Clicky

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหาน? ที่ดูแลผู้เสียภาษีในท้องที่เขตบางนา

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศปิดที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเ...
05/05/2022

ประกาศปิดที่ทำการของ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 5 - 6 พ.ค. 2565

สรรพากรขยายเวลายกเว้น VAT นำเข้ายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้กับผู้นำเข้ามาบริจาคเพื่อสาธารณกุศล💊ยา❤เวชภัณฑ์💉เครื่องม...
26/04/2022

สรรพากรขยายเวลายกเว้น VAT นำเข้ายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้กับผู้นำเข้ามาบริจาคเพื่อสาธารณกุศล
💊ยา
❤เวชภัณฑ์
💉เครื่องมือแพทย์
⏰ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2566

อ่านเพิ่ม>> https://bit.ly/3Lg65DS

#ยกเว้นภาษี #นำเข้า #เพื่อบริจาค #กรมสรรพากร

ประกาศปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 เนื่องจากเจ้าหน้าที่สรรพากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI...
21/04/2022

ประกาศปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
เนื่องจากเจ้าหน้าที่สรรพากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ร่วมกัน...
05/04/2022

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ร่วมกันรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย "สรรพากรร่วมใจ ใช้ผ้าไทย สวมใส่แล้วดูดี" เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ประจำชาติไทย รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

📌กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หักค่าใช้จ่ายได้ 1.25 เท่า✨...
05/04/2022

📌กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หักค่าใช้จ่ายได้ 1.25 เท่า✨
✅ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN
✅สำหรับรายจ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3x595yL

#ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ #ย่อยสลายได้ #หักค่าใช้จ่ายได้1.25เท่า #กรมสรรพากร

📌สรรพากรส่งจดหมายเตือน‼️ให้ผู้มีรายได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ภายในกำหนดเวลา ป้องกันยื่นแบบช้า เกินเวลา ต้องเสียค่าปรับ เงิ...
31/03/2022

📌สรรพากรส่งจดหมายเตือน‼️ให้ผู้มีรายได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ภายในกำหนดเวลา ป้องกันยื่นแบบช้า เกินเวลา ต้องเสียค่าปรับ เงินเพิ่ม

#ยื่นช้าเสียค่าปรับอาญา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 ขอแจ้งการปิดพื้นที่ทำการ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19...
24/03/2022

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
ขอแจ้งการปิดพื้นที่ทำการ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 ขอแจ้งการปิดพื้นที่ทำการ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19...
16/03/2022

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
ขอแจ้งการปิดพื้นที่ทำการ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 - วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

📌โค้งสุดท้ายก่อนยื่นภาษี👉 4 steps Check list เช็คให้ชัวร์👉 ตรวจสอบตนเองแบบง่ายๆ ต้องยื่นแบบภาษีหรือไม่👉 ทั้งคนโสดและคนม...
13/03/2022

📌โค้งสุดท้ายก่อนยื่นภาษี
👉 4 steps Check list เช็คให้ชัวร์
👉 ตรวจสอบตนเองแบบง่ายๆ ต้องยื่นแบบภาษีหรือไม่
👉 ทั้งคนโสดและคนมีคู่ ยื่นภาษีภายในวันที่ 31มีนาคม 2565 หรือจะเลือกยื่นผ่าน e-Filing ขยายเวลาให้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565

#มาเริ่มเช็คกันเลยค่ะ #จดหมาย #กรมสรรพากร

ภาษีต้องรู้ ของคนขายสินค้า และมีหน้าร้าน หรือขายออนไลน์ ✅ มีรายได้ คำนวณภาษีอย่างไร ✅ จะยื่นแบบฯ เมื่อไหร่✅ ยื่นแบบฯ ผ่า...
08/03/2022

ภาษีต้องรู้ ของคนขายสินค้า และมีหน้าร้าน หรือขายออนไลน์
✅ มีรายได้ คำนวณภาษีอย่างไร
✅ จะยื่นแบบฯ เมื่อไหร่
✅ ยื่นแบบฯ ผ่านช่องทางไหน สะดวกกว่า

อย่าลืม!!! ปีนี้ยื่นภาษีบุคคลธรรมดาวันสุดท้าย วันที่ 31 มี.ค.65 หรือจะเลือกยื่นผ่าน e-Filing ขยายเวลาให้ถึงวันที่ 8 เม.ย. 65

#ขายออกนไลน์ #ภาษี #ภงด.90/91#efiling#กรมสรรพากร

My Tax Account Version ใหม่ เพิ่มข้อมูล เพิ่มบริการ มากขึ้นถึง 13 รายการ ช่วยให้ผู้เสียภาษีดูค่าลดหย่อนได้ด้วยตนเอง สะด...
23/02/2022

My Tax Account Version ใหม่ เพิ่มข้อมูล เพิ่มบริการ มากขึ้นถึง 13 รายการ ช่วยให้ผู้เสียภาษีดูค่าลดหย่อนได้ด้วยตนเอง สะดวกเข้าถึงง่ายทำได้ด้วยตนเอง ที่ www.rd.go.th

ระบบ National Digital ID หรือ NDID ยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ รวดเร็วและปลอดภั...
04/02/2022

ระบบ National Digital ID หรือ NDID
ยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ รวดเร็วและปลอดภัย
✅ "ทางเลือก" อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการยื่นภาษีผ่าน e-Filing
✅ ตรวจสอบค่าลดหย่อน My Tax Account
✅ ใช้บริการอื่นๆ บนเว็บไซต์กรมสรรพากรในอนาคต
✅ ไม่มีค่าใช้จ่าย

เลือกใช้บริการติดต่อธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตน หรือสอบถาม Call Center ของธนาคารที่ร่วมโครงการ

#ระบบยืนยันตัวตน #แพลตฟอร์มNDID #กรมสรรพากร

ขอเชิญชวนทำ "แบบสอบถาม" คุณอยากรู้อะไร...เรื่องภาษี??? โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้
07/01/2022

ขอเชิญชวนทำ "แบบสอบถาม" คุณอยากรู้อะไร...เรื่องภาษี??? โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้

📢คนละครึ่งอย่างไร ไม่กังวลใจเรื่องภาษี ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง✅ เงินที่ลูกค้าชำระผ่าน ถุงเงิน✅ เงินสนับสนุนจ...
06/01/2022

📢คนละครึ่งอย่างไร ไม่กังวลใจเรื่องภาษี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
✅ เงินที่ลูกค้าชำระผ่าน ถุงเงิน
✅ เงินสนับสนุนจากรัฐ
เกี่ยวข้องกับภาษีอะไรบ้าง ต้องยื่นแบบฯอย่างไร ศึกษาได้ที่นี่ 👇👇👇

#กรมสรรพากร #คนละครึ่ง #ภาษี

📌 กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยยกเลิกการรับคืนภาษี  ด้วยบัตรเงินสด e-Money 👉 กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่มารับเงินคืนภาษีด้วยต...
31/12/2021

📌 กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยยกเลิกการรับคืนภาษี
ด้วยบัตรเงินสด e-Money
👉 กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่มารับเงินคืนภาษีด้วยตนเองและเตรียมความพร้อมช่องทางการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๖๔ อำนวยให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ✨

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3FE0PY4

#การขอคืนภาษี #ภาษีกรมสรรพากร #บัตรเงินสดe_Money

📢📌แจ้งข่าวสารถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน  เพื่อการใช้งานระบบ New e - Filing อย่างมีประสิทธิภาพ✨
31/12/2021

📢📌แจ้งข่าวสารถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน เพื่อการใช้งานระบบ New e - Filing อย่างมีประสิทธิภาพ✨

กรมสรรพากรขอ ⚠️ปิดปรับปรุง⚠️ ระบบยื่นแบบและชำระภาษี        ทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับ...
29/12/2021

กรมสรรพากรขอ ⚠️ปิดปรับปรุง⚠️ ระบบยื่นแบบและชำระภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับการ
ให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91
#กรมสรรพากร #ยกระดับบริการ

👉👉กรมสรรพากรส่งเสริมผู้ประกอบการ VAT จัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใ...
22/12/2021

👉👉กรมสรรพากรส่งเสริมผู้ประกอบการ VAT จัดทำ ส่ง รับ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับ
ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ
สะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุน
ยกระดับให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

#กรมสรรพากร #ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ #แทนรูปแบบกระดาษ #เศรษฐกิจดิจิทัล

Photos from สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17's post
16/12/2021

Photos from สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17's post

‼กรมสรรพากรเตือน อย่าหลงเชื่อ อีเมลปลอม‼อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3G6czD3
21/10/2021

‼กรมสรรพากรเตือน อย่าหลงเชื่อ อีเมลปลอม‼

อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3G6czD3

กรมสรรพากร ขอเชิญผู้เสียภาษี สำนักงานบัญชี และผู้ที่สนใจระบบ New e - Filing รับฟังบรรยายผ่าน Microsoft Team รับรู้ และเ...
11/10/2021

กรมสรรพากร ขอเชิญผู้เสียภาษี สำนักงานบัญชี และผู้ที่สนใจระบบ New e - Filing รับฟังบรรยายผ่าน Microsoft Team รับรู้ และเข้าใจไปพร้อมกัน เคลียร์จบครบทุกประเด็น
ตอบคำถามทุกข้อสงสัย

👉 รอบที่ 1 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. Link >>https://bit.ly/3FCpCMk

👉 รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. Link >>https://bit.ly/3DyMoDb

#ยื่นภาษีออนไลน์

📢 กรมสรรพากร ร่วมกับ TaxBugnoms👉 จัดทำ Clip แนะนำการใช้ระบบ new e-Filing 📌📌 สำหรับวันนี้นำเสนอ ep.1 เรื่อง วิธีคัดแบบภาษ...
08/10/2021

📢 กรมสรรพากร ร่วมกับ TaxBugnoms
👉 จัดทำ Clip แนะนำการใช้ระบบ new e-Filing
📌📌 สำหรับวันนี้นำเสนอ ep.1 เรื่อง วิธีคัดแบบภาษีและใบเสร็จรับเงินที่เคยยื่นไปแล้ว
✨✨ style บักหนอม สนใจ click ได้ที่ https://youtu.be/kn7FcdX9ITA
กรมสรรพากรได้จัดทำคู่มือแนะนำการใช้บริการระบบ new e-Filing
เรียนรู้ได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/knowledge
เพื่อให้ผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สะดวก มั่นใจ
#สะดวก #มั่นใจ #ยื่นแบบ #บริการสรรพากร #กรมสรรพากร

👉กรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางการตอบปัญหาการใช้งานระบบ new e-Filing 🔶เพื่อช่วยผู้เสียภาษีบางส่วนที่ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยในก...
08/10/2021

👉กรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางการตอบปัญหาการใช้งานระบบ new e-Filing
🔶เพื่อช่วยผู้เสียภาษีบางส่วนที่ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยในการใช้โปรแกรม RD Prep
ผู้ใช้งานที่สร้าง Username และ Password ใหม่แล้ว แต่เข้าระบบยื่นแบบฯ ไม่ได้
🔶รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบฯ
👉สามารถแจ้งได้ที่ e-mail : [email protected]
#ปัญหาการใช้ระบบeFiling #ยื่นแบบ #บริการสรรพากร #กรมสรรพากร

07/10/2021
📣📣แจ้งปิดระบบยื่นแบบและชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว (E-FILING)เพื่อปรับปรุงและยกระดับการให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 1-5 ต...
03/10/2021

📣📣แจ้งปิดระบบยื่นแบบและชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว (E-FILING)
เพื่อปรับปรุงและยกระดับการให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 1-5 ตุลาคม 2564
ระบบที่ไม่สามารถใช้บริการได้
👉 บริการสมัครสมาชิก
👉 บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3meH8xx

ทั้งนี้สมาชิก e-Filing สามารถยื่นแบบและชำระภาษี และขอเสียอากรแสตมป์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

#ปิดปรับปรุง #กรมสรรพากร

📌📌บริการขอคืนเงินภาษีผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือ วอลเล็ต สบม. (e-wallet)อีกหนึ่งช่องทาง สำหรับผู้ลงทุนในการขอคืนภาษีเงิ...
01/10/2021

📌📌บริการขอคืนเงินภาษีผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือ วอลเล็ต สบม. (e-wallet)
อีกหนึ่งช่องทาง สำหรับผู้ลงทุนในการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยพันธบัตรที่ซื้อจากตลาดรอง โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นตัวแทนยื่นคำร้องขอคืนต่อกรมสรรพากร😍😍

วอลเล็ต สบม. “วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง” หนึ่งในบริการบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ

23 กันยายน 2564 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) รอบบัญชี...
22/09/2021

23 กันยายน 2564 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) รอบบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th
ใช้บริการ e-Filing กรมสรรพากร สะดวก อยู่ที่ไหนก็ยื่นแบบได้
ด้วยบริการ TAX from Home

อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3EDubpl

#สิ้นสุดขยายเวลายื่นแบบ #ยื่นefiling #กรมสรรพากร

📌📌ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่ประสงค์จะยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี หรือผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน สามารถยื่นคำ...
22/09/2021

📌📌ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่ประสงค์จะยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี หรือผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน สามารถยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ e-Filing กรมสรรพากร พร้อม upload เอกสารประกอบการพิจารณาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB

👉👉ระบบคำขอเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี หรือผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน (สอ.1) >> https://bit.ly/3zaBpNr

ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก e-Filing สามารถยื่นสมัครได้ทางออนไลน์
👉👉สมัครสมาชิก e-Filing >> https://bit.ly/3Eqmrae

#สอ1 #สมัครออนไลน์ #กรมสรรพากร

ยกเว้นภาษีเงินได้จากค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID-19 ให้บุคคลากรการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มขวัญกำลังใจที่ได้...
21/09/2021

ยกเว้นภาษีเงินได้จากค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID-19
ให้บุคคลากรการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มขวัญกำลังใจ
ที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3zmWBQF

#ยกเว้นภาษี #บุคลากรทางการแพทย์ #กรมสรรพากร #กระทรวงการคลัง #กระทรวงสาธารณสุข

รู้จักแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ภ ง.ด.94) ก่อนหมดเขตยื่นแบบฯภายใน 30 กันยายน 2564 (ยื่นแบบกระดาษ) ใครที่มีเงินไ...
20/09/2021

รู้จักแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ภ ง.ด.94) ก่อนหมดเขตยื่นแบบฯภายใน 30 กันยายน 2564 (ยื่นแบบกระดาษ)

ใครที่มีเงินได้พึงประเมินจากการให้เช่าทรัพย์สิน วิชาชีพอิสระ รับเหมา รับจ้าง ซ่อมบำรุง ขายสินค้า ร้านอาหาร นักแสดงอาชีพ นักกีฬาอาชีพ หรืองานบริการอื่น ๆ ประเมินตนเองและยื่นแบบฯ ได้เลย

เดี๋ยวก่อน !!! กรมสรรพากรขยายเวลายาวๆ ให้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เฉพาะยื่นผ่านระบบ e-Filing
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก e-Filing สมัครได้ทันทีไม่มีเงื่อนไข >> https://bit.ly/3AqnNiI

#ภาษีครึ่งปี #ภงด.94 #กระดาษ #ออนไลน์ #ขยายเวลา #กรมสรรพากร

✨หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ✨🔅บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล🔅ซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) 🔅สำหรับพ...
14/09/2021

✨หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ✨
🔅บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
🔅ซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)
🔅สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง
👉อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3ljogNn

#กรมสรรพากร

⭐⭐เดือนกันยายนนี้ ชวนยื่นภาษีทางอินเทอร์เนต ขยายให้ทุกแบบฯ ยืดเวลายาวๆ ไปไดัอีก แบบไหนต้องยื่นวันไหนบ้าง มาดูกัน save ไว...
07/09/2021

⭐⭐เดือนกันยายนนี้ ชวนยื่นภาษีทางอินเทอร์เนต ขยายให้ทุกแบบฯ ยืดเวลายาวๆ ไปไดัอีก แบบไหนต้องยื่นวันไหนบ้าง มาดูกัน save ไว้เลย
ใช้บริการe-Filing กรมสรรพากร สะดวก อยู่ที่ไหนก็ยื่นแบบได้😆😆

#ภาษีเดือนกันยา #ขยายเวลา #ยื่นefiling #กรมสรรพากร

กรมสรรพากรขอแจ้งยุติการชำระภาษีด้วยบัตรภาษีแบบกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2564 เป็นต้นไปโดยจะเริ่มรับชำระภาษีด้วยบัตรภา...
30/08/2021

กรมสรรพากรขอแจ้งยุติการชำระภาษีด้วยบัตรภาษีแบบกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป
โดยจะเริ่มรับชำระภาษีด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เมื่อยื่นแบบฯ ผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร

#บัตรภาษี #บัตรกระดาษ #บัตรอิเล็กทรอนิกส์ #กรมสรรพากร

ที่อยู่

1858/53-56 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเ
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023162350-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เข โรงเรียนสอนทำอาหาร สอนทำซูซ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเ ขนย้ายบ้าน, superbluemove ย้ายเฟอร์นิ Air Sea Business Co.,Ltd นำเข้า ส่งออก ขนส่ง สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทร โรงเรียนอนุบาลปรานีและปราน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สนามฟุตบอล The Primary Bangna - ซอย ม ราม2 Sirirattanathorn School บริษัท มหานคร เอ็นจิเนียริ่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บ้ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 8 - ร ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล ช่างกุญแจสมุทรปราการ 082 473 1555