สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นองค์กรด้านการผ่าตรวจศพทางนิติพยาธิ

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ยกเว้นเก็บเงินค่าบำุงศพ ฉีดยาศพสำหรับชาวไทย ันที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ สอบถามเพิ่มเติมโท...
13/10/2020

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
ยกเว้นเก็บเงินค่าบำุงศพ ฉีดยาศพสำหรับชาวไทย ันที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้

สอบถามเพิ่มเติมโทร 022076115
สนับสนุนโดยมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13/10/2020

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ยินดีต้อนรับ ...นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันป...
12/10/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน...

บรรยายสรุป โดยวิทยากร พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผบก.นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ ตั้งธนานุวัฒน์
เภสัชกร (สบ3) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุร นักวิทยาศาสตร์ (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 12 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

⚜ทรงพระเจริญ⚜วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริ...
08/10/2020

⚜ทรงพระเจริญ⚜
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

สถาบันนิติเวชวิทยาจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓  สถาบันนิติเวชวิทยาจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เก...
24/09/2020

สถาบันนิติเวชวิทยาจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

สถาบันนิติเวชวิทยาจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องไพฑูรย์หลิมรัตน์ อาคารสัจธรรม ชั้น ๓

ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับสถาบันนิติเวชวิทยาฯ สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆมา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจของผู้เกษียณอายุราชการ

ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ

ยินดีต้อนรับ คณะผู้จัดและทีมงานผลิตละครเรื่อง หลงกลิ่นจันทร์ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำมาประกอบทำบทละคร ณ สถาบันนิติเวชวิทยา...
22/09/2020

ยินดีต้อนรับ คณะผู้จัดและทีมงานผลิตละครเรื่อง หลงกลิ่นจันทร์ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำมาประกอบทำบทละคร ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 น เป็นต้นไป

ภารกิจการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563 (SAREX 2020)การฝึกซ้อม การค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยาน ท...
18/09/2020

ภารกิจการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563 (SAREX 2020)

การฝึกซ้อม การค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยาน ที่ประสบภัย ครั้งที่ 40 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีการกำหนด ให้มีการฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 63 นั้น ได้มีการจัดแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดการศพของผู้ประสบภัย โดย ทีมแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมฝึกซ้อมในการจัดการศพ และพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ยินดีต้อนรับ ...นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลพร้อมอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 74 คน เข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศพ" วิทยา...
14/09/2020

ยินดีต้อนรับ ...
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลพร้อมอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 74 คน เข้าศึกษาดูงาน...
"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ กิติโสภณพันธุ์ นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ต..หญิงรัฐการ ปานมารศรี ช่างภาพการแพทย์ (สบ 2) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.
"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ต.พงศธร กอนตะวัน นักเทคนิคการแพทย์ (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.และ ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง พีรกานต์ บุษยพรรณพงศ์ เทคนิคการแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.
"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ว่าที่ร.ต.ต.หญิงฑิฆัมพร ธูปเทียนรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. และ นางสาว สิตา ก่อเกียรติพิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
ในวันที่ 14 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

พิธีปิด การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล วันท...
10/09/2020

พิธีปิด การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล วันที่ 10 กันยายน 2563
.
การอบรม ISO17025 17043 17034 45001 และมอก.2677 ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2563

พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มอบหมาย .พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุร นักวิทยาศาสตร์ (...
10/09/2020

พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มอบหมาย
.
พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุร นักวิทยาศาสตร์ (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.
พ.ต.อ.หญิง ธีรินทร์ สินไชย เภสัชกร (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานพิษวิทยา เป็นผู้แทน
.
ประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ครั้งที่3 หัวข้อวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย
.
วันพฤหัสบดัที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00น.-15.30น.
ณ ห้องประชุมเตมียาเวช โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
.
พร้อมกันนี้ได้พบปะ พูดคุย กับน้องๆ ข้าราชการตำรวจ ที่กำลังเข้ารับการฝึกอบรบ หลักสูตร กอส. จากสถาบบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 4 นาย อีกด้วย

แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลตำรวจ เยี่ยมชมงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ-ศึกษาการตรวจศพโดย พ.ต.อ.พงศกร ฐิตโชติ นายแพทย์...
19/08/2020

แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลตำรวจ เยี่ยมชมงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

-ศึกษาการตรวจศพ
โดย พ.ต.อ.พงศกร ฐิตโชติ นายแพทย์ (สบ4) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

-การตรวจกระดูก
-การถ่ายภาพวัตถุพยาน
โดย พ.ต.ต.หญิง รัฐการ ปานมารศรี ช่างภาพการแพทย์ (สบ2) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

#สถาบันนิติเวชวิทยา
#การเรียนการสอน
#ดูงานสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

งานสนับสนุนเพื่อสาธารณะกุศล
15/08/2020

งานสนับสนุนเพื่อสาธารณะกุศล

บอกต่อความดี...

คุณ วันวิสาข์ ทิพย์มล บริจาคป้ายคำบูชาพระภูมิชัยมงคล ศาลพระภูมิประจำสถาบันนิติเวชวิทยา และ บริจาคทรัพย์ เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ ณ อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของและทรัพย์อันมีค่าของท่าน เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจ...
11/08/2020

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า
“รักเอยรักลูก
แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ยินดีต้อนรับ ...ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงาน..."ศึกษาการผ่าศพ"...
05/08/2020

ยินดีต้อนรับ ...
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงาน...
"ศึกษาการผ่าศพ" วิทยากร พ.ต.อ.หญิงณปภัช ณัฏฐสุมน นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจกระดูก" วิทยากร พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล ช่างภาพการแพทย์ (สบ 3) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

"ดูงานพิษวิทยา" วิทยากร ว่าที่ ร.ต.ต.พงศธร กอนตะวัน นักเทคนิคการแพทย์ (สบ1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.และ ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง พีรกานต์ บุษยพรรณพงศ์ เทคนิคการแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานพิษวิทยา นต.รพ.ตร.

"ดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน" วิทยากร ร.ต.อหญิงศิริประภา มีบัวทอง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. และว่าที่ร.ต.ต.หญิงฑิฆัมพร ธูปเทียนรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร.

ในวันที่ 5 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 20 คน เยี่ยมชมงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โ...
04/08/2020

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 20 คน เยี่ยมชมงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

-การตรวจกระดูก
-การถ่ายภาพวัตถุพยาน
โดย ร.ต.อ.ธนดล วันแก้ว ช่างภาพการแพทย์ (สบ1) งานภาพถ่ายทางการแพทย์ กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

#สถาบันนิติเวชวิทยา
#การเรียนการสอน
#ดูงานสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 20 คน เยี่ยมชมงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โ...
03/08/2020

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 20 คน เยี่ยมชมงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

-การตรวจชันสูตรศพ
-การเขียนรายงานตรวจศพ
พ.ต.อ.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา (กลุ่มย่อยที่1)
พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ โยธินอุปไมย (กลุ่มย่อยที่2)

แจ้งความประสงค์ ในการบริจาค โปรดติดต่อผ่าน fanpage @nitivejdonate เพจมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา https://facebook.com/nit...
30/07/2020

แจ้งความประสงค์ ในการบริจาค โปรดติดต่อผ่าน fanpage @nitivejdonate
เพจมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา
https://facebook.com/nitivejdonate/

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สละทรัพย์อันมีค่า เพื่อผู้ยากไร้ และศพไร้ญาติ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อำนวยพรให้ทุกท่านที่มีจิตเจตนาอันเป็นกุศล มาร่วมด้วยช่วยกัน ประสบแต่ความดีงามในชีวิตตลอดไป

#nitivejdonate
https://facebook.com/nitivejdonate/

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.28 กรกฎาคม พ....
28/07/2020

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
.
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก...
28/07/2020

ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
โดยจัดกิจกรรมงดเก็บเงินค่าบำรุงศพ ค่าฉีดยาศพสำหรับศพชาวไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันศุกณ์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น๒ อาคารมหาราชภูมิพลรา...
24/07/2020

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันศุกณ์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น๒ อาคารมหาราชภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
.
พล.ต.ท.​วิฑูรย์​ นิติวรางกูร​ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
พล.ต.ท.​วิฑูรย์​ นิติวรางกูร​ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะฯ
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยผู้เข้าร่วมในพิธีกล่าวพร้อมเพรียงกัน

24/07/2020

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันศุกณ์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น๒ อาคารมหาราชภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
.
พล.ต.ท.​วิฑูรย์​ นิติวรางกูร​ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
พล.ต.ท.​วิฑูรย์​ นิติวรางกูร​ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะฯ
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยผู้เข้าร่วมในพิธีกล่าวพร้อมเพรียงกัน

โครงการ สัมมนาวิชาการสถาบันนิติเวชวิทยา ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ...
24/07/2020

โครงการ สัมมนาวิชาการสถาบันนิติเวชวิทยา ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและเป็นการ เสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน
.
ในครั้งนี้กำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 11:00 น ถึง 13:00 น. ณห้องประชุมไพฑูรย์สินลารัตน์ชั้น 3 อาคารสัจธรรมสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
.
แพทย์ประจำบ้าน นายแพทย์มนตรีฯ

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ฑิฆัมพร ธูปเทียนรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ.1)กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. : หัวข้อ Abetter Lims Database

กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.

บอกต่อความดี...ขอขอบคุณ " กนกรัชต์  หรเวชกุญ " ( หมวยโซฮอท ) เนตไอดอล ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์ บริจาคโลงศพ เพื่อผู้ย...
22/07/2020

บอกต่อความดี...
ขอขอบคุณ " กนกรัชต์ หรเวชกุญ " ( หมวยโซฮอท ) เนตไอดอล ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์ บริจาคโลงศพ เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ
.
มอบ ณ อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 22 กรกฏาคม 2563
.
มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา และสถาบันนิติเวชวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านและครอบครัวของท่านที่มีจิตศรัทธา
#บริจาคหน้ากากอนามัย
#บริจาคFacemask
#บริจาคแผ่นรองซับ
#บริจาคชุดขาว
#บริจาคโลงศพ
#บริจาคผ้าดิบ
#บริจาคเงิน
#เพื่อผู้ยากไร้แด่ศพไร้ญาติ
#มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา
#สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

13 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปร...
13/07/2020

13 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
.
ทรงพระเจริญ
.
ที่มาของภาพ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

[พลังบุญที่ยิ่งใหญ่ สร้างความเข้มแข็งต่อจิตใจ] มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของ...
01/07/2020

[พลังบุญที่ยิ่งใหญ่ สร้างความเข้มแข็งต่อจิตใจ]

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของและทรัพย์อันมีค่าของท่าน เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

ที่มา: https://www.instagram.com/p/CB4_VXCD4Dy/

┏━━━━━━━━━━━━┓         บอกต่อความดี┗━━━━━━━━━━━━┛คุณแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ และครอบครัว ได้เดินทางเข้ามาบริจาคเงิน เ...
26/06/2020

┏━━━━━━━━━━━━┓
บอกต่อความดี
┗━━━━━━━━━━━━┛
คุณแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ และครอบครัว ได้เดินทางเข้ามาบริจาคเงิน เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
.
มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของและทรัพย์อันมีค่าของท่าน เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

#แต๊ว #ณฐพร #แต๊วณฐพร
#บริจาคแผ่นรองซับ
#บริจาคชุดขาว
#บริจาคโลงศพ
#บริจาคผ้าดิบ
#บริจาคเงิน
#เพื่อผู้ยากไร้แด่ศพไร้ญาติ
#มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา
#สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

อาลัยแด่ พล.ต.ต.พิสิฐ ธรรมสุริยะ นพ.(สบ 6)รพ.ตร.ได้ถึงแก่กรรมโดยกำหนดการรดน้ำศพ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. ณ สถาบันนิติเว...
26/06/2020

อาลัยแด่
พล.ต.ต.พิสิฐ ธรรมสุริยะ นพ.(สบ 6)รพ.ตร.
ได้ถึงแก่กรรม
โดยกำหนดการรดน้ำศพ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. ณ สถาบันนิติเวชวิทยา
เวลา 11.30 -13.00 น. และกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดศรีเอี่ยม ศาลา 8 แขวงบางนา เขตบางนา เวลา 16.00 - 16.30 น.

[กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ.]
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

[กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ]
ณ วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา เขตบางนา วันที่ 30 มิถุนายน 2563

พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต ผบก.นต.รพ.ตร.
พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา ผบก.รพ.ตร
และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ศิษยานุศิษย์พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย โฆ...
23/06/2020

ศิษยานุศิษย์พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย โฆษก ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย
พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร ผู้บังคับการกองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นผู้แทนส่งมอบ
บริจาคโลงศพสีขาว ลายกนก พร้อมอุปกรณ์ในการจัดเตรียมศพ (ผ้าขาว หมอน ธูป เทียน กระถางธูป และตะเกียง จำนวน 10 ชุด มอบให้มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อจัดสรรให้ศพผู้ยากไร้และศพไร้ญาติ)
.
คุณธีรวัฒน์ เพิ่มสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน พร้อมด้วย
พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ฉิมขันธ์ รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข
พ.ต.ต.อาชวิน บุญลือ ผู้ช่วยนายเวรผู้ช่วยผบ.ตร. ร่วมบริจาค สิ่งของ
.
พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุร นักวิทยาศาสตร์ (สบ5) กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบโลงศพและสิ่งของบริจาค

บอกต่อความดี...พ.ต.ท.ชุมกฤษฎิ์  โวหาร สว.กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.และข้าราชการตำรวจกลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. เป็นตัวแทนรับม...
22/06/2020

บอกต่อความดี...
พ.ต.ท.ชุมกฤษฎิ์ โวหาร สว.กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.และข้าราชการตำรวจกลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคโลงศพจำนวน 20 ใบ
.
โดย คุณธนกร เตรยาวรรณ และครอบครัว
คูณนฐมน นิวัฒน์วงศ์เจริญ และครอบครัว
คุณวุฒิกร สุวรรณาประสิทธิ์ และครอบครัว
คุณณัฐทินี หนูทอง และครอบครัว
คุณอุดมศักดิ์ จิระกิจจา และครอบครัว
คุณอัญชลี ปานะวงศ์สกุล และครอบครัว
คุณต่อเกียรติ เทศน์ธรรม และครอบครัว
คุณพัทธวรรณ์ จงจิตรธนจรัส และครอบครัว
มอบ ณ อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
.
มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา และสถาบันนิติเวชวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านและครอบครัวของท่านที่มีจิตศรัทธา

#บริจาคหน้ากากอนามัย
#บริจาคFacemask
#บริจาคแผ่นรองซับ
#บริจาคชุดขาว
#บริจาคโลงศพ
#บริจาคผ้าดิบ
#บริจาคเงิน
#เพื่อผู้ยากไร้แด่ศพไร้ญาติ
#มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา
#สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

15/06/2020

สถาบันนิติเวชวิทยา ...
[.... "รับสมัครผู้ช่วยผ่าศพ" ....]

สมัครที่
โรงพยาบาลตำรวจ

เอกสารแนบท้าย
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637274883207267676.pdf

โรงพยาบาลตำรวจ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับม.6/ปวช./ป.ตรี และป.โท ในส่วนของผู้สนใจ สมัครงาน รพ.ตำรวจ ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

เจ้าหน้าที่ประมวลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

* ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ จำนวน 2 อัตรา *

นักการแพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา

นักจิตวิทยาคลินิค จำนวน 1 อัตรา

นักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา

ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานกู้ชีพ จำนวน 3 อัตรา

ช่างโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา

ช่างฝีมือ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน รพ.ตำรวจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รพ.ตำรวจ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่โรงพยาบาลตำรวจ ระุบไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

ที่มา:https://www.job4thai.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%A1-6%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%8A-%E0%B8%9B-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B-%E0%B9%82%E0%B8%97-11-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-18-24-%E0%B8%A1%E0%B8%B4-%E0%B8%A2.html

บอกต่อความดี...พ.ต.อ.หญิง ณปภัช ณัฏฐสุมน นายแพทย์(สบ5)หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์ฯ นต.รพ.ตร. เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคโลงศพ...
15/06/2020

บอกต่อความดี...
พ.ต.อ.หญิง ณปภัช ณัฏฐสุมน นายแพทย์(สบ5)หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์ฯ นต.รพ.ตร. เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคโลงศพและผ้าดิบจากคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
.
โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย
นายกฤษฎิ์ สาริกา รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย
นายวิวัฒน์ แพ่งโยธา ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนมอบ ณ อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
.
มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา และสถาบันนิติเวชวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
#สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
#บริจาคหน้ากากอนามัย
#บริจาคFacemask
#บริจาคแผ่นรองซับ
#บริจาคชุดขาว
#บริจาคโลงศพ
#บริจาคผ้าดิบ
#บริจาคเงิน
#เพื่อผู้ยากไร้แด่ศพไร้ญาติ
#มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา
#สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

ที่อยู่

492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นองค์กร ที่ปฏิบัติงานด้านการชันสูตรพลิกศพ และการผ่าตรวจศพทางนิติพยาธิ ตรวจสารพันธุกรรม สารพิษ สารเสพติด ทั้งนี้ยังเป็นองค์กรการกุศล ในชื่อ มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อช่วยเหลือยากไร้ และศพไร้ญาติ โดยเปิดรับ เงินบริจาค โลงศพ ผ้าดิบ ผ้าซับเลือด อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อทางผิวหนังและทางอากาศ การบริจาค วันเวลาราชการ 08.30 น.-18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 น.-16.30 น.

เวลาทำการ

จันทร์ 16:30 - 18:00
จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 16:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 16:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 16:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 17:00 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 207 6115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ขั้นตอนการขอรับศพ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ติดต่อสอบถาม โทร 0 2207 6115 หรือ Inbox facebook fanpage https://www.facebook.com/ifm.nitivej/

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมทำบุญโลงศพด้วยค่ะ
ทำบุญประจำเดือนตุลา และตั้งใจจะทำตลอดไปค่ะ ขอให้ผลบุญ จงเกิดกับมารดาของข้าพเจ้า ให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี อบอุ่น และมีความสุข ของให้ชีวิตของข้าพเจ้า มีแต่ความสุข ลูกชายทั้งหมดทุกคน ขอให้มีชีวิตที่ดี ขอให้คนที่ข้าพเจ้ารัก พี่สาว พ่อที่เลี้ยงข้าพเจ้ามา จงมีแต่ความสุขตลอดไปด้วยเถิด
ขอบริจาคเงินค่าโลงศพ​ จำนวน1โลง​ สำหรับศพไม่มีญาติ
ร่วม สมทบทุน บริจาค โลงศพ และผ้าขาวห่อศพ สาธุ
สำหรับเดือนนี้ค่ะบริจาค ทำบุญโลงศพ ผ้าห่อศพ
ขอร่วมทำบุญโลงศพค่ะ
ร่วมทำบุญโลงศพค่ะ
เก็บรักษา:เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย กล้อง เลนส์ ฟิล์ม ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค สารเคมี น้ำยาฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น
วันนี้วันที่13/7/63 ดิฉัน นางนรภัทร เวเบอร์ ขอร่วมทำบุญบริจาคโลงศพกับศพไม่มีญาติ ขอผลบุญที่ดิฉันได้สร้างขอให้เจ้ากรรมนายเวรได้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ท่านใหนที่ทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านใหนที่สุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้น ขอให้อาชีพ การงานมั่นคง สุขภาพแข็งแรง เจอแต่สิ่งที่ดีๆ ปัญหาอันใดที่เจออุปสรรค์ก็ขอให้ผ่านไปด้วยดี สาธุสาธุ
ร่วมบริจาคด้วยนะคะ
ทำหน้าที่สพานบุญให้เพื่อนเรียบรอ้ยนะคะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ
นางภูริตา ภูริตา นุนนทกานต์ และครอบครัว 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻