สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบา

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบา เป็นองค์กรด้านการผ่าตรวจศพทางนิติพยาธิ

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีให...
01/01/2021

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.
เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ส่วนใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

ที่มา:
https://www.matichon.co.th/court-news/news_2508566

31/12/2020
มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบริจาคโลงศพ ผ้าดิบ แผ่นรองซับ และอื่นๆ เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

บัญชี "มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา"
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 0520363426

เพลงประกอบโดย
พรปีใหม่ (Guitar Cover) เอกชัย เจียรกุล

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่ 2564สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
31/12/2020

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่ 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 20 คนเข้าศึกษาดูงาน...ใน...
22/12/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 20 คน
เข้าศึกษาดูงาน...

ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 16.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ยินดีต้อนรับ ...คณะแม่ชีและฆราวาส  จำนวน 21 คนเข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ภาวพันธ์ ดุลยพฤกษ์ นายแพทย์...
18/12/2020

ยินดีต้อนรับ ...
คณะแม่ชีและฆราวาส จำนวน 21 คน
เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ภาวพันธ์ ดุลยพฤกษ์ นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 18 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ยินดีต้อนรับ ...นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน 74 คนเข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ณัฐ...
17/12/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 74 คน
เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ โยธินอุปไมย นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ท.พงศธร กอนตะวัน นักเทคนิคการแพทย์ (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.และ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พีรกานต์ บุษยพรรณพงศ์ เทคนิคการแพทย์ (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ลัดดาวัลย์ บันหาร นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ร่วมพิธี ยกช่อฟ้า ณ วัดวชิรธรรมมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
17/12/2020

ร่วมพิธี ยกช่อฟ้า
ณ วัดวชิรธรรมมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

"ร่วมพิธี ยกช่อฟ้า วัดวชิรธรรมมาราม". เพื่อความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สูงสุดข...
16/12/2020

"ร่วมพิธี ยกช่อฟ้า วัดวชิรธรรมมาราม"
.
เพื่อความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนส่วนรวม ให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์ใน 4 สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
.
พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบบันนิติเวชวิทยา นำข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่มีความสมัครใจ ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดวชิรธรรมมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
.
พล.ต.ท.เลี้ยง หุยประเสริฐ อดีตนายแพทย์ใหญ่และอดีตผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
พล.ต.ต.หญิง ณุตตมา ชวาลเวชกุล อดีตผู้บังคับบัญชา
พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุร หัวหน้ากลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง ธีรินทร์ สินไชย หัวหน้ากลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ.สมชาย อนันต์ศุภมงคล ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ นต.รพ.ตร.
และคณะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
.
ประกอบพิธีบวงสรวง ยกช่อฟ้า จำนวน 10 ช่อ ถวายเครื่องไทยธรรม และเข้ากราบ สมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม
.
ติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1461279930735418

ยินดีต้อนรับ หลักสูตร "อัยการผู้ช่วย"ภาควิชาการ รุ่นที่ 60 พ.ศ.2563 (สนามจิ๋ว) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงา...
15/12/2020

ยินดีต้อนรับ หลักสูตร "อัยการผู้ช่วย"ภาควิชาการ รุ่นที่ 60 พ.ศ.2563 (สนามจิ๋ว) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงาน

การศึกษาผ่าศพ โดย พ.ต.อ.ปกรณ์ วะศินรัตน์ นายแพทย์ (สบ5)

ศึกษาด้านการตรวจกระดูก วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

ศึกษาด้านพิษวิทยา โดย พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร เภสัชกร (สบ2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. และ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พิชชาภา โอจงเพียร เภสัชกร (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

ศึกษาด้านการตรวจเลือดชีวเคมี (ดีเอ็นเอ) โดย พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ศิลขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. และ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง จรัญญา สามสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

#หลักสูตรอัยการผู้ช่วยภาควิชาการรุ่นที่60
#ดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา
#ศึกษาดูงาน

"ตรวจDNA ภายใน 90 นาที"ความก้าวหน้าทางดีเอ็นเอ ระดับโลกและความก้าวหน้าด้านนิติพันธุศาสตร์ ที่ นิติเวช ตำรวจ รายละเอียดโป...
12/12/2020

"ตรวจDNA ภายใน 90 นาที"
ความก้าวหน้าทางดีเอ็นเอ ระดับโลกและความก้าวหน้าด้านนิติพันธุศาสตร์ ที่ นิติเวช ตำรวจ
รายละเอียดโปรดอ่านตามเอกสารแนบ

ยินดีต้อนรับ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 67 คน เข้าศึกษาดูงานการศึกษาผ่าศพ โดย พ.ต.อ.วิรุฬห์ ศุภสิงห...
08/12/2020

ยินดีต้อนรับ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 67 คน เข้าศึกษาดูงาน

การศึกษาผ่าศพ โดย พ.ต.อ.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา นายแพทย์ (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

ศึกษาด้านพิษวิทยา โดย พ.ต.ท.หญิง อรทัย กฤษณานุวัฒน์ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

ศึกษาด้านการตรวจเลือดชีวเคมี (ดีเอ็นเอ) โดย พ.ต.ท.หญิง จรัญญา สามสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ศิลขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.

ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

#คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา
#ศึกษาดูงาน

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยายกเว้นค่าบำรุง ค่าฉีดยาศพ สำหรับศพชาวไทย เพื่อถวายเป็...
05/12/2020

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยายกเว้นค่าบำรุง ค่าฉีดยาศพ สำหรับศพชาวไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2207 6115

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
05/12/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ร่วมงานกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผบก.นต.รพ.ตร. มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุวิช เย็นสุขจิตร รอง ผบก.นต.รพ.ต...
04/12/2020

ร่วมงานกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผบก.นต.รพ.ตร. มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุวิช เย็นสุขจิตร รอง ผบก.นต.รพ.ตร. เข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ รวมถึงกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๒ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's cover photo
03/12/2020

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's cover photo

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา
03/12/2020

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์ ผกก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.6
บริจาคโลงศพ ลายกนก พร้อมอุปกรณ์ในการจัดเตรียมศพ (ผ้าห่อศพ หมอน ผ้าห่มผ้าแพร ธูป เทียน ทราย กระถางธูป ด้ายสายสิญจ์ และตะเกียง น้ำมันตะเกียง จำนวน 20 ชุด มอบให้มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อจัดสรรให้ศพผู้ยากไร้และศพไร้ญาติ

พ.ต.อ.สุวิช เย็นสุจิตร รอง ผบก.นต.รพ.ตร. และข้าราชการตำรวจสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของและทรัพย์อันมีค่าของท่าน เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน 21 คนเข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ภา...
26/11/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 21 คน
เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ภาวพันธ์ ดุลยพฤกษ์ นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร เภสัชกร (สบ2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ร.ต.อ.หญิง ศิริประภา มีบัวทอง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 26 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1446092938920784

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post
26/11/2020

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post

สัมมนาวิชาการ สถาบันนิติเวชวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติราชกา...
26/11/2020

สัมมนาวิชาการ สถาบันนิติเวชวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564
สัมมนาวิชาการฯ นต.รพ.ตร. 3 หัวข้อ ดังนี้
1) หัวข้อ การขอมีอาวุธปืนของข้าราชการตำรวจและประชาชน
วิทยากร ร.ต.อ.ธรนิศ ศิลปะเสวต
2) หัวข้อ การชันสูตรพลิกศพกับทรรศนะทางจิตวิญญาณ
วิทยากร นายแพทย์ ณฐกานต์ เสาวภา
3) หัวข้อ ถอดบทเรียน ภารกิจชันสูตรศพ ณ ประเทศลิเบีย
วิทยากร พ.ต.อ.พงศกร ฐิตโชติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 11:00 น ถึง 13:00 น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ หลิมรัตน์ ชั้น 3 อาคารสัจธรรม สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปี 2 พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม วพ.รพ.ตร.  จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศ...
24/11/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปี 2 พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม วพ.รพ.ตร. จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.อ.พงศกร ฐิตโชติ นายแพทย์ (สบ4) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร เภสัชกร (สบ2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ลัดดาวัลย์ บันหาร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 24 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/pg/ifm.nitivej/photos/?tab=album&album_id=1444448022418609

ดูงานนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปี 2 พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม วพ.รพ.ตร.
24/11/2020

ดูงานนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปี 2 พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม วพ.รพ.ตร.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มที่2 เข้าศึกษาAutophy Round : พ.ต.ต.ณัฐพงศ์ กิตติโสภณพันธ...
24/11/2020

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มที่2 เข้าศึกษา
Autophy Round : พ.ต.ต.ณัฐพงศ์ กิตติโสภณพันธุ์ นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. ผู้สอน

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนางสาว พิราภรณ์ เหลืองรัตนมาศ จำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงาน... ...
18/11/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนางสาว พิราภรณ์ เหลืองรัตนมาศ จำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงาน...
"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.อ.พงศกร ฐิตโชติ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ 3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พิชชาภา โอจงเพียร เภสัชกร (สบ 1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" ส.ต.ต.หญิง สิตา ก่อเกียรติพิทักษ์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานนิติพยาธิ ช่วยงานกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ และเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. และว่าที่ร.ต.ต. อนุรักษ์ คำประพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
ในวันที่ 18 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1439942072869204

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post
18/11/2020

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post

พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา ร่วมพิธีเปิดและรับมอบศูนย์พึ่งได้ รพ.ตร. ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกาย...
18/11/2020

พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา ร่วมพิธีเปิดและรับมอบศูนย์พึ่งได้ รพ.ตร. ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีนายจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี...

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล นางบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกันส่งมอบศูนย์พึ่งได้ ให้แก่พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นผู้รับมอบ

พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา และคณะ เข้าเยี่ยม สอบถามอาการป่วย ร.ต.อ.สัมฤทธิ์ สุวรรณรังษี ณ ต...
17/11/2020

พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา และคณะ เข้าเยี่ยม สอบถามอาการป่วย ร.ต.อ.สัมฤทธิ์ สุวรรณรังษี ณ ตึก ฉก. ชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณาจารย์ แล...
17/11/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณาจารย์ และนางสาวพิราภรณ์ เหลืองรัตนมาศ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ภาวพันธ์ ดุลยพฤกษ์ นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร ร.ต.อ.ธนดล วันแก้ว ช่างภาพการแพทย์ (สบ1) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ท.พงศธร กอนตะวัน นักเทคนิคการแพทย์ (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.และ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พิชชาภา โอจงเพียร เภสัชกร (สบ 1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ศัลขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร. และว่าที่ร.ต.ท.หญิงฑิฆัมพร ธูปเทียนรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 17 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/pg/ifm.nitivej/photos/?tab=album&album_id=1439026842960727

ดูงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม
17/11/2020

ดูงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษา หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) รร.นรต.รุ่นที่ 9 พร้อม คณาจารย์จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงาน..."ศึ...
13/11/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษา หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) รร.นรต.รุ่นที่ 9 พร้อม คณาจารย์จำนวน 41 คน
เข้าศึกษาดูงาน...
"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ หงษ์แก้ว นายแพทย์ (สบ4) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ 3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร
พ.ต.ท.หญิง ภัทรพร ชดช้อย เภสัชกร (สบ3) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ฑิฆัมพร ธูปเทียนรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 13 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1435619596634785

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post
13/11/2020

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post

ยินดีต้อนรับ ...คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศ...
12/11/2020

ยินดีต้อนรับ ...
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 คน
เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.อ.หญิงณปภัช ณัฏฐสุมน นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ต.หญิงรัฐการ ปานมารศรี ช่างภาพการแพทย์ (สบ 2) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร
พ.ต.ท.หญิง ภัทรมณ ยงพานิช เภสัชกร (สบ3) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร พ.ต.ท.หญิง จิตติมา เลิศชัยพร นักวิทยาศาสตร์ (สบ3)

ในวันที่ 12 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/pg/ifm.nitivej/photos/?tab=album&album_id=1434663903397021

ดูงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
12/11/2020

ดูงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล

พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติราชการของสถาบันนิติเวชวิทย...
10/11/2020

พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติราชการของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

ในครั้งนี้ พล.ต.ต.พรชัย สุธีรคุณ รอง พตร.
พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผบก.นต.รพ.ตร.
หัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัด นต. และข้าราชการตำรวจ ระดับรองสารวัตรขึ้นไปทุกนาย เข้ารับการตรวจเยี่ยม
.
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 63 เวลา 10.00 น
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสัจธรรม สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/pg/ifm.nitivej/photos/?tab=album&album_id=1433007253562686

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เข้าตรวจเยี่ยม
10/11/2020

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เข้าตรวจเยี่ยม

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความเสียใจ.ด้วยบิดาของ ด.ต.สมศักดิ์ สิงห์แก้ว ผบ.หมู่ กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.เสี...
07/11/2020

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความเสียใจ
.
ด้วยบิดาของ ด.ต.สมศักดิ์ สิงห์แก้ว ผบ.หมู่ กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.เสียชีวิตลง
.
กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด นต.รพ.ตร.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.ณ วัดบ้านปะหละ
ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
.
นายประวัติ สิงห์แก้ว
อายุ ๗๔ ปี ทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านปะหละ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
.
โดยจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมศพเวลา ๑๘.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่
๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมีกำหนดการฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕๐๐น. ณ วัดบ้านปะหละ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

CR: ด.ต.วันเฉลิมฯ ภาพถ่าย

ที่อยู่

492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นองค์กร ที่ปฏิบัติงานด้านการชันสูตรพลิกศพ และการผ่าตรวจศพทางนิติพยาธิ ตรวจสารพันธุกรรม สารพิษ สารเสพติด ทั้งนี้ยังเป็นองค์กรการกุศล ในชื่อ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อช่วยเหลือยากไร้ และศพไร้ญาติ โดยเปิดรับ เงินบริจาค โลงศพ ผ้าดิบ ผ้าซับเลือด อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อทางผิวหนังและทางอากาศ การบริจาค วันเวลาราชการ 08.30 น.-18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 น.-16.30 น.

เวลาทำการ

จันทร์ 16:30 - 18:00
จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 16:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 16:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 16:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 17:00 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 207 6115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ขั้นตอนการขอรับศพ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ติดต่อสอบถาม โทร 0 2207 6115 หรือ Inbox facebook fanpage https://www.facebook.com/ifm.nitivej/

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อุทิศส่วนกุศลให้นายประดิษฐ ศิลาบุตร
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร,เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกปักษ์รักษา,ครูบาอาจารย์,ครอบครัว,ประเทศไทย,จิตวิญญาณนักรบที่ล้มตายบนผืนแผ่นดินไทย,และตัวข้าพเจ้าเอง🙏🙏🙏🙏
ด้วยพระเมตตากับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถาบันนิติเวช
อุทิศส่วนกุศลให้ เทวดาอารักษ์ เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมนายเวร ไม่ว่าชาติปัจจุบัน หรืออดีต ของนายประดิษฐ ศิลาบุตร ขอจงโมทนาส่วนกุศลนี้ และขออโหสิกรรมให้ นายประดิษฐ ศิลาบุตร ได้หายจากการเจ็บป่วย มีสุขภาพแข็งแรง เร็ววัน สาธุ
ร่วมทำบุญโลงศพค่ะ
ร่วมทำบุญโลงศพด้วยค่ะ
ทำบุญประจำเดือนตุลา และตั้งใจจะทำตลอดไปค่ะ ขอให้ผลบุญ จงเกิดกับมารดาของข้าพเจ้า ให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี อบอุ่น และมีความสุข ของให้ชีวิตของข้าพเจ้า มีแต่ความสุข ลูกชายทั้งหมดทุกคน ขอให้มีชีวิตที่ดี ขอให้คนที่ข้าพเจ้ารัก พี่สาว พ่อที่เลี้ยงข้าพเจ้ามา จงมีแต่ความสุขตลอดไปด้วยเถิด
ขอบริจาคเงินค่าโลงศพ​ จำนวน1โลง​ สำหรับศพไม่มีญาติ
ร่วม สมทบทุน บริจาค โลงศพ และผ้าขาวห่อศพ สาธุ
สำหรับเดือนนี้ค่ะบริจาค ทำบุญโลงศพ ผ้าห่อศพ
ขอร่วมทำบุญโลงศพค่ะ
ร่วมทำบุญโลงศพค่ะ