กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ กองกิจการนักศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์

เปิดเหมือนปกติ

17/02/2021
dsa.su.ac.th

ประกาศรับสมัคร ทีมบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว วันนี้ - 12 มีนาคม 2564 ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้!!!

📳ประกาศ📳กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Online) ในวันที่ 31 มีนาคม 2563
17/02/2021
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - DSA|SU

📳ประกาศ📳
กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Online) ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จะหมดวาระการทำงานในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเพื่อให้กา....

📳•ร่วมด้วยช่วยกัน• 😊 ปลอดภัย สุขใจ สะสมชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 3 ชม. หากลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ 📲 http...
08/02/2021

📳•ร่วมด้วยช่วยกัน• 😊 ปลอดภัย สุขใจ สะสมชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 3 ชม. หากลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ 📲 https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=9128

📳•ร่วมด้วยช่วยกัน• 😊 ปลอดภัย สุขใจ สะสมชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 3 ชม. หากลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ 📲

https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=9128

31/01/2021

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับที่ 7
กองกลาง งานบริการกลางวังท่าพระ กำหนด จุดเข้า ออก และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนี้
1. เข้า ออก ประตูด้านหน้าพระลาน เวลา 06.00-20.00น
2. เข้า ออก ประตูด้านกรมศิลปากร เวลา 06.00-18.00 น
3. เข้า ออก ประตูด้านหลังคณะสถาปัตยกรรมฯเวลา07.00-17.00น
*** โดยขอความร่วมมือวัดอุณหภูมิ สแกนQR Code และล้างมือ สำหรับบุคคลภายนอก ให้เซ็นชื่อในสมุด ทั้งเข้าและออก

📳📳 ร่วมกิจกรรมออนไลน์สะสมชั่วโมงกิจกรรมกับกองกิจการนักศึกษา ตลอดกุมภาพันธ์นี้📌สะสมชั่วโมงสูงสุดถึง 6 ชั่วโมง/ 1 กิจกรรมส...
22/01/2021
สตรองอย่างมีสไตล์ อยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้ - DSA|SU

📳📳 ร่วมกิจกรรมออนไลน์สะสมชั่วโมงกิจกรรม
กับกองกิจการนักศึกษา ตลอดกุมภาพันธ์นี้

📌สะสมชั่วโมงสูงสุดถึง 6 ชั่วโมง/ 1 กิจกรรม
สมัครเข้าร่วมวันนี้ถึง 23 ม.ค. 64 เท่านั้น
โปรดศึกษาข้อปฏิบัติก่อนสมัครเข้าร่วมฯ
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.dsa.su.ac.th

โครงการภูมิชีวิตพิชิตจิตวิทยา | ระบายศิลป์
https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=9032

จิตอาสาศิลปากรตื่นรู้..สู้ COVID-19
https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=9006

สตรอง/มีสไตล์ อยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้
https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=8990

กองกิจการนักศกึษาขอเชิญชวนนักศึกษา “สตองอย่างมีสไตล์ อยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้” ด้วยการเดิน-วิ่ง สะสมจ....

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 “นักศึกษาทุนสร้างชาติ ส่งเสริมโอกาสเพื่อการ...
16/01/2021
ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 “นักศึกษาทุนสร้างชาติ ส่งเสริมโอกาสเพื่อการศึกษา ศิลปากรเพื่อการพัฒนาสังคม” วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

“นักศึกษาทุนสร้างชาติ ส่งเสริมโอกาสเพื่อการศึกษา ศิลปากรเพื่อการพัฒนาสังคม”

⛔️ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดสถานที่ทำการ คณะวิชา หน่วยงาน ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ⛔️📌 อ้างอิง ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลป...
12/01/2021

⛔️ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดสถานที่ทำการ คณะวิชา หน่วยงาน ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ⛔️
📌 อ้างอิง ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6

📳 ด่ ว น📳 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโ...
02/01/2021

📳 ด่ ว น📳 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ ๕
⛔️ให้ปิดสถานที่ทำการ ของมหาวิทยาลัยและทุกคณะ ส่วนงาน ในทุกพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ⛔️

ตลาดไปได้ ! แต่ไปให้ปลอดภัย ต้องมีสติในการดูแลป้องกันตนเอง ระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อต้องสัมผัสกับจุดเสี่ยงเหล่านี้...ที่สำ...
29/12/2020

ตลาดไปได้ ! แต่ไปให้ปลอดภัย ต้องมีสติในการดูแลป้องกันตนเอง ระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อต้องสัมผัสกับจุดเสี่ยงเหล่านี้..
.
ที่สำคัญต้องอย่าลืม ! เช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง
.
ปลอดภัยไม่พลาด : สวมหน้ากาก – ล้างมือ – เว้นระยะห่าง
.
ขอขอบคุณ : Social Marketing Thaihealth by สสส.

ตลาดไปได้ ! แต่ไปให้ปลอดภัย ต้องมีสติในการดูแลป้องกันตนเอง ระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อต้องสัมผัสกับจุดเสี่ยงเหล่านี้..
.
ที่สำคัญต้องอย่าลืม ! เช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง
.
ปลอดภัยไม่พลาด : สวมหน้ากาก – ล้างมือ – เว้นระยะห่าง
.
#คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
#ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19 #สสส

⛔️แจ้งประกาศปิดพื้นที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ⛔️
29/12/2020

⛔️แจ้งประกาศปิดพื้นที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ⛔️

⛔️แจ้งประกาศปิดพื้นที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ⛔️

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือไม่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ในวันดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคม เน้นอยู่บ้านให้มากที่สุดตามนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"🦠🧬

ด้วยความปรารถนาดีจาก
🔹กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
🔸 งานบริการกลาง วังท่าพระ

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอความร่วมมือ นักศึกษาตอบแบบสำรวจนักศึกษา“คืนข้ามปีปลอดภัย..อยู่ไหนกันบ้างศิลปากร”เพื่อติดตามและดูแล ให้บริการกิจการนักศ...
27/12/2020
คืนข้ามปีปลอดภัย..อยู่ไหนกันบ้างศิลปากร

ขอความร่วมมือ นักศึกษาตอบแบบสำรวจนักศึกษา
“คืนข้ามปีปลอดภัย..อยู่ไหนกันบ้างศิลปากร”
เพื่อติดตามและดูแล ให้บริการกิจการนักศึกษา
อำนวยความสะดวกในสถานการณ์โควิด -19
(ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๓ ถึง ๓ ม.ค. ๖๔)

ทำแบบสำรวจได้ที่นี่
https://forms.gle/M9jsjfkUqrSj28TV8

แบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อติดตามและดูแล ให้บริการกิจการนักศึกษา อำนวยความสะดวกในสถานการณ...

⛔️แจ้งประกาศปิดพื้นที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ⛔️มหาวิทยาลัยขอความร่ว...
24/12/2020

⛔️แจ้งประกาศปิดพื้นที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ⛔️

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือไม่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ในวันดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคม เน้นอยู่บ้านให้มากที่สุดตามนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"🦠🧬

ด้วยความปรารถนาดีจาก
🔹กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
🔸 งานบริการกลาง วังท่าพระ

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

⛔️ประกาศด่วน⛔️🔸ให้ทุกคณะวิชางดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 โดยใช้รูปแบ...
23/12/2020

⛔️ประกาศด่วน⛔️
🔸ให้ทุกคณะวิชางดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด
🔸 ให้งดจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

อ้างถึง ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

23/12/2020

ด่วน!!! ยกเลิกการเข้าสอบ STEP ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

📳 🦠สถานการณ์ติดเชื้อ โควิด-19 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 📳 +427 ราย🔸ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว = 397 ราย🔹ผู้ป่วยคนไทยในประ...
22/12/2020

📳 🦠สถานการณ์ติดเชื้อ โควิด-19 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 📳 +427 ราย
🔸ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว = 397 ราย
🔹ผู้ป่วยคนไทยในประเทศ = 16 ราย
🛬 Stage Quarantine 14 ราย

📳 🦠สถานการณ์ติดเชื้อ โควิด-19 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 📳 +382 ราย🔸ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว = 360 ราย🔹ผู้ป่วยคนไทยในประ...
21/12/2020

📳 🦠สถานการณ์ติดเชื้อ โควิด-19 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 📳 +382 ราย
🔸ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว = 360 ราย
🔹ผู้ป่วยคนไทยในประเทศ = 14 ราย
- อยุธยา 1 ราย
- นครปฐม 2 ราย
- สมุทรปราการ 3 ราย
- สมุทรสาคร 5 ราย
- กรุงเทพ 2 ราย
- ตาก 1 ราย
🛬 Stage Quarantine 8 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในไทย วันที่ 21 ธันวาคม 2563 🕚 เวลา 11.30 น.
.
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 382ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,289 ราย
🙂 หายป่วยเพิ่ม 12 ราย สะสม 4,053 ราย
😷 ยังรักษาใน รพ. 1,176 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

คลิก ► https://tna.mcot.net/social-603605

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการแพทยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป...
20/12/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการแพทยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563

📳 ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั...
20/12/2020

📳 ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 7 📳

ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ฉบับที่ 7

ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้งดเดินทางออกนอกจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 ม.ค. 2564 : ขอให้...
19/12/2020

ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้งดเดินทางออกนอกจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 ม.ค. 2564 : ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงขอให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิชา มหาวิทยาลัย ทุกช่องทาง!! อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ใช้ช้อนกลาง รักษาระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ นะคะ

ด้วยความห่วงใย : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

จ.สมุทรสาคร แถลงข่าว พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 548 รายจากการตรวจที่ตลาด 1,192 ราย มากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ ขอความร่วมมือชาวสมุทรสาครงดการเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็น #โควิด19 #โควิดสมุทรสาคร
.
• ทันข่าวอ่าน : tna.mcot.net
• MCOT Center : covid19.mcot.net
• เฟซบุ๊ก : fb.com/tnamcot
• ยูทูบ : youtube.com/tnamcot
• Tik Tok : tiktok.com/@tna.mcot
• ทวิตเตอร์ : twitter.com/tnamcot
• อินสตาแกรม : instagram.com/tnamcot
• ไลน์ : https://lin.ee/pWNXGtn
• ช่อง 9 MCOT HD กดเลข 30

ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้งดเดินทางออกนอกจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 ม.ค. 2564 : ขอให้...
19/12/2020
ด่วน! สั่งล็อกดาวน์ สมุทรสาคร ผู้ว่าฯแถลงติด โควิด 548 ราย - ข่าวสด

ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้งดเดินทางออกนอกจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 ม.ค. 2564 : ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงขอให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิชา มหาวิทยาลัย ทุกช่องทาง!! อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ นะคะ

ด้วยความห่วงใย : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด่วน! สั่งล็อกดาวน์ สมุทรสาคร ผู้ว่าฯแถลงติด โควิด นับ 548 ราย จากการตรวจหาเชื้อทั้งหมดเพิ่มอีก 1149 ราย พร้อมห้.....

16/12/2020
กยศ. มศก. วังท่าพระ

โปรดทราบ 📳📳

วังท่าพระงดเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม วันพฤหัสบดีที่ 17 ธค.63
(จนท.กยศ.ติดภาระกิจไปเซ็นแบบที่เมืองทองค่ะ)

นศ.กยศ./กรอ.ที่ส่งแบบคำขอกู้เทอม 2/2563 แล้ว ดำเนินการดังนี้1. บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan 2. ติดต่อเซ็นแบบ...
03/12/2020

นศ.กยศ./กรอ.ที่ส่งแบบคำขอกู้เทอม 2/2563 แล้ว ดำเนินการดังนี้
1. บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan
2. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมที่วังท่าพระ หรือ รอประกาศนัดเซ็นแบบยืนยันที่ คณะวิชา
2.1 จิตรกรรม รอนัดไปเซ็นที่สนามจันทร์
2.2 ICT/วจก. รอนัดไปเซ็นที่เมืองทอง
3. นศ.ที่ติดฝึกงาน ติดต่อขอรับไฟล์แบบยืนยันทางแชท
-แจ้งชื่อ/ นามสกุล/ เลขที่บัตรปชช. /รหัสนศ. /กยศ.หรือ กรอ.
*มาเซ็นแบบ เตรียมสำเนาบัตรปชช.1ใบค่ะ*

นศ.กยศ./กรอ.ที่ส่งแบบคำขอกู้เทอม 2/2563 แล้ว ดำเนินการดังนี้

1. บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan
2. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมที่วังท่าพระ หรือ รอประกาศนัดเซ็นแบบยืนยันที่ คณะวิชา
2.1 จิตรกรรม รอนัดไปเซ็นที่สนามจันทร์
2.2 ICT/วจก. รอนัดไปเซ็นที่เมืองทอง
3. นศ.ที่ติดฝึกงาน ติดต่อขอรับไฟล์แบบยืนยันทางแชท
-แจ้งชื่อ/ นามสกุล/ เลขที่บัตรปชช. /รหัสนศ. /กยศ.หรือ กรอ.


*มาเซ็นแบบ เตรียมสำเนาบัตรปชช.1ใบค่ะ*

• ทรงพระเจริญ •
01/12/2020

• ทรงพระเจริญ •

เนื่องในศุภวารมงคลที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเสด็จพระดำเนินเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมกับบัณฑิตทั้งปวง ยังความปลาบปลื้มโสมนัสเป็นที่ยิ่ง

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสกราบทูลถวายชัยมงคลสำแดงความยินดีในศุภวารมงคลสำคัญครั้งนี้ ขอทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

📳📳นักศึกษาผู้กู้ กยศ. / กรอ. วังท่าพระ และเมืองทองธานี อ่านทางนี้!!! เนื่องจาก 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัย...
14/11/2020

📳📳นักศึกษาผู้กู้ กยศ. / กรอ. วังท่าพระ และเมืองทองธานี อ่านทางนี้!!! เนื่องจาก 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปิดทำการ ใครยังไม่ส่วคำขอกู้เทอม 2 ให้ปฏิบัติตามดังเพจ กยศ. มศก. วังท่าพระ แจ้ง ไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ไม่สามารถยื่นกู้ได้ ...

แจ้ง นศ.กยศ./กรอ. วังท่าพระและเมืองทอง ที่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้เทอม 2/2563 ต้องรีบส่งภายในวันที่ 18 พย. 2563 นี้เท่านั้น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศปิดที่ทำการในพื้นที่ ทำให้ไปรษณีย์ไม่สามารถเข้ามาส่งเอกสารในมหาวิทยาลัยได้ และจนท.ต้องรีบคีย์เทอม 2/2563 ในระบบ reg. ก่อนนศ.ลงทะเบียนเรียน เพื่อให้นศ.กยศ./กรอ. ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม 2/2563

**นศ.ที่ส่งแบบคำขอกู้แล้ว ให้เช็คในระบบ reg.ของตัวเอง จะขึ้นเทอม 2/2563 และรหัสทุนค่ะ**

📳 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้งดการจัดการเรียนการสอนและปิดที่ทำการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนวังท่าพระท...
13/11/2020

📳 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้งดการจัดการเรียนการสอนและปิดที่ทำการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนวังท่าพระทั้งหมด ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
13/11/2020
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนฯ 2563 - DSA|SU

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนฯ 2563 by งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา · 13/11/2020 จำนวนเปิดอ่าน 110 รายชื่อนักศึกษาผู้....

12/11/2020
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

!!! นักศึกษาวิชาทหารที่มีข้อสงสัยในเรื่องของเวลาเรียน การขาด ลา สามารถฟังคำอธิบายได้เลยครับ !!!

นักศึกษาวิชาทหารที่มีข้อสงสัยในเรื่องของเวลาเรียน การขาด ลา สามารถฟังคำอธิบายได้เลยครับ #รด #นักศึกษาวิชาทหาร

🎓 ว่าที่บัณฑิต ฟังทางนี้ ...
11/11/2020
วีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - DSA|SU

🎓 ว่าที่บัณฑิต ฟังทางนี้ ...

วีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ by งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา...

💂🏻‍♂️💂🏻‍♂️💂🏻‍♂️ 4 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการผ่อนผันเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถ...
29/10/2020

💂🏻‍♂️💂🏻‍♂️💂🏻‍♂️ 4 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการผ่อนผันเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วันเวลาราชการ 💂🏻‍♂️💂🏻‍♂️💂🏻‍♂️

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://1th.me/0y8VR

!!! 💂🏻‍♂️💂🏻‍♂️💂🏻‍♂️ !!! น้อง ๆ นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2543 (อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์) หรือก่อนปี พ.ศ. 2543 ที่ไม่ได้เรียน รด. และไม่เคยติดต่อขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ให้มาติดต่อขอยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ ได้ที่คณะวิชาหรือกองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วันเวลาราชการ

https://1th.me/0y8VR ประกาศผ่อนผันฯ

📳📳 สำหรับนักศึกษาวังท่าพระ ตลิ่งชัน เมืองทองธานี ที่เรียน e-Learning นับกิจกรรมจิตสาธารณะของ SET กยศ. เรียบร้อยแล้ว สามา...
29/10/2020

📳📳 สำหรับนักศึกษาวังท่าพระ ตลิ่งชัน เมืองทองธานี ที่เรียน e-Learning นับกิจกรรมจิตสาธารณะของ SET กยศ. เรียบร้อยแล้ว สามารถปริ้นประกาศนียบัตร มาส่งเพื่อขอขึ้นชั่วโมงกิจกรรม ในระบบ reg ได้ที่ กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ห้อง ศร3102 ตึกคณะมัณฑนศิลป์ ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ให้ชัดเจน เริ่มส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ..

📳📳 สำหรับนักศึกษาวังท่าพระ ตลิ่งชัน เมืองทองธานี ที่เรียน e-Learning นับกิจกรรมจิตสาธารณะของ SET กยศ. เรียบร้อยแล้ว สามารถปริ้นประกาศนียบัตร มาส่งเพื่อขอขึ้นชั่วโมงกิจกรรม ในระบบ reg ได้ที่ กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ห้อง ศร3102 ตึกคณะมัณฑนศิลป์ ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. “โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ด้านหลังประกาศณียบัตรให้ชัดเจน” เริ่มส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีดี ความสนุกครั้งใหม่ ใกล้บ้านเรา..“Khao San Hide and seek | เข้าซอย ข้าวสาร”โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสต...
20/10/2020

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีดี ความสนุกครั้งใหม่ ใกล้บ้านเรา..
“Khao San Hide and seek | เข้าซอย ข้าวสาร”
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร (Arch SU) คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ ประชาคมบางลำพู, สมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร, ชมรมเกสรลำพู, ไกด์เด็กบางลำพู และ L&E
ในวันที่ วันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2563

กลับมาอีกครั้งกับความสนุกครั้งใหม่ วันนี้แอดมีกิจกรรมดีดีมานำเสนอครับ

งานอะไร?
“Khao San Hide and seek | เข้าซอย ข้าวสาร”

ใครจัด?
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร (Arch SU) x ประชาคมบางลำพู x สมาคมผู้ประกอบ​ธุรกิจ​ถนน​ข้าวสาร​ x ชมรมเกสรลำพู x ไกด์เด็กบางลำพู x คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร x L&E

เมื่อไหร่?
วันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2563

มีอะไรบ้าง?
- Hide and seek story : เรื่องราวที่คุณอาจจะไม่รู้จากผู้คนและสิ่งของต่าง ๆ ในข้าวสาร
- Hide and seek day walk : ชมรมเกสรลำพูโดยไกด์เด็กบางลำพู ที่จะพาคุณเดินทัวร์ข้าวสารในตอนกลางวันเพื่อพบกับมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
- Hide and seek night walk : ชวนคุณมาเดินดู lighting installation ตามตรอกซอยที่ซ่อนเรื่องราวเอาไว้
- Hide and seek talk : เสวนากับคนรุ่นเก๋า-คนรุ่นใหม่ในย่านถนนข้าวสาร
- Hide and seek play : พบกับmusic and show สุดพิเศษในถนนข้าวสาร
- Hide and seek workshop : กิจกรรมออกมาโชว์ของดีชุมชนย่านบางลำพู และเขตพระนคร

สามารถติดตามเรื่องราวในข้าวสารและรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมในในแฟนเพจ บางลำพู everyday ได้ตลอดเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนเลยครับบบบ
#เข้าซอยข้าวสาร #khaosan2435 #khaosanhideandseek
#ArchSuFest2020

ประกาศแจ้งนศ.ทั้งรายใหม่ และรายเก่า คณะวิชาวังท่าพระและเมืองทองส่งแบบคำขอกู้เทอม 2/2563  (เอกสารอื่นๆไม่ต้องส่งมาค่ะ) 1...
15/10/2020

ประกาศแจ้งนศ.ทั้งรายใหม่ และรายเก่า คณะวิชาวังท่าพระและเมืองทอง
ส่งแบบคำขอกู้เทอม 2/2563 (เอกสารอื่นๆไม่ต้องส่งมาค่ะ)

1. ใส่รหัสนศ.ของตัวเองในแบบคำขอกู้ให้ถูกต้อง
2. ลงชื่อในแบบคำขอกู้
3. ส่งได้ที่ กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยุ่ (รวบรวมกับของเพื่อนใส่ซองเดียวมาได้)
4. ต้องส่งก่อนลงทะเบียนเรียน (ภายใน 20 พย.) เพื่อจะได้คีย์รหัสทุนเทอม 2/2563 ใน reg. (ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม)
5. ประกาศชื่อนศ.ที่ส่งแบบแล้ว วันที่ 25พย.63

ถ้าไม่ส่งแบบคำขอกู้ตามที่กำหนด ถือว่านศ.ไม่ขอกู้ยืมเงินกองทุนเทอม 2/2563

ประกาศแจ้งนศ.ทั้งรายใหม่ และรายเก่า คณะวิชาวังท่าพระและเมืองทอง
ส่งแบบคำขอกู้เทอม 2/2563 (เอกสารอื่นๆไม่ต้องส่งมาค่ะ)

1. ใส่รหัสนศ.ของตัวเองในแบบคำขอกู้ให้ถูกต้อง
2. ลงชื่อในแบบคำขอกู้
3. ส่งได้ที่ กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยุ่ (รวบรวมกับของเพื่อนใส่ซองเดียวมาได้)
4. ต้องส่งก่อนลงทะเบียนเรียน (ภายใน 20 พย.) เพื่อจะได้คีย์รหัสทุนเทอม 2/2563 ใน reg. (ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม)
5. ประกาศชื่อนศ.ที่ส่งแบบแล้ว วันที่ 25พย.63

ถ้าไม่ส่งแบบคำขอกู้ตามที่กำหนด ถือว่านศ.ไม่ขอกู้ยืมเงินกองทุนเทอม 2/2563

ประกาศ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี...
09/10/2020

ประกาศ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

น้องๆ นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (อายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์) หรือก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และไม่เคยติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กรอกรายละเอียดในบัญชีรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันฯ ได้ที https://tinyurl.com/yy52lgz9 และขอยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ ได้ที่คณะวิชาหรือกองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

ประกาศ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

น้องๆ นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (อายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์) หรือก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และไม่เคยติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กรอกรายละเอียดในบัญชีรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันฯ ได้ที https://tinyurl.com/yy52lgz9 และขอยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ ได้ที่คณะวิชาหรือกองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันเวลาราชการ

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ ดังนี้
๑. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด. ๓๕)จำนวน ๒ ฉบับ
๒. สำเนา สด. ๙ จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๖. สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ

ปล. ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสา ปฏิบัติงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแจ้งนี้
08/10/2020

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสา ปฏิบัติงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแจ้งนี้

❌❌เต็ม ปิดรับสมัครแล้ว❌❌

📣รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา ช่วยงานฝ่ายต้อนรับ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (แนบประกาศงดการเรียนการสอน วังท่าพระ)

รายละเอียดงาน รับสมัครจำนวน ๒๕ คน ปฏิบัติงานดังนี้
• จุดรับลงทะเบียน ๖ คน
• จุดต้อนรับ ๔ จุด ๑๐ คน
• จุดวัดอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์ ๒ คน
• จุดรับฝากดอกไม้/ของที่ระลึก ๒ คน
• จุดรับ-ส่งโล่ห์และของรางวัล (พิธีการ) ๕ คน

👕 การแต่งกาย ชุดนักศึกษา พิธีการ
⏱ รายงานตัว ศร.3102 ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น.- ๘.๐๐ น. / ปฏิบัติหน้าที่ ๐๘.๓๐ -๑๑.๐๐ น.
🍴 มีสวัสดิการอาหาร+น้ำดื่ม
📍รับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 3-6 ชม.กิจกรรม
🎈 ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
** นักศึกษาที่สนใจปฏิบัติงานตามช่วงวันเวลา ดังกล่าว ให้ลงชื่อใต้คอมเม้นท์นี้ และ add line เข้ากลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ที่อยู่

หน้าพระลาน
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622214333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ:

เปิดสั่งจองและเช่าบูชา “พระพิฆเณศวร”

มหาวิทยาลัยศิลปากรเดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ก่อตั้งและได้เจริญเติบโตเป็นลำดับเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ และมีองค์พระคเณศ หรือพระพิฆเณศวรเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นปีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้งมาครบ ๗๐ ปี ซึ่งหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระสำคัญ ร่วมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ดังนั้น กองกิจการนักศึกษาจึงได้จัดทำโครงการจัดทำองค์และเหรียญที่ระลึกพระพิฆเณศวรและศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เนื่องในวาระ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


 • เพื่อร่วมระลึกและเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๕๖

 • เพื่อเป็นกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และเป็นผู้นำทางด้านศิลปะอันดีงาม

 • เพื่อจัดสรรรายได้จากการจัดทำสำหรับเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีพิเศษ อาทิเช่น ประสบอุบัติเหตุ ภัยทางธรรมชาติต่างๆ
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  พี่ๆที่ทำงานในกองกิจน่ารักมากค่ะ ได้รับการช่วยเหลือเเละ เห็นถึงการเปลี่ยนเเปลงของระบบในมอเป็นอย่างดี ยิ้มเเย้มสดใส 💖💞🥰
  ลูกหนี้ 'กยศ.' อ่านด่วน!! มาตรการช่วยเหลือฝ่าวิกฤต 'โควิด-19'
  ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้มาใช้บริการโรงอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วัตถุปะสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจะใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ให้เป็นไปตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร และนำมาใช้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกร้านค้าต่อไป ตามลิงค์นี้ค่ะ