คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา, 50 Ngamwongwan Rd. jatajujak, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

📣 สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ📚 การรับ ส่งเอกสาร งานธุรการและบริหารทั่วไป วันจันทร์ พุธ ศุกร...
03/05/2021

📣 สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

📚 การรับ ส่งเอกสาร งานธุรการและบริหารทั่วไป
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 - 14.00 น.
**ทุกงานมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันทำการ
โดย WFH/WOS สลับกัน ตามความจำเป็น เหมาะสม**

📍ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 29

📣 สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

📚 การรับ ส่งเอกสาร งานธุรการและบริหารทั่วไป
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 - 14.00 น.
**ทุกงานมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันทำการ
โดย WFH/WOS สลับกัน ตามความจำเป็น เหมาะสม**

📍ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 29

💪 #ตั้งการ์ดกันใหม่ #ปลอดภัยโควิด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานศูนย์และสถานีวิจัยคณะเกษตร ครั้งที่ 2/2564โดย...
29/04/2021

💪 #ตั้งการ์ดกันใหม่ #ปลอดภัยโควิด

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงาน
ศูนย์และสถานีวิจัยคณะเกษตร ครั้งที่ 2/2564

โดยคณะเกษตรได้มีการปรับรูปแบบการทำงาน
ให้เป็นไปตามวิถีใหม่ (New Normal)
ซึ่งการประชุมได้จัดแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

📍 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64

การประชุมระหว่างผู้บริหารคณะเกษตร
และหน่วยงานศูนย์และสถานีวิจัย
ภายใต้การดูแลของคณะเกษตร ทั้ง 8 แห่ง

เพื่อผู้บริหารคณะเกษตร ได้สื่อสารให้ศูนย์สถานี
รับทราบแนวโนบาย ข่าวสาร ประเด็นสาระสำคัญ
ที่เกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ

ทั้งนี้ศูนย์สถานีได้รายงานผลดการดำเนินงานด้านต่างๆ
ทั้งด้านการพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ งานวิจัย บริการวิชาการ
การฝึกงานนิสิต และชุมชนสัมพันธ์

👾 นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้หน่วยงานศูนย์และสถานีวิจัย
ของคณะเกษตร ได้มีการรายงานสถานการณ์และมาตรการ
ของหน่วยงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย 👾

#ห่างกันแต่ไม่ห่างไกล #ห่วงอยู่ห่างๆ

Photos from Kasetsart University's post
28/04/2021

Photos from Kasetsart University's post

26/04/2021

มก.ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564
ทุกระดับการศึกษา

พร้อมส่งเสริมสนับสนุนคณะ วิทยาลัยและวิทยาเขต
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุน
แก่นิสิตอย่างเต็มที่

25/04/2021

📣 แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม Openvpn
⛔ เนื่องจากโปรแกรม Openvpn มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอยู่เสมอ อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานที่เคยติดตั้งโปรแกรมไว้เป็นระยะเวลานาน หรือ เคยติดตั้ง Openvpn รุ่นเก่า (รุ่นต่ำกว่า 2.4.2) ไม่สามารถเชื่อมต่อ VPN ของมหาวิทยาลัยได้ วิธีการแก้ไขปัญหา ให้ผู้ใช้งานปรับปรุงโปรแกรม Openvpn ให้เป็นรุ่นล่าสุด (2.5) โดย Login ผ่าน KU ALL-Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
👉 ที่เว็บไซต์ https://vpn.ku.ac.th เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Openvpn จากนั้นติดตั้งโปรแกรมใหม่ โดยในบางครั้งอาจต้องสร้างและดาวน์โหลดใบประกาศใหม่ทดแทนใบประกาศเดิม

✅ การตรวจสอบรุ่นของ Openvpn ที่เคยติดตั้งไว้แล้ว
1⃣ เปิดโปรแกรม Openvpn
2⃣ คลิกขวาที่ Icon Openvpn
3⃣ เลือก profile การเชื่อมต่อที่สร้างไว้
4⃣ กด Connect จะพบหน้าต่างโปรแกรม Openvpn
5⃣ ตรวจสอบที่มุมล่างขวา หรือ หากโปรแกรมปิดให้เลือกที่เมนู Show Status

21/04/2021

นิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน ที่ได้ดำเนินการ...
- ยื่นคำร้อง ขอจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
- คาดว่าจะจบในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 (อย่าลืมยื่นคำร้องฯ หลังลงทะเบียนเรียน)

โปรดตรวจสอบ "วันอนุมัติ (วันจบ)" และสถานภาพ "จบการศึกษา" (ดังภาพ) ก่อนขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

และสามารถขอ-รับเอกสารออนไลน์ ผ่านเว็บ https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc

ทั้งนี้ นิสิตที่ยังคงมีการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับ หนี้ค้างกับสำนักหอสมุด กองกิจการนิสิต ฯลฯ โปรดชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (หลักสูตรไทย) หรือ 1-10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ)

*** นิสิตที่สังกัดวิทยาเขตอื่น โปรดติดต่อกองบริหารการศึกษา/กองบริหารวิชาการและนิสิต วิทยาเขตที่นิสิตสังกัดอยู่ ***

Photos from Kasetsart University's post
21/04/2021

Photos from Kasetsart University's post

📣 สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ📚 การรับ ส่งเอกสาร งานธุรการและบริหารทั่วไป วันจันทร์ พุธ ศุกร...
18/04/2021

📣 สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

📚 การรับ ส่งเอกสาร งานธุรการและบริหารทั่วไป
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 - 14.00 น.
**ทุกงานมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันทำการ
โดย WFH/WOS สลับกัน ตามความจำเป็น เหมาะสม**

📍ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เม.ย. 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 28

📣 สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

📚 การรับ ส่งเอกสาร งานธุรการและบริหารทั่วไป
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 - 14.00 น.
**ทุกงานมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันทำการ
โดย WFH/WOS สลับกัน ตามความจำเป็น เหมาะสม**

📍ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เม.ย. 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 28

16/04/2021

📍 มาตรการช่วยเหลือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Cr.กองการเจ้าหน้าที่

14/04/2021

มาตรการช่วยเหลือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(เฉพาะนิสิต ป.ตรี) ในเรื่องค่าตรวจโควิด -19 กรณีกลุ่มเสี่ยง รายละ 3,000 บาท ทั้งนี้นิสิตกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการรับรองจากส่วนงาน หรือส่งรายชื่อโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ

Cr.กองกิจการนิสิต มก.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4306571886019787&id=121227041220980

Photos from Kasetsart University's post
14/04/2021

Photos from Kasetsart University's post

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ของมหาวิทย...
09/04/2021

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 27

คณะเกษตรกำหนดให้แต่ละส่วนงาน
ปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from home]

🔴 ในวันที่ 9 และ 16 เมษายน 2564 🔴

#ห่างไกลแต่ห่วงใย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 27

คณะเกษตรกำหนดให้แต่ละส่วนงาน
ปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from home]

🔴 ในวันที่ 9 และ 16 เมษายน 2564 🔴

#ห่างไกลแต่ห่วงใย

คณะเกษตร ร่วมสืบสานอนุรักษณ์ความเป็นไทยจัดงานวันประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตร ปี พ.ศ. 2564“เกษตรสงกรานต์: วิถีไทย วิถีใหม่”เพ...
08/04/2021

คณะเกษตร ร่วมสืบสานอนุรักษณ์ความเป็นไทย
จัดงานวันประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตร ปี พ.ศ. 2564
“เกษตรสงกรานต์: วิถีไทย วิถีใหม่”

เพื่อรักษาวัฒนธรรม สืบสานประเพณี
รดน้ำดำหัวครูอาจารย์ ผู้ใหญ่ พบปะเพื่อน พี่ น้อง
สานสายใยสัมพันธ์ ชาวเกษตร

📍 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ โถงชั้น 1 บริเวณฝั่งห้อง 106 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

โดยในปีนี้ได้เน้นการจัดงานที่คำนึงถึมาตรการในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อีกทั้งยังจัดให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
พระพิรุณ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ เพื่อลดความแออัด
และเพื่อความสะดวกต่อผู้ที่สนใจ

📍8 เม.ย. 64ภาพบรรยากาศงานAGGIE DAY '64 "รวงทองคืนทุ่ง ๒๕๖๔"สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ คณะเกษตร...
08/04/2021

📍8 เม.ย. 64

ภาพบรรยากาศงาน
AGGIE DAY '64 "รวงทองคืนทุ่ง ๒๕๖๔"

สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิของคณะเกษตร

ในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ

ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

และยังมีพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
“นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563”
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ของสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

Photos from Kasetsart University's post
08/04/2021

Photos from Kasetsart University's post

04/04/2021

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต จัดแสดงให้ประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ได้ผ่อนคลาย ตลอดจนเป็นแหล่งกระจายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าให้ ผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนให้ชมรม สโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ ที่สนใจได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมจากความรู้ทางวิชาการที่ได้รับมาลงมือปฏิบัติจริง สร้างสรรค์ ร่วมกันทำงานเป็นทีม

​ การจัดงานปีนี้ ได้ปรับรูปแบบ การจัดผังงาน จัดโซน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด มีการเว้นระยะห่างเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการเน้นย้ำผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้เดินชมงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล หรือล้างมือด้วยน้ำสบู่ บ่อย ๆ รวมทั้งได้กำหนดจุดคัดกรอง จุดสแกนหมอชนะ ไทยชนะ ไว้พร้อม เพื่อให้ผู้มาเดินงานเกษตรแฟร์ได้มีความมั่นใจและปลอดภัยอย่างเต็มที่

📍 วันที่ 2 เมษายน 2564ผศ.ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.สาวิตรี พังงา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษพร้อม...
02/04/2021

📍 วันที่ 2 เมษายน 2564

ผศ.ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และผศ.ดร.สาวิตรี พังงา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
พร้อมด้วยบุคลากร คณะเกษตร

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

🙏 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

🙏ขอเชิญบุคลากรคณะเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตร ปี พ.ศ. 2564“เกษตรสงกรานต์: วิถีไทย วิถีใหม่”วันพฤหั...
30/03/2021

🙏ขอเชิญบุคลากรคณะเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม
งานวันประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตร ปี พ.ศ. 2564
“เกษตรสงกรานต์: วิถีไทย วิถีใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ โถงชั้น 1 บริเวณฝั่งห้อง 106 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

🥻 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

📍 หมายเหตุ :
1.อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นการจัดงานโดยคำนึงถึง
การเว้นระยะห่างทางสังคม ให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.จัดให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระพิรุณ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ เพื่อลดความแออัด
และเพื่อความสะดวกต่อผู้ที่สนใจ

🙏ขอเชิญบุคลากรคณะเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม
งานวันประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตร ปี พ.ศ. 2564
“เกษตรสงกรานต์: วิถีไทย วิถีใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ โถงชั้น 1 บริเวณฝั่งห้อง 106 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

🥻 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

📍 หมายเหตุ :
1.อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นการจัดงานโดยคำนึงถึง
การเว้นระยะห่างทางสังคม ให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.จัดให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระพิรุณ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ เพื่อลดความแออัด
และเพื่อความสะดวกต่อผู้ที่สนใจ

Photos from Kasetsart University's post
30/03/2021

Photos from Kasetsart University's post

🌾 คณะเกษตรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบทุนช่วยเหลือแก่นิสิตคณะเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ทุนของค...
24/03/2021

🌾 คณะเกษตรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้มอบทุนช่วยเหลือแก่นิสิตคณะเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทุนของคณะเกษตรยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ‼

คณะเกษตรยังเปิดรับนิสิตปริญญาตรีคณะเกษตรทุกชั้นปี
ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 รอบที่ 3 👾

👉 จำนวน 100 ทุน

ดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ที่นี่ 👇
https://bit.ly/3cLlyvE
ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2564

คณะเกษตรจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ประจ...
23/03/2021

คณะเกษตรจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประจำปีการศึกษา 2563

📍 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์

โดยมีรศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ซึ่งมีนิสิตผ่านการคัดกรองตามระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณา
มอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 374 ทุน ตามประเภท ดังนี้

ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา 110 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าครองชีพ 183 ทุน
ทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียน (Tablet PC) 14 ทุน
ทุนการให้ Internet SIM 67 ทุน

‼️ รวมเป็นมูลค่า 2,897,900.00 บาท ‼️

นอกจากนี้คณะเกษตรยังเปิดรับสมัครทุน
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรทุกชั้นปี
ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 รอบที่ 3 👾

👉 จำนวน 100 ทุน
ดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ที่นี่ 👇
https://bit.ly/3cLlyvE
ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2564

📍 22 มี.ค. 64คณะเกษตร NEW NORMALจัดโครงการเตรียมความพร้อม สำหรับบัณฑิตคณะเกษตร ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563ในรูปแบบออ...
23/03/2021

📍 22 มี.ค. 64

คณะเกษตร NEW NORMAL
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
สำหรับบัณฑิตคณะเกษตร ปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563
ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร
กล่าวปัจฉิมโอวาท ให้แก่นิสิตคณะเกษตรชั้นปีที่ 4
ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ
✍️“สมัครงานอย่างไร ให้ได้งานในยุค COVID” 👾
โดย คุณเกศินี คงดี นิสิตเก่าคณะเกษตร รุ่น KU 67
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Key Account Manager
/Recruitment Consultant บริษัท Criterion Asia Recruitment

💚💛 และยังมี VDO สุดพิเศษจากใจน้องถึงพี่ AGGIE 77 💚💛

🌾 คณะเกษตรขออวยพรให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกๆคน
ประสบความสำเร็จในชีวิตหลังจากจบการศึกษา
และอย่าลืมกลับมาเยี่ยมบ้านหลังนี้บ่อยๆนะ

💚💛 #เพราะAGGIEคือครอบครัว 💚💛

📣 รับสมัครทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรทุกชั้นปีที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  รอบที่ 3 👾👉 จำน...
22/03/2021

📣 รับสมัครทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรทุกชั้นปี
ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 รอบที่ 3 👾

👉 จำนวน 100 ทุน
ดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ที่นี่ 👇
https://bit.ly/3cLlyvE

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย
ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2564

ประกาศผลที่ www.agr.ku.ac.th
วันที่ 19 เมษายน 2564

📣 รับสมัครทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรทุกชั้นปี
ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 รอบที่ 3 👾

👉 จำนวน 100 ทุน
ดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ที่นี่ 👇
https://bit.ly/3cLlyvE

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย
ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2564

ประกาศผลที่ www.agr.ku.ac.th
วันที่ 19 เมษายน 2564

📍 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อม สำหรับบัณฑิตคณะเกษตร ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563วั...
10/03/2021

📍 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร

เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อม
สำหรับบัณฑิตคณะเกษตร ปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 - 12.00 น.

พบกับปัจฉิมโอวาท โดย รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร

และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ
✍️“สมัครงานอย่างไร ให้ได้งานในยุค COVID” 👾
โดย คุณเกศินี คงดี นิสิตเก่าคณะเกษตร รุ่น KU 67
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Key Account Manager
/Recruitment Consultant บริษัท Criterion Asia Recruitment

💚พร้อมกับคลิป VDO สุดพิเศษจากใจน้องถึงพี่ AGGIE 77 💛

แล้วเจอกันในโปรแกรม Zoom
Link นี้ : https://zoom.us/j/9257917725
Meeting ID: 925 791 7725
Passcode: eT80UB

📍 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร

เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อม
สำหรับบัณฑิตคณะเกษตร ปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 - 12.00 น.

พบกับปัจฉิมโอวาท โดย รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร

และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ
✍️“สมัครงานอย่างไร ให้ได้งานในยุค COVID” 👾
โดย คุณเกศินี คงดี นิสิตเก่าคณะเกษตร รุ่น KU 67
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Key Account Manager
/Recruitment Consultant บริษัท Criterion Asia Recruitment

💚พร้อมกับคลิป VDO สุดพิเศษจากใจน้องถึงพี่ AGGIE 77 💛

แล้วเจอกันในโปรแกรม Zoom
Link นี้ : https://zoom.us/j/9257917725
Meeting ID: 925 791 7725
Passcode: eT80UB

นิสิตคณะเกษตร เตรียมพบกับทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนิสิต✌ สู้โควิด19 ครั้งที่ 2 ‼️ติดตามได้ที่ Facebook Fanpageคณะเกษตร มห...
05/03/2021

นิสิตคณะเกษตร เตรียมพบกับ
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนิสิต

✌ สู้โควิด19 ครั้งที่ 2 ‼️

ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือที่ Website www.agr.ku.ac.th 👈

แล้วพบกันเร็วๆนี้ ✌

นิสิตคณะเกษตร เตรียมพบกับ
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนิสิต

✌ สู้โควิด19 ครั้งที่ 2 ‼️

ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือที่ Website www.agr.ku.ac.th 👈

แล้วพบกันเร็วๆนี้ ✌

🎉 คณะเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉กับ ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลาในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น "รองอธิการบดีฝ่า...
01/03/2021

🎉 คณะเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉

กับ ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น
"รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

#congratulations #AGGIEKU

🎉 คณะเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉

กับ ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น
"รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

#congratulations #AGGIEKU

🎉 คณะเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉กับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น “รองอธิการบ...
01/03/2021

🎉 คณะเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉

กับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น
“รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์”

💛 ชาวเกษตรร่วมกันแสดงความยินดีค่ะ 💚

#congratulations #AGGIEKU

🎉 คณะเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉

กับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น
“รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์”

💛 ชาวเกษตรร่วมกันแสดงความยินดีค่ะ 💚

#congratulations #AGGIEKU

📍 22 ก.พ. 64เมื่อเวลา 13.30 น.บริษัท Cannagi, LLC. (Thailand)นำโดย Mr. Stefano Carreraเข้าพบ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ค...
23/02/2021

📍 22 ก.พ. 64

เมื่อเวลา 13.30 น.

บริษัท Cannagi, LLC. (Thailand)
นำโดย Mr. Stefano Carrera

เข้าพบ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร
เพื่อร่วมแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร

ณ ห้องประชุม 1014 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

🙏 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของรศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย...
16/02/2021

🙏 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🙏

🙏 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🙏

📍 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร และรองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบด...
10/02/2021

📍 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร
และรองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ได้ให้การต้อนรับ พลตรีธไนนิธย์ โชตนภูติ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และคณะ
พร้อมคณะแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในการเข้าเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการวิจัยกัญชาด้านการแพทย์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัยจากการโครงการวิจัย
ในด้านการปลูกและพัฒนาพันธุ์ต้นกัญชาให้มีมาตรฐาน
ซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ของสถาบันฯ
ตลอดจนการหารือแนวทางความร่วมมืองานวิจัยด้านอื่นๆ
ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศต่อไป

ที่อยู่

50 Ngamwongwan Rd. Jatajujak
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-0588

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

❌❌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ❌❌ หากคุณยังเป็นวัยรุ่นยุคเก่า....ที่คิดว่าการไปเมืองนอกเป็นเรื่องยาก #Futurefarm อยากให้เยาวชนเกษตรทุกคนลองเปิดใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานทางด้านเกษตรและปศุสัตว์ในต่างประเทศ แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด วางแผนฝึกงาน/ทำงานในต่างประเทศ 🌳https://www.myfuturefarm.net/ 🌳Tel: 0972458294, 0909186023 🌳Line: @futurefarm (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า) 🌳Facebook: https://www.facebook.com/myfuturefarm/ #Arava #Futurefarm #Myfuturefarm #ฝึกงานเกษตร #วิทยาลัยเกษตร #ทุนฝึกงาน #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #Internship #Agriculture #fututefarm #ฟาร์มหมู #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มโค #swinefarm #dairyfarm #เงินแสน #งานเกษตร #งานฟาร์ม #งานไร่ #เลี้ยงสัตว์ #Internship #ฝึกงานเมืองนอก #ทำงานเมืองนอก
ขออนุญาต Admin เพจและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ..... *กำลังต้องการบุคลากรหลายอัตรา ด่วน !!!!!* กลุ่ม บริษัท ทีซีซี ไพรเวท คอมปานี จำกัด กำลังต้องการบุคลากรมาร่วมงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครสวรรค์ หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่คุณเปลวเทียน (กิ๊บ) โทร : 091-576-1102 หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาได้ที่ Email : [email protected]...
ใบมะกรูดมีอาการใบเหลืองใครพอทราบบ้างว่าเป็นอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไร
น้อง ๆ จบใหม่ที่สนใจ สมัครได้เลยนะครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ วันซ้อมใหญ่มีการเลื่อนถ่ายรูปเป็นตอนเช้าไหมครับ หรือยังเป็นกำหนดการเดิมครับ
A New Universe to Explore Alone You are aware that in the research activities of space science and creation mystery there is no need of academic or university higher degree. In this regard in the past history the names of philosophers are recorded who have contributed something new for mankind of the world but they did not attain academic education of their own. See into- History of famous scientists Galileo, Einstein, Hawking, Darwin and Hubble & James Peebles- in PDF URLs version: In order of merit found realism- Who is the right one for World frontier & Higher Degrees of World fore-knowledge of philosophy of faculty of sciences, astronomy, astrophysics & Cosmology with Infinite and Infinitesimal! https://www.linkedin.com/pulse/new-universe-explore-alone-shahidur-rahman-sikder/?published=t Following above in the URLs thesis try to understand my new theories with yours finally power of philosophy of faculty of Sciences & Able to see fulfillment of the Universe Creations and finality see your Creator! Finality found- What happened before the Big Bang & why was the Big Bang the 2nd case birth of the Universe?? Found- From Our Present Position and Location- How does works minor Planets, Planets, Stars, Black holes & Single matter? I am seeking who can give me strictly the right note on the thesis? Can give Support of Higher Education Degrees with Support My Goals!
พี่อยากให้ความรู้กับนิสิตที่กำลังจบ เรื่องการเตรียมตัวสมัครงาน การสอบสัมภาษณํ ไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับ หมูเคยู43 พืชสวน
ต้องการติดตามค่ะ
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้องเลนส์.สารเคมี.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
เขิญเลือกซื้อต้นไม้เป็นของขวัญที่บูทภาควิชาพืชสวนนะคะ
แล้วที่จัดงานไม่ใช่เกษตรแฟร์เหรอ
https://www.facebook.com/ThaiPesticideAlertNetwork/photos/a.470232373078959/2205037576265088?type=3&sfns=mo อยากทราบว่าสารนี้เป็นจริงตามที่เค้ากล่าวมั่ยคับ ว่าพาราควอตเคลื่อนย้ายได้