สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหา

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหา การพัฒนาที่ดิน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

🌾🌾ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว🌾🌾วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหาน...
11/06/2021

🌾🌾ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว🌾🌾

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายพัสกร ทะสานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ และทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานครพื้นที่1 ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาข้าวยืนต้นตายหลังจากที่งอกแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน และให้คำแนะนำในการจัดการดินเปรี้ยว พร้อมกับเตรียมการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดินให้กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร 0-2453-2217

02/06/2021
🌾🌾งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี🌾🌾วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี...
23/05/2021

🌾🌾งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี🌾🌾

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงาน วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ข้าราชการผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินให้การต้อนรับ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปส่วนภูมิภาค โดยมีนายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

โดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งเน้นในการดูแลรักษาปรับปรุง บำรุง ฟื้นฟูดิน เพื่อให้ทรัพยากรดินและที่ดิน สามารถใช้ประโยชน์คุ้มค่าและยั่งยืน สืบต่อไป

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร 0-2453-2217

29/04/2021

🇹🇭ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
๒๙ เมษายน
--------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
********************

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post
25/04/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post

23/04/2021

🚑🤝9 ทำ 9 ห่างไกล โควิด-19
ร่วมด้วยช่วยกัน
สร้างความปลอดภัย(Covid-19)อุ่นใจแน่นอน
#กรมพัฒนาที่ดิน
#สำนัก #กอง #สพข. #สพด. #ศูนย์
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#หน่วยงานทุกภาคส่วน
#ประชาชน

🌾🌾 Big Cleaning "พด. ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างความปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน" 🌾🌾วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพินิจ งา...
21/04/2021

🌾🌾 Big Cleaning "พด. ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างความปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน" 🌾🌾

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning สำนักงาน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดโต๊ะทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน ห้องประชุม ห้องสุขา และบริเวณจุดที่มีการสัมผัสการใช้ร่วมกัน อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก “DMHTTA” อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน “พด. ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างความปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน”

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพ ฯ
โทร 0-2453-2217

🌾🌾โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปี 2564🌾🌾วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหาน...
08/04/2021

🌾🌾โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปี 2564🌾🌾

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร จัดงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปี 2564 โดยมี นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ แปลงนาข้าว นางสาวขวัญปรียา เปรมศิริ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร และผู้สนใจ ตระหนักถึงผลเสียจากการเผาตอซัง ซี่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ทำลายอินทรียวัตถุ ทำให้เสียธาตุอาหารพืชและน้ำในดิน นอกจากนี้ การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือโลกร้อนอีกด้วย

ภายในงานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง สาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ สนับสนุนสารเร่ง พด.ต่างๆ แนะนำให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงบำรุงดิน โดยมีเกษตรกรเขตคลองสามวา และผู้สนใจ รวมถึง หน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงานฯ

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพ ฯ
โทร 0-2453-2217

02/04/2021
Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี's post
02/04/2021

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี's post

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี's post
02/04/2021

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี's post

“ ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด กรุงเทพมหานคร “วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากา...
31/03/2021

“ ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด กรุงเทพมหานคร “

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” ณ เขตหนองจอก เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพินิจ งาเนียม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 3 ล้านตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลากาดำ และปลาหมอไทย โดยมีจุดปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 3 แห่ง คือ 1.โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง เขตหนองจอก 2.วัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี และ 3.วัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำ และแหล่งประมงน้ำจืดให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน กรมประมงยังมีการจัดพื้นที่ให้คำแนะนำข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาการไว้เป็นความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกร เพื่อเป็นการสร้างปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นถิ่นของตนและเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำต่อไป

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร 0-2453-2117

🌾🌾งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 เขตลาดกระบัง🌾🌾วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ...
30/03/2021

🌾🌾งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 เขตลาดกระบัง🌾🌾

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบหมาย นายพัสกร ทะสานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัฒนาที่ดิน 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (ฟาร์มนวลจันทร์) แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมมาตร ภัทรปรีชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารเร่งพด.ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพ ฯ
โทร 0-2453-2217

“แมลงกินบ้างช่างเขา แต่ผักเราปลอดภัย 100 %”สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ปลูกผักหลังบ้านสร้างแหล่งอาหารสำหรับคนเมือง โดย...
26/03/2021

“แมลงกินบ้างช่างเขา แต่ผักเราปลอดภัย 100 %”

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ปลูกผักหลังบ้านสร้างแหล่งอาหารสำหรับคนเมือง โดยการใช้พื้นที่หลังบ้านที่มีอยู่อย่างจำกัด ใช้วัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชผักทานภายในครอบครัว เพื่อลดค่าใช้จ่าย และได้อาหารปลอดภัยในการบริโภค

เชิญชวนปลูกผักไว้ทานเองภายในพื้นที่จำกัดหลังบ้านของคนเมือง ขณะนี้ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพ กำลังดำเนินการทดลองสูตรดินปลูกผักสำหรับคนเมือง อีกไม่นานคงได้สูตรดินที่เหมาะสมแล้วนำแจ้งแด่ประชาชนต่อไป. พัฒนาที่ดิน 1 ไร่ กทม. พอเพียง

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร 0-2453-2117

22/03/2021

22 มี.ค. 64 ⛈ 09.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ.บางกรวย อ.ปากเกร็ด เมืองนนทบุรี ต่อเนื่องเขตดอนเมือง หลักสี่ สายไหม บางเขน คลองสามวา บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ บางกอกใหญ่ ธนบุรี คลองสาน บางรัก ปทุมวัน สาทร บางคอแหลม ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ จอมทองบางแค หนองแขม บางบอน ต่อเนื่อง อ.กระทุ่มแบน เคลิื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ / ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางขุนเทียน 30 มม. ☔️

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
18/03/2021

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

17/03/2021

"HOPE" วัฒนธรรมองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

H : มีคุณธรรม (Honesty)

O : รับผิดชอบร่วมกัน (Ownership)

P : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Prompt to change)

E : สร้างสรรค์ (Establish)

12/03/2021

✏️วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
🌟WE ARE HOPE เรา คือ ความหวังของเกษตรกร🌟

📗ความหมาย
WE ARE : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
H : Honesty : มีคุณธรรม
O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน
P : Prompt to Change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
E : Establish : สร้างสรรค์
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน's post
09/03/2021

Photos from สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน's post

08/03/2021
🌾🌾สาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพและการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น🌾🌾วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564่ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้...
11/02/2021

🌾🌾สาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพและการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น🌾🌾

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564่ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้ส่งเสริมและสาธิตการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้เคมี โดยใช้สารเร่ง พด. ต่างๆ พร้อมทั้งสาธิตการวิเคราะห์ดินด้วยชุด Test kit เบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยปัญญา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนวิไลวรรณ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพ ฯ
โทร 0-2453-2217

Big cleaning ต้านโควิด 19วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานค...
03/02/2021

Big cleaning ต้านโควิด 19

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Big cleaning สำนักงาน มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องสุขา จุดบริเวณที่มีการสัมผัสมีการใช้ร่วมกัน ภายในสำนักงานด้วยแอลกอฮอล์ และเจลฆ่าเชื้อโรค

เนื่องจากสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สีแดงเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. เพื่อให้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#ร่วมกันต้านโควิด19เราจะปลอดภัยไปด้วยกัน

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพ ฯ
โทร 0-2453-2217

🌾🌾ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาปัญหาดินและแนวทางการปรับปรุงดินกรด🌾🌾วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพัสกร ทะสานนท์ หัว...
22/01/2021

🌾🌾ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาปัญหาดินและแนวทางการปรับปรุงดินกรด🌾🌾

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพัสกร ทะสานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาดินและแนวทางการปรับปรุงบำรุงดินกรด พร้อมกับแนะนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามความต้องการของเกษตรกร ณ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงบำรุงดินให้สอดคล้องกับการทำการเกษตรแบบวิธีคนเมืองในการปลูกพืชสร้างอาหารปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร.02-4532216-7

🌾🌾อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามงาน สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร🌾🌾วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเ...
14/01/2021

🌾🌾อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามงาน สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร🌾🌾

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง และคณะ เข้าตรวจติดตามงานและมอบนโยบายการทำงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน โดยมี นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ซึ่งนโยบายที่ท่านอธิบดีฯ มอบหมาย ได้แก่ การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยการให้ทำแผนปรับปรุงพื้นที่เป็นจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ( กทม. 1 ไร่ พอเพียง ) ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกษตรกร ประชาชน ได้มาศึกษาหาความรู้ และนำไปปรับใช้ตามวิถีชีวิตแบบคนเมืองในการผลิตพืชปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร.02-4532216-7

กรมพัฒนาที่ดิน
08/01/2021

กรมพัฒนาที่ดิน

งดเผา ... จะได้อะไร ?

กรมพัฒนาที่ดิน แนะเกษตรกรให้หยุดเผาทำลายตอซังเศษซากพืชวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือนำกลับไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดิน เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

LDDNews กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

#LDDNews #กรมพัฒนาที่ดิน #หมอดินอาสา
https://youtu.be/TRfUrI_iGiY

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี
07/01/2021

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้กับราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้ามอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา จากนั้น ลงพื้นที่โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) เพื่อติดตามการดำเนินงานแผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดนมีเเผนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ ,ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน และจุดเรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบล พระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌾🌾ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.1 จากฟางข้าว และของเหลือใช้ในชุมชน🌾🌾วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ลงพื้...
06/01/2021

🌾🌾ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.1 จากฟางข้าว และของเหลือใช้ในชุมชน🌾🌾

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ดำเนินงาน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.1 จากฟางข้าว และของเหลือใช้ในชุมชน ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านการเกษตรประจำแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร. 02-4532216-7

🌾🌾Field Day เขตตลิ่งชัน🌾🌾วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ...
24/12/2020

🌾🌾Field Day เขตตลิ่งชัน🌾🌾

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยสถานีฯให้การสนับสนุน สารเร่งพด.ต่างๆ เอกสารแผ่นพับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินกับเกษตรกรและประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร. 02-4532216-7

🌾🌾โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ปี 2564🌾🌾วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมก...
24/12/2020

🌾🌾โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ปี 2564🌾🌾

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมกับหน่วยงานภาคี เข้าร่วมเวทีประชาคม รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น จากเกษตรกร และเสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมการพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2564 อย่างยั่งยืน ณ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมมหานคร เป็นเจ้าภาพ

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร 0-2453-2216

กองฝึกอบรม กรมที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมกิจกรรมวันดินโลก กรุงเทพมหานคร 17/12/63
22/12/2020

กองฝึกอบรม กรมที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมกิจกรรมวันดินโลก กรุงเทพมหานคร 17/12/63

นางอารีวัลย์ ไชยพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กองฝึกอบรมกรมที่ดิน เข้าร่วมนิทรรศการวันดินโลก เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

" พัฒนาที่ดินบูรณาการงานสโมสรไลออนส์ และโรงเรียนทวีธาภิเษก "เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายพินิจ งาเ...
20/12/2020

" พัฒนาที่ดินบูรณาการงานสโมสรไลออนส์ และโรงเรียนทวีธาภิเษก "

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือโรงเรียน ทวีธาภิเษก สโมสรไลออนส์ แก้ปัญหาน้ำเค็ม และปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินป่าชายเลน ให้เป็นแหล่งศึกษาท่องเที่ยว ตลอดให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
และร่วมกิจกรรมปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ ตามการเรียนเชิญจาก สโมสรไลออนส์เทียนทะเล ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ

🌾🌾🌾วันดินโลกประจำปี 2563 กรุงเทพมหานคร🌾🌾🌾วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร จัด...
17/12/2020

🌾🌾🌾วันดินโลกประจำปี 2563 กรุงเทพมหานคร🌾🌾🌾

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน โดยได้รับเกียรติจาก นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และนายพินิจ งานเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้

ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หหมอดินอาสา นิทรรศการจากหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกร ประชาชน นักเรียน ตระหนักถึงการรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์เพิ่มอินทรียวัตถุในดินคืนสิ่งมีชีวิตในดิน ให้ทำการเกษตรได้อย่างปลอดภัย ได้อาหารปลอดภัย และมีกลุ่มเกษตรกรมาออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ประชาสัมพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ
โทร 0-2453-2216

🌾🌾🌾โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ คร้้งที่ 1/2564🌾🌾🌾วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน...
16/12/2020

🌾🌾🌾โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ คร้้งที่ 1/2564🌾🌾🌾

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยทางสถานีฯ ได้สนับสนุนสารเร่ง พด.ต่างๆ และบริการให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงบำรุงดิน แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ

🌾🌾อบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564🌾🌾วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร นำตัวแทนหมอดินอาสา จำนวน 8 ร...
07/12/2020

🌾🌾อบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564🌾🌾

วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร นำตัวแทนหมอดินอาสา จำนวน 8 ราย เข้าร่วมโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรที่ 1 ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ และเข้าร่วมศึกษาดูงานวันดินโลก ปี 2563 ในหัวข้อ "Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยหมอดินอาสาได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 1 ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 สาขาความรู้ ได้แก่
🌿สาขาที่ 1 ปรุงดินดีด้วยวัสดุอินทรีย์เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน สูตรพิเศษสร้างอาชีพ
🌿สาขาที่ 2 แยกขยายเชื้อจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติ สร้างดินให้มีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆ
🌿สาขาที่ 3 ระบบน้ำ ระบบปุ๋ย ต้นทุนต่ำ ผลตอบแทนระยะยาว
🌿สาขาที่ 4 เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร เข้าสู่ Smart Agriculture

อีกทั้ง หมอดินอาสายังได้เข้าร่วมชมกิจกรรม นิทรรศการและฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในงาน ซึ่งประสบการณ์ และความรู้ ที่ได้จากการอบรมฯในครั้งนี้ จะได้นำมาถ่ายทอดให้กับหมอดินอาสา และเกษตรกร ต่อไปได้

ที่อยู่

69 หมู่ 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624532217

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

.....กลุ่ม "รักกรมพัฒน์" ขอส่งความสุขเนื่องในวันสงกรานต์/วันปีใหม่ไทย (13-15 เม.ย. 2564) มายังเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งในและนอกกรมพัฒนาที่ดินโดยทั่วกัน ในโอกาสนี้เราขอเชิญท่านฟังเพลง พด. ตั้งแต่เพลงที่ 1 ถึงเพลงที่ 6 ซึ่งกลุ่มรักกรมพัฒน์ได้จัดทำด้วยความร่วมมืออย่างดีจาก คณะนักร้องจิตอาสา "สานใจคอรัส" และ สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ------ จึงเป็นอันว่าในเรื่องของเพลงองค์กรที่เริ่มมาได้ 7 ปี เรามาได้ครึ่งทางแล้ว ยังเหลืออีก 6 เพลงก็จะครบตามเป้าหมาย ผมเชื่อว่า เมื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ช่วยๆ กัน อีกไม่นานก็จะทำได้ครบ 😻 RakKrompat Group wishes "Happy SONGKRAN" (Traditional New Year celebration of Thailand and its neighbors) to all non-Thai speaking friends worldwide and we invite you to listen to six institutional songs that our Group has just made for the Land Development Dept of Thailand. 🦊
ถึงเพื่อน ๆ ที่ร่วมงานกันมาหลายปีแล้ว ผมอยากขอให้ช่วยหน่อย เพราะผมอายุ 79 ปีแล้ว รู้สึกเหนื่อยมากหลังจากใช้เวลาหลายปีเพื่อสร้างเพลงประจำองค์กรให้กรมพัฒนาที่ดิน และยังต้องใช้เวลาอีกกว่า 3 ปี กว่าทางกรมฯ (2 อธพ.) จะยอมรับสิ่งที่เราทำให้ แต่เราเข้าใกล้จุดหมายทุกทีแล้วครับ เพียงต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ด้านการร้องเพลงจากเมื่อครั้งก่อนช่วยเริ่มต้นให้หน่อย ------ จึงอยากขอร้องให้พวกเราช่วยนำพรรคพวกร้องเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" หรือ "หมอดินอาสา" หรือ "ทุ่งปอเทือง" สักหน่อย หรือเพลง "รักษ์ดิน-น้ำ" ที่ ดร. กาญจนา ชื่นพิชัย จัดทำมาให้เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้ โดยช่วยกันฝึกร้องให้ได้ค่อนข้างดีก่อน แล้วจึงร่วมกันร้องเป็นหมู่ในวันใดวันหนึ่งภายในเดือน พ.ค. นี้ ก็นับว่า OK ครับ บันทึกคลิปให้ดี นำมาโพสต์บน Facebook ให้เรียบร้อย การร้องของพวกเราจะกระตุ้นบุคคลอื่นให้ออกมาร้องด้วย เพราะสังเกตได้ว่า คนส่วนใหญ่ยังเขิน ๆ กันอยู่ เพราะกรมฯ ไม่เคยสร้างประสบการณ์ด้านนี้ให้ จนท. เลยตลอดเวลา 57 ปีนับแต่ตั้งมา ขอบคุณมากครับ 😽
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
นิสุดา ทองคำพันธ์