กองบริหารกิจการโครงข่ายและ

กองบริหารกิจการโครงข่ายและ Public & Government Service

เปิดเหมือนปกติ

ที่อยู่

236 Vipavadeerungsit Rd.,
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

063-204-0600

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริหารกิจการโครงข่ายและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบริหารกิจการโครงข่ายและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออวยพรให้งานด้านเทคนิคของกรมฯมีความเจริญก้าวหน้านะครับ
26เมษายน2561คณะทำงานกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าตรวจรับงานติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล ณ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี สถานีดังกล่าวติดตั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มีถิ่นอาศัยปลูกบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่หุบเขาและห่างไกลสัญญาณ "กรมประชาสัมพันธ์ ใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสื่อด้วยความเสมอภาค"
24 เมษายน2561 ที่สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลอ.ท่าตะเกียบจ.ฉะเชิงเทรา รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จรูญ ไชยศร เดินทางมาตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ ซึ่งสถานีดังกล่าวได้เสริมเพื่อลดจุดอับสัญญาณ ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและครอบคลุม "กรมประชาสัมพันธ์ใส่ใจ เข้าถึง ครอบคลุม เพื่อความถูกต้องแห่งข่าวสารแห่งรัฐ"
บัดนี้(27/04/61)กรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตั้งและทำการตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลเฟสสุดท้ายเป็นสถานีแห่งที่168 ณ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลอำเภอเมืองจันทบุรี ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ กสทช.แล้ว ทำให้การแพร่ภาพสัญญาณของผู้ให้บริการโครงข่ายMUX 1กรมประชาสัมพันธ์ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ปัญหาของการรับชมทีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกมีมาช้านาน ปัจจุบันถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากปัญหาสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสลับเชิงเขา ทำให้การแพร่ภาพเป็นไปด้วยความยากลำบาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกจำกัดด้วยทรัพยากรและงบประมาณประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้ก่อสร้างและติดตั้งสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลจำนวน12สถานีจากเดิมภาคตะวันออกมีเพียง4แห่งเท่านั้น ทำให้ครอบคลุมพื้นที่กว่า90% ครัวเรือนสามารถรับชมได้มากกว่า95%ของครัวเรือนทั้งหมดในภาคตะวันออก นั้นแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง กองโครงข่ายฯกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนนโยบายและให้การแพร่ภาพเป็นไปโดยประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดครับ
ทีมงานบำรุงรักษาสถานีโครงข่ายดิจิตอลทีวีของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7 จันทบุรี ออกตรวจเช็คระบบ ณ สถานีดิจิตอลทีวีเขาทัพยา จ.ชลบุรี ออกอากาศเต็มประสิทธิภาพครับ
งานโครงข่ายฯ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7 ออกตรวจเช็คเครื่องส่งทีวีดิจิตอลในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออก จำนวน12สถานี ตามแผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมทีวี รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง คมชัด และสมบูณ์
เยี่ยมมาก