หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แสดงเวลาทำการดังกล่าวเป็นส่วนของคลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.30 น.
เสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.
โทรสอบถามหรือนัดหมาย: 0-2218-1100

ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์
เวลาเจาะเลือด: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น.
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 07.30-16.30 น.
โทรสอบถาม: 0-2218-1102, 0-2218-1107, 0-2218-1097

เปิดเหมือนปกติ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจสำหรับนิสิต หรือบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้-สำหรับนิสิต-บุคลากร จุฬาฯ ต...
26/04/2021
แบบลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับ นิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจสำหรับนิสิต หรือบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้

-สำหรับนิสิต-บุคลากร จุฬาฯ ต้องการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ติดต่อผู้ประสานงานของคณะที่สังกัด

-กรณีตรวจพบเชื้อ (ทางหน่วยปฏิบัติการฯไม่สามารถส่งต่อได้ ไม่มีใบส่งตัว) ผู้รับบริการต้องโทร 1668 เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

-หน่วยปฏิบัติการฯ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี RT-PCR
โดยเปิดให้บริการ จ.-ศ. เวลา 08.00-12.00 น.
สนใจเข้ารับการตรวจ กรุณาจองคิวล่วงหน้าทาง QR Code ที่แนบ
(รู้ผลภายใน 24-48 ชม.)

-สำหรับนิสิต-บุคลากร จุฬาฯ สามารถตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้ติดต่อศูนย์บริการสุขภาพ (จาม 9) และจองคิวล่วงหน้าทาง QR Code ที่แนบ (รู้ผลภายใน 24-48 ชม.)
เรียน ผู้ประสานงานคณะ/ส่วนงาน

เพื่อให้การตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สำหรับนิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19” และ/หรือทำการคัดกรองตนเองผ่านแบบคัดกรอง COVID-19 ออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร http://bkkcovid19.bangkok.go.th/
แล้วมีผลการคัดกรองเป็น "ผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง” (เฉพาะวง 1) ให้นิสิต/บุคลากรแจ้งผลดังกล่าวให้กิจการนิสิตคณะ/ผู้ประสานงานส่วนงานทราบ

2. กิจการนิสิตคณะ/ผู้ประสานงานส่วนงานตรวจสอบข้อมูล และนำมากรอกในแบบลงทะเบียนเพื่อส่งตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ https://forms.gle/XXyKvoW8PpjTMmee7

3. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำข้อมูลที่ได้จัดทำบัตรนัด และส่งรายชื่อนิสิต/บุคลากรเพื่อรับ
การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยจะส่งบัตรนัดให้นิสิต/บุคลากร ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ภายใน 24 ชั่วโมง) และทำการแจ้งผลการตรวจผ่านอีเมลที่ให้ไว้ (ภายใน 24-48 ชั่วโมง)
ตารางการให้บริการ : วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 8:00-11:00 น.
จำนวน : 150 ราย/วัน
สถานที่ตรวจ : ลานด้านข้าง อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดลำดับคิวการตรวจ
จะตัดรอบการตรวจทุก ๆ 15:00 น.
สำหรับคนที่กรอกข้อมูลมาภายใน 15:00 น. ณ วันนี้ จะได้รับคิวในวันถัดไป
และคนที่กรอกข้อมูลตั้งแต่ 15:01 น. เป็นต้นไป จะได้รับคิวในอีก 2 วัน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ โทร 02-218-0590 หรือ 02-218-0594

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิต/ บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ทำการคัดกรองตนเองผ่าน แบบคัดกรอง COVID-19 อ.....

26/04/2021

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับบุคคลทั่วไปดังนี้ค่ะ
หน่วยปฏิบัติการฯ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี RT-PCR
โดยเปิดให้บริการ จ.-ศ. เวลา 08.00-12.00 น.
สนใจเข้ารับการตรวจ กรุณาจองคิวล่วงหน้าทาง QR Code ที่แนบ
(รู้ผลภายใน 24-48 ชม.)
หมายเหตุ : กรณีตรวจพบเชื้อ (ทางหน่วยปฏิบัติการฯไม่สามารถส่งต่อได้ ไม่มีใบส่งตัว) ผู้รับบริการต้องโทร 1668 เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

21/04/2021
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโรค  COVID-19 และสามารถติดตามผลการตรวจได้ตาม       QR code ดังที่แนบ
21/04/2021

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 และสามารถติดตามผลการตรวจได้ตาม QR code ดังที่แนบ

ทรงพระเจริญ
02/04/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

30/03/2021
การเดินทางมาหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คลินิกกายภาพบำบัด) ที่ใหม่ จากBts
08/03/2021

การเดินทางมาหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คลินิกกายภาพบำบัด) ที่ใหม่ จากBts

งานเทคนิคการแพทย์ ย้ายส่วนให้บริการเจาะเลือด จากอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 4 ไปยัง อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14 ตั้งแต่ว...
04/03/2021

งานเทคนิคการแพทย์ ย้ายส่วนให้บริการเจาะเลือด จากอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 4 ไปยัง อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม เป็นต้นไป

งานเทคนิคการแพทย์ ย้ายส่วนให้บริการเจาะเลือด จากอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 4 ไปยัง อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะ  พรุ่งนี้ 4 มีนาคม 2564. คลินิกกายภาพบำบัดพร้อมเปิดทำการ ณ ที่ทำการใหม่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14. สามารถติดต่อ...
03/03/2021

สวัสดีค่ะ พรุ่งนี้ 4 มีนาคม 2564. คลินิกกายภาพบำบัดพร้อมเปิดทำการ ณ ที่ทำการใหม่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14. สามารถติดต่อได้ที่ 022181100 เพื่อทำการนัดหมาย สอบถามเพิ่มเติม ได้แล้วนะคะ. แล้วพบกันนะคะ

สวัสดีค่ะ พรุ่งนี้ 4 มีนาคม 2564. คลินิกกายภาพบำบัดพร้อมเปิดทำการ ณ ที่ทำการใหม่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14. สามารถติดต่อได้ที่ 022181100 เพื่อทำการนัดหมาย สอบถามเพิ่มเติม ได้แล้วนะคะ. แล้วพบกันนะคะ

เจอกันวันที่ 4 มีนาคม 2564อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14
01/03/2021

เจอกันวันที่ 4 มีนาคม 2564

อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14

เจอกันวันที่ 4 มีนาคม 2564

อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14

16/02/2021
เช็คก่อนตรวจ ลดความเครียดและความกังวลได้ค่ะ
09/01/2021

เช็คก่อนตรวจ ลดความเครียดและความกังวลได้ค่ะ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของ...
03/01/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

https://www.chula.ac.th/news/37330/

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั […]

22/12/2020
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563)https://www.chul...
22/12/2020
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 – จุฬาลงกรณ์ม

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
(ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563)

https://www.chula.ac.th/news/36954/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเ […]

คลินิกปิดทำการตามประกาศวันหยุดราชการในวันที่ 10 -13 ธันวาคม 2563
09/12/2020

คลินิกปิดทำการตามประกาศวันหยุดราชการในวันที่ 10 -13 ธันวาคม 2563

คลินิกปิดทำการตามประกาศวันหยุดราชการในวันที่ 19 -22 พฤศจิกายน 2563
19/11/2020

คลินิกปิดทำการตามประกาศวันหยุดราชการในวันที่ 19 -22 พฤศจิกายน 2563

22/10/2020
การดูแลอาการปวดไหล่ จากการถูกกดใต้กระดูก acromion (Subacromial Impigment Syndrome)
05/10/2020

การดูแลอาการปวดไหล่ จากการถูกกดใต้กระดูก acromion (Subacromial Impigment Syndrome)

30/09/2020
17/09/2020
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563  หน่วยปฏิบัติการฯ และภาควิชากายภาพบำบัด นำโดยผศ. ดร. อดิษฐ์ จิรเดชนันต์ อาจารย์ประจำภาควิช...
17/09/2020

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน่วยปฏิบัติการฯ และภาควิชากายภาพบำบัด นำโดยผศ. ดร. อดิษฐ์ จิรเดชนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมกับก.ภ.อนุสรณ์ จิตรวิมลรัตน์ และก.ภ.ดวงกมล ผลเวช นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” แก่เจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้ความรู้ การดูแลตนเอง และการออกกำลังกาย ให้ห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม

คลินิกกายภาพบำบัดหยุดทำการวันที่ 4-7 กันยายน 2563 เนื่องจากวันหยุดชดเชยสงกรานต์
24/08/2020

คลินิกกายภาพบำบัดหยุดทำการวันที่ 4-7 กันยายน 2563 เนื่องจากวันหยุดชดเชยสงกรานต์

12/08/2020
29/07/2020
คลินิกกายภาพบำบัด หยุดทำการวันที่ 27-28 ก.ค. 2563
24/07/2020

คลินิกกายภาพบำบัด หยุดทำการวันที่ 27-28 ก.ค. 2563

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอ...
05/07/2020

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

02/07/2020
ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอ...
02/07/2020

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอ...
01/07/2020

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป
ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป
ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

ในสัปดาห์นี้ เราขอเสนอการดูแลตัวเองเมื่อมีอาการข้อเท้าแพลงในแต่ละระยะของอาการ
เราจะมีทั้งหมด 4 ตอน

อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

📣📣ประกาศ📣📣คลินิกกายภาพบำบัด เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 1 ก.ค. 2563ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรนัดหมาย(02-218-1100)ได้ตั้งแต่...
27/06/2020

📣📣ประกาศ📣📣
คลินิกกายภาพบำบัด เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 1 ก.ค. 2563
ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรนัดหมาย(02-218-1100)ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

วันนี้ทางแอดมินขอเสนอท่าออกกำลังกายกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว มีความสำคัญในการควบคุมการเ...
12/06/2020

วันนี้ทางแอดมินขอเสนอท่าออกกำลังกายกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว
ซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว มีความสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง
การออกกำลังกายจะช่วยป้องกันและช่วยลดอาการปวดหลังได้

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โปรแกรมการตรวจสุขภาพ 📣📣📣
11/06/2020

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โปรแกรมการตรวจสุขภาพ 📣📣📣

คลินิกกายภาพบำบัดขยายเวลาปิดทำการเพิ่มเติม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.chula.ac...
04/06/2020

คลินิกกายภาพบำบัดขยายเวลาปิดทำการเพิ่มเติม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.chula.ac.th/news/31286/

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2563เคียงองค์อิศรราชคือจอมนาฏบรรพตีเพียงศรีลักษมี มั่นภักดีพระสี่กรเพียงสรัสวดีเท...
03/06/2020

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563

เคียงองค์อิศรราช
คือจอมนาฏบรรพตี
เพียงศรีลักษมี
มั่นภักดีพระสี่กร

เพียงสรัสวดี
เทวีพรหมอดิศร
เคียงอินทร์ปิ่นอมร
เสมอแม้นศักดิศจี

สมเด็จพระนางเจ้า
คู่ผ่านเผ้าภูบดี
คู่พระบารมี
น้อมสรรเสริญเจริญพระชนม์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ประพันธ์

ที่อยู่

อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14 คณะสหเวชศาสตร์ ถนนพระราม 1 ซอยจุฬาฯ 12 วังใหม่ ปทุมว
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:30
อังคาร 08:00 - 19:30
พุธ 08:00 - 19:30
พฤหัสบดี 08:00 - 19:30
ศุกร์ 08:00 - 19:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622181100

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

คลินิกกายภาพบำบัด
ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

คลินิกกายภาพบำบัด เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.30 น. เสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. โทรสอบถามหรือนัดหมาย: 0-2218-1100 ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ เวลาเจาะเลือด: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น. โทรสอบถาม: 0-2218-1102, 0-2218-1107, 0-2218-1097

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นข่าวดีของผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย 😁