Clicky

เทศบาลเมืองสามพราน

เทศบาลเมืองสามพราน หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้จัดการประชุมโครงการตามแผนพัฒนาท้อ...
20/05/2022

ประชุมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้จัดการประชุมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดกรองโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน

Photos from เทศบาลเมืองสามพราน's post
20/05/2022

Photos from เทศบาลเมืองสามพราน's post

ประชาสัมพันธ์ ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรให้มาดำเนินการแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสำหรับเก...
12/05/2022

ประชาสัมพันธ์

ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรให้มาดำเนินการแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสำหรับเกษตรกรรายใหม่ ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้นำเอกสาร หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมายื่นที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามพรานค่ะ

๔ พฤษภาคม วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้...
04/05/2022

๔ พฤษภาคม วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลเมืองสามพราน

แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์             ด้วยกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ.๒๕๖๓...
02/05/2022

แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์

ด้วยกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ มีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากกฎกระทรวงเดิม จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพรานพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศ...
02/05/2022

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพรานพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพรานให้การต้อนรับ นางณัชชา กิจวิรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เนื่องจากย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองสามพราน วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 301

📢ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน"ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาร...
29/04/2022

📢ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน"
ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศแจ้งว่า ในช่วงวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้มีพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565
สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนและเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
📌ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

คู่คิด แอปพลิเคชั่น กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย              กรมที่ดินได้พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนตามนโยบา...
27/04/2022

คู่คิด แอปพลิเคชั่น กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดินได้พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ได้เปิดแอปพลิเคชั่น น้องใหม่ให้บริการผ่าน SMARTPHONE เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ที่ต้องการคำปรึกษา สอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็ฯ ร้องเรียนร้องทุกข์ ตล ดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play และ App Store

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 "(ร่าง) วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ" เชื่อมโยงการพัฒนาพื้น...
25/04/2022

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 "(ร่าง) วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ" เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเติบโต

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการมาสู่ขั้นตอนการจัดทำร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกด้านการผังเมือง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติเชิงพื้นที่สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ในรูปแบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom Webinar ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.30 น

เทศบาลเมืองสามพราน ได้อำนวยความสะดวกแก่พสกนิกร ที่มาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมร...
25/04/2022

เทศบาลเมืองสามพราน ได้อำนวยความสะดวกแก่พสกนิกร ที่มาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้สั่งการให้พนักงานในสังกัด เตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเ...
22/04/2022

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน
ได้สั่งการให้พนักงานในสังกัด
เตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
โดยประดับธงสัญลักษณ์
และทำความสะอาด ถนนสามพราน ๒ ฝั่ง

ประชาสัมพันธ์ การจัดระเบียบทางเท้าถนนสามพรานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็...
22/04/2022

ประชาสัมพันธ์ การจัดระเบียบทางเท้าถนนสามพราน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
***ขอความร่วมมือให้เจ้าของอาคาร ร้านค้า ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอย
และประชาชนตลอดสองข้างทางถนนสามพราน จัดเก็บสิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า
อาทิ ป้ายโฆษณา ร่ม ผ้าใบ รถเข็น ตลอดจนให้จัดเก็บป้ายโฆษณาบนอาคาร
ที่เสื่อมสภาพให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565***
ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ห้ามมิให้มีการจอดรถ หรือวางสิ่งของทุกอย่าง
บนผิวจราจรบริเวณถนนสามพราน โดยเด็ดขาด

💛ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระ...
20/04/2022

💛ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

📍ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ บริเวณถนนสามพรานค่ะ

📣ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองสามพราน ขัดข้องทุกคู่สาย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
18/04/2022

📣ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองสามพราน ขัดข้องทุกคู่สาย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

📣📣📣ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2565ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 14 เมษายน...
14/04/2022

📣📣📣ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย
มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2565
ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 14 เมษายน 2565

12 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองสามพราน นำโดย นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกส...
12/04/2022

12 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองสามพราน นำโดย
นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน
พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามพราน
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในวันสงกรานต์ 2565

สงกรานต์ 65 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ประชาชนชาวสามพราน ใช้รถใช้ถนนอย่...
11/04/2022

สงกรานต์ 65 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ประชาชนชาวสามพราน ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ตัดหน้ากระชั้นชิด หากดื่มสุราไม่ขับ ขี่รถ ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย สำหรับผู้ใช้ทางเท้า ข้ามถนนโปรดใช้ทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลเมืองสามพราน

ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองสามพราน ขัดข้องทุกคู่สาย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
08/04/2022

ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองสามพราน ขัดข้องทุกคู่สาย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคนแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงหลอกลวงประชาชน
07/04/2022

พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคนแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงหลอกลวงประชาชน

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้สั่งการให้คนงานภาคสนามกองช่าง ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และดูแลพื้นที่ร...
05/04/2022

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน
ได้สั่งการให้คนงานภาคสนามกองช่าง
ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และดูแลพื้นที่ริมถนน
ในเขตเทศบาลเมืองสามพราน
โดยในช่วงวันที่ 4 เมษายน 2565
ได้ดำเนินการบริเวณประตูน้ำ สะพาน 2 ค่ะ

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญข้าพระพุทธ...
02/04/2022

2 เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลเมืองสามพราน

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 29 มีนาคม 2565 บริเวณบางพระค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ว...
29/03/2022

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 29 มีนาคม 2565 บริเวณบางพระค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ🙏🏻

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโย...
29/03/2022

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายเดิม นิคมอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ ฯ สื่อสารมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และระบเียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงจัดให้มีการ "สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ" ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว (ชั้น 2) โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง หรือเข้าร่วมการสัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม QR CODE

ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสามพราน เป็นการชั่วคราวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ...
29/03/2022

ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสามพราน เป็นการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด – 19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองสามพราน กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และพบบุคลากรของเทศบาลเมืองสามพราน ติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงของปิดสำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน
และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสามพราน
เป็นการชั่วคราว 3 วัน เพื่อทำความสะอาดและดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโรค

โดยปิดตั้งแต่ วันพุธที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565

จะเปิดให้บริการเป็นปกติในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
-

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 28 มีนาคม 2565 บริเวณชุมชนตลาดค่ะ📍สามารถดูรายละเอียดสถานที...
28/03/2022

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 28 มีนาคม 2565 บริเวณชุมชนตลาดค่ะ

📍สามารถดูรายละเอียดสถานที่ได้ด้านล่างค่ะ📍

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพรานได้มีมาตราการตรวจคัดกรองโควิด-19ให้กับพนัก...
28/03/2022

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน
ได้มีมาตราการตรวจคัดกรองโควิด-19
ให้กับพนักงานในหน่วยงานทุกคน
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองสามพราน

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 25 มีนาคม 2565 บริเวณชุมชนท่ายายโหมดค่ะ📍สามารถดูรายละเอียด...
25/03/2022

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 25 มีนาคม 2565 บริเวณชุมชนท่ายายโหมดค่ะ

📍สามารถดูรายละเอียดสถานที่ได้ด้านล่างค่ะ📍

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริเวณชุมชนพระยะค่ะ📍สามารถดูรายละเอียดสถานท...
24/03/2022

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริเวณชุมชนพระยะค่ะ

📍สามารถดูรายละเอียดสถานที่ได้ด้านล่างค่ะ📍

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 23 มีนาคม 2565 บริเวณชุมชนสะแกเล็กค่ะ📍สามารถดูรายละเอียดสถ...
24/03/2022

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 23 มีนาคม 2565 บริเวณชุมชนสะแกเล็กค่ะ

📍สามารถดูรายละเอียดสถานที่ได้ด้านล่างค่ะ📍

📣ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบภาษีป้ายและการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🌅การยื่นแบบ และการชำระภาษีป้าย   ขอให้เจ้าของหรือ...
24/03/2022

📣ประชาสัมพันธ์
การยื่นแบบภาษีป้ายและการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

🌅การยื่นแบบ และการชำระภาษีป้าย
ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยื่นแบบ
และชำระภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม 2565
**เนื่องด้วยขณะนี้ใกล้หมดระยะเวลา
ในการยื่นแบบแสดงรายการ**
หากเกินระยะเวลาดังกล่าวต้องเสียเงินเพิ่ม
ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

🏞ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ให้มาชำระภายในเดือนเมษายน 2565
เพื่อหลีกเลี่ยงในการเสียเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่ม
☎️สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษี
ได้ที่งานผลประโยชน์ฯ โทรศัพท์ 034-311962 ต่อ106

ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลื...
24/03/2022

ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าตลาด ได้มีมติที่ประชุม ให้ลดค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

เรื่อง โครงการ “บอกดิน 3”ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใด และยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ขอให้ท่านนำโทรศัพท์มือถือที...
23/03/2022

เรื่อง โครงการ “บอกดิน 3”

ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใด และยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ขอให้ท่านนำโทรศัพท์มือถือที่มีเน็ต ไปยืนบริเวณกลางแปลงที่ดิน แล้วกดลิงค์ https://bokdin3.dol.go.th หรือท่านที่ดาวน์โหลดแอป “SmartLands” ไว้แล้ว ให้คลิกเลือกเมนู “บอกดิน” แล้วทำการกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน รอค่าพิกัดขึ้น จากนั้นกรอกข้อมูลเจ้าของที่ดิน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลือกหลักฐานในที่ดินที่มี เช่น น.ส. 3 น.ส. 3 ก. หากไม่มีหลักฐานอะไรเลย เลือกอื่น ๆ แล้วกดส่ง เป็นเสร็จสิ้น ให้รอการแจ้งกลับจากกรมที่ดิน (ส่วนที่เป็นโฉนดที่ดินแล้ว ไม่ต้องกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน)

การกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน จะเข้าระบบประมวลผลของส่วนกลาง (กรมที่ดิน) กรมที่ดินจะแจ้งผู้ที่กดแจ้งตำแหน่งที่ดิน ตามชื่อที่อยู่ที่กรอกข้อมูลลงไป ว่าที่ดินที่กดแจ้ง อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ หรืออยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ ถ้าอยู่นอกเขตจะได้นำไปจัดทำแผนระยะยาว แผน 9 ปี สำหรับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินต่อไปครับ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อำเภอสามพราน จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 2-4 เมษายน 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดสรรเพชญ ...
23/03/2022

อำเภอสามพราน จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 2-4 เมษายน 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดสรรเพชญ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน

จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้ไปตามวันและเวลาที่ท่านได้รับหมายเรียก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอสามพราน 034-327076

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” (Back to School)สามารถสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ...
23/03/2022

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” (Back to School)
สามารถสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน Onsite/online (ของใหม่) ได้ที่สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

034 272 125 -126

สามารถร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - เมษายน 2565 เพื่อเตรียมส่งมอบสิ่งของให้กับกลุ่มเป้าหมายในวันก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป

ที่อยู่

Thailand
Bangkok
73110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634311962

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองสามพรานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองสามพราน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองสามพราน ได้รับการแจ้งยืนยันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และได้เข้ารับการรักษาแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

#ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
วันที่ 10-11 มกราคม 2565
พนักงานภาคสนามกองช่าง ได้ดำเนินการทำทางเดินเท้าและยกเสาไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนบริเวณข้างโลตัสสามพราน และตัดหญ้าบริเวณริมถนนข้างโรงเรียนนายร้อยสามพรานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 🩸
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดบางช้างเหนือ
ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน

เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง

ด้วยสถานการณืปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากฝุ่นละอองในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสามพราน เพื่อเป็นการควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษในอากาศและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จึงกำหนดให้

1.ให้งดการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง สิ่งมีพิษ หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.ให้งดเผาเศษวัสดุ วัชพืช หญ้า ขยะ ในเขตชุมชนโดยเด็ดขาด

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จากที่เทศบาลเมืองสามพราน ได้รับแจ้งจากประชาชนในชุมชนพระยะเรื่องการทิ้งขยะไม่ถูกที่ของชุมชนพระยะ
นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ปัญหาในชุมชน โดยในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารธณสุขได้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับคนในชุมชน เรื่องจุดทิ้งขยะ และได้ให้คำแนะนำการจัดเก็บและคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะของชุมชน และได้ติดตั้งป้ายห้า่มทิ้งขยะในจุดห้ามทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะในพื้นที่
ด้วยสถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการ KPI NEW GEN สร้างนวัตกรรมท้องถิ่น โดยให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยขอเชิญชวนทีมเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองสามพรานออกดำเนินการพ่นยาฆ่าให้กับโรงเรียนสกลวิทยา

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อง กับ กองช่าง ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ
ให้กับโรงเรียนสกลวิทยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองสามพราน
เปิดรับสมัครเด็กระดับก่อนวันเรียน ปีการศึกษา 2565
นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เดินทางไปตรวจเยียมจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
สวัสดีปีใหม่ 2565
เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่
ขอให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข
ความสำเร็จ มั่งคั่ง ร่ำรวย ตลอดไป

เทศบาลเมืองสามพราน
ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล

เนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลเมืองสามพราน ได้ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสามพราน กำหนดในหลักการให้นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน พิจารณาต่อมาตรการช่วยเหลือ และเห็นว่ามีเหตุสมควรต่อมาตรการช่วยเหลือ ให้ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งแก่ผู้เช่า โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 รวมจำนวน 3 เดือน
"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ลดเร็วลดเสี่ยงและไม่แซงในที่คับขัน งดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่น
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม RPCA: International Relations ฝ่ายวิเทศสัมพันธ รับบริการเรื่องแรงงานต่างด ห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสามพราน ภ.จว.น สามพรานภิรมย์ บริษัท พ.สามพราน กรุ๊ป จำกัด ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุม สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด จ.นคร บริษัท ล็อคเทค เอ็นจิเนียริ่ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่