สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office

สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office สำนักงานเขตบางรัก ฝ่ายปกครอง http://www.facebook.com/bangrak.bma ฝ่ายทะเบียน http://www.facebook.com/register.bangrak ฝ่ายโยธา http://www.facebook.com/yotabangrak ฝ่ายสิ่งแวดล้อม http://www.facebook.com/bangrakss ฝ่ายรายได้ http://www.facebook.com/Bangrak.rev ฝ่ายรักษาความสะอาด http://www.facebook.com/raksabangrak ฝ่ายการศึกษา http://www.facebook.com/education.br ฝ่ายการคลัง http://www.facebook.com/khlangbangruk ฝ่ายเทศกิจ http://www.facebook.com/profile.php?id=100005363079079 ฝ่ายพัฒนาชุมชน http://www.facebook.com/pattana.bangrak

เปิดเหมือนปกติ

น้องๆ เกียมตัว! 'บางรัก' ร่วมกับ 'ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ' ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 💉🐕🐈🐇🐓🐿🦔🦦🐳🦖💜.เดือ...
25/02/2021

น้องๆ เกียมตัว! 'บางรัก' ร่วมกับ 'ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ' ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 💉🐕🐈🐇🐓🐿🦔🦦🐳🦖💜
.
เดือนหน้าไม่ได้แค่ ‘มีนาคม’ แต่เรา ‘มีวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า’ ด้วยนะ เพราะสำนักงานเขตบางรัก โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ดำเนินการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคมนี้

ประชาชนท่านใดสนใจ สามารถนำน้องๆ สัตว์เลี้ยงมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามวันเวลาสถานที่ ตามตารางข้างล่างนี้นะจ๊ะ!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก โทร. 0-2235-9121

'บางรัก' ปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้ง 'ข้าราชการ อ.ก.ก.สามัญ' 🙋‍♂️🙋‍♀️🙋🗳.วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานเ...
24/02/2021

'บางรัก' ปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้ง 'ข้าราชการ อ.ก.ก.สามัญ' 🙋‍♂️🙋‍♀️🙋🗳
.
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตบางรัก ทำการปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้ง "กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ" พร้อมนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง บริเวณลานจอดรถยนต์สำนักงานเขตบางรัก (ใต้ถุนอาคาร 5 ชั้น)

ทั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 174 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 181 คน โดยการเลือกตั้งและการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

'บางรัก' ตรวจพื้นที่บริเวณ BTS ช่องนนทรี.วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ ผู้ช่วยผู...
24/02/2021

'บางรัก' ตรวจพื้นที่บริเวณ BTS ช่องนนทรี
.
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ถนนนราธิวาสฯ (แยกสีลม-แยกสาทร) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ ทางเท้าและถนนชำรุด โดยดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมในเบื้องต้น รวมไปถึงผู้ค้ากีดขวางทางสัญจร สายสัญญาณห้อยต่ำ และขยะมูลฝอย เป็นต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ค้าและประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแยกขยะ มัดปากถุงทุกครั้ง และทิ้งตามเวลาที่กำหนด เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
.
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตบางรัก มีนโยบายให้ผู้บริหารเขตลงตรวจพื้นที่เป็นประจำ โดยเปลี่ยนพื้นที่ตรวจในแต่ละสัปดาห์ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
24/02/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(24 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ผู้ทรงคุณต่อประเทศชาตินานัปการ โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต หัวหน้าส่วนราชการ ราชสกุล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 24 ก.พ.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นวันรัฐพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ สำหรับพิธีประกอบด้วย เวลา 08.00 น. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และประชาชน พร้อมกันบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครวางพานพุ่มถวายราชสักการะ หน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกรุงเทพมหานครวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และราชสกุลวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 2 ในราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระราชสมภพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2310 ทรงครองราชย์วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2352 ขณะมีพระชนมายุ 42 พรรษา เสด็จสวรรคตวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2367 สิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา และครองราชย์สมบัติได้ 15 ปี ทั้งนี้ ตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและพระราชภารกิจน้อยใหญ่จากพระบรมชนกนาถ ทั้งในยามบ้านเมืองปกติสุขและประสบเภทภัย ทรงนำคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารแผ่นดินปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับชั้น มีพื้นฐานศีลธรรมในใจ โดยทรงลงมือปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชบริพาร และจัดระเบียบการคณะสงฆ์ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ราชธานีในยุคของพระองค์จึงมั่นคงร่มเย็น เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรมทุกสาขาให้วิจิตรตระการตาเป็นเกียรติยศยิ่งของพระนคร ดั่งร่ายเฉลิมพระเกียรติว่า “พระบาทบรมพงศ์ ลงทั่วท้าวถวายมือ ฦๅพระยศฟุ้งฟ้า หล้าศิระสยบ ลบสุรมลาย หายเศิกเสี้ยนเสียราบ ทาบทุกทิศทั่วด้าว น้าวนครดาลเดช เขตขัณฑกว่ากว้าง ช้างเผือกผู้มากมีพระนครศรีอยุธยิ่งแล้ว ฤๅทิพยรัตนกรุงแก้ว เกียรติล้ำใดเสมอแลฤๅฯ”
-----------------------

📣🗳 ไม่นอนหลับทับสิทธิ! ข้าราชการเขตบางรัก ตบเท้าใช้สิทธิเลือกตั้ง 'ข้าราชการ อ.ก.ก.สามัญ' อย่างต่อเนื่อง 📣🗳.วันพุธที่ 24...
24/02/2021

📣🗳 ไม่นอนหลับทับสิทธิ! ข้าราชการเขตบางรัก ตบเท้าใช้สิทธิเลือกตั้ง 'ข้าราชการ อ.ก.ก.สามัญ' อย่างต่อเนื่อง 📣🗳
.
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วย นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ และ นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ใช้สิทธิเลือกตั้ง "กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก.)" ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณลานจอดรถยนต์สำนักงานเขตบางรัก (ใต้ถุนอาคาร 5 ชั้น) โดยมีข้าราชการในสังกัดเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สามารถเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

โดยเตรียมหลักฐานแสดงตน
📇 บัตรประจำตัวข้าราชการ (ไม่หมดอายุ)
🆔 หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ)
👉🏻 กรณีช่วยราชการใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน่วยงานต้นสังกัด

และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดย
😷 สวมหน้ากากอนามัย
🧍🏻↔🧍🏻‍♀ ยืนห่างกัน 1-2 เมตร ยืนห่างกัน 1-2 เมตร
✒ และนำปากกาติดตัวเข้าคูหา

วันเสาร์นี้เรามีนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่กันนะ! 📺🛏🛋🗑.📣📣 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่...
24/02/2021

วันเสาร์นี้เรามีนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่กันนะ! 📺🛏🛋🗑
.
📣📣 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตบางรัก จะเข้าไปเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ซึ่งสัปดาห์แรกของเดือนนี้เป็นคิวของพี่น้องชาวชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 📣📣

ซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียงที่มีสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง หรือขยะอันตรายประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บได้ตามวันและเวลาดังกล่าว งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะจ๊ะ!

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางรัก โทร. 0-2236-1395 ต่อ 6219-6222

เข้าคูหากาเบอร์เดียว! 'บางรัก' เตรียมพร้อมหน่วยเลือกตั้ง "กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสาม...
23/02/2021

เข้าคูหากาเบอร์เดียว! 'บางรัก' เตรียมพร้อมหน่วยเลือกตั้ง "กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ"
.
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมหน่วยเลือกตั้ง "กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ" ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณลานจอดรถยนต์สำนักงานเขตบางรัก (ใต้ถุนอาคาร 5 ชั้น)

📣🗳 ทั้งนี้สำนักงานเขตบางรัก ขอเชิญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในพื้นที่เขตบางรัก ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ” เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง บริเวณลานจอดรถยนต์สำนักงานเขตบางรัก (ใต้ถุนอาคาร 5 ชั้น) 🗳📣
.
โดยเตรียมหลักฐานแสดงตน
📇 บัตรประจำตัวข้าราชการ (ไม่หมดอายุ)
🆔 หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ)
👉🏻 กรณีช่วยราชการใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน่วยงานต้นสังกัด
.
และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดย
😷 สวมหน้ากากอนามัย
🧍🏻↔🧍🏻‍♀ ยืนห่างกัน 1-2 เมตร ยืนห่างกัน 1-2 เมตร
✒ และนำปากกาติดตัวเข้าคูหาเพื่อกาบัตรด้วย

'บางรัก' จัดประชุมกรรมการชุมชน พร้อมมอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางราตรี ธนสมบัติ...
22/02/2021

'บางรัก' จัดประชุมกรรมการชุมชน พร้อมมอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม
.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก มอบหมาย นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางรัก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ชั้น 4 โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และประธาน/ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา ติดตามการแก้ปัญหา และร่วมหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน

นอกจากนี้ผู้ช่วยฯ ประสาท เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชนคุณธรรม พ.ศ.2562 ให้แก่ ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง และขอความร่วมมือชุมชมต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้านพัฒนาคลอง ณ คลองหัวลำโพงเก่า.วันจันทร์ที่...
22/02/2021

สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้านพัฒนาคลอง ณ คลองหัวลำโพงเก่า
.
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองหัวลำโพงเก่า โดยร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ รณรงค์ไม่ทิ้งขยะหรือของเสียลงคลอง เทน้ำหมักชีวภาพลงในคลอง ทาสีราวกั้น และพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่โดยรอบ เพื่อเปิดทางน้ำไหล และสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่ามอง ตามโครงการคุณภาพน้ำในคลอง 50 เขต 50 คลอง โดยมี นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก และ นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตบางรัก กองบังคับการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอท.) สถานีตำรวจนครบาลบางรัก และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ คลองหัวลำโพงเก่า เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย ในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้...
22/02/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย ในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
.
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเขตบางรัก โดยร่วมกันทำล้างทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

โดยมีคณะผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรัก กองบังคับการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอท.) สถานีตำรวจนครบาลบางรัก สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา สัสดีเขตบางรัก และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 250 คน

'บางรัก' ดำเนินการการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ บริเวณซอยสีม 23 🚕🛸.วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นาราตรี ธนสมบั...
20/02/2021

'บางรัก' ดำเนินการการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ บริเวณซอยสีม 23 🚕🛸
.
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นาราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก และ นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก นำทีมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ บริเวณซอยสีม 23 ทั้งนี้หลังจากสำนักงานเขตบางรักได้ทำการติดประกาศให้เคลื่อนย้ายซากรถยนตร์ภายในกำหนด 15 วันแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของ ทางสำนักงานเขตบางรัก จึงดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ ไปไว้ในสถานที่รองรับเก็บของกลาง บริเวณสถานีดับเพลิงบางรัก จำนวน 1 คัน ถ้ายังไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของและชำระค่าปรับจะได้นำขายทอดตลาดต่อไป

'บางรัก' จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประจำสัปดาห์ 🗑📺📻🖥🛢🛏🪑🛋.วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตบ...
20/02/2021

'บางรัก' จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประจำสัปดาห์ 🗑📺📻🖥🛢🛏🪑🛋
.
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรม "จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้" เพื่อจัดเก็บขยะประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และขยะมีพิษประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก สำหรับสัปดาห์นี้เป็นคิวของชุมชนตลาดสดเพชรพลอย และพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และเรียบร้อย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

การนี้ นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วย นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก และ นายสาธิต มีสัตย์ธรรม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

สำหรับสัปดาห์หน้า ทางสำนักงานเขตบางรัก จะจัดกิจกรรม "จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้" ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก

'บางรัก' เร่งแก้ไขเหตุน้ำมันหกบนถนนแยกมหาเศรษฐ์.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบ...
18/02/2021

'บางรัก' เร่งแก้ไขเหตุน้ำมันหกบนถนนแยกมหาเศรษฐ์
.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบางรัก จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขเหตุน้ำมันหกบนผิวจราจร บริเวณแยกมหาเศรษฐ์ อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้ถนน ทางเราต้องขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วย

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายรายได้ ...
18/02/2021

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางรัก
☎️ โทร. 02-236-1515, 02-236-3161, 02-236-1491 และ 02-236-1395 ต่อ 6216-6218
📠 โทรสาร : 02-236-3161
📧 อีเมล : [email protected]

'บางรัก' ตรวจพื้นที่บริเวณถนนมหาพฤฒาราม.วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบา...
17/02/2021

'บางรัก' ตรวจพื้นที่บริเวณถนนมหาพฤฒาราม
.
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก มอบหมาย นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ และ นายประสาท โพธิ์ ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณถนนมหาพฤฒาราม เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ ทางเท้าชำรุด สายสัญญาณห้อยต่ำ และขยะมูลฝอย เป็นต้น
.
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตบางรัก มีนโยบายให้ผู้บริหารเขตลงตรวจพื้นที่เป็นประจำ โดยเปลี่ยนพื้นที่ตรวจในแต่ละสัปดาห์ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
17/02/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

📣📣 พี่น้องข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เชิญทางนี้ 📣📣
.
👍🏻 ขอเชิญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ” เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
.
โดยเตรียมหลักฐานแสดงตน
📇 บัตรประจำตัวข้าราชการ (ไม่หมดอายุ)
🆔 หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ)
👉🏻 กรณีช่วยราชการใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน่วยงานต้นสังกัดนะคะ
.
และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดย
😷 สวมหน้ากากอนามัย
🧍🏻 🧍🏻‍♀ ยืนห่างกัน 1-2 เมตร
✒️ และให้นำปากกาติดตัวเข้าคูหาเพื่อกาบัตรด้วยนะคะ
.
📜 ในส่วนของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ สำนักงานเขตจะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แบบ อ.ก.ก. 10 (ส) ปิดประกาศไว้ ณ จุดเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ ได้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ค่ะ
.
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร 0 2224 5393 , 0 2221 2141 - 69 ต่อ 1323 – 1324
.
🙏🏻🙏🏻 ขอเชิญพี่ ๆ น้อง ๆ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ออกมาใช้สิทธิกันเยอะ ๆ นะคะ 🙏🏻🙏🏻

'บางรัก' ตรวจจุดเฝ้าระวัง-บ่อสูบน้ำพร้อมรับมือน้องฝน ☔️👌.วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ และ นาย...
17/02/2021

'บางรัก' ตรวจจุดเฝ้าระวัง-บ่อสูบน้ำพร้อมรับมือน้องฝน ☔️👌
.
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ และ นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก นำคณะผู้บริหารเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจจุดเฝ้าระวังและบ่อสูบน้ำในพื้นที่เขตบางรักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้

'เทศกิจบางรัก' อาสาพาน้องเข้าเรียนอย่างปลอดภัย! .ช่วงเช้าวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พี่เทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก ลงพื้น...
17/02/2021

'เทศกิจบางรัก' อาสาพาน้องเข้าเรียนอย่างปลอดภัย!
.
ช่วงเช้าวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พี่เทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก ลงพื้นที่อํานวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน บริเวณหน้าโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา ตามโครงการการจัดการจราจร ความปลอดภัย สถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เทศกิจ School Care) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สัญจรไป-มา บริเวณสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมากที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วน

เขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้านพัฒนาคลอง ณ คูซอยสหมิตร.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...
16/02/2021

เขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้านพัฒนาคลอง ณ คูซอยสหมิตร
.
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตบางรัก ดำเนินการทำความสะอาดคลอง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะหรือของเสียลงคลอง เทน้ำหมักชีวภาพลงในคลอง และพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่โดยรอบ บริเวณคูซอยสหมิตร

ทั้งนี้มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบางรัก ชมรมคนริมน้ำ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 40 คน

สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค! 'บางรัก' ดูแลลานกีฬาตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ⚽️🏀🎾🥅🛹🚫🦠👌.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตบ...
16/02/2021

สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค! 'บางรัก' ดูแลลานกีฬาตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ⚽️🏀🎾🥅🛹🚫🦠👌
.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตบางรัก โดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางรัก ดำเนินการควบคุมดูแลลานกีฬาในพื้นที่เขตบางรัก ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งจัดให้มีการออกกำลังกายตามความเหมาะสม เน้นย้ำเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการลานกีฬาให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าใช้บริการลานกีฬา

'บางรัก' จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประจำสัปดาห์ 🗑📺📻🖥🛢🛏🪑🛋.วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตบ...
13/02/2021

'บางรัก' จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประจำสัปดาห์ 🗑📺📻🖥🛢🛏🪑🛋
.
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรม "จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้" เพื่อจัดเก็บขยะประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และขยะมีพิษประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก สำหรับสัปดาห์นี้เป็นคิวของชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง และพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และเรียบร้อย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

การนี้ นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

สำหรับสัปดาห์หน้า ทางสำนักงานเขตบางรัก จะจัดกิจกรรม "จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้" ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

ที่อยู่

5 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
Bangkok
10500

รถประจำทางสาย 75, 1, 35, 45, สาย 187, ปอ.36

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์:(โดย ผอ.สุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ พ.ศ.2558) “บูรณาการเชิงรุก เติมความสุขเพิ่มความรัก ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา สร้างบางรักน่าอยู่สู่สากล” คำขวัญ: (โดย ผอ.สุรเกียรติ ลิ้มเจริญ) เขตเศรษฐกิจ แท้จริง โซนนิ่ง สถานบริการ ถิ่นตำนาน แห่งความรัก ย่านที่พัก โรงแรมหรู แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนดัง คำขวัญเดิม:(จาก หนังสือบางรัก 100 ปี) แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ นามระบืออัญมณี ย่านธุรกิจมั่งมี เก็บภาษีได้มากหลาย ศูนย์ไปรษณีย์สื่อสาร ถิ่นตำนานแห่งความรัก

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2236-1395

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ช่วยมาดูมาไล่หน่อยได้ไหม ละลายทรัพย์ทางเข้าออกหลังตึกทรีนิตี้สีลมตอนนี้ มอเตอร์ไซค์จอดเอย รถเข็นผลไม้เอย คนเดินสัญจรเข้า-ออกจะโดนรถชนหลายครั้งแล้ว กลายเป็นคนเดินถนนผิดซะอีก โทรเข้าเขตก็ไม่มีคนรับสาย มักง่ายจริงๆ
ถึงผู้อำนวยการเขตบางรัก คืนวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา เที่ยงคืน มีการขุดเจาะพื้นถนนของหน่วยงาน กทม ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยเจริญกรุง 44 เขตบางรัก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน มีเสียงดังมากจนไม่สามารถนอนพักผ่อนได้ ผมได้ลงมาพูดคุยกับทางผู้ขุดเจาะ ได้รับคำตอบว่าเขาได้รับอนุญาตจากทางเขต ซึ่งหมายถึงเขตบางรักที่ท่านรับผิดชอบอยู่ให้ขุดเจาะได้ในช่วงเวลา2ทุ่มถึงตี4 ผมขอยสอบถามท่านดังนี้ 1. เวลา2ทุ่มถึงตี4 ปกติเป็นเวลาพักผ่อนใช่หรือไม่ครับ 2. หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดหน้าบ้านท่านท่านทำอย่างไร 3. ก่อเสียงดังรบกวนในช่วงยามวิกาลผิดกฎหมายไหมครับ 4. กทม เขตของท่านอยู่เหนือกฎหมายหรือครับจึงสามารถออกใบอนุญาตให้กระทำการดังกล่าว รบกวนแก้ไขปัญหาด้วยครับ ตีสามถึงเช้าไม่ได้นอน ตอนเช้าต้องทำงาน เด็กต้องเรียนหนังสือ ขอบคุณครับ วันชัย โทร 0818117970
มีพนักงานเขตนี้ขโมยของผมไปจะเอาเรื่องได้ไหมครับ เป็นขนงานหลังรถรอบกลางคืนครับ
กิ่งไม้หักตักแต่อาทิตที่แล้ว ไม่เห็นมีคนมาเก็บค่ะ นาราธิวาส 2
ไปทำบัตรประชาชนมาใหม่ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก มาค่ะ เพราะอันเก่าชำรุด ได้เบอร์แรก A001 นั่งรอคิวอยู่ถึงเกือบๆ 8 โมงครึ่ง - พนักงานช่องแรกเรียกเด็กที่มาทำบัตรครั้งแรกไปทำเป็นคนแรก แซงคิวคนอื่นที่มารอก่อนหน้า สรุปเด็กไม่ได้ทำเพราะเรื่องเอกสาร - ประกาศเรียกคิวนี้ แต่เค้ายังคุยปรึกษาเจ้าหน้าที่ข้างๆ ต่อ คุยไปแล้วทำไปไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียกมานั่งฟังค่ะ รอพร้อมแล้วค่อยเรียก เนอะ - พนักงานถ่ายรูป บ่นว่ารูปมืด แต่ปรับกล้องไม่เป็น เรียกให้พนักงานที่พิมพ์บัตรมาปรับกล้องให้ - พนักงานพิมพ์บัตร กำลังเอาบัตรใส่เครื่องอยู่บอกว่าให้รอก่อน แล้วก็พูดว่า "ให้เค้ารอไป ทำบัตรหายนิ" นี้เลยพูดไปว่า "ไม่ได้ทำหายนะคะ บัตรชำรุดค่ะ" คือออออ จะทำหายไม่หายก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคอมเม้นค่ะ งานบริการประชาชนรึป่าวคะ เก็บคอมเม้นเอาไว้เม้ากันเองตอนพักเที่ยงเถอะค่ะ เค้าเดินมาดูกล้องแล้วพูดว่าก็"ปรับได้เท่านี้หล่ะ เพราะน้องเค้าผิวเข้ม" 😳 เดี๋ยวววว นี้ไม่มีปัญหาเรื่องสีผิวตัวเองค่ะ ไม่บูลี่ค่าาาา งงเด้อ เสร็จแล้วก็ย้ายไปหน้านาง เพราะเค้าเรียกโดยใช้คำพูดแบบมนุษย์ป้าอ่ะ เฮ้ออออ อยู่ๆก็ชมว่าชุดสวย แล้วบอกว่า'เค้ามีเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมา ผิวเข้มเหมือนเรานี้หล่ะ เวลามาทำกิจกรรมก็จะใส่แต่สีขาว' เราฟังแล้วก็คิดในใจว่าแบบป้าอายุน่าจะ 50 แล้วยังพลุบคิดขึ้นได้นี้ความผิว นี้ต้องไปจุดประกายเค้าเบอร์ไหนหรอ? อ้อ คือจะบอกว่าสีผิวเข้มเลยใส่เสื้อผ้าได้สีเดียว? นี้ก็เลยคุยหัวร่อกับเค้าไปเพราะไม่อยากมีปัญหาไร เพื่อนเราก็เดินมาจะขอถ่ายรูปบัตรประชาชนเพราะจะเอาไปกรอกข้อมูลพยานจดทะเบียนสมรส บัตรมันแนบหน้าเอกสารไว้อยู่ กำลังจะถ่าย คุณป้าก็ดึงเอกสารฉึบ! ไปจากเมื่อเราแล้วขึ้นเสียงบอกว่าห้ามถ่ายรูป ลบไปรึยัง!! คิอยังไม่ได้ถ่าย เราอึ้ง เพื่อนก็อึ้ง ไม่ให้ถ่ายรูปเอกสารน่ะเราเข้าใจ แต่เราจะถ่ายแค่รูปบัตร ต่อมาเค้าให้นี้ยื่นนิ้วชี้ไปแสกนแล้วก็กดนิ้วเราไว้แพร้บนึงแล้วเค้าเอามือออก ก็เลยถามดีดี เพราะรู้ว่าเค้าเหวี่ยงเก่ง ว่าเอาออกได้รึยังคะ? เค้าตอบแบบอารมเสียว่าให้ฟังเจ้าหน้าที่! ห้ามเอามือออกโดยพละการ! แล้วก็ใส่อารมบอกให้เอานิ้วชี้อีกข้างวางไป เสร็จแล้วก็ยื่นบัตรให้เรา แล้วก็ไม่พูดไร ไม่บอกว่าเสร็จแล้ว นี้ก็งงๆว่าเออนี้ไปได้ยัง? เลยถามว่าเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะ เพราะเด่วลุกไปโดยพละการก็จะมาขึ้นเสียงใส่อี้กกก ----- คืออ มันยากหรอ การที่จะพูดจาดีดี มันจะได้ทำให้คนที่มารับบริการมีวันที่ดี ตัวเองก็จะได้อารมดีไปด้วยที่เห็นประชาชน happy กับ service แค่บอกว่าเอานิ้วชี้กดลงไปแล้วค้างไว้นะคะ มันยากหรอ ?? นี้งงมาก ถามดีดีเล้ยไม่ได้พูดจาไม่ดีพูดคะ ค่ะ ทุกคำ นี้ถ้าเป็นตอนเด็กๆคือกวนตีนกลับไปแล้ว แต่นี้โตแล้วค่ะ ป้าก็แก่แล้วนะคะ ทำไมพูดจาไม่รื่นหูเลย จะคิดว่าทำงานเหนื่อยก็ไม่ใช่เพราะนี้คิวแรก? คิดว่าตัวเอาเป็นเจ้าพนักงานรัฐแล้วจะมาพูดจาจิกแบบนี้มันโอเคมั้ย ผอ. โอเคมั้ย? เค้าอาจจะไม่เคยได้รับบริการดีดีเลยไม่รู้ว่า service mind เป็นยังงัย เจ้าพนักงานสำนักงานเขต บริการประชาชนนะคะ จะจิกไปไหน เราสิทธิความเป็นคนเท่ากัน อย่าพูดจามะนาวไม่น้ำแบบนี้เลย เหมือนคุยกับแม่ค้าปากตลาดในละครหรือเหมือนไบโพลาร์ งงกับคนทำงานรัฐงานบริการแต่พูดจาแบบนี้ ถ้างานมันเครียดก็ลาอยู่บ้านไปค่ะ ใช่เรื่องมันเล็กน้อยมากแต่เลยรู้สึกว่าเป็น Bad Day, Bad Customer Experience ไปเลย คนเลยไม่ชอบไปติดต่อหน่วยงานราชการก็เพราะแบบนี้หล่ะ ใครพูดดีนี้มีแต่คนเค้าจะประทับใจและก่อให้เกิดมารยาททางสังคมที่ดี แต่แบบนี้ เราต้องน้อบน้อมกับคนแบบนี้หรอ?
ไม่ทราบว่าตอนนี้เปิดบริการทำบัตรประชาชนแบบวันเดียวได้หรือยังค่ะ
สอบถามครับ จะเปลี่ยนคำนำหน้า จาก "นางสาว" เป็น"นาง" สามารถแจ้งเปลี่ยนและทำบัตรประชาชนใหม่ นอกเขตพื้นที่ได้หรือไม่ครับ
ฝากเรื่องผิวกระเบื้องอาคารลอกร่อนและมีโอกาสตกลงมาเป็นอันตรายด้วยนะครับ อาคารนี้อยู่บริเวณลงทางด่วนขาเข้า ทางลงถนนสีลม ไม่ทราบเจ้าของอาคารทราบหรือไม่
ป้าที่ทำบัตรประชาชน พูดไม่ดีสีหน้าไม่ดี มากี่ครั้งก็ไม่เห็นพัฒนา..
หน้าคอนโดฯ ติดโรงแรมแมนดาริน มีการเอาเก้าอี้ (เหล็กเชื่อม) มาวางคร่อม มิเตอร์น้ำ และ สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ เรียราดมาก เจ้าหน้าที่คอนโด ไปบอก ก็มาทำนักเลงใส่ และ ช่วงเช้า ๆ จะมี แท็กซี่ มาจอดตรงหน้าทางออก คอนโด ทั้งที่เป็นเส้น ขาวแดง ฝากเจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยจัดการให้หน่อยครับ ผมอยู่คอนโด นี้ เห็นหลายที ให้น้องเจ้าหน้าที่ไป คุย พวกนี้ก็ไม่กลัว แถมมากร่างใส่อีก เอาเก้าอี้ ออกไปได้ วันเดียว เอากลับมาตั้งอีก จัดการยังไงได้มั่งครับ
หน้าคอนโดฯ ติดโรงแรมแมนดาริน มีการเอาเก้าอี้ (เหล็กเชื่อม) มาวางคร่อม มิเตอร์น้ำ และ สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ เรียราดมาก เจ้าหน้าที่คอนโด ไปบอก ก็มาทำนักเลงใส่ และ ช่วงเช้า ๆ จะมี แท็กซี่ มาจอดตรงหน้าทางออก คอนโด ทั้งที่เป็นเส้น ขาวแดง ฝากเจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยจัดการให้หน่อยครับ ผมอยู่คอนโด นี้ เห็นหลายที ให้น้องเจ้าหน้าที่ไป คุย พวกนี้ก็ไม่กลัว แถมมากร่างใส่อีก เอาเก้าอี้ ออกไปได้ วันเดียว เอากลับมาตั้งอีก จัดการยังไงได้มั่งครับ