ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร พ่อแห่งชาติ โครงสร้างคณะกรรมการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอุดลยเดช http://www.kingrama9.th/Chart
(80)

เปิดเหมือนปกติ

03/11/2020

70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชน
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ🙏

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงาน...
02/11/2020

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงาน ณ บ้านเจาะบากง หมู่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมิได้นัดหมายให้ราษฎรในพื้นที่ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
.. ตอนที่ขบวนผ่านไปนั่น ไม่มีชาวบ้านอยู่แถวนั้นสักคน ทรงขับรถ Jeep สีฟ้ามาด้วยพระองค์เอง ลงมาแล้ว จึงเสด็จฯ พระราชดำเนินลงไปในนาที่เพิ่งจะไถ รับสั่งถามลุงพร้อม จินนาบุตร ที่นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียว ขณะนั้นเขามีอายุ 47 ปี (เสียชีวิตเมื่อปี 2555 ขณะอายุ78 ปี)
ตรัสถามลุงพร้อมว่า “ที่นี่ที่ไหน”
ลุงพร้อมตอบว่า “หมู่บ้านเจาะบากง”
พระราชกระแสถามว่า “หมู่บ้านดังกล่าวไม่มีในแผนที่ มีแต่บ้านโคกกูโนและบ้านโคกกูยิ”
หมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง เป็นหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อกับบ้านเจาะบากง ระหว่างนั้นลุงพร้อม จึงได้เสนอขอพระราชทานให้มีการขุดคลองเชื่อมต่อคลองโต๊ะแดง ..
หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ ไปที่สะพานไม้พร้อมกับลุงพร้อม เพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ดังกล่าว ดังภาพที่ปรากฏในภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะประทับอยู่บนสะพานกับลุงพร้อม
ภาพ/เรื่อง : Napan Sevikul
และ Lightingbear Love King
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

4. มุมถ่าย จากจุดที่ยืนเอียงไปเอียงมาบนท่อนไม้ริมคลอง ทำให้ผมได้ภาพนี่แปลกกว่าช่างภาพคนอื่น
02/11/2020

4. มุมถ่าย จากจุดที่ยืนเอียงไปเอียงมาบนท่อนไม้ริมคลอง ทำให้ผมได้ภาพนี่แปลกกว่าช่างภาพคนอื่น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงาน...
02/11/2020

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงาน ณ บ้านเจาะบากง หมู่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมิได้นัดหมายให้ราษฎรในพื้นที่ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
ภาพ/เรื่อง : Napan Sevikul
และ Lightingbear Love King
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

ฝายทดน้ำบ้านปาลี จ.นราธิวาส#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ
02/11/2020

ฝายทดน้ำบ้านปาลี จ.นราธิวาส
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

ห้วยมงคล โครงการช่วยเหลือราษฎรโครงการแรก เมื่อพุทธศักราช 2495 อยู่ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางห่างจากตัว...
02/11/2020

ห้วยมงคล โครงการช่วยเหลือราษฎรโครงการแรก เมื่อพุทธศักราช 2495 อยู่ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเพียง 20 กิโลเมตร แต่ขณะนั้น เป็นท้องที่กันดารไปมาลำบากมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตำรวจตะเวนชายแดนนำรถบูลโดเซอร์มาทำถนน เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านนี้สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรออกไปจำหน่ายได้ และในปีรุ่งขึ้นได้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อีกหลายโครงการ ได้แก่ โครงการสหกรณ์ โครงการเลี้ยงครั่งของชาวชะอำ การเพาะปลูกยางนา 1,200 ตัน ซึ่งได้เพาะพันธุ์ไว้ที่โครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรลดา นำออกมากระจายพันธุ์สำหรับปลูก 2 ข้างทางของถนนเพชรเกษม

Cr.นางสายไหม จบกลศึก

#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เริ่มเมื่อพุทธศักราช 2495 อยู่ในเขตพระราชฐานสวนจิตรลดา เป็นโครงการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ...
01/11/2020

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เริ่มเมื่อพุทธศักราช 2495 อยู่ในเขตพระราชฐานสวนจิตรลดา เป็นโครงการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทดลองให้ตัวอย่างก่อนนำออกสู่ประชาชน มี 2 ลักษณะ คือ โครงการที่มิใช่ธุรกิจ และกึ่งธุรกิจ
โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ ประกอบด้วย การเลี้ยงปลาหมอเทศ ปลานิล ป่าไม้สาธิต นาข้าวทดลอง ข้าวไร่ แก๊สชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุกรรมพืช สวนพืชสมุนไพร การปลูกหวาย ปลูกพืชปราศจากดิน สาหร่ายเกลียวทอง ขจัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา
โครงการกึ่งธุรกิจ ประกอบด้วย โรงโคนม นมผง ศูนย์รวมนม โรงนมเม็ด โรงเนยแข็ง โรงผลิตน้ำผลไม้ โรงอบผลไม้ โรงเห็ด โรงอาหารปลา โรงกลั่นแอลกอฮอล์ เชื้อเพลิงสีเขียว โรงหล่อเทียนหลวง อาคารชัยพัฒนา
Cr.นางสายไหม จบกลศึก

#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ🙏

9 ทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ 9“ทุนการศึกษาพระราชทาน” เป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
01/11/2020

9 ทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ 9
“ทุนการศึกษาพระราชทาน” เป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) โปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนไปถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับพระราชทานทุนนี้ มีทั้งนักเรียนที่ด้อยโอกาส นักเรียนที่มีฐานะทางบ้านยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน โดยพระราชทานเป็นทุนประเดิม และต่อมาผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลอีกเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งตั้งเป็นมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อที่จะให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เหล่านี้ได้กลับมาทำงานในสาขาวิชาที่ตนเองได้เรียนมาต่อไป และนี่คือ 9 ทุนการศึกษาพระราชทาน มีดังต่อไปนี้…
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ🙏

ภาพแห่งความทรงจำ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จลอยพระประทีปCr.https://lifestyle.campus-star.com/#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง ...
31/10/2020

ภาพแห่งความทรงจำ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จลอยพระประทีป
Cr.https://lifestyle.campus-star.com/
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า

31/10/2020
องคมนตรีเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 ที่จังหวัดจันทบุรี

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการศึกษาสงเคราะห์

โดยทางโรงเรียนได้มีสอนทักษะฝีมือ อาทิ การทำของชำร่วย ของที่ระลึก การปักเย็บเสื้อผ้า การทอผ้าซาโอริ การทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ การทำขนมโดนัทจิ๋ว และการตัดผม ซึ่งภายหลังจบการศึกษา หากไม่ได้ศึกษาต่อ นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

31/10/2020
องคมนตรีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือวิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา ที่่มีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

"วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" จะมีคณาจารย์คณะต่างๆ คอยให้คำแนะนำในลักษณะ coaching เพื่อสร้างทักษะวิศวกรสังคมให้นักศึกษา ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุและผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

31/10/2020
องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดตรัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง และเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจ ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

30/10/2020
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 เน้นการสอนด้านทักษะในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยเยี่ยมชมผลงานทักษะฝีมือของนักเรียน อาทิ การทำเบเกอรี่ และการเจียระไนพลอย ที่สอนให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้น ทั้งยังมีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีหลักสูตรที่เน้นการสอนด้านทักษะในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านพาณิชยกรรม

ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนในส่วนที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็นในบางส่วนแล้ว เช่น สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

30/10/2020
ปฏิบัติการฝนหลวงปี 2563 เติมน้ำต้นทุนกว่า 4,770 ล้าน ลบม. พื้นที่การเกษตรกว่า 198 ล้าน

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 4/2563 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ
ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงตุลาคม 2563 ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ 22 ลุ่มน้ำในพื้นที่ 76 จังหวัด โดยได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 239 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง 237 วัน คิดเป็นร้อยละ 99.16 มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 198 ล้านไร่ มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 231 แห่ง สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำกว่า 4,770 ล้านลูกบาศก์เมตร

#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ #
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 ครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
30/10/2020

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 ครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ขณะแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากของประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล ป่วยเป็นโรคฟัน โรคในช่องปากจำนวนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ประกอบด้วย ทันตแพทย์ ทันตนามัย รถยนต์ขนาดใหญ่ 1 คัน เก้าอี้ทำฟัน และเครื่องมือทำฟันครบชุด ออกตรวจและรักษาโรคฟันให้แก่ราษฎรกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ นับแต่นั้นได้ขยายขอบข่ายการให้บริการ สอดคล้องกับปัญหาสุขอนามัยของประชาชน

การเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานทั่วทุกภูมิภาค จะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป จักษุแพทย์ ทันตกรรม กระดูกและข้อ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม วัดคลื่นหัวใจ และโรคอื่น ๆ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ มีสุขภาพอนามัยที่ดี สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นเวลา 52 ปีแล้ว

#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

30/10/2020

เขื่อนที่หล่อเลี้ยงคนไทย ให้ไฟฟ้า ให้น้ำ ให้ชีวิต เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย ลักษณะของเขื่อน เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ภาพยนตร์ของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ตั้งแต่การสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเจิมและฉาบคอนกรีตที่ใช้ทองคำ สำหรับวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2504 ตลอดจนการสร้างโรงไฟฟ้า งานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่ต่างชาติ งานลอยกระทงของชาวเชื่อน การอพยพราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนไปตั้งหลักแหล่งในที่แห่งใหม่

#เขื่อนภูมิพล #เที่ยวแล้วนึกถึงพ่อ #ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
29/10/2020

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรก สนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์สามเณร ด้วยหลักธรรมที่ถูกต้อง เพื่อเป็นหลักทางจิตใจของประชาชน

โดยพิจารณาให้ทุนพระสงฆ์ หรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา

ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยทรงรับโครงการฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ🙏

29/10/2020
มูลนิธิราชประชาฯ มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาพระราชทาน จังหวัดตราดและนครศรีธรรมราช

ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้แก่นักเรียน โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีฯ การได้รับอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อำเภอร่อนท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียน โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีฯ
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

#มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

29/10/2020
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 4 ณ พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

#เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ทฤษฎีแกล้งดินเป็นการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด ด้วยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปจนถึงขั้น “แกล้งดินให้เปรี้ยวสุ...
28/10/2020

ทฤษฎีแกล้งดินเป็นการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด ด้วยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปจนถึงขั้น “แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” จากนั้นจึงปรับปรุงดิน โดยใช้ปูนใส่ลงแล้วใช้น้ำล้างความเป็นกรดหรือปล่อยน้ำแช่ขังแล้วระบายน้ำออก และปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดี สามารถปลูกพืชได้
การทรงงานของรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างรากฐานและพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทยจนเกิดเป็นความเจริญ พื้นที่ที่ดินเปรี้ยวจัด มิใช่พื้นที่ไร้ประโยชน์อีกแล้ว
#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

27/10/2020

“...สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเป็นไปด้วย ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่...”
#แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล #แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน

27/10/2020
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก รวมทั้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และผลสัมฤทธิ์ของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพระพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรสำหรับทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและหน้าแล้ง รวมถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี

ในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดนครนายก และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ในการพัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรี โดยพิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง หรือ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีปริมาณความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่รับประโยชน์ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยไร่ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 228 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ผ่านมา ได้ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ไม่เกิดน้ำท่วมอีกเลย ทั้งช่วยให้เกษตรกรมีน้ำอุปโภคบริโภค ทำเกษตรกรรมและประมง

สำหรับเขื่อนขุนด่านปราการชล สามารถเก็บกักน้ำได้ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันไร่ ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณและดำเนินงานสนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทาน จังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มมากขึ้นและมีรายได้ดีขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน ผลักดันน้ำเค็ม ผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า

25/10/2020

" ตามรอยเท้าพ่อ" แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูก ลูกขอตั้งปณิธานจะเดินตามรอยเท้าพ่อ

#ตามรอยเท้าพ่อ

เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด เหนือพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕....ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มลูกเสือ และประชาชน เดิน...
23/10/2020

เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด เหนือพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕..

..ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มลูกเสือ และประชาชน

เดินทางไปกราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ลานพระรูปทรงม้า....!!

ที่มา : Thai PBS

พระราชกรณียกิจสำคัญ รัชกาลที่ ๕ พาประเทศไทยเจริญ ในรูปแบบ e-book น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
23/10/2020
พระราชกรณียกิจสำคัญ รัชกาลที่ ๕ พาประเทศไทยเจริญ

พระราชกรณียกิจสำคัญ รัชกาลที่ ๕ พาประเทศไทยเจริญ ในรูปแบบ e-book

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางรากฐานให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทีย...
23/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงวางรากฐานให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาประเทศ

#วันปิยมหาราช2563

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้...
22/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ
#วันปิยมหาราช๒๕๖๓

น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าของแผ่นดิน๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
20/10/2020

น้อมรำลึกถึง
สมเด็จย่าของแผ่นดิน
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

13/10/2020
สารคดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตอน "ตั้งพระราชหฤทัย แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยพสกนิกร"

สารคดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ตอน "ตั้งพระราชหฤทัย แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยพสกนิกร"

13/10/2020
สารคดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตอน "ทฤษฎีใหม่ สร้างชีวิต ให้ทวยราษฎร์"

สารคดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ตอน "ทฤษฎีใหม่ สร้างชีวิต ให้ทวยราษฎร์"

ที่อยู่

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด