สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบา

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบา เป็นองค์กรด้านการผ่าตรวจศพทางนิติพยาธิ

เปิดเหมือนปกติ

ขอขอบคุณกำลังใจจาก พี่ๆ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยรุ่นที่ 75  และโรงงานมะม่วงส่งออก สยามเอ็กซ์ปอร์ตมาร์ท ที่มอบข้าวเหนียว...
17/06/2021

ขอขอบคุณกำลังใจจาก
พี่ๆ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยรุ่นที่ 75 และโรงงานมะม่วงส่งออก สยามเอ็กซ์ปอร์ตมาร์ท
ที่มอบข้าวเหนียวมะม่วงจำนวน 42 กล่อง
ให้กับบุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
#สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
#วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยรุ่นที่75
#สยามเอ็กซ์ปอร์ตมาร์ท

สถาบันนิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ยกเว้นเก็บเงินค่าบำรุงศพ ค่าฉีดยาศพ สำหรับชาวไทย   ...
03/06/2021

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ยกเว้นเก็บเงินค่าบำรุงศพ ค่าฉีดยาศพ สำหรับชาวไทย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ยกเว้นเก็บเงินค่าบำรุงศพ ค่าฉีดยาศพ สำหรับชาวไทย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

มาตรการการป้องกันเผยแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)#โรงพยาบาลตำรวจ#สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
08/04/2021

มาตรการการป้องกันเผยแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#โรงพยาบาลตำรวจ
#สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

มาตรการการป้องกันเผยแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#โรงพยาบาลตำรวจ
#สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ด้านนิติเวชศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2564สามารถติดตามรูปถ่ายทั้งหมดได้...
05/04/2021

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ด้านนิติเวชศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2564
สามารถติดตามรูปถ่ายทั้งหมดได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1536801196516624

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post
05/04/2021

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post

ยินดีต้อนรับ ...ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน :นำโดย คุณ คฤณห์ โพธิ์รักษาและคณะดูงาน จำนวน 45 คน"ศึกษาการผ่าศพ"วิทยากร พ.ต.อ.เอกสิท...
01/04/2021

ยินดีต้อนรับ ...
ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน :นำโดย คุณ คฤณห์ โพธิ์รักษาและคณะดูงาน จำนวน 45 คน
"ศึกษาการผ่าศพ"วิทยากร พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ หงษ์แก้ว นายแพทย์ (สบ4) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานพิษวิทยา" พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร เภสัชกร (สบ2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ว่าที่ร.ต.ต. อนุรักษ์ คำประพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. และ ส.ต.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ บันหาร ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร.
ในวันที่ 1 เม.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่ :
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1534261096770634

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post
01/04/2021

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post

ยินดีต้อนรับ ...ผู้เข้าฝึกการอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 26 จำนวน 136 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เข้าศึกษ...
24/03/2021

ยินดีต้อนรับ ...
ผู้เข้าฝึกการอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 26 จำนวน 136 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เข้าศึกษาดูงาน...
"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.อ.พงศกร ฐิตโชติ นายแพทย์ (สบ4) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ท.พงศธร กอนตะวัน นักเทคนิคการแพทย์ (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.และ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พีรกานต์ บุษยพรรณพงศ์ เทคนิคการแพทย์ (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร วิทยากร ร.ต.อ.หญิง ศิริประภา มีบัวทอง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร. และ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงฑิฆัมพร ธูปเทียนรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
ในวันที่ 24 มี.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1528694623993948

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post
24/03/2021

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post

พิธีทำบุญถวายสังฆทาน ฯ ประจำเดือน มี.ค. 2564โดยมี พ.ต.อ.สุวิช เย็นสุจิตร รองผู้บังคับการ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำร...
16/03/2021

พิธีทำบุญถวายสังฆทาน ฯ ประจำเดือน มี.ค. 2564
โดยมี พ.ต.อ.สุวิช เย็นสุจิตร รองผู้บังคับการ สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ ข้าราชการตำรวจและบุคลากรสถาบันนิติเวชวิทยา เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในวันที่ 16 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพฑูรญ์ หลิมรัตน์ ชั้น 3 อาคารสัจธรรม สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1522901804573230

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post
16/03/2021

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post

พ.ต.อ.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยพ.ต.อ.หญิง จินตนา  บ...
24/02/2021

พ.ต.อ.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์
รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ เข้าเยี่ยมผู้ป่วย
พ.ต.อ.หญิง จินตนา บริบูรณ์ ตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานบุคคล นต.รพ.ตร. และกรรมการมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ณ ตึก ฉก. ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

แนวทางการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ติดต่อในวันและเวลาราชการสอบถามโทร 0 2 2076108 ต่อ 2201http://www.ifm.go.th/บริการประชาชน...
16/02/2021

แนวทางการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
ติดต่อในวันและเวลาราชการ
สอบถามโทร 0 2 2076108 ต่อ 2201

http://www.ifm.go.th/บริการประชาชน/ขั้นตอนตรวจดีเอ็นเอ/

แนวทางการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
ติดต่อในวันและเวลาราชการ
สอบถามโทร 0 2 2076108 ต่อ 2201

http://www.ifm.go.th/บริการประชาชน/ขั้นตอนตรวจดีเอ็นเอ/

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีให...
01/01/2021

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.
เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ส่วนใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

ที่มา:
https://www.matichon.co.th/court-news/news_2508566

31/12/2020
มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบริจาคโลงศพ ผ้าดิบ แผ่นรองซับ และอื่นๆ เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

บัญชี "มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา"
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 0520363426

เพลงประกอบโดย
พรปีใหม่ (Guitar Cover) เอกชัย เจียรกุล

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่ 2564สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
31/12/2020

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่ 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 20 คนเข้าศึกษาดูงาน...ใน...
22/12/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 20 คน
เข้าศึกษาดูงาน...

ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 16.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ยินดีต้อนรับ ...คณะแม่ชีและฆราวาส  จำนวน 21 คนเข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ภาวพันธ์ ดุลยพฤกษ์ นายแพทย์...
18/12/2020

ยินดีต้อนรับ ...
คณะแม่ชีและฆราวาส จำนวน 21 คน
เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ภาวพันธ์ ดุลยพฤกษ์ นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 18 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ยินดีต้อนรับ ...นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน 74 คนเข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ณัฐ...
17/12/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 74 คน
เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ โยธินอุปไมย นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ท.พงศธร กอนตะวัน นักเทคนิคการแพทย์ (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.และ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พีรกานต์ บุษยพรรณพงศ์ เทคนิคการแพทย์ (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ลัดดาวัลย์ บันหาร นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ร่วมพิธี ยกช่อฟ้า ณ วัดวชิรธรรมมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
17/12/2020

ร่วมพิธี ยกช่อฟ้า
ณ วัดวชิรธรรมมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

"ร่วมพิธี ยกช่อฟ้า วัดวชิรธรรมมาราม". เพื่อความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สูงสุดข...
16/12/2020

"ร่วมพิธี ยกช่อฟ้า วัดวชิรธรรมมาราม"
.
เพื่อความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนส่วนรวม ให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์ใน 4 สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
.
พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบบันนิติเวชวิทยา นำข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่มีความสมัครใจ ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดวชิรธรรมมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
.
พล.ต.ท.เลี้ยง หุยประเสริฐ อดีตนายแพทย์ใหญ่และอดีตผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
พล.ต.ต.หญิง ณุตตมา ชวาลเวชกุล อดีตผู้บังคับบัญชา
พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุร หัวหน้ากลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง ธีรินทร์ สินไชย หัวหน้ากลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ.สมชาย อนันต์ศุภมงคล ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ นต.รพ.ตร.
และคณะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
.
ประกอบพิธีบวงสรวง ยกช่อฟ้า จำนวน 10 ช่อ ถวายเครื่องไทยธรรม และเข้ากราบ สมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม
.
ติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1461279930735418

ยินดีต้อนรับ หลักสูตร "อัยการผู้ช่วย"ภาควิชาการ รุ่นที่ 60 พ.ศ.2563 (สนามจิ๋ว) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงา...
15/12/2020

ยินดีต้อนรับ หลักสูตร "อัยการผู้ช่วย"ภาควิชาการ รุ่นที่ 60 พ.ศ.2563 (สนามจิ๋ว) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงาน

การศึกษาผ่าศพ โดย พ.ต.อ.ปกรณ์ วะศินรัตน์ นายแพทย์ (สบ5)

ศึกษาด้านการตรวจกระดูก วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

ศึกษาด้านพิษวิทยา โดย พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร เภสัชกร (สบ2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร. และ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พิชชาภา โอจงเพียร เภสัชกร (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

ศึกษาด้านการตรวจเลือดชีวเคมี (ดีเอ็นเอ) โดย พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ศิลขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. และ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง จรัญญา สามสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

#หลักสูตรอัยการผู้ช่วยภาควิชาการรุ่นที่60
#ดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา
#ศึกษาดูงาน

"ตรวจDNA ภายใน 90 นาที"ความก้าวหน้าทางดีเอ็นเอ ระดับโลกและความก้าวหน้าด้านนิติพันธุศาสตร์ ที่ นิติเวช ตำรวจ รายละเอียดโป...
12/12/2020

"ตรวจDNA ภายใน 90 นาที"
ความก้าวหน้าทางดีเอ็นเอ ระดับโลกและความก้าวหน้าด้านนิติพันธุศาสตร์ ที่ นิติเวช ตำรวจ
รายละเอียดโปรดอ่านตามเอกสารแนบ

ยินดีต้อนรับ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 67 คน เข้าศึกษาดูงานการศึกษาผ่าศพ โดย พ.ต.อ.วิรุฬห์ ศุภสิงห...
08/12/2020

ยินดีต้อนรับ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 67 คน เข้าศึกษาดูงาน

การศึกษาผ่าศพ โดย พ.ต.อ.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา นายแพทย์ (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

ศึกษาด้านพิษวิทยา โดย พ.ต.ท.หญิง อรทัย กฤษณานุวัฒน์ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

ศึกษาด้านการตรวจเลือดชีวเคมี (ดีเอ็นเอ) โดย พ.ต.ท.หญิง จรัญญา สามสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ศิลขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ2) กลุ่มงานเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.

ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

#คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา
#ศึกษาดูงาน

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยายกเว้นค่าบำรุง ค่าฉีดยาศพ สำหรับศพชาวไทย เพื่อถวายเป็...
05/12/2020

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยายกเว้นค่าบำรุง ค่าฉีดยาศพ สำหรับศพชาวไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2207 6115

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
05/12/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ร่วมงานกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผบก.นต.รพ.ตร. มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุวิช เย็นสุขจิตร รอง ผบก.นต.รพ.ต...
04/12/2020

ร่วมงานกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผบก.นต.รพ.ตร. มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุวิช เย็นสุขจิตร รอง ผบก.นต.รพ.ตร. เข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ รวมถึงกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๒ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's cover photo
03/12/2020

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's cover photo

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา
03/12/2020

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์ ผกก.สืบสวนสอบสวน บก.ตม.6
บริจาคโลงศพ ลายกนก พร้อมอุปกรณ์ในการจัดเตรียมศพ (ผ้าห่อศพ หมอน ผ้าห่มผ้าแพร ธูป เทียน ทราย กระถางธูป ด้ายสายสิญจ์ และตะเกียง น้ำมันตะเกียง จำนวน 20 ชุด มอบให้มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อจัดสรรให้ศพผู้ยากไร้และศพไร้ญาติ

พ.ต.อ.สุวิช เย็นสุจิตร รอง ผบก.นต.รพ.ตร. และข้าราชการตำรวจสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของและทรัพย์อันมีค่าของท่าน เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน 21 คนเข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ภา...
26/11/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 21 คน
เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ท.ภาวพันธ์ ดุลยพฤกษ์ นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร เภสัชกร (สบ2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ร.ต.อ.หญิง ศิริประภา มีบัวทอง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 26 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ifm.nitivej&set=a.1446092938920784

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post
26/11/2020

Photos from สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ's post

สัมมนาวิชาการ สถาบันนิติเวชวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติราชกา...
26/11/2020

สัมมนาวิชาการ สถาบันนิติเวชวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564
สัมมนาวิชาการฯ นต.รพ.ตร. 3 หัวข้อ ดังนี้
1) หัวข้อ การขอมีอาวุธปืนของข้าราชการตำรวจและประชาชน
วิทยากร ร.ต.อ.ธรนิศ ศิลปะเสวต
2) หัวข้อ การชันสูตรพลิกศพกับทรรศนะทางจิตวิญญาณ
วิทยากร นายแพทย์ ณฐกานต์ เสาวภา
3) หัวข้อ ถอดบทเรียน ภารกิจชันสูตรศพ ณ ประเทศลิเบีย
วิทยากร พ.ต.อ.พงศกร ฐิตโชติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 11:00 น ถึง 13:00 น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ หลิมรัตน์ ชั้น 3 อาคารสัจธรรม สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปี 2 พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม วพ.รพ.ตร.  จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศ...
24/11/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปี 2 พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม วพ.รพ.ตร. จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน...

"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.อ.พงศกร ฐิตโชติ นายแพทย์ (สบ4) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร เภสัชกร (สบ2) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ลัดดาวัลย์ บันหาร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 24 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สามารถติดตามภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/pg/ifm.nitivej/photos/?tab=album&album_id=1444448022418609

ที่อยู่

492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นองค์กร ที่ปฏิบัติงานด้านการชันสูตรพลิกศพ และการผ่าตรวจศพทางนิติพยาธิ ตรวจสารพันธุกรรม สารพิษ สารเสพติด ทั้งนี้ยังเป็นองค์กรการกุศล ในชื่อ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อช่วยเหลือยากไร้ และศพไร้ญาติ โดยเปิดรับ เงินบริจาค โลงศพ ผ้าดิบ ผ้าซับเลือด อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อทางผิวหนังและทางอากาศ การบริจาค วันเวลาราชการ 08.30 น.-18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 น.-16.30 น.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
16:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 16:30
16:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 16:30
16:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
16:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30
17:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 207 6115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ขั้นตอนการขอรับศพ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ติดต่อสอบถาม โทร 0 2207 6115 หรือ Inbox facebook fanpage https://www.facebook.com/ifm.nitivej/

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมทำบุญบริจาคโลงศพและผ้าดิบห่อศพนะคะ
ร่วมทำบุญโลงศพด้วยค่ะ
แม่รัญจวน โภคาเพชร ร่วมทำบุญโรงศพไร้ญาติ
อุทิศส่วนกุศลให้นายประดิษฐ ศิลาบุตร
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร,เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกปักษ์รักษา,ครูบาอาจารย์,ครอบครัว,ประเทศไทย,จิตวิญญาณนักรบที่ล้มตายบนผืนแผ่นดินไทย,และตัวข้าพเจ้าเอง🙏🙏🙏🙏
ด้วยพระเมตตากับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถาบันนิติเวช
อุทิศส่วนกุศลให้ เทวดาอารักษ์ เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมนายเวร ไม่ว่าชาติปัจจุบัน หรืออดีต ของนายประดิษฐ ศิลาบุตร ขอจงโมทนาส่วนกุศลนี้ และขออโหสิกรรมให้ นายประดิษฐ ศิลาบุตร ได้หายจากการเจ็บป่วย มีสุขภาพแข็งแรง เร็ววัน สาธุ
ร่วมทำบุญโลงศพค่ะ
ร่วมทำบุญโลงศพด้วยค่ะ
ทำบุญประจำเดือนตุลา และตั้งใจจะทำตลอดไปค่ะ ขอให้ผลบุญ จงเกิดกับมารดาของข้าพเจ้า ให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี อบอุ่น และมีความสุข ของให้ชีวิตของข้าพเจ้า มีแต่ความสุข ลูกชายทั้งหมดทุกคน ขอให้มีชีวิตที่ดี ขอให้คนที่ข้าพเจ้ารัก พี่สาว พ่อที่เลี้ยงข้าพเจ้ามา จงมีแต่ความสุขตลอดไปด้วยเถิด
ขอบริจาคเงินค่าโลงศพ​ จำนวน1โลง​ สำหรับศพไม่มีญาติ
ร่วม สมทบทุน บริจาค โลงศพ และผ้าขาวห่อศพ สาธุ