การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงา

การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงา การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งช

เปิดเหมือนปกติ

06/09/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ย.64
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/e28414d94db922a64c5e8f7bf0ff1af7.pdf

ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.64
02/08/2021

ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.64

ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.64

02/08/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.64

https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/3a3c7365defabf2610315fd2a44f98d4.pdf

ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ค.64
02/07/2021

ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ค.64

ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ค.64

02/07/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ค.64 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/9cd98d7082d0d21b99c5fa13943c4f34.PDF

02/07/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ค.64 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/9cd98d7082d0d21b99c5fa13943c4f34.PDF

02/07/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ค.64 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/9cd98d7082d0d21b99c5fa13943c4f34.PDF

02/07/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ค.64 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/9cd98d7082d0d21b99c5fa13943c4f34.PDF

04/06/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มิ.ย.64
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/69905ca7f9ebb2558b42918ae30fe76c.PDF

ยอดเรียกเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน มิ.ย.64
27/05/2021

ยอดเรียกเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน มิ.ย.64

ยอดเรียกเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน มิ.ย.64

05/05/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน พ.ค.64 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/732881fe17739879e99f157bc144a902.PDF

30/04/2021

ข้อมูลสมาชิก กฌ.ตร. ณ วันที่ 30/4/64
สมาชิกสามัญ : 272,684 ราย
- ในประจำการ จำนวน : 195,013 ราย
- นอกประจำการ จำนวน : 77,671 ราย
สมาชิกสมทบ : 44,853 ราย
- ในประจำการ จำนวน : 20,883 ราย
- นอกประจำการ จำนวน : 23,970 ราย

ยอดเรียกเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ค.64
24/04/2021

ยอดเรียกเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ค.64

ยอดเรียกเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ค.64

12/04/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน เม.ย.64
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/2dbc92e614dd3b5d552cae1bd20bd724.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน เม.ย.64
31/03/2021

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน เม.ย.64

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน เม.ย.64

12/03/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน มี.ค.64
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/5b99ba7f66de9798ec08c5cbe9b5bc05.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มี.ค.64
24/02/2021

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มี.ค.64

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มี.ค.64

08/02/2021

ขอความร่วมมือให้สมาชิก กฌ.ตร. ทำหนังสือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/38370174a98ffbf494163decbca263dc.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ก.พ.64
25/01/2021

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ก.พ.64

13/01/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ม.ค.64https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/938b3a5bd7c31dee6b56fc5e427a62d2.PDF

25/12/2020

สรุปสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 25/12/2563 ๑. สมาชิกสามัญ : 272,518 ราย
๒. สมาชิกสมทบ : 44,926 ราย

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ม.ค.64
25/12/2020

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ม.ค.64

09/12/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ธ.ค.63
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/d9befba6591f2f166301be5ebe3c37d0.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ธ.ค.63
28/11/2020

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ธ.ค.63

09/11/2020

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ย.63 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/c9950ff50fbfb2e0ed17a1997cc017f4.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ย.63
22/10/2020

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ย.63

02/10/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ต.ค.63
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/082d601baade902814da40b90ea9fa8d.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนต.ค.63
01/10/2020

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนต.ค.63

ประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบตามหนังสือ สก.สกพ.ที่ 0009.35/ว.4121 ลง 28 ส.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลข้าราชการตำรวจท...
08/09/2020

ประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบตามหนังสือ สก.สกพ.ที่ 0009.35/ว.4121 ลง 28 ส.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก กฌ.ตร. ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ (ข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำที่จะเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งความประสงค์ที่หน่วยต้นสังกัด) เพื่อหน่วยต้นสังกัดจะได้รวบรวมข้อมูลส่ง ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

29/08/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ย.63

ยอดเรียกเก็บเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ย.63
24/08/2020

ยอดเรียกเก็บเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ย.63

05/08/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.63 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/3d631e38c93bad44e3fcc2e1702f3e34.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.63
29/07/2020

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.63

10/07/2020
www.chapanakit-rtp.org

คู่มือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/610ec2c6d8c316c5bdca3cd24da41aa7.pdf

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติตต่อเรียนสมาชิก กฌ.ตร.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ดำเนินการ ดังนี้    - กรณีข้าราชกา...
10/07/2020

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติตต่อ
เรียนสมาชิก กฌ.ตร.
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ดำเนินการ ดังนี้
- กรณีข้าราชการตำรวจประจำการ ให้ดำเนินการผ่านหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก มาเท่านั้น
- กรณีข้าราชการตำรวจนอกประจำการ ให้ดำเนินการที่กองสวัสดิการ หรือยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานที่จ่ายบำเหน็จให้สมาชิก หรือตำรวจภูธรจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่ ครับ

ที่อยู่

Rama I Rd
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622052545

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด