สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษ

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ( Institute of Preventive Medicine - IPM ) มีภารกิจในการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และประสานงานกับหน่วยฝึกอบรมอื่นด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ให้เกิดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชาชน ทั้งนี้ ในระยะแรกนี้สถาบันมีการฝึกอบรมหลักด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine)

เปิดเหมือนปกติ

ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ (อฝส.) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่...
25/08/2021

ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ (อฝส.) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติรับรองผลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ประจำปี 2564 ซึ่งมีผู้สอบผ่าน จำนวน 3 คน ดังรายนามตามประกาศฯ

ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ (อฝส.) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติรับรองผลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ประจำปี 2564 ซึ่งมีผู้สอบผ่าน จำนวน 3 คน ดังรายนามตามประกาศฯ

การสนับสนุนของแพทย์ Travel Medicine เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพของกองกำลังทหารที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศพญ.ปริณ...
22/08/2021

การสนับสนุนของแพทย์ Travel Medicine เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพของกองกำลังทหารที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ

พญ.ปริณดา วัฒนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา นำทีมอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine) ทำการคัดกรองก่อนฉีดวัคซีนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่กำลังพลของกองทัพบกที่ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณัฐเซาท์ซูดาน (United Nation Mission in South Sudan : UNMISS) จำนวน ๒๘๓ นาย ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ. หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้มีทักษะในการประเมินความเสี่ยงของผู้เดินทาง สามารถวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเว...
20/08/2021

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และแขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ตามประกาศที่เเนบมาพร้อมนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง เเละเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามลำดับ วัน และเวลา ที่สถาบันฯ กำหนด

*หากผู้มีสิทธิ์สอบฯไม่เข้ารายงานตัวตามที่กำหนด
ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ขอบคุณค่ะ

ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมเวชศาสตร์การจราจรระยะสั้น รุ่นที่ 5 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก...
15/08/2021

ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมเวชศาสตร์การจราจรระยะสั้น รุ่นที่ 5 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ในรูปภาพได้เลยค่ะ

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจรที่ 6...
27/07/2021

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร
ที่ 6/2564

เรื่อง ชี้แจงแนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2564
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร

20/07/2021

Open house ครั้งแรก 👏👏
พี่หมอเจี๊ยบจะพาน้องๆหมอทุกคนมารู้จักหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว และแขนงเวชศาสตร์การจราจร ตามมาดูกันได้เลยย

“อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และการดำเนินงานหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel...
03/07/2021

“อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และการดำเนินงานหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel”

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งมีผู้มารับวัคซีนวันละเกือบ 2,000 ราย โดยข้อมูลของผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.- 2 ก.ค. 64 พบว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 85,327 ราย แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 จำนวน 30,338 ราย เข็ม 2 จำนวน 28,150 ราย ส่วนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มีผู้มารับเข็ม 1 จำนวน 24,958 ราย เข็ม 2 จำนวน 1,881 ราย

และต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ซึ่งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งนี้ ใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยระดับสีเขียว) จากสถาบันบำราศนราดูร โดยได้ดำเนินการรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนเกือบ 200 ราย และรักษาหายกลับบ้านได้แล้วกว่า 100 ราย หอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 110 ห้องโดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ นายแพทย์โอภาส ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนและปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและเสียสละมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง และขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีตลอดไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันบำราศนราดูร /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา แขนงอาชีว...
25/06/2021

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับเกียรติจากนพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และคณาจารย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบันฝึกอบรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 Revision) ระหว่างกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบันฝึกอบรม แขนงอาชีวเวชศาสตร์ โดยผู้ตรวจประเมินจากแพทยสภา (External Audit)

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับเกียรติจากนพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และคณาจารย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบันฝึกอบรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 Revision) ระหว่างกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบันฝึกอบรม แขนงอาชีวเวชศาสตร์ โดยผู้ตรวจประเมินจากแพทยสภา (External Audit)

เก็บตก!!! ภาพบรรยากาศการถ่ายทำวิดีโอแนะนำหลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเ...
15/06/2021

เก็บตก!!! ภาพบรรยากาศการถ่ายทำวิดีโอแนะนำหลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และเวชศาสตร์การจราจร สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

รอติดตามกันได้เร็วๆนี้~~~

ในวันที่ 1-2 และ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้อ...
08/06/2021

ในวันที่ 1-2 และ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รวมทั้งแขนงเวชศาสตร์การจราจร ซึ่งบุคลากรและแพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมในการศึกษานี้มีความจำเป็นต้องเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติทั้งทางด้านระบบการเรียนการสอน ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาตนเอง อาจารย์ และบุคลากรที่มีบทบาทด้านการศึกษาของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ให้ได้รับองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กิจกรรมการเรียนการสอน แนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคย สร้างขวัญกำลังใจ ทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงการสื่อสารที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาและแพทย์ประจำบ้าน ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564

ในวันที่ 1-2 และ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รวมทั้งแขนงเวชศาสตร์การจราจร ซึ่งบุคลากรและแพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมในการศึกษานี้มีความจำเป็นต้องเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติทั้งทางด้านระบบการเรียนการสอน ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาตนเอง อาจารย์ และบุคลากรที่มีบทบาทด้านการศึกษาของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ให้ได้รับองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กิจกรรมการเรียนการสอน แนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคย สร้างขวัญกำลังใจ ทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงการสื่อสารที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาและแพทย์ประจำบ้าน ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564

เก็บตก!!! บรรยากาศการสอบวันนี้ ทั้ง MCQ MEQ long case OSCEบอกเลยว่าพวกเราแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไม่ได้มาเล่...
28/05/2021

เก็บตก!!! บรรยากาศการสอบวันนี้ ทั้ง MCQ MEQ long case OSCE
บอกเลยว่าพวกเราแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไม่ได้มาเล่นๆ น้า 👏🏻👍🏻💕

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเรียนแพทย์ประจำบ้าน สาข...
28/05/2021

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเรียน
แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โดยมีแพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมของแพทย์ประจำบ้านเพื่อเลื่อนชั้นปี และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมตามที่แพทยสภากำหนด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเรียน
แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โดยมีแพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมของแพทย์ประจำบ้านเพื่อเลื่อนชั้นปี และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมตามที่แพทยสภากำหนด

Tonight on Thailand today, we speak to Dr. Parinda Wattanasri, from the Institute of Preventive Medicine, at the Departm...
19/05/2021

Tonight on Thailand today, we speak to Dr. Parinda Wattanasri, from the Institute of Preventive Medicine, at the Department of Disease Control of the Ministry of Public Health, on how Thailand’s vaccine passport will work and how it will be able to help us reopen the country again.

Please stay tuned!
https://youtu.be/fnPqKSCgQJY

#ThailandToday #NBTWorld #VaccinePassport #VaccinePassportThailand #COVID19Thailand #FightAgainstCOVID19 #MOPH #ReopeningThailand #COVIDVaccinations

Tonight on Thailand today, we speak to Dr. Parinda Wattanasri, from the Institute of Preventive Medicine, at the Department of Disease Control of the Ministry of Public Health, on how Thailand’s vaccine passport will work and how it will be able to help us reopen the country again.

Please stay tuned!
https://youtu.be/fnPqKSCgQJY

#ThailandToday #NBTWorld #VaccinePassport #VaccinePassportThailand #COVID19Thailand #FightAgainstCOVID19 #MOPH #ReopeningThailand #COVIDVaccinations

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢 🚦🚗✈️ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน✈️🚗 🚦                สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 🌟 แข...
19/05/2021

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢
🚦🚗✈️ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน✈️🚗 🚦
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
🌟 แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 5 อัตรา
🌟 แขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 4 อัตรา
รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2565
⏱ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2564
👉รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแสกน Qr Code หรือ คุณพรรณวรท ภูเวียง โทร. 098-828-6805 , คุณช่อผกา นามวงษา โทร.091-470-6589

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢
🚦🚗✈️ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน✈️🚗 🚦
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
🌟 แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 5 อัตรา
🌟 แขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 4 อัตรา
รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2565
⏱ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2564
👉รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแสกน Qr Code หรือ คุณพรรณวรท ภูเวียง โทร. 098-828-6805 , คุณช่อผกา นามวงษา โทร.091-470-6589

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ขอเเจ้งประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 สาข...
19/05/2021

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ขอเเจ้งประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 สาขา ได้แก่
1.สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน เเขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 5 อัตรา
2.เเขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 4 อัตรา
โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาจัดประชุมปรึกษาหารือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ...
07/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาจัดประชุมปรึกษาหารือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้น โดยมีแพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์
แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและ
นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยกุล กองบริหารการสาธารณสุข ร่วมหารือ
โดยได้ให้แนวทางการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน โดยปรับเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ (E-learning) และจัดทำ E-book เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาจัดประชุมปรึกษาหารือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้น โดยมีแพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์
แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและ
นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยกุล กองบริหารการสาธารณสุข ร่วมหารือ
โดยได้ให้แนวทางการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน โดยปรับเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ (E-learning) และจัดทำ E-book เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบพิเศษ ประจำปีการฝีกอบรม 2564 สาขาเวชศาสตร...
07/05/2021

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบพิเศษ ประจำปีการฝีกอบรม 2564 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ดังรายนามต่อไปนี้

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบพิเศษ ประจำปีการฝีกอบรม 2564 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ดังรายนามต่อไปนี้

"วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาข...
06/05/2021

"วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร และแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวโดยมี นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ประธานมูลนิธิสถาบันเวชศาสตร์ ป้องกันศึกษาเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรองผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 และในปีนี้จะมีแพทย์ประจำบ้านในแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว เข้าฝึกอบรม 5 ตำแหน่งเต็มอัตรา ในแขนงเวชศาสตร์การจราจร อีก 3 อัตรา นอกจากนี้สถาบันได้นำเสนอผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแขนงการเดินทางและท่องเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 159 ข้อ และมีคุณภาพการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีเยี่ยม"

"วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร และแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวโดยมี นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ประธานมูลนิธิสถาบันเวชศาสตร์ ป้องกันศึกษาเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรองผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 และในปีนี้จะมีแพทย์ประจำบ้านในแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว เข้าฝึกอบรม 5 ตำแหน่งเต็มอัตรา ในแขนงเวชศาสตร์การจราจร อีก 3 อัตรา นอกจากนี้สถาบันได้นำเสนอผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแขนงการเดินทางและท่องเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 159 ข้อ และมีคุณภาพการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีเยี่ยม"

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ Hospitel... https://is.gd/VzX3AVอย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมื...
04/05/2021

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ Hospitel... https://is.gd/VzX3AV

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ Hospitel... https://is.gd/VzX3AV

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณุสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและป...
28/04/2021

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณุสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ตามประกาศดังนี

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณุสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ตามประกาศดังนี

ด้วยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ลูกจ้างเหมาบริการ...
22/04/2021

ด้วยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (Project coordinator) ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

22 เมษายน 2564
ลิงค์ออนไลน์
https://bit.ly/3n85wAZ

23 เมษายน 2564
ลิงค์ออนไลน์
https://bit.ly/3atgLyC

ด้วยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (Project coordinator) ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

22 เมษายน 2564
ลิงค์ออนไลน์
https://bit.ly/3n85wAZ

23 เมษายน 2564
ลิงค์ออนไลน์
https://bit.ly/3atgLyC

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต...
19/04/2021

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ตามประกาศดังนี้

ที่อยู่

Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค, 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903726-7

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด