ข้าราชการแผ่นดินจงรักภักดี

ข้าราชการแผ่นดินจงรักภักดี ข่าวด่วนความจริงบ้านเมืองและเบื้องหลังความเหนื่อยยากตำรวจเพื่อประชาชน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ข้าราชการแผ่นดินจงรักภักดีสถาบันต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ
10/08/2020

ข้าราชการแผ่นดินจงรักภักดีสถาบันต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ

ข่่าวเครือข่ายเพื่อนตำรวจ
24/05/2020

ข่่าวเครือข่ายเพื่อนตำรวจ

ข่่าวเครือข่ายเพื่อนตำรวจ
06/05/2020

ข่่าวเครือข่ายเพื่อนตำรวจ

วิสาขบูชา วัดพระธรรมกาย ลดขนาดจัดงานใหญ่ เปลี่ยนเป็น โรงทานhttps://www.matichon.co.th/region/news_2171320
05/05/2020
วิสาขบูชา วัดพระธรรมกาย ลดขนาดจัดงานใหญ่ เปลี่ยนเป็น โรงทาน

วิสาขบูชา วัดพระธรรมกาย
ลดขนาดจัดงานใหญ่ เปลี่ยนเป็น โรงทาน
https://www.matichon.co.th/region/news_2171320

วิสาขบูชา วัดพระธรรมกาย ลดขนาดจัดงานใหญ่ เปลี่ยนเป็น โรงทาน

ม.5 ติดเกมหนัก พ่อพบเป็นศพผูกคอตายคาห้อง แม่ช็อกลูกกรีดเลือดเขียนพื้น ลงอักขระลัทธิบูชาซาตาน #ข่าวเครือข่ายเพื่อนตำรวจht...
05/05/2020
ม.5 ติดเกมหนัก พ่อพบเป็นศพผูกคอตายคาห้อง แม่ช็อกลูกกรีดเลือดเขียนพื้น ลงอักขระลัทธิบูชา

ม.5 ติดเกมหนัก พ่อพบเป็นศพผูกคอตายคาห้อง แม่ช็อกลูกกรีดเลือดเขียนพื้น ลงอักขระลัทธิบูชาซาตาน #ข่าวเครือข่ายเพื่อนตำรวจ

https://today.line.me/TH/article/9lakPE?utm_source=lineshare

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีคนผูกคอตายที่บ้านหลีงหนึ่ง ในพื้นที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โด....

#เราไม่ทิ้งกัน #ให้5000บาททุกสถานะ
03/05/2020
www.เราไม่ทิ้งกัน.com 2 พค. ให้ ทุกสถานะ กดยื่น ทบทวนสิทธิ์ พร้อมจ่าย 5 พันทุกราย

#เราไม่ทิ้งกัน #ให้5000บาททุกสถานะ

www.เราไม่ทิ้งกัน.com นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5...

#แจกเงิน #3000บาท ไม่ต้องพิสูจน์ความจน!!
02/05/2020
ธนาธร-คณะก้าวหน้า เตรียมแจกเงิน 3,000 วันนี้ ไม่ต้องพิสูจน์ความจน

#แจกเงิน #3000บาท ไม่ต้องพิสูจน์ความจน!!

"ธนาธร" พร้อมคณะก้าวหน้า จัดคอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAYเราช่วยกัน แจกเงิน 3,000 บาท ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

#อย่าเป็นอันธพาลปลอมตัวในคราบคนดี“ทำงานไม่ซื่อสัตย์ทุจริตเป็นอันธพาลปลอมตัวในคราบคนดีทำตัวเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ พวกพ้...
26/04/2020
“ทำงานไม่ซื่อสัตย์ทุจริตเป็นอันธพาลปลอมตัวในคราบคนดีไม่ควรเป็นตำรวจทั้งไม่ควรเป็นคน

#อย่าเป็นอันธพาลปลอมตัวในคราบคนดี
“ทำงานไม่ซื่อสัตย์ทุจริตเป็นอันธพาลปลอมตัวในคราบคนดีทำตัวเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ พวกพ้องเฉพาะบุคคล โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่ควรเป็นตำรวจไม่ควรเป็นคนอยู่ในสังคม”

จากกรณีเมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ผ่านมา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นำข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เฝ้าถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย แด่คณะสงฆ์วัดราชบพิธ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมทั้งขอรับประทานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิต

“ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์นำวัตถุปัจจัยต่างๆ มาถวายก็ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ มุ่งถวายเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย และเป็นของใช้สอยยังประโยชน์แก่คณะพระภิกษุสามเณร ที่เรียกกันว่า 'สงฆ์' ซึ่งแปลว่ากลุ่มหรือหมู่คณะ ดังที่เราชาวพุทธเรียกการให้อย่างนี้ว่า 'สังฆทาน'

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสรรเสริญไว้ว่า การถวายสังฆทาน คือการถวายทานให้แก่หมู่คณะสงฆ์อย่างไม่เจาะจงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นทานอันเลิศ เกิดผลบุญอันมีอานิสงส์สูงส่งยิ่งกว่าการให้เจาะจงต่อใครคนใดคนหนึ่ง ที่เรียกว่า 'ปาฏิบุคลิกทาน' จนถึงแม้กระทั่งเจาะจงถวายต่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อานิสงส์เลิศเท่ากับการถวายแก่หมู่สงฆ์ ซึ่งทรงชี้แจงไว้ว่าได้บุญกุศลสูงส่งกว่า

​ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงนัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงอานิสงส์ไว้ ย่อมพบคำตอบได้ว่า การคำนึงถึงประโยชน์แห่งหมู่คณะยิ่งกว่าประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดย่อมเป็นวิถีทางที่ถูกที่ควรในการประพฤติปฏิบัติตนของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ยิ่งท่านทั้งหลายล้วนมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสุขความทุกข์ของประชาชน หากท่านทำกิจการงานทั้งปวง โดยมีเป้าหมายคือประโยชน์สุขของส่วนรวม กล่าวคือชาติไทยเป็นสำคัญ มิใช่เพื่อความสุข หรือประโยชน์จำเพาะ แก่พวกหนึ่งพวกใด หรือคนหนึ่งคนใดแล้ว การทำงานของท่าน ก็เสมอด้วยการประพฤติธรรม เพราะเท่ากับว่าท่านกำลังทำหน้าที่อยู่ด้วยกุศลเจตนา


'การให้' ไม่ว่าจะด้วยวัตถุสิ่งของ หรือประโยชน์เชิงนามธรรมจากการทำงานอย่างสุจริตของท่าน ก็ย่อมจัดเป็นคุณูปการสำหรับแผ่นดิน เป็นประโยชน์ค้ำจุนคนทั้งชาติร่วมกัน ในลักษณะที่เปรียบได้ดั่งสังฆทาน

แต่ถ้าท่านทำงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของพวกพ้องเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แม้จะเป็นผลดีก็ตามที แต่ก็ไม่อาจอำนวยความสุขให้แก่มหาชนในวงกว้าง การทำหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในนามรัฐย่อมไม่เกิดประสิทธิผลตามที่ควรจะเป็น เปรียบเสมือนท่านให้เพียงจำเพาะรายบุคคล แบบปาฏิบุคลิกทาน

ส่วนบุคคลใดทำการงานโดยไม่ซื่อสัตย์ โดยทุจริต เป็นอันธพาลที่ปลอมตัวมาในคราบของคนดีเสียแล้ว ก็ไม่ควรจะต้องพูดถึงกัน เพราะไม่ว่าเขาผู้นั้นจะหวังประโยชน์สำหรับใครๆ ก็ล้วนแต่เป็นบาป นำความตกต่ำเสื่อมถอยเป็นที่หมายได้ทั้งในชีวิตนี้และในชีวิตหน้า บุคคลประเภทที่กล่าวสุดท้ายนี้ไม่ควรเป็นตำรวจ และไม่ควรจะเป็นสมาชิกในสังคมเสียเลยด้วยซ้ำ

​การถวายสังฆทานของท่านในวันนี้ นอกจากจะได้อานิสงส์มาก เป็นบุญอันเลิศที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จึงยังเตือนใจทุกท่านให้มีอุดมการณ์ เพื่อการทำงาน และการดำรงชีวิต โดยมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์เฉพาะตน หรือเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามหลักการในพระพุทธศาสนา”

ขอบคุณข้อมูลข่าว
https://www.tnews.co.th/contents/335003/%E2%80%9C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E2%80%9D%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E2%80%9C%E0%B8%9C%E0%B8%9A%E0%B8%8A.%E0%B8%99.-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E2%80%9D

ติดตามรายละเอียด http://deeps.tnews.co.th

สะท้อนความรู้สึกแท้จริงจากหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กระทบถึง “ผู้เป็นนาย”บางคนที่เที่ยวประชดประชัน “สั่งแห้ง”บทความระ...
26/04/2020
ไม่ไหวก็ลาออกไป

สะท้อนความรู้สึกแท้จริงจากหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กระทบถึง “ผู้เป็นนาย”บางคน

ที่เที่ยวประชดประชัน “สั่งแห้ง”

บทความระบายความในใจที่มาจากเครดิต “ตำรวจไทย” น่าจะโดนใจใครหลายคน

“ไม่ไหวก็ลาออกไป”

อยากจะบอกว่าถ้าไม่เป็นหนี้สหกรณ์และเห็นแก่คนค้ำ พวกผมจะรีบลาออกเดี๋ยวนี้เลยครับ

“ไม่ไหวก็ลาออกไป”

ท่านก็พูดได้เพราะท่านไม่ต้องมาตากแดดโบกรถ มารบกับชาวบ้าน มาทะเลาะกับคนเมา ไม่ต้องมาดับไฟป่า ไม่ต้องมาบ้านสีขาว ไม่ต้องมาตากแดดฝึกแถวประจำสัปดาห์ ไม่ต้องมาสอนยาเสพติดเด็ก ป.6

ท่านนั่งอยู่แต่ห้องแอร์ท่านจะรู้อะไร

พอพวกผมทำไม่ดีท่านก็ส่งพวกผมไปหนองสาหร่าย แน่จริงท่านทำทุกอย่างเท่ากับพวกผม แล้วเวลาไปฝึกก็ไปฝึกด้วยกันกับพวกผม

อย่าสั่งถ้าตัวท่านเองยังทำไม่ได้เลยครับ

“ไม่ไหวก็ลาออกไป ”

ท่านก็พูดได้ เงินเดือนท่านมากกว่าผม ส่วนพวกผม บางเดือนพวกผมบางคน เหลือไม่ถึงพัน เผลอ ๆ ติดลบด้วยซ้ำไป แต่ต้องเอาเงินส่วนตัวมาเติมน้ำมันรถให้หลวง เพื่อใช้ออกตรวจ หรือเติมน้ำมันรถเพื่อไปรับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ต้องเอาเงินมาเติมค่าโทรศัพท์เพื่อใช้โทรหานาย ต้องจ่ายค่าตัดผมทุก 3 วัน ลูกเมียครอบครัวพวกผมก็ต้องกินข้าว

ขอถามหน่อย พวกผมจะไปหามาจากไหน

พวกผมไม่ได้เกิดมารวย ต้องพึ่งสหกรณ์ บางคนที่ก่อหนี้สินขึ้นมามิใช่จากความฟุ่มเฟือย มันเกิดจากความจำเป็นทั้งค่าใช้จ่ายในครอบครัว และสิ่งของเครื่องใช้ ในอาชีพตำรวจซึ่งหลวงไม่มีแจกให้

ถ้าท่านไม่เห็นใจพวกผมก็ขอความเมตตาจากท่านอย่าเอาอะไรมาป้อนให้กับพวกผมอีกเลยครับ
ที่มา www.cops-magazine.com

ไม่ไหวก็ลาออกไป โดย เขม่าปืน - 26 เมษายน 2562 แชร์ Facebookทวิตส่ง Lineสะท้อนความรู้สึกแท้จริงจากหัวใจของผู้พิทักษ์สัน.....

จราจรบางรักไม่แจกใบสั่ง แต่แจกไข่-มาม่า ให้ผู้เดือดร้อนโควิดhttps://www.matichon.co.th/local/crime/news_2155481
25/04/2020
จราจรบางรักไม่แจกใบสั่ง แต่แจกไข่-มาม่า ให้ผู้เดือดร้อนโควิด

จราจรบางรักไม่แจกใบสั่ง
แต่แจกไข่-มาม่า ให้ผู้เดือดร้อนโควิด
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2155481

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผกก.สน.บ …

ที่ บช.ภ.(1)มีคำสั่ง "โดนใจคนทำงานประจำพื้นที่"ไม่ให้ระดับ ผบก.ออกนอกจังหวัดไปช่วยราชการนายตำรวจระดับ ตร.”สำนักงานตำรวจแ...
22/04/2020
คอลัมน์การเมือง - อาณาจักรโล่เงิน : 21 เมษายน 2563

ที่ บช.ภ.(1)มีคำสั่ง "โดนใจคนทำงานประจำพื้นที่"
ไม่ให้ระดับ ผบก.ออกนอกจังหวัดไปช่วยราชการนายตำรวจระดับ ตร.”สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”จะต้องคอยตรวจตราดูแลในพื้นที่ห้ามออกนอกพื้นที่ ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ผบก.จะต้องถูกพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย เนื่องจากที่ผ่านมานายตำรวจส่วนใหญ่มักจะไปวิ่งเต้นตามสำนักงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขอยศตำแหน่ง”พล.ต.ต.”เมื่อได้มาแล้วไม่ปฏิบัติดูแลในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบแต่จะหาอาหารรสเลิศไปให้นายตำรวจระดับสูงที่ให้ยศเขามาและจะคอยเลียแข้งเลียขาประจบประแจงเจ้านายโดยไม่สนใจการบริหารงานในตำแหน่ง ผบช.จึงมีคำสั่งห้ามมิให้นายตำรวจออกนอกพื้นที่จะต้องคอยกวดขันดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด เนื่องจากขณะนี้มีคนร้ายลักวิ่งชิงปล้นมากขึ้น จึงต้องรายงานเหตุที่เกิดให้ทราบทุกขณะ(thumbtack)คำสั่งนี้ทำให้นายตำรวจที่ชอบประจบนายระดับ ตร.อึดอัดมาก ขอชมเชย ผบช.ที่ตัดเส้นทางนักวิ่งเต้นเลียแข้งเลียขาผู้บังคับบัญชา ที่มาข่าว https://www.naewna.com/politic/columnist/43743

อาณาจักรโล่เงิน ()

เจ้าสัวกสิกรไทย..แนะรัฐทำ3ประการ ทำให้ถึึงคนล่าง ..อย่าให้มีล้มบนฟูก!!!1.ควบคุมโรค..ไม่ให้คนติด2.เยียวยา..ให้คนอยู่รอด3....
20/04/2020
‘ภาษีประชาชนต้องถึงมือคนที่อยู่ล่างสุด’ บัณฑูร ล่ำซำ ฝากรัฐบาลอย่าทำเงินหล่นหายระหว่า

เจ้าสัวกสิกรไทย..แนะรัฐทำ3ประการ ทำให้ถึึงคนล่าง ..อย่าให้มีล้มบนฟูก!!!
1.ควบคุมโรค..ไม่ให้คนติด
2.เยียวยา..ให้คนอยู่รอด
3.ให้อาขีพหาเงินได้

เมื่อโควิด-19 แพร่ระบาดและกลายเป็นวิกฤตในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ประชาชน หรือภาคธุรกิจ ก็ต้องเร่งปรับตัว....

ฝากพี่ๆน้องๆตำรวจช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามนี่ให้น้องด้วยครับ  เป็นปริญญานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผล...
20/04/2020
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อการโยกย้ายของข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคั

ฝากพี่ๆน้องๆตำรวจช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามนี่ให้น้องด้วยครับ เป็นปริญญานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อการโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่-รองผู้บังคับการ ของน้องนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรอกข้อมูลได้ที่ลิ๊งค์นี้ https://forms.gle/qnJaXneZXeYaKhJH7

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปริญญานิพนธ์ (Research Paper) รหัสรายวิชา 2900410 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา.....

“ลือชัย เจริญทรัพย์" ผู้ว่าฯ ตรัง พัฒนาจังหวัดตรัง “ก้าวสู่เมือง 4.0”
19/04/2020
“ลือชัย เจริญทรัพย์" ผู้ว่าฯ ตรัง พัฒนาจังหวัดตรัง “ก้าวสู่เมือง 4.0”

“ลือชัย เจริญทรัพย์" ผู้ว่าฯ ตรัง พัฒนาจังหวัดตรัง “ก้าวสู่เมือง 4.0”

สัมภาษณ์พิเศษ จิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์/ตรัง หลังจากที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และเข้า....

17/04/2020
นายกฯ เตรียมส่งจดหมายถึงมหาเศรษฐี-เอกชน ช่วยจัดการ COVID-19

ลุงตู่..แถลงการณ์ด่วน!!...เชิญคนไทย รวมสี รวมไทยสู้โควิด-19 เพื่อชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมส่งจดหมายเปิดผนึก 20 มหาเศรษฐี พร้อมเดินสายพบสมาคมภาคธุรกิจในส.....

ยามมี!!! โยมเลี้ยงพระ ยามโยมอด!!!พระเลี้ยงโยม สาธุ ขออนุโมทนาครับ
17/04/2020
หลวงพี่ยุคโควิด ใส่เอี๊ยมควงตะหลิวปรุงข้าวกล่องแจกพระ-ชาวสงขลาที่ได้รับผลกระทบ วันละพ

ยามมี!!! โยมเลี้ยงพระ ยามโยมอด!!!พระเลี้ยงโยม สาธุ ขออนุโมทนาครับ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่วัดไทรงามสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้านแห่งหนึ่งใน.....

น้ำใจคนไทย..คนพอมี...พอกิน..แบ่งปันแจกจ่าย
17/04/2020
พึ่งกันเอง! ครอบครัวใจบุญชลบุรี แจกของช่วยคนเดือดร้อนโควิด-19 ชาวบ้านแห่รับเพียบ

น้ำใจคนไทย..คนพอมี...พอกิน..แบ่งปันแจกจ่าย

พึ่งกันเอง! ครอบครัวใจบุญชลบุรี แจกของช่วยคนเดือดร้อนโค …

ที่อยู่

Bangkok

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ข้าราชการแผ่นดินจงรักภักดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ข้าราชการแผ่นดินจงรักภักดี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

*** หมิ่นประมาท​ ผู้เสียชีวิต...
ช่วยแชร์ให้ปิดเพจนี่ทีครับไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากหมิ่นเยื้ิงสูงไม่เกรงกลัวกฏหมายเลย
*** แค่ให้วางมือถือ..???... ขับรถพุ่ง.. ชน....????..... เบย.... *** คำตอบ​ในใจ....คือ.... " รู้​เท่า... ไม่ถึง​การณ์.."