สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหา

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหา การพัฒนาที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

🌾🌾งานวันดินโลกสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564🌾🌾วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ จันทนโ...
09/12/2021

🌾🌾งานวันดินโลกสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564🌾🌾

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานวันดินโลกสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (World Soil Day) ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Halt Soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชิดชูพระเกียรติในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พระองค์แรกของโลก และสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร โดยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี หมอดินอาสา และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต สารเร่งพด. น้ำหมักชีวภาพ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านดิน นิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย และมอบใบประกาศนียบัตรแก่หมอดินอาสา ผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบ

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2453-2217

📣📣ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานวันดินโลกสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้...
08/12/2021

📣📣ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานวันดินโลกสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

📌📌ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันดินโลก และองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ดิน รวมถึงสนันสนุนปัจจัยการผลิต สารเร่งพด. น้ำหมักชีวภาพ และให้คำปรึกษาปัญหาด้านดิน

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2453-2217📞

📣📣ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานวันดินโลกสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

📌📌ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันดินโลก และองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ดิน รวมถึงสนันสนุนปัจจัยการผลิต สารเร่งพด. น้ำหมักชีวภาพ และให้คำปรึกษาปัญหาด้านดิน

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2453-2217📞

🌾🌾ลงพื้นที่ให้ความรู้ถึงข้อเสียของการเผาตอซังและฟางข้าว🌾🌾วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานี...
07/12/2021

🌾🌾ลงพื้นที่ให้ความรู้ถึงข้อเสียของการเผาตอซังและฟางข้าว🌾🌾

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการฯ ลงพื้นที่บรรยายถึงข้อเสียจากการเผาตอซังและฟางข้าว ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน พร้อมรณรงค์ให้ไถกลบฯ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน และถ่ายทอดความรู้การจัดการกับวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่ง พด. ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ให้กับเกษตรกร แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2453-2217

พระราชพิธีปลูกต้นไม้ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท...
07/12/2021

พระราชพิธีปลูกต้นไม้ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพระราชพิธีปลูกต้นไม้ จำนวน 109 ต้น ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยร่วมปลูกพันธุ์กล้าไม้ ลำดับต้นที่ 82 และต้นที่ 85 (กล้าไม้สมอพิเภก)

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ความรู้เรื่องป่า และน้ำ บนเนื้อที่ 279 ไร่ โดยจะเปิดให้ประชาชนได้เขามาใช้ประโยชน์ และสันทนาการ ในปี 2567

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร 0-2453-2217

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี's post
05/12/2021

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี's post

05/12/2021
05/12/2021
05/12/2021

🇹🇭น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วันพ่อแห่งชาติ
วันดินโลก
--------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

Photos from World Soil Day วันดินโลก's post
04/12/2021

Photos from World Soil Day วันดินโลก's post

Photos from MOAC Media's post
03/12/2021

Photos from MOAC Media's post

🌾🌾ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2565🌾🌾วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยกา...
30/11/2021

🌾🌾ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2565🌾🌾

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการฯ 3 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ไร่เหมือนจันทร์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

30/11/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภูมิใจ (วันดินโลก 5 ธันวาค
30/11/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภูมิใจ (วันดินโลก 5 ธันวาค

กรมพัฒนาที่ดิน-50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภูมิใจ (วันดินโลก 5 ธันวาค

กรมพัฒนาที่ดิน - 50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภูมิใจ (วันดินโลก 5 ธันวาคม)ThaiSubความสำเร็จในก...

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน ไม่ธรรมดานะปอเทือง I พลพล ไขข้อข้องใจ ปอเทืองคืออะไร? มีประโยชน์อย่าง
30/11/2021
ดินดีชีวีมั่นคง ตอน ไม่ธรรมดานะปอเทือง I พลพล ไขข้อข้องใจ ปอเทืองคืออะไร? มีประโยชน์อย่าง

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน ไม่ธรรมดานะปอเทือง I พลพล ไขข้อข้องใจ ปอเทืองคืออะไร? มีประโยชน์อย่าง

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน ไม่ธรรมดานะปอเทือง โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #.....

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน หญ้าแฝกใครก็ปลูกได้ I ฟรอยด์ สอนวิธีปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ มีประโย
25/11/2021
ดินดีชีวีมั่นคง ตอน หญ้าแฝกใครก็ปลูกได้ I ฟรอยด์ สอนวิธีปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ มีประโย

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน หญ้าแฝกใครก็ปลูกได้ I ฟรอยด์ สอนวิธีปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ มีประโย

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน หญ้าแฝกใครก็ปลูกได้ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒ.....

🌾🌾ลงพื้นที่แนะนำการปลูกหญ้าแฝก🌾🌾วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พ...
24/11/2021

🌾🌾ลงพื้นที่แนะนำการปลูกหญ้าแฝก🌾🌾

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเรื่องดินพังทลาย และแนะนำให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาประกอบอาชีพการเกษตร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

🌾🌾โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เขตทวีวัฒนา🌾🌾วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ด...
23/11/2021

🌾🌾โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เขตทวีวัฒนา🌾🌾

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานเขตทวีวัฒนา และเกษตรกร ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาด้านดินให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ พร้อมทั้งแจกปัจจัยการผลิต สารเร่งพด. น้ำหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

22/11/2021
Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี's post
19/11/2021

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี's post

🌾🌾สาธิตการปรับปรุงบำรุงดินปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร🌾🌾วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนา...
17/11/2021

🌾🌾สาธิตการปรับปรุงบำรุงดินปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร🌾🌾

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมายฝ่ายวิชาการฯ ลงพื้นที่เดินหน้าสานต่อโครงการสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยให้คำแนะการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมกับสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ จำนวน 400 กล้า ให้กับอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ใช้ขยายพันธุ์ไว้แจกจ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

5 ธันวา "วันดินโลก" (World Soil Day)#วันดินโลก #WorldSoilDay #SoilsServeUsAll #พิชิตดินเค็ม
17/11/2021

5 ธันวา "วันดินโลก" (World Soil Day)
#วันดินโลก #WorldSoilDay #SoilsServeUsAll #พิชิตดินเค็ม

5 ธันวา "วันดินโลก" (World Soil Day)
#วันดินโลก #WorldSoilDay #SoilsServeUsAll #พิชิตดินเค็ม

🌾🌾ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการจัดการดินเปรี้ยว🌾🌾วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินก...
16/11/2021

🌾🌾ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการจัดการดินเปรี้ยว🌾🌾

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการจัดการดินเปรี้ยว และแนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร พร้อมกับให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครที่หันมาทำการเกษตรในพื้นที่ตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน เคล็ดไม่ลับแก้ดินเค็ม I เต๋า ภูศิลป์ แนะนำวิธีแก้ปัญหาดินเค็มด้วยเทค
15/11/2021
ดินดีชีวีมั่นคง ตอน เคล็ดไม่ลับแก้ดินเค็ม I เต๋า ภูศิลป์ แนะนำวิธีแก้ปัญหาดินเค็มด้วยเทค

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน เคล็ดไม่ลับแก้ดินเค็ม I เต๋า ภูศิลป์ แนะนำวิธีแก้ปัญหาดินเค็มด้วยเทค

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน เคล็ดไม่ลับแก้ดินเค็ม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ด...

🌾🌾ไถกำจัดวัชพืชปรับสภาพดิน🌾🌾วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ...
11/11/2021

🌾🌾ไถกำจัดวัชพืชปรับสภาพดิน🌾🌾

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาที่ดิน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดำเนินการไถกำจัดวัชพืช ปรับสภาพดิน พร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้เป็นพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน เพื่อจัดทำแปลงสาธิตทำการเกษตรผสมผสาน ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ณ บริเวณโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

🌾🌾สำรวจพื้นที่การทำเกษตรต้นแบบ🌾🌾วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ไ...
10/11/2021

🌾🌾สำรวจพื้นที่การทำเกษตรต้นแบบ🌾🌾

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสำรวจและวางแผน จัดรูปแบบแปลงให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี นายประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้นำการสำรวจและวางแผนการดำเนินงาน ในส่วนกรมพัฒนาที่ดินได้รับภารกิจ ปรับปรุงบำรุงดิน ณ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

🌾🌾ประชุมเตรียมงานคลินิกเกษตร🌾🌾วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุ...
10/11/2021

🌾🌾ประชุมเตรียมงานคลินิกเกษตร🌾🌾

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการฯ 3 เข้าประชุมเตรียมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 1 ปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โดยมีรายละเอียด ดังนี้คือ

1.กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรฯ ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยจัดรูปแบบปกติ

2.การแต่งกาย สำหรับผู้บริหารและข้าราชการ ใส่ชุดซาฟารี สีกรมท่า มีตราสัญลักษณ์โครงการฯ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เข้าร่วมงานใส่เสื้อโทนสีกรมท่า/ม่อฮ่อม (ใส่ทุกครั้งที่เข้าร่วมงานคลินิกฯ) เพื่อเป็นรูปแบบเดียวกัน

3.การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สารเร่งพด. น้ำหมัก และอื่นๆ ให้ดำเนินการสนับสนุนหรือแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน หลังจากประธานเดินตรวจเยี่ยม

4.ให้เข้าร่วมงานถึงเวลา 14:00 น.

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

5 ธันวาคม 2564 วันดินโลก#WorldSoilDay #พิชิตดินเค็ม #SoilsServeUsAll
10/11/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564

5 ธันวาคม 2564 วันดินโลก
#WorldSoilDay #พิชิตดินเค็ม #SoilsServeUsAll

กรมพัฒนาที่ดิน - การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (Talk)#กรมพัฒน.....

10/11/2021

⛰🌏 ขอเชิญร่วมงาน #วันดินโลก ปี 2564
ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564
ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Halt soil salinization, boost soil productivity
“พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” 🍀🌳

We invite you to join us celebrate the World Soil Day 2021 event, which is held under the topic of ‘Halt soil salinization, boost soil productivity’ between 2nd – 5th of December 2021 at the Roi Et Land Development Station, Roi Et Province.

#วันดินโลก #worldsoilday
#กรมพัฒนาที่ดิน #ทุ่งกุลาร้องไห้

5 ธันวาคม 2564 วันดินโลก#WorldSoilDay #พิชิตดินเค็ม #SoilsServeUsAll
08/11/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-สถานะการณ์ดินเค็ม และการแก้ปัญหาดินเค็มในประเทศไทย

5 ธันวาคม 2564 วันดินโลก
#WorldSoilDay #พิชิตดินเค็ม #SoilsServeUsAll

กรมพัฒนาที่ดิน - สถานะการณ์ดินเค็ม และการแก้ปัญหาดินเค็มในประเทศไทยรายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่...

🌾🌾ลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเขตจอมทอง🌾🌾วันพฤหัสที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิชาการฯ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเ...
04/11/2021

🌾🌾ลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเขตจอมทอง🌾🌾

วันพฤหัสที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิชาการฯ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้รับการประสานจากกองพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเขตจอมทอง เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาด้านดิน และมีความต้องการความรู้ด้านพัฒนาที่ดิน จึงได้ให้คำแนะนำ ตามสภาพปัญหาของเกษตรกรแต่ละราย

อีกทั้ง ได้นำพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปสนับสนุน พร้อมส่งเสริมแนวทางการปลูก เพื่อไว้ใช้รักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

🌾🌾ตรวจสอบคุณภาพดิน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน🌾🌾วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท...
02/11/2021

🌾🌾ตรวจสอบคุณภาพดิน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน🌾🌾

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการฯ ลงพื้นที่หลังจากได้รับหนังสือ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพดิน ให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านดิน ปลูกพืชผัก และสมุนไพร ไม่เจริญเติบโต

จากการตรวจสอบ และวิเคราะห์เบื้องต้น เกิดจากน้ำที่ใช้ในการเกษตร เป็นน้ำเค็ม จึงแนะนำแนวทางแก้ไข และได้เก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงคุณภาพดิน และการแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถปลูกพืชได้

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

🌾🌾สนับสนุนพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร "กิจกรรมวันออมแห่งชาติ" สำนักงานเขตจอมทอง🌾🌾วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินก...
29/10/2021

🌾🌾สนับสนุนพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร "กิจกรรมวันออมแห่งชาติ" สำนักงานเขตจอมทอง🌾🌾

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร “ในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ” พร้อมให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ก่อนการปลูก หลังการเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร ให้กับเกษตรกร ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่สนใจ เพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำไปขยายพันธุ์เองได้ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก จัดโดย กองพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2453-2217

🌾🌾ประชุมติดตามงาน ครั้งที่ 2/2565🌾🌾วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท...
28/10/2021

🌾🌾ประชุมติดตามงาน ครั้งที่ 2/2565🌾🌾

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสถานีฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามแผน-ผลการดำเนินงาน หารือจัดงานวันดินโลก ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2453-2217

ที่อยู่

69 หมู่ 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624532217

เว็บไซต์

http://r01.ldd.go.th/bkk/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

.....กลุ่ม "รักกรมพัฒน์" ขอส่งความสุขเนื่องในวันสงกรานต์/วันปีใหม่ไทย (13-15 เม.ย. 2564) มายังเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งในและนอกกรมพัฒนาที่ดินโดยทั่วกัน ในโอกาสนี้เราขอเชิญท่านฟังเพลง พด. ตั้งแต่เพลงที่ 1 ถึงเพลงที่ 6 ซึ่งกลุ่มรักกรมพัฒน์ได้จัดทำด้วยความร่วมมืออย่างดีจาก คณะนักร้องจิตอาสา "สานใจคอรัส" และ สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ------ จึงเป็นอันว่าในเรื่องของเพลงองค์กรที่เริ่มมาได้ 7 ปี เรามาได้ครึ่งทางแล้ว ยังเหลืออีก 6 เพลงก็จะครบตามเป้าหมาย ผมเชื่อว่า เมื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ช่วยๆ กัน อีกไม่นานก็จะทำได้ครบ 😻 RakKrompat Group wishes "Happy SONGKRAN" (Traditional New Year celebration of Thailand and its neighbors) to all non-Thai speaking friends worldwide and we invite you to listen to six institutional songs that our Group has just made for the Land Development Dept of Thailand. 🦊
ถึงเพื่อน ๆ ที่ร่วมงานกันมาหลายปีแล้ว ผมอยากขอให้ช่วยหน่อย เพราะผมอายุ 79 ปีแล้ว รู้สึกเหนื่อยมากหลังจากใช้เวลาหลายปีเพื่อสร้างเพลงประจำองค์กรให้กรมพัฒนาที่ดิน และยังต้องใช้เวลาอีกกว่า 3 ปี กว่าทางกรมฯ (2 อธพ.) จะยอมรับสิ่งที่เราทำให้ แต่เราเข้าใกล้จุดหมายทุกทีแล้วครับ เพียงต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ด้านการร้องเพลงจากเมื่อครั้งก่อนช่วยเริ่มต้นให้หน่อย ------ จึงอยากขอร้องให้พวกเราช่วยนำพรรคพวกร้องเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" หรือ "หมอดินอาสา" หรือ "ทุ่งปอเทือง" สักหน่อย หรือเพลง "รักษ์ดิน-น้ำ" ที่ ดร. กาญจนา ชื่นพิชัย จัดทำมาให้เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้ โดยช่วยกันฝึกร้องให้ได้ค่อนข้างดีก่อน แล้วจึงร่วมกันร้องเป็นหมู่ในวันใดวันหนึ่งภายในเดือน พ.ค. นี้ ก็นับว่า OK ครับ บันทึกคลิปให้ดี นำมาโพสต์บน Facebook ให้เรียบร้อย การร้องของพวกเราจะกระตุ้นบุคคลอื่นให้ออกมาร้องด้วย เพราะสังเกตได้ว่า คนส่วนใหญ่ยังเขิน ๆ กันอยู่ เพราะกรมฯ ไม่เคยสร้างประสบการณ์ด้านนี้ให้ จนท. เลยตลอดเวลา 57 ปีนับแต่ตั้งมา ขอบคุณมากครับ 😽
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
นิสุดา ทองคำพันธ์