บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU

บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU บริการห้องอบรมสัมมนาความจุ 20-300 ที่นั่ง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
(3)

เปิดเหมือนปกติ

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อ...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
***************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀🔖 บริษัท ที เอ็ม โบรกเกอร์ จำกัด🔖 บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกั...
27/09/2020

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀

🔖 บริษัท ที เอ็ม โบรกเกอร์ จำกัด
🔖 บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
🔖 บจก.โพรเกรส มัลติ อินชัวรันซส์ โบรกเกอร์

📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบคลาสรูม ความจุ 30-60 ที่นั่ง

📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀🔖 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด🔖 บริษัท พระแม่ประทานท...
26/09/2020

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀

🔖 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
🔖 บริษัท พระแม่ประทานทรัพย์ จำกัด
🔖 บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
🔖 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
🔖 บริษัท เอเซียประกันภัย 1950 (มหาชน)

📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบคลาสรูม ความจุ 30-65 ที่นั่ง

📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

บรรยากาศการให้บริการสถานที่สำหรับจัดทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ณ อาคารสำนักบริการ...
18/09/2020

บรรยากาศการให้บริการสถานที่สำหรับจัดทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2563

บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ... ให้บริการสถานที่เป็นศูนย์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ex...
15/09/2020

บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ... ให้บริการสถานที่เป็นศูนย์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย. 63 เวลา 10.00-17.30 น. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

-----------------------------------
📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำสัปดาห์ (24 - 28 ส.ค. 63) 👍#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริกา...
25/08/2020

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำสัปดาห์ (24 - 28 ส.ค. 63) 👍

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

12 สิงหาคม 2563เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระอง...
12/08/2020

12 สิงหาคม 2563
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀🔖 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด🔖 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ...
08/08/2020

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀

🔖 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
🔖 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
🔖 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบคลาสรูม ความจุ 40-100 ที่นั่ง โดยนั่งเว้นระยะห่าง

📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำสัปดาห์ (3 - 9 ส.ค. 63) 👍#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการค...
03/08/2020

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำสัปดาห์ (3 - 9 ส.ค. 63) 👍

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำสัปดาห์ (29 ก.ค.-2 ส.ค. 63) 👍#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริ...
31/07/2020

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำสัปดาห์ (29 ก.ค.-2 ส.ค. 63) 👍

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀🔖 กองการเจ้าหน้าที่: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.🔖 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...
31/07/2020

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀

🔖 กองการเจ้าหน้าที่: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
🔖 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
🔖 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบคลาสรูม ความจุ 40-100 ที่นั่ง โดยนั่งเว้นระยะห่าง

📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

"ทรงพระเจริญ"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม...
28/07/2020

"ทรงพระเจริญ"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำสัปดาห์ (20 - 26 ก.ค. 63) 👍#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริกา...
20/07/2020

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำสัปดาห์ (20 - 26 ก.ค. 63) 👍

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀🔖 บ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด🔖 ธนาคารกรุงเทพ📎 ห้องอบรมคอ...
18/07/2020

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀

🔖 บ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
🔖 ธนาคารกรุงเทพ

📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบคลาสรูม ความจุ 50-60 ที่นั่ง โดยนั่งเว้นระยะห่าง

📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำวันที่ 17-18 ก.ค. 63 👍#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพ...
17/07/2020

🔖 ปฏิทินการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ประจำวันที่ 17-18 ก.ค. 63 👍

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

"ทรงพระเจริญ"๔ กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ...
04/07/2020

"ทรงพระเจริญ"

๔ กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀🔖 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...
29/06/2020

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀

🔖 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบเธียร์เตอร์ ความจุ 100 ที่นั่ง โดยนั่งเว้นระยะห่าง จำนวน 50 ที่นั่ง

📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ... เตรียมความพร้อมห้องที่ให้บริการตามมาตรการป้องกันโรค 😃🏢✅ ทำความสะอาดห้องก่อนและหลังการ...
10/06/2020

บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ... เตรียมความพร้อมห้องที่ให้บริการตามมาตรการป้องกันโรค 😃🏢
✅ ทำความสะอาดห้องก่อนและหลังการใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมแอลกอฮอลล์ 70%
✅ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 2 ชั่วโมง
✅ ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำห้องอบรม เพื่อขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และป้ายแสดงความพร้อมของห้องอบรมที่รับรองว่าผ่านการทำความสะอาดตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
-----------------------------
🔖 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26
👉 Inbox FB. ได้ที่ m.me/OCSseminar.rooms
👉 มือถือ: 0819360820 และ 0868411265
👉 e-Mail: [email protected]
#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

👉 ยกระดับการให้บริการ ... ด้วยมาตรการป้องกันโรคสำหรับการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างความมั่นใ...
08/06/2020

👉 ยกระดับการให้บริการ ... ด้วยมาตรการป้องกันโรคสำหรับการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการค่ะ 😃
✅ จุดคัดกรองพื้นฐานเข้า-ออกอาคาร
✅ จุดบริการเจลแอลกอฮอลล์
✅ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
✅ การทำความสะอาดห้องที่ให้บริการด้วยแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ 70% ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ
✅ การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ทุก 2 ชั่วโมง

🔖 ศึกษามาตรการแนวปฏิบัติป้องกันโรคสำหรับการใช้บริการห้องประชุม อบรม สัมมนาของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ที่https://ocs.ku.ac.th/new/manual/guideline-roomCOVID19.pdf
-----------------------------
🔖 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26
👉 Inbox FB. ได้ที่ m.me/OCSseminar.rooms
👉 มือถือ: 0819360820 และ 0868411265
👉 e-Mail: [email protected]
#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ... พร้อมให้บริการทุกท่านตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยปรับจำนวนที่นั่งภายในห้องที่ให้...
05/06/2020

บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ... พร้อมให้บริการทุกท่านตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยปรับจำนวนที่นั่งภายในห้องที่ให้บริการแบบเว้นระยะ 1 ที่นั่ง

🔖 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26
👉 Inbox FB. ได้ที่ m.me/OCSseminar.rooms
👉 มือถือ: 0819360820 และ 0868411265
👉 e-Mail: [email protected]
#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

ทรงพระเจริญ๓ มิถุนายน ... วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ...
03/06/2020

ทรงพระเจริญ
๓ มิถุนายน ... วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU
----------------------
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/June03/main.php

🔖 พัฒนาโดย : ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

04/05/2020
PPTV HD 36

๔ พฤษภาคม ... วันฉัตรมงคล

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฏรตลอดไป

พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

สถานการณ์เริ่มดีขึ้น 👍🇹🇭 ... แต่แนวปฎิบัติส่วนใหญ่ยังคงเดิม เพื่อป้องกันการระบาดรอบที่ 2 นะคะ เราทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อจ...
30/04/2020

สถานการณ์เริ่มดีขึ้น 👍🇹🇭 ... แต่แนวปฎิบัติส่วนใหญ่ยังคงเดิม เพื่อป้องกันการระบาดรอบที่ 2 นะคะ เราทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อจะได้กลับมาดำรงชีวิตกันได้ตามปกติค่ะ #COVID19

15/04/2020
สงกรานต์ ๒๐๒๐ ๔ ไม่ ๓ ทำ

💦 สงกรานต์ 2020: ... "4 ไม่ 3 ทำ" 💦

https://youtu.be/JN47zMD567E

👉 Credit: กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ Tacga

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ Tacga จัดทำ Animation และ Comic รณรงค์เรื่อง Covid 19 จะเป็น Animation จำนวน 12 คลิป และ Comic 10 ตอน โดยจะเผยแพร่ตลอด....

"14 เมษายน ... วันครอบครัว" 👪ปีนี้อย่าลืมส่งความสุขผ่านช่องทางออนไลน์ไปหาครอบครัวกันนะคะ #SocialDistancing #StayHome👉 เก...
14/04/2020

"14 เมษายน ... วันครอบครัว" 👪

ปีนี้อย่าลืมส่งความสุขผ่านช่องทางออนไลน์ไปหาครอบครัวกันนะคะ #SocialDistancing #StayHome

👉 เกร็ดความรู้: ในปีพ.ศ. 2532 ... คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันครอบครัว" ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก จึงให้ถือโอกาสเดียวกันนี้เป็นวันแห่งการรวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ตลอดจนการขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา 💦🙏

13 เม.ย. ... 🌿💦 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในรูปแบบออนไลน์ ส่งความสุขแก่กันใน...
13/04/2020

13 เม.ย. ... 🌿💦 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในรูปแบบออนไลน์ ส่งความสุขแก่กันในรูปแบบใหม่ #SocialDistancing นะคะ 🌿💦

"สงกรานต์ KU ห่ า ง ก า ย ไม่ห่างใจ" https://kuform.ku.ac.th/april13/

๖ เมษายน ... วันจักรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณ...
06/04/2020

๖ เมษายน ... วันจักรี

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มาภาพ: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"ทรงพระเจริญ"ด้วยเกล...
02/04/2020

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ทรงพระเจริญ"
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์: https://kuform.ku.ac.th/april02/main.php

How to ทิ้ง ... หน้ากากอนามัย
01/04/2020

How to ทิ้ง ... หน้ากากอนามัย

25/03/2020
บีบีซีไทย - BBC Thai

รู้ทันอาการ ... COVID-19

จะรู้ได้อย่างไรว่าเราติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้ว?

S O C I A L     D I S T A N C I N G ... "ชั่วคราว" เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะบริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ยังคง...
23/03/2020

S O C I A L D I S T A N C I N G ... "ชั่วคราว" เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ

บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ยังคงพร้อมให้บริการข้อมูลตามช่องทางอื่น ๆ อยู่ตลอดนะคะ (เบื้องต้นของดให้บริการห้องอบรม ระหว่าง 22 มี.ค.-30 เม.ย. 63)
👉 Inbox FB. ได้ที่ m.me/OCSseminar.rooms
👉 โทรศัพท์: 0819360820 และ 0868411265
👉 e-Mail: [email protected]

นิสิต มก.ร่วมมือร่วมใจ
หยุดการแพร่ระบาด COVID-19
เพื่อชาติ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แล้วจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀🔖 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ร...
21/03/2020

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀

🔖 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด

📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบคลาสรูม ความจุ 50-60 ที่นั่ง

📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล"  แก่อาจารย์และผู้สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำห...
17/03/2020

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล" แก่อาจารย์และผู้สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและภาครัฐ

📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบเธียร์เตอร์ ความจุ 100 ที่นั่ง

📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀🔖 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบคลาสรูม ควา...
17/03/2020

บรรยากาศการใช้บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU ค่ะ 😀

🔖 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

📎 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบคลาสรูม ความจุ 65 ที่นั่ง

📱 ติดต่อจองใช้บริการ: งานกิจการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected]

#ห้องอบรมสัมมนา #บริการห้องอบรม #สำนักบริการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ห้องอบรมสัมมนาbyOCSKU

ที่อยู่

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625620951

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU:

วิดีโอทั้งหมด

บริการห้องอบรมสัมมนา by OCS KU

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องอบรมสัมมนาความจุ 20-300 ที่นั่ง ประกอบด้วยห้องอบรมแบบบรรยาย และแบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีอัตราค่าธรรมเนียมแบบครึ่งวัน และเต็มวัน (8.30-16.30 น.) ให้บริการทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อจองใช้บริการได้ที่ งานกิจการพิเศษ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 อีเมล. [email protected] เว็บไซต์. https://sites.google.com/ku.th/ocs-rooms-service/

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด