณ์ สุปินานนท์ ป.ผอ.ส่วนบ...
25/05/2019

เจ้าหน้าที่กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ นำโดย นายอนุสรณ์ สุปินานนท์ ป.ผอ.ส่วนบำรุงรักษา ร่วมกันทำความสะอาดหลังคาของอาคารสำนักงานฯ เนื่องจากมีเศษกิ่งไม้ใบไม้อุดตันรางน้ำบนโครงหลังคา เพื่อการระบายน้ำฝน และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท่วมขังของน้ำฝนบนโครงหลังคา

เจ้าหน้าที่กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ นำโดย นายอนุสรณ์ สุปินานนท์ ป.ผอ.ส่วนบำรุงรักษา ร่วมกันทำความสะอาดหลังคาของอาคารสำนักงานฯ เนื่องจากมีเศษกิ่งไม้ใบไม้อุดตันรางน้ำบนโครงหลังคา เพื่อการระบายน้ำฝน และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท่วมขังของน้ำฝนบนโครงหลังคา

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
16/05/2019

สพท.::.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกของกรมประชาสัมพันธ์

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกของกรมประชาสัมพันธ์ การประชุมครั้งนี้​ เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ พัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง​ ทั้งนี้ นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค (ผอ.สพท.) และเจ้าหน้าที่ สพท. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุม (16 พฤษภาคม 2562)

ปิยะนันท์ วิริยานุภาพพงศ์ ภาพ/ข่าว

กรมประชาสัมพันธ์
09/05/2019

กรมประชาสัมพันธ์

รัฐบาลเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อสืบทอดโบราณราชประเพณีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่เหล่าพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีอย่างสุดที่จะพรรณนาได้ ในโอกาสสำคัญนี้ รัฐบาลจึงร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ จัดมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ รวมระยะเวลา 7 วัน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เตรียมความจัดงานมหรสพสมโภชโดยเน้นการสืบทอดราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ

“เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในส่วนของต่างจังหวัดจะจัดช่วงเวลาเดียวกัน เปิดงานพร้อมกันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การแสดงจะกำหนดช่วงเวลาการแสดงตรงกันคือ 18.30 น.– 21.30 น. ของทุกวัน แต่ละวันจะมีการแสดงที่หลากหลาย ศึกษาการจัดงานมหรสพสมโภชในสมัยก่อนมา มีการแสดงดั้งเดิมที่เป็นการแสดง เช่น กระตั้วแทงเสือ โขนสด ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร่วมสมัย การแสดงนานาชาติร่วมเฉลิมฉลอง

สำหรับมรหสพสมโภชในส่วนกลาง กำหนดจัดเวทีที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ ตลอด 7 วัน 7 คืน จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. มีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ 4 ภูมิภาค เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาล และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศมาร่วมถวายราชสักการะ และร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียง การรำถวายพระพร มหกรรมกลองมิ่งมงคล การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้นในแต่ละวันจะมีการแสดงหมุนเวียนกันไป อาทิ การแสดงวงโยธวาทิต มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ วงโยธวาทิต มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์ ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ มหกรรมลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชา มหาวชิราลงกรณ มาร์ชชิ่งแบนด์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์ถวายองค์ราชัน” มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โขนกรมศิลปากร โขนศาลาเฉลิมกรุง และโขนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ และในช่วงเวลา 21.30 น.– 23.00 น. ของทุกวันจะมีการแสดงแสง สี เสียง “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” พร้อมม่านน้ำฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประกอบฉากหลังพระบรมมหาราชวังอย่างงดงาม โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีเหลือง แสดงพลังความจงรักภักดีเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมชื่นชมความงดงามบรรยากาศรอบงานที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190506094333647

ที่อยู่

236 Vipavadeerungsit Rd.,
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

063-204-0600

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริหารกิจการโครงข่ายและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบริหารกิจการโครงข่ายและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออวยพรให้งานด้านเทคนิคของกรมฯมีความเจริญก้าวหน้านะครับ
26เมษายน2561คณะทำงานกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าตรวจรับงานติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล ณ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี สถานีดังกล่าวติดตั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มีถิ่นอาศัยปลูกบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่หุบเขาและห่างไกลสัญญาณ "กรมประชาสัมพันธ์ ใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสื่อด้วยความเสมอภาค"
24 เมษายน2561 ที่สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลอ.ท่าตะเกียบจ.ฉะเชิงเทรา รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จรูญ ไชยศร เดินทางมาตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ ซึ่งสถานีดังกล่าวได้เสริมเพื่อลดจุดอับสัญญาณ ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและครอบคลุม "กรมประชาสัมพันธ์ใส่ใจ เข้าถึง ครอบคลุม เพื่อความถูกต้องแห่งข่าวสารแห่งรัฐ"
บัดนี้(27/04/61)กรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตั้งและทำการตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลเฟสสุดท้ายเป็นสถานีแห่งที่168 ณ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลอำเภอเมืองจันทบุรี ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ กสทช.แล้ว ทำให้การแพร่ภาพสัญญาณของผู้ให้บริการโครงข่ายMUX 1กรมประชาสัมพันธ์ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ปัญหาของการรับชมทีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกมีมาช้านาน ปัจจุบันถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากปัญหาสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสลับเชิงเขา ทำให้การแพร่ภาพเป็นไปด้วยความยากลำบาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกจำกัดด้วยทรัพยากรและงบประมาณประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้ก่อสร้างและติดตั้งสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลจำนวน12สถานีจากเดิมภาคตะวันออกมีเพียง4แห่งเท่านั้น ทำให้ครอบคลุมพื้นที่กว่า90% ครัวเรือนสามารถรับชมได้มากกว่า95%ของครัวเรือนทั้งหมดในภาคตะวันออก นั้นแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง กองโครงข่ายฯกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนนโยบายและให้การแพร่ภาพเป็นไปโดยประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดครับ
ทีมงานบำรุงรักษาสถานีโครงข่ายดิจิตอลทีวีของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7 จันทบุรี ออกตรวจเช็คระบบ ณ สถานีดิจิตอลทีวีเขาทัพยา จ.ชลบุรี ออกอากาศเต็มประสิทธิภาพครับ
งานโครงข่ายฯ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7 ออกตรวจเช็คเครื่องส่งทีวีดิจิตอลในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออก จำนวน12สถานี ตามแผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมทีวี รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง คมชัด และสมบูณ์
เยี่ยมมาก