Clicky

ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำ

ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำ ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

🌤สงกรานต์นี้ ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่างไกลโควิด🎉💦🎒เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง🚘✅ ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง แล...
11/04/2022

🌤สงกรานต์นี้ ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่างไกลโควิด🎉💦

🎒เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง🚘

✅ ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ 😷 👨🏻↔️🧑🏼‍🦰

#ปฏิบัติตามกฎจราจร มาตรการโควิด-19 กฎระเบียบอุทยานฯ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 🙏

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา's post
09/04/2022

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา's post

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post
07/04/2022

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post
05/04/2022

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 52 เดือนมีนาคม 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 7 จังหวัดสตูล🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทย...
05/04/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 52 เดือนมีนาคม 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 7 จังหวัดสตูล🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲 🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲 #ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 6 เดือนมีนาคม 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยา...
04/04/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 6 เดือนมีนาคม 2565🚩
🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด🌲
🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲
🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲
#ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่...
31/03/2022

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตากและได้รับเกียรติจาก นายปรยุษณ์ ไวว่อง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 43 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จังหวัดตาก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่...
24/03/2022

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 45 คน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

📢🔔 รายชื่อปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565🔔📢ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565สามารถดาว...
21/03/2022

📢🔔 รายชื่อปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565🔔📢
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/16u2isfJUDxr4_hrSJvuuZ8W4t-CpO9m1

รายงานผลการฝึกทบทวนความรู้และความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกทบทวนความรู้ ด้านการกู้ชีพ กู้ภัย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประจำเ...
21/03/2022

รายงานผลการฝึกทบทวนความรู้และความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกทบทวนความรู้ ด้านการกู้ชีพ กู้ภัย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่...
17/03/2022

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 45 คน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก's post
15/03/2022

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก's post

📢 ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  📢
11/03/2022

📢 ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 📢

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอ...
10/03/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲 🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲 #ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ☀ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาช่วงต้นฤดูร้อน อากาศจะแปรปรวนและมีฝนตกเป็นระยะๆ อาจเกิด 🌪พ...
09/03/2022

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ☀ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ช่วงต้นฤดูร้อน อากาศจะแปรปรวนและมีฝนตกเป็นระยะๆ อาจเกิด 🌪พายุฤดูร้อน☔️
⛈ฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก
💨ลมกระโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง
🌨ลูกเห็บตก

เพื่อความปลอดภัย 🤳🏼ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศ 👨🏻‍🔧ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมรอบที่พัก 🏡 สำนักงาน 🏢 ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายเมื่อเกิดลมพายุ
😷 รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลไข้หวัด🌡🤧

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 53 เดือนกุมภาพันธ์ 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำน...
04/03/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 53 เดือนกุมภาพันธ์ 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲 🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲 #ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ...
04/03/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲 🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲 #ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 66 เดือนกุมภาพันธ์ 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ...
04/03/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 66 เดือนกุมภาพันธ์ 2565🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲 🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲 #ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post
01/03/2022

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต's post
25/02/2022

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต's post

24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า😶‍🌫️❌ไม่เผา 🔥ลดหมอกควัน ใส่หน้ากากป้องกัน 😷 ดูแลสุขภาพ ดีต่อมนุษย์ 👨‍👩‍👧‍👦 ...
15/02/2022

24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า😶‍🌫️

❌ไม่เผา 🔥ลดหมอกควัน
ใส่หน้ากากป้องกัน 😷 ดูแลสุขภาพ
ดีต่อมนุษย์ 👨‍👩‍👧‍👦 ดีต่อทรัพยากรป่าไม้ 🌳 ดีต่อสัตว์ป่า 🐘

พบเห็นไฟป่า แจ้งสายด่วน 1362👨🏻‍🚒
#หยุดไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา's post
10/02/2022

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา's post

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post
08/02/2022

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post
07/02/2022

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 50 เดือนมกราคม 2565🚩🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 7 จังหวัดสตูล🌲🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยาน...
04/02/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 50 เดือนมกราคม 2565🚩
🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 7 จังหวัดสตูล🌲
🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲
🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲
#ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 16 เดือนมกราคม 2565🚩🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี🌲🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอ...
03/02/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 16 เดือนมกราคม 2565🚩
🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี🌲
🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲
🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲
#ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2565🚩🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด🌲🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแ...
02/02/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2565🚩
🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด🌲
🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲
🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲
#ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

📢🔔 สำหรับใคร ที่รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ เข็ม 3 เพื่...
26/01/2022

📢🔔 สำหรับใคร ที่รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ เข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้พร้อมต่อสู้ไวรัส ซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดลงหลังฉีดวัคซีนไปแล้ว 3-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ (Innate Immunity)
นอกจากนี้ COVID-19 มีหลายของสายพันธุ์โควิด อีกทั้งยังพบการกลายพันธุ์ของโควิด-19 โดยล่าสุดคือ สายพันธุ์โอมิครอน Omicron (B.1.1.529) การฉีดวัคซีนเข็ม 3 จึงเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เท่าทันต่อเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี แนะนำให้กระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม mRNA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบรับวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็ว! 📢🔔
Cr.โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ

#การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก's post
26/01/2022

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก's post

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา's post
19/01/2022

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา's post

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก's post
19/01/2022

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก's post

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2564🚩🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด🌲🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยาน...
19/01/2022

🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2564🚩
🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด🌲
🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲
🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲
#ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก's post
15/01/2022

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก's post

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต's post
14/01/2022

Photos from ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต's post

ที่อยู่

Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

http://portal.dnp.go.th/p/rescue

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢🔔 สำหรับใคร ที่รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ เข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้พร้อมต่อสู้ไวรัส ซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดลงหลังฉีดวัคซีนไปแล้ว 3-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ (Innate Immunity) นอกจากนี้ COVID-19 มีหลายของสายพันธุ์โควิด อีกทั้งยังพบการกลายพันธุ์ของโควิด-19 โดยล่าสุดคือ สายพันธุ์โอมิครอน Omicron (B.1.1.529) การฉีดวัคซีนเข็ม 3 จึงเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เท่าทันต่อเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี แนะนำให้กระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม mRNA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบรับวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็ว! 📢🔔 Cr.โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ #การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)
🚩จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2564🚩 🌲ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด🌲 🌲ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ 🌲 🌲กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช🌲 #ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ
8 มกราคม 2565 วันเด็กปีนี้ 🎊 👧🏻พาเด็กๆ 🧒🏻 ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ศึกษาธรรมชาติ ดูนก🦜 ดูผีเสื้อ🦋 สัตว์ต่างๆ🦌🐾 เสริมสร้างการเรียนรู้ 🤓 สร้างรอยยิ้ม 😁เสียงหัวเราะ 😆 🤿🌳 ทำกิจกรรมด้วยความปลอดภัยกันนะคะ สำคัญที่สุดคือในยุคโควิด เน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย😷 ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่าง #รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคม
ฝากติดตามด้วยนะคร้าาาา^^ https://www.facebook.com/parkrescue4trat/
เรื่องมันเกิดจากการที่งูเหลือมเข้าไปแดกไก่ในเล้ามัน มันเลยจับงูมาเชือดแล้วอัพคลิปลงในกลุ่มๆนึง โพสก็ประมาณว่า เจองูเข้ามากินไก่ จะทำยังงัยดีครับ ถ้ามันเป็นโพสที่ไม่มีคลิปมันก็คงไม่เตะตาจนตาแตก แต่โพสนั้นมันดันลงคลิปการเชือดงูไปด้วย บางคนอาจจะเฉยๆกับการที่สัตว์ตัวนึงถูกฆ่า เพราะเข้าไปทำลายทรัพย์สิน(ไก่)ของคนๆนั้น แต่!! มึงอย่าลืมว่างูเหลือมมันเป็นสัตว์คุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองสัตว์ป่า ในข้อที่ 4 สัตว์เลื้อยคลาน63ชนิด แล้วการที่มึงสังหารแดก หรือสังหารเล่น หรือทำส้นตีนอะไรเพื่อสนองอะไรของมึงก็ตาม มันก็จะทำให้มึงต้องโทษตามพรบ.คุ้มครองสัตว์ ต้องระวางโทษจำคุก 4 ปี หรือปรับ 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ว่าไงท่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช //004