กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแ

กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ได้ดำเนินการด้านระบบยามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดทำรายงานแผนพัฒนาระบบยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2550 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดจากระบบยาที่มีต่อสุขภาพ หากมีกลไกที่เข้มแข็งในการติดตามเฝ้าระวังและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบยา จะสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดเหมือนปกติ

กินยาหยุดถ่ายเมื่อท้องเสีย ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ และหากเป็นอาการท้องเสียที่เกิดจากเชื้อโรค จะยิ่งทำให้การขับถ่ายเอาเชื้ออ...
13/05/2021
เชื่อได้หรือไม่ ยาหยุดถ่าย สามารถช่วยฆ่าเชื้อได้

กินยาหยุดถ่ายเมื่อท้องเสีย ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ และหากเป็นอาการท้องเสียที่เกิดจากเชื้อโรค จะยิ่งทำให้การขับถ่ายเอาเชื้อออกจากร่างกายช้าลง

จริงหรือ !! กินยาหยุดถ่าย สามารถช่วยฆ่าเชื้อได้ วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกับ "เชื่อได้หรือไม่"

13/05/2021
กินยาลดไข้ป้องกันโควิด-19 เสี่ยงดื้อยา ? | ชัวร์หรือมั่ว

ผศ.ภก.บดินทร์ ติวสุวรรณ ตอบคำถาม

"กินยาลดไข้ป้องกันโควิด-19 เสี่ยงดื้อยา ? | ชัวร์หรือมั่ว"

ข้อควรกังวลในการกินยาพาราเซตามอลไม่ใช่การดื้อยา ทั้งในความหมายว่ายารักษาไม่ได้ผล หรือเชื้อพัฒนาตัวเองจนทนทานต่อยา (เพราะยาพาราเซตามอลไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อ) แต่การรับประทานติดต่อกันในระยะเวลานานอาจทำให้เกิดพิษต่อตับ ซึ่งเป็นอันตราย

ทำความรู้จักยาฟาวิพิราเวียร์ เหตุใดยานี้จึงเป็นยาสำคัญ
12/05/2021
เจาะลึกสาระเน้นๆ ‘ฟาวิพิราเวียร์’ คืออะไร !!? ทำไมถึงเป็นยาสำคัญ

ทำความรู้จักยาฟาวิพิราเวียร์ เหตุใดยานี้จึงเป็นยาสำคัญ

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็น “ยาต้านไวรัส” ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทบริษัทฟูจิฟิล์ม โตยามะ เคมิคอ.....

รศ.ดร.ภญ.จิราพร  ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า อุปสรรคต่อการผลิตยา ส่วนหนึ่งมาจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรยาไม่มีความช...
11/05/2021
กพย.-สสส. ผนึก นักวิชาการระบบยา หนุนไทยผลิตยาต้านไวรัส ‘ฟาวิพิราเวียร์’ ใช้เอง ลดราคายา กว

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า อุปสรรคต่อการผลิตยา ส่วนหนึ่งมาจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรยาไม่มีความชัดเจน กระทรวงพาณิชย์ ควรเร่งปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้สามารถวางแผนการวิจัยผลิตยาและสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้ง่ายขึ้น รวมทั้งคำขอจดสิทธิบัตรยาที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาที่ใช้เวลานาน สำหรับกรณีโควิด-19 ปัจจุบันมียารักษาโควิด-19 รวม 3 ชนิดที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ฟาวิพิราเวียร์เรมดิซิเวียร์ และโมลนูพิราเวียร์ ซึ่งยาอีก 2 ชนิด ไม่ทราบสถานการณ์จึงควรเปิดเผยข้อมูลสถานะคำขอจดสิทธิบัตรของผู้ผลิตสูตรยา ทั้งในสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาและสถานะยกเลิกคำขอ เพื่อเปิดให้ผลิตยาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนี้ได้ ที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการวิจัยยารักษาโควิด-19 ทั้ง 3 ชนิดให้ทันต่อสถานการณ์ และให้กระทรวงสาธารณสุขประสานกับนักวิจัย ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในไทย ทำให้การขึ้นทะเบียนยาสามัญรายการหรือชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเร็วขึ้น ส่วนสถาบันการศึกษาถือเป็นคลังสมอง จะต้องคิดค้นพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

กพย.-สสส. ผนึก นักวิชาการระบบยา หนุนไทย ผลิตยาต้านไวรัส ‘ฟาวิพิราเวียร์’ ใช้เอง ลดราคายากว่า 50% หลังกรมทรัพย์...

ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานสภาองค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า ประเทศไทยได้นำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ 2 ล้านเม็ด (ปัจจุบันเหลือ...
11/05/2021
หนุนไทยผลิตเอง ยาต้านไวรัส 'ฟาวิพิราเวียร์' ถูกลง 50%

ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานสภาองค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า ประเทศไทยได้นำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ 2 ล้านเม็ด (ปัจจุบันเหลือคงคลัง 1.5 ล้านเม็ด) และได้สั่งซื้อเข้ามาเพิ่มอีก 3 ล้านเม็ดในเดือนพฤษภาคมนี้ ราคาอยู่ที่เม็ดละ 120 บาท แต่หากประเทศไทยสามารถผลิตยาได้เอง โดยองค์การเภสัชกรรมไทยจะประหยัดงบประมาณลงมากกว่า 50% เหลือราคาเม็ดละ 30-40 บาท ซึ่งปัจจุบันมีการเบิกจ่ายยาวันละ 4-5 หมื่นเม็ด เท่ากับรัฐต้องแบกรับภาระค่าเสียโอกาสที่จะได้ยาในราคาที่ถูกลงถึงวันละ 4-7 ล้านบาท ทั้งนี้ แนวทางการลดความสูญเสียงบประมาณจากการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์ต้องแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตร ฉบับปัจจุบัน โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการประกาศบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (compulsory licensing : CL) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตยาจำเป็นที่ติดสิทธิบัตรได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น ในช่วงวิกฤติการระบาดของโควิด-19

กพย.-สสส.ผนึกนักวิชาการระบบยาหนุนไทยผลิตยาต้านไวรัส'ฟาวิพิราเวียร์'ใช้เองลดราคายากว่า50%หลังกรมทรัพย์สินฯ ...

กพย.-สสส.ผนึกนักวิชาการระบบยา หนุนไทยผลิตยาต้านไวรัส "ฟาวิพิราเวียร์" ใช้เอง ลดราคายามากกว่า 50% หลังกรมทรัพย์สินฯ ปลดล็...
11/05/2021
ผนึกนักวิชาการระบบยาดันไทยผลิตยาต้านไวรัส "ฟาวิพิราเวียร์" หลังปลดล็อกสิทธิบัตรยา จี้ก.

กพย.-สสส.ผนึกนักวิชาการระบบยา หนุนไทยผลิตยาต้านไวรัส "ฟาวิพิราเวียร์" ใช้เอง ลดราคายามากกว่า 50% หลังกรมทรัพย์สินฯ ปลดล็อกสิทธิบัตรยา ช่วยกู้วิกฤต ยาไม่ขาดแคลน ชี้ ก.พาณิชย์ เร่งทบทวน พ.ร.บ.สิทธิบัตร เปิดช่องใช้มาตรการ CL ในภาวะวิกฤต ดึงสถาบันการศึกษา เป็นคลังสมองคิดค้นยาใหม่

กพย.-สสส.ผนึกนักวิชาการระบบยา หนุนไทยผลิตยาต้านไวรัส "ฟาวิพิราเวียร์" ใช้เอง ลดราคายามากกว่า 50% หลังกรมทรัพย....

ฟัง ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ให้สัมภาษณ์ประเด็นสิทธิบัตรยาฟ...
10/05/2021
ยาฟาวิพิราเวียร์ / แพ้วัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้จริงหรือ | Thai PBS Podcast

ฟัง ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ให้สัมภาษณ์ประเด็นสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์ ใน Thai PBS Podcast EP. 351: ยาฟาวิพิราเวียร์ / แพ้วัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้จริงหรือ

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็น “ยาต้านไวรัส” ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทญี่ปุ่น มีฤทธิ์ต่อต้านอาร์เอ็นเอไวรั.....

เมื่อว้นที่ 6 พ.ค. 2564 ภาคประชาสังคมพบรองผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม มอบดอกไม้และยื่นจดหมายสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรม...
08/05/2021
Thailand rejects Fujifilm’s COVID-19 related patent request

เมื่อว้นที่ 6 พ.ค. 2564 ภาคประชาสังคมพบรองผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม มอบดอกไม้และยื่นจดหมายสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ หลังจากที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีคำตัดสินยก (ปฏิเสธ) คำขอรับสิทธบัตรยาฟาริพิราเวียร์ในรูปแบบเม็ดในประเทศไทย ซึ่งนับแต่นี้บริษัทยาทั้งในและต่างประเทศสามารถนำเข้า ผลิต และขายยาฟาวิพิราเวียร์ในรูปแบบเม็ดได้ โดยไม่มีอุปสรรคด้านสิทธิบัตร

This development is a significant success for civil society which has been urging the Department of Intellectual Property to take …

เผยเทคนิคยืดอายุสิทธิบัตรยาพบ "ฟาวิพิราเวียร์" ยื่นมา 3 คำขอ จี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจในเสวนาวิชาการออนไลน์เรื่อง ...
08/05/2021
เผยเทคนิคยืดอายุ 'สิทธิบัตรยา' พบ 'ฟาวิพิราเวียร์' ยื่นมา 3 คำขอ จี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่

เผยเทคนิคยืดอายุสิทธิบัตรยาพบ "ฟาวิพิราเวียร์" ยื่นมา 3 คำขอ จี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจ

ในเสวนาวิชาการออนไลน์เรื่อง "ระบบสิทธิบัตร 'เอื้อ' หรือ 'ขัดขวาง' การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวียร์" เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยข้อมูลสิทธิบัตร "ฟาวิพิราเวียร์" ว่านอกจากรูปแบบยาเม็ดที่เพิ่งปฏิเสธไป ยังมีการยื่นอีก 2 คำขอแบบยาฉีด แนะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและพิจารณา

ตัวแทน อภ. เผยข้อมูลสิทธิบัตร "ฟาวิพิราเวียร์" ชี้นอกจากรูปแบบยาเม็ดที่เพิ่งปฏิเสธไป ยังมีการยื่นอีก 2 คำขอ....

08/05/2021
ฉันคือผู้บริโภค Ep.35 | CPTPP เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคแค่ไหน อย่างไร

CPTPP อักษรย่อนี้ คืออะไร ทำไมทุกคนควรต้องสนใจ

รายการ "ฉันคือผู้บริโภค" พูดคุยประเด็น CPTPP โดย

- สารี อ๋องสมหวัง (เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค)

- กรรณิการ์ กิจติเวชกุล (รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA Watch)

- วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ (ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี BIOTHAI)

อภ.ระบุหากผลิต "ยาฟาวิพิราเวียร์"เองราคาแค่เม็ดละ  30-40 บาท  จากปัจจุบันที่นำเข้าเม็ดละ 120 บาท เซ็นเอ็มโอยู "ปตท.-สวทช...
07/05/2021
อภ.ชี้ผลิตเอง "ยาฟาวิพิราเวียร์"ราคาเม็ดละ 30-40 บาท

อภ.ระบุหากผลิต "ยาฟาวิพิราเวียร์"เองราคาแค่เม็ดละ 30-40 บาท จากปัจจุบันที่นำเข้าเม็ดละ 120 บาท เซ็นเอ็มโอยู "ปตท.-สวทช." สังเคราะห์วัตถุดิบใช้เอง

อภ.ระบุหากผลิต "ยาฟาวิพิราเวียร์"เองราคาแค่เม็ดละ 30-40 บาท จากปัจจุบันที่นำเข้าเม็ดละ 120 บาท เซ็นเอ็มโอยู "ปตท.-.....

วงเสวนานักวิชาการแนะกรมทรัพย์สินฯ ปรับระบบสืบค้นให้ง่ายขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ช่วยสอดส่องดูแลการจดสิทธิบัตร แนะควรมีกฎหมา...
07/05/2021
แนะกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาสิทธิบัตรให้เร็วขึ้น แจงควรมีกฎหมายแยกกรณีฉุกเฉิน

วงเสวนานักวิชาการแนะกรมทรัพย์สินฯ ปรับระบบสืบค้นให้ง่ายขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ช่วยสอดส่องดูแลการจดสิทธิบัตร แนะควรมีกฎหมายแยกการพิจารณาสิทธิบัตรในกรณีฉุกเฉิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และเครือข่าย จัดงานเสวนาวิชากรออนไลน์ในหัวข้อ ระบบสิทธิบัตร 'เอื้อ' หรือ 'ขัดขวาง' การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวีย ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา โดยมีการอภิปรายในประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยาในภาวะวิกฤติโควิด

แนะกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาสิทธิบัตรให้เร็วขึ้น แจงควรมีกฎหมายแยกกรณีฉุกเฉิน

06/05/2021

คำชี้แจงเรื่อง การให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว โดย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีไม่ใช้ฟาวิพิราเวียร์ กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ชี้ในอนาคตอาจเกิดอาการดื้อยา แนะสงวน...
06/05/2021
สมาคมโรคติดเชื้อ แจงปมจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิด

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีไม่ใช้ฟาวิพิราเวียร์ กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ชี้ในอนาคตอาจเกิดอาการดื้อยา แนะสงวนยาให้ผู้ป่วยที่จำเป็น

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีไม่ใช้ฟาวิพิราเวียร์ กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ชี้ในอนาคตอาจเกิดอ...

06/05/2021
เสวนาวิชาการ ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวีย

เสวนาวิชาการเรื่อง
ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวีย

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และเครือข่าย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย มีคำสั่งปฏิเสธ “คำขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบเม็ด” แล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เหต...
05/05/2021
กรมทรัพย์ สั่งปฏิเสธคำขอจดสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์ เหตุไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย มีคำสั่งปฏิเสธ “คำขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบเม็ด” แล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เหตุไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย มีคำสั่งปฏิเสธ "คำขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบเม็ด" แล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤ.....

ยาฟาพิราเสียร์สำคัญมากสำหรับการรักษาโควิด แต่ปัญหาสิทธิบัตร อาจขัดขวางการเข้าถึง ราคาแพง. มาทำความเข้าใจ 6 พค 64 เวลา 13...
05/05/2021

ยาฟาพิราเสียร์สำคัญมากสำหรับการรักษาโควิด แต่ปัญหาสิทธิบัตร อาจขัดขวางการเข้าถึง ราคาแพง. มาทำความเข้าใจ
6 พค 64 เวลา 13.00-16.00 น online

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง

ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวีย

ชมสดผ่าน Facebook Live ทางเพจ กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และเครือข่าย

***

กำหนดการ

13.00-13.10 น. เปิดการประชุมเสวนาวิชาการ โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

13.10-13.30 น. อาวุธในการรักษา COVID‐19: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย อ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30-13.50 น. บทเรียนต่างประเทศ: การจัดการระบบสิทธิบัตรยาในภาวะวิกฤติ โดย เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

13.50-14.10 น. สถานะสิทธิบัตรยาในประเทศไทย: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

14.10-15.30 น. การอภิปราย “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยาในภาวะวิกฤติ COVID-19”

ร่วมเสวนาโดย
- รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม
- ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
- ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
- ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองประธานมูลนิธิเภสัชชนบท
- ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค
- ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
- นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.30-16.00 น. แถลงข่าว

***

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวียชมสดผ่าน Facebook ...
05/05/2021

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง

ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวีย

ชมสดผ่าน Facebook Live ทางเพจ กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
จัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และเครือข่าย

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง

ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวีย

ชมสดผ่าน Facebook Live ทางเพจ กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และเครือข่าย

***

กำหนดการ

13.00-13.10 น. เปิดการประชุมเสวนาวิชาการ โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

13.10-13.30 น. อาวุธในการรักษา COVID‐19: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย อ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30-13.50 น. บทเรียนต่างประเทศ: การจัดการระบบสิทธิบัตรยาในภาวะวิกฤติ โดย เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

13.50-14.10 น. สถานะสิทธิบัตรยาในประเทศไทย: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

14.10-15.30 น. การอภิปราย “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยาในภาวะวิกฤติ COVID-19”

ร่วมเสวนาโดย
- รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม
- ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
- ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
- ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองประธานมูลนิธิเภสัชชนบท
- ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค
- ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
- นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.30-16.00 น. แถลงข่าว

***

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวียชมสดผ่าน Facebook ...
05/05/2021

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง

ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวีย

ชมสดผ่าน Facebook Live ทางเพจ กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และเครือข่าย

***

กำหนดการ

13.00-13.10 น. เปิดการประชุมเสวนาวิชาการ โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

13.10-13.30 น. อาวุธในการรักษา COVID‐19: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย อ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30-13.50 น. บทเรียนต่างประเทศ: การจัดการระบบสิทธิบัตรยาในภาวะวิกฤติ โดย เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

13.50-14.10 น. สถานะสิทธิบัตรยาในประเทศไทย: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

14.10-15.30 น. การอภิปราย “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยาในภาวะวิกฤติ COVID-19”

ร่วมเสวนาโดย
- รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม
- ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
- ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
- ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองประธานมูลนิธิเภสัชชนบท
- ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค
- ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
- นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.30-16.00 น. แถลงข่าว

***

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง

ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวีย

ชมสดผ่าน Facebook Live ทางเพจ กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และเครือข่าย

***

กำหนดการ

13.00-13.10 น. เปิดการประชุมเสวนาวิชาการ โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

13.10-13.30 น. อาวุธในการรักษา COVID‐19: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย อ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30-13.50 น. บทเรียนต่างประเทศ: การจัดการระบบสิทธิบัตรยาในภาวะวิกฤติ โดย เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

13.50-14.10 น. สถานะสิทธิบัตรยาในประเทศไทย: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

14.10-15.30 น. การอภิปราย “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยาในภาวะวิกฤติ COVID-19”

ร่วมเสวนาโดย
- รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม
- ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
- ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
- ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองประธานมูลนิธิเภสัชชนบท
- ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค
- ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
- นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.30-16.00 น. แถลงข่าว

***

ยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการรับประทานใบมะขามกับเหล้าขาว จะสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานน...
04/05/2021

ยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการรับประทานใบมะขามกับเหล้าขาว จะสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่า “สามารถนำใบมะขามตำผสมกับเหล้าขาว รับประทานเพื่อแก้หรือรักษาโรคโควิด-19” ว่า ปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนว่าการรับประทานใบมะขามตำผสมกับเหล้าขาว จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้

📣📣ยังไม่มี‼️งานวิจัยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการรับประทาน “ใบมะขามกับเหล้าขาว” จะสามารถป้องกันโรคโควิด-19ได้
.
🔸🔸นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่า “สามารถนำใบมะขามตำผสมกับเหล้าขาว รับประทานเพื่อแก้หรือรักษาโรคโควิด-19” ว่า ปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนว่าการรับประทานใบมะขามตำผสมกับเหล้าขาว จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้
.
✳️✳️ทั้งนี้ สูตรการนำใบมะขามมาผสมกับเหล้าขาว มีที่มาจากคัมภีร์ตักศิลา ซึ่งเป็นคัมภีร์ในตำราแพทย์แผนโบราณ ที่มีการพูดถึง “เรื่องโรคระบาดและโรคติดเชื้อ” โดยในคำภีร์ตักศิลาบรรยายว่าใบมะขามสามารถฆ่าพิษในเลือดและฆ่าเชื้อโรคในเลือด แต่ล่าสุดยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า การรับประทาน “ใบมะขามกับเหล้าขาว” จะสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่
.
📌📌สำหรับประชาชน ที่อยากดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงนี้ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวแนะนำว่า ให้รับประทานอาหาร หรือ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสมุนไพร ที่มีฤทธิ์ร้อนและขับเหงื่อ เช่น เมนู ต้มยำ หรือ ต้มโคล้ง ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร อาทิ กระเทียม หอมแดง ตะไคร้ ขิงและข่า ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกาย
.
🔸🔸ขณะที่ เภสัชกรหญิง ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีข้อสังเกตว่า “ตำรับยาดังกล่าวเป็นตำรับที่มีส่วนผสมของเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง หากบริโภคติดต่อกันนานๆ อาจทำให้ติดเหล้าได้หรือไม่” ส่วนในกรณีที่เมื่อรับประทานใบมะขามกับเหล้าขาวแล้วให้นอนคลุมโปง 1 ชั่วโมงนั้น ต้องระวังในผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบด้วย

#กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

ที่อยู่

Faculty Of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 254 Phyathai Rd. Wangmai Patumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+(66)-02-218-8452

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับทราบ
Hello! How's life? Could you help us to share this information? We are from Pharmacy Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. We invite you to join the one and only Pharmacy Summer School event in Indonesia. The 4th IPSS will be held on 31st July - 12th August 2017 in Yogyakarta, Indonesia. We've special price for all participants who have great motivation in application letter or send the proof of promotion of this event in social media to our official social media. It's limited! You can find our guideline, application form, and poster attached on our website : ipss.umy.ac.id For more information : 📩 [email protected] and 🌐 ipss.umy.ac.id SEE YOU IN YOGYAKARTA, INDONESIA. #ipssumy #ipss2017 #umy #pharmacy #pharmacystudent
น่าสนใจมากค่ะ