เทศบาลเมืองสามพราน

เทศบาลเมืองสามพราน หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565เทศบาลเมืองสามพรานออกดำเนินการพ่นยาฆ่าให้กับโรงเรียนสกลวิทยานายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมน...
07/01/2022

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองสามพรานออกดำเนินการพ่นยาฆ่าให้กับโรงเรียนสกลวิทยา

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อง กับ กองช่าง ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ
ให้กับโรงเรียนสกลวิทยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองสามพราน เปิดรับสมัครเด็กระดับก่อนวันเรียน ปีการศึกษา 2565
05/01/2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองสามพราน
เปิดรับสมัครเด็กระดับก่อนวันเรียน ปีการศึกษา 2565

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เดินทางไปตรวจเยียมจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
05/01/2022

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เดินทางไปตรวจเยียมจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เดินทางไปตรวจเยียมจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

สวัสดีปีใหม่  2565เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ มั่งคั่ง ร่ำรวย ตลอดไปเ...
31/12/2021

สวัสดีปีใหม่ 2565
เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่
ขอให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข
ความสำเร็จ มั่งคั่ง ร่ำรวย ตลอดไป

เทศบาลเมืองสามพราน

สวัสดีปีใหม่ 2565
เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่
ขอให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข
ความสำเร็จ มั่งคั่ง ร่ำรวย ตลอดไป

เทศบาลเมืองสามพราน

ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลเมืองสามพราน ไ...
30/12/2021

ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล

เนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลเมืองสามพราน ได้ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสามพราน กำหนดในหลักการให้นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน พิจารณาต่อมาตรการช่วยเหลือ และเห็นว่ามีเหตุสมควรต่อมาตรการช่วยเหลือ ให้ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งแก่ผู้เช่า โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 รวมจำนวน 3 เดือน

ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล

เนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลเมืองสามพราน ได้ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสามพราน กำหนดในหลักการให้นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน พิจารณาต่อมาตรการช่วยเหลือ และเห็นว่ามีเหตุสมควรต่อมาตรการช่วยเหลือ ให้ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งแก่ผู้เช่า โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 รวมจำนวน 3 เดือน

"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ลดเร็วลดเสี่ยงและไม่แซงในที่คับขัน งดการเกิดอุบั...
30/12/2021

"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ลดเร็วลดเสี่ยงและไม่แซงในที่คับขัน งดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น

"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ลดเร็วลดเสี่ยงและไม่แซงในที่คับขัน งดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) จัดทำบุญครบ 100ปีวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2565นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเ...
29/12/2021

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) จัดทำบุญครบ 100ปี

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2565
นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เป็นประธานในการจัดงานทำบุญครบ 100 ปี ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) ภายในงานได้มีการทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคารสุพรรณนิการ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2565งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศ...
29/12/2021

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2565
งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ให้ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทิ้งขยะชุมชนพระยะ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนนี้ เทศบาลเมืองสามพราน จึงขอประชาสัมพันธ์ งดจัดงานทำบุญตักบาตร วันขึ้น...
28/12/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนนี้
เทศบาลเมืองสามพราน จึงขอประชาสัมพันธ์
งดจัดงานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2565 ค่ะ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนนี้
เทศบาลเมืองสามพราน จึงขอประชาสัมพันธ์
งดจัดงานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2565 ค่ะ

เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ขอให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติภัย ขอความร่วมมือ...
27/12/2021

เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔

ขอให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติภัย ขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ

เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔

ขอให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติภัย ขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ

การป้องกันมลพิษในอากาศ เนื่องมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ
24/12/2021

การป้องกันมลพิษในอากาศ เนื่องมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ

24/12/2021

ขออภัยด้วยนะครับ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองสามพรานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5,สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมและ สภ.สามพรา...
22/12/2021

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
เทศบาลเมืองสามพรานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5,สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมและ สภ.สามพราน ร่วมตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาฝุ่น pm 2.5 ในพื้นที่เทศบาลเมืองสามพราน บริเวณโรงงานยางโอตานิ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. บริ...
22/12/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. บริเวณดังนี้
1.แนวถนนออกจากอำเภอสามพราน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนตลาดสามพราน - วัดบางช้างเหนือ ถึงบริเวณร้านค้าสยามซัน และซอยแยกต่างๆ
2.แนวถนนตลาดสามพราน-วัดบางช้างเหนือ ตั้งแต่บริเวณแยกจากถนนอำเภอสามพราน ถึงบริเวณซอยข้างธนาคารกรุงเทพ สาขาสามพราน
3.แนวถนนซอยเข้าตลาดสดเทศบาลสามพราน ตั้งแต่บริเวณร้านราชาเป็ดย่าง ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองอำเภอ
*** ยกเว้น ***
1.ร้าน 7-11 0543 สามพราน
2.ร้านโลตัสเอ็กซฺเพลส 181 สามพราน
3.ธนาคารกรุงเทพ สาขาสามพราน
4.โรงเรียนสกลวิทยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 034-222810 , 034-311756-7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. บริเวณดังนี้
1.แนวถนนออกจากอำเภอสามพราน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนตลาดสามพราน - วัดบางช้างเหนือ ถึงบริเวณร้านค้าสยามซัน และซอยแยกต่างๆ
2.แนวถนนตลาดสามพราน-วัดบางช้างเหนือ ตั้งแต่บริเวณแยกจากถนนอำเภอสามพราน ถึงบริเวณซอยข้างธนาคารกรุงเทพ สาขาสามพราน
3.แนวถนนซอยเข้าตลาดสดเทศบาลสามพราน ตั้งแต่บริเวณร้านราชาเป็ดย่าง ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองอำเภอ
*** ยกเว้น ***
1.ร้าน 7-11 0543 สามพราน
2.ร้านโลตัสเอ็กซฺเพลส 181 สามพราน
3.ธนาคารกรุงเทพ สาขาสามพราน
4.โรงเรียนสกลวิทยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 034-222810 , 034-311756-7

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สรรเพชญและวัดพุทโธค่ะ
22/12/2021

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สรรเพชญและวัดพุทโธค่ะ

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สายเจ็ดและน้ำจัณฑ์ค่ะ
21/12/2021

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สายเจ็ดและน้ำจัณฑ์ค่ะ

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนศุภมงคลค่ะ
20/12/2021

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนศุภมงคลค่ะ

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ประตู1 และบุญนัน - บางแคร์เหนือค้าไม้ค่ะ
18/12/2021

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ประตู1 และบุญนัน - บางแคร์เหนือค้าไม้ค่ะ

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่ายายโหมด ทางแยกสามพราน และซอยหล่อเสาถึงปากสะพานยายดำค่ะ
17/12/2021

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่ายายโหมด ทางแยกสามพราน และซอยหล่อเสาถึงปากสะพานยายดำค่ะ

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตลาดและชุมชนริมน้ำค่ะ
16/12/2021

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตลาดและชุมชนริมน้ำค่ะ

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนบางพระและชุมชนหลังรร.นายร้อยค่ะ
15/12/2021

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนบางพระและชุมชนหลังรร.นายร้อยค่ะ

เทศบาลเมืองสามพราน ได้มีประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และการยกเว้นค่าธรรมเน...
15/12/2021

เทศบาลเมืองสามพราน ได้มีประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๔


โดยผู้รับใบอนุญาตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 034-311962 ต่อ 401 ค่ะ

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนสะแกเล็กและชุมชนพระยะค่ะ
14/12/2021

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนสะแกเล็กและชุมชนพระยะค่ะ

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามพราน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประ...
13/12/2021

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามพราน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสามพราน

ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองสามพรานได้จัดกิจกรรมรณรงค์พ...
13/12/2021

ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองสามพรานได้จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่างๆ ตามตารางด้านล่างค่ะ

**จึงขอความร่วมมือจากประชาชนเปิดประตูบ้านให้เจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นหมกควัน และขอให้ปิดอาหารให้มิดชิด นำเด็กเล็กออกนอกบริเวณที่ฉีดพ่นหมอกควันค่ะ

ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองสามพรานได้จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่างๆ ตามตารางด้านล่างค่ะ

**จึงขอความร่วมมือจากประชาชนเปิดประตูบ้านให้เจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นหมกควัน และขอให้ปิดอาหารให้มิดชิด นำเด็กเล็กออกนอกบริเวณที่ฉีดพ่นหมอกควันค่ะ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน และคณะทำงานดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในโรงเรียนสาม...
08/12/2021

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน และคณะทำงานดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในโรงเรียนสามพรานวิทยาค่ะ

รายงานระดับน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ในช่วงระดับน้ำขึ้นสูงวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564เวลา 08.12 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.68 เมตรว...
05/12/2021

รายงานระดับน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ในช่วงระดับน้ำขึ้นสูง
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564
เวลา 08.12 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.68 เมตร
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 09.09 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.66 เมตร
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564
เวลา 10.00 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.61 เมตร
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
เวลา 10.45 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.54 เมตร
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
เวลา 11.19 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.48 เมตร
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
เวลา 011.48 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.42 เมตร
วันอาทิตย์ดีที่ 12 ธันวาคม 2564
เวลา 012.15 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.34 เมตร
จากระดับน้ำทะเล #โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำ ลำคลอง และที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ เตรียมการป้องกันระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการระดับน้ำดังกล่าว โดยเก็บเอกสารสำคัญ เตรียมยกของขึ้นที่สูง ระวังอันตรายจากไฟฟ้าค่ะ

รายงานระดับน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ในช่วงระดับน้ำขึ้นสูง
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564
เวลา 08.12 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.68 เมตร
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 09.09 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.66 เมตร
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564
เวลา 10.00 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.61 เมตร
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
เวลา 10.45 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.54 เมตร
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
เวลา 11.19 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.48 เมตร
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
เวลา 011.48 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.42 เมตร
วันอาทิตย์ดีที่ 12 ธันวาคม 2564
เวลา 012.15 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.34 เมตร
จากระดับน้ำทะเล #โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำ ลำคลอง และที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ เตรียมการป้องกันระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการระดับน้ำดังกล่าว โดยเก็บเอกสารสำคัญ เตรียมยกของขึ้นที่สูง ระวังอันตรายจากไฟฟ้าค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิช...
03/12/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
โทร: 034-311962 ต่อ 106 วันและเวลาราชการค่ะ

เปิดเรียนแบบ on - site วันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน👩‍🏫 วันที่ 1 ธันวาคม 25...
01/12/2021

เปิดเรียนแบบ on - site วันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน

👩‍🏫 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปิดเรียนแบบ on - site วันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสามพราน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) นำโดยนายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน, ดร.สมเกียรติ พิณทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน, นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดเทศบาลเมืองสามพราน, นางสาวรจนา แก้วภักดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสามพราน

และทางโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพราน ที่มาตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผลตรวจออกมาเป็นลบทุกคน

รู้ก่อน เซฟก่อนและหากพบเหตุเพลิงไหม้ แจ้ง 199หรือ 034-327404
30/11/2021

รู้ก่อน เซฟก่อน

และหากพบเหตุเพลิงไหม้ แจ้ง 199

หรือ 034-327404

🔶เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแห้ง ทำให้เสี่ยงเกิดเพลิงไหม้สูง ปภ. แนะจุดเสี่ยงเพลิงไหม้ ทั้งใน-ทั้งนอกบ้าน

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษีประจำปี 2565 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
29/11/2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษีประจำปี 2565 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษีประจำปี 2565 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รายงานระดับน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ในช่วงระดับน้ำขึ้นสูงวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564เวลา 13.15 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.20 เม...
29/11/2021

รายงานระดับน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ในช่วงระดับน้ำขึ้นสูง
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.15 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.20 เมตร
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.49 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.13 เมตร
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 14.18 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.04 เมตร
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 14.38 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 2.95 เมตร
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 05.14 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.13 เมตร
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
เวลา 06.15 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.44 เมตร
วันอาทิตย์ดีที่ 5 ธันวาคม 2564
เวลา 07.14 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.62 เมตร
จากระดับน้ำทะเล #โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำ ลำคลอง และที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ เตรียมการป้องกันระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการระดับน้ำดังกล่าว โดยเก็บเอกสารสำคัญ เตรียมยกของขึ้นที่สูง ระวังอันตรายจากไฟฟ้าค่ะ

รายงานระดับน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ในช่วงระดับน้ำขึ้นสูง
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.15 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.20 เมตร
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.49 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.13 เมตร
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 14.18 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.04 เมตร
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 14.38 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 2.95 เมตร
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 05.14 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.13 เมตร
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
เวลา 06.15 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.44 เมตร
วันอาทิตย์ดีที่ 5 ธันวาคม 2564
เวลา 07.14 น. ระดับน้ำจะสูงประมาณ 3.62 เมตร
จากระดับน้ำทะเล #โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำ ลำคลอง และที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ เตรียมการป้องกันระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการระดับน้ำดังกล่าว โดยเก็บเอกสารสำคัญ เตรียมยกของขึ้นที่สูง ระวังอันตรายจากไฟฟ้าค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้...
25/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายเทศมนตรีเมืองสามพราน
ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวาบริเวณคลองท่ายายโหมด
เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการ...
23/11/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา2019 (โควิด-19) และความปลอดภัยของประชาชนผู้ที่เข้ามารับบริการ

เทศบาลเมืองสามพรานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับพนักงานในหน่วยงาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสามพราน จำนวน 125 คน ผลการตรวจของพนักงานทั้งหมดนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อค่ะ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน และคณะทำงานดำเนินการฉีดพ่นยุงในโรงเรียนที่อย...
22/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน และคณะทำงานดำเนินการฉีดพ่นยุงในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศเทศบาลเมืองสามพรานค่ะ

ที่อยู่

Thailand
Bangkok
73110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-3431-1962

เว็บไซต์

http://www.samphrancity.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองสามพรานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองสามพราน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองสามพรานออกดำเนินการพ่นยาฆ่าให้กับโรงเรียนสกลวิทยา นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อง กับ กองช่าง ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนสกลวิทยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองสามพราน เปิดรับสมัครเด็กระดับก่อนวันเรียน ปีการศึกษา 2565
นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เดินทางไปตรวจเยียมจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
สวัสดีปีใหม่ 2565 เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ มั่งคั่ง ร่ำรวย ตลอดไป เทศบาลเมืองสามพราน
ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล เนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลเมืองสามพราน ได้ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสามพราน กำหนดในหลักการให้นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน พิจารณาต่อมาตรการช่วยเหลือ และเห็นว่ามีเหตุสมควรต่อมาตรการช่วยเหลือ ให้ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งแก่ผู้เช่า โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 รวมจำนวน 3 เดือน
"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ลดเร็วลดเสี่ยงและไม่แซงในที่คับขัน งดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) จัดทำบุญครบ 100ปี วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2565 นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เป็นประธานในการจัดงานทำบุญครบ 100 ปี ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์) ภายในงานได้มีการทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคารสุพรรณนิการ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ให้ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทิ้งขยะชุมชนพระยะ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนนี้ เทศบาลเมืองสามพราน จึงขอประชาสัมพันธ์ งดจัดงานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2565 ค่ะ
เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ขอให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติภัย ขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
การป้องกันมลพิษในอากาศ เนื่องมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ