NIDA Poll - นิด้าโพล

NIDA Poll - นิด้าโพล ถูกต้อง เที่ยงตรง ด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ ที่ตั้ง อาคารเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนน เสรีไทย แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และโควิ...
02/01/2021

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,326 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564 #นิด้าโพล #นิด้าโพล #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น .สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึ...
02/01/2021

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงมีประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว สถาบันจะแจ้งกำหนดการครั้งใหม่อีกครั้ง
.
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564
#NIDAThailand #41thcommencementceremony

01/01/2021
สวัสดีปีใหม่ 2564.ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไป.ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"
31/12/2020

สวัสดีปีใหม่ 2564
.
ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไป
.
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

เตรียมตัวนับถอยหลังข้ามผ่านปี 2563 ปีที่เหน็ดเหนื่อยกำลังจะผ่านไป ปีหน้าพกสติ กำลังกาย กำลังใจให้เต็มเปี่ยมข้ามไปด้วยกัน...
31/12/2020

เตรียมตัวนับถอยหลังข้ามผ่านปี 2563 ปีที่เหน็ดเหนื่อยกำลังจะผ่านไป ปีหน้าพกสติ กำลังกาย กำลังใจให้เต็มเปี่ยมข้ามไปด้วยกันในปี 2564
.
"นิด้าโพล" ร่วมเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ ท่าน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทา...
26/12/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,533 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง #อยากได้ใครเป็นนายก #ประยุทธ์ #สุดารัตน์ #พิธา #เสรีพิศุทธ์ #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ทำนายผลการเลือกตั้งนายก อ...
20/12/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ทำนายผลการเลือกตั้งนายก อบจ. 3 จังหวัด” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 #อบจ #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เครื่องแบบนักเรียน จะเอาอ...
12/12/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เครื่องแบบนักเรียน จะเอาอย่างไร?” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,332 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอของกลุ่มนักเรียนเลวที่ให้ยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียน #นักเรียนเลว #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

๑๐ ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญ.เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปก...
09/12/2020

๑๐ ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ
.
เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕

7 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรร...
06/12/2020

7 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “พลเอกประยุทธ์เดินหน้าต่อ....
05/12/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “พลเอกประยุทธ์เดินหน้าต่อ...แล้วม็อบละ?” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองต่อจากนี้ จากผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.และวันพ่อแห่งชาติ.น้อมสำนึกในพร...
04/12/2020

วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
และวันพ่อแห่งชาติ
.

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

NIDA Poll - นิด้าโพล's cover photo
30/11/2020

NIDA Poll - นิด้าโพล's cover photo

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การเลือกตั้งนายก อบจ. เชี...
28/11/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา” ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 #เลือกตั้ง #อบจ #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

“นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รับเงินรัฐ...สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า?” ระหว่างวันที่ 16 – 18 พ.ย. 2563 จากประชาชนที่...
21/11/2020

“นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รับเงินรัฐ...สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า?” ระหว่างวันที่ 16 – 18 พ.ย. 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐ #คนละครึ่ง #เราเที่ยวด้วยกัน #เป๋าตังค์ #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม...
14/11/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ดและเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง #เลขที่ออก #หวย #เลขเด็ด #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เสำรวจความคิดเห็นขอ...
13/11/2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อกระทรวงยุติธรรม” เริ่มทำการสำรวจในเดือนกันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,262 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ความพึงพอใจในการได้รับบริการแต่ละประเภทของกระทรวงยุติธรรม และความคาดหวังในการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การตัดสินใจเลือก นายก อบจ...
07/11/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การตัดสินใจเลือก นายก อบจ.” ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ สมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 #อบจ #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ "ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร"ที่ปรึกษาคณะกรรมก...
04/11/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแด่

"ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร"
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์สำรวจความความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การชุมนุมทางการเมือง จะจบ...
31/10/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

“นิด้าโพล” รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (แม่บ้าน) จำนว...
29/10/2020

“นิด้าโพล” รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
.
เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
.
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
.
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
.
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th/staff
ส่งไปยังอีเมล [email protected]
หรือรับ/ยื่นใบสมัคร ได้ที่ศูนย์ฯ “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารเสรีไทย ชั้น 1
.
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 727 3594

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รุนแรง...แตกแยก?” ระหว่าง...
24/10/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รุนแรง...แตกแยก?” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,336 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ ๑๒๐
21/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ ๑๒๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ได้เวลาเลือก นายก อบจ.” ร...
17/10/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ได้เวลาเลือก นายก อบจ.” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเ...
12/10/2020

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “คนกรุงฯ กลัวน้ำท่วมหรือไม...
10/10/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “คนกรุงฯ กลัวน้ำท่วมหรือไม่” ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563 จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,322 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความกังวลต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร #นิด้า #นิด้าโพล #NIDA #NIDAPoll #โพลแห่งแรกในประเทศไทย #น้ำท่วมกรุงเทพฯ #น้ำท่วม #กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th/

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระเจริญ
07/10/2020

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “8 ตุลาคม ต่างชาติจะเข้ามา...
06/10/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “8 ตุลาคม ต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวแล้ว” ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th/

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความเคลื่อนไหว พรรคเพื่อไ...
03/10/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความเคลื่อนไหว พรรคเพื่อไทย” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,316 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย #พรรคเพื่อไทย

สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เร...
29/09/2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” ในเดือนกันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,269 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ เป็นการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน ตลอดจนเป็นการสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลง และคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

NIDA Poll - นิด้าโพล's cover photo
29/09/2020

NIDA Poll - นิด้าโพล's cover photo

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเม...
26/09/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 18 – 23 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,527 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

๒๔ กันยายน : วันมหิดล"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแ...
23/09/2020

๒๔ กันยายน : วันมหิดล

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

พระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความ...
22/09/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การถูกล่วงละเมิดทางเพศ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2563 จากนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 15 - 25 ปี กระจายทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,197 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ #NIDAPoll #NIDA #นิด้าโพล #นิด้า #ละเมิดทางเพศ

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th/

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชก...
19/09/2020

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563 จากประชาชนที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา จำนวน 1,343 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และความเป็นธรรมการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ #นิด้าโพล #นิด้า #NIDAPoll #NIDA #โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

027273594-6

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Poll - นิด้าโพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Poll - นิด้าโพล:

วิดีโอทั้งหมด

NIDAPoll

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ยึดหลักการทำงานตามหลักวิชาการ ทำหน้าที่เป็นกระจก สะท้อนความคิดเห็น ทัศนคติของประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ...

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ช่วงวิกฤติโควิด มีแบบสอบถามมาให้ประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวคะ มีสถานการณ์จากรูปภาพ 4 สถานการณ์ใน 1 รูป ประเมินตามความรู้สึกของเราเลยนะคะ เพื่อจะได้ประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ คะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnSIbpqyyLg5Vm6AaUUfAAoARrUZVBMlON1E-0k_v8psthg/viewform ฝากประเมินแบบสอบถามและประชาสัมพันธ์ต่อด้วย จะขอบคุณมาก ๆ คะ
อยากสอบถามว่า 0839989396 หมายเลขนี้เป็นหมายเลขของนิด้าโพลรึป่าวคะ พอดีเค้าโทรมาถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ที่อยู่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพปัจจุบัน
เมื่อ สักครูามีคน โทรมา เป็นชาย แจ้งว่าโทรมาจากนิด้าโพล มาสำรวจ ความคิดเห็น ถาม อายุ วุติการศึกษา ที่อยู่ ถามว่าได้เบอรมาอย่างไร เค้าบอกว่าสุ่มมา ชื่อ วัต อีก2-3 วัน จะโทรมาใหม่ เลยงงๆค่ะ ไม่เคยมี ไม่เคยเจอค่ะ แต่พอจะเข้าใจ เรื่องนิด้าโพล แต่คือช่วงนี่ เรามีเรื่องด้วย เรื่องอดีตสามี, ไม่รู้ มาดีมาร้าย เครียดเลย รบกวนช่วยตรวจสอบเบอรนี้หน่อยนะคะ 095-3646085 โทรมาสักครู่ เวลาประมาณ. 19.10 16/3/63 ค่ะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพึ่งมาโพสขอให้เลิกโทรมาที่เบอร์นี้ และคุณก็บอกว่าจะเลิกโทรมา แต่วันนี้กลับได้รับโทรศัพท์จากนิด้าโพลอีกแล้วค่ะ 😕
สวัสดีค่ะ คือว่าได้รับโทรศัพท์จากนิด้าโพลบ่อยมากๆเลยค่ะ และตอบไปทุกรอบว่าไม่สะดวกตอบคำถาม รบกวนช่วยไม่โทรมาเบอร์นี้อีกได้มั้ย แต่ยังคงมีโทรศัพท์มาต่อเนื่องเลยค่ะ เนื่องจากว่าเบอร์โทรนี้ เป็นเบอร์ที่รับโทรเฉพาะเรื่องฉุกเฉินค่ะ และทำงานเวลากลางวันด้วยค่ะ ไม่สะดวกมากๆและไม่ยินยอมให้ติดต่อเบอร์ของตัวเองค่ะ ถ้าเห็นข้อความรบกวนติดต่อมาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ไปสำรวจจากดาวไหนมา
สวัสดีครับนิด้าโพล ขออนุญาตสอบถามครับว่า ปี2562นี้นิด้าโพลทำสำรวจแบบถอบถามรางวัลขวัญใจมหาชนให้กับทาง nineentertain awards 2019 หรือไม่คับ ถ้าทำไม่ทราบว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจได้หรือไม่ครับ
สอบถามคะ เบอร์โทร 095-364-6104 เป็นเบอร์ของ นิด้าโพลล์หรือเปล่าคะ ทำไมเวลาสอบถามขอข้อมูลทุกอย่างเลย เชื่อถือได้ไหมคะ
รบกวนสอบถามหน่อยครับว่าเบอร์0953646140 ใช่เบอร์ทีมงานนิด้าโพลหรือเปล่าครับ​ เพราะเมื่อสักครู่โทรมาถามข้อมูลส่วนตัวแล้วก็วางสายไปเลยครับ
อยากสอบถามว่า 0614010693 หมายเลขนี้เป็นหมายเลขของนิด้าโพลรึป่าวคะ พอดีเค้าโทรมาถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจ แต่ข้อมูลที่ถามมีแค่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพปัจจุบัน ซึ่งได้ตอบไปหมดแล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจกลัวเป็นเบอร์มิจฉาชีพค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ถ้าเป็นเบอร์ของนิด้าก็ยินดีค่ะ
ลองเปิดโหวตแบบออนไลน์​หน่อยเดะจะแชร์ให้​