สกสว. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีพันธกิจในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ศึกษาสถานการณ์ภาพรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

🌪 ฤดูฝุ่นกำลังจะมา ....งานวิจัยและนวัตกรรมไทยจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นได้อย่างไรบ้าง?.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ...
11/11/2021

🌪 ฤดูฝุ่นกำลังจะมา ....
งานวิจัยและนวัตกรรมไทยจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นได้อย่างไรบ้าง?
.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

📢 ขอเชิญรับชมบทสนทนา ว่าด้วยทางออกของปัญหาฝุ่นควัน

พบกับ 5 เวทีของซีรีย์ฝุ่น PM2.5 สู่งานเสวนา “From Output to Impact : ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไทยกับการแก้วิกฤตฝุ่น PM2.5 และมลพิษอากาศ”
.
⏰ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:30 - 11:15 น.
.
เวทีแรกของซีรีย์


💎DUSTBOY
ใช้ DUSTBOY ลดการรับสัมผัสฝุ่นพิษได้อย่างไร?
ใช้ DUSTBOY หาแหล่งกำเนิดมลพิษได้ไหม?
DUSTBOY ดีเท่าเทคโนโลยีที่เราซื้อมาจากต่างประเทศไหม

ร่วมพูดคุยโดย
😀 รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Data Center : CCDC
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

😀 พนม ทะโน
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
.
.
รับชมทางเพจ
สกสว.
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
GreenNews
และ YouTube GreenNews
.
แล้วสายตาที่มองปัญหาฝุ่นของคุณจะเปลี่ยนไป

🌪 ฤดูฝุ่นกำลังจะมา ....
งานวิจัยและนวัตกรรมไทยจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นได้อย่างไรบ้าง?
.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

📢 ขอเชิญรับชมบทสนทนา ว่าด้วยทางออกของปัญหาฝุ่นควัน

พบกับ 5 เวทีของซีรีย์ฝุ่น PM2.5 สู่งานเสวนา “From Output to Impact : ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไทยกับการแก้วิกฤตฝุ่น PM2.5 และมลพิษอากาศ”
.
⏰ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:30 - 11:15 น.
.
เวทีแรกของซีรีย์


💎DUSTBOY
ใช้ DUSTBOY ลดการรับสัมผัสฝุ่นพิษได้อย่างไร?
ใช้ DUSTBOY หาแหล่งกำเนิดมลพิษได้ไหม?
DUSTBOY ดีเท่าเทคโนโลยีที่เราซื้อมาจากต่างประเทศไหม

ร่วมพูดคุยโดย
😀 รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Data Center : CCDC
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

😀 พนม ทะโน
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
.
.
รับชมทางเพจ
สกสว.
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
GreenNews
และ YouTube GreenNews
.
แล้วสายตาที่มองปัญหาฝุ่นของคุณจะเปลี่ยนไป

11/11/2021
สกสว. ทำอะไรกับ SDGs ?

สกสว. ทำอะไรกับ SDGs ?
.
ร่วมสนุกโดยการตอบคำถามเพื่อลุ้นรับรางวัล ###x จำนวน 3 รางวัล มูลค่ากว่า ###x บาท โดยตอบคำถามว่า
สกสว. หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ถือภารกิจสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยั่งยืน ทำอะไรกับ SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกที่กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ
.
มาร่วมหาคำตอบว่า “สกสว. ทำอะไรกับ SDGs” และลุ้นรับรางวัลไปด้วยกันวันนี้ เวลา 10.30 – 11.00 น.
ไลฟ์เข้ามาฟังเราคุยกันที่ Facebook Live ที่ www.facebook.com/NSTFair

#NSTFair2021 #NSTFair #HybridEvent #VirtualScienceFair #ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ #เรียนรู้วิทยาศาสตร์
#มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ #องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ #อพวช #NSMThailand #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI

ขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบคำถามชิงรางวัล'กระบอกน้ำสุดคิวท์' 😀🎖🎯จากบูธ สกสว. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี...
11/11/2021

ขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบคำถามชิงรางวัล
'กระบอกน้ำสุดคิวท์'
😀🎖🎯

จากบูธ สกสว. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำปี 2564 เพียงตอบคำถามนี้...

"โลโก้ใหม่ของ สกสว. มีที่มาและแนวคิดอย่างไร❓"

คำถามประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
รับกระบอกน้ำจำนวน 3 รางวัล /วัน
________________________
**ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบให้ครบถ้วน และถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัล จะได้รับการติดต่อกลับทาง Facebook เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการรับรางวัล
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายใดๆ จากการตัดสินของคณะกรรมการ ซึ่งการตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการนั้นจะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ ของรางวัลบางรายการหมด หรือ เปลี่ยนรุ่น ทีมงานจะทำการชดเชย โดยการจัดของรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้
7.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
8. ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน -19 พฤศจิกายน 2564
9. ประกาศรางวัล 22 พฤศจิกายน 2564
#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

รอว.ตั้งธงแซนด์บ๊อกซ์วิทยสถานทางวิทยาศาสตร์แนะปั้นช้างเผือกในป่าลึกให้เป็นอีลิทใหม่ในสังคม ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน...
10/11/2021

รอว.ตั้งธงแซนด์บ๊อกซ์วิทยสถานทางวิทยาศาสตร์
แนะปั้นช้างเผือกในป่าลึกให้เป็นอีลิทใหม่ในสังคม

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมหารือแผน กรอบงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ และระบบบริหารจัดการทุน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2670 ณ ห้องประชุม อว. โดยมี รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหารและหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ต่าง ๆ ร่วมหารือ
รอว.กล่าวว่า PMU มีความสำคัญมากเพราะเป็นผู้เลือกงานวิจัยที่จะให้ทุนและสนับสนุนการวิจัย หลายสิบปีที่ตนอยู่ในอุดมศึกษาและเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นการทำงานจากระดับล่างขึ้นบน ระยะแรกที่พัฒนา ววน.ต้องสร้างความพร้อมและความลุ่มลึกแก่นักวิจัยในแต่ละศาสตร์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีความพร้อมเกือบทุกศาสตร์แล้วจึงต้องนำงานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ต่าง ๆ ไปพัฒนาบ้านเมืองตามทิศทางที่ต้องการ หัวใจคือ ในปี 2580 ไทยต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ ดังนั้นแต่ละ PMU ต้องรับไปคิดต่อว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย นอกจากนี้ อว.ยังได้ทำแผนอุดมศึกษา และแผน ววน. ซึ่งผ่านสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปแล้ว ตอกย้ำว่าภายในปี 2570 อว.จะต้องเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ เรามีเวลาเหลืออีกเพียง 6 ปีจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเริ่มขยับ
ทั้งนี้ อว.ตื่นตัวกันมากขึ้นที่จะนำงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ไม่ขึ้นหิ้งหรือเป็นเพียงการงานวิชาชีพ การที่จะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นต้องขึ้นอยู่กับความสุจริตในการทำงาน และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างระมัดระวัง ซึ่งจะต้องหารือกับ PMU เป็นระยะ และปรับธงให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาล เช่น ประเทศพัฒนาแล้ว BCG อุตสาหกรรม 4.0 และ EEC ส่วน รอว.นั้นตั้งธงจะทำวิทยสถานทางวิทยาศาสตร์ (Academy of Science) ซึ่งเราจะต้องมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติและเรียนรู้ไปด้วยกัน การรวมสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ ววน. ทำให้ชุมชนทางวิทยาศาสตร์ของเราไม่ได้หมายความถึง PMU หน่วยงานวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย
“วิทยสถานทางวิทยาศาสตร์อาจจะเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เรียนทฤษฎีแบบไม่เป็นทางการ และสามารถกำหนดศาสตร์ที่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมากนัก เช่น เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยจะดำเนินการในรูปแบบแซนด์บ๊อกซ์และให้ปริญญาบัตรได้ ภายใต้ความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ศาสตร์ที่อยากเห็นมากที่สุด คือ วิชา BCG จากประสบการณ์ในการทำงานและยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นโมเดลสากลด้วย หรือวิชาเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ที่ถอดบทเรียนจากความสำเร็จออกมาเป็นทฤษฎี ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบทฤษฎีต่างประเทศ แต่จะต้องยกระดับเรื่องต่าง ๆ ของไทยที่เราเก่ง ส่วนสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ให้ธัชชาเป็นผู้คิดว่าจะวิจัยเรื่องใดบ้าง เราพร้อมที่จะทำ Metaverse หรือเทคโนโลยีควอนตัมได้หรือยัง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสใหม่ที่จะทำให้เราสามารถลดช่องว่างและเข้าสู่ยุค 4.0 ได้”
ทั้งนี้ รอว.ได้ฝากข้อคิดไว้ว่าอารยประเทศส่วนใหญ่ลึกซึ้งถึงแก่นเดิมและภูมิใจความเป็นมาในอดีตของชาติตน นอกจากการทำปัจจุบันให้ดีและมีอนาคต ขณะที่ประเทศด้อยพัฒนาแต่ร่ำรวยอาจไม่รู้อดีตอย่างลึกซึ้ง จึงอยากให้ทุกคนนำกลับไปคิดว่าจะดำเนินการในส่วนนี้อย่างไร รวมถึงการสร้างช้างเผือกในป่าลึกให้เป็นอีลิทใหม่ ขยับฐานะทางสังคมให้ดีขึ้น หาตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จให้เกิดแรงบันดาลใจและสร้างผลกระทบทางสังคมได้สูง “ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ภาษาใด อยูในเมืองไทยก็ขึ้นมาได้หมด เช่นเดียวกับเรื่องเศรษฐกิจฐานราก เราคิดแต่เรื่องเกษตร แต่จริง ๆ เราเก่งเรื่องศิลปะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชาวบ้านมีดีเอ็นเออยู่แล้ว ควรสร้างศิลปินท้องถิ่นหรือช่างท้องถิ่นขึ้นมา”
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สกสว. ได้นำเสนอภาพรวมของระบบ ววน. ที่ประกอบด้วยหน่วยนโยบาย หน่วยขับเคลื่อนนโยบาย หน่วยบริหารและจัดการทุน และหน่วยปฏิบัติการ โดยมีกองทุน ววน.เป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของ ววน. ก่อนเสนอไปที่สำนักงบประมาณเพื่อเสนอ ครม. และรัฐสภาต่อไป แต่ปัญหาสำคัญคือจะทำอย่างไรให้งบประมาณจำนวนมากไม่ถูกตัด ดังนั้นจึงต้องมีความชัดเจนในการทำแผน ววน. ข้อต่อสำคัญคือการให้ทุนแบบต่อเนื่อง (multi-year) ซึ่งยังทำได้ไม่ดีนัก จึงต้องเสริมพลังให้ ววน. แข็งแกร่งขึ้นและนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งนี้การจัดทำแผน ววน. จะดูแนวโน้มของโลก ศึกษาความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ และความต้องการของพื้นที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราวางกรอบ เป้าหมาย และทิศทางจากระดับบนลงมา โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดด มีธงที่บอกทิศทางชัดเจน ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมรับผิดชอบ ภายใต้วิสัยทัศน์ “พลิกโฉมประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และพร้อมสำหรับโลกอนาคตด้วย ววน."

10/11/2021
พบกันที่บูธสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม กับกิจกรรมมากมาย

พบกันที่บูธสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม กับกิจกรรมมากมาย อาทิ

#เกมส์แชะ แอนด์แชร์
#เกมส์คว้าเป้าหมายเพื่อโลกที่ยั่งยืน
#แยกขยะถูกที่เพื่อโลกที่ยั่งยืน
#แผ่นป้ายทายความหมาย SDGs
#สรรสร้างโลกสดใส (ระบายสี)

ในงานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
9-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-19.00 น.
อาคาร 9-11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔สามารถอ่านรายละเอียดที่ : http:...
10/11/2021

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

สามารถอ่านรายละเอียดที่ :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/073/T_0093.PDF

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

สามารถอ่านรายละเอียดที่ :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/073/T_0093.PDF

10/11/2021
ธรรมาภิบาลและความเสี่ยงในระบบวิจัย

📣📣 สกสว. ร่วมกับสถาบันคลังสมอง ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลและความเสี่ยงในระบบวิจัย"

โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
กรรมการ ก.พ.อ. อนุกรรมการ ก.ก.อ.
ประธานคณะอนุกรรมการ บพข. ด้านสุขภาพและการแพทย์

📌วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook สกสว.

⏰ เวลา 09.00-11.00 น.

ภายใต้การอบรมหลักสูตร ผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Managers) ด้านชุมชนและพื้นที่
(Research Development and Innovation Manager for Area and Community : RDI – MAC)

#TSRI
#RDIMAC

ขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบคำถามชิงรางวัล'กระบอกน้ำสุดคิวท์' 😀🎖🎯จากบูธ สกสว. ในงานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ...
10/11/2021

ขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบคำถามชิงรางวัล
'กระบอกน้ำสุดคิวท์'
😀🎖🎯
จากบูธ สกสว. ในงานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำปี 2564 เพียงตอบคำถามง่ายๆดังนี้...

SDGs คืออะไร ❓

คำถามประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
รับกระบอกน้ำจำนวน 3 รางวัล /วัน

________________________
**ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบให้ครบถ้วน และถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัล จะได้รับการติดต่อกลับทาง Facebook เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการรับรางวัล
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายใดๆ จากการตัดสินของคณะกรรมการ ซึ่งการตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการนั้นจะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ ของรางวัลบางรายการหมด หรือ เปลี่ยนรุ่น ทีมงานจะทำการชดเชย โดยการจัดของรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้
7.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
8. ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน -19 พฤศจิกายน 2564
9. ประกาศรางวัล 22 พฤศจิกายน 2564

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

สกสว. ทำอะไรกับ SDGs?คำถามประจำวันที่ 9  พฤศจิกายน 2564 รับกระบอกน้ำจำนวน 3 รางวัล/วัน________________________**ข้อกำหนด...
09/11/2021

สกสว. ทำอะไรกับ SDGs?

คำถามประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
รับกระบอกน้ำจำนวน 3 รางวัล/วัน
________________________
**ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบให้ครบถ้วน และถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัล จะได้รับการติดต่อกลับทาง Facebook เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการรับรางวัล
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายใดๆ จากการตัดสินของคณะกรรมการ ซึ่งการตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการนั้นจะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ ของรางวัลบางรายการหมด หรือ เปลี่ยนรุ่น ทีมงานจะทำการชดเชย โดยการจัดของรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้
7.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
8. ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน -19 พฤศจิกายน 2564
9. ประกาศรางวัล 22 พฤศจิกายน 2564

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

สกสว. ทำอะไรกับ SDGs?

คำถามประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
รับกระบอกน้ำจำนวน 3 รางวัล/วัน
________________________
**ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบให้ครบถ้วน และถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัล จะได้รับการติดต่อกลับทาง Facebook เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการรับรางวัล
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายใดๆ จากการตัดสินของคณะกรรมการ ซึ่งการตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการนั้นจะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ ของรางวัลบางรายการหมด หรือ เปลี่ยนรุ่น ทีมงานจะทำการชดเชย โดยการจัดของรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้
7.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
8. ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน -19 พฤศจิกายน 2564
9. ประกาศรางวัล 22 พฤศจิกายน 2564

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

09/11/2021

พบกันที่บูธสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม กับกิจกรรมมากมาย อาทิ

#เกมส์แชะ แอนด์แชร์
#เกมส์คว้าเป้าหมายเพื่อโลกที่ยั่งยืน
#แยกขยะถูกที่เพื่อโลกที่ยั่งยืน
#แผ่นป้ายทายความหมาย SDGs
#สรรสร้างโลกสดใส (ระบายสี)

ในงานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
9-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-19.00 น.
อาคาร 9-11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

พบกันที่บูธสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) กับกิจกรรมมากมาย อาทิ.#เกมส์แชะแอนด์แชร์#เกมส...
09/11/2021

พบกันที่บูธสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กับกิจกรรมมากมาย อาทิ
.
#เกมส์แชะแอนด์แชร์
#เกมส์คว้าเป้าหมายเพื่อโลกที่ยั่งยืน
#แยกขยะถูกที่เพื่อโลกที่ยั่งยืน
#แผ่นป้ายทายความหมาย SDGs
#สรรสร้างโลกสดใส (ระบายสี)
.
ในงานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
9-19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00-19.00 น.
อาคาร 9-11
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี

#สกสว
#สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

พบกันที่บูธสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กับกิจกรรมมากมาย อาทิ
.
#เกมส์แชะแอนด์แชร์
#เกมส์คว้าเป้าหมายเพื่อโลกที่ยั่งยืน
#แยกขยะถูกที่เพื่อโลกที่ยั่งยืน
#แผ่นป้ายทายความหมาย SDGs
#สรรสร้างโลกสดใส (ระบายสี)
.
ในงานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
9-19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00-19.00 น.
อาคาร 9-11
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี

#สกสว
#สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

05/11/2021
การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้" รุ่นที่ 2

📢📢 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้

📌 เรื่อง "การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้" รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจ Faceboo สกสว.

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)
--
กิจกรรมมีดังนี้
🎯 การแลกเปลี่ยนรู้ในหัวข้อ "การเปลี่ยนผลงานวิจัยให้เป็นคอนเทนต์ข่าว" โดย รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็น (1) สื่อมวลชนคาดหวังอะไรหรือคอนเทนต์แบบไหนที่สื่อต้องการ และ (2) จะแปลงผลการวิจัยเพื่อส่งสื่อให้เป็นภาษาของนักข่าวที่เข้าใจง่ายได้อย่างไร

🎯การแลกเปลี่ยนรู้ในหัวข้อ "สุนทรียะในการสื่อสารงานวิจัย" โดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็น (1) การสร้างสรรค์และออกแบบสไลด์เพื่อเล่าเรื่องผลงานวิจัย และ (2) การใช้ภาพแทนตัวอักษร/คำบรรยายเพื่อให้งานวิจัยน่าจดจำ

#กองทุนววน #สกสว #สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #คณะวิทยาการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 9ในหัวข้อ “การสร้างพันธมิตรงานวิจัย”โดยทีมวิทยากรประกอบด้วยรศ. ดร.สร...
04/11/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 9
ในหัวข้อ “การสร้างพันธมิตรงานวิจัย”

โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย
รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม
.
และ ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบกระบวนการและพลังงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้
เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no9

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิมพ์พิมล
อีเมล [email protected]
(**กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 9
ในหัวข้อ “การสร้างพันธมิตรงานวิจัย”

โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย
รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม
.
และ ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบกระบวนการและพลังงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้
เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no9

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิมพ์พิมล
อีเมล [email protected]
(**กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

ที่อยู่

979/17-21 SM Tower, Paholyothin Road
Bangkok
10400

BTS - Sanam Pao Station

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 278 8200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สกสว.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สกสว.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ PMU จะขยายผลได้เองในปี 2564 (ที่ไม่ใช่การทำวิจัยใหม่) ชื่อผลงาน/โครงการ : สร้างอุโมงค์ลมระบายอากาศความดันลบหัวเตียงผู้ป่วยไอซียูป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย 1. ประเภท (ตามกรอบ 5 ประเภทในหน้าสุดท้าย) การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์คลอบคลุมกิจกรรมอะไรบางอย่าง 1.1 การจัดการความรู้ -การจัดทำและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.1.1 เพื่อเตรียมสถานที่ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารโรงพยาบาลเพื่อสร้างระบบการไหลเวียนอากาศ และกรองอากาศ 1.1.2 เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการป้องกันและลดจำนวนอนุภาคที่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนในอากาศตามมาตรฐานที่กำหนด 1.1.3 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบปรับอากาศและการระบายอากาศเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนทางอากาศที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลไปในทิศทางเดียวกัน 1.1.4 ป้องกันการฟุ้งกระจายในการทำหัตถการกับผู้ป่วย -การจัดการความรู้และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมงานวิจัย นายปรีชา ชื่นชมภู 1.2 กลไกความเชื่อมโยง -การพัฒนา Platform เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง Demand Side และ Supply Side -งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานประสานงานกลาง/หน่วยงานขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ (Intermediaries) งบประมาณจากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป 1.3 การสร้างความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยและนวัตกรรม -การสร้าง Awareness และความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการผลักดันให้เกิดการรับรองมาตรฐาน ออกแบบตามหลักวิชาการและการออกแบบใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี มาตรฐาน มีการส่งแบบสำรวจความต้องการมากกว่า 80% 1.4 การถ่ายทอด/ขยายผลและเผยแพร่ -การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการขยายผลเชิงพื้นที่ มีโรงพยาบาลส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ติดตั้งโครงการ -การผลิตสื่อ/การเผยแพร่ความรู้/การขับเคลื่อนเชิงสาธารณะ มีการประชุมและการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัย 1.5 การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ -การเพิ่มหรือสร้างทักษะและการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการให้กับเอกชนผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี่รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประชุมผู้รับจ้างตามที่ผู้วิจัยออกแบบตามหลักวิชาการให้ผู้ประกอบการเอกชนได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี่รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 1.6 Ecosystem ด้าน RU -การพัฒนา Regulation Incentive การส่งเสริมกลไก/มาตรการให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ -การปลดล็อคระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Deregulation)/Sandbox 2. ชื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/นโยบายหรือมาตรการ (แนบรูป หากมี) 3. เจ้าของผลงาน (นักวิจัย หรือ หน่วยงานวิจัย) -นายปรีชา ชื่นชมภู 4. กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการหรือมีความเป็นไปได้ที่จะรับการถ่ายทอด (ใคร จำนวนกลุ่มเป้าหมายกี่ราย พื้นที่เป้าหมายที่ใดบ้าง) 4.1 ใคร -กลุ่มการพยาบาล -ผู้ขอให้สร้างบริจาค 4.2 จำนวนกลุ่มเป้าหมายกี่ราย -พื้นที่เขตสุขภาพที่7 4.3 พื้นที่เป้าหมายที่ใดบ้าง -โรงพยาบาลชุมชน -โรงพยาลทั่วไป 5. วิธีการถ่ายทอด -เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ชุดควบคุมสามารถปรับอัตราการไหลของอากาศได้ - ใช้สวิทซ์ที่มีขนาดใหญ่เหมาะสมกับภาระโหลด - หลอดฆ่าเชื้อUV-C สามารถควบคุมรังสีที่ออกมาได้ - เพิ่มขนาดท่อส่งลมพร้อมพัดลมระบายอากาศ - กันความร้อนรั่วไหลเข้าห้อง - สามารถควบคุมทิศทางการไหลของอากาศได้ - มีชุดกรองอากาศฆ่าเชื้อ 7. ระยะเวลา 6 เดือน 8. งบประมาณ 60,000 บาท ต่อ 1 ชุด (เตียง)
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutodesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
คำถามงานวิจัยว่าเหตุใดรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลจึงไม่มุ่งแก้ไขปัญหาการตายจากการใช้รถจักรยานยนต์บนถนนไทย จม. เรียนนายกรัฐมนตรี ฉบับที่2 เรื่อง ปัญหาขาดมาตรฐานและบูรณาการใน 3 องค์ประกอบหลักของถนนปลอดภัยในประเทศไทย https://www.facebook.com/110000610841912/posts/380234950485142/?d=n
อตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"...เจ้าแรกเจ้าเดียวที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น..สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้ สอบถาม idline:weifo1/062-4944693 โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
สวัสดีครับ รบกวนด้วยครับ ติดต่อ สกสว มาหลายวันแล้ว โทรศัพท์ไปไม่มีคนรับเลยครับ ไม่ทราบมีช่องทางอื่นให้ติดต่อไหมครับ
+++++แผนพัฒนาเศราฐกิจและสังคม ฉบับที่13 ประกอบด้วย 4 ด้าน 13 หมุดหมาย สู่ คุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ "บวร" เป็น "บัตรสวัสดิการสุขภาวะครอบครัว" ให้สุขกาย สุขใจ สุขเงิน ชมรมสร้างสุข ( บันทึก จปฐ. ด้วย App.ข้อมูลพื้นฐานครอบครัวตนเองรับ เงิน 500-1000/บาท/ปี กระบวนการมีส่วนร่วมไม่ทิ้งใครไว้ข้องหลัง) ด้วยวิธีการสหกรณ์ ทุก 5 ครอบครัว++ บูรณาการทุกภาคส่วน(ภาครัฐ+ภาคเอกชน+ภาคประชาชน) ด้วย ONE PLAN+++++ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป ผาริโน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการภารกิจวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในและต่างประเทศ พร้อมคณะพนักงาน สกสว. เข้าร่วมสังเกตุการณ์และประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมศึกษากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดับพื้นที่ ศึกษาการเชื่อมโยงกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปี 2566 - 2570 สานพลังทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน เปิดเผยว่า วันนี้ สกสว. ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ “พลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยจัดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนใน 18 กลุ่มจังหวัด เริ่มจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยสภาพัฒน์ฯ ได้ยกร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย และได้ทบทวนสถานะของประเทศไทยโดยเฉพาะจุดอ่อนและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ได้กำหนด 13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ดังนี้ เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม พื้นที่และเมืองที่มีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่ ความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม วิถีชีวิตที่ยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ภาครัฐสมรรถนะสูง อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ สกสว. จะได้นำข้อมูลกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระดับ 2 ของประเทศ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนด้าน ววน. ฉบับปี พ.ศ. 2566-2570 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ไขปริศนาสสารมืดด้วยสามการ 10 ตัวอักษร และไขปริศนาพลังงานมืดจากระยะเชิงมุมฯ # ตอนที่ 6 สสารมืด : เป็นทฤษฎีขึ้นมาเมื่อราว 100 ปีก่อน จากปรากฏการณ์ที่การโคจรของกาแล็กซีบริวารของกระจุกกาแล็กซีโคมา มีความเร็วใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตันที่ความเร็วต้องลดลงเมื่อรัศมีมีค่าเพิ่มขึ้นคือ F =GMm/r^2 -mg =mv^2/r, หรือ v^2 =GM/r, เมื่อ g =0 เพราะถ้าความเร็ว (v) คงที่แล้ว M/r ก็ต้องคงที่หรือมวล (M) จะมีค่ามากขึ้นเมื่อรัศมี (r) มีค่าเพิ่มขึ้น จึงสรุปว่ามีสสารมืดวางตัวเป็นรูปโดนัทอยู่บริเวณขอบของกาแล็กซีรูปกังหัน และประเมินว่ามันมี 26.8% ของปริมาณมวล-พลังงานในเอกภพ แต่การเปลี่ยนมุมมองต่อมวล “จากแบบจุดไปเป็นมวลในแบบสามมิติ” ที่รูปร่างของวัตถุมีผลต่อการเคลื่อนที่โดย M =ρV ก็จะสามารถไขปริศนาสสารมืดได้ เช่นความเร็วของดาวในกาแล็กซีรูปกังหันจะมีค่าแปรผันตามรากที่สองของผลคูณระหว่างระยะจากศูนย์กลางฯ (r) ความหนาแน่นในบริเวณนั้น (ρ) และความหนาของแผ่นจาน (h) ซึ่งส่งผลให้การมีอยู่ของสสารมืดถูกปฏิเสธโดยหนังสือเล่มนี้ดังนี้ GM/r =v^2, โดย M =ρV และปริมาตรทรงกระบอกแบนๆ ของกาแล็กซีรูปกังหัน (V) =πhr^2, ฉะนั้น v^2 =GρV/r =Gρ (πhr^2)/r =πGρrh v =(πGρrh)^(1/2), หรือ v α (ρrh)^(1/2) ซึ่ง v จะมีค่าคงที่ได้เมื่อ r =1/ρh ✓ ตอนที่ 7 พลังงานมืด : เป็นทฤษฎีที่เกิดจากการตรวจพบปรากฏการณ์ที่แสงจากกาแล็กซีอันหางไกลมีความความยาวคลื่นเลื่อนไปทางแดง (Redshift) เสมือนว่ามันกำลังถอยห่างออกไปตลอดเวลา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทฤษฎีบิกแบง พลังงานมืดที่มีมากถึง 68.3% ของปริมาณมวล-พลังงานในเอกภพผลักให้อวกาศขยายตัวในทุกทิศทางแบบมีความเร่ง แต่ข้อมูลระยะเชิงมุมของวัตถุท้องฟ้าพบว่าตำแหน่งของมันไม่ได้มีลักษณะสมมาตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎี และการเลื่อนไปทางแดงหรือการที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังงานลดลงก็อาจมีสาเหตุจากปรากฏการณ์คอมป์ตันเมื่อคลื่นฯ เกิดการหักเหขณะต้องเดินทางผ่านตัวกลางได้เช่นกัน เช่นฟิวชันในแกนกลางของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดรังสีแกมมาพลังงานสูง แต่เมื่อมันต้องเดินทางสะท้อน แทรกสอด และหักเหภายในดาวนานถึง 17,000 ปี จึงทำให้มีพลังงานลดลงเป็นแสงขาว-เหลืองที่ตามองเห็น พลังงานมืดจึงถูกปฏิเสธและถูกแทนที่ด้วยทฤษฎีแสงที่อ่อนล้า ++++++++++++++++++++++++ อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ "ความจริงของเอกภพที่ฝรั่งไม่รู้" วางขาย online บน Lazada และ Shopee เท่านั้น "ไม่มี" วางขายในร้านหนังสือทั่วไปแต่อย่างใด..ผู้เขียนขายเอง ++++++++++++++++++++++++ Shopee : ขาย หนังสือความจริงของเอกภพที่ฝรั่งไม่รู้ (ขนาด A5, 358 หน้า) #นิพพาน #ไอน์สไตน์ #นิวตัน #สสารมืด #พลังงานมืด #ฟิวชัน ในราคา ฿385 ซื้อได้ในแอป Shopee ตอนนี้เลย! https://shopee.co.th/product/165333407/5668201310?smtt=0.165335617-1607573640.4 ++++++++++++++++++++++++ Lazada : ฿385.00 | หนังสือความจริงของเอกภพที่ฝรั่งไม่รู้ (ขนาด A5, 358 หน้า) #นิพพาน #ไอน์สไตน์ #นิวตัน #สสารมืด #พลังงานมืด #ฟิวชัน #ฟิสิกส์ | https://s.lazada.co.th/s.XFzBj
🌎🇰🇭🌐
เราจะทำอย่างไรให้ชะลอเชื้อไวรัสให้ช้าที่สุด สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
[Live] เสวนา อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา