หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แสดงเวลาทำการดังกล่าวเป็นส่วนของคลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.30 น.
เสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.
โทรสอบถามหรือนัดหมาย: 0-2218-1100

ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์
เวลาเจาะเลือด: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น.
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 07.30-16.30 น.
โทรสอบถาม: 0-2218-1102, 0-2218-1107, 0-2218-1097

เปิดเหมือนปกติ

12/10/2021
07/10/2021
งานเทคนิคการแพทย์ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 Antib...
21/09/2021

งานเทคนิคการแพทย์ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 Antibody เริ่มเปิดให้บริการแล้ว โดยลงทะเบียนผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYSSymW0goH3kfS-7-A4hKRaFAug2CoFfeTgzwESjPUi3U7g/viewform?fbzx=7746109400949522275 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 095-0184505 และ 063-9966098 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโรค  COVID-19 โดยวิธี RT-PCR และ ATK โดยมีบริการตรวจในวันพุธ เวลา 8.00 น. - 12.00 น. ...
10/09/2021

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 โดยวิธี RT-PCR และ ATK โดยมีบริการตรวจในวันพุธ เวลา 8.00 น. - 12.00 น. โดยลงทะเบียน ผ่าน QR code link google form การลงทะเบียนจองคิวและสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-0184505 และ 063-9966098 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
(ยกเว้นเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศสำคัญ!!!
1. หากท่านจองคิวตรวจและโอนเงินมาแล้ว จะไม่สามารถโอนสิทธิการตรวจหรือขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป* หากท่านไม่แน่ใจว่าจะมาตรวจในวันที่จองไว้ได้หรือไม่ โปรดอย่าโอนเงินชำระค่าตรวจ

หากท่านยังไม่ได้ชำระเงิน ท่านสามารถทำการจองในวันใหม่ได้ โดยให้ละทิ้งวันจองที่ท่านไม่ต้องการได้เลย

2. หน่วยปฏิบัติการฯ ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้และไม่มีบริการรับจองเตียงหรือส่งต่อผู้ป่วย กรณีพบว่าผลการตรวจเป็น บวก

3. ยกเลิกวันจันทร์ และศุกร์ และยกเลิกการลงทะเบียนผ่าน LINE

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 โดยวิธี RT-PCR และ ATK โดยมีบริการตรวจในวันพุธ เวลา 8.00 น. - 12.00 น. โดยลงทะเบียน ผ่าน QR code link google form การลงทะเบียนจองคิวและสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-0184505 และ 063-9966098 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
(ยกเว้นเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศสำคัญ!!!
1. หากท่านจองคิวตรวจและโอนเงินมาแล้ว จะไม่สามารถโอนสิทธิการตรวจหรือขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป* หากท่านไม่แน่ใจว่าจะมาตรวจในวันที่จองไว้ได้หรือไม่ โปรดอย่าโอนเงินชำระค่าตรวจ

หากท่านยังไม่ได้ชำระเงิน ท่านสามารถทำการจองในวันใหม่ได้ โดยให้ละทิ้งวันจองที่ท่านไม่ต้องการได้เลย

2. หน่วยปฏิบัติการฯ ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้และไม่มีบริการรับจองเตียงหรือส่งต่อผู้ป่วย กรณีพบว่าผลการตรวจเป็น บวก

3. ยกเลิกวันจันทร์ และศุกร์ และยกเลิกการลงทะเบียนผ่าน LINE

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ บทความของ ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ หัวข้อ “สูงวัย กา...
19/08/2021
สูงวัย กาย-ใจต้องฟิต อาจารย์จุฬาฯ แนะวิธีออกกำลังกายที่บ้านอย่างปลอดภัย ไกลโรค (โควิด-19) –

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ บทความของ ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ หัวข้อ “สูงวัย กาย-ใจต้องฟิต” ซึ่งเป็นการแนะนำวิธีออกกำลังกายที่บ้านอย่างหมาะสมและปลอดภัย ไกลโรค (โควิด-19) สำหรับผู้สูงวัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด จุฬาฯ ชวนผู้สูงวัยออกกำลังกายเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัสโควิด-19 แม้ต้องเก็บต.....

11/08/2021
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโรค  COVID-19 และสามารถติดตามผลการตรวจได้ตาม       QR code ดังที่แนบประกาศสำคัญ!!! 1....
29/07/2021

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 และสามารถติดตามผลการตรวจได้ตาม QR code ดังที่แนบ

ประกาศสำคัญ!!!
1. หากท่านจองคิวตรวจและโอนเงินมาแล้ว จะไม่สามารถโอนสิทธิการตรวจหรือขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป* หากท่านไม่แน่ใจว่าจะมาตรวจในวันที่จองไว้ได้หรือไม่ โปรดอย่าโอนเงินชำระค่าตรวจ

ท่านที่โอนเงินล่วงหน้า จะมีสิทธิได้คิวก่อนกรณีมีผู้เข้าตรวจจำนวนมากเกินกว่าที่จะรับตรวจได้ในวันนั้น ๆ (รับ 500 คิวต่อวัน)

หากท่านยังไม่ได้ชำระเงิน ท่านสามารถทำการจองในวันใหม่ได้ โดยให้ละทิ้งวันจองที่ท่านไม่ต้องการได้เลย

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าตรวจ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในวันที่ท่านจองมาแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนซ้ำได้ โดยระบบจะยึดข้อมูลล่าสุดที่ท่านลงทะเบียนไว้
2. หน่วยปฏิบัติการฯ ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 และสามารถติดตามผลการตรวจได้ตาม QR code ดังที่แนบ

ประกาศสำคัญ!!!
1. หากท่านจองคิวตรวจและโอนเงินมาแล้ว จะไม่สามารถโอนสิทธิการตรวจหรือขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป* หากท่านไม่แน่ใจว่าจะมาตรวจในวันที่จองไว้ได้หรือไม่ โปรดอย่าโอนเงินชำระค่าตรวจ

ท่านที่โอนเงินล่วงหน้า จะมีสิทธิได้คิวก่อนกรณีมีผู้เข้าตรวจจำนวนมากเกินกว่าที่จะรับตรวจได้ในวันนั้น ๆ (รับ 500 คิวต่อวัน)

หากท่านยังไม่ได้ชำระเงิน ท่านสามารถทำการจองในวันใหม่ได้ โดยให้ละทิ้งวันจองที่ท่านไม่ต้องการได้เลย

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าตรวจ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในวันที่ท่านจองมาแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนซ้ำได้ โดยระบบจะยึดข้อมูลล่าสุดที่ท่านลงทะเบียนไว้
2. หน่วยปฏิบัติการฯ ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้

28/07/2021
13/07/2021
08/07/2021

เนื่องจากปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้นและยังมีการกลายพันธุ์และขยายการระบาดออกไปเป็นวงกว้าง งานเทคนิคการแพทย์ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรค COVID-19 งานเทคนิคการแพทย์ จึงขอประกาศปิดการให้บริการตรวจสุขภาพ เจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และจะประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเพื่อทราบอีกครั้ง

สำหรับการตรวจหาเชื้อก่อโรค COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ยังเปิดบริการตามปกติ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจสำหรับนิสิต หรือบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้-สำหรับนิสิต-บุคลากร จุฬาฯ ต...
26/04/2021
แบบลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับ นิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตรวจสำหรับนิสิต หรือบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้

-สำหรับนิสิต-บุคลากร จุฬาฯ ต้องการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ติดต่อผู้ประสานงานของคณะที่สังกัด

-กรณีตรวจพบเชื้อ (ทางหน่วยปฏิบัติการฯไม่สามารถส่งต่อได้ ไม่มีใบส่งตัว) ผู้รับบริการต้องโทร 1668 เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

-หน่วยปฏิบัติการฯ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี RT-PCR
โดยเปิดให้บริการ ในวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00-11.00 น. (แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงนี้ หน่วยปฏิบัติการฯ จะเพิ่มรอบการให้บริการดังนี้คือ พุธที่ 30 มิ.ย. 64, ศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 จันทร์ที่ 5 ก.ค. 64 และ พุธที่ 7 ก.ค. 64 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์เพื่อทราบอีกครั้ง)
สนใจเข้ารับการตรวจ กรุณาจองคิวล่วงหน้าทาง QR Code ที่แนบ
(รู้ผลภายใน 24-48 ชม.)

-สำหรับนิสิต-บุคลากร จุฬาฯ สามารถตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้ติดต่อศูนย์บริการสุขภาพ (จาม 9) และจองคิวล่วงหน้าทาง QR Code ที่แนบ (รู้ผลภายใน 24-48 ชม.)
เรียน ผู้ประสานงานคณะ/ส่วนงาน

เพื่อให้การตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สำหรับนิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19” และ/หรือทำการคัดกรองตนเองผ่านแบบคัดกรอง COVID-19 ออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร http://bkkcovid19.bangkok.go.th/
แล้วมีผลการคัดกรองเป็น "ผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง” (เฉพาะวง 1) ให้นิสิต/บุคลากรแจ้งผลดังกล่าวให้กิจการนิสิตคณะ/ผู้ประสานงานส่วนงานทราบ

2. กิจการนิสิตคณะ/ผู้ประสานงานส่วนงานตรวจสอบข้อมูล และนำมากรอกในแบบลงทะเบียนเพื่อส่งตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ https://forms.gle/XXyKvoW8PpjTMmee7

3. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำข้อมูลที่ได้จัดทำบัตรนัด และส่งรายชื่อนิสิต/บุคลากรเพื่อรับ
การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยจะส่งบัตรนัดให้นิสิต/บุคลากร ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ภายใน 24 ชั่วโมง) และทำการแจ้งผลการตรวจผ่านอีเมลที่ให้ไว้ (ภายใน 24-48 ชั่วโมง)
ตารางการให้บริการ : วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 8:00-11:00 น. (แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงนี้ หน่วยปฏิบัติการฯ จะเพิ่มรอบการให้บริการดังนี้คือ พุธที่ 30 มิ.ย. 64, ศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 จันทร์ที่ 5 ก.ค. 64 และ พุธที่ 7 ก.ค. 64 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์เพื่อทราบอีกครั้ง)
จำนวน : 150 ราย/วัน
สถานที่ตรวจ : ลานด้านข้าง อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดลำดับคิวการตรวจ
จะตัดรอบการตรวจทุก ๆ 15:00 น.
สำหรับคนที่กรอกข้อมูลมาภายใน 15:00 น. ณ วันนี้ จะได้รับคิวในวันถัดไป
และคนที่กรอกข้อมูลตั้งแต่ 15:01 น. เป็นต้นไป จะได้รับคิวในอีก 2 วัน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ โทร 02-218-0590 หรือ 02-218-0594

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิต/ บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ทำการคัดกรองตนเองผ่าน แบบคัดกรอง COVID-19 อ.....

ทรงพระเจริญ
02/04/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

30/03/2021
การเดินทางมาหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คลินิกกายภาพบำบัด) ที่ใหม่ จากBts
08/03/2021

การเดินทางมาหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คลินิกกายภาพบำบัด) ที่ใหม่ จากBts

งานเทคนิคการแพทย์ ย้ายส่วนให้บริการเจาะเลือด จากอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 4 ไปยัง อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14 ตั้งแต่ว...
04/03/2021

งานเทคนิคการแพทย์ ย้ายส่วนให้บริการเจาะเลือด จากอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 4 ไปยัง อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม เป็นต้นไป

งานเทคนิคการแพทย์ ย้ายส่วนให้บริการเจาะเลือด จากอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 4 ไปยัง อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะ  พรุ่งนี้ 4 มีนาคม 2564. คลินิกกายภาพบำบัดพร้อมเปิดทำการ ณ ที่ทำการใหม่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14. สามารถติดต่อ...
03/03/2021

สวัสดีค่ะ พรุ่งนี้ 4 มีนาคม 2564. คลินิกกายภาพบำบัดพร้อมเปิดทำการ ณ ที่ทำการใหม่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14. สามารถติดต่อได้ที่ 022181100 เพื่อทำการนัดหมาย สอบถามเพิ่มเติม ได้แล้วนะคะ. แล้วพบกันนะคะ

สวัสดีค่ะ พรุ่งนี้ 4 มีนาคม 2564. คลินิกกายภาพบำบัดพร้อมเปิดทำการ ณ ที่ทำการใหม่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14. สามารถติดต่อได้ที่ 022181100 เพื่อทำการนัดหมาย สอบถามเพิ่มเติม ได้แล้วนะคะ. แล้วพบกันนะคะ

เจอกันวันที่ 4 มีนาคม 2564อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14
01/03/2021

เจอกันวันที่ 4 มีนาคม 2564

อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14

เจอกันวันที่ 4 มีนาคม 2564

อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น14

16/02/2021
เช็คก่อนตรวจ ลดความเครียดและความกังวลได้ค่ะ
09/01/2021

เช็คก่อนตรวจ ลดความเครียดและความกังวลได้ค่ะ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของ...
03/01/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

https://www.chula.ac.th/news/37330/

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั […]

22/12/2020
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563)https://www.chul...
22/12/2020
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 – จุฬาลงกรณ์ม

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
(ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563)

https://www.chula.ac.th/news/36954/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเ […]

คลินิกปิดทำการตามประกาศวันหยุดราชการในวันที่ 10 -13 ธันวาคม 2563
09/12/2020

คลินิกปิดทำการตามประกาศวันหยุดราชการในวันที่ 10 -13 ธันวาคม 2563

คลินิกปิดทำการตามประกาศวันหยุดราชการในวันที่ 19 -22 พฤศจิกายน 2563
19/11/2020

คลินิกปิดทำการตามประกาศวันหยุดราชการในวันที่ 19 -22 พฤศจิกายน 2563

22/10/2020
การดูแลอาการปวดไหล่ จากการถูกกดใต้กระดูก acromion (Subacromial Impigment Syndrome)
05/10/2020

การดูแลอาการปวดไหล่ จากการถูกกดใต้กระดูก acromion (Subacromial Impigment Syndrome)

30/09/2020
17/09/2020
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563  หน่วยปฏิบัติการฯ และภาควิชากายภาพบำบัด นำโดยผศ. ดร. อดิษฐ์ จิรเดชนันต์ อาจารย์ประจำภาควิช...
17/09/2020

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน่วยปฏิบัติการฯ และภาควิชากายภาพบำบัด นำโดยผศ. ดร. อดิษฐ์ จิรเดชนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมกับก.ภ.อนุสรณ์ จิตรวิมลรัตน์ และก.ภ.ดวงกมล ผลเวช นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” แก่เจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้ความรู้ การดูแลตนเอง และการออกกำลังกาย ให้ห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม

คลินิกกายภาพบำบัดหยุดทำการวันที่ 4-7 กันยายน 2563 เนื่องจากวันหยุดชดเชยสงกรานต์
24/08/2020

คลินิกกายภาพบำบัดหยุดทำการวันที่ 4-7 กันยายน 2563 เนื่องจากวันหยุดชดเชยสงกรานต์

12/08/2020
29/07/2020
คลินิกกายภาพบำบัด หยุดทำการวันที่ 27-28 ก.ค. 2563
24/07/2020

คลินิกกายภาพบำบัด หยุดทำการวันที่ 27-28 ก.ค. 2563

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอ...
05/07/2020

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

02/07/2020

ที่อยู่

อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14 คณะสหเวชศาสตร์ ถนนพระราม 1 ซอยจุฬาฯ 12 วังใหม่ ปทุมว
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:30
อังคาร 08:00 - 19:30
พุธ 08:00 - 19:30
พฤหัสบดี 08:00 - 19:30
ศุกร์ 08:00 - 19:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622181100

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

คลินิกกายภาพบำบัด
ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

คลินิกกายภาพบำบัด เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.30 น. เสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. โทรสอบถามหรือนัดหมาย: 0-2218-1100 ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ เวลาเจาะเลือด: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น. โทรสอบถาม: 0-2218-1102, 0-2218-1107, 0-2218-1097

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นข่าวดีของผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย 😁