สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office

สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office สำนักงานเขตบางรัก ฝ่ายปกครอง http://www.facebook.com/bangrak.bma ฝ่ายทะเบียน http://www.facebook.com/register.bangrak ฝ่ายโยธา http://www.facebook.com/yotabangrak ฝ่ายสิ่งแวดล้อม http://www.facebook.com/bangrakss ฝ่ายรายได้ http://www.facebook.com/Bangrak.rev ฝ่ายรักษาความสะอาด http://www.facebook.com/raksabangrak ฝ่ายการศึกษา http://www.facebook.com/education.br ฝ่ายการคลัง http://www.facebook.com/khlangbangruk ฝ่ายเทศกิจ http://www.facebook.com/profile.php?id=100005363079079 ฝ่ายพัฒนาชุมชน http://www.facebook.com/pattana.bangrak

เปิดเหมือนปกติ

'บางรัก' ให้การต้อนรับพร้อมรับคำแนะนำจากผู้ตรวจราชการสูง.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายยินยล เสนีวงศ์ ณ อยุธ...
17/11/2020

'บางรัก' ให้การต้อนรับพร้อมรับคำแนะนำจากผู้ตรวจราชการสูง
.
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายยินยล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการสูง เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ เพื่อร่วมหารือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก (GECC), กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 การนี้สำนักงานเขตบางรัก โดย นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสูงและผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก

เขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้านพัฒนาคลอง ณ คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์.พระบาทสมเด็จพระป...
17/11/2020

เขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้านพัฒนาคลอง ณ คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์
.
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตบางรัก ดำเนินการทำความสะอาดคลอง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะหรือของเสียลงคลอง เทน้ำหมักชีวภาพลงในคลอง และพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่โดยรอบ บริเวณคูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ (ซอยสีลม 5 ถึงซอยสีลม 7)

ทั้งนี้ นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตบางรัก ชมรมคนริมน้ำ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 40 คน

'บางรัก' ตีเส้นจุดทำการค้าถนนคอนแวนต์.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หลังมีเหตุร้องเรียนเรื่องผู้ทำการค้ากีดขวางทางสัญจรบริเวณ...
16/11/2020

'บางรัก' ตีเส้นจุดทำการค้าถนนคอนแวนต์
.
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หลังมีเหตุร้องเรียนเรื่องผู้ทำการค้ากีดขวางทางสัญจรบริเวณถนนคอนแวนต์ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นหนึ่งในจุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอยของกทม. ดังนั้นพี่เทศกิจ จึงรีบลงพื้นที่ทำการจัดระเบียบผู้ค้าพร้อมกับตีเส้นจุดทำการค้าเพื่อกำหนดพื้นที่ชัดเจนและป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ทางเท้าของผู้ค้า พร้อมกับประสานทีมงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าและถนนในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

ไม่เดดไลน์ก็คงไม่ย้ายสินะ! 'เทศกิจ-รักษาฯ บางรัก' เตรียมยกซากรถยนต์ แต่เจ้าของใจดีเคลื่อนย้ายให้แล้วจ้า....วันที่ 14 พฤศ...
14/11/2020

ไม่เดดไลน์ก็คงไม่ย้ายสินะ! 'เทศกิจ-รักษาฯ บางรัก' เตรียมยกซากรถยนต์ แต่เจ้าของใจดีเคลื่อนย้ายให้แล้วจ้า...
.
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษความสะอาดฯ พากันลงพื้นที่เตรียมยกซากรถยนต์บริเวณซอยสว่าง 1 และซอยสีลม 23 แต่ปรากฏว่าซากรถยนต์ทั้ง 2 บริเวณได้หายวับเป็นที่เรียบร้อย หลังพี่ๆ เทศกิจทำการขีดเส้นตายยกซากรถยนต์ในเช้าวันนี้ เรียกได้ว่า "ไม่เดดไลน์เราไม่ย้าย" จริงๆ ซึ่งต้องขอบคุณท่านเจ้าของซากรถที่ให้ความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้พี่ๆ ทีมงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงเข้าดำเนินการกวาดและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเป็นที่เรียบร้อย
.
สำหรับการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานสาธารณะ ถือเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคืนทางจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่

สวัสดี-อัสลามมุอะลัยกุมพี่น้องฮารูณ! 'ผอ.บางรัก' นำทีมลงพื้นที่ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ 🏘🕌💬🤲🏼💜.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...
13/11/2020

สวัสดี-อัสลามมุอะลัยกุมพี่น้องฮารูณ! 'ผอ.บางรัก' นำทีมลงพื้นที่ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ 🏘🕌💬🤲🏼💜
.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก นำทีมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ แขวงบางรัก เขตบางรัก เพื่อพบปะพี่น้องในชุมชน สำรวจความเป็นอยู่ รับฟังปัญหา และความต้องการภายในชุมชน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องในชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณอย่างอบอุ่น

โดย ผอ.ราตรี ยังชื่นชมพี่ๆ อปพร. ภายในชุมชนที่ทำงานกันอย่างแข็งขันและพร้อมช่วยเหลือความเดือดร้อนภายในพื้นที่มาโดยตลอด

ทั้งนี้ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ เป็นที่ตั้งศูนย์ย่อย อปพร. เขตบางรัก (ฐานฮารูณ) ซึ่งได้รับรางวัล “ศูนย์ อปพร.ดีเด่น” มีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ในชุมชนและโดยรอบชุมชน เช่น มัสยิดฮารูณ วัดม่วงแค ไปรษณีย์กลาง ศุลกสถาน และสถานทูตฝรั่งเศส เป็นต้น

รูปจาก ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 📸

'บางรัก' ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยถนนสุรวงศ์ 🔎🏢🏗💡🛠🚏🌳.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำน...
13/11/2020

'บางรัก' ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยถนนสุรวงศ์ 🔎🏢🏗💡🛠🚏🌳
.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยทีมผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณถนนสุรวงศ์ (ขาออก) ตั้งแต่แยกถนนทรัพย์ ถึง ถนนพระราม 4 เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นความสะอาด, ขยะมูลฝอย, ทางเท้าชำรุด, ดูแลตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ เป็นต้น

ทั้งนี้ผอ.ราตรี ได้สั่งการพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้จัดการและแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่เพื่อพี่น้องในพื้นที่เขตบางรัก

'ผอ.บางรัก' นำทีมเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวซอยพระนคเรศ 🏘💬🤝💜.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู...
12/11/2020

'ผอ.บางรัก' นำทีมเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวซอยพระนคเรศ 🏘💬🤝💜
.
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก นำทีมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวชุมชนซอยพระนคเรศ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก เพื่อพบปะพี่น้องในชุมชน สำรวจความเป็นอยู่ รับฟังปัญหา และความต้องการภายในชุมชน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องในชุมชนซอยพระนคเรศอย่างอบอุ่น

รูปจาก ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 📸

'บางรัก' ตะเวนแก้ไขเสาไฟชำรุดรอบพื้นที่ 👨‍🔧🛠🚏.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หลังมีเหตุร้องเรียนประชาชนได้รับอุบัติเหตุจากเสาไ...
12/11/2020

'บางรัก' ตะเวนแก้ไขเสาไฟชำรุดรอบพื้นที่ 👨‍🔧🛠🚏
.
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หลังมีเหตุร้องเรียนประชาชนได้รับอุบัติเหตุจากเสาไฟในพื้นที่เขตบางรักเมื่อวันก่อน และรีบแก้ไขเสาไฟดังกล่าวแล้วนั้น วันนี้ นายประชา พินิจกุล หัวหน้าฝ่ายโยธา สั่งการพี่ๆ ทีม BEST ตะเวนทำการแก้ไขเสาไฟที่มีปัญหารอบพื้นที่เขตบางรัก ได้แก่ ถนนสาทรเหนือ, ถนนสีลม, ถนนนราธิวาสราชนครินทร์, ถนนคอนแวนต์, ถนนประมวญ, ถนนปั้น และถนนศาลาแดง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และประชาชนได้รับความอัตรายจากเสาไฟดังกล่าว

รูปจาก ฝ่ายโยธา 📸

'โยธา' ผนึก 'สิ่งแวดล้อม' ขอความร่วมมือโครงการก่อสร้างควบคุมปัญหาเรื่องฝุ่นย่านสี่พระยา 🏗🚛🌫😷.ฝุ่นเข้าตาว่าเจ็บแล้ว แต่ฝุ...
12/11/2020

'โยธา' ผนึก 'สิ่งแวดล้อม' ขอความร่วมมือโครงการก่อสร้างควบคุมปัญหาเรื่องฝุ่นย่านสี่พระยา 🏗🚛🌫😷
.
ฝุ่นเข้าตาว่าเจ็บแล้ว แต่ฝุ่น PM2.5 นั้นน่ากลัวกว่า! ดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จึงจับมือกันลงพื้นที่ตรวจและขอความร่วมมือสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่เเขวงสี่พระยา เขตบางรัก ควบคุมฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองในพื้นที่เขต โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ฉีดล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งและทุกคัน ก่อนเข้า-ออกจากโครงการ ดำเนินการติดตั้งปกคลุมและฉีดพรมละอองน้ำกองหิน กองทราย เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายภายในสถานที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง
.
📸 รูปจาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายโยธา

รถใครยกมือขึ้น! 'เทศกิจบางรัก' ติดประกาศซากรถย่านสีลม 23 🚗⚠️🙋‍♂️.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พี่เทศกิจ เขตบางรัก ลงพื้นที่แ...
12/11/2020

รถใครยกมือขึ้น! 'เทศกิจบางรัก' ติดประกาศซากรถย่านสีลม 23 🚗⚠️🙋‍♂️
.
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พี่เทศกิจ เขตบางรัก ลงพื้นที่แก้ไขเรื่องร้องเรียนตามที่ประชาชนแจ้งมา กรณีพบซากรถจอดกีดขวางทางจราจรในซอยสีลม 23 เบื้องต้นพี่เทศกิจทำการติดป้ายประกาศเพื่อบอกแจ้งไปยังเจ้าของรถทราบก่อน แต่หากยังไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของ เมื่อครบกำหนดพี่เทศกิจจะดำเนินตามขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะจ๊ะ
.
📸 รูปจาก ฝ่ายเทศกิจ

สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office's cover photo
12/11/2020

สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office's cover photo

‘บางรัก’ ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี.(11 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราช...
11/11/2020

‘บางรัก’ ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี
.
(11 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารเขตบางรัก นำโดย นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก ผู้บริหารเขตสาทร ผู้บริหารเขตยานนาวา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานช่องนนทรี (Sky Walk แยกสาทร-นราธิวาส)

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถระบายน้ำได้ดี มีความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งคลองช่องนนทรีเป็นคลองที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตเมืองที่มีประชาชนสามารถเข้าถึงจำนวนมาก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีถนนตัดผ่านหลายสาย มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ยังพร้อมให้ความร่วมมือร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีให้เป็นคลองต้นแบบ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และปลอดภัย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นต้นแบบการจัดการเพื่อพัฒนาคลองต่างๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักการโยธาได้สำรวจพื้นที่ และร่วมกับทีมแผนแม่บทพัฒนาเมือง และทีมออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมร่างแบบในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีแนวคิด การออกแบบ คือ สาธารณูปโภคสีเขียวและสีฟ้า (GREEN AND BLUE INFRA STRUCTURE) พื้นที่สาธารณะสีเขียว เชื่อมการเดินและลดปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในเมือง สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงจากย่านธุรกิจและชุมชนโดยรอบ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสัญจรอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE MOBILITY) มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และออกกำลังกาย (ACTIVE LEARNING SPACE) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมือง

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ มีพื้นที่โครงการเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา โดยโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสุรวงศ์ – ถนนสีลม 2. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสาทร - ถนนจันทน์ 3. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนจันทร์ - ถนนรัชดาภิเษก และ4. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนรัชดาภิเษก - ถนนพระราม 3 สำหรับวันนี้นอกจากการเปิดตัวโครงการแล้ว ยังมีกิจกรรมการเสวนาเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ อาทิ ผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงคลองช่องนนทรี ประชาชนในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร่วมเสวนา ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาข้อมูลแล้ว จะได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และเร่งดำเนินการโครงการต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบเฟสแรก ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร รวมสองฝั่ง 2.4 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 64

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครต้องการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างยั้งยืน เนื่องจากตระหนักดีว่าการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ 7.08 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งยังน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน และเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆ ของโลก อาทิ ปารีส (10.58 ตารางเมตรต่อคน) นิวยอร์ค (16.97 ตารางเมตรต่อคน) ลอนดอน (31.69 ตารางเมตรต่อคน) กัวลาลัมเปอร์ (50 ตารางเมตรต่อคน) สิงคโปร์ (66 ตรางเมตรต่อคน) และซิดนีย์ (235.73 ตารางเมตรต่อคน) กรุงเทพฯ นับว่ามีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรค่อนข้างน้อยมาก อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการ Green Bangkok 2030 โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน ภายในปี พ.ศ.2573 ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย ควบคู่ไปกับการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพตลอดจนข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดรูปแบบพื้นที่สีเขียวที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานมีกรอบทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรักษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไว้ได้อย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีนับเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของ "สวนเลียบคลอง" หรือ Linear Park ซึ่งมีแนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.เขียว 2.คลอง 3.คน และ4.ความรู้ โดย1.เขียว สื่อถึงพื้นที่สีเขียวที่จะถูกพัฒนาขึ้นตลอดแนวริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง 2.คลอง สื่อถึงความผูกพันระหว่างกรุงเทพมหานครกับสายน้ำที่มีมาแต่โบราณ โดยในอดีตนอกจากบรรพบุรุษของเราจะใช้คลองเป็นปราการสำคัญในการป้องกันเมืองแล้วยังใช้เป็นเส้นทางสำหรับการสัญจรและการค้าขายอีกด้วย 3.คน สื่อถึงการเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่ 3 เขตได้แก่ บางรัก สาทร และยานนาวา ตลอดเส้นทางที่คลองช่องนนทรีทอดตัวไหลผ่าน จากถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนรัชดาภิเษก ไปจนจรดถนนพระรามที่ 3 รวมระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร และ 4.ความรู้ คือการวางเป้าหมายให้สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแห่งนี้ เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของประชาชน รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ รวมถึงเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้าเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองอย่างแท้จริง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า นี่คือแนวคิดในการริเริ่มของโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย อาทิ วิ่ง เดินและปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน โดยสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่แคบที่สุด แต่มีความยาวมากที่สุด ทั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการ และเครือข่ายนักคิด นักพัฒนาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดจนโครงการนี้มีเค้าโครงเป็นรูปร่างชัดเจน เนื่องจากลำพังกรุงเทพมหานครกับคนรุ่นใหม่เพียงไม่กี่คน ไม่อาจอาจผลักดันโครงการอันมีคุณูปการต่อสังคมนี้ได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หรือใช้ระยะเวลายาวนานกว่าโครงการนี้จะสำเร็จ และเกิดผลที่ได้อาจไม่ยั่งยืน ดังนั้นจึงได้จัดเสวนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวคิด เป้าหมาย แผนการดำเนินโครงการฯ ที่ได้ร่วมกันคิดไว้ พร้อมทั้งรับฟังทุกความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน โดยประชาชนทั่วไปสามารถเขียนข้อความเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นติดลงบอร์ดนิทรรศการภายในงาน (Sky Walk แยกสาทร-นราธิวาส) ซึ่งจะติดตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 1 เดือน รวมทั้งขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ห้างร้านในพื้นที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง เพื่อลูกหลานของท่าน เพื่อคนที่ท่านรัก และเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป

‘บางรัก’ ส่งหน่วย BEST แก้ไขเสาไฟหลังประชาชนได้รับบาดเจ็บ 🚏🛠.หลังมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเสาไฟบริเวณถนนนราธิวาสฯ ทาง สำ...
11/11/2020

‘บางรัก’ ส่งหน่วย BEST แก้ไขเสาไฟหลังประชาชนได้รับบาดเจ็บ 🚏🛠
.
หลังมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเสาไฟบริเวณถนนนราธิวาสฯ ทาง สำนักงานเขต ไม่นิ่งนอนใจรีบส่งหน่วย BEST ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขเป็นการด่วนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

'เทศกิจบางรัก' ลุยเคลียร์ที่พักตากอากาศชาวโฮมเลสใต้ตอม่อ BTS ช่องนนทรี 🏚🏖❎.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พี่ๆ เทศกิจ ชุด 255 ...
10/11/2020

'เทศกิจบางรัก' ลุยเคลียร์ที่พักตากอากาศชาวโฮมเลสใต้ตอม่อ BTS ช่องนนทรี 🏚🏖❎
.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พี่ๆ เทศกิจ ชุด 255 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาบุคคลไร้บ้านที่พักอาศัยบริเวณตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี (BTS ช่องนนทรี) ซึ่งทำได้เพียงผลักดันออกจากพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากพวกเขาไม่ยินยอมรับความช่วยเหลือ และไม่สมัครใจย้ายไปอยู่ที่พักพิงของบุคคลไร้บ้าน ทั้งนี้ได้รับความเช่วยเหลือจาก "ทีมนางฟ้า" ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการเก็บสิ่งของและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเป็นที่เรียบร้อย

📸 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก

ชาวซอยหลังวัดหัวลำโพงเตรียมตัว! วันเสาร์นี้เรามีนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่กันนะ 📺🛏🛋🗑.วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่...
10/11/2020

ชาวซอยหลังวัดหัวลำโพงเตรียมตัว! วันเสาร์นี้เรามีนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่กันนะ 📺🛏🛋🗑
.
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตบางรัก จะเข้าไปเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นคิวของชาวชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด!

'บางรัก' จัดประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก...
10/11/2020

'บางรัก' จัดประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์
.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเขตและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เขตบางรัก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เพื่อติดตามความคืบหน้างานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร พร้อมกำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สถานการณ์โรคไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ที่กำลังระบาดในกลุ่มเด็กเล็กในขณะนี้ รวมถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และการดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตบางรัก มีแนวทางในการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที หากเกิดปัญหาข้อติดขัดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

คลองช่องนนทรีเตรียมปรับโฉม! พิธีเปิดโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเ...
10/11/2020

คลองช่องนนทรีเตรียมปรับโฉม! พิธีเปิดโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี พร้อมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม สกายวอล์คช่องนนทรี สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานและรับฟังการเสวนาได้ตลอดงาน

เตรียมตัวให้พร้อม ต้อนรับ Landmark แห่งใหม่กลางใจเมือง
กับสวนสาธารณะคลองที่ ยาวววววววววววที่สุด!!! ในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร เตรียมปรับปรุง "คลองช่องนนทรี" ให้เป็นสวนสาธารณะคลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแห่งแรก โดยถือฤกษ์วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานในพิธี พร้อมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้

ขอเรียนเชิญประชาชนชาวกรุงที่สนใจเข้าร่วมงานและรับฟังการเสวนาได้ตลอดงานจ้าาาาาาาา

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
10/11/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

: ประจำวันอังคารที่10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

: ตรวจวัดได้ 25-44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร
: ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

คำแนะนำ
: คุณภาพอากาศดีมาก-ดี
สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
: คุณภาพอากาศปานกลาง
ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
: อากาศเย็น

'บางรัก' ส่งมอบถังขยะรองรับหน้ากากอนามัย 🚮👌.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสาธิต มัสัตย์ธรรม หัวหน้าฝ่ายรักษาค...
09/11/2020

'บางรัก' ส่งมอบถังขยะรองรับหน้ากากอนามัย 🚮👌
.
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสาธิต มัสัตย์ธรรม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการส่งมอบถังขยะสีแดงรองรับหน้ากากอนามัย และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดม่วงแค, โรงเรียนวัดหัวลำโพง, โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม, โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า, โรงเรียนวัดสวนพลู, ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา, สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก พร้อมกับตรวจสอบความเรียบร้อยต่าง ภายในพื้นที่ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และเรียบร้อย ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

5 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
Bangkok
10500

รถประจำทางสาย 75, 1, 35, 45, สาย 187, ปอ.36

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์:(โดย ผอ.สุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ พ.ศ.2558) “บูรณาการเชิงรุก เติมความสุขเพิ่มความรัก ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา สร้างบางรักน่าอยู่สู่สากล” คำขวัญ: (โดย ผอ.สุรเกียรติ ลิ้มเจริญ) เขตเศรษฐกิจ แท้จริง โซนนิ่ง สถานบริการ ถิ่นตำนาน แห่งความรัก ย่านที่พัก โรงแรมหรู แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนดัง คำขวัญเดิม:(จาก หนังสือบางรัก 100 ปี) แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ นามระบืออัญมณี ย่านธุรกิจมั่งมี เก็บภาษีได้มากหลาย ศูนย์ไปรษณีย์สื่อสาร ถิ่นตำนานแห่งความรัก

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2236-1395

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าตอนนี้เปิดบริการทำบัตรประชาชนแบบวันเดียวได้หรือยังค่ะ
สอบถามครับ จะเปลี่ยนคำนำหน้า จาก "นางสาว" เป็น"นาง" สามารถแจ้งเปลี่ยนและทำบัตรประชาชนใหม่ นอกเขตพื้นที่ได้หรือไม่ครับ
ฝากเรื่องผิวกระเบื้องอาคารลอกร่อนและมีโอกาสตกลงมาเป็นอันตรายด้วยนะครับ อาคารนี้อยู่บริเวณลงทางด่วนขาเข้า ทางลงถนนสีลม ไม่ทราบเจ้าของอาคารทราบหรือไม่
ป้าที่ทำบัตรประชาชน พูดไม่ดีสีหน้าไม่ดี มากี่ครั้งก็ไม่เห็นพัฒนา..
หน้าคอนโดฯ ติดโรงแรมแมนดาริน มีการเอาเก้าอี้ (เหล็กเชื่อม) มาวางคร่อม มิเตอร์น้ำ และ สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ เรียราดมาก เจ้าหน้าที่คอนโด ไปบอก ก็มาทำนักเลงใส่ และ ช่วงเช้า ๆ จะมี แท็กซี่ มาจอดตรงหน้าทางออก คอนโด ทั้งที่เป็นเส้น ขาวแดง ฝากเจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยจัดการให้หน่อยครับ ผมอยู่คอนโด นี้ เห็นหลายที ให้น้องเจ้าหน้าที่ไป คุย พวกนี้ก็ไม่กลัว แถมมากร่างใส่อีก เอาเก้าอี้ ออกไปได้ วันเดียว เอากลับมาตั้งอีก จัดการยังไงได้มั่งครับ
หน้าคอนโดฯ ติดโรงแรมแมนดาริน มีการเอาเก้าอี้ (เหล็กเชื่อม) มาวางคร่อม มิเตอร์น้ำ และ สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ เรียราดมาก เจ้าหน้าที่คอนโด ไปบอก ก็มาทำนักเลงใส่ และ ช่วงเช้า ๆ จะมี แท็กซี่ มาจอดตรงหน้าทางออก คอนโด ทั้งที่เป็นเส้น ขาวแดง ฝากเจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยจัดการให้หน่อยครับ ผมอยู่คอนโด นี้ เห็นหลายที ให้น้องเจ้าหน้าที่ไป คุย พวกนี้ก็ไม่กลัว แถมมากร่างใส่อีก เอาเก้าอี้ ออกไปได้ วันเดียว เอากลับมาตั้งอีก จัดการยังไงได้มั่งครับ
วันที่รถไม่จอดไม่มาล้างพอถึงวันที่รถจอดสลับฝั่งมาล้างเพื่อ...
เรียน ท่านหัวหน้าเขตบางรัก รบกวนท่านช่วยจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนสุขอนามัยไปให้คำแนะนำต่อร้านค้าที่นำอาหารปรุงเสร็จมาจำหน่ายในช่วงตลาดเช้าในซอยสว่าง ซึ่งเท่าที่ผมสังเกตุดูร้านค้าที่ขายอาหารส่วนมากไม่มีตู้ที่สามารถป้องกันสิ่งสกปรก และเวลาลูกค้ามาซื้ออาหารบางคนใส่หน้ากากบางคนก้อไม่ใส่หน้าป้องกัน ซึ่งเมื่อวันพุธที่ 25 ที่ผ่านมาประสบกับตัวผมเอง โดยผู้ซื้อรายนึงได้มาซื้ออาหารและได้ไอจามตรงใส่ส่วนของอาหารที่อยู่ด้านหน้าโดยไม่หันหน้าไปทางอื่น และผู้ซื้อรายนี้ก้อไม่ได้สวมใส่หน้ากากป้องกัน ด้วยสถานะการณ์ในปัจจุบันมันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังว่าทางเขตจะดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นการยับยั้งเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจาย ขอแสดงความนับถือ
จากกระทู้เมื่อเช้าที่ตัวผมได้ลงโพสต์ไว้นั้น ทางเขตฯได้จัดส่ง จนท มาจัดเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย และทาง จนท ได้ชี้แจงว่าขยะชิ้นใหญ่ลักษณะนี้ทางเจ้าของบ้านจะต้องนำไปทิ้งรวมไว้ตรงจุดรวมขยะปากซอยริมถนนสี่พระยาในช่วงหัวค่ำเป็นต้นไป แล้วประมานตีห้าจะมีรถขนขยะมาจัดเก็บ ขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ เขตฯ, หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ทุกท่านที่ได้เข้าจัดเก็บและเรียนชี้แจงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ถึงท่านที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบ มันถูกทอดทิ้งแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วครับ ต้องให้ผมเอาไปทิ้งที่หน้าสำนักงานเขตไม๊ครับ ค่าธรรมเนียมก้อเก็บ แถมแว่วๆมาว่าจะมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมอีกด้วย ท่าน ผอ. คิดอย่างไรครับ หรือว่าท่านไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่หน้าบ้านท่าน ผอ.
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทุกท่าน ที่ดูแลเป็นอย่างดีในวันสำคัญของเราสองคน บริการรวดเร็ว เข้าใจง่ายมากๆค่ะ
ฝากแชร์ด้วยนะคะ.. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1402152629952003&id=164339390400006 ขอบคุณค่ะ