หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงเวลาทำการดังกล่าวเป็นส่วนของคลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.30 น. เสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. โทรสอบถามหรือนัดหมาย: 0-2218-1100 ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ เวลาเจาะเลือด: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น. เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 07.30-16.30 น. โทรสอบถาม: 0-2218-1102, 0-2218-1107, 0-2218-1097
(3)

เปิดเหมือนปกติ

22/10/2020
การดูแลอาการปวดไหล่ จากการถูกกดใต้กระดูก acromion (Subacromial Impigment Syndrome)
05/10/2020

การดูแลอาการปวดไหล่ จากการถูกกดใต้กระดูก acromion (Subacromial Impigment Syndrome)

30/09/2020
17/09/2020
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563  หน่วยปฏิบัติการฯ และภาควิชากายภาพบำบัด นำโดยผศ. ดร. อดิษฐ์ จิรเดชนันต์ อาจารย์ประจำภาควิช...
17/09/2020

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 หน่วยปฏิบัติการฯ และภาควิชากายภาพบำบัด นำโดยผศ. ดร. อดิษฐ์ จิรเดชนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมกับก.ภ.อนุสรณ์ จิตรวิมลรัตน์ และก.ภ.ดวงกมล ผลเวช นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” แก่เจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้ความรู้ การดูแลตนเอง และการออกกำลังกาย ให้ห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม

คลินิกกายภาพบำบัดหยุดทำการวันที่ 4-7 กันยายน 2563 เนื่องจากวันหยุดชดเชยสงกรานต์
24/08/2020

คลินิกกายภาพบำบัดหยุดทำการวันที่ 4-7 กันยายน 2563 เนื่องจากวันหยุดชดเชยสงกรานต์

12/08/2020
29/07/2020
คลินิกกายภาพบำบัด หยุดทำการวันที่ 27-28 ก.ค. 2563
24/07/2020

คลินิกกายภาพบำบัด หยุดทำการวันที่ 27-28 ก.ค. 2563

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอ...
05/07/2020

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

02/07/2020
ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอ...
02/07/2020

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอ...
01/07/2020

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป
ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป
ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

ในสัปดาห์นี้ เราขอเสนอการดูแลตัวเองเมื่อมีอาการข้อเท้าแพลงในแต่ละระยะของอาการ
เราจะมีทั้งหมด 4 ตอน

อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง เป็นหนึ่งในอาการที่มักพบได้บ่อยทั้งนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อเท้าแพลงหลายคนอาจจะคิดว่า แค่พักแล้วจะหาย ซึ่งอาการบาดเจ็บอาจจะหายจริง แต่ความมั่นคงของข้อเท้า หากไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง จะส่งผลให้อาการข้อเท้าแพลงสามารถเกิดซ้ำได้ หรือในกลุ่มที่เอ็นมีอาการบาดเจ็บมาก การรักษาที่ผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเท้าแพลงอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามกันนะคะ

📣📣ประกาศ📣📣คลินิกกายภาพบำบัด เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 1 ก.ค. 2563ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรนัดหมาย(02-218-1100)ได้ตั้งแต่...
27/06/2020

📣📣ประกาศ📣📣
คลินิกกายภาพบำบัด เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 1 ก.ค. 2563
ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรนัดหมาย(02-218-1100)ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

วันนี้ทางแอดมินขอเสนอท่าออกกำลังกายกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว มีความสำคัญในการควบคุมการเ...
12/06/2020

วันนี้ทางแอดมินขอเสนอท่าออกกำลังกายกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว
ซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว มีความสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง
การออกกำลังกายจะช่วยป้องกันและช่วยลดอาการปวดหลังได้

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โปรแกรมการตรวจสุขภาพ 📣📣📣
11/06/2020

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โปรแกรมการตรวจสุขภาพ 📣📣📣

คลินิกกายภาพบำบัดขยายเวลาปิดทำการเพิ่มเติม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.chula.ac...
04/06/2020

คลินิกกายภาพบำบัดขยายเวลาปิดทำการเพิ่มเติม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.chula.ac.th/news/31286/

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2563เคียงองค์อิศรราชคือจอมนาฏบรรพตีเพียงศรีลักษมี มั่นภักดีพระสี่กรเพียงสรัสวดีเท...
03/06/2020

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563

เคียงองค์อิศรราช
คือจอมนาฏบรรพตี
เพียงศรีลักษมี
มั่นภักดีพระสี่กร

เพียงสรัสวดี
เทวีพรหมอดิศร
เคียงอินทร์ปิ่นอมร
เสมอแม้นศักดิศจี

สมเด็จพระนางเจ้า
คู่ผ่านเผ้าภูบดี
คู่พระบารมี
น้อมสรรเสริญเจริญพระชนม์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ประพันธ์

วันนี้เรามาให้คำแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้มีอาการนิ้วล็อคกันค่ะ
01/06/2020

วันนี้เรามาให้คำแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้มีอาการนิ้วล็อคกันค่ะ

วันนี้เรามีท่าออกกำลังกายมาฝากสำหรับนักปั่นจักรยานกันค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะ
26/05/2020

วันนี้เรามีท่าออกกำลังกายมาฝากสำหรับนักปั่นจักรยานกันค่ะ

อย่าลืมดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะ

18/05/2020
เนื่องจากเป็นการเปิดทำการเฉพาะคลินิกกายภาพบำบัดเป็นกรณีพิเศษ ในวันหยุดราชการ. ทางเข้าสามารถเข้าได้ทางซอยจุฬา12เท่านั้น. ...
04/05/2020

เนื่องจากเป็นการเปิดทำการเฉพาะคลินิกกายภาพบำบัดเป็นกรณีพิเศษ ในวันหยุดราชการ. ทางเข้าสามารถเข้าได้ทางซอยจุฬา12เท่านั้น. (จุดที่ลูกศรชี้). ประตูใกล้BTS ทางสนามกีฬายังคงปิดไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าภายใน. ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศคลินิกกายภาพบำบัดจะเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะผู้เคยมารับบริการ และทำนัดเข้ารับการรักษาล่วงหน้าในช่วงแรกเปิดทำการ. โดย...
29/04/2020

ประกาศ

คลินิกกายภาพบำบัดจะเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะผู้เคยมารับบริการ และทำนัดเข้ารับการรักษาล่วงหน้าในช่วงแรกเปิดทำการ. โดยเริ่มในวันที่ 4พ.ค.2563
โดยจะเปิดทำการวัน จันทร์ พุธ และศุกร์
ในเวลาราชการ 8.00-16.00น (คิวสุดท้ายเวลา15.00น)
นอกเวลาราชการ 16.00-19.00น (คิวสุดท้ายเวลา 18.00น)

การนัดหมายเข้ารับการรักษา สามารถโทรนัดได้ที่เบอร์ 02-2181100 (สามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ โดยวันที่ 1 พ.ค. จะมีเจ้าหน้าที่รับสายเฉพาะช่วงเวลา 9.00 - 17.00 น. โดยประมาณ ขออภัยในความไม่สะดวก)

การเข้ารับการรักษา
1. ขอให้ผู้เข้ารับการรักษา ทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการ
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำ และใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้ารับบริการ เพื่อป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19

เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทาง สามารถวางแผนการเดินทางตามคำแนะนำด้านล่าง
การเดินทาง
• แนะนำให้เดินทางด้วยรถส่วนตัว มีที่จอดรถรองรับ โดยเข้าทางประตูสนามกีฬาแห่งชาติ ทางด้านถนนจุฬาซอย12 (ตามรูปที่แนบไว้)
• เดินทางด้วย bts หรือรถโดยสารสาธารณะอื่นๆ สามารถเดินเข้า ได้ทางประตูสนามกีฬาแห่งชาติติด BTS และทางประตูสนามกีฬาแห่งชาติฝั่งจุฬาซอย12 (ตามรูปที่แนบไว้)

15/04/2020
การจัดท่านั่งทำงานคอพิวเตอร์ที่ถูกต้อง (set up an ergonomics computer workstation)

ในช่วงระหว่างการทำงานที่บ้าน WFH อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ
อย่าลืมจัดท่าทางในการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะคะ

#officesyndrome #WFH

การปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหนึ่งในการรักษาและป้องกันการเกิน ออฟฟิสซินโดรม (office syndrome)

31/03/2020
27/03/2020
เรียนผู้มารับบริการทุกท่าน      ในสภาวะช่วงแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 คลินิกกายภาพบำบัดขอปรับเปลี่ยนวันทำการดังนี้ในเ...
26/03/2020

เรียนผู้มารับบริการทุกท่าน
ในสภาวะช่วงแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 คลินิกกายภาพบำบัดขอปรับเปลี่ยนวันทำการดังนี้

ในเวลาราชการ เปิดรับนัด
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.- 15.00 น.

นอกเวลาราชการ เปิดรับนัดเฉพาะ
วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 16.00 น.-18.30 น.
และวันเสาร์ เวลา 08.30 น. -16.00 น.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-2181100 ตามเวลาดังกล่าว

***เวลาดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวก

17/03/2020

เรียนผู้มารับบริการทุกท่าน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทางคลินิกกายภาพบำบัดของดรับคนไข้เที่ยงค่ะ จะรับคนไข้ตั้งแต่ 8.00 น. -11.00 น. และ 13.00 น.- 19.00 น. ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 022181100 ขอบคุณค่ะ

16/03/2020
10/03/2020
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 19 กุม...
26/02/2020
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวขึ้นไปอีก เพื่อมิให้เกิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นและสังคม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

-เรื่อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

-เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19

-เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19

https://www.chula.ac.th/news/27752/

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ …

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวร...
21/02/2020
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 – จุฬาลงกร

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยไม่นับเป็นวันลา ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นจำนวนมาก และเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากร จึงได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และประกาศจุฬาฯ เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศดังนี้

https://www.chula.ac.th/news/27516/

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิท …

มาแล้วครับบบ กับโปรแกรมตรวจสุขภาพอัพเดทราคาใหม่ล่าสุด!!ให้คุณได้เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวคุณในราคายุติธรรม....
18/02/2020

มาแล้วครับบบ กับโปรแกรมตรวจสุขภาพอัพเดทราคาใหม่ล่าสุด!!
ให้คุณได้เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวคุณ
ในราคายุติธรรม... ไม่ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับ
- โรคไต
- โรคตับ
- โรคหัวใจ ❤️
- ฮอร์โมนต่างๆ
- วัยทอง
- โรคมะเร็ง
- การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและภูมิคุ้มกัน 🦠
สามารถมาตรวจคัดกรองกับเรา 💉
หรือเลือกตรวจเพียงบางรายการตรวจในราคาเริ่มต้นเพียง 30 บาท!!

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
📞 02-218-1102, 02-218-1097
งานเทคนิคการแพทย์ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนที่อยู่ในคอมเมนท์นะครับ

Valentine In Love 💘ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วย Promotion สุดพิเศษ!สำหรับคู่รักหรือท่านที่สนใจ- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเล...
12/02/2020

Valentine In Love 💘
ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วย Promotion สุดพิเศษ!
สำหรับคู่รักหรือท่านที่สนใจ
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจหมู่เลือด
- ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
- ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
- ตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิส
- ตรวจคัดกรองความเสี่ยงหรือพาหะธาลัสซีเมีย
- ตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน
ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 2,600 บาท สำหรับ 2 ท่าน 😲
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

ท่านที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่
งานเทคนิคการแพทย์ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ 📞 02-218-1102
แผนที่อยู่ในคอมเมนท์นะครับ

ประกาศคลินิกกายภาพบำบัด หยุดทำการวันที่ 8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63เนื่องในวันมาฆบูชาค่ะ
06/02/2020

ประกาศ
คลินิกกายภาพบำบัด หยุดทำการวันที่ 8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63

เนื่องในวันมาฆบูชาค่ะ

ที่อยู่

154 คณะสหเวชศาสตร์ ถนนพระราม 1 ซอยจุฬาฯ 12 วังใหม่ ปทุมวัน (อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 3 - 4)
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:30
อังคาร 08:00 - 19:30
พุธ 08:00 - 19:30
พฤหัสบดี 08:00 - 19:30
ศุกร์ 08:00 - 19:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622181100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

คลินิกกายภาพบำบัด เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.30 น. เสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. โทรสอบถามหรือนัดหมาย: 0-2218-1100 ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ เวลาเจาะเลือด: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น. โทรสอบถาม: 0-2218-1102, 0-2218-1107, 0-2218-1097

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เป็นข่าวดีของผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย 😁