ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภา ประชาสัมพันธ์ภารกิจของทางราชการ
(37)

เปิดเหมือนปกติ

กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ โดย กรมทหารม้าที่ 1 พัน 3 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ...
01/06/2021

กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ โดย กรมทหารม้าที่ 1 พัน 3 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ถนน พญาไท ซอยจุฬาฯ 12 เขตปทุมวัน กทม. ในโครงการ "ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ" เพื่อช่วยขนย้ายสิ่งของผู้มาบริจาค ให้กับ รพ.สนาม, ชุมชนแออัด และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพฯ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

ทหารช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชน   กองพลทหารราบที่ 9 โดย  ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 146) กรมสนับสนุนกองพล...
01/06/2021

ทหารช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชน

กองพลทหารราบที่ 9 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 146) กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 ได้ลงช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ อ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี โดยได้นำกำลังพลไปช่วยผู้บาดเจ็บออกจากรถ ประสานติดต่อรถพยาบาล เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งรักษาต่อไป รวมถึงอำนวยความสะดวกทางจราจร เพื่อรถสามารถสัญจรผ่านได้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จึงออกเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่9

“จิตอาสา พัฒนาสถานศึกษา ตามเเนวชายเเดน”กองกำลังสุรสีห์ โดย หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ คณะคร...
01/06/2021

“จิตอาสา พัฒนาสถานศึกษา ตามเเนวชายเเดน”

กองกำลังสุรสีห์ โดย หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ คณะครูอาจารย์, ผู้ปกครอง, ส่วนราชการ เเละประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม “สถานศึกษาสะอาด สดใจ ปลอดภัย จากเชื้อไวรัสโควิด-19” ณ รร.บ้านในล็อค ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวชายเเดน เพื่อเตรียมการในช่วงก่อนการเปิดภาคเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) และพัฒนาปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองกำลังสุรสีห์

น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ "กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค...
01/06/2021

น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ "

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสา ฯ ดำเนินการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือเกษตรกร โดยนำไป แจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย ห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
ณ สวนเงาะของเกษตรกร ตำบล บ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์  จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่...
01/06/2021

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วยฯ
ร่วมกับผู้นำชุมชนฯและประชาชน​ บ้านวังรี​ หมู่ 12 ต.เขาพระ อ.เมืองฯ​ จว.นครนายก ร่วมกันทำกิจกรรม สร้างฝายให้ป่า รักษาความชุ่มชื้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 43 พรรษา 3 มิ.ย.64

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตล...
01/06/2021

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดงานในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข และเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ดั่งเช่นทั้งสองพระองค์ทรงเคยปฏิบัติมาอย่างยาวนาน เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย...
01/06/2021

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยจำนวน 8 นาย เข้าดำเนินการ ปรับปรุงพื้นที่บ้านของ นางสาวฉวี ทุนนาเมือง ในโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ ม.10 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

"น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ” 😁กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์  จ...
01/06/2021

"น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ” 😁

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี จัดกำลังจิตอาสาพระราชทานของหน่วย พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร บ้านหนองเบ็ด ต.กระจิว อ.ภาชี จ.อยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยการรับซื้อหน่อไม้ จำนวน 200 กิโลกรัม, มะละกอ จำนวน 200 กิโลกรัม และพืชผักสวนครัวจำนวนหนึ่ง นำมาประกอบเลี้ยงสำหรับทำเป็นอาหารปรุงสุก เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ทางโภชนาการให้น้องทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน ตามนโยบายของ กองทัพบก ในโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ” และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทุกสาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ และไม่สามารถจัดส่งผลผลิตออกจำหน่ายได้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก และขาดรายได้

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

"จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตชาวประชา" กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 โดย กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21  จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 20 ...
01/06/2021

"จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตชาวประชา"

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 โดย กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 20 นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จว.ชลบุรี สภากาชาดไทย โดยได้ปริมาณโลหิต จำนวน 9,000 ซีซี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองบัญชาการช่วยรบที่1

กองทัพภาคที่ 1 โดย กรมทหารพรานที่ 11 ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนตามแนวชายแดนตะวันตกก่อนเปิดเทอม โดยทำความสะอาด ปรับปร...
01/06/2021

กองทัพภาคที่ 1 โดย กรมทหารพรานที่ 11 ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนตามแนวชายแดนตะวันตกก่อนเปิดเทอม โดยทำความสะอาด ปรับปรุงอาคารเรียนห้องน้ำห้องส้วม เเละบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กรมทหารพรานที่1

" ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยแล้ว "    กองพลทหารราบที่ 11 โดย  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 111 จัดกำลังพลจำนวน 6 นาย ...
01/06/2021

" ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยแล้ว "

กองพลทหารราบที่ 11 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 111 จัดกำลังพลจำนวน 6 นาย มอบถังน้ำ 1500 ลิตร จำนวน 2 ใบ ในโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง " จาก ศภบ.ทภ.1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ใบ และศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 1 ใบ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่11

01/06/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา

✫ ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้ได้มีหมี่กรอบรสชาติอร่อย สีสันสวยงาม ยังเป็นการอนุรักษ์หมี่กรอบไว้คู่คนไทย รวมถึงการร่วมกลุ่มยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และสิ่งสำคัญเติมความสุขกลุ่ม ให้กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์” และการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3yOfmgE

“เดินหน้ารณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19”กองทัพภาคที่ 1 โดย มณฑลทหารบกที่ 17 ลงพื้นที่เดิน...
31/05/2021

“เดินหน้ารณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19”

กองทัพภาคที่ 1 โดย มณฑลทหารบกที่ 17 ลงพื้นที่เดินเท้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่ม 7 และประชาชนทั่วไป พร้อมแจกหน้ากากอนามัย,แผ่นพับ,เจลล้างมือและพืชผักสวนครัวแจกจ่ายแบ่งปันผลผลิตในแปลงเกษตร ที่เก็บผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกิจการพลเรือนประจำอำเภอพนมทวน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#มณฑลทหารบกที่17

"...ตอนสูทกรรมบุกเข้าช่วยเหลือเกษตรกร..."กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ โดย กองพันทหารม้าที่ 23 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพร...
31/05/2021

"...ตอนสูทกรรมบุกเข้าช่วยเหลือเกษตรกร..."

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ โดย กองพันทหารม้าที่ 23 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ฯ
จัดกำลังพลตอนสูทกรรมของหน่วยเข้าช่วยเหลือเกษตรกรบ้านเขาไม้โค่น ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการรับผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร ได้แก่ เห็ด🍄 และ หน่อไม้
เพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วย

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

"...โรงครัวพระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี..."...ทรงพระเจริญ🙏ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 15 จัดตั้งโรงครัวพระรา...
31/05/2021
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 15

"...โรงครัวพระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี..."
...ทรงพระเจริญ🙏

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 15 จัดตั้งโรงครัวพระราชทานร่วมกับศอ.จอส.พระราชทาน จ.เพชรบุรี,กอ.รมน.จ.เพชรบุรีศอ.จอส.พระราชทาน อ.เขาย้อยจ.เพชรบุรี, จนท.อบต.หนองชุมพลเหนือ, จนท.สาธารณสุข อ.เขาย้อยร่วมประกอบอาหารปรุงสำเร็จรูป ในเมนูข้าวผัดกะเพรา ไข่เจียว จำนวน 800 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำออกแจกจ่ายให้กับจนท.ผู้ปฎิบัติงานและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่15

https://youtu.be/uZdvf23R3tE

จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อนำออกแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก.....

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส”กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที...
31/05/2021

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส”

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่พักอาศัยชำรุดจากเหตุวาตภัย ในการดำเนินก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ น.ส.ประนอม จันทรมิตร อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 64/8 ถนนเทศบาล 12 อ.เมือง จ.สระแก้ว

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (กองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์) จัดกำลังพลรับอาหา...
31/05/2021

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (กองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์) จัดกำลังพลรับอาหารแช่แข็ง จำนวน 1,500 แพ็ค และ น้ำดื่ม 100 โหล จาก บริษัท ซีพี สุวินทวงศ์ จำกัด เพื่อสนับสนุน สนง.สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปให้กับประชาชนที่กักตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลสนาม(ม.ราชภัฏบางคล้า) อ.บางคล้า และโรงพยาบาลสนามศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย อ.พนมสารคาม และโรงพยาบาลสนามเทศบาลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

“ Army Delivery ”กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย นำข้าวกล่อง ,...
31/05/2021

“ Army Delivery ”

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย นำข้าวกล่อง , น้ำดื่ม พร้อมหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ชุมชนบ้านโค้งประดู่ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี ซึ่งเป็นชุมชนรอบค่ายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดโอกาสในการเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อของนอกบ้านพักอาศัย อำนวยความสะดวกให้บ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุและเด็ก

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพันซ่อมบำรุงที่21กองบัญชาการช่วยรบที่1

รูปแบบการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔#ศูนย์ปร...
31/05/2021

รูปแบบการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

"กองทัพบก มอบความห่วงใย ปลอดภัยจากโควิด - 19 " กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์(กองพันทหารราบที่ 3 กรมท...
31/05/2021

"กองทัพบก มอบความห่วงใย ปลอดภัยจากโควิด - 19 "

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์(กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ )จัดกำลังพล ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา 130) ของหน่วย ออกดำเนินการพบปะ เยี่ยมเยือน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคำแนะนำ ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขบัญญัติ และมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของทางราชการที่กำหนด​ พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย ให้กับราษฎรในชุมชนพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองจวง และชุมชนบ้านหนองกันเกรา ต.บ้านพระ อ.เมือง จว.ป.จ. ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่รอบค่ายของหน่วย

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

!!!...พลังจิตอาสา ทหารไม่ทิ้งกัน ในวิกฤติโควิด-19 เราต้องรอดไปด้วยกัน...!!! กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 9 (กรมทหา...
31/05/2021

!!!...พลังจิตอาสา ทหารไม่ทิ้งกัน ในวิกฤติโควิด-19 เราต้องรอดไปด้วยกัน...!!!

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารราบที่ 9 (กรมทหารราบที่ 29) ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร นำหน้ากากอนามัย และแผ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยกำนันแม้น 11 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด Covid - 19 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลข่าวสารในการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ ป้องกันการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์และวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) และกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารราบที่9

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากช่วงวิกฤตของโรคติดเช...
31/05/2021

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากช่วงวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านท่าลาน หมู่ที่ 6 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยการเข้ารับซื้อผักถึงสวนของเกษตรกร จำนวน 75 กก. เพื่อเป็นการลดภาระในการขนย้ายและลดปัญหาผักล้นตลาด ในการนี้หน่วยได้นำผักดังกล่าวมาเป็นวัตถุดิบให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย ในการประกอบอาหารให้กับกำลังพล

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์

“ หน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเหลือเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ”กองทัพภาคที่ 1 โดย กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ดำเนินการจัดกำลังพลซื...
31/05/2021

“ หน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเหลือเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

กองทัพภาคที่ 1 โดย กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ดำเนินการจัดกำลังพลซื้ออาหารสดจากตลาดสดเทศบาลลพบุรี นำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้พลทหารกองประจำการของหน่วย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ค้ารายย่อยซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์

หนุน ยุว อสม. เชิญชวน คนในครอบครัวฉีดวัคซีนโควิด .การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนป้องกันโรค...
30/05/2021

หนุน ยุว อสม. เชิญชวน คนในครอบครัวฉีดวัคซีนโควิด
.
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทำอย่างต่อเนื่อง
.
รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่ม ยุว อสม. ซึ่งถือว่าเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปช่วยเสริมกำลัง อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
.
สำหรับการดำเนินงานนั้น จะให้ ยุว อสม. ที่มีทุกตำบลทั่วประเทศ ตำบลละอย่างน้อย 10 คน รวม 72,550 คน ช่วยกันชี้แจง ชักชวน พ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงคนรอบข้าง อย่างน้อย 2 คน ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน คาดว่าจะช่วยขยายผลให้มีผู้มาฉีดวัคซีนได้ถึง 145,100 คน
#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

หนุน ยุว อสม. เชิญชวน คนในครอบครัวฉีดวัคซีนโควิด
.
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทำอย่างต่อเนื่อง
.
รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่ม ยุว อสม. ซึ่งถือว่าเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปช่วยเสริมกำลัง อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
.
สำหรับการดำเนินงานนั้น จะให้ ยุว อสม. ที่มีทุกตำบลทั่วประเทศ ตำบลละอย่างน้อย 10 คน รวม 72,550 คน ช่วยกันชี้แจง ชักชวน พ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงคนรอบข้าง อย่างน้อย 2 คน ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน คาดว่าจะช่วยขยายผลให้มีผู้มาฉีดวัคซีนได้ถึง 145,100 คน

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ข้อปฏิบัติผู้ป่วย ’โรคความดันโลหิตสูง’ กับการฉีดวัคซีนโควิด-19.โรคความดันโลหิตสูง’ ถือเป็นกลุ่มโรคประจำตัวและมีปัจจัยเสี...
30/05/2021

ข้อปฏิบัติผู้ป่วย ’โรคความดันโลหิตสูง’ กับการฉีดวัคซีนโควิด-19
.
โรคความดันโลหิตสูง’ ถือเป็นกลุ่มโรคประจำตัวและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ ดังนั้น ผู้ป่วยด้วยโรคนี้ จึงควรทำความเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
.
ในเรื่องนี้ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้แนะนำว่า การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจร่วมด้วย ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องควบคุมความดันให้ไม่เกิน 140 มม.ปรอท
.
หากมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องทานยาสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติจะต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์
.
ซึ่งหลังฉีดเรียบร้อยแล้วภายใน 2 - 4 ชม. ไม่ควรทำกิจกรรมอะไร เพื่อให้วัคซีนได้ทำงานอย่างเต็มที่ และทานยาประจำโรคได้ปกติ ยกเว้นทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด ที่จะต้องแจ้งแพทย์ทันที เพราะอาจมีผลข้างเคียง คือ เลือดออกในกล้ามเนื้อตรงจุดที่ฉีดยา โดยมีลักษณะการบวม หรือช้ำเลือด
.
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดทานยาเพื่อฉีดวัคซีน เว้นแต่กรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนแม่นยำขึ้น
#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ข้อปฏิบัติผู้ป่วย ’โรคความดันโลหิตสูง’ กับการฉีดวัคซีนโควิด-19
.
โรคความดันโลหิตสูง’ ถือเป็นกลุ่มโรคประจำตัวและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ ดังนั้น ผู้ป่วยด้วยโรคนี้ จึงควรทำความเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
.
ในเรื่องนี้ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้แนะนำว่า การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจร่วมด้วย ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องควบคุมความดันให้ไม่เกิน 140 มม.ปรอท
.
หากมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องทานยาสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติจะต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์
.
ซึ่งหลังฉีดเรียบร้อยแล้วภายใน 2 - 4 ชม. ไม่ควรทำกิจกรรมอะไร เพื่อให้วัคซีนได้ทำงานอย่างเต็มที่ และทานยาประจำโรคได้ปกติ ยกเว้นทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด ที่จะต้องแจ้งแพทย์ทันที เพราะอาจมีผลข้างเคียง คือ เลือดออกในกล้ามเนื้อตรงจุดที่ฉีดยา โดยมีลักษณะการบวม หรือช้ำเลือด
.
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดทานยาหรือปรับยาเพื่อฉีดวัคซีน เว้นแต่กรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนแม่นยำขึ้น

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ที่อยู่

กองทัพภาคที่ 1
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+66022803970 022806847

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด