ชุมชนสีเขียวเพื่อตระหนักรู

ชุมชนสีเขียวเพื่อตระหนักรู การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน IEEE1888

EPPO Thailand
15/02/2017

EPPO Thailand

Energy 4.0 เป็นหนึ่งในมาตรการขับเคลื่อนประเทศด้านพลังงาน สอดรับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อมุ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ เพื่อยกระดับพ้นกรอบประเทศรายได้ปานกลาง และสร้างประสิทธิภาพพลังงานอย่างสมดุล ก้าวสู่สังคมสีเขียวด้วยพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้มีการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานของประเทศให้เติบโต รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน Energy Storage เพื่อการบริหารจัดการพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพ การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) การพัฒนาระบบ Smart Grid ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ Smart Cities รวมถึงการศึกษามาตรการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กแบบผสมผสาน หรือ SPP- Hybrid เพิ่มเติมอีกด้วย

#25ปีสนพ #สร้างสรรค์ก้าวที่มั่นคงเพื่อพลังงานไทยยั่งยืน

ชุมชนสีเขียวเพื่อตระหนักรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
28/08/2016

ชุมชนสีเขียวเพื่อตระหนักรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

Profile Pictures
28/08/2016

Profile Pictures

Profile Pictures
28/08/2016

Profile Pictures

Profile Pictures
28/08/2016

Profile Pictures

ชุมชนสีเขียวเพื่อตระหนักรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
28/08/2016

ชุมชนสีเขียวเพื่อตระหนักรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

ที่อยู่

140/1 Ekamai 30 Road
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

0835128096

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ชุมชนสีเขียวเพื่อตระหนักรูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด