สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 ที่ดูแลผู้เสียภาษีในท้องที่เขตบางนา

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2...
06/08/2021

ประกาศปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สามารถไปใช้บริการได้ที่หน่วยงานสรรพากรใกล้เคียง

ประกาศปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สามารถไปใช้บริการได้ที่หน่วยงานสรรพากรใกล้เคียง

ทำความรู้จักภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ก่อนหมดกำหนดยื่นแบบแสดงรายการในเดือนสิงหาคม 2564มาดูหลักเกณฑ์ของ “เหต...
05/08/2021

ทำความรู้จักภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ก่อนหมดกำหนดยื่นแบบแสดงรายการในเดือนสิงหาคม 2564
มาดูหลักเกณฑ์ของ “เหตุอันสมควร” เมื่อประมาณการขาดเกิน 25%
และวิธีคำนวณประมาณการกำไรสุทธิ

#ภาษีเงินได้นิติบุคคล #ประมาณการกำไรสุทธิ #ภงด51 #กรมสรรพากร

ต้องยื่นภาษีเมื่อไหร่ต้องใช้แบบฯอะไรแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรหาคำตอบได้ที่ www.taxliteracy.academy  #taxliteracyacademy#...
05/08/2021

ต้องยื่นภาษีเมื่อไหร่
ต้องใช้แบบฯอะไร
แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร
หาคำตอบได้ที่ www.taxliteracy.academy

#taxliteracyacademy
#ลองเล่นรู้เข้าใจ
#SMEToday
#SMEEcosystem

ต้องยื่นภาษีเมื่อไหร่
ต้องใช้แบบฯอะไร
แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร
หาคำตอบได้ที่ www.taxliteracy.academy

#taxliteracyacademy
#ลองเล่นรู้เข้าใจ
#SMEToday
#SMEEcosystem

ประกาศปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564...
03/08/2021

ประกาศปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 สามารถไปใช้บริการได้ที่หน่วยงานสรรพากรใกล้เคียง

ประกาศปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 สามารถไปใช้บริการได้ที่หน่วยงานสรรพากรใกล้เคียง

📣 ฟังทางนี้ใครต้อง #ผ่อนชําระภาษี ภ.ง.ด. 90/91 อย่าลืมชําระภาษีงวดที่ 2ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้ผ่อนชําระได้ง่ายๆ ผ...
30/07/2021

📣 ฟังทางนี้ใครต้อง #ผ่อนชําระภาษี ภ.ง.ด. 90/91 อย่าลืมชําระภาษีงวดที่ 2
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้
ผ่อนชําระได้ง่ายๆ ผ่าน 3 วิธี
◾ ชําระผ่าน e-Payment ได้ที่ 👉 https://bit.ly/3gZtmw6
◾ ชําระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือ QR Code ผ่าน Mobile Banking
◾ ชําระภาษีผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ ATM, ATM Internet, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
*กรณีที่ 1 หากเลือกชําระงวดแรกผ่านสรรพากรพื้นที่สาขา จะไม่สามารถ เปลี่ยนมาชําระงวดท่ี 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
**กรณีที่ 2 หากไม่ชําระภาษีงวดที่ 2 หรือ งวดที่ 3 ภายในเวลาที่กําหนดไว้ จะหมดสิทธิ์การผ่อนชําระภาษีเป็นงวด และต้องชําระภาษีที่ยังค้างอยู่ทั้งจํานวนพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย

#ภาษี #ภงด90 #ภงด91 #easytax #กรมสรรพากร #taxfromhome

📣 ฟังทางนี้ใครต้อง #ผ่อนชําระภาษี ภ.ง.ด. 90/91 อย่าลืมชําระภาษีงวดที่ 2
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้
ผ่อนชําระได้ง่ายๆ ผ่าน 3 วิธี
◾ ชําระผ่าน e-Payment ได้ที่ 👉 https://bit.ly/3gZtmw6
◾ ชําระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือ QR Code ผ่าน Mobile Banking
◾ ชําระภาษีผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ ATM, ATM Internet, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
*กรณีที่ 1 หากเลือกชําระงวดแรกผ่านสรรพากรพื้นที่สาขา จะไม่สามารถ เปลี่ยนมาชําระงวดท่ี 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
**กรณีที่ 2 หากไม่ชําระภาษีงวดที่ 2 หรือ งวดที่ 3 ภายในเวลาที่กําหนดไว้ จะหมดสิทธิ์การผ่อนชําระภาษีเป็นงวด และต้องชําระภาษีที่ยังค้างอยู่ทั้งจํานวนพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย

#ภาษี #ภงด90 #ภงด91 #easytax #กรมสรรพากร #taxfromhome

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 https://web.ocsc.go.th/forking/
27/07/2021
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ | ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 https://web.ocsc.go.th/forking/

   ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชน...

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า...
27/07/2021
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในศุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://bit.ly/3z2iIfc

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 แจ้งปิดพื้นที่ทำการ ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564
22/07/2021

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 แจ้งปิดพื้นที่ทำการ ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 แจ้งปิดพื้นที่ทำการ ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564

สรรพากรช่วยธุรกิจสู้วิกฤตโควิด 19ผู้ประกอบการเข้าโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" ของรัฐบาล ได้ยกเว้น👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...
22/07/2021

สรรพากรช่วยธุรกิจสู้วิกฤตโควิด 19
ผู้ประกอบการเข้าโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" ของรัฐบาล ได้ยกเว้น
👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
👉 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
👉 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
👉 อากรแสตมป์
อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3itieIv
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ ๓๔>>https://bit.ly/2V0Dugt

#ลดภาระ #covid #ภาษี #กรมสรรพากร

สรรพากรช่วยธุรกิจสู้วิกฤตโควิด 19
ผู้ประกอบการเข้าโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" ของรัฐบาล ได้ยกเว้น
👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
👉 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
👉 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
👉 อากรแสตมป์
อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3itieIv
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ ๓๔>>https://bit.ly/2V0Dugt

#ลดภาระ #covid #ภาษี #กรมสรรพากร

📣📣กรมสรรพากรขอแจ้งปิดให้บริการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ค...
19/07/2021

📣📣กรมสรรพากรขอแจ้งปิดให้บริการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารวม 5 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาคลองเตย1
สำนักงานสรรพาพื้นที่สาขาประเวศ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่รวม 3 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

อ่านเพิ่มเติม >>https://bit.ly/3kytnKA

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

📣📣กรมสรรพากรขอแจ้งปิดให้บริการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารวม 5 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาคลองเตย1
สำนักงานสรรพาพื้นที่สาขาประเวศ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่รวม 3 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

อ่านเพิ่มเติม >>https://bit.ly/3kytnKA

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับแบบฯ เดือนมิถุนายน 2564 ที่จะยื่นออนไลน์ในเดือนกรก...
14/07/2021

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับแบบฯ เดือนมิถุนายน 2564 ที่จะยื่นออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2564
✅ขยายถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ✨

#สรรพากรขยายเวลา #ยื่นแบบออนไลน์ #ภาษีเงินได้หัก_ณ_ที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับแบบฯ เดือนมิถุนายน 2564 ที่จะยื่นออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2564
✅ขยายถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ✨

#สรรพากรขยายเวลา #ยื่นแบบออนไลน์ #ภาษีเงินได้หัก_ณ_ที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

💁‍♀️สรรพากรมอบทูตภาษี (Tax Ambassador) ทั่วประเทศ ช่วยแนะผู้ประกอบการทั้งออนไลน์ออฟไลน์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ถูกต้อง#กร...
30/06/2021

💁‍♀️สรรพากรมอบทูตภาษี (Tax Ambassador) ทั่วประเทศ
ช่วยแนะผู้ประกอบการทั้งออนไลน์ออฟไลน์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ถูกต้อง
#กรมสรรพากร #TaxAmbassador #ยื่นภาษี #ชำระภาษี

💁‍♀️สรรพากรมอบทูตภาษี (Tax Ambassador) ทั่วประเทศ
ช่วยแนะผู้ประกอบการทั้งออนไลน์ออฟไลน์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ถูกต้อง
#กรมสรรพากร #TaxAmbassador #ยื่นภาษี #ชำระภาษี

🛐 สายบุญมีเฮ! ใครบริจาคผ่านหน่วยบริจาคที่ลงทะเบียนกับระบบ e-Donation ไม่จำเป็นต้องเก็บใบเสร็จอีกต่อไป สามารถยื่นแบบภาษีพ...
30/06/2021

🛐 สายบุญมีเฮ!
ใครบริจาคผ่านหน่วยบริจาคที่ลงทะเบียนกับระบบ e-Donation ไม่จำเป็นต้องเก็บใบเสร็จอีกต่อไป สามารถยื่นแบบภาษีพร้อมลดหย่อนภาษีได้เลย

✅ ลดหย่อนภาษี
✅ สะดวกสบาย ไม่ต้องเก็บใบเสร็จบริจาค
✅ ได้คืนภาษีเร็วขึ้น

สำคัญ! ยื่นแบบภาษีปี 2563 ภายใน 30 มิถุนายน 2564* ผ่านระบบออนไลน์ e-Filing เท่านั้น!!
‎‎
เช็คสถานะเงินบริจาคของตนเอง ⏩ https://bit.ly/3vwQ4Rm
‎‎
"สะดวกทั้งผู้บริจาค และผู้รับบริจาค"
‎‎
*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

🛐 สายบุญมีเฮ!
ใครบริจาคผ่านหน่วยบริจาคที่ลงทะเบียนกับระบบ e-Donation ไม่จำเป็นต้องเก็บใบเสร็จอีกต่อไป สามารถยื่นแบบภาษีพร้อมลดหย่อนภาษีได้เลย

✅ ลดหย่อนภาษี
✅ สะดวกสบาย ไม่ต้องเก็บใบเสร็จบริจาค
✅ ได้คืนภาษีเร็วขึ้น

สำคัญ! ยื่นแบบภาษีปี 2563 ภายใน 30 มิถุนายน 2564* ผ่านระบบออนไลน์ e-Filing เท่านั้น!!
‎‎
เช็คสถานะเงินบริจาคของตนเอง ⏩ https://bit.ly/3vwQ4Rm
‎‎
"สะดวกทั้งผู้บริจาค และผู้รับบริจาค"
‎‎
*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

#พร้อมแล้วยื่นเลยยื่นแบบ และทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Tax from Home 🏠ภาษีวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นภาษีผ่านออ...
29/06/2021

#พร้อมแล้วยื่นเลย

ยื่นแบบ และทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Tax from Home 🏠
ภาษีวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นภาษีผ่านออนไลน์ได้
‎‎
สำคัญ! ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ 91 ต้องยื่นผ่านออนไลน์ e-Filing ก่อน 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
ง่าย สะดวก รวดเร็ว คลิก https://bit.ly/35wUZXV
‎‎
#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

#พร้อมแล้วยื่นเลย

ยื่นแบบ และทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Tax from Home 🏠
ภาษีวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นภาษีผ่านออนไลน์ได้
‎‎
สำคัญ! ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ 91 ต้องยื่นผ่านออนไลน์ e-Filing ก่อน 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
ง่าย สะดวก รวดเร็ว คลิก https://bit.ly/35wUZXV
‎‎
#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

เช็คให้ชัวร์❗ ก่อนยื่นภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 มา! เช็คค่าลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง ได้ที่ ▶ https://bit.ly/2TPfMDF ‎My Ta...
29/06/2021

เช็คให้ชัวร์❗ ก่อนยื่นภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564
มา! เช็คค่าลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง ได้ที่ ▶ https://bit.ly/2TPfMDF

My Tax Account ดียังไง?
✅ ไม่ต้องส่งเอกสารใช้สิทธิลดหย่อน
✅ นำข้อมูลใน My tax Account ใช้ยื่นแบบ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลอีก
✅ สามารถตรวจสอบสถานะการคืนภาษี และนำส่งเอกสารหลักฐาน
✅ ตรวจสอบข้อมูลผ่าน www.rd.go.th

เคล็ดลับก่อนยื่น👉 https://bit.ly/2SeOXIn

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center โทร. 1161

🔜 เรามีนัดกัน อย่าลืมยื่นภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 นะทุกคน

*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

#ลดหย่อนภาษี #ภาษีออนไลน์ #easytax #กรมสรรพากร #taxfromho

เช็คให้ชัวร์❗ ก่อนยื่นภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564
มา! เช็คค่าลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง ได้ที่ ▶ https://bit.ly/2TPfMDF

My Tax Account ดียังไง?
✅ ไม่ต้องส่งเอกสารใช้สิทธิลดหย่อน
✅ นำข้อมูลใน My tax Account ใช้ยื่นแบบ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลอีก
✅ สามารถตรวจสอบสถานะการคืนภาษี และนำส่งเอกสารหลักฐาน
✅ ตรวจสอบข้อมูลผ่าน www.rd.go.th

เคล็ดลับก่อนยื่น👉 https://bit.ly/2SeOXIn

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center โทร. 1161

🔜 เรามีนัดกัน อย่าลืมยื่นภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 นะทุกคน

*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

#ลดหย่อนภาษี #ภาษีออนไลน์ #easytax #กรมสรรพากร #taxfromho

โค้งสุดท้ายขยายเวลายื่นแบบบุคคลธรรมดากรมสรรพากรเข้าใจในสถานการณ์ covid จึงได้มีมาตรการ ลด เลื่อน เร่ง ✅ลดอัตราภาษีหัก ณ ...
29/06/2021

โค้งสุดท้ายขยายเวลายื่นแบบบุคคลธรรมดา
กรมสรรพากรเข้าใจในสถานการณ์ covid จึงได้มีมาตรการ ลด เลื่อน เร่ง
✅ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
✅เลื่อนการยื่นแบบ
✅เร่งคืนภาษี
อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดTax from Home อำนวยความสะดวกตั้งแต่ การลงทะเบียน ยื่นแบบ ขอคืน และชำระภาษี ปัจจุบันผู้เสียภาษีกว่า 92% ยื่นแบบทางออนไลน์
แนะนำมนุษย์เงินเดือนสำหรับคนโสด ที่มีเงินได้ทั้งปี ตั้งแต่120,001 บาท ขึ้นไป
ผู้มีรายได้วิชาชีพอิสระ ขายสินค้าหรือให้บริการอื่นๆ สำหรับคนโสด ที่มีเงินได้ทั้งปีตั้งแต่ 60,001 บาท ขึ้นไป
ยื่นแบบฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ทางออนไลน์ ไม่มีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
เพิ่มเติมที่นี่>> https://youtu.be/UhuCzSjm__s

โค้งสุดท้ายขยายเวลายื่นแบบบุคคลธรรมดา
กรมสรรพากรเข้าใจในสถานการณ์ covid จึงได้มีมาตรการ ลด เลื่อน เร่ง
✅ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
✅เลื่อนการยื่นแบบ
✅เร่งคืนภาษี
อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดTax from Home อำนวยความสะดวกตั้งแต่ การลงทะเบียน ยื่นแบบ ขอคืน และชำระภาษี ปัจจุบันผู้เสียภาษีกว่า 92% ยื่นแบบทางออนไลน์
แนะนำมนุษย์เงินเดือนสำหรับคนโสด ที่มีเงินได้ทั้งปี ตั้งแต่120,001 บาท ขึ้นไป
ผู้มีรายได้วิชาชีพอิสระ ขายสินค้าหรือให้บริการอื่นๆ สำหรับคนโสด ที่มีเงินได้ทั้งปีตั้งแต่ 60,001 บาท ขึ้นไป
ยื่นแบบฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ทางออนไลน์ ไม่มีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
เพิ่มเติมที่นี่>> https://youtu.be/UhuCzSjm__s

รู้ยัง? ชำระภาษีแบบผ่อนจ่ายได้นะ! ‎ใครบ้างสามารถผ่อนชำระได้?🔸 ผู้ที่มีภาษีต้องมียอดชำระ 3,000 บาทขึ้นไป 🔸 ผ่อนได้โดยไม่ม...
27/06/2021

รู้ยัง? ชำระภาษีแบบผ่อนจ่ายได้นะ!

ใครบ้างสามารถผ่อนชำระได้?
🔸 ผู้ที่มีภาษีต้องมียอดชำระ 3,000 บาทขึ้นไป
🔸 ผ่อนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
🔸 สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3vv2kC5

✅ จ่ายภาษีงวดที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 (ภายใน 30 มิถุนายน 2564)
✅ จ่ายภาษีงวดที่ 2 เดือนกรฎาคม 2564 (1 เดือนหลังจากจ่ายภาษีงวดที่ 1)
✅ จ่ายภาษีงวดที่ 3 เดือนสิงหาคม 2564 (1 เดือนหลังจากภาษีงวดที่ 2)
#อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้

ยื่นแบบแล้ว สามารถชำระได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางต่างๆ*
เช็คช่องทางการชำระเงินได้ที่นี่ ▶ https://bit.ly/3zSxzKL
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center โทร. 1161

ไม่ว่าจะจ่ายเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระ อย่าลืมยื่นภาษีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้วยนะคะ

*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

รู้ยัง? ชำระภาษีแบบผ่อนจ่ายได้นะ!

ใครบ้างสามารถผ่อนชำระได้?
🔸 ผู้ที่มีภาษีต้องมียอดชำระ 3,000 บาทขึ้นไป
🔸 ผ่อนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
🔸 สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3vv2kC5

✅ จ่ายภาษีงวดที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 (ภายใน 30 มิถุนายน 2564)
✅ จ่ายภาษีงวดที่ 2 เดือนกรฎาคม 2564 (1 เดือนหลังจากจ่ายภาษีงวดที่ 1)
✅ จ่ายภาษีงวดที่ 3 เดือนสิงหาคม 2564 (1 เดือนหลังจากภาษีงวดที่ 2)
#อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้

ยื่นแบบแล้ว สามารถชำระได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางต่างๆ*
เช็คช่องทางการชำระเงินได้ที่นี่ ▶ https://bit.ly/3zSxzKL
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center โทร. 1161

ไม่ว่าจะจ่ายเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระ อย่าลืมยื่นภาษีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้วยนะคะ

*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

🏨บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 และ Disclosur...
25/06/2021

🏨บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 และ Disclosure form
⏰ขยายเวลายื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตให้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

#ขยายเวลา #นิติบุคคล #eFiling #TaxfromHome #กรมสรรพากร

🏨บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 และ Disclosure form
⏰ขยายเวลายื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตให้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

#ขยายเวลา #นิติบุคคล #eFiling #TaxfromHome #กรมสรรพากร

#พร้อมแล้วยื่นเลยเป็นทุกอย่างให้...เธอแล้ว พร้อมเมื่อไร พร้อมที่ไหน ก็สามารถยื่นแบบ และทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย T...
24/06/2021

#พร้อมแล้วยื่นเลย
เป็นทุกอย่างให้...เธอแล้ว พร้อมเมื่อไร พร้อมที่ไหน ก็สามารถยื่นแบบ และทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Tax from Home 🏠
ภาษีวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นภาษีผ่านออนไลน์ได้
‎‎
สำคัญ! ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ 91 ต้องยื่นผ่านออนไลน์ e-Filing ก่อน 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ใครที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 90 และ 91 ?
*ภ.ง.ด. 90 ▶ ผู้มีรายได้หลายช่องทาง นอกเหนือเงินเดือนที่ได้รับ
*ภ.ง.ด. 91 ▶ ผู้มีรายได้เป็นเงินดือนอย่างเดียว

ไม่ว่าธุรกรรมภาษีแบบไหน ก็ทำผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว คลิก https://bit.ly/35wUZXV
‎‎
#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

📌จดหมายเตือน ‼️ คืออะไร ❓❓ 📨 ได้รับจดหมายเตือนจากสรรพากรแล้วต้องทำอย่างไร ❓ #จดหมายเตือนจากสรรพากร #ภาษี #notificationle...
23/06/2021

📌จดหมายเตือน ‼️ คืออะไร ❓❓
📨 ได้รับจดหมายเตือนจากสรรพากรแล้วต้องทำอย่างไร ❓

#จดหมายเตือนจากสรรพากร #ภาษี #notificationletter #กรมสรรพากร

📢My Tax Account เชื่อมโยงข้อมูลรายได้ และค่าลดหย่อนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน สะดวก สบาย ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ไม่ต้องส่งเอก...
23/06/2021

📢My Tax Account
เชื่อมโยงข้อมูลรายได้ และค่าลดหย่อนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
สะดวก สบาย ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง รวบรวมไว้ครบในที่เดียว
➡️ เงินได้ของผู้มีเงินได้
➡️ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
➡️ เงินสะสมกองทุน กบข.
➡️ เงินสะสม กอช.
➡️ เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation
➡️ เบี้ยประกันต่างๆ
➡️ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

⏲️ ขยายเวลายื่นแบบ ภงด.90/91 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รีบยื่นก่อนหมดเขตขยายเวลา

#mytaxaccount #เชื่อมโยงข้อมูล #เบี้ยประกัน #กบข. #กองทุนประกันสังคม #กรมสรรพากร

📢My Tax Account
เชื่อมโยงข้อมูลรายได้ และค่าลดหย่อนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
สะดวก สบาย ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง รวบรวมไว้ครบในที่เดียว
➡️ เงินได้ของผู้มีเงินได้
➡️ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
➡️ เงินสะสมกองทุน กบข.
➡️ เงินสะสม กอช.
➡️ เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation
➡️ เบี้ยประกันต่างๆ
➡️ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

⏲️ ขยายเวลายื่นแบบ ภงด.90/91 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รีบยื่นก่อนหมดเขตขยายเวลา

#mytaxaccount #เชื่อมโยงข้อมูล #เบี้ยประกัน #กบข. #กองทุนประกันสังคม #กรมสรรพากร

📣📣ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 ✨ผ่านระบบออนไลน์  ภายใน30 มิถุนายน 2564 ✨‼‼ไม่ต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม 💙💙สะดว...
21/06/2021

📣📣ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563
✨ผ่านระบบออนไลน์ ภายใน30 มิถุนายน 2564 ✨
‼‼ไม่ต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม
💙💙สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง ปลอดภัย
อ่านรายละเอียด >>https://bit.ly/3gMA9sJ

# TAX from Home #เงินได้ #ภงด90 #ภงด91 #ยื่นภาษีออนไลน์ #กรมสรรพากร

📣📣ใกล้ถึงวันสุดท้ายของมาตรการขยายเวลาสู้ภัยโควิด⏰⏰ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 มิถุนายน 2564 😀😀เฉพาะยื่นทางอินเทอร์เน็ต👍👍เว...
16/06/2021

📣📣ใกล้ถึงวันสุดท้ายของมาตรการขยายเวลาสู้ภัยโควิด
⏰⏰ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 มิถุนายน 2564
😀😀เฉพาะยื่นทางอินเทอร์เน็ต
👍👍เว้นระยะห่าง ปลอดเชื้อ หยุดการแพร่กระจาย
ใช้บริการ e-Filing กรมสรรพากร

#ขยายเวลา #eFiling #online #กรมสรรพากร

📣📣ใกล้ถึงวันสุดท้ายของมาตรการขยายเวลาสู้ภัยโควิด
⏰⏰ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 มิถุนายน 2564
😀😀เฉพาะยื่นทางอินเทอร์เน็ต
👍👍เว้นระยะห่าง ปลอดเชื้อ หยุดการแพร่กระจาย
ใช้บริการ e-Filing กรมสรรพากร

#ขยายเวลา #eFiling #online #กรมสรรพากร

วารสารสรรพากรเดือนพฤษภาคม 2564>>https://bit.ly/34uU1Lg
02/06/2021

วารสารสรรพากรเดือนพฤษภาคม 2564
>>https://bit.ly/34uU1Lg

วารสารสรรพากรเดือนพฤษภาคม 2564
>>https://bit.ly/34uU1Lg

พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึง 30 มิ.ย.64  📌มีตัวอย่างมาให้รายได้เท่าไหร่..ต้องเสียภาษีแค่ไหน🧐ลองเช็...
02/06/2021

พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ถึง 30 มิ.ย.64 📌มีตัวอย่างมาให้
รายได้เท่าไหร่..ต้องเสียภาษีแค่ไหน🧐
ลองเช็คดูกันนะจ้ะ✅
#ขายของออนไลน์ #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ถึง 30 มิ.ย.64 📌มีตัวอย่างมาให้
รายได้เท่าไหร่..ต้องเสียภาษีแค่ไหน🧐
ลองเช็คดูกันนะจ้ะ✅
#ขายของออนไลน์ #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ที่อยู่

1858/53-56 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 และ 12 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขต
Bangkok
10260

ข้อมูลทั่วไป

ขอมี,เปลี่ยนแปลง,เลขประจำตัวผู้เสียภาษี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,คัดแบบแสดงรายการภาษี,ติดต่อเรื่องคืนภาษี,พบทีมกำกับดูแล,ยื่นขออนุมัติยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ แต่ไม่มีบริการยื่นแบบแสดงรายการ หากจะยื่นแบบต้องไปอีกที่หนึ่ง สรรพากรพื้นที่สาขาบางนา อยู่ที่ ชั้น 9

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023162350-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด