The Psychiatric Association of Thailand (PAT)

The Psychiatric Association of Thailand (PAT) สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรเอกชนซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์เป็นสมาชิกสามัญ ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และจดทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2496 โดยในขณะนั้นมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 94 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของประเทศไทย

แนวคิดในการก่อตั้งสมาคมฯ นี้ มีปรากฏในประวัติของสมาคมฯโดยสังเขป กล่าวคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2494 คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม , ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว , ศาสตราจารย์นายแพทย์ อรุณ ภาคสุวรรณ์และศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร มีความเห็นว่า งานทั้งหลายหากต้องการความร่วมมือจากประชาชน ต้องให้ประชาชน มีส่วนร่วมด้วย แนวคิดเช่นนี้เป็นรากฐานของการจัดตั้งสมาคมทางวิชาการเพื่อการศึกษาวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และให้ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้น
(1)

ข้อมูลการรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีฝึกอบรม 2560 เท่าที่มีตอนนี้นะครับ (15 ก.ค. 2559) ค่อยๆอ่านนะครับ มีหลายระดับ หลายขั้น...
15/07/2016
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีฝึกอบรม 2560 เท่าที่มีตอนนี้นะครับ (15 ก.ค. 2559) ค่อยๆอ่านนะครับ มีหลายระดับ หลายขั้นตอน ช่วยกันปชส. ให้น้องๆที่สนใจทราบด้วย

รายละเอียดต้นสังกัด แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดโควต้าต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้านปี 2560 ให้สาขาจิตเวชศาสตร์ 34 อัตรา สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 19 อัตรา สมัครรับต้นสังกัด 8-31 ก.ค. 2559
รายละเอียด http://telecorp.co.th/pwh/

รายละเอียดแยกตามรพ.และเขตสุขภาพ ที่รับเป็นต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ และ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น https://db.tt/VUacBAbE

ขั้นตอนการสมัคร พจบ. ปี 2560 ที่ต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นสังกัด https://db.tt/AbRwzfHZ

2. กรมสุขภาพจิตเปิดโค้วต้าต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้านปี 2560 สาขาจิตเวชศาสตร์ 5 อัตรา สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 5 อัตรา ปัจจุบัน(25 กค. 2558) มีคนสมัครรับต้นสังกัดทั้งหมดแล้ว รอสมัครเมื่อแพทยสภาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 (ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ศรุตพันธ์)

3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ มช รับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาจิตเวชทั่วไปและสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น. สนใจติดต่อ 053935422 (ข้อมูลจาก อ. ชวนันท์)

รายละเอียดการสมัคร แพทย์ประจำบ้าน ปี 2560

ขั้นตอนการสมัคร พจบ. ปี 2560 ระดับแพทยสภา
https://db.tt/icqGLq0b

ขั้นตอนการสมัคร พจบ. ปี 2560 ระดับราชวิทยาลัยจิตแพทย์
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3640994/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%9A.%202560/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%202560.pdf

จิตเวชศาสตร์ มีศักยภาพในการฝึกอบรม 44 อัตรา จาก 9 สถาบันฝึกอบรม
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น มีศักยภาพในการฝึกอบรม 19 อัตรา จาก 6 สถาบันฝึกอบรม

International Conference on Clinical Practice in Alzheimer Disease, November 8-11, 2012, HungaryDear Sir/Madam I am writ...
13/12/2011
CPAD – Clinical Practice in Alzheimer Disease - cpad

International Conference on Clinical Practice in Alzheimer Disease, November 8-11, 2012, Hungary

Dear Sir/Madam

I am writing to you on behalf of the Organizing Committee of the International Conference on Clinical Practice in Alzheimer Disease, which is due to take place from November 8-11, 2012 in Budapest, Hungary.

This Conference will be attended by Psychiatrists, Neurologists, Geriatricians, Researchers in the Alzheimer Field, Nurses, General Practitioners, Palliative Care Professional Providers, Social Workers and other related specialists.

The Conference aims to bring to families, patients researchers and clinicians the cutting-edge technologies, data and practical lore that are needed in clinical practice. The conference will focus on the challenges of preventing, diagnosing and managing AD.

You are invited to view the list of topics, please click here. (http://www.cpadconference.com/conference-topics)

For further information about the conference, we invite you to visit the website: www.cpadconference.com.

I look forward to your earliest reply,

Sincerely,

Adi Krysler

CPAD 2012, Marketing and Sales

Paragon Conventions

Tel: +41 22 5330948, Fax: +41 22 5802953

Email: [email protected]

Joomla! - the dynamic portal engine and content management system

Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Researchขอเชิญชวนจิตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Joint I...
26/09/2011
The 2nd APSAAR & The 7th ACSAN

Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research

ขอเชิญชวนจิตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Joint International Conference on Alcohol, Drug and Addiction Research in Commemoration of H.M. the King's 84th Birthday Anniversary ชึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่าง The Second Congress of the Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research and the Seventh Thailand Substance Abuse Conference ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2554 ที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ภายในงานจะมีจิตแพทย์ นักวิจัย และนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงและผลงานในเรื่องสุรา ยาสูบ สารเสพติด และการเสพติด จากนานาประเทศมาร่วมประชุมมากมาย เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เยอรมัน ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ จีน อินเดีย เป็นต้น สำหรับจิตแพทย์ไทยที่จะเป็น speakers ในงานประชุมนี้ อาทิ เช่น แพทย์หญิงสาวิตรี อัษณางค์กรชัย พันเอกนายแพทย์ พิชัย แสงชาญชัย แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตน์ไพบูลย์ นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง นายแพทย์จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ แพทย์หญิงบุญศิริ จันทร์ศิริมงคล นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาล นายแพทย์วรภัทร รัตน์อาภา เป็นต้น รายละเอียดดูได้จาก www.aar2011.chula.ac.th

สำหรับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ทางสมาคมฯ มีทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้สองทุน โดยผู้รับทุนต้องสามารถเข้าร่วมประชุมได้เต็มเวลา และเข้าร่วมในการสัมมนาหัวข้อ "Roundtable Discussion: Developments of Addiction Psychiatry in Asia Pacific Countries" ซึ่งเป็นการสัมมนาที่สนับสนุนโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.30 ถึง 12.15 นาฬิกา

ผู้สนใจแจ้งความจำนงได้ที่ เลขาธิการ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ([email protected]) ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 การตัดสินให้ทุนใช้กติกา "First come, First serve"

: Drug and alcohol epidemic situations in Asia-Pacific Countries : Current advances in addiction neuroscience : Treatment updates and harm reduction : Prevention and monitoring system : Community network : National and International policies on alco...

23/09/2011
http://youtu.be/sA5E5UkjGHo

"2 antidepressants from start" บรรยายโดย อ. ธวัชชัย ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 ยาวประมาณ 1 ชม. เนื้อหาแน่น มี 4 ตอนครับ

รูปแบบการสอบเพื่อวุฒิบัตรที่ UK ครับ สั้นตอนเดียวจบ
21/09/2011
The MRCPsych Examinations

รูปแบบการสอบเพื่อวุฒิบัตรที่ UK ครับ สั้นตอนเดียวจบ

Fauzan Palekar งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัย, สมาคมจิตแพทย์ และกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2553

19/09/2011
Professionalism and Psychiatry(3/3)

Professionalism and Psychiatry(3/3)
Professor Dinesh Bhugra
President, The Royal college of Psychiatrist
งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยจิตแพทย์, สมาคมจิตแพทย์และกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2553

Professor Dinesh Bhugra President, The Royal college of Psychiatrist งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยจิตแพทย์, สมาคมจิตแพทย์และกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2553

19/09/2011
http://www.youtube.com/watch?v=diVzhZXYC5U

Professionalism and Psychiatry(2/3)
Professor Dinesh Bhugra
President, The Royal college of Psychiatrist
งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยจิตแพทย์, สมาคมจิตแพทย์และกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2553

19/09/2011
http://www.youtube.com/watch?v=mOCTmS9mLKM

Professionalism and Psychiatry(1/3)
Professor Dinesh Bhugra
President, The Royal college of Psychiatrist
งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยจิตแพทย์, สมาคมจิตแพทย์และกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2553

18/09/2011
มนุษย์กับการพัฒนาศักยภาพด้านใน(4)

มนุษย์กับการพัฒนาศักยภาพด้านใน(4)/(4) โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ปาถกฐานหลวงวิเชียรแพทยาคม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัย, สมาคมจิตแพทย์และกรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ. 2553 โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

18/09/2011
มนุษย์กับการพัฒนาศักยภาพด้านใน(3)

มนุษย์กับการพัฒนาศักยภาพด้านใน(3)/(4) โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ปาถกฐานหลวงวิเชียรแพทยาคม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัย, สมาคมจิตแพทย์และกรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ. 2553 โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

18/09/2011
http://www.youtube.com/watch?v=1A4uxMKZ04A

มนุษย์กับการพัฒนาศักยภาพด้านใน(2)/(4) โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

18/09/2011
http://www.youtube.com/watch?v=ZxntOJWACmM

มนุษย์กับการพัฒนาศักยภาพด้านใน(1)/(4) โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

17/09/2011
113ปี หลวงวิเชียรแพทยาคม

อุ่นเครื่อง เตรียมตัวร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัย, สมาคมจิตแพทย์และกรมสุขภาพจิต ด้วยประวัติหลวงวิเชียรที่เปิดก่อนปาถกาฐาหลวงวิเชียรเมื่อ ปี 2553 นะครับ

งานประชุมประจำปี ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ สมาคมจิตแพทย์และกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2553

29/08/2011

ประกาศสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่

315 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ The Psychiatric Association of Thailand (PAT)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง The Psychiatric Association of Thailand (PAT):

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด