ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภา ประชาสัมพันธ์ภารกิจของทางราชการ

เปิดเหมือนปกติ

" เชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการ "ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ที่กรุณาให้เชิญชวนกำ...
13/01/2022

" เชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการ "

ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ที่กรุณาให้เชิญชวนกำลังพลของ ทบ. ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
บก.ทภ.1 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่ง ได้แก่ ชุดนักเรียน, เสื้อผ้า และรองเท้า ที่มีสภาพดี โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งหนังสือเรียนหรือหนังสืออื่นๆ ที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการเรียนต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำเป็น “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” สำหรับนำไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และปฏิทินเก่า (แบบตั้งโต๊ะ) เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ ในการประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนคนตาบอด
🔸 โดย ร้อย.บก.ทภ.1 ได้ดำเนินการจัดทำและติดตั้งกล่องรับบริจาค มี 3 จุด ได้แก่ หน้าร้านกาแฟ บก.ทภ.1, หน้าแหล่งชุมนุมนายทหารชั้นสัญญาบัตร และหน้าร้านค้าสวัสดิการ 7-11

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65                  กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กรม...
13/01/2022

“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ​จัดตั้ง​จุดรับบริจาค​ ชุดนักเรียน, รองเท้า​นักเรียน, อุปกรณ์​การเรียน​ต่าง​ๆ​ และปฏิทิน​ตั้งโต๊ะ​ เพื่อ​นำไปจัดทำเป็น​ถุงยังชีพ​ เพื่อ​การศึกษา​ มอบให้กับเด็กนักเรียน​ในโรงเรียน​ต่าง​ๆ​ ที่อยู่​ในพระบรมราชูปถัมถ์​ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ณ​ บก.ม.4 รอ.
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65                  กองพลทหารราบที่ 9 โดย กองพันทหารขนส่ง ...
13/01/2022

“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65
กองพลทหารราบที่ 9 โดย กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล และครอบครัว ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้า รวมทั้งหนังสือเรียน หนังสืออื่นๆ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมถึง ปฏิทินเก่า (แบบตั้งโต๊ะ) เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ ในการประกอบการเรียนการสอนของคนตาบอด เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่9

"สุขใดไหนจะเท่า สุขที่ได้แบ่งปัน”                 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 มณฑลทหารบกที่ 13 โดย ศูนย์ฝึกนัก...
13/01/2022

"สุขใดไหนจะเท่า สุขที่ได้แบ่งปัน”

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65
มณฑลทหารบกที่ 13 โดย ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 13 ดำเนินการมอบจักรยานให้กับนักเรียน ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยาน ในการเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งได้รับบริจาคจากชุมชนรอบค่าย นำมาปรับปรุง/ซ่อมแซม และได้ดำเนินการส่งมอบให้กับนักเรียน ณ รร.บ้านดอนกร่าง ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อุทัยธานี และ รร.ยางรากวิทยา ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#มณฑลทหารบกที่13

“กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน วันสถาปนาครบรอบปีที่ 112 ปรับกิจกรรมสอดคล้องสถานการณ์โควิด- 19 สายพันธุ์โอมิคร...
13/01/2022

“กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน วันสถาปนาครบรอบปีที่ 112 ปรับกิจกรรมสอดคล้องสถานการณ์โควิด- 19 สายพันธุ์โอมิครอน
....................................................
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 112
ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 สวนมิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมี พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีฯ โดยจัดเป็นการภายใน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บังคับบัญชา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกองบัญชาการ, การถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พิธีสงฆ์

กองทัพภาคที่ 1 ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2453 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกองพลที่ 1 เป็น กองทัพที่ 1 ประกอบด้วย กองพลที่ 1 มณฑลทหารกรุงเทพฯ, กองพลที่ 2 มณฑลนครไชยศรี และ กองพลที่ 3 มณฑลกรุงเก่า มีที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพ อยู่ในกระทรวงกลาโหม โดยมี พลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงดำรงตำแหน่ง แม่ทัพพระองค์แรก ดังนั้น กองทัพภาคที่ 1 จึงได้กำหนดให้ วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 1

กองทัพภาคที่ 1 มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การพัฒนาประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย, การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม รวมทั้งการปกครอง บังคับบัญชามณฑลทหารบกในพื้นที่ และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ปัจจุบันมีหน่วยขึ้นตรง 16 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยกองพล 6 หน่วย (กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, กองพลทหารราบที่ 9, กองพลทหารราบที่ 11, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และ กองพลพัฒนาที่ 1), หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ 1 หน่วย (กองบัญชาการช่วยรบที่ 1) และมณฑลทหารบก 9 หน่วย (มณฑลทหารบกที่ 11 – 19) โดยมี พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ลำดับที่ 55

#ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

" รับบริจาค เพื่อการศึกษา ให้น้องผู้ยากไร้ "เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1...
13/01/2022

" รับบริจาค เพื่อการศึกษา ให้น้องผู้ยากไร้ "

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ประชาสัมพันธ์ และตั้งจุดรับบริจาค อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียนเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ยังมีประโยชน์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อรวบรวมนำไปรีไซเคิ้ล และไปมอบให้เด็กที่ยากไร้ และ ด้อยโอกาสต่อไป
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565รวม 8,167 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,784 รายผู้ป่วย...
13/01/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
รวม 8,167 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,784 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 66 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 239 ราย
ผู้ป่วยสะสม 77,022 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย
หายป่วยสะสม 39,486 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,591 ราย
---------------------
เสียชีวิต 14 ราย
CR : ไทยรู้สู้โควิด

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
รวม 8,167 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,784 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 66 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 239 ราย
ผู้ป่วยสะสม 77,022 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย
หายป่วยสะสม 39,486 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,591 ราย
---------------------
เสียชีวิต 14 ราย
CR : ไทยรู้สู้โควิด

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

"ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา ส่งต่อเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียนให้น้อง"เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65มณฑลทหารบกที่ 12 ประชาสัมพัน...
13/01/2022

"ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา ส่งต่อเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียนให้น้อง"

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65
มณฑลทหารบกที่ 12 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพลและครอบครัว มทบ.12 และ นขต.มทบ.12 พร้อมทั้งจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น เสื้อผ้า ชุดนักเรียน เสื้อผ้าที่มีสภาพดี อุปกรณ์การเรียน และปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนตามแนวชายแดน ถิ่นทุรกันดาร และในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ณ กองกิจการพลเรือน บก.มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#มณฑลทหารบกที่12

"กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร่วม ตรวจสอบเรือประมง "เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เพชรบุร...
12/01/2022

"กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร่วม ตรวจสอบเรือประมง "

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เพชรบุรี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงและท่าเทียบเรือ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานภาคประมงรวมทั้งความร่วมมือการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน

โดยมี นาย สมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานในการตรวจ และ ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี และสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายปกครอง จ. เพชรบุรี ณ ท่าเทียบเรือสหกรณ์การประมงบ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1

สวนสัตว์แห่งใหม่ ในพื้นที่ คลอง 6 ธัญบุรี ปทุมธานีบนที่ดินพระราชทานกว่า 300 ไร่ภายใต้แนวคิดจัดทำเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระ...
12/01/2022

สวนสัตว์แห่งใหม่ ในพื้นที่ คลอง 6 ธัญบุรี ปทุมธานี
บนที่ดินพระราชทานกว่า 300 ไร่

ภายใต้แนวคิดจัดทำเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ครบถ้วนในระดับสากล ทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในและนอกถิ่นอาศัย ระบบภูมินิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ

รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งนันทการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย

1.พื้นที่สวนสาธารณะ
2.พื้นที่ส่วนพาณิชย์
3.พื้นที่ส่วนป้องกันน้ำท่วม
4.พื้นที่ส่วนวิจัย
5.พื้นที่ส่วนจอดรถ
6.พื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์โซนแอฟริกา โซนเอเชีย โซนออสเตรเลีย โซนอเมริกาใต้ และสวนสัตว์เด็ก

"พิกัดที่คลอง 6 ปทุมธานี"
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

“กกล.สุรสีห์ จับ 60 ผู้ลักลอบเข้าเมือง กลางดึก ชายเเดนประจวบคีรีขันธ์”เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.จงอางศึก ร...
12/01/2022

“กกล.สุรสีห์ จับ 60 ผู้ลักลอบเข้าเมือง กลางดึก ชายเเดนประจวบคีรีขันธ์”

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65
กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.จงอางศึก ร่วมกับ มว.ปชด.ที่ 3, ร้อย.ตชด.146, สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เเละฝ่ายปกครอง จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน 60 คน (ช.39,ญ.21) บริเวณ บ.มะขามโพรง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
จากการซักถามได้ข้อมูลว่าเสียค่าใช้จ่ายรายละ 20,000 - 25,000 บาท เดินทางมาจาก จ.พะโค, จ.ย่างกุ้ง, จ.มะริด, จ.มะกุย เเละ จ.เมาะลำไย ประเทศเมียนมา โดยจะเข้าไปทำงานที่ กทม., จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรปราการ เเละ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้น ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เเละนำตัวส่ง สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองกำลังสุรสีห์

"จักรยานพี่พยาบาลเยี่ยมบ้าน" สู่โครงการ " จักรยาน สานฝัน ปันสุข"กองทัพภาคที่ 1 โดย มณฑลทหารบกที่ 17 ร่วมกับวิทยาลัยพยา...
12/01/2022

"จักรยานพี่พยาบาลเยี่ยมบ้าน" สู่โครงการ " จักรยาน สานฝัน ปันสุข"

กองทัพภาคที่ 1 โดย มณฑลทหารบกที่ 17 ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี โดย อาจารย์เพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ส่งต่อจักรยานที่นักศึกษาพยายาบาลใช้ในกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เข้าสู่โครงการ "จักรยาน สานฝัน ปันสุข" โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.17 นำไปซ่อมแซมและปรับปรุง เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีความต้องการในพื้นที่ห่างไกล
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#มณฑลทหารบกที่17

"คลิกเดียวจบ ครบทุกการสอบ"เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพลทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รั...
12/01/2022

"คลิกเดียวจบ ครบทุกการสอบ"

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพลทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. แบบระบบสมัครสอบออนไลน์ และรับสมัครทหารกองประจำการ “ทหารออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ ต.บ้านร่อม อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

"ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ทุกโอกาส"เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหาร...
12/01/2022

"ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ทุกโอกาส"

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย นำน้ำไปมอบให้ชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคน้ำประปามีแรงดันน้ำต่ำทำให้น้ำไม่เพียงพอ ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

"จิตอาสา ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน" เมื่อ​วันที่ 11 ม.ค.​ 65 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรม...
12/01/2022

"จิตอาสา ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน"

เมื่อ​วันที่ 11 ม.ค.​ 65
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิต​อาสา​ของหน่วย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครนายก ดำเนินการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ผู้พิการ เเละผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 เพื่อป้องกันโรคโควิด - 19 ณ โรงพยาบาลนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เมื่อวันที่11 ม.ค.65 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4...
12/01/2022

"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

เมื่อวันที่11 ม.ค.65
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" โดยการนำผักชี จำนวน 70 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ทำการฝึกอบรมโครงการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว แจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ บริเวณ บ้านพักกำลังพลของหน่วย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

"มีเเล้ว..เเบ่งปัน" ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษาเมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 กองทัพภาคที่ 1 โดย หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 10 (กรม ทพ...
12/01/2022

"มีเเล้ว..เเบ่งปัน" ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65
กองทัพภาคที่ 1 โดย หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 10 (กรม ทพ.11) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพลของหน่วย พร้อมทั้งจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้าที่มีสภาพดี อุปกรณ์การเรียน เเละปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ณ ที่ตั้งหน่วย เเละกองร้อยในพื้นที่

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กรมทหารพรานที่11

"บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19"เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ ...
12/01/2022

"บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19"

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาฯของหน่วย และครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และ รพ.อรัญประเทศ บริเวณ อาคาร 88 ปี กองพันอรัญ ร.12 พัน.3 รอ.ร้อย.ร.ที่ 3 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ยอดโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน 28,800 ซีซี.
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนภาคกลางถวายฎีกา จำนวน 6โครงการ   ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาล...
12/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนภาคกลางถวายฎีกา จำนวน 6โครงการ

ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงสืบสาน รักษาต่อยอดการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประชาชนภาคกลางได้ถวายฏีกามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 23 กันยายน 2563 จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

2. โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

3. โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

4. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อม พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

5. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยี พร้อมอาคารประกอบ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

6. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โคกเจริญ จ. ลพบุรี

เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน

CR : พระลาน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

" แม่ทัพภาคที่ 1 มอบถุงยังชีพและอวยพรวันเกิดให้กับกำลังพล ที่เกิดในเดือนมกราคม "วันที่ 11 ม.ค.65 เวลา 1000พล.ท.สุขสรรค์ ...
12/01/2022

" แม่ทัพภาคที่ 1 มอบถุงยังชีพและอวยพรวันเกิดให้กับกำลังพล ที่เกิดในเดือนมกราคม "

วันที่ 11 ม.ค.65 เวลา 1000
พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง มทภ.1
มอบถุงยังชีพ และอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน เกิด ของกำลังพลใน บก.ทภ.1, ร้อย.บก.ทภ.1 และ ร้อย.ปจว.1 ที่เกิดในเดือนมกราคม
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 บก.ทภ.1 เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

"ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา" เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 25 กรมทหารม้าที่ 4 ร...
12/01/2022

"ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา"

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 25 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จัดชุดกำลังพลจิตอาสา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครอบครัวกำลังพล พร้อมทั้งจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้าที่มีสภาพดี อุปกรณ์การเรียน และปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ณ ที่ตั้งของหน่วย
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 กอ.รมน.จว. ฉ.ช. โดย รอง ผอ.รมน.จว. ฉ.ช.(ท.) ประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธ...
12/01/2022

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65
กอ.รมน.จว. ฉ.ช. โดย รอง ผอ.รมน.จว. ฉ.ช.(ท.) ประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยานุชิต ลงพื้นที่ ตรวจสอบผู้บุกรุกตามแนวคลองผันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง ตามคำสั่ง ของ มทภ.1/ผอ.รมน.ภาค 1
ผลการตรวจสอบ และลงพื้นที่ตามแนวคลองเป้าหมาย (คลองแสนแสบ, คลองนครเนื่องเขต, คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองสำโรง)
ทั้งหมดมีการบุกรุก จำนวน 38 ราย แต่ไม่มีผลกระทบต่อการผันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
#ศุนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

ที่อยู่

กองทัพภาคที่ 1
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+66022803970 022806847

เว็บไซต์

https://army1.rta.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"จิตอาสา ดูเเลประชาชน" เมื่อวันที่​ 12 ม.ค.​ 65 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิต​อาสา​ของหน่วย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครนายก ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ให้ประชาชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 ป้องกันโรคโควิด - 19 ณ โรงพยาบาลนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1 #กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์
" เชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการ " ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ที่กรุณาให้เชิญชวนกำลังพลของ ทบ. ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ บก.ทภ.1 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่ง ได้แก่ ชุดนักเรียน, เสื้อผ้า และรองเท้า ที่มีสภาพดี โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งหนังสือเรียนหรือหนังสืออื่นๆ ที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการเรียนต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำเป็น “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” สำหรับนำไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปฏิทินเก่า (แบบตั้งโต๊ะ) เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ ในการประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนคนตาบอด 🔸 โดย ร้อย.บก.ทภ.1 ได้ดำเนินการจัดทำและติดตั้งกล่องรับบริจาค มี 3 จุด ได้แก่ หน้าร้านกาแฟ บก.ทภ.1, หน้าแหล่งชุมนุมนายทหารชั้นสัญญาบัตร และหน้าร้านค้าสวัสดิการ 7-11 #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ​จัดตั้ง​จุดรับบริจาค​ ชุดนักเรียน, รองเท้า​นักเรียน, อุปกรณ์​การเรียน​ต่าง​ๆ​ และปฏิทิน​ตั้งโต๊ะ​ เพื่อ​นำไปจัดทำเป็น​ถุงยังชีพ​ เพื่อ​การศึกษา​ มอบให้กับเด็กนักเรียน​ในโรงเรียน​ต่าง​ๆ​ ที่อยู่​ในพระบรมราชูปถัมถ์​ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ณ​ บก.ม.4 รอ. #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1 #กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์
“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 กองพลทหารราบที่ 9 โดย กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล และครอบครัว ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้า รวมทั้งหนังสือเรียน หนังสืออื่นๆ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมถึง ปฏิทินเก่า (แบบตั้งโต๊ะ) เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ ในการประกอบการเรียนการสอนของคนตาบอด เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1 #กองพลทหารราบที่9
"สุขใดไหนจะเท่า สุขที่ได้แบ่งปัน” เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 มณฑลทหารบกที่ 13 โดย ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 13 ดำเนินการมอบจักรยานให้กับนักเรียน ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยาน ในการเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งได้รับบริจาคจากชุมชนรอบค่าย นำมาปรับปรุง/ซ่อมแซม และได้ดำเนินการส่งมอบให้กับนักเรียน ณ รร.บ้านดอนกร่าง ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อุทัยธานี และ รร.ยางรากวิทยา ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1 #มณฑลทหารบกที่13
“กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน วันสถาปนาครบรอบปีที่ 112 ปรับกิจกรรมสอดคล้องสถานการณ์โควิด- 19 สายพันธุ์โอมิครอน .................................................... วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 112 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 สวนมิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีฯ โดยจัดเป็นการภายใน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บังคับบัญชา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกองบัญชาการ, การถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พิธีสงฆ์ กองทัพภาคที่ 1 ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2453 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกองพลที่ 1 เป็น กองทัพที่ 1 ประกอบด้วย กองพลที่ 1 มณฑลทหารกรุงเทพฯ, กองพลที่ 2 มณฑลนครไชยศรี และ กองพลที่ 3 มณฑลกรุงเก่า มีที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพ อยู่ในกระทรวงกลาโหม โดยมี พลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงดำรงตำแหน่ง แม่ทัพพระองค์แรก ดังนั้น กองทัพภาคที่ 1 จึงได้กำหนดให้ วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการ กำกับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การพัฒนาประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย, การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม รวมทั้งการปกครอง บังคับบัญชามณฑลทหารบกในพื้นที่ และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ปัจจุบันมีหน่วยขึ้นตรง 16 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยกองพล 6 หน่วย (กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, กองพลทหารราบที่ 9, กองพลทหารราบที่ 11, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และ กองพลพัฒนาที่ 1), หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ 1 หน่วย (กองบัญชาการช่วยรบที่ 1) และมณฑลทหารบก 9 หน่วย (มณฑลทหารบกที่ 11 – 19) โดยมี พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ลำดับที่ 55 #ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
" รับบริจาค เพื่อการศึกษา ให้น้องผู้ยากไร้ " เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ประชาสัมพันธ์ และตั้งจุดรับบริจาค อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียนเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ยังมีประโยชน์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อรวบรวมนำไปรีไซเคิ้ล และไปมอบให้เด็กที่ยากไร้ และ ด้อยโอกาสต่อไป #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1 #กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์
🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 รวม 8,167 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,784 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 66 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 239 ราย ผู้ป่วยสะสม 77,022 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย หายป่วยสะสม 39,486 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,591 ราย --------------------- เสียชีวิต 14 ราย CR : ไทยรู้สู้โควิด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
"ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา ส่งต่อเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์การเรียนให้น้อง" เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 มณฑลทหารบกที่ 12 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพลและครอบครัว มทบ.12 และ นขต.มทบ.12 พร้อมทั้งจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น เสื้อผ้า ชุดนักเรียน เสื้อผ้าที่มีสภาพดี อุปกรณ์การเรียน และปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนตามแนวชายแดน ถิ่นทุรกันดาร และในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ณ กองกิจการพลเรือน บก.มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1 #มณฑลทหารบกที่12
"กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร่วม ตรวจสอบเรือประมง " เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เพชรบุรี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงและท่าเทียบเรือ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานภาคประมงรวมทั้งความร่วมมือการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน โดยมี นาย สมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานในการตรวจ และ ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี และสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายปกครอง จ. เพชรบุรี ณ ท่าเทียบเรือสหกรณ์การประมงบ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1 #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1
สวนสัตว์แห่งใหม่ ในพื้นที่ คลอง 6 ธัญบุรี ปทุมธานี บนที่ดินพระราชทานกว่า 300 ไร่ ภายใต้แนวคิดจัดทำเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ครบถ้วนในระดับสากล ทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในและนอกถิ่นอาศัย ระบบภูมินิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งนันทการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 1.พื้นที่สวนสาธารณะ 2.พื้นที่ส่วนพาณิชย์ 3.พื้นที่ส่วนป้องกันน้ำท่วม 4.พื้นที่ส่วนวิจัย 5.พื้นที่ส่วนจอดรถ 6.พื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์โซนแอฟริกา โซนเอเชีย โซนออสเตรเลีย โซนอเมริกาใต้ และสวนสัตว์เด็ก "พิกัดที่คลอง 6 ปทุมธานี" #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
“กกล.สุรสีห์ จับ 60 ผู้ลักลอบเข้าเมือง กลางดึก ชายเเดนประจวบคีรีขันธ์” เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.จงอางศึก ร่วมกับ มว.ปชด.ที่ 3, ร้อย.ตชด.146, สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เเละฝ่ายปกครอง จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน 60 คน (ช.39,ญ.21) บริเวณ บ.มะขามโพรง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการซักถามได้ข้อมูลว่าเสียค่าใช้จ่ายรายละ 20,000 - 25,000 บาท เดินทางมาจาก จ.พะโค, จ.ย่างกุ้ง, จ.มะริด, จ.มะกุย เเละ จ.เมาะลำไย ประเทศเมียนมา โดยจะเข้าไปทำงานที่ กทม., จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรปราการ เเละ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้น ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เเละนำตัวส่ง สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1 #กองกำลังสุรสีห์