การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงา

การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงา การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งช
(3)

เปิดเหมือนปกติ

30/04/2021

ข้อมูลสมาชิก กฌ.ตร. ณ วันที่ 30/4/64
สมาชิกสามัญ : 272,684 ราย
- ในประจำการ จำนวน : 195,013 ราย
- นอกประจำการ จำนวน : 77,671 ราย
สมาชิกสมทบ : 44,853 ราย
- ในประจำการ จำนวน : 20,883 ราย
- นอกประจำการ จำนวน : 23,970 ราย

ยอดเรียกเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ค.64
24/04/2021

ยอดเรียกเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ค.64

ยอดเรียกเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ค.64

12/04/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน เม.ย.64
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/2dbc92e614dd3b5d552cae1bd20bd724.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน เม.ย.64
31/03/2021

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน เม.ย.64

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน เม.ย.64

12/03/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน มี.ค.64
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/5b99ba7f66de9798ec08c5cbe9b5bc05.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มี.ค.64
24/02/2021

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มี.ค.64

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน มี.ค.64

08/02/2021

ขอความร่วมมือให้สมาชิก กฌ.ตร. ทำหนังสือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/38370174a98ffbf494163decbca263dc.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ก.พ.64
25/01/2021

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ก.พ.64

13/01/2021
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ม.ค.64https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/938b3a5bd7c31dee6b56fc5e427a62d2.PDF

25/12/2020

สรุปสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 25/12/2563 ๑. สมาชิกสามัญ : 272,518 ราย
๒. สมาชิกสมทบ : 44,926 ราย

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ม.ค.64
25/12/2020

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ม.ค.64

09/12/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ธ.ค.63
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/d9befba6591f2f166301be5ebe3c37d0.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ธ.ค.63
28/11/2020

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ธ.ค.63

09/11/2020

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ย.63 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/c9950ff50fbfb2e0ed17a1997cc017f4.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ย.63
22/10/2020

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พ.ย.63

02/10/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ต.ค.63
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/082d601baade902814da40b90ea9fa8d.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนต.ค.63
01/10/2020

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนต.ค.63

ประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบตามหนังสือ สก.สกพ.ที่ 0009.35/ว.4121 ลง 28 ส.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลข้าราชการตำรวจท...
08/09/2020

ประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบตามหนังสือ สก.สกพ.ที่ 0009.35/ว.4121 ลง 28 ส.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก กฌ.ตร. ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ (ข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำที่จะเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งความประสงค์ที่หน่วยต้นสังกัด) เพื่อหน่วยต้นสังกัดจะได้รวบรวมข้อมูลส่ง ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

29/08/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ย.63

ยอดเรียกเก็บเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ย.63
24/08/2020

ยอดเรียกเก็บเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ย.63

05/08/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.63 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/3d631e38c93bad44e3fcc2e1702f3e34.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.63
29/07/2020

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.63

10/07/2020
www.chapanakit-rtp.org

คู่มือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/610ec2c6d8c316c5bdca3cd24da41aa7.pdf

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติตต่อเรียนสมาชิก กฌ.ตร.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ดำเนินการ ดังนี้    - กรณีข้าราชกา...
10/07/2020

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติตต่อ
เรียนสมาชิก กฌ.ตร.
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ดำเนินการ ดังนี้
- กรณีข้าราชการตำรวจประจำการ ให้ดำเนินการผ่านหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก มาเท่านั้น
- กรณีข้าราชการตำรวจนอกประจำการ ให้ดำเนินการที่กองสวัสดิการ หรือยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานที่จ่ายบำเหน็จให้สมาชิก หรือตำรวจภูธรจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่ ครับ

09/07/2020

เรียนสมาชิก กฌ.ตร.

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ดำเนินการ ดังนี้
- กรณีข้าราชการตำรวจประจำการ ให้ดำเนินการผ่านหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก มาเท่านั้น
- กรณีข้าราชการตำรวจนอกประจำการ ให้ดำเนินการที่กองสวัสดิการ หรือยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานที่จ่ายบำเหน็จให้สมาชิก หรือตำรวจภูธรจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่ ครับ

08/07/2020
www.pcis.go.th

แจ้งสมาชิก กฌ.ตร. เพื่อทราบขณะนี้สมาชิกสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกและสถานภาพตนเอง โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการค้นหาข้อมูล ได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้ครับ และฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
https://www.pcis.go.th/memberchk/find.aspx

01/07/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ค.63
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/76253fed2b8ed458a818211fb8e6a1da.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ค.63
24/06/2020

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ค.63

29/05/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน มิ.ย.63
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/6dfedfb176edaa29440652da328d43d1.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน มิ.ย.63
22/05/2020

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน มิ.ย.63

01/05/2020
www.chapanakit-rtp.org

https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/0066cc183b1a50b87642bd5b3db443f1.PDF
หนังสือ แจ้งเวียน เรื่อง การชำระเงินสงเคราะห์ภายหลังสมาชิกการฌาปนกิจสงดคราะห์ ตร. (กฌ.ตร.) พ้นจากราชการ

30/04/2020

คู่มือสมาชิก กฌ.ตร.
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/610ec2c6d8c316c5bdca3cd24da41aa7.pdf

30/04/2020
404 Page Not Found

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน พค.63 ตามลิงค์ด้านล่าง
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/370d076dc27c9340486f5464a0c026ab.PDF

02/10/2019
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ตค.62 ตามลิงค์ด้านล่าง
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/1e3339ac46ede3a3b7818cae0f29f732.PDF

ขอประชาสัมพันธ์ LINE square กฌ.ตร. แอดเข้ากลุ่มได้ ลิงค์ที่ปรากฏด้านล่างครับ[กฌ.ตร.] You've been invited to join a LINE ...
05/02/2019
กฌ.ตร.

ขอประชาสัมพันธ์ LINE square กฌ.ตร. แอดเข้ากลุ่มได้ ลิงค์ที่ปรากฏด้านล่างครับ
[กฌ.ตร.] You've been invited to join a LINE square.
https://line.me/ti/g2/CIMZK2R6C2
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พูดคุย สอบถามปัญหา แจ้งข้อขัดข้อง แนะนำ ติชม

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พูดคุย สอบถามปัญหา แจ้งข้อขัดข้อง แนะนำ ติชม

ที่อยู่

Rama I Rd
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622052545

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด