NIDA Poll - นิด้าโพล

NIDA Poll - นิด้าโพล NIDA Poll โพลแห่งแรกในประเทศไทย ถูกต้อง เที่ยงตรง ด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ

28/08/2023

นิด้าโพล ส่องความคิดเห็นประชาชน เผย ยังไม่เชื่อว่า รัฐบาลเศรษฐา จะสามารถสลายขั้วขัดแย้งทางการเมืองได้

อ่านข่าว: http://pptv36.news/1cGq

#ครบทุกข่าวเข้าใจคอกีฬา #นิด้า #นิด้าโพล #เศรษฐา #เศรษฐาทวีสิน #รัฐบาลเศรษฐา #สลายความขัดแย้ง #เที่ยงทันข่าว

 #ไปสำรวจที่ไหนมารายงานผลสำรวจฉบับเต็มเรื่อง “ความขัดแย้งทางการเมือง สลายหรือยัง?” #เศรษฐา #ทักษิณ #นิด้าโพล #นิด้า ...
27/08/2023

#ไปสำรวจที่ไหนมา
รายงานผลสำรวจฉบับเต็ม
เรื่อง “ความขัดแย้งทางการเมือง สลายหรือยัง?”
#เศรษฐา #ทักษิณ #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความขัดแย้งทางการเมือง สล...
26/08/2023

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความขัดแย้งทางการเมือง สลายหรือยัง?” ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมือง #เศรษฐา #ทักษิณ #พรรคเพื่อไทย #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

23/08/2023

“นิด้าโพล” เผย
ประชาชนหนุน อุ๊งอิ๊ง นั่งเก้าอี้นายกฯ
ไม่เห็นด้วย เพื่อไทย ตั้งรัฐบาลพิเศษ สลายขั้ว

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทย” ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับเรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย #นายก #เศรษฐา
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

21/08/2023

นิด้าโพล ชี้ ปชช. 64.5% ไม่เห็นด้วย “พท.จัดตั้งรัฐบาลสลายขั้ว” เห็นด้วย 34.58% ชู “อุ๋งอิ๋ง” เหมาะเป็นนายกฯจาก พท. 38.63% ขณะที่ 49.85% มองความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในขณะนี้ว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญต่อกัน

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ “สลายขั้ว” ของพรรคเพื่อไทย พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 47.71 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 19.47 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 16.79 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 15.11 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.63 ระบุว่าเป็น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองลงมา ร้อยละ 36.56 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 8.47 ระบุว่าเป็น นายชัยเกษม นิติสิริและร้อยละ 16.34 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในขณะนี้ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 49.85 ระบุว่า เป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญต่อกัน รองลงมา ร้อยละ 27.33 ระบุว่า เป็นแค่คนรู้จักกัน ร้อยละ 20.99 ระบุว่า เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ที่มา : มติชน

#นิด้าโพล #ความคิดเห็นประชาชน #เลือกตั้ง #รัฐบาลพิเศษ #สลายขั้ว

21/08/2023

‘นิด้าโพล’ 47.71% ไม่เห็นด้วยเลย ‘เพื่อไทย’ ตั้งรัฐบาลพิเศษ “สลายขั้ว” อีก 16.79 % ไม่ค่อยเห็นด้วย ส่วน 19.47 % เห็นด้วยมาก และ 15.11% ค่อนข้างเห็นด้วย , ด้านบุคคลควรเป็นนายกฯ เพื่อไทย ‘อุ๊งอิ๊ง’ 38.63% ตามด้วย ‘เศรษฐา’ 36.56% , ส่วนความสัมพันธ์ ‘เพื่อไทย-ก้าวไทย’ 20.99% เห็นว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน แต่ 49.85% เห็นเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญ และ 27.33% เห็นเป็นแค่คนรู้จักกัน

วันที่ 20 ส.ค.66 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ “สลายขั้ว” ของพรรคเพื่อไทย พบว่า

ร้อยละ 47.71 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
ร้อยละ 19.47 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
ร้อยละ 16.79 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
ร้อยละ 15.11 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
ร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย พบว่า

ร้อยละ 38.63 ระบุว่าเป็น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร
ร้อยละ 36.56 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน
ร้อยละ 8.47 ระบุว่าเป็น นายชัยเกษม นิติสิริ
ร้อยละ 16.34 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในขณะนี้ พบว่า

ร้อยละ 49.85 ระบุว่า เป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญต่อกัน
ร้อยละ 27.33 ระบุว่า เป็นแค่คนรู้จักกัน
ร้อยละ 20.99 ระบุว่า เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
ร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามประชาชนถึงการเลือกพรรคเพื่อไทยตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 39.62 ระบุว่า ไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทย (หรือพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน) , รองลงมา ร้อยละ 33.13 ระบุว่า เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566 , ร้อยละ 26.72 ระบุว่า เคยเลือก แต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566 และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย

21/08/2023

นิด้าโพล เผยผลสำรวจประชาชนต่อเรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทย พบ ส่วนมาก 47.71 % ไม่เห็นด้วยต่อการสลายขั้ว "อุ๊งอิ๊ง" พุ่งอันดับ 1 เฉือนชนะ "เศรษฐา" ประชาชนมองเหมาะเป็นนายกฯจากพรรคเพื่อไทย

อ่านข่าว : https://ch3plus.com/news/political/morning/362661

#เรื่องเล่าเช้านี้ #ข่าวช่อง3 #ข่าวการเเมือง

21/08/2023
 #ไปสำรวจที่ไหนมารายงานผลสำรวจฉบับเต็มเรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทย” #นิด้าโพล #นิด้า   #โพลแห่งแรกในประเทศไท...
20/08/2023

#ไปสำรวจที่ไหนมา
รายงานผลสำรวจฉบับเต็ม
เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทย”
#นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อ...
19/08/2023

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทย” ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับเรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

 #วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม "เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ...
18/08/2023

#วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

"เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง
ซึ่งได้ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าไว้ 2 ปี
ณ ตำบลหว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ "

16/08/2023

"นิด้าโพล" เผยสำรวจ "เรื่องวุ่นๆของประชาธิปัตย์" ระบุ "อภิสิทธิ์" เหมาะนั่งหัวหน้าพรรคคนต่อไป พบร้อยละ 44.96% ไม่....

16/08/2023

‘นิด้าโพล’ สำรวจ‘เรื่องวุ่นๆของประชาธิปัตย์’ ประชาชน 44.96%‘ไม่เห็นด้วยเลย’ร่วมรัฐบาลเพื่อไทย กางลิสต์ผู้เหมาะสมนั่ง‘หัวหน้าพรรค’คนต่อไป

#พรรคประชาธิปัตย์ #ปชป. #นิด้าโพล #โพล #หัวหน้าพรรค

16/08/2023

“นิด้าโพล” เผย
ประชาชนหนุน อภิสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ไม่เห็นด้วย หากจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์” ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง #พรรคประชาธิปัตย์ #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

 #วันสันติภาพไทย"เป็นวันรำลึกถึงวีรกรรมของขบวนการเสรีไทย เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปี พ.ศ. 2484 - 2488จนกระทั่งมี...
16/08/2023

#วันสันติภาพไทย

"เป็นวันรำลึกถึงวีรกรรมของขบวนการเสรีไทย เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงปี พ.ศ. 2484 - 2488
จนกระทั่งมีพระบรมราชโองการ "ประกาศสันติภาพ" เพื่อนำสันติภาพกลับคืนสู่ประเทศไทย"

15/08/2023

CH3ThailandNews

15/08/2023

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์” พบประชาชนส่วนใหญ่หนุน “อภิสิทธิ์” นั่งหัวหน้าพรรค ไม่เห็นด้วยร้อยละ 44.96 ร่วมรัฐบาลเพื่อไทย ด้าน “เฉลิมชัย-เดชอิศม์” ตกชั้น

อ่านข่าว : https://ch3plus.com/news/political/morning/361738

#เรื่องเล่าเช้านี้ #ข่าวช่อง3
#ข่าวการเมือง #ประชาธิปัตย์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชา...
12/08/2023

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์” ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง #พรรคประชาธิปัตย์ #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

 #12สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
12/08/2023

#12สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
🙏 🙏 🙏

#ทรงพระเจริญ

09/08/2023

“นิด้าโพล” เผย
แฟนบอล ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และฟุตบอลไทยลีก เพิ่มขึ้น
ยก แมนเชสเตอร์ และ บุรีรัมย์ เป็นที่ 1

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2023-2024) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2566-2567)” ระหว่างวันที่ 13-19 ก.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในฤดูกาล 2023-2024 และฟุตบอลไทยลีก 1 ในฤดูกาล 2566-2567 #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย #ฟุตบอลไทยลีก #ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอักกฤษ
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

07/08/2023
 #ไปสำรวจที่ไหนมารายงานผลสำรวจฉบับเต็มเรื่อง “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2023-2024) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2566-2567)” #นิด้า...
06/08/2023

#ไปสำรวจที่ไหนมา
รายงานผลสำรวจฉบับเต็ม
เรื่อง “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2023-2024) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2566-2567)”
#นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ...
05/08/2023

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2023-2024) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2566-2567)” ระหว่างวันที่ 13-19 ก.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในฤดูกาล 2023-2024 และฟุตบอลไทยลีก 1 ในฤดูกาล 2566-2567 #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

04/08/2023

ความผิดพลาดพรรคก้าวไกล
นิด้าโพล เผยผลสำรวจเรื่อง “ความผิดพลาด ของพรรคก้าวไกล” เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พบร้อยละ 42.98 ระบุก้าวไกลไม่ยอมยกเลิกบางนโยบาย เพื่อให้ได้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ 30.46 ระบุก้าวไกล ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ร้อยละ 27.56 ระบุก้าวไกลสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้
สปอร์ตเต็มขั้น ด้วยกระจังหน้าใหม่ BLACK SYMMETRIC และไฟหน้า LED
เต็มระบบ ของ New HAVAL JOLION Sport พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของกับข้อเสนอสุดพิเศษ ลงทะเบียนทดลองขับได้ที่ https://bit.ly/3XZF4vw

04/08/2023
04/08/2023

นิด้าโพล สำรวจความเห็น ปชช. มอง #พรรคก้าวไกล ผิดพลาดตรงไหน จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
เกือบครึ่งหรือ 42.98% มองว่าไม่ยอมยกเลิกบางนโยบายเพื่อให้ได้การสนับสนุน หากต้องไปเป็นฝ่ายค้าน เชื่อจะมีการชุมนุมใหญ่แต่จะสามารถควบคุมได้
คลิกอ่านข่าว : https://news.ch7.com/detail/660861
#ข่าวออนไลน์7HD
🔴เกาะติดข่าว news.ch7.com

04/08/2023

ส.ว.สมชาย แสวงการ แชร์โพสต์ ผล นิด้าโพล ที่ประชาชนมองพรรคก้าวไกล ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล

พร้อมแคปชัน และแฮ็ชแท็ก ข้อผิดพลาดของก้าวไกล โทษสว โทษทุกคนยกเว้นตนเอง งานการเมืองหาใช่เด็กอยากได้ของเล่น ไม่รู้สึกผิดไม่คิดแก้ไข

#เรื่องเล่าเช้านี้ #ข่าวช่อง3 #ข่าวการเมือง #จัดตั้งรัฐบาล

สัญญาณเตือน "พรรคก้าวไกล" เกมจัดตั้งรัฐบาล | ตอบโจทย์ Thai PBS
02/08/2023

สัญญาณเตือน "พรรคก้าวไกล" เกมจัดตั้งรัฐบาล | ตอบโจทย์ Thai PBS

ประเด็นข่าว...• ผลสำรวจนิด้าโพลเรื่องความผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาล และประเมินทิศทางการเมื....

'นิด้าโพล' ถอดบทเรียน 'ก้าวไกล' | เจาะลึกทั่วไทย 9MCOT
02/08/2023

'นิด้าโพล' ถอดบทเรียน 'ก้าวไกล' | เจาะลึกทั่วไทย 9MCOT

เจาะลึกทั่วไทย | 31 ก.ค. 66 On Air'นิด้าโพล' ถอดบทเรียน 'ก้าวไกล'.เจาะลึกทั่วไทย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.ทางช่อง 9 กด 30

นิด้าโพลวิเคราะห์ความผิดพลาด "ก้าวไกล" จัดตั้งรัฐบาล | มอร์นิ่งเนชั่น | NationTV22
02/08/2023

นิด้าโพลวิเคราะห์ความผิดพลาด "ก้าวไกล" จัดตั้งรัฐบาล | มอร์นิ่งเนชั่น | NationTV22

----------------------------------------------------------รับชมวีดีโอที่คัดสรรจากเรา https://bit.ly/31bYdfpอย่าลืม กด "Subscribe" เพื่ออัปเดตข่าวไปกับเราได้ท...

2 สิงหาคม #วันเข้าพรรษา     วันเข้าพรรษา เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ ที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา โดยเป็นวัน...
02/08/2023

2 สิงหาคม #วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ ที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา โดยเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

1 สิงหาคม #วันอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชา ย่อมาจากคำว่า "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนท...
01/08/2023

1 สิงหาคม #วันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา ย่อมาจากคำว่า "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่ 4 ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย มักตรงกับเดือน ก.ค. หรือ ส.ค.

วันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คนได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้ พระโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ได้อุปสมบทเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ที่มา https://www.thaipbs.or.th/news/content/329846

 #ไปสำรวจที่ไหนมารายงานผลสำรวจฉบับเต็มเรื่อง “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล” #พรรคก้าวไกล #นิด้าโพล #นิด้า   #โพลแห่งแร...
30/07/2023

#ไปสำรวจที่ไหนมา
รายงานผลสำรวจฉบับเต็ม
เรื่อง “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล”
#พรรคก้าวไกล #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล...
29/07/2023

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล” ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ #พรรคก้าวไกล #พิธา #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th
Twitter: https://twitter.com/NIDA_Poll
YouTube : https://www.youtube.com/
TikTok : https://www.tiktok.com/

29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ…….. สืบเนื่องจากเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพร...
29/07/2023

29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

…….. สืบเนื่องจากเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่าณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง
#วันภาษาไทยแห่งชาติ

ทรงพระเจริญ 🙏🏻
28/07/2023

ทรงพระเจริญ 🙏🏻

งานทำบุญครบรอบ 15 ปี ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" #นิด้าโพล #นิด้า   #โพลแห่งแรกในประเทศไทย
27/07/2023

งานทำบุญครบรอบ 15 ปี ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" #นิด้าโพล #นิด้า #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ที่อยู่

148 เสรีไทย
Bangkok
10240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Poll - นิด้าโพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Poll - นิด้าโพล:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

NIDAPoll

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ยึดหลักการทำงานตามหลักวิชาการ ทำหน้าที่เป็นกระจก สะท้อนความคิดเห็น ทัศนคติของประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ...

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ที่ทำการสำรวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวม 2,020 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 27.62 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
อันดับ 2 ร้อยละ 13.42 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา ชื่นชอบในวิธีการทำงาน มีวิสัยทัศน์และแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ
อันดับ 3 ร้อยละ 12.67 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์และสุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ นโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง
อันดับ 4 ร้อยละ 12.53 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร อันดับ 5 ร้อยละ 8.22 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบาย มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ
.
เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า..

อันดับ 1 ร้อยละ 28.86 ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย

อันดับ 2 ร้อยละ 25.89 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย

อันดับ 3 ร้อยละ 16.24 ระบุว่า พรรคก้าวไกล

อันดับ 4 ร้อยละ 7.97 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 5 ร้อยละ 7.03 ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ
ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล
ติดตามข่าวสารอื่น ๆ จาก ได้ทาง
Twitter : twitter.com/
Instagram : instagram.com/feed_4_future
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCEG-6_Oo3Z-og2dHKaOG1Vw
#นิด้าโพล #คะแนนนิยมทางการเมือง
ความเห็นจาก NIDA Poll - นิด้าโพล ถึง #พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง เหมือนผลโพลล์จะแอบหนืดๆ เหนื่อยๆ กับท่านอยู่เหมือนกัน MarketPlus Online
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5” ชี้ ชัชชาติ คะแนนนำโด่ง มาแรงแซงทางโค้ง ขึ้นแท่นอันดับ 1 บุคคลที่ประชาชนอยากเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. มากที่สุด

อ่านต่อ : https://ruenghit.wordpress.com/2021/09/05/nidapoll-chatchart/

#เรื่องฮิตติดหู #นิด้าโพล NIDA Poll - นิด้าโพล
ช่วงวิกฤติโควิด มีแบบสอบถามมาให้ประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวคะ
มีสถานการณ์จากรูปภาพ 4 สถานการณ์ใน 1 รูป ประเมินตามความรู้สึกของเราเลยนะคะ เพื่อจะได้ประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ คะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnSIbpqyyLg5Vm6AaUUfAAoARrUZVBMlON1E-0k_v8psthg/viewform

ฝากประเมินแบบสอบถามและประชาสัมพันธ์ต่อด้วย จะขอบคุณมาก ๆ คะ
อยากสอบถามว่า 0839989396 หมายเลขนี้เป็นหมายเลขของนิด้าโพลรึป่าวคะ พอดีเค้าโทรมาถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ที่อยู่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพปัจจุบัน
เมื่อ สักครูามีคน โทรมา เป็นชาย แจ้งว่าโทรมาจากนิด้าโพล
มาสำรวจ ความคิดเห็น ถาม อายุ วุติการศึกษา ที่อยู่
ถามว่าได้เบอรมาอย่างไร เค้าบอกว่าสุ่มมา ชื่อ วัต
อีก2-3 วัน จะโทรมาใหม่ เลยงงๆค่ะ ไม่เคยมี ไม่เคยเจอค่ะ
แต่พอจะเข้าใจ เรื่องนิด้าโพล แต่คือช่วงนี่ เรามีเรื่องด้วย เรื่องอดีตสามี,
ไม่รู้ มาดีมาร้าย เครียดเลย รบกวนช่วยตรวจสอบเบอรนี้หน่อยนะคะ 095-3646085 โทรมาสักครู่ เวลาประมาณ. 19.10
16/3/63 ค่ะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพึ่งมาโพสขอให้เลิกโทรมาที่เบอร์นี้ และคุณก็บอกว่าจะเลิกโทรมา แต่วันนี้กลับได้รับโทรศัพท์จากนิด้าโพลอีกแล้วค่ะ 😕
สวัสดีค่ะ คือว่าได้รับโทรศัพท์จากนิด้าโพลบ่อยมากๆเลยค่ะ และตอบไปทุกรอบว่าไม่สะดวกตอบคำถาม รบกวนช่วยไม่โทรมาเบอร์นี้อีกได้มั้ย แต่ยังคงมีโทรศัพท์มาต่อเนื่องเลยค่ะ เนื่องจากว่าเบอร์โทรนี้ เป็นเบอร์ที่รับโทรเฉพาะเรื่องฉุกเฉินค่ะ และทำงานเวลากลางวันด้วยค่ะ ไม่สะดวกมากๆและไม่ยินยอมให้ติดต่อเบอร์ของตัวเองค่ะ ถ้าเห็นข้อความรบกวนติดต่อมาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
#}