Clicky

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรก

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรก สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดเหมือนปกติ

🎉🎉🎉 ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อผยแพร่ประชาสัมพันธ์...
12/05/2022

🎉🎉🎉 ประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
ภายใต้หัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอรณรงค์ให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิประโยชน์และหน้าที่ตามกฏหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง

สำนักงานประกันสังคมขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ หรือเกียรติบัตร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงาน
ประกันสังคมภายใต้หัวข้อ “กํารสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และกํารรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40”
ข้อมูลเพิ่มเติม : สแกน QR CODE ด้านล่าง

🎉🎉🎉 ประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
ภายใต้หัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอรณรงค์ให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิประโยชน์และหน้าที่ตามกฏหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง

สำนักงานประกันสังคมขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ หรือเกียรติบัตร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงาน
ประกันสังคมภายใต้หัวข้อ “กํารสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และกํารรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40”

ข้อมูลเพิ่มเติม : สแกน QR CODE ด้านล่าง

📣📣 ประชาสัมพันธ์SINGHA BIZ COURSE 2022หลักสูตรฝึกงานสุดเจ๋งของสิงห์  เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ไม่จำกัดสาขาวิชา เข้าสู่...
11/05/2022

📣📣 ประชาสัมพันธ์

SINGHA BIZ COURSE 2022
หลักสูตรฝึกงานสุดเจ๋งของสิงห์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ไม่จำกัดสาขาวิชา เข้าสู่ The Adaptive Workforce ฝึกงานให้ “เก่ง-เลือก-ได้” กับ 2 เดือนที่จะให้ทั้ง Mindset และ Skill Sets ผ่าน Project-based Learning ที่หลากหลาย ทำให้น้อง ๆ ปี 3 และ ปี 4 พร้อมทำงานได้ทันที และเป็นที่ต้องการของทุก Workplace Environment

เพราะคนปรับตัวเก่งเท่านั้น ที่มี “โอกาส” เลือกได้ นักศึกษา ปี 3-4 ที่สนใจฝึกงาน ให้ “เก่ง-เลือก-ได้” สมัครสอบคัดเลือกได้ที่
www.singhabizcourse.com
หรือโทร . 082-201-1212
วันนี้ – 13 พ.ค. นี้เท่านั้น

*Tips จากพี่ Hops
ปีนี้รอบแรกต้องแนบ Resume'
Port Folio (ถ้ามี) และ Clip แนะนำตัว (ถ้ามี)
ยิ่งทำให้พี่ ๆ รู้จักน้องมากเท่าไหร่
โอกาสยิ่งเป็นของน้องๆ มากขึ้นนะครับ

#SinghaBizcourse #SBC #SBC2022
#ฝึกงาน #การฝึกงานที่ได้มากกว่า_คิด
#ฝึกแล้วทำงานเก่ง #ฝึกแล้วเลือกงานได้
#การฝึกงานที่ฝึกให้กล้าคิดกล้าปฏิบัติ
#ประสบการณ์สิงห์ประสบการณ์จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SinghaBizCourse/

📣📣 ประชาสัมพันธ์ มาแล้ว !! 🎉 โอกาสสำหรับน้องๆ นักศึกษา 👩‍🎓👩‍🎓 📌 3 กิจกรรม 📌 พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับ...
08/05/2022

📣📣 ประชาสัมพันธ์ มาแล้ว !! 🎉 โอกาสสำหรับน้องๆ นักศึกษา 👩‍🎓👩‍🎓

📌 3 กิจกรรม 📌 พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565
ที่มาพร้อมกับ
✅ โอกาสด้านการฝึกประสบการณ์ 🎀
✅ 💸เงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา 💸

สมัครฟรี !! 🎉

มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ TMA www.tma.or.th ผู้จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565 จัดให้มีกิจกรรม 3 รายการ เพื่อสนับสนุนภาคการศึกษา และเชื่อมความคิดจากวิชาการสู่ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต

ขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา ท่านคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านสามารถเลือกกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

1. กิจกรรม TMA Project - Based Management Junior 2022 (เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด ได้ฝึกงานปฏิบัติงานโครงการฯ สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง ในโครงการฯ สำคัญระดับประเทศต่างๆ ที่ TMA จัดขึ้นตลอดทั้งปี และมีเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ฝึกงาน

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

2. กิจกรรม Chicken Run : Enterprise of the Future ( มิถุนายน – กันยายน)
ค่ายบ่มเพาะและการประกวด มุ่งพัฒนาทักษะความรู้และสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะ การเรียนรู้และการให้คำแนะนำจากผู้นักธุรกิจ ผู้บริหาร ซึ่งมีประสบการณ์จริง โดยมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์สินค้าและบริการแบบ Start Up สำหรับทีม นิสิต นักศึกษา สำหรับทีมที่เข้ารอบแต่ละทีมจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษาและโอกาสสำคัญร่วมโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในเครือข่ายบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชิก TMA

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

2. กิจกรรม Knowledge Sharing : Journey to Success ( มิถุนายน – ธันวาคม) สัมมนาฟรี ! ในเรื่องการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจสมัยใหม่โดยผู้ประกอบการจริง ผู้บริหารและนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เปิดรับเฉพาะ นิสิต นักศึกษา ท่านคณาจารย์ เท่านั้น

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

- สอบถามรายละเอียด / ส่งใบสมัคร ได้ที่
คุณปัณฑิตา สังกะเทศ
Email: [email protected] / Mobile : 061-774-7421
คุณกนิษฐา รักษาเขตต์
Email: [email protected] / Tel 02 319 7677 ต่อ 299

Thailand Management Association (TMA) 276 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Ramkhamhaeng Rd. Plubpla, Wangthonglang,
Bangkok 10310

โครงการ RMUTP Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมก...
04/05/2022

โครงการ RMUTP Startup Thailand League
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดำเนินการจัดกิจกรรม RMUTP Sandbox Camp
จุดไอเดีย สร้างฝันธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “RMUTP Startup Thailand League 2022”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม และอาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (Startup) และนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก มุ่งเน้นให้การสนับสนุนเยาวชน และสถาบันการศึกษาก้าวหน้าไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation) โดยการจัดตั้งโปรแกรมเพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Accelerator Program) เพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐาน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะ Pre-Seed ผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor)

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ด้าน Business IDEA Generator “กระชากความคิด สู่ธุรกิจนวัตกรรม”
จากวิทยากรคุณวินิจ ลิ่มเจริญ CEO & Founder (We Chef (Thailand) Co., Ltd.)
และฝึกอบรมกลุ่มปฏิบัติ หัวข้อล เรื่อง “Lean Canvasล เทคนิคสู่ความสำเร็จ” จากวิทยากรคุณอานนท์ บุญยประเวศ CEO & Co-Founder (Tech Farm Co., Ltd.)
คุณณครินทร์ เลิศนามวงศ์ CEO & Co-Founder (Innovation Plus Co., Ltd.)
ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

หมายเหตุ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้มีการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จากองค์การเภสัชกรรม ทั้งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ

ที่มา :งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

โครงการค่ายสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ...
01/05/2022

โครงการค่ายสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านความคิด และการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีของนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้มีการสานต่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดผลดีต่อทางมหาวิทยาลัยฯ โดยภายในโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี, การบรรยายพิเศษเรื่อง โครงสร้างมหาวิทยาลัยและงานกิจกรรมสโมสร, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และลายพฤติกรรม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ, กิจกรรมกลุ่มการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การคิดแผนกิจกรรมและการนำเสนอแผนกิจกรรม” และ “ทักษะการทำงานเป็นทีม จัดงาน Event ผ่านสถานการณ์จำลอง”, การอบรมเชิงปฏิบัติการ (บรรยาย) หัวข้อ เรื่อง การพัฒนาทางด้านความคิดและการสื่อสาร และพิธีส่งมอบธง โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565 ณ The Regent Cha Am Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้มีการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จากองค์การเภสัชกรรม ทั้งก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังจากการเข้าร่วมโครงการ

จัดโครงการโดย : งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

นับเวลาถอยหลัง อีก 4 วัน เท่านั้น📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ‼️ทุกคณะ‼️เข้าร่วมโครงการ “RMUTP Startup Thailand League 2022” ...
28/04/2022

นับเวลาถอยหลัง อีก 4 วัน เท่านั้น
📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ‼️ทุกคณะ‼️
เข้าร่วมโครงการ “RMUTP Startup Thailand League 2022”
กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรม & กิจกรรม “RMUTP Sandbox Camp จุดไอเดีย สร้างฝันสู่ธุรกิจนวัตกรรม”

📍สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 คลิกที่นี่⬇️
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSestIYAVjAnBi3UZs8UryNH0bzfl4EnMcrqRlJfW38dPdCiog/viewform

📍รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่⬇️
https://drive.google.com/file/d/1AhTis3e19Qb_6_bT7d3I1oGps8mxP3je/view?usp=sharing

📍ข้อมูลกำหนดการของโครงการฯ คลิกที่นี่⬇️
https://drive.google.com/file/d/1S7O4rh_L-4m4UathIh8Qu4G47uvYdI5W/view?usp=sharing

☎️สอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม) ได้ที่ ⬇️
งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
📞โทร. 02-665 3555 ต่อ 2401 (คุณอัจฉรา)

ประกาศจาก กยศ. คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ในปีการศึกษา 2565
21/04/2022

ประกาศจาก กยศ. คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ในปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครแล้ว !!  🚨💜👉คอร์สอบรมในโครงการพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร RMUTP Young Generation 20228 คอร์สโดนใจ ที่ยกมาให้ได้...
21/04/2022

เปิดรับสมัครแล้ว !! 🚨💜👉คอร์สอบรมในโครงการพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร RMUTP Young Generation 2022
8 คอร์สโดนใจ ที่ยกมาให้ได้เรียนกันแบบฟรีๆ พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรม
(ลงทะเบียนสมัครเฉพาะรายวิชาที่สนใจได้)

หมวดภาษา(Online)🤘 :
- English Preparation 🇬🇧 (จำกัด 60 ที่นั่ง) 5-6 พฤษภาคม 2565 โดย พี่เกรซ Lively English - พิชามญชุ์ ปาละธนิต
เปลี่ยนความคิด เข้าใจมุมมองการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละสายอาชีพ , เทคนิคการออกเสียงและฟังภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา How to Sound like a Native Speaker , สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับงานบริการ (Basic English Conversation for Customer Service) ,เทคนิคการสัมภาษณ์และนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ และ Toeic Preparation
- Chinese for Communication 🇨🇳 (จำกัด 60 ที่นั่ง) 9-10 พฤษภาคม 2565 โดย เหล่าซือปอ -อ.ทิพย์อาภา ศรีรัตนะ
เรียนรู้หลักการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีนเบื้องต้น และฝึกเทคนิคการพูด การออกเสียง และบทสนทนาเบื้องต้น จนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ได้
- Learn KOREA 🇰🇷 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร (จำกัด 60 ที่นั่ง) 11-12 พฤษภาคม 2565 โดย พี่นุ่น SEOUL HI - อ.ดร.กรนภา บุญพิสุทธิ์ศิลป์
เรียนรู้หลักการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น และฝึกเทคนิคการพูด การออกเสียง และบทสนทนาเบื้องต้น จนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ได้

หมวดการเงินและธุรกิจ(Online) :
-How to Build your BRAND 🖋เทคนิคสร้างแบรนด์ให้ปัง(จำกัด 60 ที่นั่ง) 17-18 พฤษภาคม 2565 โดย อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์
อยากเป็นเจ้าของแบรนด์สุดต๊าช ต้องรู้อะไรบ้าง , มองการตลาดอย่างไรให้เริศ เติมความรู้ให้ครบจบเรื่องแบรนด์ พร้อมกิจกรรม workshop แบบจอยๆ แต่ไม่กร่อย ปังให้สุด ไม่มีบ้ง
-Money Healthy 💸 เตรียมสุขภาพการเงินให้พร้อม (จำกัด 60 ที่นั่ง) 19 พฤษภาคม 2565 โดย เพจ aomMoney
เรียนรู้เทคนิคการวางแผนบริหารและออมเงินส่วนบุคคลเพื่อความมั่งคั่ง พร้อมความรู้เรื่องการลงทุนและการจัดการภาษี

หมวด IT (Online) :
-มือใหม่ตัดต่อ video แบบง่ายๆ 📽(จำกัด 60 ที่นั่ง) 20 พฤษภาคม 2565 โดย คุณปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
ทำความรู้จักกับโปรแกรมและเครื่องมือเบื้องต้น, เทคนิคเพิ่มลูกเล่นให้น่าสนใจ
-Microsoft office เพื่อการทำงาน 💻 (จำกัด 60 ที่นั่ง) 23-24 พฤษภาคม 2565 โดย คุณกรวินท์ วินิชาคม
เรียนรู้การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน และเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การทำงานง่ายมากขึ้น

หมวดพัฒนาตนเอง (On-Site):
-การพัฒนาบุคลิกภาพ 🧘‍♀🧘🧘‍♂(จำกัด 30 ที่นั่ง) 26-27 พฤษภาคม 2565 โดย คุณแซน - ชัญญพัชร์ อัศวพรวิพุธ
การปรับทัศนคติให้เป็นบวกในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี,เทคนิคการปรับการแต่งกายให้เป็นมืออาชีพ ทราบหลักพื้นฐานการแต่งกาย,การวิเคราะห์บุคลิกภาพและสไตล์ของตนเองและผู้อื่น เพื่อปรับตัวให้อีกฝ่ายประทับใจ, การสร้างบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ เคล็ดลับการแต่งกายให้สมกับบุคลิกอย่างมืออาชีพ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 เมษายน 2565
https://web.rmutp.ac.th/atcode/training_std-dev64_phase1/login.php

#RMTUP
#dekRMUTP
#RMUTPYoungGen2022🚨

ขอเชิญนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP You...
21/04/2022

ขอเชิญนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Young Generation ปี 2565
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet และ อบรม On-site ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 5 - 27 พฤษภาคม 2565

🌟 หมวดภาษา(Online)
- English Preparation (จำกัด 60 ที่นั่ง)
วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565
- Chinese for Communication (จำกัด 60 ที่นั่ง)
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565
- Learn KOREA ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร (จำกัด 60 ที่นั่ง)
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565
🌟 หมวดการเงินและธุรกิจ(Online)
- How to Build your BRAND 🖋เทคนิคสร้างแบรนด์ให้ปัง (จำกัด 60 ที่นั่ง)
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565
- Money Healthy 💸 เตรียมสุขภาพการเงินให้พร้อม (จำกัด 60 ที่นั่ง)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
🌟 หมวด IT (Online)
- มือใหม่ตัดต่อ video แบบง่ายๆ 📽(จำกัด 60 ที่นั่ง)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
- Microsoft office เพื่อการทำงาน 💻 (จำกัด 60 ที่นั่ง)
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565
🌟 หมวดพัฒนาตนเอง (On-Site):
- การพัฒนาบุคลิกภาพ 🧘‍♀🧘🧘‍♂(จำกัด 30 ที่นั่ง)
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565

📌 สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 25 เม.ย. 65 ผ่านทาง https://web.rmutp.ac.th/atcode/training_std-dev64_phase1/login.php และเข้าร่วมกลุ่มหลังสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วได้ที่ shorturl.at/iDHK4
📌 รับชั่วโมงกิจกรรม 3 หรือ 6 ชั่วโมงกิจกรรม ต่อคอร์สเรียน **สามารถสมัครเฉพาะคอร์สที่สนใจได้**
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/psdrmutp/posts/380179737449580
🌐 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6507

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ‼️ทุกคณะ‼️เข้าร่วมโครงการ “RMUTP Startup Thailand League 2022” กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรม & ...
21/04/2022

📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ‼️ทุกคณะ‼️
เข้าร่วมโครงการ “RMUTP Startup Thailand League 2022”
กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรม & กิจกรรม “RMUTP Sandbox Camp จุดไอเดีย สร้างฝันสู่ธุรกิจนวัตกรรม”

🏆ชิงเงินรางวัลระดับมหาวิทยาลัย มูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท
🏆ชิงเงินรางวัล ระดับภูมิภาค ทีมละ 25,000 บาท
🏆ชิงเงินรางวัลระดับประเทศ และโล่เกียรติคุณ
🤩 พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย

💡ไอเดียสุดเจ๋ง เทคโนโลยีสุดล้ำ สู่ธุรกิจสุดว้าวววว‼️
🤔”แค่คิด และมีใจ เราพร้อมเติมไฟให้กับคุณ”✌️✌️

📍สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 คลิกที่นี่⬇️
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSestIYAVjAnBi3UZs8UryNH0bzfl4EnMcrqRlJfW38dPdCiog/viewform

📍รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่⬇️
https://drive.google.com/file/d/1AhTis3e19Qb_6_bT7d3I1oGps8mxP3je/view?usp=sharing

📍ข้อมูลกำหนดการของโครงการฯ คลิกที่นี่⬇️
https://drive.google.com/file/d/1S7O4rh_L-4m4UathIh8Qu4G47uvYdI5W/view?usp=sharing

☎️สอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม) ได้ที่ ⬇️
งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
📞โทร. 02-665 3555 ต่อ 2401 (คุณอัจฉรา)

ที่อยู่

86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00

เว็บไซต์

http://www.faceook.com/SmoBUSRmutp

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🎉🎉🎉 ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอรณรงค์ให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิประโยชน์และหน้าที่ตามกฏหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง สำนักงานประกันสังคมขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ หรือเกียรติบัตร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงาน ประกันสังคมภายใต้หัวข้อ “กํารสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และกํารรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40” ข้อมูลเพิ่มเติม : สแกน QR CODE ด้านล่าง
📣📣 ประชาสัมพันธ์ SINGHA BIZ COURSE 2022 หลักสูตรฝึกงานสุดเจ๋งของสิงห์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ไม่จำกัดสาขาวิชา เข้าสู่ The Adaptive Workforce ฝึกงานให้ “เก่ง-เลือก-ได้” กับ 2 เดือนที่จะให้ทั้ง Mindset และ Skill Sets ผ่าน Project-based Learning ที่หลากหลาย ทำให้น้อง ๆ ปี 3 และ ปี 4 พร้อมทำงานได้ทันที และเป็นที่ต้องการของทุก Workplace Environment เพราะคนปรับตัวเก่งเท่านั้น ที่มี “โอกาส” เลือกได้ นักศึกษา ปี 3-4 ที่สนใจฝึกงาน ให้ “เก่ง-เลือก-ได้” สมัครสอบคัดเลือกได้ที่ www.singhabizcourse.com หรือโทร . 082-201-1212 วันนี้ – 13 พ.ค. นี้เท่านั้น *Tips จากพี่ Hops ปีนี้รอบแรกต้องแนบ Resume' Port Folio (ถ้ามี) และ Clip แนะนำตัว (ถ้ามี) ยิ่งทำให้พี่ ๆ รู้จักน้องมากเท่าไหร่ โอกาสยิ่งเป็นของน้องๆ มากขึ้นนะครับ #SinghaBizcourse #SBC #SBC2022 #ฝึกงาน #การฝึกงานที่ได้มากกว่า_คิด #ฝึกแล้วทำงานเก่ง #ฝึกแล้วเลือกงานได้ #การฝึกงานที่ฝึกให้กล้าคิดกล้าปฏิบัติ #ประสบการณ์สิงห์ประสบการณ์จริง ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SinghaBizCourse/
📣📣 ประชาสัมพันธ์ มาแล้ว !! 🎉 โอกาสสำหรับน้องๆ นักศึกษา 👩‍🎓👩‍🎓 📌 3 กิจกรรม 📌 พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565 ที่มาพร้อมกับ ✅ โอกาสด้านการฝึกประสบการณ์ 🎀 ✅ 💸เงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา 💸 สมัครฟรี !! 🎉 มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ TMA www.tma.or.th ผู้จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565 จัดให้มีกิจกรรม 3 รายการ เพื่อสนับสนุนภาคการศึกษา และเชื่อมความคิดจากวิชาการสู่ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต ขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา ท่านคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านสามารถเลือกกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 1. กิจกรรม TMA Project - Based Management Junior 2022 (เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด ได้ฝึกงานปฏิบัติงานโครงการฯ สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง ในโครงการฯ สำคัญระดับประเทศต่างๆ ที่ TMA จัดขึ้นตลอดทั้งปี และมีเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ฝึกงาน 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 2. กิจกรรม Chicken Run : Enterprise of the Future ( มิถุนายน – กันยายน) ค่ายบ่มเพาะและการประกวด มุ่งพัฒนาทักษะความรู้และสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะ การเรียนรู้และการให้คำแนะนำจากผู้นักธุรกิจ ผู้บริหาร ซึ่งมีประสบการณ์จริง โดยมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์สินค้าและบริการแบบ Start Up สำหรับทีม นิสิต นักศึกษา สำหรับทีมที่เข้ารอบแต่ละทีมจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษาและโอกาสสำคัญร่วมโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในเครือข่ายบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชิก TMA 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 2. กิจกรรม Knowledge Sharing : Journey to Success ( มิถุนายน – ธันวาคม) สัมมนาฟรี ! ในเรื่องการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจสมัยใหม่โดยผู้ประกอบการจริง ผู้บริหารและนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เปิดรับเฉพาะ นิสิต นักศึกษา ท่านคณาจารย์ เท่านั้น 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 - สอบถามรายละเอียด / ส่งใบสมัคร ได้ที่ คุณปัณฑิตา สังกะเทศ Email: [email protected] / Mobile : 061-774-7421 คุณกนิษฐา รักษาเขตต์ Email: [email protected] / Tel 02 319 7677 ต่อ 299 Thailand Management Association (TMA) 276 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Ramkhamhaeng Rd. Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310
โครงการ RMUTP Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดกิจกรรม RMUTP Sandbox Camp จุดไอเดีย สร้างฝันธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “RMUTP Startup Thailand League 2022” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม และอาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด โดยวัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (Startup) และนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก มุ่งเน้นให้การสนับสนุนเยาวชน และสถาบันการศึกษาก้าวหน้าไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation) โดยการจัดตั้งโปรแกรมเพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Accelerator Program) เพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐาน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะ Pre-Seed ผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ด้าน Business IDEA Generator “กระชากความคิด สู่ธุรกิจนวัตกรรม” จากวิทยากรคุณวินิจ ลิ่มเจริญ CEO & Founder (We Chef (Thailand) Co., Ltd.) และฝึกอบรมกลุ่มปฏิบัติ หัวข้อล เรื่อง “Lean Canvasล เทคนิคสู่ความสำเร็จ” จากวิทยากรคุณอานนท์ บุญยประเวศ CEO & Co-Founder (Tech Farm Co., Ltd.) คุณณครินทร์ เลิศนามวงศ์ CEO & Co-Founder (Innovation Plus Co., Ltd.) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี หมายเหตุ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้มีการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จากองค์การเภสัชกรรม ทั้งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ที่มา :งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ภาพ: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
โครงการค่ายสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านความคิด และการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีของนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้มีการสานต่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดผลดีต่อทางมหาวิทยาลัยฯ โดยภายในโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี, การบรรยายพิเศษเรื่อง โครงสร้างมหาวิทยาลัยและงานกิจกรรมสโมสร, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และลายพฤติกรรม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ, กิจกรรมกลุ่มการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การคิดแผนกิจกรรมและการนำเสนอแผนกิจกรรม” และ “ทักษะการทำงานเป็นทีม จัดงาน Event ผ่านสถานการณ์จำลอง”, การอบรมเชิงปฏิบัติการ (บรรยาย) หัวข้อ เรื่อง การพัฒนาทางด้านความคิดและการสื่อสาร และพิธีส่งมอบธง โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565 ณ The Regent Cha Am Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี หมายเหตุ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้มีการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จากองค์การเภสัชกรรม ทั้งก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังจากการเข้าร่วมโครงการ จัดโครงการโดย : งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
นับเวลาถอยหลัง อีก 4 วัน เท่านั้น 📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ‼️ทุกคณะ‼️ เข้าร่วมโครงการ “RMUTP Startup Thailand League 2022” กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรม & กิจกรรม “RMUTP Sandbox Camp จุดไอเดีย สร้างฝันสู่ธุรกิจนวัตกรรม” 📍สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 คลิกที่นี่⬇️ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSestIYAVjAnBi3UZs8UryNH0bzfl4EnMcrqRlJfW38dPdCiog/viewform 📍รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่นี่⬇️ https://drive.google.com/file/d/1AhTis3e19Qb_6_bT7d3I1oGps8mxP3je/view?usp=sharing 📍ข้อมูลกำหนดการของโครงการฯ คลิกที่นี่⬇️ https://drive.google.com/file/d/1S7O4rh_L-4m4UathIh8Qu4G47uvYdI5W/view?usp=sharing ☎️สอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม) ได้ที่ ⬇️ งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 📞โทร. 02-665 3555 ต่อ 2401 (คุณอัจฉรา)
ประกาศจาก กยศ. คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ในปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครแล้ว !! 🚨💜👉คอร์สอบรมในโครงการพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร RMUTP Young Generation 2022 8 คอร์สโดนใจ ที่ยกมาให้ได้เรียนกันแบบฟรีๆ พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรม (ลงทะเบียนสมัครเฉพาะรายวิชาที่สนใจได้) หมวดภาษา(Online)🤘 : - English Preparation 🇬🇧 (จำกัด 60 ที่นั่ง) 5-6 พฤษภาคม 2565 โดย พี่เกรซ Lively English - พิชามญชุ์ ปาละธนิต เปลี่ยนความคิด เข้าใจมุมมองการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละสายอาชีพ , เทคนิคการออกเสียงและฟังภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา How to Sound like a Native Speaker , สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับงานบริการ (Basic English Conversation for Customer Service) ,เทคนิคการสัมภาษณ์และนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ และ Toeic Preparation - Chinese for Communication 🇨🇳 (จำกัด 60 ที่นั่ง) 9-10 พฤษภาคม 2565 โดย เหล่าซือปอ -อ.ทิพย์อาภา ศรีรัตนะ เรียนรู้หลักการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีนเบื้องต้น และฝึกเทคนิคการพูด การออกเสียง และบทสนทนาเบื้องต้น จนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ได้ - Learn KOREA 🇰🇷 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร (จำกัด 60 ที่นั่ง) 11-12 พฤษภาคม 2565 โดย พี่นุ่น SEOUL HI - อ.ดร.กรนภา บุญพิสุทธิ์ศิลป์ เรียนรู้หลักการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น และฝึกเทคนิคการพูด การออกเสียง และบทสนทนาเบื้องต้น จนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ได้ หมวดการเงินและธุรกิจ(Online) : -How to Build your BRAND 🖋เทคนิคสร้างแบรนด์ให้ปัง(จำกัด 60 ที่นั่ง) 17-18 พฤษภาคม 2565 โดย อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์สุดต๊าช ต้องรู้อะไรบ้าง , มองการตลาดอย่างไรให้เริศ เติมความรู้ให้ครบจบเรื่องแบรนด์ พร้อมกิจกรรม workshop แบบจอยๆ แต่ไม่กร่อย ปังให้สุด ไม่มีบ้ง -Money Healthy 💸 เตรียมสุขภาพการเงินให้พร้อม (จำกัด 60 ที่นั่ง) 19 พฤษภาคม 2565 โดย เพจ aomMoney เรียนรู้เทคนิคการวางแผนบริหารและออมเงินส่วนบุคคลเพื่อความมั่งคั่ง พร้อมความรู้เรื่องการลงทุนและการจัดการภาษี หมวด IT (Online) : -มือใหม่ตัดต่อ video แบบง่ายๆ 📽(จำกัด 60 ที่นั่ง) 20 พฤษภาคม 2565 โดย คุณปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ ทำความรู้จักกับโปรแกรมและเครื่องมือเบื้องต้น, เทคนิคเพิ่มลูกเล่นให้น่าสนใจ -Microsoft office เพื่อการทำงาน 💻 (จำกัด 60 ที่นั่ง) 23-24 พฤษภาคม 2565 โดย คุณกรวินท์ วินิชาคม เรียนรู้การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน และเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การทำงานง่ายมากขึ้น หมวดพัฒนาตนเอง (On-Site): -การพัฒนาบุคลิกภาพ 🧘‍♀🧘🧘‍♂(จำกัด 30 ที่นั่ง) 26-27 พฤษภาคม 2565 โดย คุณแซน - ชัญญพัชร์ อัศวพรวิพุธ การปรับทัศนคติให้เป็นบวกในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี,เทคนิคการปรับการแต่งกายให้เป็นมืออาชีพ ทราบหลักพื้นฐานการแต่งกาย,การวิเคราะห์บุคลิกภาพและสไตล์ของตนเองและผู้อื่น เพื่อปรับตัวให้อีกฝ่ายประทับใจ, การสร้างบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ เคล็ดลับการแต่งกายให้สมกับบุคลิกอย่างมืออาชีพ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 เมษายน 2565 https://web.rmutp.ac.th/atcode/training_std-dev64_phase1/login.php #RMTUP #dekRMUTP #RMUTPYoungGen2022🚨