ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของทางราชการ
(37)

เปิดเหมือนปกติ

...มทน.1 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ.....เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (มทน.1) เป็นผู้แทน มทภ.1 ร่วมพิธ...
13/11/2020

...มทน.1 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
...
..เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (มทน.1) เป็นผู้แทน มทภ.1 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและรับมอบโค-กระบือ จำนวน 89 ตัว จาก คุณวิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานชมรมรักการทำบุญ เพื่อนำไปในศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ของโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดี หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 ณ ม.พัน.19 พล.ร.9 ณ ค่ายสุรสีห์ ต. ลาดหญ้า อ.เมือง จว.ก.จ. โดยมี พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ.(2) เป็นประธานในพิธี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1.

กองทัพภาคที่ 1 โดย มทบ.12 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ , เปิดการฝึกทหารใหม่ และพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ณ ร้อย.มทบ.12 ค่าย​จั...
13/11/2020

กองทัพภาคที่ 1 โดย มทบ.12 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ , เปิดการฝึกทหารใหม่ และพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ณ ร้อย.มทบ.12 ค่าย​จักรพงษ์​ อ.เมือง​ จว.ป.จ.

กองทัพภาคที่ 1 โดย ป.1 พัน.31 รอ. ได้นำพลฯยศธร พุทธิวัย ทหารใหม่ผลัด 2/63 เข้าเยี่ยมบุตรซึ่งคลอดเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63 เ...
12/11/2020

กองทัพภาคที่ 1 โดย ป.1 พัน.31 รอ. ได้นำพลฯยศธร พุทธิวัย ทหารใหม่ผลัด 2/63 เข้าเยี่ยมบุตรซึ่งคลอดเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63 เป็นวันที่ทหารใหม่รายงานตัวเข้ารับราชการ ที่ผ่านมา ที่อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และได้มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด ไว้ให้กับครอบครัวของน้องพลทหาร ทำให้ทหารใหม่คลายความกังวล ความคิดถึงบุตร มีความตั้งใจในการฝึกหัด เพื่อจะเป็นทหารที่ดี มีระเบียบวินัย ของประเทศชาติ และเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีต่อไป
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#ป.1 พัน.31รอ.

ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเส...
12/11/2020

ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

โดยกระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถือเป็นหัวใจของโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งหมด เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเชื่อมต่อกรุงเทพฯ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และขณะเดียวกันได้นำเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมมาให้บริการและ หากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเปิดให้บริการครบทั้งเส้นทาง คาดว่าจะทำให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากเพิ่มขึ้นจาก 300,000 คนต่อวันในปัจจุบัน เป็น 800,000 คนต่อวันทันที

ทบ. ให้ 19 ทหาร กักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน จากเหตุพบทหารเกาหลีติดโควิด   ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงถึงเหตุการณ์ทหารสา...
12/11/2020

ทบ. ให้ 19 ทหาร กักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน จากเหตุพบทหารเกาหลีติดโควิด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงถึงเหตุการณ์ทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมการประชุมวางแผนเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ 21 จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ระหว่างการเดินทางกลับสาธารณรัฐเกาหลีใต้นั้น

ในส่วนของกองทัพบก ได้จัดกำลังพลร่วมการประชุมคราวเดียวกันนี้ จำนวน 19 นาย ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก ได้แจ้งให้ทุกนายเข้าสู่ขั้นตอนตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แล้ว โดยทั้ง 19 นาย ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อในครั้งแรกเรียบร้อย ขณะนี้ได้เข้าสู่การกักตัวสังเกตุอาการ ณ บ้านพัก ระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยทางกรมแพทย์ทหารบก, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลค่ายสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาค จะให้การดูแล ดำเนินการสอบสวนโรค เฝ้าสังเกตุอาการ ให้ความรู้ แนะนำวิธีปฏิบัติตน ดูแลป้องกันอย่างเคร่งครัด ให้กับทั้งกำลังพล ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด รวมทั้งมีการติดตาม รายงาน ส่งข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกำลังพลที่กักตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเท่าทันต่อสถานการณ์

“ เราจะดูแลน้องคนเล็กให้ดีที่สุด “กองทัพภาคที่ 1 โดย กองทัพน้อยที่ 1 มทน.1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกท...
12/11/2020

“ เราจะดูแลน้องคนเล็กให้ดีที่สุด “
กองทัพภาคที่ 1 โดย กองทัพน้อยที่ 1
มทน.1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.21 ทภ.1 โดยรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยฝึกทหารใหม่ฯ จากนั้นได้กรุณาให้โอวาท โดย เน้นย้ำในเรื่อง การฝึกทหารให้เริ่มทำการฝึกจากเบาไปหาหนัก ให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิด ให้ตรวจสอบเรื่องโรคประจำตัวทหาร ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายรวมถึงครูฝึกจะต้องศึกษาและป้องกันไม่ให้เกิดโรคลมร้อน รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ โควิด 19 ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด อีกทั้งให้ตรวจสอบ ครอบครัวทหารที่มีฐานะทางบ้านยากจนหากพบ ให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น ต่อไป จากนั้นได้กรุณา มอบผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่น้องๆทหารใหม่
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#กองทัพน้อยที่1

“เพราะกำลังพล คือคนในครอบครัว” มทน.1 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพล ทน.1 ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ตามนโยบายดูแ...
12/11/2020

“เพราะกำลังพล คือคนในครอบครัว”

มทน.1 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพล ทน.1 ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ตามนโยบายดูแลช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กำลังพล โดย มทน.1 ได้พบปะและมอบของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้กับ บิดาและมารดา ของ จ.ส.อ.สายน ละมูล (พลขับ มว.ขส.ทน.1) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ บ้านพัก อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

กองทัพภาคที่ 1 โดย มทบ.16 ได้ เจาะเลือด ตรวจกรุ๊ปเลือด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด เเละหัดเยอรมัน ตรวจสุขภาพช่องปากเเละฟัน ณ...
12/11/2020

กองทัพภาคที่ 1 โดย มทบ.16 ได้ เจาะเลือด ตรวจกรุ๊ปเลือด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด เเละหัดเยอรมัน ตรวจสุขภาพช่องปากเเละฟัน ณ ห้องประชุม รพ. ค่ายภาณุรังษี เเละอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคลมร้อนเเละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
ให้เเก่หน่วยฝึกทหารใหม่

กกล.ผาเมือง จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ในพื้นที่ อ.เทิง จ.เชียงรายกองร้อยทหารพรานที่ 3307 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร...
12/11/2020

กกล.ผาเมือง จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ในพื้นที่ อ.เทิง จ.เชียงราย

กองร้อยทหารพรานที่ 3307 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณ บ้านพิทักษ์ไทย หมู่ที่ 20 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ตรวจพบบุคคลกลุ่มหนึ่งเดินทางข้ามหลักเขตแดนเข้ามาฝั่งไทยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนลาว ซึ่งเดินทางมาจาก บ้านป่าซาง เมืองคอบ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 8 คน เป็นชาย จำนวน 3 คน หญิง จำนวน 5 คน จากการสอบถามกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้การว่า ข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อจะไปพบญาติชาวไทย ซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย หน่วยจึงได้ชี้แจงการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมทั้งตรวจสอบแล้วไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย จึงได้ทำการผลักดันให้กลับประเทศตามช่องทางที่เข้ามา
#ทหารมีไว้ทำไม

กองทัพภาคที่ 1 โดย ร.111 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดเทพราช จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเ...
12/11/2020

กองทัพภาคที่ 1 โดย ร.111 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดเทพราช จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรู้รักสามัคคี และให้ความรู้ใน เรื่องโทษของยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายต่าง ๆ ณ โรงเรียนวัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๑๑ พฤศจิกายน วันราชวัลลภโดยวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ ครบรอบ ๑๕๒ ปี แห่งการสถาปนากรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์“...
11/11/2020

๑๑ พฤศจิกายน วันราชวัลลภ

โดยวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ ครบรอบ ๑๕๒ ปี แห่งการสถาปนากรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

“วันราชวัลลภ” ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิด “ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์” ขึ้น เนื่องจากทรงมีพระราชนิยมในกิจการทหารมาแต่ครั้งทรงพระเยาว์ และจากการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทหารตามแบบอย่างยุโรป ประกอบกับมีบุตรในราชตระกูลและข้าราชการซึ่งยังเยาว์วัย เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังชั้นในหลายคน จึงโปรดให้มาฝึกหัดด้านการทหารตามยุทธวิธีแบบตะวันตก และทำหน้าที่คอยไล่กาที่บินมารบกวนในเวลาทรงบาตร รวมทั้งตั้งแถวยืนรับเสด็จในที่นั้นทุกเวลาเช้า มีจำนวน ๑๒ คน

คนทั่วไปพากันเรียกว่า “มหาดเล็กไล่กา” ครั้นรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ ขณะทรงมีพระชนมพรรษา ๑๕ พรรษา ได้โปรดให้จัดตั้งทหารรักษาพระองค์ ขึ้น ๒๔ คน โดยทรงเลือกจากมหาดเล็กข้าหลวงเดิมที่เฝ้าพระฉากห้องบรรทม แต่ในตอนเช้าและเย็นต้องมารับการฝึกทหาร

ต่อมาในปี ๒๔๑๓ ได้โปรดให้คัดเลือกบุตรราชตระกูลและบุตรข้าราชการที่เป็นทหารมหาดเล็กเป็นกองมหาดเล็กรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นเป็น ๗๒ คน ทำหน้าที่ตามกำหนดไว้เดิม และเมื่อมีการเสด็จประพาสหัวเมืองหรือต่างประเทศ ได้โปรดให้จัดแบ่งทหารมหาดเล็กเหล่านี้ตามเสด็จ จนเมื่อได้ทรงพระยศเป็นนายพันเอก ตำแหน่งผู้บังคับการกรมได้ทรงเปลี่ยนเป็น กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์

คำว่า “ราชวัลลภ” แปลว่า ที่รักสนิทคุ้นเคยของพระราชา ปัจจุบันได้แปรสภาพเป็น กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองพลที่ 1รักษาพระองค์ สำหรับการถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม แต่เดิมนั้นพิธีนี้ไม่ได้กระทำกันเป็นประจำทุกปี แต่จะกระทำกันเป็นครั้งคราว สุดแต่ว่ากองทัพบกหรือกระทรวงกลาโหมจะสั่งหรือกำหนดและได้จัดครั้งแรก ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่เรียกกันว่า “วันราชวัลลภ”

ครั้นสมัยรัชกาลที่ ๗ กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการเปลี่ยนนามหน่วยโดยตัดคำว่า “บก” ออก เป็น “กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และปรับอัตรากำลังพลเป็น ๑ กองพัน กองพันละ ๑ กองร้อย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ก็ได้ย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ สวนเจ้าเชตุ จังหวัดพระนคร

ผบ.ทบ.ให้กำลังใจทหารทุ่มเทสกัดกั้นยาเสพติด จัดมอบประกาศเกียรติคุณให้กองกำลังชายแดนที่มีผลงานจับกุมยอดเยี่ยมทุกเดือน  ตา...
10/11/2020

ผบ.ทบ.ให้กำลังใจทหารทุ่มเทสกัดกั้นยาเสพติด จัดมอบประกาศเกียรติคุณให้กองกำลังชายแดนที่มีผลงานจับกุมยอดเยี่ยมทุกเดือน

ตามที่ กองทัพบกได้เดินหน้ามาตรการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้นตามนโยบายของรัฐบาล ปรากฏเป็นรูปธรรม สามารถจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนได้เป็นจำนวนมากและอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เห็นถึงความทุ่มเท ยากลำบากและความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในภารกิจดังกล่าว ได้มอบให้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศเป็นรายเดือน และจัดการมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลให้กับหน่วยที่มีผลการจับกุมยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกองกำลังป้องกันชายแดนและหน่วยทหารของกองทัพบก ตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไป
เพื่อยกย่องและเชิดชูหน่วยและกำลังพล ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ทำให้สามารถป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาหากยาเสพติดหลุดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน รวมถึงเป็นการป้องปรามขบวนการค้ายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง

โดยเกณฑ์มอบรางวัลแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ยอดเยี่ยม ดีเด่น ดีมาก และ ดี ตามสภาพเหตุการณ์ ความเสี่ยง และปริมาณยาเสพติดที่สกัดกั้นได้ โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หน่วยที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลที่มีผลงานในระดับยอดเยี่ยมมี ๒ หน่วยได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ กองกำลังผาเมือง ซึ่งจับยาบ้า ๓,๓๕๒,๐๐๐ เม็ด ได้ที่ จ.เชียงราย และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๕ กองกำลังเทพสตรี ที่สามารถจับยาบ้าได้ ๙๐,๐๐๐ เม็ด ที่ จ.สตูล ส่วนหน่วยที่ได้รับรางวัลดีเด่น มี ๑ หน่วย คือหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ ,รางวัลดีมาก มี ๑ หน่วย คือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๕ และรางวัลระดับดี มี ๓ หน่วย คือ กองบังคับการควบคุมที่ ๑ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๑ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ ทั้งนี้ในใบประกาศเกียรติคุณ ได้มีการระบุถึงนามหน่วย เหตุการณ์ที่จับกุมยาเสพติด และลงนามโดย ผู้บัญชาการทหารบก

อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการทหารบก มีเจตนารมย์ที่จะดูแลให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานในภารกิจสกัดกั้นยาเสพติด พร้อมแสดงความเห็นใจในความเหนื่อยยากของเจ้าหน้าที่ จึงได้เริ่มนโยบายให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล เพื่อขวัญกำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องทำงานในพื้นที่จริงทุกวันและมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอาจเกิดการปะทะกับขบวนการยาเสพติดที่มีอาวุธร้ายแรง การให้กำลังใจดังกล่าวจะช่วยให้ดำรงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประเทศและสังคมให้หลุดพ้นจากยาเสพติดอย่างเข้มแข็งต่อไป

......................................... ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

10/11/2020
UNMISS กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน

การปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางการส่งกำลังบำรุงหลักของสหประชาชาติในเซาท์ซูดาน หรือ Main Supply Route (MSR) ของ ทหารไทย กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ผลัดที่ 1

ได้รับการชื่นชมจากเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและชาวเซาท์ซูดาน เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมือง รวมทั้งยังทำให้การเข้าไปพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างสันติภาพและการเข้าไประงับเหตุ เพื่อการพิทักษ์ปกป้องพลเรือนจากภาวะสงคราม ตามอาณัติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสามารถดำเนินการได้

การปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางการส่งกำลังบำรุงหลักของสหประชาชาติในเซาท์ซูดาน หรือ Main Supply Route (MSR) ของ ทหารไทย กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ผลัดที่ 1
.
ได้รับการชื่นชมจากเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและชาวเซาท์ซูดาน เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมือง รวมทั้งยังทำให้การเข้าไปพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างสันติภาพและการเข้าไประงับเหตุ เพื่อการพิทักษ์ปกป้องพลเรือนจากภาวะสงคราม ตามอาณัติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสามารถดำเนินการได้

กองทัพภาคที่ 1 โดย พล.ร.11 ทำการฝึกให้กับกำลังพลในเรื่อง การฝึกผู้ปฏิบัติประจำยานยนต์สายพาน (M113 A2) โดยทำการฝึกทบทวนใน...
10/11/2020

กองทัพภาคที่ 1 โดย พล.ร.11 ทำการฝึกให้กับกำลังพลในเรื่อง การฝึกผู้ปฏิบัติประจำยานยนต์สายพาน (M113 A2) โดยทำการฝึกทบทวนใน เรื่อง การปรนนิบัติบำรุง รสพ.เพื่อเตรียมการสำหรับการฝึกภาค หมู่ ตอน หมวด
#ทหารมีไว้ทำไม

“ ก่อนออกจากบ้าน วางแผนการเดินทางสักนิด “เเนะนำเส้นทางเลี่ยงสำหรับประชาชน ที่จะเดินทางในวันอาทิตย์ ที่ 7 พ.ย. พ.ศ.2563 ต...
08/11/2020

“ ก่อนออกจากบ้าน วางแผนการเดินทางสักนิด “
เเนะนำเส้นทางเลี่ยงสำหรับประชาชน ที่จะเดินทางในวันอาทิตย์ ที่ 7 พ.ย. พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

“Army Barber Delivery”     ตามนโยบาย ผบ.ทบ. และ มทภ.1 ให้หน่วยทหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดขอ...
06/11/2020

“Army Barber Delivery”

ตามนโยบาย ผบ.ทบ. และ มทภ.1 ให้หน่วยทหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19)
กองทัพภาคที่ 1 โดย พล.ร.11 (ร.112 พัน.2) ได้ดำเนินโครงการ “Army Barber Delivery” โดยจัดชุดจิตอาสา ร่วมกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดฉะเชิงเทรา บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน ในพื้นที่งานกาชาด ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวฯ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 1
#พล.ร.11

"เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ มทภ.1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน...
06/11/2020

"เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ มทภ.1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ ในพื้นที่ จว.ก.จ. ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในชุมชนแออัดฯ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดย มอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ดำเนินการสร้างโดย มทบ.17 ได้แก่
- น.ส.สุมล รวดเร็ว บ้านเลขที่ 70/1 ม.4 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จว.ก.จ.
- นายบุญธรรม ช่างเรือนกุล อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จว.ก.จ.
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 1

กองทัพภาคที่ 1 โดย กอ.รมน.จังหวัด ป.จ.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปจ./ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ. ร่วมกับส่วนราชการ ปภ.เขต 3 ปร...
06/11/2020

กองทัพภาคที่ 1 โดย กอ.รมน.จังหวัด ป.จ.
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปจ./ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ. ร่วมกับส่วนราชการ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี, ฝ่ายปกครอง อ.นาดี,
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, ศบภ.มทบ.12, ศบภ.พล.ร.2 รอ.,กรมอุทยานแห่งชาติทับลาน,อาสาสมัครกู้ภัย ฯ ,กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนของประชาชน
ที่ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลาก โดยการนำดิน โคลน, เศษไม้,ออกจากตัวบ้านและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ณ ม.5 ,ม.8
ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#พล.ร.2 รอ.

🚧สกัดเข้าเมืองผิดกฎหมายป้อง COVID-19 🩺16 คนไทยพนักงานกาสิโนฝั่งเมียววดี ลักลอบข้ามแดนเข้าไทยโดยผิดกฎหมาย จนท.ลาดตะเวนพบเ...
06/11/2020

🚧สกัดเข้าเมืองผิดกฎหมายป้อง COVID-19 🩺

16 คนไทยพนักงานกาสิโนฝั่งเมียววดี ลักลอบข้ามแดนเข้าไทยโดยผิดกฎหมาย จนท.ลาดตะเวนพบเมื่อค่ำ 4 พย.63 ที่ชายแดน บ.ห้วยน้ำนัก อ.พบพระ จ.ตาก ส่งตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.พบพระ

เปิดค่ายต้อนรับน้องๆคณะครูและนักเรียน รร.อนุบาลค่ายสุรสีห์ ได้มาทัศนศึกษาที่ พัน.สร.กรม สน. พล.ร. 9 โดยได้ต้อนรับ และ สา...
06/11/2020

เปิดค่ายต้อนรับน้องๆ
คณะครูและนักเรียน รร.อนุบาลค่ายสุรสีห์ ได้มาทัศนศึกษาที่ พัน.สร.กรม สน. พล.ร. 9 โดยได้ต้อนรับ และ สาธิต การช่วยชีวิตเบื้องต้น ,การปฐมพยาบาล,ขีดความสามารถของรถยนต์พยาบาลของหน่วย และ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้กับคณะครูและนักเรียน รร.อนุบาลค่ายสุรสีห์

กองทัพภาคที่ 1 โดย พล.ร.11 ( ร.111 พัน.2)นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใ...
06/11/2020

กองทัพภาคที่ 1 โดย พล.ร.11 ( ร.111 พัน.2)
นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนวัดท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตร- หลานที่โรงเรียน เนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงไม่มีนักการภารโรง และครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรี ประกอบกับในห้วงที่ผ่านมามีฝนตก จึงทำให้ วัชพืชโตเร็ว ทางหน่วยจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือ
#ทหารมีไว้ทำไม

วันกู้ชาติ” 6 พฤศจิกายน หรือ “วันประกาศอิสรภาพ” ราชอาณาจักรสยามกูเหนื่อยยากแสนสาหัส""ก็มิใช่เพื่อตัวกู"เมื่อกูเสียเลือดเ...
06/11/2020
6 พ.ย.2310 วันชนะศึก พระเจ้าตากกู้ชาติ

วันกู้ชาติ” 6 พฤศจิกายน หรือ “วันประกาศอิสรภาพ” ราชอาณาจักรสยาม
กูเหนื่อยยากแสนสาหัส"
"ก็มิใช่เพื่อตัวกู"
เมื่อกูเสียเลือดเสียเนื้อ
ก็มิหวังต่ออำนาจ
กูกู้ชาติบ้านเมือง
ก็เพื่อสร้างบ้านเมือง
กูรวบรวมพี่น้อง
ก็ยังประโยชน์แด่พี่น้อง
ถึงกูจะถูกแยกร่าง
สลายวิญญาณ
กูก็ขอสาบาน
"ว่า กู จะกลับมา”
๖ พฤศจิกายน วันกู้ชาติ
ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จึงทำให้ แผ่นดินไทยมี เอกราช อิสรภาพ มาถึงลูก
หลานไทยในวันนี้
https://www.komchadluek.net/news/today-in-history/397284

วันนี้เมื่อ 252 ปีก่อน ถ้าไม่มีวันนั้น เราอาจจะไม่มีวันนี้

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันกองทัพภาคที่ 1 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 111 ร่วมกับผู้บังคับหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.11...
06/11/2020

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 111 ร่วมกับผู้บังคับหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.111 พัน.1 ได้พา พลฯ ณัฐวุฒิ หมื่นภักดิ์ดี ทหารใหม่ ผลัด2/63 ที่เพิ่งจะเข้ามารับราชการเมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 ที่ผ่านมา เดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมคุณปู่ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์(ผู้ป่วยติดเตียง) หลังจากได้สอบถามความเป็นอยู่ก่อนเข้ารับราชการทหาร และความกังวลของน้องๆ ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ทุกนาย แล้วทราบว่า พลฯ ณัฐวุฒิฯ ก่อนที่จะเข้ามารับราชการทหารเป็นผู้ดูแลคุณปู่ด้วยตนเองมาโดยตลอด รู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงคุณปู่เป็นอย่างมาก หน่วยจึงพา พลฯ ณัฐวุฒิฯ กลับไปเยี่ยมคุณปู่ เพื่อให้คลายความวิตกกังวลในระหว่างการฝึกทหารใหม่

...ครอบครัวของน้องพลทหาร คือครอบครัวของเรา...#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันกองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลพัฒนาที่ 1 ได้นำ พลทหาร...
05/11/2020

...ครอบครัวของน้องพลทหาร คือครอบครัวของเรา...
#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลพัฒนาที่ 1 ได้นำ พลทหารดุสิต แท่งทอง ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 สังกัด กองพันพัฒนาที่ 1 เข้าเยี่ยมอาการนายเดช แท่งทอง ผู้เป็นบิดา ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีโรคประจำตัวคือเบาหวาน มีนางสีนวล เขียวคราม มารดา เป็นผู้ดูแล เนื่องจากต้องคอยดูแลสามี ทำให้ขาดรายได้ ทางต้นสังกัดจึงได้นำถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องอุปโภค เครื่องกันหนาว เวชภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดแผล และไข่ไก่ จากโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 1 มามอบให้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ซึ่งก่อนที่พลทหารดุสิต จะเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง หารายได้เป็นเสาหลักของครอบครัว เมื่อต้องเข้ารับการฝึกทหารใหม่ จึงรู้สึกกังวล และเป็นห่วงครอบครัว หลังจากที่พามาเยี่ยมในวันนี้ รู้สึกสบายใจ คลายความกังวล มีกำลังใจในการรับฝึก และขอขอบคุณกองทัพบก ที่ให้การช่วยเหลือ และเห็นความสำคัญของครอบครัวน้องคนเล็กของกองทัพบก...

ที่อยู่

กองทัพภาคที่ 1
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622806847

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด