คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา, 50 Ngamwongwan Rd. jatajujak, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

📍 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร และรองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบด...
10/02/2021

📍 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร
และรองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ได้ให้การต้อนรับ พลตรีธไนนิธย์ โชตนภูติ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และคณะ
พร้อมคณะแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในการเข้าเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการวิจัยกัญชาด้านการแพทย์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัยจากการโครงการวิจัย
ในด้านการปลูกและพัฒนาพันธุ์ต้นกัญชาให้มีมาตรฐาน
ซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ของสถาบันฯ
ตลอดจนการหารือแนวทางความร่วมมืองานวิจัยด้านอื่นๆ
ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศต่อไป

📍 2 ก.พ. 64คณะเกษตรจัดการประชุม นำเสนอ Google Data Studio ครั้งที่ 1เพื่อให้บุคลากรในองค์กรรู้และเข้าใจในการใช้ Google D...
02/02/2021

📍 2 ก.พ. 64

คณะเกษตรจัดการประชุม นำเสนอ Google Data Studio ครั้งที่ 1

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรรู้และเข้าใจในการใช้ Google Data Studio
อย่างถูกต้อง และสามารถนำเสนอข้อมูลด้วย Google Data Studio
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ต่อยอดการดำเนินงานได้

อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอเชิญชมรายการพิเศษ 78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ ก้าวไปด้วยกัน เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
02/02/2021

ขอเชิญชมรายการพิเศษ 78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่
ก้าวไปด้วยกัน เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสดผ่าน 4 ช่องทาง
https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
https://www.youtube.com/user/LiveKaset
http://live.ku.ac.th/
https://ku-edu.webex.com/.../aa2e8b4bb653443385074129c535...

ขอเชิญชมรายการพิเศษ 78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่
ก้าวไปด้วยกัน เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

ถ่ายทอดสดผ่าน 4 ช่องทาง

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

https://www.youtube.com/user/LiveKaset

http://live.ku.ac.th/

https://ku-edu.webex.com/webappng/sites/ku-edu/meeting/download/aa2e8b4bb653443385074129c5351aac?siteurl=ku-edu&MTID=mee9e0a63496530fc17aa9cc46dba4f18

🌾WELCOME TO FACULTY OF AGRICULTURE 🌾ยินดีต้อนรับน้องๆ #TCAS1 #PORTFOLIOเข้าสู่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม้ครั้งนี้...
30/01/2021

🌾WELCOME TO FACULTY OF AGRICULTURE 🌾
ยินดีต้อนรับน้องๆ #TCAS1 #PORTFOLIO
เข้าสู่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พบกันตรงหน้า แต่คณาจารย์
คณะเกษตรขอส่งความห่วงใย อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ
ให้น้องๆ #DEK64 ในปี้นี้ แล้วพบกันเร็วๆนี้นะ ✌

👉 น้องๆคนไหนที่ยังสนใจเข้าเรียนกับคณะเกษตร
ตอนนี้ยังสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
> https://admission.ku.ac.th/kuadm/

Kasetsart University
28/01/2021

Kasetsart University

78 ปี เกษตรศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 300,000 คน และประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมรำลึกถึงคุโณปการของสถาบันและสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรของประเทศและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระช่วงเกษตรศิลปการ ตลอดจนบูรพาจารย์ทั้งหลาย ในโอกาสวันครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 24.00 น. ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามมาตรการของคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นับเป็นการวางพวงมาลาในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 78 ปี ซึ่งระบบดังกล่าว สร้างสรรค์และพัฒนาการใช้งานโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้วางพวงมาลา สามารถเลือกรูปแบบพวงมาลา เลือกตำแหน่งการวางพวงมาลา ใส่ชื่อหน่วยงาน ชื่อบุคคล โดยสามารถเลือกสีและขนาดตัวอักษรได้ และเมื่อวางพวงมาลาเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถกดเข้าดูและเพิ่มรายชื่อรวมถึงแนบภาพได้อีก

Kasetsart University
25/01/2021

Kasetsart University

นิสิตที่ต้องการซิมอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสอบกลางภาคและการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าดูรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้ที่
https://registrar.ku.ac.th/sim-for-nisit-2021

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นิสิต
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) Goal 4: Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
#SDGs #ku #kasetsart

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18/01/2021
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการห้องสตูดิโอ พร้อมอุปกรณ์ไลฟ์ (Live)
เพื่อการเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Webinar ; Zoom ,Cisco Webex
สอบถามได้ที่...
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โทร 0-29428822 ต่อ 200 , 500
Inbox FB สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06/01/2021

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อกระจายไปหลายพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย จึงขอเลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกลับสู่ภาวะปกติ

04/01/2021

💪 เตรียมความพร้อมการสร้างวิชาออนไลน์
👉 ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

#เราจะผ่านไปด้วยกัน
ด้วยความห่วงใยจากคณะเกษตร มก.

Kasetsart University
04/01/2021

Kasetsart University

ประกาศ มก. ฉบับที่ 23
ให้ถือปฎิบัติตั้งแต่ 4 ม.ค.64 จนถึง1 ก.พ.64
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

🏍 เปิดตัวแล้ว !!  กิจกรรมล่าสุดของไร่สุวรรณ 🏍เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมขับรถ ATV เยี่ยมชมสุวรรณฟาร์ม 📍 เมื่อวันที่ 27 ธ...
30/12/2020

🏍 เปิดตัวแล้ว !! กิจกรรมล่าสุดของไร่สุวรรณ 🏍
เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมขับรถ ATV เยี่ยมชมสุวรรณฟาร์ม

📍 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563

คณบดีคณะเกษตร ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยรถ ATV
และได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนเส้นทางการขับรถ ATV
ไปยังจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เห็นภาพ
และเห็นความสำคัญของการเกษตรในไร่สุวรรณ
โดยที่กิจกรรมขับรถ ATV นี้จะต้องไม่รบกวน
หรือกระทบกับกิจกรรมการดำเนินงานของไร่สุวรรณ ที่มีอยู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย 👇
ATV ไร่สุวรรณ
https://bit.ly/3mZMAme

🏍 #ATVSuwanFarm 🏍

📍 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563✍️ คณะเกษตรได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยการผลิตและวิเคราะห์สารสำคัญของกัญช...
30/12/2020

📍 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

✍️ คณะเกษตรได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การวิจัยการผลิตและวิเคราะห์สารสำคัญของกัญชา
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะเกษตร
กับ บริษัท ทีเอช แคนนา จำกัด และบริษัท กรีน คัลติเวชั่น จำกัด

เพื่อพัฒนาต้นแบบวิธีการปลูกและสกัด พร้อมสร้างมาตรฐาน
วิธีการปลูกสกัด วิเคราะห์สารสำคัญจากกัญชา
เพื่อประโยชน์ในการรักษาในทางการแพทย์
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและชอบด้วยกฎหมาย

ณ ห้องประชุม 1014 อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍28.12.2563รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร พร้อมผู้บริหารคณะเกษตร ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🟨...
29/12/2020

📍28.12.2563
รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร พร้อมผู้บริหารคณะเกษตร
ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🟨ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ ของคณะเกษตร

🧑‍🔬ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ การจัดแสดงผลงานวิจัย
📲นิทรรศการด้านโครงการวิจัยทางด้านเกษตรสมัยใหม่
👷‍♂️โครงการวิจัยในการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร
ได้แก่ Smart Platform Precision Agriculture, Drone Mapping Platform
☘️และเยี่ยมชมโครงการโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการปลูกพืชไม่ใช้ดินแบบครบวงจร (FOA Smart Greenhouse) พร้อมทั้งได้เก็บเกี่ยวผลผลิตผักชนิดต่างๆจากโรงเรือน ☘️

🎉ในโอกาสนี้คณะเกษตรได้กล่าวขอบคุณและสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมอบผลิตภัณฑ์เด่นของคณะเกษตร
กระเช้าผลิตภัณฑ์จากศูนย์และสถานีวิจัยคณะเกษตร
ผักสลัดปลอดสารจากโรงเรือนอัจริยะ
และไข่ไก่จากภูทับเบิก สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 🎉

คณะเกษตร แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ🔃 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 15:30 น. (ปิดพักเที่ยง)🔴 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดทำ...
29/12/2020

คณะเกษตร แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

🔃 วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9:00 - 15:30 น. (ปิดพักเที่ยง)

🔴 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดทำการ 🔴

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

#มอบความรักส่งต่อความสุข📍 28.12. 63👩‍👩‍👦‍👦 รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วย...
28/12/2020

#มอบความรักส่งต่อความสุข
📍 28.12. 63
👩‍👩‍👦‍👦 รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วยบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตรและคณะผู้บริหารคณะเกษตร

📍 28.12. 63🎉#คณะเกษตรส่งความสุขในวันปีใหม่คณบดีคณะเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตร🎉 มอบกระเช้าผลิตภัณฑ...
28/12/2020

📍 28.12. 63
🎉#คณะเกษตรส่งความสุขในวันปีใหม่
คณบดีคณะเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตร
🎉 มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์คณะเกษตร
ให้แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
🎉 #AGGIEHNY2021 🎉

การ์ดอย่าตก ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบคร...
26/12/2020

การ์ดอย่าตก ร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว เพื่อน ๆ และบุคคลรอบข้าง และสังคมประเทศชาติ

งดการเดินทางไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ถ้าไม่มีความจำเป็นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย

การ์ดอย่าตก ร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว เพื่อน ๆ และบุคคลรอบข้าง และสังคมประเทศชาติ

งดการเดินทางไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ถ้าไม่มีความจำเป็นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย

Kaset Check In https://kuappstore.ku.ac.th/checkin : สำหรับสร้างและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยระบบจะสร้าง QR Code ให...
26/12/2020

Kaset Check In https://kuappstore.ku.ac.th/checkin : สำหรับสร้างและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยระบบจะสร้าง QR Code ให้ปริ้นท์แสดง ณ จุดลงทะเบียน
- บุคลากรใช้แอป KULife (v1.3 ขึ้นไป) สแกนเพื่อเช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม
- นิสิตใช้แอป NisitKU (v2.4 ขึ้นไป) สแกนเพื่อเช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ ผู้สร้างกิจกรรมสามารถเรียกดูข้อมูลการเช็คอิน
โดยใช้ Account Nontri ได้ทันที

Kaset Check In https://kuappstore.ku.ac.th/checkin : สำหรับสร้างและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยระบบจะสร้าง QR Code ให้ปริ้นท์แสดง ณ จุดลงทะเบียน
- บุคลากรใช้แอป KULife (v1.3 ขึ้นไป) สแกนเพื่อเช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม
- นิสิตใช้แอป NisitKU (v2.4 ขึ้นไป) สแกนเพื่อเช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ ผู้สร้างกิจกรรมสามารถเรียกดูข้อมูลการเช็คอิน
โดยใช้ Account Nontri ได้ทันที

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ได้ประกาศแบ่งโซนพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตามความเสี่ย...
25/12/2020

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ได้ประกาศแบ่งโซนพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตามความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ โดยจัดแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยงสูง-ต่ำ ตามจังหวัดที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส คือพื้นที่สีแดง พื้นที่สีส้ม พื้นที่สีเหลือง และพื้นที่สีเขียว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในพื้นที่สีส้ม มี 4 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม

เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของ ศบค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 21 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ฉบับที่ 22 เรื่องนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ได้ประกาศแบ่งโซนพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตามความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ โดยจัดแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยงสูง-ต่ำ ตามจังหวัดที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส คือพื้นที่สีแดง พื้นที่สีส้ม พื้นที่สีเหลือง และพื้นที่สีเขียว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในพื้นที่สีส้ม มี 4 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม

เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของ ศบค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 21 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ฉบับที่ 22 เรื่องนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

🎄HAPPY NEW YEAR 2021🎄สุขภาพ กายและใจ สุขถ้วนหน้า รับโชคดี ปีใหม่เทอญ🎉 สัมมนาบุคลากรครั้งที่ 1/2564"Christmas to Remember...
23/12/2020

🎄HAPPY NEW YEAR 2021🎄

สุขภาพ กายและใจ
สุขถ้วนหน้า รับโชคดี ปีใหม่เทอญ

🎉 สัมมนาบุคลากรครั้งที่ 1/2564
"Christmas to Remember"

📍 23 ธันวาคม 2563
ปีนี้คณะเกษตรเปลี่ยนรูปแบบงาน
ให้เป็นแบบ New normal ห่าง = ห่วง

คณะเกษตรขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน
ในตลอดระยะปีที่ผ่านมา
และขอให้ปีใหม่นี้นำพาความสำเร็จ
และความสุขสู่ชาวคณะเกษตร

ที่สำคัญอย่าลืมดูแลตนเอง
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

#ประกาศจากคณะเกษตร 😷ขอเลื่อนการจัดงาน "วิถีไทย วิถีเกษตร ชิมช้อปแชร์แลคณะเกษตร ปี 2563"เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์😷 กา...
21/12/2020

#ประกาศจากคณะเกษตร 😷

ขอเลื่อนการจัดงาน "วิถีไทย วิถีเกษตร ชิมช้อปแชร์
แลคณะเกษตร ปี 2563"

เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์
😷 การแพร่ระบาดโควิด-19 😷
ตามนโยบายของ กทม.

🙏🏻🙏🏻 ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 🙏🏻🙏🏻

#คณะเกษตรขอความร่วมมือนิสิตกรอกแบบฟอร์มการรายงานตัวของนิสิตที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแพ...
20/12/2020

#คณะเกษตรขอความร่วมมือนิสิต
กรอกแบบฟอร์มการรายงานตัวของนิสิต
ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

👉🏻 https://registrar.ku.ac.th/covid-19-std-report

แบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน Google Forms
ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำขึ้น
เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก
และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กรอกเพื่อรายงานตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมีดังนี้
- จังหวัดสมุทรสาคร (ทั้งจังหวัด)
[ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2563]

#กลับมาอีกครั้งวิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร👉 งานเดียวที่ท่านจะได้พบกับสินค้าการเกษตรและการอบรมสาธิตอีกมา...
16/12/2020

#กลับมาอีกครั้ง
วิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร

👉 งานเดียวที่ท่านจะได้พบกับสินค้าการเกษตร
และการอบรมสาธิตอีกมากมาย
พร้อมพบกับการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด “ผ้าไทยมินิมอล”

และยังมีการแสดงผลงานวิจัยอีกหลากหลาย
จากนักวิจัยภายใต้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#แล้วมาเจอกันนะ

📍 ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 09:00 – 17:00 น. นะจ๊ะ

อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

🎉 ปีใหม่นี้มีของขวัญสำหรับคนสำคัญหรือยัง ? 🎁💝 คณะเกษตรขอเชิญชวนทุกท่านส่งความสุขด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ จากคณะเกษตรที่มีให้...
09/12/2020

🎉 ปีใหม่นี้มีของขวัญสำหรับคนสำคัญหรือยัง ? 🎁

💝 คณะเกษตรขอเชิญชวนทุกท่าน
ส่งความสุขด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ จากคณะเกษตร
ที่มีให้เลือกสรรกันถึง 5 แบบด้วยกัน

🎁 SET A รวงข้าว 1 - 10 ผลิตภัณฑ์ 1,799฿
🎁 SET B รวงข้าว 2 - 9 ผลิตภัณฑ์ 1,099฿
🎁 SET C รวงข้าว 3 - 6 ผลิตภัณฑ์ 799฿
🎁 SET ไข่สามกษัตริย์ - 3 ผลิตภัณฑ์ 599฿
🎁 Set Healthy Veggie - 5 ผลิตภัณฑ์ 219฿

รายละเอียดและการสั่งซื้อดังนี้
👉 https://drive.google.com/file/d/1ajCY-hNXqvVv8VCahm4mndmiaK2jQqoG/view?usp=drivesdk

📍 เปิดรับออเดอร์ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มกราคม 2564

👉 | สนใจสั่งซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
คุณรัตนา สุวรรณเลิศ | คุณอมรรัตน์ อุ่นทรัพย์วิบูลย์
โทร : 025790588 ต่อ 1948

📍 ** ทำการสั่งจองสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ** 📍

ที่อยู่

50 Ngamwongwan Rd. Jatajujak
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-0588

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

❌❌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ❌❌ หากคุณยังเป็นวัยรุ่นยุคเก่า....ที่คิดว่าการไปเมืองนอกเป็นเรื่องยาก #Futurefarm อยากให้เยาวชนเกษตรทุกคนลองเปิดใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานทางด้านเกษตรและปศุสัตว์ในต่างประเทศ แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด วางแผนฝึกงาน/ทำงานในต่างประเทศ 🌳https://www.myfuturefarm.net/ 🌳Tel: 0972458294, 0909186023 🌳Line: @futurefarm (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า) 🌳Facebook: https://www.facebook.com/myfuturefarm/ #Arava #Futurefarm #Myfuturefarm #ฝึกงานเกษตร #วิทยาลัยเกษตร #ทุนฝึกงาน #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #Internship #Agriculture #fututefarm #ฟาร์มหมู #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มโค #swinefarm #dairyfarm #เงินแสน #งานเกษตร #งานฟาร์ม #งานไร่ #เลี้ยงสัตว์ #Internship #ฝึกงานเมืองนอก #ทำงานเมืองนอก
ขออนุญาต Admin เพจและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ..... *กำลังต้องการบุคลากรหลายอัตรา ด่วน !!!!!* กลุ่ม บริษัท ทีซีซี ไพรเวท คอมปานี จำกัด กำลังต้องการบุคลากรมาร่วมงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครสวรรค์ หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่คุณเปลวเทียน (กิ๊บ) โทร : 091-576-1102 หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาได้ที่ Email : [email protected]...
ใบมะกรูดมีอาการใบเหลืองใครพอทราบบ้างว่าเป็นอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไร
น้อง ๆ จบใหม่ที่สนใจ สมัครได้เลยนะครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ วันซ้อมใหญ่มีการเลื่อนถ่ายรูปเป็นตอนเช้าไหมครับ หรือยังเป็นกำหนดการเดิมครับ
A New Universe to Explore Alone You are aware that in the research activities of space science and creation mystery there is no need of academic or university higher degree. In this regard in the past history the names of philosophers are recorded who have contributed something new for mankind of the world but they did not attain academic education of their own. See into- History of famous scientists Galileo, Einstein, Hawking, Darwin and Hubble & James Peebles- in PDF URLs version: In order of merit found realism- Who is the right one for World frontier & Higher Degrees of World fore-knowledge of philosophy of faculty of sciences, astronomy, astrophysics & Cosmology with Infinite and Infinitesimal! https://www.linkedin.com/pulse/new-universe-explore-alone-shahidur-rahman-sikder/?published=t Following above in the URLs thesis try to understand my new theories with yours finally power of philosophy of faculty of Sciences & Able to see fulfillment of the Universe Creations and finality see your Creator! Finality found- What happened before the Big Bang & why was the Big Bang the 2nd case birth of the Universe?? Found- From Our Present Position and Location- How does works minor Planets, Planets, Stars, Black holes & Single matter? I am seeking who can give me strictly the right note on the thesis? Can give Support of Higher Education Degrees with Support My Goals!
พี่อยากให้ความรู้กับนิสิตที่กำลังจบ เรื่องการเตรียมตัวสมัครงาน การสอบสัมภาษณํ ไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับ หมูเคยู43 พืชสวน
ต้องการติดตามค่ะ
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้องเลนส์.สารเคมี.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
เขิญเลือกซื้อต้นไม้เป็นของขวัญที่บูทภาควิชาพืชสวนนะคะ
แล้วที่จัดงานไม่ใช่เกษตรแฟร์เหรอ
https://www.facebook.com/ThaiPesticideAlertNetwork/photos/a.470232373078959/2205037576265088?type=3&sfns=mo อยากทราบว่าสารนี้เป็นจริงตามที่เค้ากล่าวมั่ยคับ ว่าพาราควอตเคลื่อนย้ายได้