ครอบครัวกฎหมาย by spla law

ครอบครัวกฎหมาย by spla law We proud to present our Services and Professional Legal Alliance... สำนักงานกฎหมาย SPLA (S & P Legal Alliance) เป็นสำนักงานที่ก่อตั้งขึ้นโดยนายปรีชา หยกทองวัฒนา นักกฎหมายจากรั้วเหลือง-แดง ลูกแม่โดม จากประสบการณ์การทำงานทั้งในบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน จนถึงสำนักงานกฎหมายอินเตอร์ (Law Firm) ทำให้มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน ทั้งงานที่ปรึกษากฎหมาย และงานคดีความ ปัจจุบันมีลูกความที่สำนักงานฯให้บริการทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมถึงห้างหุ้นส่วน-บริษัทจำกัด-บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจให้ทีมงานของสำนักงานฯมีส่วนช่วยเหลือดูแลทางด้านกฎหมาย รวมถึงให้คำแนะนำในแง่มุมอื่นๆ -เราเชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางกฎหมาย และเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่องค์กรธุรกิจ -เราเชี่ยวชาญด้านงานกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการบริหารบุคคลภายในองค์กรธุรกิจ -เราเชี่ยวชาญการตรวจสอบ แก้ไขสัญญา ... ถ้าท่านจะเริ่มต้นทำธุรกิจ หากมีปัญหาด้านกฎหมาย เรายินดีดูแลท่าน...
(3)

หน้าที่: Legal Litigation, Legal Counsel, Legal Advice, Investment, BOI, Visa/Work Permit, Land and Property Financial and Banking , IP, Tax รับว่าความ และเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

เปิดเหมือนปกติ

18/10/2020
เลิกจ้าง ลูกจ้างสมัครใจไม่รับค่าชดเชย ทำได้ไหม

ตอนที่ 2 นายจ้างลูกจ้างตกลงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่

สาระความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ทางออกของนายจ้างลูกจ้างในยุคเศรษฐกิจโควิด

เลิกจ้าง ลูกจ้างสมัครใจไม่รับค่าชดเชย ทำได้ไหม ลูกจ้างที่ยังถูกให้หยุดงาน อยากให้นายจ้างเลิกจ้าง เพื่อ ข...

08/10/2020

กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 1

การย้ายสถานประกอบกิจการ

08/10/2020

แนะนำ spla law บริษัททนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

08/10/2020
06/10/2020

คดีผู้ปกครองทำร้ายครูจุ๋ม เป็นแค่ความผิดลหุโทษ ตำรวจมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้เลย ไม่ต้องส่งฟ้องศาลก็ได้ ในส่วนการแจ้งความน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการทำงานของนักกฎหมายที่ไม่ต้องเอ่ยนามก็คงรู้จัก เพราะดังเป็นพลุแตก

การทำงานสายคดี มีเทคนิคมากมาย
อย่างหนึ่งคือ เทคนิกการสร้างอำนาจต่อรอง นั่นคือ ฟ้องมาฟ้องกลับ ทนายความยุคสมัยหนึ่งหรือทนายสายอาญาบางท่านชอบใช้เทคนิคนี้ แม้จะเป็นฝ่ายผู้กระทำผิดแท้ๆ แต่กลับฟ้องฝ่ายที่ถูกกระทำ เพราะคนทำผิด คือ คนเป็นประเภทไม่ยอมรับความผิด และไม่มีอะไรจะเสีย สู้ไปก่อนเผื่อรอด จากที่เคยทำงานมาก็โดนแบบนี้มาบ้าง เช่น เราฟ้องไป2คดี เขาฟ้องกลับมา 5 คดี ทีนี้ก็เหนื่อยกันทั้งคู่ และบางครั้งคนที่ถูกกระทำก็ท้อแท้ เหนื่อยหน่ายกับการต้องไปศาล จนยอมที่จะจบคดีต่างๆกันไป และตัวแปรสำคัญในการวางแผนคดีลักษณะนี้ก็คือ ทนายความ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าถูกใจฝ่ายผู้กระทำผิด และได้ค่าตอบแทนสูง

ทนายบางท่านก็ทำจนชิน คิดว่าเป็นงานที่ไม่ได้ผิดอะไร มันก็ใช่เพราะทุกคนทุกฝ่ายมีสิทธิที่จะมีทนายความ แม้คดีฆ่าคนตาย กม.ยังกำหนดให้ผู้กระทำต้องมีทนายความเพื่อให้โอกาสในการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

แต่ทนายที่ทำงานลักษณะนี้ก็เป็นได้แค่นี้ นั่นคือ การกระทำบางอย่างสร้างความเสื่อมให้ตัวเองไปเรื่อยๆ จนแก่ตัวไปแบบไม่เจริญในสายวิชาชีพมากนัก การตัดสินใจเดินทางสายใดสายหนึ่ง บางครั้งก็ต้องเดินสายนั้นอยู่ตลอด ชีวิตก็มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งไม่ดีอยู่ร่ำไปจนแก่ตาย

การเป็นทนายหรือที่ปรึกษาให้ฝ่ายโรงเรียนนั้นสามารถทำได้ แม้แต่เปิ้ลเองก็ได้รับการติดต่อจากบางโรงเรียนมาบ้าง เราไปให้ความรู้ ให้ข้อมูล ให้แนวทางและแผนการแก้ไขปรับปรุง และหาทางออกให้ได้ในทางที่เหมาะสม การเจรจาเยียวยาในจุดที่สมดุลย์ จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะยากมากมาย หากตั้งใจจะแก้ปัญหาโดยความจริงใจ การเดินตามแนวทางฟ้องมาฟ้องกลับ ไม่ใช่คำตอบสำหรับเรื่องนี้และยุคสมัยนี้ ทนายบางท่านจึงไม่ใช่คำตอบ เลือกคนผิดคิดจนตัวตาย!!!

30/09/2020

มาอีกครั้งในฐานะแม่และทนายความเช่นเดิมนะคะ ขอให้ข้อมูลเป็นความรู้สำหรับผู้ปกครองในการเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้กระทำผิดและโรงเรียน(ในฐานะนายจ้าง) นะคะ
จากเหตุที่เกิดขึ้นในทางแพ่ง เรียกว่า เป็นการกระทำละเมิดที่เกิดจากครูได้จงใจหรือประมาทกระทำผิดกฎหมายทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายและจิตใจของเด็ก ผู้กระทำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกล่าว
ค่าสินไหมทดแทน คือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิด เรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่จะสามารถเรียกร้องได้บ้าง
1.หากผปค.ท่านใดตัดสินใจย้ายลูกออกจากร.ร.ทันที ก็สามารถเรียกคืนเงินค่าเทอมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้จ่ายให้โรงเรียนไปแล้ว
2.ค่าส่วนต่างค่าเทอมและค่าใช้จ่ายที่อาจต้องจ่ายมากกว่าหากมีความจำเป็นที่จะต้องนำลูกไปเรียนในร.ร.ที่มีค่าเทอมสูงกว่าที่เดิม (ส่วนนี้ต้องมีเหตุผลและความจำเป็น ในทางคดีจะเป็นเรื่องที่ศาลจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้หรือไม่ค่ะ)
3.ค่าดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็ก ในส่วนนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะมุ่งไปที่การพาเด็กไปบำบัดหรือรักษากับจิตแพทย์นะคะ การบำบัดรักษาจิตใจที่ดีที่สุดคือ การพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เขามีความสุข สนุก การพาลูกไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างความทรงจำที่ดีๆให้เขาลืมเรื่องราวไม่ดีที่เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ขอแยกเป็น 2 ระดับ
1.ในระดับของเด็กที่มีอาการมาก พ่อแม่อาจมีความกังวลสูง ก็สามารถพาไปพบคุณหมอเด็ก หรือจิตแพทย์เด็ก เพื่อประเมินอาการ และแนวทางในการดูแล การขอคำปรึกษาเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการดูแลให้เขากลับมาเป็นปกติ ซึ่งการไปพบหมอยิ่งอาจทำให้เด็กกลัว คุณพ่อคุณแม่ควรประเมินดีๆนะคะ เบื้องต้นตัวคุณพ่อคุณแม่อาจไปพบเพื่อพูดคุยขอตำแนะนำเองโดยไม่พาเด็กไปก็อาจจะดีค่ะ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถนำไปเรียกร้องได้ค่ะ
2.ในระดับของเด็กที่มีอาการไม่มาก คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เอง โดยการพาเด็กไปทำกิจกรรมหรือเที่ยวเล่นเพื่อปรับสภาพจิตใจของเด็กๆ
ทั้งข้อ 1 และ 2 ขอแนะนำให้ผปค.ทำแนวทางการฟื้นฟูจิตใจลูกที่ชัดเจนเลยค่ะ เช่น
1.พาลูกไปเรียนดนตรี เป็นระยะเวลา ..
ที่ไหน... ราคาคอร์สเท่าไร
2.พาลูกไปเรียนกีฬาประเภท ... ที่ไหน.. ราคา...
3.พาลูกไปเรียนศิลปะ ที่ไหน...ราคา...
4.พาลูกไปลงเรียนคอร์สพิเศษ เพื่อฝึกให้เขากลับมาปรับตัวเพื่อให้สามารถไปเรียนได้อีกครั้ง สถาบันไหน ราคาคอร์สเท่าไร
5.พาลูกไปเที่ยว ใช้เวลาประมาณกี่เดือน มีแพลนไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ประมาณค่าใช้จ่าย (ตามความเหมาะสม ) เช่น เดือนละ1-2ครั้ง เป็นเวลา 5 เดือน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อเรียกร้องได้ค่ะ
4.ในกรณีที่ลูกต้องหยุดเรียนชั่วคราว ผปค.บางท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่ย อาจต้องจ้างคนดูแล ก็สามารถเรียกร้องส่วนนี้ได้ค่ะ
5.ค่าเสียโอกาสทางการศึกษา เช่น เด็กบางคนอาจต้องไปเรียนซ้ำชั้นที่โรงเรียนอื่น ค่าใช้จ่ายค่าเทอมส่วนนี้ถือเป็นฐานของค่าเสียหายได้ค่ะ
ค่าเสียหายทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำที่เกิดขึ้น คุณพ่อคุณแม่ลองนำไปเป็นแนวทางเพื่อเรียกร้องกับทางผู้กระทำผิดและโรงเรียนดูนะคะ เราทำอย่างมีหลักเกณฑ์ การฟื้นฟู บำบัดจิตใจเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้เวลา และนี้คือการเรียกตามเนื้อผ้าดั่งที่ท่านประธานเครือข่ายสารสาสน์ได้กล่าวไว้ค่ะ
แชร์ได้เลยนะคะ หวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผปค.ทุกท่านค่ะ
#splalaw #ทนายเปิ้ล #ทนายปรีชา #ที่ปรึกษากฎหมายทนายความธรรมศาสตร์

28/09/2020

มาแล้ววว!!!ในฐานะแม่และทนายความนะคะ ฟ้องหมดทุกข้อหาทุกคนที่ควรต้องรับผิดชอบ ไม่สนใจว่าใครจะผิดตามกฎหมายอย่างไร แต่ทุกคนต้องได้รับบทเรียนที่คู่ควร อย่างน้อยต้องได้ไปศาล ต้องหาทนาย ต้องมีประวัติคดี จัดเลยค่ะ
ครูจุ๋ม
อาญา
ดำเนินคดีทันที ดังนี้ มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 391 ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ความผิดลหุโทษ)
มาตรา 398 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทารุณต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ซึ่งต้องพึ่งผู้นั้นในการดำรงชีพหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ความผิดลหุโทษ)
มาตรา 310 ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ไม่ยอมให้เด็กเข้าห้องน้ำ หรือเอาเด็กไปกักไว้ด้านนอกห้อง ก็เป็นการทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 26 กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจของเด็ก มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งหมดหากกระทำหลายครั้งก็เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระ บวกโทษต่อไปเรื่อยๆตามความผิดที่ทำ
คดีแพ่ง
ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิด มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น (เรียกค่าเสียหายทางด้านจิตใจเด็กด้วย การที่ต้องบำบัดจิตใจเด็ก ต้องพาเขาไปทำกิจกรรมต่างๆ ต้องย้ายโรงเรียน ค่าเทอมที่ได้จ่ายไปเพราะจ่ายเพื่อให้โรงเรียนดูแลไม่ใช้ทรมาณเด็ก คำนวณดูเลยอย่างน้อย 500,000 บาท
ร้องหน่วยงานเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งตามข่าวบอกว่าไม่มี ก็ดำเนินคดีโทษตามมาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.ครุสภาและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้กับครูโรงเรียนเอกชนหรือไม่ ถ้าไม่ใช้ก็เรียกร้องให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับครูเอกชนด้วย เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่ใครจะมาเป็นครูก็ได้ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนเข้ามาดูแล ประธานก็คือ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษา ต้องเรียนเชิญมาให้ความเห็นและแนวทางลงโทษเรื่องนี้ด้วย
หากไม่มีโทษขอให้คณะกรรมการฯ ลงโทษไม่ให้สามารถประกอบวิชาชีพครูได้อีกต่อไป เพื่อมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์กับการประกอบอาชีพครูอย่างรุนแรง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ครูที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนตามคลิป ถือว่าเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุน เพราะไม่ห้ามปราบ กลับกระทำเหมือนเห็นดีเห็นงามไปด้วย ฟ้องรวมไปด้วยกันเลยค่ะ ผิดไม่ผิดให้ศาลตัดสิน แต่ชีวิตต้องยุ่งยาก ขาเสี่ยงคุกกันบ้าง รักกันมากก็ไปอยู่ด้วยกัน ที่แน่ๆ ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 26 กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจของเด็ก มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ฐานละเว้นผิดแน่นอน คดีแพ่งฟ้องคดีละเมิดรวมกับครูจุ๋มด้วย
ร้องหน่วยงานเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากไม่มีก็ดำเนินคดีตามมาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่มีโทษขอให้คณะกรรมการฯ ลงโทษไม่ให้สามารถประกอบวิชาชีพครูได้อีกต่อไป เพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์กับการประกอบอาชีพครูอย่างรุนแรง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี คนที่อยู่ในเหตุการณ์ รู้เห็นทุกอย่างแต่ไม่ดำเนินการในทางที่ถูกต้อง แสดงว่ามีจิตใจที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูต่อไป จิตใจโหดร้ายไม่แพ้คนทำ โรงเรียนจะรับผิดชอบแค่ว่ากล่าวตักเตือนถือว่าน้อยไปมาก
โรงเรียน
ในกรณีนี้ไม่แน่ใจว่าโรงจัดตั้งรูปแบบบริษัท หรือมูลนิธิ (โรงเรียนเอกชนหลายที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิและได้รับยกเว้นภาษีนะคะ) ต้องดำเนินคดีกับผู้มีตำแหน่งในโรงเรียนทุกคน ไล่มาตั้งแต่ กรรมการบริษัท (หากโรงเรียนเป็นรูปแบบบริษัท) หรือกรรมการมูลนิธิ (หากอยู่ในรูปแบบมูลนิธิ) ผอ. ครูหัวหน้าสาย ครูหัวหน้าครูจุ๋ม ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จริงๆมันไม่ยากเลยที่จะรับรู้ถึงพฤติกรรมของครูจุ๋ม ในเมื่อครูคนอื่นในห้องก็เห็น กล้องวงจรปิดก็มี แสดงว่าครูที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลละเลยหน้าที่เป็นอย่างมาก ดำเนินคดีอาญา ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 26 กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจของเด็ก มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ร้องถอดถอนผู้อำนวยการเนื่องจากไม่ทำหน้าดูแลปกครองครู ตามมาตรา 39 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
ร้องเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
มาตรา ๙๓ เมื่อความปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมีผู้ร้องเรียนว่าโรงเรียนในระบบ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ประชาชน มีพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน หรือมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงโดยเร็ว แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ร้องให้โรงเรียนอยู่ในความควบคุม เพื่อตรวจสอบคุณภาพครู รวมไปถึงโรงเรียนในเครือทั้งหมด ตามมาตรา ๙๖ ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งให้โรงเรียนในระบบอยู่ในความควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีเขตอำนาจเมื่อมีเหตุ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๕) คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการ ศึกษา หรือนักเรียนของโรงเรียนในระบบกระทำการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัย ของประเทศ ความสงบเรียบร้อย วัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โทษในส่วนของผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยให้ครูซึ่งไม่มีใบอนุญาตฯ ดำเนินการสอนเป็นไปตาม มาตรา 79 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พ.ร.บ.ครุสภาและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ฟ้องคดีแพ่ง ฐานละเมิด เรียกค่าเสียหายร่วมกับครูจุ๋ม ในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้าง
สำหรับใครที่คิดว่าบางอย่างไม่ผิด ไม่น่าฟ้องได้ บอกแล้วว่าไม่สนใจผลค่ะ แต่ทุกคนต้องรับกรรม เข้าใจตรงกันนะ

มาส่องทนายทำงานกันค่ะ ทนายปรีชากำลังใช้สมาธิกับการร่างอุทธรณ์คดีสำคัญค่ะ
23/09/2020

มาส่องทนายทำงานกันค่ะ ทนายปรีชากำลังใช้สมาธิกับการร่างอุทธรณ์คดีสำคัญค่ะ

ออเดอร์หนังสือ 1,000 เล่ม และต้องติดสติ๊กเก้อร์ใหม่ น้องๆที่บริษัทต้องช่วยกันทำกันจนค่ำมืด สงสารจัง ขอบคุณทุกคนค่ะ
16/09/2020

ออเดอร์หนังสือ 1,000 เล่ม และต้องติดสติ๊กเก้อร์ใหม่ น้องๆที่บริษัทต้องช่วยกันทำกันจนค่ำมืด สงสารจัง ขอบคุณทุกคนค่ะ

เวลาที่จะโพสต์อะไรในโลกโซเซียลต้องพิจารณากันดีๆนะคะ
16/09/2020
ศาลสั่งจำคุก "กานต์ วิภากร" 5 ปี ปรับ 2.5 แสนบาท หากไม่จ่ายถูกขัง!

เวลาที่จะโพสต์อะไรในโลกโซเซียลต้องพิจารณากันดีๆนะคะ

หลังเป็นคดียืดเยื้อมานาน สำหรับ "กานต์ วิภากร ศุขพิมาย" ภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดัง "เสกสรรค์ ศุขพิมาย" หรือ "เส....

ออเดอร์จากศูนย์หนังสือจุฬา 100 เล่ม กระจายไปสาขาต่างๆ 6 สาขา ใครสนใจไปอุดหนุนกันได้นะคะ ขอบคุณศูนย์หนังสือจุฬาค่ะ
12/09/2020

ออเดอร์จากศูนย์หนังสือจุฬา 100 เล่ม กระจายไปสาขาต่างๆ 6 สาขา ใครสนใจไปอุดหนุนกันได้นะคะ ขอบคุณศูนย์หนังสือจุฬาค่ะ

วันนี้มาเต็มค่ะ ออฟฟิตนี้บริการทุกระดับประทับใจ สืบพยานวันสุดท้าย จัดเต็ม!
09/09/2020

วันนี้มาเต็มค่ะ ออฟฟิตนี้บริการทุกระดับประทับใจ สืบพยานวันสุดท้าย จัดเต็ม!

วันนี้กฤษ์ดีมาดูแลคดีดังหลังจากไม่ได้ไปสืบพยานที่ศาลมานาน สะบัดครุยค่ะ ปกติมีทนายปรีชาดูแลงานคดี วันนี้คดีชนกันหลายคดีต้...
08/09/2020

วันนี้กฤษ์ดีมาดูแลคดีดังหลังจากไม่ได้ไปสืบพยานที่ศาลมานาน สะบัดครุยค่ะ ปกติมีทนายปรีชาดูแลงานคดี วันนี้คดีชนกันหลายคดีต้องแยกย้ายกันดูแล

ลดเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง-ผู้ประกันตน 3 เดือน!
03/09/2020
ลดเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง-ผู้ประกันตน 3 เดือน!

ลดเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง-ผู้ประกันตน 3 เดือน!

ครม. ไฟเขียว! ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง-ผู้ประกันตน เหลือ 2% เป็นเวลา 3 เดือน

เป็นเคสตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะคะ ติดตามกันค่ะ #splalaw
24/08/2020
สาวเครียดถูกคลินิกฟ้อง3ล. ฉุนแฉดักฉุดลูกค้าจนห้างสั่งปรับ

เป็นเคสตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะคะ ติดตามกันค่ะ #splalaw

สาวสุดงงเจอหมายศาลส่งมาหน้าบ้าน ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 3 ล้านบาท เหตุทวิตข้อความถูกคลินิกเสริมความงามดั....

ผู้ฝึกตั๋วทนายความ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี 2563นายจตุรภัทร เบี้ยมุกดา (วิน) ฝึกงานบริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด พ.ศ. 2563 กา...
22/08/2020

ผู้ฝึกตั๋วทนายความ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี 2563
นายจตุรภัทร เบี้ยมุกดา (วิน)
ฝึกงานบริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด พ.ศ. 2563
การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลำปาง)
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาต่อ เนติบัณฑิตยสภา และ อยู่ในระหว่างอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ รุ่น 53

ฝึกตั๋วทนายความ(ภาคปฏิบัติ) ประจำปี 2563น.ส. สุดารัตน์ สุวรรณสังข์ (หงส์)ฝึกงานบริษัท เอสพีเเอลเอ ลอว์ จำกัด พ.ศ. 2563 ก...
22/08/2020

ฝึกตั๋วทนายความ(ภาคปฏิบัติ) ประจำปี 2563

น.ส. สุดารัตน์ สุวรรณสังข์ (หงส์)
ฝึกงานบริษัท เอสพีเเอลเอ ลอว์ จำกัด พ.ศ. 2563
การศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลำปาง)
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาต่อ เนติบัณฑิตยสภา เเละ อบรมวิชาว่าความสภาทนายความ

นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2563น.ส. พริมลักษณ์ พลานุวัติการ (เครป)นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 83 ฝึกงานก...
22/08/2020

นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2563
น.ส. พริมลักษณ์ พลานุวัติการ (เครป)
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 83

ฝึกงานกฎหมาย บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด พ.ศ. 2563

ปัจจุบัน
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มาแล้วนะคะ สำหรับธงคำตอบเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 72 วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่สอบไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา  .....
18/08/2020

มาแล้วนะคะ สำหรับธงคำตอบเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 72 วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่สอบไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ...

ท่านใดสอบสามารถดูธงคำตอบได้เลยค่ะ ....
ขอให้สอบผ่านทุกท่านนะคะ

#splalaw #วิแพ่ง #เนติบัณฑิต

#ธงคำตอบ #ขาวิแพ่ง
#เนติบัณฑิต #ภาค2สมัยที่72 #ครบทั้ง10ข้อ

📌 ธงคำตอบเนติฯ 2/72 ขา วิ.แพ่ง ที่สอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา

👉🏻 ท่านใดต้องการธงเป็นไฟล์ PDF ขอรับได้ทางไลน์นี้ครับ 👇🏻👇🏻👇🏻
LINE official สอบเนติบัณฑิตไทย (คลิก) https://line.me/R/ti/p/%40mju0292m

17/08/2020
ครอบครัวกฎหมาย by spla law

ประกาศปิดรับสมัครงานก่อนนะคะ เนื่องจากมีผู้สมัครมาจำนวนมาก ทางบริษัทขอคัดเลือกรอบแรกก่อนนะคะ หากจะรับเพิ่มเติมจะแจ้งอีกครั้งค่ะ

รับสมัครงาน !!!
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 20,000 บาท (แล้วแต่ประสบการณ์)
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08.00 – 17.00 น.
อัตรา : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
*ร่างสัญญา บันทึกข้อตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
*ดูแลสัญญาและดำเนินการไปตามเงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ
*ดูแลการจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
*เข้าร่วมประชุมและจัดรายงานการประชุมของบริษัท
*ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
จบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านอีเมล [email protected]

ติดต่อ
คุณศิริขวัญ
โทรศัพท์ : 095-2353956

*****ปิดรับสมัคร 17สิงหาคม 63******

17/08/2020

ฝ่ายบุคคลจอมโหดกำลังคัดเลือกผู้สมัครงานอยู่นะคะ ตอนนี้ประมาณ 50 คน ในรอบแรกเราจะคัดเลือกจาก resume คือ ต้องไม่พิมพ์ผิด รูปภาพต้องเหมาะ ซึ่งเด็กๆจะถูกคัดออกไปรอบหนึ่งนะคะ ถ้ามีเวลาจะตอบเมลล์กลับไปว่ามีตรงไหนที่น้องที่สมัครงานมาควรแก้ไขค่ะ

หนังสือแรงงานนายจ้างลูกจ้างภาคปฎิบัติ ใช้ได้ตลอดทั้งช่วงโควิดและหลังโควิด ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศไทย 200 บาทค่ะหนังสื...
15/08/2020

หนังสือแรงงานนายจ้างลูกจ้างภาคปฎิบัติ ใช้ได้ตลอดทั้งช่วงโควิดและหลังโควิด ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศไทย 200 บาทค่ะ
หนังสือดีที่แนะนำค่ะ

13/08/2020

รับสมัครงาน !!!
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 20,000 บาท (แล้วแต่ประสบการณ์)
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08.00 – 17.00 น.
อัตรา : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
*ร่างสัญญา บันทึกข้อตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
*ดูแลสัญญาและดำเนินการไปตามเงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ
*ดูแลการจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
*เข้าร่วมประชุมและจัดรายงานการประชุมของบริษัท
*ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
จบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านอีเมล [email protected]

ติดต่อ
คุณศิริขวัญ
โทรศัพท์ : 095-2353956

*****ปิดรับสมัคร 17สิงหาคม 63******

7 สิงหาคม 2563 วันรพีน้อมรำลึก "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"ครบร้อย 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒ...
07/08/2020

7 สิงหาคม 2563 วันรพี
น้อมรำลึก "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"
ครบร้อย 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

เส้นทางสายกฎหมายสำหรับตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่เสมือนอยู่ในจิตวิญญาณ แม้เคยไปเรียนสาขาอื่นมาแล้ว ก็ต้องได้เดินทางกลับมาในสายนี้ เคยสอบผู้พิพากษาและอัยการ (สนามใหญ่) มาแล้วอย่างละ 1 ครั้ง และก็ไม่มีเวลาได้ไปสอบอีก จนมาทำงานหลักในสายวิชาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย มีโอกาสได้ก่อตั้งบริษัทกฎหมายของตัวเอง จึงหลงรักงานกฎหมายในสไตล์นี้

การก่อตั้งบริษัทกฎหมาย ทำให้ได้มีโอกาสทำงานกฎหมายหลายด้านมาก อีกทั้งงานบริหาร ทั้งการตลาด ทั้งบัญชี ทั้งธุรกิจ ได้พบเจอผู้คนมากมายหลากหลายประเภท ได้มีโอกาสช่วยเหลือคน ได้ทำงานท้าทาย ที่สำคัญ คือ ได้มีอิสระ วางแผนชีวิต วางแผนงาน วางแผนครอบครัวด้วยตัวเอง จึงคิดว่า ตนเองได้มีความสำเร็จในวิชาชีพกฎหมายมาในระดับหนึ่ง และตั้งใจจะสร้างองค์กรทางกฎหมายที่เข้มแข็ง สร้างบุคคลากรทางที่มีคุณภาพ เพื่อให้วงการกฎหมายเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป ตามปณิธานที่ตั้งมั่นไว้ว่า

"ไม่ทำผิดให้เป็นถูก ไม่ทำชั่วให้เป็นดี"

ศิริขวัญ นิลกรรณ์
กรรมการ
บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด

ยินดีกับอัยการผู้ช่วยทุกคนค่ะ
07/08/2020

ยินดีกับอัยการผู้ช่วยทุกคนค่ะ

🔥🔥🔥#ประกาศรายชื่ผู้สอบผ่านข้อเขียน
#อัยการผู้ช่วย #สนามใหญ่ #ปี2563 #309คน #อช61 🔥🔥🔥

▶️ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนมรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2563 (สนามใหญ่)

▶️ รายละเอียดไฟล์ PDF :http://www.cmiss.ago.go.th/images/PR/2563/bigtest/bigexamresults.pdf

แอดขอแสดงความยินดีกับทุกคนท่านสอบผ่านค่ะ 🥰🎉🎉

สงขลาก็มีหนังสือ spla law ขายนะ ดีใจมากเลย หนังสือไปไกลถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคำแนะนำให้เป็นหนังสือน่าอ่านด้ว...
05/08/2020

สงขลาก็มีหนังสือ spla law ขายนะ ดีใจมากเลย หนังสือไปไกลถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคำแนะนำให้เป็นหนังสือน่าอ่านด้วยน่า ใครอยู่สงขลาก็อุดหนุนกันได้นะคะ

spla law outting 63ไหว้พระ ทานข้าว จิบกาแฟมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องที่ผ่านการฝึกงานขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของ spla ...
04/08/2020

spla law outting 63

ไหว้พระ ทานข้าว จิบกาแฟ
มอบประกาศนียบัตรให้กับน้องที่ผ่านการฝึกงาน

ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของ spla law ค่ะ

ที่อยู่

89/144 ซ.ราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
Bangkok
10160

เบอร์โทรศัพท์

0968263935

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ครอบครัวกฎหมาย by spla lawผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ครอบครัวกฎหมาย by spla law:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Spla law จะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดค่ะ