การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งช
(3)

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบตามหนังสือ สก.สกพ.ที่ 0009.35/ว.4121 ลง 28 ส.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลข้าราชการตำรวจท...
08/09/2020

ประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบตามหนังสือ สก.สกพ.ที่ 0009.35/ว.4121 ลง 28 ส.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก กฌ.ตร. ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ (ข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำที่จะเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งความประสงค์ที่หน่วยต้นสังกัด) เพื่อหน่วยต้นสังกัดจะได้รวบรวมข้อมูลส่ง ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

29/08/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บสงเคราะห์ประจำเดือน ก.ย.63

ยอดเรียกเก็บเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ย.63
24/08/2020

ยอดเรียกเก็บเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ย.63

05/08/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.63 https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/3d631e38c93bad44e3fcc2e1702f3e34.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.63
29/07/2020

ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ส.ค.63

10/07/2020
www.chapanakit-rtp.org

คู่มือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/610ec2c6d8c316c5bdca3cd24da41aa7.pdf

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติตต่อเรียนสมาชิก กฌ.ตร.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ดำเนินการ ดังนี้    - กรณีข้าราชกา...
10/07/2020

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติตต่อ
เรียนสมาชิก กฌ.ตร.
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ดำเนินการ ดังนี้
- กรณีข้าราชการตำรวจประจำการ ให้ดำเนินการผ่านหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก มาเท่านั้น
- กรณีข้าราชการตำรวจนอกประจำการ ให้ดำเนินการที่กองสวัสดิการ หรือยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานที่จ่ายบำเหน็จให้สมาชิก หรือตำรวจภูธรจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่ ครับ

09/07/2020

เรียนสมาชิก กฌ.ตร.

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ดำเนินการ ดังนี้
- กรณีข้าราชการตำรวจประจำการ ให้ดำเนินการผ่านหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก มาเท่านั้น
- กรณีข้าราชการตำรวจนอกประจำการ ให้ดำเนินการที่กองสวัสดิการ หรือยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานที่จ่ายบำเหน็จให้สมาชิก หรือตำรวจภูธรจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่ ครับ

08/07/2020
www.pcis.go.th

แจ้งสมาชิก กฌ.ตร. เพื่อทราบขณะนี้สมาชิกสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกและสถานภาพตนเอง โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการค้นหาข้อมูล ได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้ครับ และฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
https://www.pcis.go.th/memberchk/find.aspx

01/07/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ค.63
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/76253fed2b8ed458a818211fb8e6a1da.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ค.63
24/06/2020

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ก.ค.63

29/05/2020
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน มิ.ย.63
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/6dfedfb176edaa29440652da328d43d1.PDF

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน มิ.ย.63
22/05/2020

ยอดเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน มิ.ย.63

01/05/2020
www.chapanakit-rtp.org

https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/0066cc183b1a50b87642bd5b3db443f1.PDF
หนังสือ แจ้งเวียน เรื่อง การชำระเงินสงเคราะห์ภายหลังสมาชิกการฌาปนกิจสงดคราะห์ ตร. (กฌ.ตร.) พ้นจากราชการ

30/04/2020

คู่มือสมาชิก กฌ.ตร.
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/610ec2c6d8c316c5bdca3cd24da41aa7.pdf

30/04/2020
404 Page Not Found

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน พค.63 ตามลิงค์ด้านล่าง
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/370d076dc27c9340486f5464a0c026ab.PDF

02/10/2019
www.chapanakit-rtp.org

แจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ตค.62 ตามลิงค์ด้านล่าง
https://www.chapanakit-rtp.org/public/images/Document/1e3339ac46ede3a3b7818cae0f29f732.PDF

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับและขอบคุณดอกไม้สวยๆ จาก #PatchyFlower
17/04/2019

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
และขอบคุณดอกไม้สวยๆ จาก #PatchyFlower

#เมาไม่ขับ #รองผู้กำกับกองปราบ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "งามสุขวิชชากุล"

ญาติมิตรสามารถมาร่วมงานอาลัย
เพื่อแสดงความเคารพและความรักต่อผู้วายชนม์
ณ วัดตรีทศเทพ ศาลา 5/1

สวดอภิธรรม
วันที่ 17 - 19 เม.ย.62 เวลา 18.30 - 19.00 น.

พระราชทานเพลิงศพและฌาปนกิจ
วันที่ 20 เม.ย.62 เวลา 14.00 น.

ขอบคุณดอกไม้สวยๆ จาก #PatchyFlower
.....
....
....
....
#วัดตรี #วัดตรีทศเทพ #ไว้อาลัย #ศาลา #สวดอภิธรรม #พระราชทานเพลิงศพ #ผู้วายชนม์ #แสดงความอาลัย
#ดอกไม้สวย #ดอกไม้หน้าศพ #จัดหน้าศพ #จองศาลา
#ทำบุญ #บริจาคโลงศพ

ญาติผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ ต้องการโลงศพสามารถติดต่อกับ ฌาปนสถานตำรวจ วัดตรีทศเทพโทร. 02 282 0432 , 02 281 9907 (24 ชั่วโม...
01/04/2019

ญาติผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ ต้องการโลงศพ
สามารถติดต่อกับ ฌาปนสถานตำรวจ วัดตรีทศเทพ
โทร. 02 282 0432 , 02 281 9907 (24 ชั่วโมง)
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วันศุกร์ที่ 22 มี.ค.62
1) คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 10 โลง
2) คุณณัฏวุฒิ - คุณเพ็ญนภา ตั้งคารวคุณ และคริบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 2 โลง
3) คุณจตุภัทร - ภญ.ดร.อรุณี ตั้งคารวคุณ และครอบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 2 โลง
4) คุณวนรัชต์ - เรือโทแพทย์หญิง ปะยะชนก ตั้งคารวคุณ และครอบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 2 โลง
5) คุณบุศทรี - คุณเขม หวั่งหลี และครอบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 2 โลง

》》》ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้《《《

#บริจาคโลงศพ #วัดตรี #วัดตรีทศเทพ #ทำบุญ
#ขอโลงศพ #จองศาลา #รับบริจาคโลงศพ
#ทำบุญโลงศพ #งานศพ #ค่าใช้จ่ายงานศพ
#ญาติผู้เสียชีวิต #ญาติผู้ตาย

ญาติผู้เสียชีวิตที่ต้องการโลงศพ
สามารถติดต่อกับ ฌาปนสถานตำรวจ วัดตรีทศเทพ
โทร. 02 282 0432 , 02 2819907 (24 ชั่วโมง)
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วันศุกร์ที่ 22 มี.ค.62
1) คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 10 โลง
2) คุณณัฏวุฒิ - คุณเพ็ญนภา ตั้งคารวคุณ และคริบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 2 โลง
3) คุณจตุภัทร - ภญ.ดร.อรุณี ตั้งคารวคุณ และครอบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 2 โลง
4) คุณวนรัชต์ - เรือโทแพทย์หญิง ปะยะชนก ตั้งคารวคุณ และครอบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 2 โลง
5) คุณบุศทรี - คุณเขม หวั่งหลี และครอบครัว
บริจาค โลงศพ จำนวน 2 โลง

》》》ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้《《《

#บริจาคโลงศพ #วัดตรี #วัดตรีทศเทพ #ทำบุญ
#ขอโลงศพ #จองศาลา #รับบริจาคโลงศพ
#ทำบุญโลงศพ #งานศพ #ค่าใช้จ่ายงานศพ
#ญาติผู้เสียชีวิต #ญาติผู้ตาย

ขอประชาสัมพันธ์ LINE square กฌ.ตร. แอดเข้ากลุ่มได้ ลิงค์ที่ปรากฏด้านล่างครับ[กฌ.ตร.] You've been invited to join a LINE ...
05/02/2019
กฌ.ตร.

ขอประชาสัมพันธ์ LINE square กฌ.ตร. แอดเข้ากลุ่มได้ ลิงค์ที่ปรากฏด้านล่างครับ
[กฌ.ตร.] You've been invited to join a LINE square.
https://line.me/ti/g2/CIMZK2R6C2
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พูดคุย สอบถามปัญหา แจ้งข้อขัดข้อง แนะนำ ติชม

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พูดคุย สอบถามปัญหา แจ้งข้อขัดข้อง แนะนำ ติชม

ฌาปนสถาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับรางวัล "ห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น" ของกรุงเทพมหานครประจำปี 2561
23/01/2019

ฌาปนสถาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้รับรางวัล "ห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น" ของกรุงเทพมหานคร
ประจำปี 2561

ฌาปนสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพ
ได้รับรางวัล ห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น ประจำปี 2561

#ห้องน้ำวัดสะอาด #วัดสะอาด
#ศาลาวัดสะอาด #สวัสดิการตำรวจ
#วัดบริการดี #วัดตรีทศเทพ #วัดตรี
#วัดโสม #วัดโสมนัส #วัดมกุฎ #วัดมกุฏ
#วัดมงกุฎ #วัดมงกุฏ #วัดในเขตพระนคร
#จองศาลา #จองเมรุ #งานศพ #งานทำบุญ
#ค่าใช้จ่ายงานศพ #วัดเขตพระนคร
#ห้องน้ำวัดสกปรก #จัดงานศพ

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก กฌ.ตร. หรือผู้ที่จะมาติดต่อ
21/01/2019

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก กฌ.ตร. หรือผู้ที่จะมาติดต่อ

👮‍♀️วันนี้ ๒๔ ส.ค.๖๑ เวลา ๙.๓๐ น.พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.สก. ,พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝกฌ.สก.🏆ให้การต้อนรับคณะผ...
24/09/2018

👮‍♀️วันนี้ ๒๔ ส.ค.๖๑ เวลา ๙.๓๐ น.
พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.สก. ,พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝกฌ.สก.
🏆ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อศึกษาดูงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชาวันนี้ 18 ส.ค.61 เวลา 14.00 น.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. นำโดย1.พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝกฌ...
18/09/2018

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้ 18 ส.ค.61 เวลา 14.00 น.
ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. นำโดย
1.พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝกฌ. สก.
2.พ.ต.ท.เจริญโรจน์ เพชรงาม สว.ฝกฌ.ตร.
3.พ.ต.ท.(ญ.)ษิญาดา สกุนตะวิภาต สว.ฝกฌ.ตร.
4.ร.ต.อ.โชติวริทธิ์ ชัชชัยยากิตติ์ รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝกฌ.ตร.
5.ร.ต.อ.ณัฏฐกิตติ์ จิตติบุญทรัพย์ รอง สว. ฝกฌ.สก.
6.ร.ต.อ.อาทิตย์ บือซา รอง สว. ฝกฌ.สก.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กฌ.ตร. จำนวน 9 นาย ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ข้าราชการตำรวจที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2561 ในงานเกษียณ ตร. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยข้าราชการตำรวจฯ ให้ความสนใจสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิ กฌ.ตร. และเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ เป็นจำนวนมาก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชาวันนี้  (๗ ส.ค.๖๑) ๑๔.๐๐น.เนื่องด้วย ได้รับประสานจาก สนง.ผบก.สก. ขอกำลังพล จนท.กฌ.ตร. สนับสนุนบร...
09/09/2018

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (๗ ส.ค.๖๑) ๑๔.๐๐น.
เนื่องด้วย ได้รับประสานจาก สนง.ผบก.สก. ขอกำลังพล จนท.กฌ.ตร. สนับสนุนบรรจุสิ่งของช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วม
พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก
จึงสั่งการให้ ร.ต.อ.โชติวริทธิ์ ชัชชัยยากิตติ์ รอง สว.ฯรรท.สว.ฝกฌ.ตร. เป็นหัวหน้าชุด
พร้อมด้วย จนท.กฌ.ตร. จำนวน 20 นาย ไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนบรรจุสิ่งของช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วม ณ ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชาวันนี้ ๕ ส.ค.๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบช.น. เป็นประธานเปิดงานและมอบของที่ระลึก...
05/09/2018

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้ ๕ ส.ค.๖๑ เวลา ๘.๐๐ น.
พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบช.น. เป็นประธานเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุม บช.น. นำโดย
๑.พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.
๒.พ.ต.ท.เจริญโรจน์ เพชรงาม สว.ฝกฌ.ตร.
๓.พ.ต.ท.(ญ.)ษิญาดา สกุนตะวิภาต สว.ฝกฌ.ตร.
๔.ร.ต.อ.โชติวริทธิ์ ชัชชัยยากิตติ์ รอง สว.ฯรรท.สว.ฝกฌ.ตร.
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กฌ.ตร. จำนวน ๕ นาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ ,พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย...
15/08/2018

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ ,พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ ,พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ยันทะรักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคาระห์
👩‍💻
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30น.
1.ภาพบรรยากาศเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.บรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

14/08/2018
www.welfarepolice.com

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวช.,ม.3 เพศชาย-หญิง จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่
http://www.welfarepolice.com/newweb/file_upload/news/file/677-0-20180807111354PV.PDF

👮‍♀️ เรียน ผู้บังคับบัญชา วันนี้ 2 ส.ค.2561 เวลา 13.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจส...
02/08/2018

👮‍♀️ เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้ 2 ส.ค.2561 เวลา 13.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์,
พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์,
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ยันทะรักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
👩‍💻 ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. นำโดย
พ.ต.ท.นุกูล อุ่นทรัพย์ ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
และ พ.ต.ท.เจริญโรจน์ เพชรงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ กฌ.ตร. จำนวน 6 นาย ได้เดินทางมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสการตำรวจ และสิทธิของสมาชิก กฌ.ตร. แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.8 ณ ค่ายนเรศวร จว.เพชรบุรี จำนวน 150 นาย
การบรรยายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก กฌ.ตร.เป็นจำนวนมาก จึงขอรายงานยอดการสมัครสมาชิกฯ เบื้องต้น ดังนี้
นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 147 นาย ทั้งนี้ ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้กับ สก. ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 11.00 น.พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ประธานประชุม...
25/07/2018

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 11.00 น.
พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ประธานประชุม)
พ.ต.ท.นุกูล อุ่นทรัพย์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ยันทะรักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
พร้อมข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ กฌ.ตร.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการทำงานของฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ และ ร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

📣👮‍♂🚨Update🚔📌ขอแจ้งข้อมูลข้าราชการตำรวจและช่วยแชร์ต่อ1.) 🏬สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ตำรวจ (กฌ.ตร.) ต้องการทำบัตรสมาชิกใหม...
13/07/2018

📣👮‍♂🚨Update🚔📌
ขอแจ้งข้อมูลข้าราชการตำรวจและช่วยแชร์ต่อ
1.) 🏬สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ตำรวจ (กฌ.ตร.) ต้องการทำบัตรสมาชิกใหม่ ติดต่อที่ อาคาร 5 ชั้น 10 สตช. ด้วยตนเองโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ฟรี) 📞งานทะเบียน 02-205-2545
2.)⚰️ถ้าเสียชีวิต ปัจจุบัน สมาชิกสามัญ ได้เงินประมาณ 640,000 บาท สมาชิกสมทบ(คู่สมรส ) ได้เงินประมาณ 150,000 บาท
3.)🏥ปัจจุบัน สมาชิกสามัญเสียชีวิต สมาชิกสามัญหักศพละ 2.50 บาท สมาชิกสมทบหักศพละ 0.25 บาท สมาชิกสมทบเสียชีวิต สมาชิกสมทบหักศพละ 2 บาท สมาชิกสามัญหักศพละ 0.25 บาท
4.)เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก กฌ. ตร. ให้แจ้งที่อยู่ เบอร์โทร และทายาทผู้รับเงิน กฌ. ตร.ให้เป็นปัจจุบัน โดยสมาชิกประจำการ ติดต่อต้นสังกัด สมาชิกนอกประจำการ ติดต่อ ต้นสังกัดเดิม หรือ ตํารวจภูธรจังหวัด ตามทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ หรือ กองสวัสดิการด้วยตนเอง
5.)🏆แจ้งข้าราชการตำรวจที่รับราชการไม่เกิน 5 ปี หรือคู่สมรสของตำรวจ อายุไม่เกิน 45 ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิก กฌ.ตร.โดยยื่นหลักฐานผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของตนเองมายังกองสวัสดิการ เพื่อขออนุมัติเข้าเป็นสมาชิกใหม่
☎️ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
งานทะเบียน 02-205-2545
http://www.welfarepolice.com
Fage facebook : การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
👮‍♂ พ.ต.อ. ประภัสสร ชาติพรหม ผกก. ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
12 ก.ค.61

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ ,พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย...
28/06/2018

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ ,พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ ,พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ยันทะรักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคาระห์
👩‍💻งานทะเบียน ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.
ขอรายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มิ.ย.2561 เวลา 10.15 น.ดังนี้
1.การสมัครเข้าเป็นสมาชิก พร้อมออกบัตรสมาชิก กฌ.ตร.
2.การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก กฌ .ตร งานรับแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม,งานลาออกของสมาชิก
3.การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์,งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก
4.งานธุรการและกำลังพล
งานทะเบียน/งานตรวจสอบและจ่ายเงิน ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ให้ บริการ ณ ห้องรับรอง ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ
5.บรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชาวันนี้ 25 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.สก.(ประธานประชุม),พร้อมด้วย 1.พ.ต.อ....
25/06/2018

👮‍♀️เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้ 25 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.สก.(ประธานประชุม),
พร้อมด้วย
1.พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ ,
2.พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ ,
3.พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ยันทะรักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายการ,
4.พ.ต.ท.เจริญโรจน์ เพชรงาม สว.ฝกฌ.ตร.,
5.พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ พจนะลาวัณย์ สว.ฝกฌ.ตร.,
6.พ.ต.ท.(ญ.)ษิญาดา สกุนตะวิภาต สว.ฝกฌ.ตร.,
7.ร.ต.อ.โชติวริทธิ์ ชัชชัยยากิตติ์ รอง สว.รรท.สว.ฝกฌ.ตร.
8.ร.ต.อ.ณัฏฐกิตติ์ จิตติบุญทรัพย์ รอง สว.ฝกฌ.ตร.
👩‍💻ร่วมประชุมรับทราบข้อสั่งการ
ครั้งที่ 4/61 ประจำเดือน มิถุนายน ณ ห้องประชุมเล็ก สก.ชั้น 10 อาคาร 5
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

👮‍♂️วันนี้ 21 มิ.ย.2561 ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์,พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย์ ...
21/06/2018

👮‍♂️วันนี้ 21 มิ.ย.2561
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์,พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย์ รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์,พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ยันทะรักษ์
รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
🏢ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ สำนักกำลังพล
📣ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการ สมาชิก กฌ.ตร.และครอบครับผู้มาติดต่อราชการดังนี้
1.การสมัครเข้าเป็นสมาชิก พร้อมออกบัตรสมาชิก กฌ.ตร.
2.การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก กฌ .ตร งานรับแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม,งานลาออกของสมาชิก
3.การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์,งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก
ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ กฌ.ตร.ให้บริการ สมาชิก กฌ.ตร.และครอบครัว ณ ห้องรับรอง ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ
#👨‍✈️👩‍💼ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ พร้อมยินดีให้บริการสมาชิก กฌ.ตร.ทุกท่านด้วยใจ❤️servicemind เพราะทุกท่านคือครอบครัวของเรา#

ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พ.ต.ท. เจริญโรจน์ เพชรงาม สารวัตรฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห...
20/04/2018

ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พ.ต.ท. เจริญโรจน์ เพชรงาม สารวัตรฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ พร้อมทีมงาน เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจไปรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กฌ.ตร .ณ ศฝร.ภ4 ระหว่าง 19-21เม.ย 2561

ที่อยู่

Rama I Rd
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622052545

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด