Aquatic Animal Health Research and Development Group

Aquatic Animal Health Research and Development Group กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(1)

เปิดเหมือนปกติ

25/07/2020
28/05/2020
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

หนอนจิ๋ว Microworm

หนอนจิ๋ว...หรือ microworm (Panagrellus sp.) เป็นพวกหนอนตัวกลม ที่ไม่มีอันตรายกับคน เป็นหนอนที่กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ สามารถนำมาใช้อนุบาลลูกปลาวัยอ่อน เช่น ปลากัด ปลาม้าลาย ได้ สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำได้นาน 24-72 ชั่วโมง เพาะขยายพันธุ์ได้ง่ายและต้นทุนต่ำ

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง
26/03/2020

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

กรมประมง ปลุกจิตสำนึกการป้องกันไวรัสโคโรน่า (CoVid-19) ขอให้พี่น้องชาวกรมประมงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
25/03/2020

เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

"กรมประมง ตระหนัก ไม่ตระหนก ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19"

กรมประมงเดินหน้ามาตรการป้องกัน COVID-19 😷🚫
1.ลดการแพร่เชื้อ
-ตั้งจุดคัดกรอง
-บริการเจลล้างมือ
-ทำความสะอาด
-พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
-ใช้หน้ากากอนามัย
2.ลดความแออัด
-ทำงานที่บ้าน (Work from home)
-เหลื่อมเวลาการทำงาน
-เหลื่อมเวลาพัก
-นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

cr : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

ห่างกันซักพัก ห่างกันซักพัก
23/03/2020

ห่างกันซักพัก ห่างกันซักพัก

ยิ่งรัก ยิ่งต้องห่าง #Social_distancing

cr : กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

18/03/2020
17/03/2020
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัตนาสุขภาพสัตว์น้ำ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พ...
19/02/2020

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัตนาสุขภาพสัตว์น้ำ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535” บรรยายโดยนางสาววธู ทดเพชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายกรมประมง : ปัญหาประมงต้องได้รับการแก้ไข; พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัตนาสุขภาพสัตว์น้ำ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ...
17/02/2020

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัตนาสุขภาพสัตว์น้ำ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558” บรรยายโดยนางสาวชนกภัทร อัฑฒ์ตระกูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายกรมประมง : ปัญหาประมงต้องได้รับการแก้ไข; พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัตนาสุขภาพสัตว์น้ำ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ...
14/02/2020

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัตนาสุขภาพสัตว์น้ำ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510” บรรยายโดยนายชโนทิต นาคมาโนช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายกรมประมง : ปัญหาประมงต้องได้รับการแก้ไข; พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ

🔥ขอประชาสัมพันธ์ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล💊❌🦐🌊
12/02/2020

🔥ขอประชาสัมพันธ์

ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

💊❌🦐🌊

⭐️ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ
08/02/2020

⭐️ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ

เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย
31/05/2019

เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย

25 พฤษภาคม 2562
เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย​ ร่วมกับกรมประมง
และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร จัดสัมมนาชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน ณ จังหวัดชุมพร

" ยกมาตรฐานกุ้งไทย... สด​ สะอาด​ รสชาติดี ปลอดสารพิษ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม "

💚 "ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน"
โดยตัวแทนเครือข่ายฯ คุณโกศล หนูกลิ่น

💚 "สร้างความเข้าใจ; การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในสัตว์น้ำ (Better understanding in drug and chemical use in aquaculture)
โดย ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ

💚 "จัดการน้ำทิ้ง​ ก่อนทิ้งน้ำ"
โดย​ นายมนตรี บัวบาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

เเล้วพบกับเราอีกครั้ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่จังหวัดปัตตานี!!!
#Responsible4Theworld
#EveryonelikeTHAIShrimp
#Premium_THAIShrimp
#WeSupport_SustainableTHAIShrimp

เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย
31/05/2019

เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย​ ร่วมกับกรมประมง และสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด จัดสัมมนาชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน ณ จังหวัดตรัง

" ยกมาตรฐานกุ้งไทย... สด​ สะอาด​ รสชาติดี ปลอดสารพิษ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม "

💚 "ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน"
โดยประธานเครือข่ายฯ คุณเชาวลิต แสงฉาย

💚 "สร้างความเข้าใจ; การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในสัตว์น้ำ (Better understanding in drug and chemical use in aquaculture)
โดย ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ

💚 "จัดการน้ำทิ้ง​ ก่อนทิ้งน้ำ"
นางกฤษณา จันทร์แก้ว หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

เเล้วเจอกับเราต่อได้ที่จังหวัดกระบี่!!!
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
#Responsible4Theworld
#EveryonelikeTHAIShrimp
#Premium_THAIShrimp
#WeSupport_SustainableTHAIShrimp

เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย
31/05/2019

เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย​ ร่วมกับกรมประมง และ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม ศพช. จ.กระบี่

" ยกมาตรฐานกุ้งไทย... สด​ สะอาด​ รสชาติดี ปลอดสารพิษ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม "

💚 "ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน"
โดยประธานเครือข่ายฯ คุณเชาวลิต แสงฉาย

💚 "สร้างความเข้าใจ; การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในสัตว์น้ำ (Better understanding in drug and chemical use in aquaculture)
โดย ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

💚 "จัดการน้ำทิ้ง​ ก่อนทิ้งน้ำ"
นางกฤษณา จันทร์แก้ว หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

💚 "โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ด้านลูกกุ้ง เเละ เงินกู้ ธกส.

เเล้วเจอกับเราต่อได้ที่จังหวัดพังงา!!!
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
#Responsible4Theworld
#EveryonelikeTHAIShrimp
#Premium_THAIShrimp
#WeSupport_SustainableTHAIShrimp

08/10/2018
ชัวร์ก่อนแชร์

ชัวร์ก่อนแชร์ 🐟

ชัวร์ก่อนแชร์ : เตือนระวังปลาเป็นมะเร็ง เต็มไปด้วยยาพิษ จริงหรือ? 🐟🐠

สรุป : กลม ๆ ในภาพคือ ปรสิตปลาชนิดหนึ่ง ไม่ก่ออันตรายในมนุษย์ หากปรุงสุกสะอาดครับ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15/08/2018

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานภายนอกเพื่อการเรียนการสอน
หัวข้อ “กฎหมายกับมาตรฐานการผลิตต่ออุตสาหกรรมประมง”
โดย ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

เริ่มแล้ว!!!! วันงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 มาจ้า🐡🦀🐟🦈
30/06/2018

เริ่มแล้ว!!!! วันงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30
มาจ้า
🐡🦀🐟🦈

เริ่มแล้วจ้า กับงานยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ทุกคนรอคอย !!

วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 ศึกสายน้ำ!! สัตว์น้ำเค็ม ปะทะ สัตว์น้ำจืด

พบกับสัตว์น้ำหายากในงานประกวดปลาสวยงามและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เต็มพื้นที่ ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ กว่า 7,000 ตร.ม.

29 มิ.ย. - 8 ก.ค. 61
เพิ่มเติม http://bit.ly/2Kjnzja

https://www.facebook.com/490062154505320/posts/1075852635926266/
30/06/2018

https://www.facebook.com/490062154505320/posts/1075852635926266/

วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑) เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ ทรงจัดตู้ปลา เพื่อประทานแก่ผู้จัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐ นำไปประมูลหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมี นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เฝ้ารับเสด็จ

ข่าว : นฤชยา ไกรเนตร
ภาพนิ่ง : พรพรรณ แก้วประดับ
ภาพเคลื่อนไหว : เมธา พรมเพียงช้าง

19-20 กันยายน 2559 โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ประจำปี 2559 เรื่อง การปฏิรูปการประมงสู่ประเทศไทย 4.0
19/09/2016

19-20 กันยายน 2559
โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ประจำปี 2559 เรื่อง การปฏิรูปการประมงสู่ประเทศไทย 4.0

12-13 กันยายน 2559 ประชุมผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด#รับตรวจวินิจฉัยโรคไปด้วย ใช้ทุกเวลานาทีทำงานให้คุ้มค่า#ปลา...
12/09/2016

12-13 กันยายน 2559 ประชุมผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

#รับตรวจวินิจฉัยโรคไปด้วย ใช้ทุกเวลานาทีทำงานให้คุ้มค่า

#ปลาบึก ช๊อคตาย ที่ฟาร์มเลี้ยงปลาในจังหวัดสุพรรณบุรี

27/08/2016

ประชุมผู้บริหาร #แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2560

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

#กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

อีกหนึ่งภารกิจของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด #ตรวจวินิฉัยโรคปลากดคังในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์วิจ...
24/08/2016

อีกหนึ่งภารกิจของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด #ตรวจวินิฉัยโรคปลากดคังในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

ปลากดคัง ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ เนื้อขาว รสชาติดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2559  ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเร...
23/08/2016

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2559 ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2557 (สอ. 3, สอ. 4) โรคสัตว์น้ำสวยงาม และการกักกันโรคก่อนการส่งออก ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Health Certificate) ณ ห้องประชุม ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Aquatic Animal Health Research and Development Group's cover photo
19/08/2016

Aquatic Animal Health Research and Development Group's cover photo

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด ได้จัดประชุมผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามไปยังประเทศจีน เพื...
19/08/2016

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด ได้จัดประชุมผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามไปยังประเทศจีน เพื่อประชุมหารือประเด็นปัญหาการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามไปยังประเทศจีน ณ ห้องประชุมเสือตอ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

Aquatic Animal Health Research and Development Group
19/08/2016

Aquatic Animal Health Research and Development Group

Aquatic Animal Health Research and Development Group's cover photo
19/08/2016

Aquatic Animal Health Research and Development Group's cover photo

Aquatic Animal Health Research and Development Group's cover photo
19/08/2016

Aquatic Animal Health Research and Development Group's cover photo

Timeline Photos
09/08/2016

Timeline Photos

Timeline Photos
09/08/2016

Timeline Photos

Timeline Photos
08/07/2016

Timeline Photos

ผอ. สสจ. ดร. ฐิติพร หลาวประเสริฐ ได้เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้อ...
07/06/2016

ผอ. สสจ. ดร. ฐิติพร หลาวประเสริฐ ได้เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเสือตอ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

ปีงบประมาณ 2559
24/05/2016

ปีงบประมาณ 2559

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025794122

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Aquatic Animal Health Research and Development Groupผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Aquatic Animal Health Research and Development Group:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

รับตรวจ.วินิจฉัยโรคปลาด้วยหรือป่าครับ