คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก.ว

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก.ว Liberal Arts CPC Fanpage Faculty of Arts and Sciences
(9)

เปิดเหมือนปกติ

"ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา"๒๖ มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปร...
25/06/2021

"ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา"

๒๖ มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ควรมิควรแล้วแต่ละโปรด
เกล้ากระหม่อม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

"ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา"

๒๖ มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ควรมิควรแล้วแต่ละโปรด
เกล้ากระหม่อม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

🎉🎉🎉 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ ยินดีต้อนรับน้องๆ คณะศิลปศาสตร์ 2564 เข้าสู่รั้วจักรพงษภูวนารถ 🎉🎉🎉#ศิลปศาสต...
22/06/2021

🎉🎉🎉 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ ยินดีต้อนรับน้องๆ คณะศิลปศาสตร์ 2564 เข้าสู่รั้วจักรพงษภูวนารถ 🎉🎉🎉

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์วันนี้ ➡️ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_8zE7EhZVkiWkM7y7Mj7jdQwEVH2y3IUMnPhv1Q1ZU01%40thread.tacv2/1623847951715?context=%7b%22Tid%22%3a%2257d695d4-ad86-44d3-9c95-7176deacf03d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc847f4c-e7c2-443a-9167-7d048d527ee1%22%7d

🎉🎉🎉 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ ยินดีต้อนรับน้องๆ คณะศิลปศาสตร์ 2564 เข้าสู่รั้วจักรพงษภูวนารถ 🎉🎉🎉

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์วันนี้ ➡️ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_8zE7EhZVkiWkM7y7Mj7jdQwEVH2y3IUMnPhv1Q1ZU01%40thread.tacv2/1623847951715?context=%7b%22Tid%22%3a%2257d695d4-ad86-44d3-9c95-7176deacf03d%22%2c%22Oid%22%3a%22bc847f4c-e7c2-443a-9167-7d048d527ee1%22%7d

📍 รายละเอียดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 2564 #ศิลปศาสตร์จักรพงษ
19/06/2021

📍 รายละเอียดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 2564

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

📌 นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ปฐมนิเทศออนไลน์วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 -16.00 น. ผ่านช่องทาง Microsoft Teams (สแกน...
18/06/2021

📌 นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ปฐมนิเทศออนไลน์
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 -16.00 น.
ผ่านช่องทาง Microsoft Teams (สแกน QR code เพื่อเข้าร่วม)

⭐️ แล้วพบกันนะคะ ⭐️

⭐️⭐️⭐️ ส่วนหนึ่งของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ⭐️⭐️⭐️ ✅ การแจก Ta...
15/06/2021
มทร.ตะวันออก มอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

⭐️⭐️⭐️ ส่วนหนึ่งของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ⭐️⭐️⭐️

✅ การแจก Tablet สำหรับนักศึกษา

➡️ ไม่ต้องใช้คนละครึ่ง เพราะเราให้คนละเครื่อง

💕ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
💕การท่องเที่ยวและการโรงแรม
💕 การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ส่งมอบคอมพิวเตอร์เท็ปเล็ต (Tablet) เพื่อการศึกษ...

📣 อาจารย์จะมาบอกว่า……วันที่ “23 มิถุนายน 2564” นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 เรามีนัดปฐมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน...
14/06/2021

📣 อาจารย์จะมาบอกว่า……วันที่ “23 มิถุนายน 2564” นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 เรามีนัดปฐมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์) กันนะคะ

📌 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ เร็วๆนี้ค่ะ

📣 อาจารย์จะมาบอกว่า……วันที่ “23 มิถุนายน 2564” นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 เรามีนัดปฐมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์) กันนะคะ

📌 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ เร็วๆนี้ค่ะ

พิธีบวงสรวง และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ...
13/06/2021

พิธีบวงสรวง และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
#วันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ

📣 ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันจักรพงษ์ฯ ออนไลน์ ทาง link ด้าน...
13/06/2021

📣 ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันจักรพงษ์ฯ ออนไลน์ ทาง link ด้านล่างนี้
http://www.cpc.ac.th/cpc/13juneday.php

📍 13 มิถุนายน 2564 วันจักรพงษ์ฯ

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ์

📣 ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันจักรพงษ์ฯ ออนไลน์ ทาง link ด้านล่างนี้
http://www.cpc.ac.th/cpc/13juneday.php

📍 13 มิถุนายน 2564 วันจักรพงษ์ฯ

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ์

🎉🎉🎉มาตามคำเรียกร้อง เปิดรอบพิเศษแล้วจ้าาา🎉🎉🎉📍คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (ก...
12/06/2021

🎉🎉🎉มาตามคำเรียกร้อง เปิดรอบพิเศษแล้วจ้าาา🎉🎉🎉

📍คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.)

เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 5 วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส.

⭐️สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ถึง 11 ก.ค. 2564 อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่

http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

📌 ม.รัฐ ค่าเทอมก็ถูก
📌Tablet ก็มี
📌 กู้กยศ.ก็ได้
📌 แบ่งจ่ายค่าเทอมได้อีก

มาเถอะ….. ไม่ต้องคิดนาน เดี๋ยวพลาดอีก 🔔

💕ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
💕การท่องเที่ยวและการโรงแรม
💕 การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

❤️📌📍 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 082-4621954 (24 ชั่วโมง) หรือ 092-2397667 หรือ 02-6922360-4 ต่อ 825,826

🎉🎉🎉มาตามคำเรียกร้อง เปิดรอบพิเศษแล้วจ้าาา🎉🎉🎉

📍คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.)

เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 5 วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส.

⭐️สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ถึง 11 ก.ค. 2564 อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่

http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

📌 ม.รัฐ ค่าเทอมก็ถูก
📌Tablet ก็มี
📌 กู้กยศ.ก็ได้
📌 แบ่งจ่ายค่าเทอมได้อีก

มาเถอะ….. ไม่ต้องคิดนาน เดี๋ยวพลาดอีก 🔔

💕ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
💕การท่องเที่ยวและการโรงแรม
💕 การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

❤️📌📍 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 082-4621954 (24 ชั่วโมง) หรือ 092-2397667 หรือ 02-6922360-4 ต่อ 825,826

📣 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 📌 “วันที่ 23 มิถุนายน 2564”
11/06/2021

📣 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564

📌 “วันที่ 23 มิถุนายน 2564”

🎉🎉🎉เปิดรอบพิเศษจ้าาาาาาาา🎉🎉🎉📍มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะศิลปศาสตร์) กทม. เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 5 วุฒิ ...
11/06/2021

🎉🎉🎉เปิดรอบพิเศษจ้าาาาาาาา🎉🎉🎉

📍มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะศิลปศาสตร์) กทม.
เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 5 วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส.
⭐️สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ถึง 11 ก.ค. 2564 อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่

http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

📌 Tablet ก็มี
📌 กู้กยศ.ก็ได้
📌 แบ่งจ่ายค่าเทอมได้อีก

มาเรียนกันเถอะๆ 🔔

💕ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
💕การท่องเที่ยวและการโรงแรม
💕 การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

❤️📌📍 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 082-4621954 (24 ชั่วโมง) หรือ 092-2397667 หรือ 02-6922360-4 ต่อ 825,826

สมัครเรียน คลิกที่นี่>> http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีTCAS64 รอบ Direct A...
11/06/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCAS64 รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่>>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9363

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCAS64 รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่>>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9363

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบ 4 ปวช./ปวส. ประ...
11/06/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 4 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่>>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9359

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 4 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่>>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9359

ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ วันคล้ายวันเสด็จ...
10/06/2021

ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
วันคล้ายวันเสด็จทิวงคต
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

http://www.cpc.ac.th/cpc/13juneday.php

ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป
ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
วันคล้ายวันเสด็จทิวงคต ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันจักรพงษ์
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
http://www.cpc.ac.th/cpc/13juneday.php

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบ 3 (ปวช./ปวส.)รายละเอียดประกาศแ...
10/06/2021

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 3 (ปวช./ปวส.)
รายละเอียดประกาศและรายชื่อ คลิกที่นี่ >> https://academic.rmutto.ac.th/?p=9327

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 3 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศคลิกที่นี่>>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9327

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีTCAS64 รอบ Admission (วุฒิม.6)ราย...
10/06/2021

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCAS64 รอบ Admission (วุฒิม.6)
รายละเอียดประกาศและรายชื่อ คลิกที่นี่ >> https://academic.rmutto.ac.th/?p=9319

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCAS64 รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่>>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9319
ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษารอบ Admission คลิก>>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9269

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม ประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 หัวข้อสุนทรพจน์:  天...
10/06/2021

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม ประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20

หัวข้อสุนทรพจน์: 天下一家 One world, One family

หน่วยงานจัดงาน:
1. หน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดงาน: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สถานเอกอัครราชทูตประเทศจีนประจําราชอาณาจักรไทย, ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ
2. หน่วยงานดําเนินการจัดงาน: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศสํานักงานกรุงเทพฯ
คุณสมบัติของผู้เข้าการประกวด:
1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18 -30 ปี
2. ผู้เข้าประกวด บิดา และมารดา ต้องไม่มีสัญชาติจีนและไม่มีภาษาแม่ที่เป็นภาษาจีน
3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยเข้าร่วมการประกวดสองครั้งติดต่อกันมาก่อน และต้องถือสัญชาติไทย หากเป็นนักศึกษาสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติจีนเข้ารอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติที่ประเทศจีน นักศึกษาคนนั้นต้องยอมรับในการเป็นตัวแทนของประเทศไทย
วิธีสมัครเข้าการประกวด:
ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3fpdz8U

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม ประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20

หัวข้อสุนทรพจน์: 天下一家 One world, One family

หน่วยงานจัดงาน:
1. หน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดงาน: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สถานเอกอัครราชทูตประเทศจีนประจําราชอาณาจักรไทย, ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ
2. หน่วยงานดําเนินการจัดงาน: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศสํานักงานกรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าการประกวด:

1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18 -30 ปี
2. ผู้เข้าประกวด บิดา และมารดา ต้องไม่มีสัญชาติจีนและไม่มีภาษาแม่ที่เป็นภาษาจีน
3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยเข้าร่วมการประกวดสองครั้งติดต่อกันมาก่อน และต้องถือสัญชาติไทย หากเป็นนักศึกษาสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติจีนเข้ารอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติที่ประเทศจีน นักศึกษาคนนั้นต้องยอมรับในการเป็นตัวแทนของประเทศไทย

วิธีสมัครเข้าการประกวด:
ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3fpdz8U

วันสุดท้ายแล้วน้าาาาาาา 🔔คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.) เปิดรับสมัครนัก...
10/06/2021

วันสุดท้ายแล้วน้าาาาาาา 🔔
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 "วันนี้วันสุดท้าย"!!!!!!
📢 สมัครด่วนนนนนนนนนนนนน
อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/hpFbm

💕ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
💕การท่องเที่ยวและการโรงแรม
💕การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา
❤️📌📍 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 082-4621954 (24 ชั่วโมง) หรือ 092-2397667 หรือ 02-6922360-4 ต่อ 825,826
#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

วันสุดท้ายแล้วน้าาาาาาา 🔔
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 "วันนี้วันสุดท้าย"!!!!!!
📢 สมัครด่วนนนนนนนนนนนนน
อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/hpFbm

💕ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
💕การท่องเที่ยวและการโรงแรม
💕การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา
❤️📌📍 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 082-4621954 (24 ชั่วโมง) หรือ 092-2397667 หรือ 02-6922360-4 ต่อ 825,826
#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

3 มิถุนายน 2564เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระเจริญด้วยเกล้...
01/06/2021

3 มิถุนายน 2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3 มิถุนายน 2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีTCAS64 รอบ Quota ประจำปีการศึกษา...
27/05/2021

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCAS64 รอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศและรายชื่อ คลิกที่นี่ >>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9220

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCAS64 รอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศและรายชื่อ คลิกที่นี่ >>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9220

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบที่ 2 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา...
27/05/2021

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 2 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
คลิกที่นี่>>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9224

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 2 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
คลิกที่นี่>>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9224

วันนี้(27 พ.ค.64)DAY 61 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจักษ์ อินทร์โต(โค้ชจักษ์) หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการกีฬา คณะศิ...
27/05/2021

วันนี้(27 พ.ค.64)
DAY 61 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
อาจารย์ประจักษ์ อินทร์โต(โค้ชจักษ์) หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการกีฬา
คณะศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นหนึ่งในนักวิ่งขบวนธงชาติไทย (Flag of Nation)
เพื่อการเดินทางสู่โตเกียวโอลิมปิก 2020 Road to TOKYO
ที่กำลังจะถึงในอนาคต

ซึ่งมีการเริ่มออกสตาร์ทจากสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรปราการ
มุ่งหน้าไปเข้าเส้นชัย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
โดยมี นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้สแลม” เป็นผู้วิ่งส่งต่อธงชาติไทยเป็นไม้สุดท้าย ก่อนส่งต่อธงชาติไทยผืนประวัติศาสตร์นี้ที่รวมกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศให้กับนักกีฬาโอลิมปิกไทย

สามารถร่วมติดตามชมการไลฟ์สดกิจกรรมในวันสุดท้ายได้ที่เพจ
Road to Tokyo 2020 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
#วิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะ
#roadtotokyo
#olympicgame
#คณะศิลปศาสตร์
#จักรพงษภูวนารถ

🎉 วันนี้ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 สำหรับน้องๆม. 6 แล้ว น้องๆสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันที่ 26-27 พ.ค. ...
26/05/2021

🎉 วันนี้ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 สำหรับน้องๆม. 6 แล้ว น้องๆสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันที่ 26-27 พ.ค. 64
💕 แล้วพบกันที่ #ศิลปศาสตร์จักรพงษ นะคะ

📚TCAS64: เอกสารประกอบการบรรยายสาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission

🕯คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก📍26 พฤษภาคม 256...
25/05/2021

🕯คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
📍26 พฤษภาคม 2564

🕯คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
📍26 พฤษภาคม 2564

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบ 3 ปวช./ปวส. ป...
24/05/2021

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 3 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศและรายชื่อคลิกที่นี่ >>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9181

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 3 ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศและรายชื่อคลิกที่นี่ >>https://academic.rmutto.ac.th/?p=9181

24/05/2021

📣9โมงเจอกัน!! เสวนาออนไลน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านข่าวปลอม

“ถึงเวลาฉีดวัคซีน💉สร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอมในสังคมไทย”

จากวิทยากรคนสำคัญในแวดวงการสื่อสาร

- จัดโดย โครงการสื่อตรวจสอบกันเองเพื่อขจัดข่าวปลอมในสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ จักรพงษภูวนารถ

วันที่ 24 พ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ช่องทางเข้าร่วม

- ทางระบบZoom สแกน QR-Code หรือ เข้า Link ได้ที่

https://zoom.us/j/9420759581?pwd=U3VLMm93MmhuZWtsUTgwTDZSeW41QT09

Meeting ID : 942 075 9581
Passcode : 12345678

- Facebook Live : themirrornewsth

มาร่วมกันตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อขจัดข่าวปลอมในสังคมกันนะครับ

#Themirrornews
#สื่อตรวจสอบกันเอง

💉 มาฉีดวัคซีนด้วยกันไหม?⭐️ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ร่วมกับ ⭐️ โครงการสื...
22/05/2021

💉 มาฉีดวัคซีนด้วยกันไหม?

⭐️ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ร่วมกับ
⭐️ โครงการสื่อตรวจสอบกันเองเพื่อขจัดข่าวปลอมในสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

📣 ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (ฟรี)

“ ถึงเวลาฉีดวัคซีน💉สร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอมในสังคมไทย”

วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.

โดยวิทยากรคนสำคัญในแวดวงการสื่อสาร

📍📍📍 ช่องทางเข้าร่วม

- ทางระบบZoom
https://zoom.us/j/9420759581?pwd=U3VLMm93MmhuZWtsUTgwTDZSeW41QT09

Meeting ID : 942 075 9581
Passcode : 12345678

- Facebook Live : themirrornewsth

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ
#Themirrornews
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

💉 มาฉีดวัคซีนด้วยกันไหม?

⭐️ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ร่วมกับ
⭐️ โครงการสื่อตรวจสอบกันเองเพื่อขจัดข่าวปลอมในสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

📣 ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (ฟรี)

“ ถึงเวลาฉีดวัคซีน💉สร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอมในสังคมไทย”

วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.

โดยวิทยากรคนสำคัญในแวดวงการสื่อสาร

📍📍📍 ช่องทางเข้าร่วม

- ทางระบบZoom
https://zoom.us/j/9420759581?pwd=U3VLMm93MmhuZWtsUTgwTDZSeW41QT09

Meeting ID : 942 075 9581
Passcode : 12345678

- Facebook Live : themirrornewsth

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ
#Themirrornews
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

🎉🎉🎉 โค้งสุดท้ายแล้วจ้าาาา มาเรียนกันเถอะๆ 🔔คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กท...
18/05/2021

🎉🎉🎉 โค้งสุดท้ายแล้วจ้าาาา
มาเรียนกันเถอะๆ 🔔

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 ➡️ รอบที่ 4

📌 มี Tablet ให้ใช้จนจบการศึกษา
📌 มีทุนตลอดหลักสูตร / แบ่งจ่ายค่าเทอมได้

📢 ปวช./ ปวส. สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ถึง 10 มิ.ย. 2564

📢 ม.6 สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 3-10 มิ.ย. 2564

อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/hpFbm

💕ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
💕การท่องเที่ยวและการโรงแรม
💕การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

❤️📌📍 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 082-4621954 (24 ชั่วโมง) หรือ 092-2397667 หรือ 02-6922360-4 ต่อ 825,826

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

🎉🎉🎉 โค้งสุดท้ายแล้วจ้าาาา
มาเรียนกันเถอะๆ 🔔

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 ➡️ รอบที่ 4

📌 มี Tablet ให้ใช้จนจบการศึกษา
📌 มีทุนตลอดหลักสูตร / แบ่งจ่ายค่าเทอมได้

📢 ปวช./ ปวส. สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ถึง 10 มิ.ย. 2564

📢 ม.6 สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 3-10 มิ.ย. 2564

อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/hpFbm

💕ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
💕การท่องเที่ยวและการโรงแรม
💕การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

❤️📌📍 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 082-4621954 (24 ชั่วโมง) หรือ 092-2397667 หรือ 02-6922360-4 ต่อ 825,826

#ศิลปศาสตร์จักรพงษ

ที่อยู่

122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

026922360

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก.วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มูลนิธิสำรวจโลก ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ สมัครเข้าอบรม โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3 กับโอกาสในการผลิตสารคดี เพื่อรับค่าผลิตและเงินรางวัลรวมกว่า 1,300,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ www.tv.co.th/dochack *สมัครเป็นทีม 4-5 คนจะได้รับการพิจารณาพิเศษ https://youtu.be/Hty7mTxlG-g สอบถามเพิ่มเติม [email protected] www.tv.co.th #ไม่มีค่าใช้จ่าย #ผลิตได้ดีมีรางวัล #Dochack #สารคดี #ถ่ายภาพ #สอนถ่ายภาพ #สอนทำสารคดี
#แสงเดือนสังข์วรรณะอีคนเลว #ช่วยกันแชร์หน่อย #ฝากโทร 0892232300เบอร์มัน มันบล็อคเรา ขอพื้นที่เล่าเรื่องคนเลว นางแสงเดือน สังข์วรรณะ,กันตา สังข์วรรณะมันทำกับครอบครัวเรา ให้มาอาศัยอยู่ในบ้านแม่ ต้นปีมันพาแม่เราไปขายบ้าน เราเครียดไม่ได้ไปทำงานจนตกงาน งานประจำที่ทำมาหลายปี เงินเดือนสองหมื่นกว่าบาท มันทำให้เราหมดตัวเดือดร้อน ตอนนี้มันหนีหายไปแล้วพร้อมเงิน เราไม่รุ้จะทำยังไง อายุก็มากจะหางานใหม่ใครจะจ้าง หมาแมวที่เลี้ยงไว้ก็ต้องปล่อยไป มันเลวจริงๆ ให้อาศัยฟรีๆมาเป็นสิบๆปี
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562
สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 10 ปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
กรมควบคุมมลพิษ แนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ขณะอยู่กลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ realtime ได้ทางแอ๊พพลิเคชั่น Air4Thai หรือเว็ปไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/index.php สำหรับข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่ bangkokairquality.com
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะ --------------------------------------------------- JAPAN EDUCATION FAIR 2018 งานแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น ครบทุกระดับ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน ชั้น 5 สยามพารากอน! 折り紙: โอริกามิศิลปะการพับกระดาษจากความมุ่งมั่นใส่ใจ.. จนออกมาเป็นรูปร่าง เจเอ็ดดูเคชั่นชวนมาสร้าง “ความฝัน”ของคุณ.. และ “ขึ้นรูป”ไปด้วยกัน งานแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่นที่จัดเต็มกว่าเดิม! ด้วยสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่นมากกว่า40แห่งจัดโดยเจเอ็ดดูเคชั่น ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมาแล้ว 20 ปี ส่งนักเรียนไทยไปญี่ปุ่นมากกว่า 6,000 คน ภายในงาน มีข้อมูลเรียนต่อทุกระดับตั้งแต่มัธยมมหาวิทยาลัยโรงเรียนสอนภาษาวิชาชีพเฉพาะทางStudy Program ช่วงปิดเทอมทุนการศึกษาหลากหลายหัวข้อสัมมนา คลายทุกข้อสงสัยวางแผนเรียนต่อญี่ปุ่นให้คุ้มค่าและตรงเป้า กับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น และทีมศิษย์เก่าญี่ปุ่น งานแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น JAPAN EDUCATION FAIR 2018 31สิงหาคม - 2กันยายนนี้ 11.00 - 20.00น. ชั้น5สยามพารากอน เข้างานฟรี! รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงาน 👉 http://bit.ly/jfair-nphaku ลงทะเบียนเข้างานผ่านไลน์ https://nipponhaku.page.link/fb-nphk ---- กิจกรรมภายในงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2018 ไม่ใช่เพียงความบันเทิง.. แต่ครบทุกความเป็นญี่ปุ่น! เรียนต่อหางานชิมอาหารชอปสินค้าแพคเกจทัวร์ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษพร้อมพบปะศิลปินไทย-ญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด เข้างานฟรี https://www.facebook.com/nipponhaku.th/ https://youtu.be/nK4WdgZds38 #NIPPONHAKUBANGKOK2018 #นิปปอนฮาคุ 31 AUGUST - 2 SEPTEMBER 2018 , 11 AM - 8 PM 5th Fl. Royal Paragon Hall Siam Paragon Free Entrance สอบถาม ☎ : 0-2258-3983, 08-9109-5122 ☎ : [email protected]
ขอแชร์นะครับ สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะไปฝึกงานหรือไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาครับ
ขออนุญาติใช้พื้นที่ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋า (ตามรูป) ซึ่งทำตกไว้บริเวณแถว ม.หอการค้าไทย ถ้าใครรู้จักน้องคนนี้ให้ติดต่อของรับได้ ขอบคุณครับ
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 คณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนักศึกษาทีม CPC 19 จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ซึ่งประกอบไปด้วย นางสาวสุชานันท์ อ้อยหวาน นางสาวศรินยา ทองประดับและนางสาวรุ่งทิพย์ ปรากฏ ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 351 ทีม จาก 58 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผลการแข่งขันรอบสุดท้ายปรากฏว่า ทีม CPC 19 ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 (รางวัลชมเชย) สร้างความยินดีแก่คณาจารย์และผู้บริหาร ที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ