ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหา

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหา ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล AAALAC ทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง ตามหลักการ OECD GLP ห้องปฎิบัติการ เป็นสมาชิก ICLAS บริหารจัดการทุกพื้นที่ ตามมาตรฐานสากล AAALAC, ISO9001, OHSAS18001
(6)

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์ฯ มีระบบสื่อสารผ่านทาง line connect สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการโทร. 0-2441-9699 (สายตรง)086-069-5552 อีเมล. nla...
20/01/2021

ศูนย์ฯ มีระบบสื่อสารผ่านทาง line connect
สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
โทร. 0-2441-9699 (สายตรง)
086-069-5552
อีเมล. [email protected]
มาเพิ่มเราเป็นเพื่อนนะครับ
Line ID: @342dwjzu

การวางยาสลบสัตว์ทดลอง (ตอนที่ 2 ) นอกจากยาสลบชนิดฉีดแล้ว ยังมียาสลบอีกชนิดหนึ่ง คือ ยาสลบชนิดดมสลบ ยาดมสลบที่นิยมใช้ในหน...
05/01/2021

การวางยาสลบสัตว์ทดลอง (ตอนที่ 2 ) นอกจากยาสลบชนิดฉีดแล้ว ยังมียาสลบอีกชนิดหนึ่ง คือ ยาสลบชนิดดมสลบ ยาดมสลบที่นิยมใช้ในหนูเมาส์และหนูแรทได้แก่ Ether และ Halothane
ผู้สนใจอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3pPY9xY
.
#ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยมหิดล #งานบริการวิชาการ #งานวิจัย #National #Laboratory #Animal #Center #mahidolUniversity #Mahidol #MU #University #การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

Photos from ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล's post
31/12/2020

Photos from ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล's post

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ไ...
30/12/2020

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดการประชุม การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นางวิภาณี ชินชำนาญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
และ สพ.ญ.พนิดา บุตรรัตน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่าย
สุขภาพสัตว์ทดลอง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination) .หนูแรท (Rat) ถ้าหนูแรกเกิดหรืออายุเพียงไม่กี่วัน จะใช้การเปรียบเทียบระยะห่...
24/12/2020

การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)
.
หนูแรท (Rat)
ถ้าหนูแรกเกิดหรืออายุเพียงไม่กี่วัน จะใช้การเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างอวัยวะเพศ (Genital papilla) และทวารหนัก (Anus) โดยในเพศผู้จะมีระยะห่างมากกว่าเพศเมียประมาณ 2 เท่า และในหนูโตสามารถแยกเพศได้ง่าย เนื่องจากเพศผู้จะมีอัณฑะ (Testes) ที่อยู่ภายใน ถุงหุ้ม ( Scrotum) อย่างเห็นได้ชัด
.
หนูเมาส์ (Mouse)
การจำแนกเพศในหนูเมาส์ มีลักษณะเช่นเดียวกับหนูแรท คือ ใช้การเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างอวัยวะเพศ (Genital papilla) และทวารหนัก (Anus) โดยในเพศผู้จะมีระยะห่างมากกว่าเพศเมียประมาณ 2 เท่า และในหนูโตสามารถแยกเพศได้ง่ายเนื่องจากเพศผู้จะมีอัณฑะ (Testes) ที่อยู่ภายในถุงหุ้ม (Scrotum) อย่างเห็นได้ชัด
.
ส่วนใน หนูตะเภา (Guinea pig) และ กระต่าย (Rabbit) แยกเพศอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/30MXvr7
.
#ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยมหิดล #งานบริการวิชาการ #งานวิจัย #National #Laboratory #Animal #Center #mahidolUniversity #Mahidol #MU #University

18 ธันวาคม 2563     ดร. สุมล ปวิตรานนท์ Lead Inspector, ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ (Inspector) ดร.นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒ...
18/12/2020

18 ธันวาคม 2563
ดร. สุมล ปวิตรานนท์ Lead Inspector, ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ (Inspector) ดร.นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ (Inspector) และ น.ส.ธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์ (Coordinator) จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลตรวจประเมิน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นหน่วยงานศึกษาวิจัย/พัฒนา ตามหลักการ OECD GLP ซึ่งศูนย์ฯ ได้รับ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การตรวจครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบประจำ (Routine Inspection) เพื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียน
โดยมี น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ สพ.ญ. พนิดา บุตรรัตน์, ดร. ภัสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว SD และ
ทีมบุคลากร เข้ารับฟังข้อสรุปผลการตรวจ โดยการตรวจในครั้งนี้ เริ่มดำเนินการตรวจ ตั้งแต่ วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

วิธีการทดสอบและการเลือกขนาดสาร สำหรับการประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางปาก ด้วยวิธี Class Method.หลักเกณฑ์การเลือกขนาดสา...
18/12/2020

วิธีการทดสอบและการเลือกขนาดสาร สำหรับการประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางปาก ด้วยวิธี Class Method
.
หลักเกณฑ์การเลือกขนาดสารทดสอบเริ่มต้น ต้องอ้างอิงจากงานวิจัยหรือการทดสอบในอดีต โดยเน้นที่ข้อมูลการตายหรือความเป็นพิษเฉียบพลัน หากไม่เคยศึกษามาก่อน แนะนำให้เริ่มที่ 300 มก./กก. น้ำหนักตัว
.
แต่หากเป็นสารที่เคยศึกษาแล้ว พบว่ามีความปลอดภัยสูงหรือไม่มีความเป็นพิษ แนะนำให้เริ่มที่ขนาดสูงสุด (Limit dose)
.
ขนาดสูงสุดถูกควบคุมให้มี 2 ค่าคือ 2,000 และ 5,000 มก./กก. น้ำหนักตัว ไม่สามารถใช้ขนาดที่สูงกว่านี้ได้แล้ว
.
สำหรับการทดสอบ Acute Oral Toxicity Testing แบบ Class Method การจะเลือกว่าจะเริ่มที่ 2,000 หรือ 5,000 ให้อ้างอิงจากข้อมูลเป็นหลัก
.
โดยสารสดสอบที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องใช้มากกว่า 2,000 มก./กก. นำหนักตัว จึงจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม จึงให้เริ่มทดสอบที่ 5,000 มก./กก. น้ำหนักตัว
.
ทั้งนี้ต้องผ่านการทบทวนจาก "คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง" เสียก่อน
.
อ่านบทความเพิ่มเติม https://bit.ly/34f4lXW
.
สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ...
??โทร. 0-2441-9699 (สายตรง), 086-069-5552
?? อีเมล. [email protected]
? Line ID: @342dwjzu
https://lin.ee/u1s6x1U
.
#ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยมหิดล #งานบริการวิชาการ #งานวิจัย #National #Laboratory #Animal #Center #mahidolUniversity #Mahidol #MU #University #ทดสอบ #สมุนไพร #เวชภัณฑ์ #เครื่องสำอางค์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์ #คลังความรู้

17/12/2020
การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก คือ การทดสอบเพื่อวัดผลกระทบต่อกลไกชีวภาพแบบเฉียบพลัน จากการป้อนสารทดสอบเพียงครั้งเด...
16/12/2020

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก คือ การทดสอบเพื่อวัดผลกระทบต่อกลไกชีวภาพแบบเฉียบพลัน จากการป้อนสารทดสอบเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งภายใน 24 ชั่วโมง (OCED/GLP,2001) แล้วเก็บข้อมูลอัตราการตาย (Mortality Rate) อัตราการป่วย (Morbidity) และอัตราการป่วยตาย (Fatality Rate) ผลการทดสอบสามารถ จัดระดับความเป็นพิษของสารทดสอบได้ตามระบบ Globally Harmonized System (GHS) และประมาณค่า LD50 (LD50 cut off) ได้ ข้อมูลจากการทดสอบมีประโยชน์ต่อกรรมวิธีการผลิต การจัดการสารทดสอบ และการนำสารทดสอบไปใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
.
การทดสอบ Acute Oral Toxicity มี 3 วิธี คือ Fixed Dose, Up and Down method และวิธีที่นิยมมากที่สุดคือ Class Method
.
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมที่ Link นี้เลยค่ะ https://bit.ly/2K1w07J
.
สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ...
📞โทร. 0-2441-9699 (สายตรง), 086-069-5552
📧 อีเมล. [email protected]
✅ Line ID: @342dwjzu
https://lin.ee/u1s6x1U
.
#ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยมหิดล #งานบริการวิชาการ #งานวิจัย #National #Laboratory #Animal #Center #mahidolUniversity #Mahidol #MU #University #ทดสอบ #สมุนไพร #เวชภัณฑ์ #เครื่องสำอางค์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์ #คลังความรู้

การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทดลอง.    การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในงานวิจัย เนื่องจากเป็นตัวเชื...
08/12/2020

การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทดลอง
.
การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในงานวิจัย เนื่องจากเป็นตัวเชื่อมโยงตัวอย่างที่ทำการเก็บจากสัตว์ทดลอง ข้อมูลที่เก็บจากสัตว์ทดลอง ไปยังตัวสัตว์ทดลองนั้นๆ ซึ่งในการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทดลอง โดยทั่วไปจะต้องมีการจับบังคับสัตว์ทดลองและการทำเครื่องหมายประจำสัตว์ทดลองอาจส่งผลให้สัตว์เกิดการเจ็บปวด หรือไม่สบายตัวได้ และบางครั้งในการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทดลองอาจจะส่งผลกระทบแบบเรื้อรังต่อสัตว์ได้ โดยมีรายงานที่ระบุถึงผลกระทบดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราการตาย ก่อให้เกิดโรค เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อของสัตว์ เกิดการอักเสบ และอาจก่อให้เกิดเนื้องอกในตำแหน่งที่มีการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทดลองได้ ....
.
ซึ่งการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทดลองมีหลายวิธี
.
1.การโกนหรือตัดขน
2.การใช้ปากกาเมจิกแต้มที่ขนหรือที่ผิดหนัง
3.วิธีการฉีดสี หรือน้ำหมึกเข้าใต้ผิวหนัง
4.ป้ายติดหู
5.การสัก
6.ไมโครชิป
7.การเจาะใบหู
8.การตัดปลายนิ้วเท้า
.
อ่านรายละเอียดของบทความเพิ่มเติม https://bit.ly/3jOMQTr
.
สอบถามสินค้าและบริการเพิ่มเติม
โทร. 0-2441-9699, 086-069-5552
อีเมล. [email protected]
Line ID: @342dwjzu
.
#ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยมหิดล #งานบริการวิชาการ #งานวิจัย #National #Laboratory #Animal #Center #Mahidol #MU #คลังความรู้

การบริหารยาเข้าสู่สัตว์ทดลอง (Drug Administration)เป็นการนำสารเข้าไปในเนื้อเยื่อ หลอดเลือด หรือช่องว่างในร่างกาย โดยทั่ว...
04/12/2020

การบริหารยาเข้าสู่สัตว์ทดลอง (Drug Administration)
เป็นการนำสารเข้าไปในเนื้อเยื่อ หลอดเลือด หรือช่องว่างในร่างกาย โดยทั่วไปแบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก
ได้แก่
.
1. การให้ยาดมสลบ (Inhalation) นิยมใช้ในการวางยาสลบสัตว์ทดลองด้วยก๊าซ หรือในกรณีมีการติด
เชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ โดยยาจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก และเส้นเลือดในปอดจะดูดซึมไอระเหยของ
ยาสลบ และนำพาสารไปที่สมอง เพื่อสั่งการเป็นอันดับแรก
.
2. การให้ยาเฉพาะที่ภายนอกร่างกาย (Topical) การให้ยาสัมผัสกับร่างกายสัตว์ภายนอกร่างกายโดยตรง
เช่น ตำแหน่ง ตา หู ผิวหนัง หรือขนสัตว์ โดยตัวยามักอยู่ในรูปครีม ขี้ผึ้ง ของเหลว ผงแป้ง ละอองสเปรย์
รวมไปถึงในสัตว์น้ำอาจใช้วิธีให้ยา โดยละลายในน้ำที่สัตว์อาศัย
.
3. การให้ยาทางปาก (Oral) คือการให้ยาเข้าช่องทางปาก โดยการป้อนผ่านท่อ/เข็มฉีดยา หรือผสมตัว
ยาในอาหารหรือน้ำดื่มที่สัตว์ทดลองกิน
.
4. การให้ยาทางทวาร (Rectal) คือ การให้ยาเข้าสู่ร่างกายทางรูทวารของสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น สุนัข แมว
หรือสัตว์ตระกูลลิง โดยตัวยาจะถูกดูดซึมเข้าสู้เส้นเลือดร่างกายผ่านทางเยื่อบุผิวหนังอ่อน
.
5. การให้ยาทางการฉีด (Parenteral) คือ การให้ยาเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีดสารเข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้
ยาดูดซึมเข้าสู่เลือดได้เร็วกว่าวิธีการให้ยาผ่านระบบทางเดินอาหาร
.
อ่านบทความเพิ่มเติมที่ ... https://bit.ly/3g9qR9u
.
สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ...
📞โทร. 0-2441-9699 (สายตรง), 086-069-5552
📧 อีเมล. [email protected]
✅ Line ID: @342dwjzu
https://lin.ee/u1s6x1U
.
#ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยมหิดล #งานบริการวิชาการ #งานวิจัย #National
#Laboratory #Animal #Center #mahidolUniversity #Mahidol #MU #University #ทดสอบ
#สมุนไพร #เวชภัณฑ์ #เครื่องสำอางค์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์ #คลังความรู้

การการุณยฆาต (Euthanasia) ในสัตว์ทดลอง โดยการใช้วิธีทางกายภาพ (Physical Method) คือ การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบโดยที่ไม่มีก...
03/12/2020

การการุณยฆาต (Euthanasia) ในสัตว์ทดลอง โดยการใช้วิธีทางกายภาพ (Physical Method) คือ การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบโดยที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการเหนี่ยวนำให้สัตว์หมดความรู้สึกตัว เพื่อหลีกเลี่ยงในกรณีที่สารเคมีอาจจะไปมีผลรบกวนการทดลองหรือวิจัยบางอย่างได้
.
วิธีการุณยฆาตสัตว์ทดลองโดยวิธีทางกายภาพ ได้แก่
.
1. การดึงคอ (Cervical dislocation) เป็นวิธีที่เหนี่ยวนำให้สัตว์หมดความรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีการ ตกค้างของยาหรือสารเคมีที่อาจไปรบกวนเนื้อเยื่อของสัตว์ นิยมใช้ในการการุณยฆาตสัตว์ปีก หนูเมาส์ หนูแรท ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 200 กรัม และกระต่ายที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1 กิโลกรัม
.
2. การตัดคอ (Decapitation) ใช้ในงานวิจัยที่ไม่ต้องการให้มียาหรือสารเคมีไปรบกวนเนื้อเยื่อ และของเหลวในร่างกาย อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อสมอง โดยนิยมใช้ในการการุณยฆาตสัตว์ทดลองประเภทสัตว์ฟันแทะ เช่น หนูเมาส์ หนูแรท และกระต่ายขนาดเล็ก
.
3.การใช้รังสีไมโครเวฟ (Microwave irradiation) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยทางระบบประสาท เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อ และเมตาบอลิซึมของสมอง โดยจะเหนี่ยวนำให้สัตว์ตายอย่างรวดเร็วโดยการให้ความร้อนผ่าน ไปยังส่วนสำคัญของสมอง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีราคาสูง และต้องออกแบบมาสำหรับการุณยฆาตในหนูเมาส์และหนูแรทเท่านั้น หรือในกระต่ายที่มีน้ำหนักไม่เกิน 300 กรัม
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/38Pdf1H
.
สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ...
📞โทร. 0-2441-9699 (สายตรง), 086-069-5552
📧 อีเมล. [email protected]
✅ Line ID: @342dwjzu
https://lin.ee/u1s6x1U
.
#ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยมหิดล #งานบริการวิชาการ #งานวิจัย #National #Laboratory #Animal #Center #mahidolUniversity #Mahidol #MU #University #ทดสอบ #สมุนไพร #เวชภัณฑ์ #เครื่องสำอางค์ #อุปกรณ์ทางการแพทย์ #คลังความรู้

กระบวนการในการวางยาสลบสัตว์ทดลองนั้น จะช่วยลดความเจ็บปวดและความเครียดให้กับสัตว์ทดลองในช่วงการปฏิบัติการ องค์ประกอบและกา...
02/12/2020

กระบวนการในการวางยาสลบสัตว์ทดลองนั้น จะช่วยลดความเจ็บปวดและความเครียดให้กับสัตว์ทดลองในช่วงการปฏิบัติการ องค์ประกอบและการ
เตรียมการต่างๆ มีอะไรบ้างนั้น สามารถอ่านข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/371sFz1
.
#ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยมหิดล #งานบริการวิชาการ #งานวิจัย #National #Laboratory #Animal #Center #mahidolUniversity #Mahidol #MU #University #คลังความรู้

วันที่ 26 พ.ย. 2563 นางวิภาณี ชินชำนาญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...
26/11/2020

วันที่ 26 พ.ย. 2563 นางวิภาณี ชินชำนาญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมถวายดอกไม้ ปัจจัย แด่ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้มีขบวนแห่อัญเชิญไปตามคณะ สถาบันต่างๆ ได้สักการะบูชาเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนนำไปประดิษฐาน ณ มณฑป บริเวณ ด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามพระพุทธรูปที่จะจัดสร้างนี้ ว่า “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ซึ่งหมายถึง “พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ นอกจากนั้น ยังพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พระราชทานนามว่า “หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์” (ตามสร้อยพระนามาภิไธย) และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดิษฐานที่หน้าบันของหอพระเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป
สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างองค์พระและหอพระ โดย มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

http://foundation.mahidol.ac.th/65HRHprincess/index.php?fbclid=IwAR2ZWU7MPGkKce_y7KcAti4_PIuRbefoaaP0LwRpJG8vOONkg0NO6_LI_f4

20 ต.ค. 2563   นางวิภาณี ชินชำนาญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าแสดงความยินดีและร่วมทำบุญ กับ สถาบันแห่งชาต...
20/10/2020

20 ต.ค. 2563
นางวิภาณี ชินชำนาญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าแสดงความยินดีและร่วมทำบุญ กับ สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 23 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนรับมอบทุนสนับสนุนเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic...
09/09/2020
Thailand joins OECD agreement on mutual acceptance of chemical safety data - OECD

ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD) ให้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแบบสมบูรณ์ของระบบการยอมรับข้อมูลร่วมกัน (Mutual Acceptance of Data; MAD) ในการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีในระดับก่อนคลินิก (Pre-clinic) ภายใต้เงื่อนของการดูแลสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมระดับ Government to Government ส่งผลต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง
การมีส่วนร่วมในระบบการยอมรับข้อมูลร่วมกัน กำหนดให้ต้องมีห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบตามหลักการ OECD GLP และคุณภาพของข้อมูลต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานศึกษาวิจัย (Compliance Monitoring Authority; CMA) ซึ่งระบบการยอมรับข้อมูลร่วมกัน ช่วยให้ประเทศสมาชิก OECD สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยของสารเคมีในระดับก่อนคลินิก ที่ได้จากห้องปฏิบัติการ GLP โดยไม่ต้องทำซ้ำ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมไปถึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ ในปัจจุบันจะได้รับการยอมรับในประเทศสมาชิกทั้งหมด 44 ประเทศ
โดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ในขอบข่ายการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการตามหลักการ OECD GLP อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในขอบข่ายอื่น ๆ ต่อไป

Thailand has joined the OECD system for the Mutual Acceptance of Data (MAD) in the Assessment of Chemicals, ensuring that its non-clinical safety data related to the protection of human health and the environment will be accepted by all 44 countries adhering to MAD.

ขอแสดงความยินดี กับดร.ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2563ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุ...
26/08/2020

ขอแสดงความยินดี กับดร.ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2563
ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมื่อ 26 ส.ค. 2563 ดร.ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว นักวิจัยของ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ DMSc award ประจำปี 2563 จากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภทการพัฒนาการบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

23 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี จาก ร...
23/07/2020

23 กรกฎาคม 2563
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี จาก รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในโอกาส ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรร...
14/07/2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของส่วนงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงการบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID-19 ของส่วนงานในประเด็นต่างๆ

วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหา...
25/05/2020

วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 08.00 น.
ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ ซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย พร้อมกันนี้ นางวิภาณี ชินชำนาญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ และผู้แทนส่วนงาน เข้าร่วม ปลูกต้นไม้อีกหลายชนิด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณ หน้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

03/04/2020
27/03/2020

27 มีนาคม 2563
ถ้อยแถลง ...ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีแนวโน้มที่ความรุนแรงและการแพร่ระบาดจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นจากการที่ภาครัฐได้ยกระดับการควบคุมสถานการณ์โดยใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
อนึ่งศูนย์ฯ มีภารกิจหลักในการผลิตและให้บริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ การบริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ OECD GLP ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการดำเนินการที่มีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดและต้องมีลักษณะการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
ศูนย์ฯ ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในสภาวการณ์ฉุกเฉิน 3
ระดับแผนการดำเนินงานในสภาวการณ์ฉุกเฉิน ระดับที่ 1 เป็นการเตรียมการและเฝ้าระวัง มีการเก็บสะสม อาหาร วัสดุรองนอนและอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการผลิตสัตว์ทดลองให้เพียงพอ อย่างน้อย 60 วัน
แผนการดำเนินงานในสภาวการณ์ฉุกเฉิน ระดับที่ 2 เริ่มดำเนินการภายหลังจากที่พบว่าประเทศไทย มีการระบาดระยะที่ 3 ที่มีการระบาดเริ่มแพร่หลาย แต่ยังไม่มีคำสั่งปิดกั้นพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งนี้ จะเพิ่มมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด
แผนการดำเนินงานในสภาวการณ์ฉุกเฉิน ระดับที่ 3 เริ่มดำเนินการภายหลังจากที่มีการประกาศ ปิดกั้นหรือควบคุมพื้นที่ ในการดำเนินงาน เป็นต้น
ในการดำเนินการตามแผนฯ ระดับ 3 นี้ ศูนย์ฯ ใช้อาสาสมัครในแต่ละหน่วยเท่าที่จำเป็น สำหรับให้การดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนบุคลากรอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากนี้ จะทำงานที่บ้าน (Work from home) โดยอาสาสมัครทุกคนจะเข้ามาดำเนินการและดำรงชีวิตอยู่ภายในศูนย์ฯ ซึ่งอาสาสมัครทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการตรวจ คัดกรองสุขภาพโดยการวัดอุณหภูมิทุกวัน และไม่อนุญาตให้มีคนหรือรถเข้าออกได้ ในบางภารกิจที่มีความจำเป็นต้องมีบุคลากรเข้ามาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฯ จะดำเนินการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม และมีการแยกพื้นที่การทำงานที่ชัดเจนโดยไม่ให้ปะปนกัน
ทั้งนี้ มาตรการในการดำเนินการอย่างเข้มงวดนี้ ก็เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถ ดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อให้การบริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ OECD GLP ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ที่อยู่

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลา
Bangkok
73170

รถประจำทางจากพาต้า สาย 124 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 125 115 จากปากเกร็ด ศาลายา 388

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 441 9342

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหา:

วิดีโอทั้งหมด

ผลิต บริการสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล และบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP ได้รับการจดทะเทียนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ และการสอนด้านชีวการแพทย์

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรอง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP ในด้าน การศึกษาพิษวิทยา (Toxicity Studies) ของสารทดสอบในขอบข่าย --ยาและเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical) --ยาสำหรับสัตว์ (Veterinary drug) --วัตถุเจือปนในอาหาร (Food additive) --วัตถุเจือปนในอาหารสำหรับสัตว์ (Feed additive) หมายเลข GLP number 23/58 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Weifo ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง.. เทียบค่าความชื้น..id line:weifo1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..สอบถาม id line:weifo1
ขอส่งบัตรคำอวยพรปีใหม่มาให้ทุกท่าน ...สวัสดีปีใหม่ 2562...