ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค ศบส.40 บางแค
(12)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13/11/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การดูแลผู้สูงอายุในหน้าหนาว

ที่มา: ขอบคุณ infographic สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ สธ.

ผู้ว่าฯ อัศวิน
13/11/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

👵👴50 เขตกทม. เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

🗓ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย.63 และเดือนมกราคม - กันยายน 2564 กทม.โดย 50 สำนักงานเขต ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 ทันทีโดยไม่เสียสิทธิ์ครับ

👵👴คุณสมบัติ
- ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
- เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ หรือสวัสดิการและสิทธิอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดให้ประจำ

📄เตรียมเอกสารพร้อมสำเนา เพื่อยื่นลงทะเบียน ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง)

💰สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับในอัตราดังนี้ครับ
อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

☎️ขอให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขตครับ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
12/11/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับประชาชนที่ได้ สปสช. ได้นำร่องจัดสรรหน่วยบริการให้อัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63 เป็นต้นไป ซึ่งมีจำนวน 9 เครือข่าย

สามารถไปรับบริการได้ที่หน่วยบริการตามสิทธิที่ได้ปรากฎอยู่ในระบบ โดยแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ และหากไม่ทราบว่าหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นอยู่ที่ไหน สามารถตรวจสอบได้จากโพสต์ (รายละเอียดตามภาพ)

หากมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิ โทร 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

--------

หมายเหตุ : สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยบริการ และตรวจสอบสิทธิแล้วยังเป็นสิทธิว่าง ยังสามารถใช้สิทธิว่างในการเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. ทั้ง 69 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐ ตามรายชื่อในลิงก์นี้ https://bkk.nhso.go.th/file/20200925-UCBKK.pdf

ทั้งนี้ หากท่านไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาของหน่วยบริการ ในพื้นที่ กทม. หรือไม่? ตรวจสอบได้จากลิงก์นี้ https://bkk.nhso.go.th/h_terminated/?fbclid=IwAR3emcgPogaJca7nxEO0Lvi7JzejPHbyaYVOKj_tbkjEnHShwGBkA4RK_Kg

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (12 พ.ย. 63)

ผู้ว่าฯ อัศวิน
04/11/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

ผู้ว่าฯ อัศวิน
04/11/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

ผู้ว่าฯ อัศวิน
04/11/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

😰โรคติดเชื้อ RSV กำลังระบาดในเด็กเล็ก แต่ป้องกันได้ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างระหว่างกันครับ

🤧โรคติดเชื้อ RSV (อาร์เอสวี) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ยิ่งอายุน้อยอาการยิ่งน่าห่วงครับ เพราะอาการมีได้ตั้งแต่ไม่รุนแรง เป็นหวัด ไอ มีน้ำมูก ไปจนถึง ปอดอักเสบ และหายใจล้มเหลว หากมีไข้มากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบจนชายโครงหรือหน้าอกบุ๋ม กินได้น้อย ซึมลง ปากซีด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

🧑‍⚕️🏥กทม.ได้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลในสังกัด เพื่อให้การดูแลและรักษาโรคดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขลงพื้นที่ให้ความรู้ในการป้องกันโรค RSV ในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ รวมถึงยังได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด 292 ศูนย์ หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็ก รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้หรือวัตถุต่างๆ ที่หยิบจับร่วมกัน และหมั่นสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดเรียนทันที เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในวงกว้างครับ

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
04/11/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สอบถาม รับเรื่องร้องเรียนเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ผ่านช่องทางออนไลน์
https://lin.ee/mLvmHpQ

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
04/11/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รับยาต่อเนื่อง แล้วตอนนี้ได้รับผลกระทบหน่วยบริการใน กทม.ถูกยกเลิกสัญญากับ สปสช. อย่างนี้จะทำอย่างไร!!!
>>>นำบัตรประชาชน ใบนัดเดิม ซองยาที่ทานทั้งหมด ไปติดต่อใช้สิทธิรรักษา/รับยาได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่ร่วมโครงการสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม.ได้ทุกแห่ง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
03/11/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

❄️⛄️เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ☃️❄️
.
อากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เราไม่สบายกันได้
ด้วยความเป็นห่วง กทม. มีคำแนะนำในการป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวมาฝาก

😷 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

🍲 รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และดื่มน้ำมาก ๆ 🥤

⛹🏻‍♂️ 🏃🏻‍♀️ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ

👔 สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

💉 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี

ด้วยความปรารถนาดีจาก กรุงเทพมหานคร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
03/11/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

#โรคมือเท้าปาก อีกหนึ่งโรคที่ผู้ปกครองควรระมัดระวัง หากมีอาการให้รีบมาพบแพทย์นะคะ

ที่มา : สำนักการแพทย์ กทม.

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
31/10/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

😝 ลอยกระทงคนเดียวอ่ะลอยได้ แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เธอมาลอยด้วย 😝
.
ลอยกระทงปีนี้ กทม. แนะนำลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ New Normal

😷 สวมหน้ากากตลอดเวลา 😷 และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เมื่ออยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น

👩‍❤️‍👨 มาด้วยกันลอยด้วยกัน 1 คู่ 1 ครอบครัว ต่อ 1 กระทง ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม

🥦🥥 ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้ย่อยสลายได้ง่าย 🥥🥦

🖥 ลอยกระทงออนไลน์ ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 และปราศจากขยะ 🖥

ด้วยความปรารถนาดีจาก กรุงเทพมหานคร...

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
31/10/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

😍😍ถือกระทงคนเดียวมันหนัก ขออาสาสมัครคนช่วยถือหน่อย 😍😍

แต่ถ้าใช้กระทงรักษ์โลกรับรองว่าถือเองได้แน่นอน
.
🎇 ลอยกระทงปีนี้ กทม. ชวนมาใช้กระทงรักษ์โลก ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ มีอะไรบ้างมาดูกัน 🎆

🧊กระทงจากน้ำแข็ง 🧊
เป็นกระทงที่ได้รับความนิยมมากในช่วงหลังมานี้ เพราะย่อยสลายได้ง่ายมาก แป๊บเดียวก็สลายหายไปกับตาแล้ว
🤩🤩 โอ้โห… พระเจ้ายอดมันจอร์จมากจริง ๆ แต่ก็ต้องระวังว่าจะมีผลกระทบกับปลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำได้เหมือนกันนะ

🥦🥦กระทงจากหัวปลีหรือผักสด 🥬🥬
ผักนี้มีประโยชน์กับร่างกาย แล้วก็ไม่เป็นภัยกับแหล่งน้ำด้วยนะ ลอยไปแล้วก็สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยละ

🍌🍌กระทงจากต้นกล้วยหรือใบตอง 🍌🍌
เป็นกระทงรุ่นออริจินอล ที่ใช้กันมาทุกยุคทุกสมัย ไม่มีตกเทรนด์ ถ้าเป็นคนรักสิ่งแวดล้อม กระทงนี้ต้องมีติดโผ อาจจะมีการปรับรูปแบบบ้าง แล้วแต่จะชอบ แต่ก็ควรจะลอยในสถานที่ปิดนะจ๊ะ จะได้ง่ายต่อการจัดเก็บ แล้วก็ไม่กีดขวางทางระบายน้ำด้วย

🥥🥥 กระทงกะลามะพร้าว 🥥🥥
กระทงสไตล์มินิมอล จัดเก็บง่าย คัดแยกก็ขยะก็ง่ายเช่นกัน

🖥 กระทงออนไลน์ 🖥ง่อววว… กระทงนี้มันช่างเข้ากับยุค 4.0 อะไรอย่างนี้ อยากลอยที่เว็บไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลย แถมไม่ต้องออกไปผจญรถติด คนเยอะ หรือเสี่ยงตกน้ำ ขยะก็ไม่มี Zero Waste สุดๆ มันช่างดีอะไรอย่างนี้นะ 👍👍

หันมาใช้กระทงรักษ์โลก จะไม่มีลางสังหรณ์ เมื่อตอนวันลอยกระทง

👩‍❤️‍👨 แต่ถ้ามา 2 คน 1 กระทง กระทงสองเราก็ไม่มีแยกทางแน่นอนจ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.greenery.org/ และ https://www.baanlaesuan.com จ้า

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
31/10/2020

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

31 ตุลาคม วันลอยกระทง
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย มีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำ เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท และขอขมาพระแม่คงคา
.
สสส. และภาคีเครือข่ายร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและทรงคุณค่า ขับเคลื่อนให้ประเพณีลอยกระทง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไกลโควิด-19
ติดตามเรื่องราวได้ที่... ลอยกระทงวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไกลโควิด-19 http://ssss.network/bll44
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #ลอยกระทง

ผู้ว่าฯ อัศวิน
29/10/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

😰โรคติดเชื้อ RSV กำลังระบาดในเด็กเล็ก แต่ป้องกันได้ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างระหว่างกันครับ

🤧โรคติดเชื้อ RSV (อาร์เอสวี) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ยิ่งอายุน้อยอาการยิ่งน่าห่วงครับ เพราะอาการมีได้ตั้งแต่ไม่รุนแรง เป็นหวัด ไอ มีน้ำมูก ไปจนถึง ปอดอักเสบ และหายใจล้มเหลว หากมีไข้มากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบจนชายโครงหรือหน้าอกบุ๋ม กินได้น้อย ซึมลง ปากซีด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

🧑‍⚕️🏥กทม.ได้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลในสังกัด เพื่อให้การดูแลและรักษาโรคดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขลงพื้นที่ให้ความรู้ในการป้องกันโรค RSV ในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ รวมถึงยังได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด 292 ศูนย์ หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็ก รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้หรือวัตถุต่างๆ ที่หยิบจับร่วมกัน และหมั่นสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดเรียนทันที เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในวงกว้างครับ

Infectious ง่ายนิดเดียว
29/10/2020

Infectious ง่ายนิดเดียว

ช่วงนี้เริ่มกลับมาระบาด
โรคมือเท้าและปาก 🤲🏻 👣 👄
RSV ก็ยังระบาด

ในศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล ประถมก็เจอ

เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ
เอนเทอร์โรไวรัส
Enterovirus

สมาชิกในกลุ่มไวรัสที่พบบ่อยคือ
Coxsackie และ Enterovirus

การติดต่อ รับเชื้อไวรัสจากคนสู่คนผ่านทาง ไอจามน้ำมูกเสมหะ เข้าทางเดินหายใจ หรือทางเดินอาหาร และ feco-oral route

อาการ ส่วนใหญ่ไข้ต่ำถึงไข้สูง เจ็บคอ น้ำลายไหล กินได้น้อย บางคนมีถ่ายเหลว

ส่วนตุ่มลักษณะตุ่มใส ขึ้นในปากบริเวณเพดาน
และฝ่ามือ ฝ่าเท้า

ถ้าขึ้นแค่ในปาก เรียก herpangina (เฮอร์แปง)

ถ้าขึ้นครบ 3 ที่ คือ มือ เท้า ปาก เรียก โรคมือเท้าและปาก
บางรายตุ่มขึ้นตามตัว ก้น ได้

ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรง และพบบ่อยคือ ขาดน้ำ เนื่องจากเจ็บปาก กินน้ำและอาหารไม่ได้

ส่วนน้อยมากๆพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ได้แก่ สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ มักพบจากสายพันธุ์ เอนเทอร์โรไวรัส 71 เด็กจะไข้สูง ซึม ตัวสั่นๆ งอแง มีกล้ามเนื้อกระตุกได้ (myoclonus jerk) ถ้ารุนแรงน้ำท่วมปอด หายใจหอบ หัวใจวาย ชัก เกร็งกระตุก เสียชีวิตได้

การวินิจฉัย อาศัยอาการ อาการแสดง มีตุ่มในปากบริเวณเพดาน ลิ้นไก่ และฝ่ามือฝ่าเท้า

ถ้าขึ้นเฉพาะในปากเรียก Herpangina

ถ้าขึ้นครบในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
เรียก HFMD Hand Foot and mouth disease

การรักษา รักษาตามอาการ ไม่มียาฆ่าไวรัส กินอาหารเย็นได้เลยเช่นน้ำเย็น น้ำแข็ง ไอติม

หยอดยาชา จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บ
และกินอาหารอ่อนๆย่อยง่าย

การพยากรณ์โรค ดีมาก หายได้ภายใน 3-7 วัน มีโอกาสเป็นซ้ำได้ ต้องรักษาความสะอาดและหลีกเลี่ยงสัมผัสคนป่วย ส่วนน้อยมากๆที่จะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

การป้องกัน

ไม่มีวัคซีน

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสัมผัสคนป่วย

อย่าอมมือ อมของเล่น

งดเล่นบ้านบอล สนามเด็กเล่น

ถ้ามีเด็กป่วย ต้องหยุดเรียน ถ้ามีหลายคนต้องปิดชั้นเรียนและทำความสะอาดและข้าวของเครื่องใช้ ของเล่น ใช้ผงซักฟอกทำความสะอาดได้ ตากแดดอุปกรณ์ของเล่น

❤️ดูแลรักษาสุขภาพเด็กๆกันด้วยนะครับ

Cr Infectious ง่ายนิดเดียว ❤️

กรมการแพทย์
29/10/2020

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์เตือนประชาชนตื่นตัว ป้องกันตนเองจาก โรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา เตือนประชาชนให้ตื่นตัวในการป้องกันตนเองจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปี หากมีอาการ แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก ตามองเห็นภาพซ้อนแบบเฉียบพลัน ควรรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง จะช่วยลดความพิการหรือเสียชีวิต

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) จึงรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยประเทศไทยพบโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 รองจาก โรคมะเร็งและโรคหัวใจตามลำดับ และยังพบว่าเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด ของโรคทางระบบประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการ หากประชาชนรู้จักดูแลตนเองและ หมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอจะสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อายุที่มากขึ้น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม และภาวะน้ำหนักเกิน

แพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตนเองตามหลัก FAST คือ F = Face ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก A = Arm อาการแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง S=Speech ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก และ T= Time เวลาที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง อาการเหล่านี้มักเกิดอย่างเฉียบพลันในรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว อาจเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปเอง หรืออาจเกิดขึ้นหลายครั้ง ก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดอย่างถาวร สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยต้องสังเกตอาการข้างต้นและรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดจะช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการได้ เนื่องจากเซลล์สมองขาดเลือดเพียง 1 นาที จะมีเซลล์สมองตายประมาณ 1 ล้านเซลล์ ถ้าได้รับการรักษาช้าอาจทำให้เกิดความพิการมากขึ้น สำหรับแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหาร รสเค็มจัดไขมันสูง ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบหรี่ รวมถึงตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ดังนั้นประชาชนควรตระหนักและมีความรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และตลอดจน อาการเบื้องต้นของโรค หากผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วควรรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด และรีบไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการผิดปกติเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ
************************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันประสาทวิทยา #วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก
ขอขอบคุณ
29 ตุลาคม 2563

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
29/10/2020

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

29 ตุลาคม วันอัมพาตโลก
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต และดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้
.
การ ลด ละ เลิก บุหรี่ เป็นภารกิจสำคัญ ของ สสส. ซึ่งบุหรี่ เป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด
ติดตามเรื่องราวได้ที่...บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง http://ssss.network/z0l2o
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #วันอัมพาตโลก #หลอดเลือดสมอง #บุหรี่

มูลนิธิหมอชาวบ้าน
28/10/2020

มูลนิธิหมอชาวบ้าน

กินเค็ม...เกิดโรคอะไร
เมื่อพูดถึง “ความเค็ม” คนส่วนใหญ่จะนึกถึง “เกลือ” ที่ใช้ในการปรุงแต่งรสอาหารให้มีความเค็มหรืออาจใช้ในการถนอมอาหาร ดังนั้นเกลือจึงสื่อถึงรสชาติเค็มของอาหาร “เกลือ” คือสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่า “โซเดียมคลอไรด์” และคนทั่วไปมักจะเรียก “เกลือแกง” ที่ใช้ประกอบอาหารว่าโซเดียมคลอไรด์ โซเดียมเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ร่างกายต้องการ และร่างกายไม่สามารถผลิตโซเดียมได้เอง จึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหารในปริมาณที่เหมาะสม

ทั้งนี้เราควรบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน (หรือ 1 ช้อนชา) ส่วนคนที่เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงไม่ควรเกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ปัจจุบันคนไทยบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงกว่าที่ร่างกายต้องการถึง 2 เท่า หรือวันละ 4,000 มิลลิกรัม จากพฤติกรรมต่างๆ เช่น เติมน้ำปลาทุกครั้งที่กินอาหารตามร้านและที่บ้าน ใช้ผงปรุงรสสารพัดชนิดทุกครั้งที่ปรุงอาหารบริโภคอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป สัปดาห์ละหลายครั้ง

กินเค็ม เกิดโรคอะไร
ถึงแม้ “โซเดียม” จะมีความสำคัญต่อร่างกาย แต่การบริโภคโซเดียมมากเกินไปกลับมีผลเสียต่อสุขภาพ และส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ หลายโรค เช่น
- ความดันโลหิตสูง คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า 11 ล้านคน
- หัวใจวาย คนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปีละ 4 หมื่นคน หรือวันละ 108 คน
- อัมพฤกษ์ อัมพาต คนไทยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มากกว่า 5 แสนคน
การกินเค็มจัดทุกวัน มีโอกาสสูงที่หลอดเลือดสมองจะตีบตันหรือแตก ทำให้เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
- ไตวาย คนไทยเป็นโรคไต มากกว่า 7.6 ล้านคน มีการประเมินค่าใช้จ่าย “ฟอกเลือดล้างไต” คนละประมาณ 2 แสนบาทต่อปี ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปสถานพยาบาลและค่าเสียเวลาอื่นๆ (ลูกหลานต้องหยุดงานเพื่อพาผู้ป่วยไปฟอกเลือดล้างไต)

จะเห็นได้ว่าการบริโภคโซเดียมสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร “โซเดียม” จึงกลายเป็นตัวอันตรายในอาหาร หากบริโภคอย่างไม่ระมัดระวัง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
28/10/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) https://is.gd/7W9QTv

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
26/10/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

📣หลายพื้นที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วครับ เช่น
🎯เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก
🎯เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่
🎯เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์
🎯เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์
🎯เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
🎯เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ
🎯เขตหนองแขม สามแยกตรงข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8
🎯เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน
🎯เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย
🎯เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน
👉ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว หรือท่านที่กำลังจะเข้าไปบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ดูแลสุขภาพด้วยครับ
ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
👉เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
📣ติดตามสถานการณ์ฝุ่น ได้ที่ www.bangkokairquality.com/หรือ App.AirBKK เฟซบุ๊ค : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเฟซบุ๊ค : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
18/10/2020

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

17- 25 ตุลาคม 2563 เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจที่ชาวจีนเรียกกันว่า "เก้าอ๊วงเจ" หรือ "กิ้วอ๊วงเจ" แปลว่า "เจเดือน 9" เริ่มต้นในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน รวม 9 วัน 9 คืน มีวัตถุประสงค์เพื่อละเว้นการเอาชีวิตสัตว์ เพื่อเป็นการสักการบูชาแก่พระพุทธเจ้า และมหาโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ที่กินเจ ต้องเว้นผักฉุน 5 ประเภท คือ กระเทียม หัวหอม (รวมทั้งหอมแดง หอมขาว หัวหอมใหญ่ ต้นหอม) หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน ไม่ค่อยพบในประเทศไทย) กุยช่าย และใบยาสูบ รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด และยังต้องถือศีลร่วมด้วย จึงจะเป็นการถือศีลกินเจที่แท้จริง

หลักธรรมสำคัญในการกินเจ คือ การดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และการดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง
.
เครือข่ายลดบริโภคเค็มและสสส.อยากชวนคนไทยในช่วงเทศกาลกินเจนอกจากถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้ว อยากชวนให้ร่างกายได้พักไตด้วยการลดเค็มในเมนูเจ

ติดตามเรื่องราวได้ที่...เครือขายลดบริโภคเค็ม-สสส. ชวนคนไทย พักไต ลดเค็มในเมนูเจ http://ssss.network/pnhm8

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #ชีวิตวิถีใหม่ #ชีวิตดีเริ่มที่เรา #NewNormal #อาหาร #เทศกาลกินเจ #กินเจ

ที่อยู่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

024553870

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ท่านผู้บริหารศูนย์40 ควรปรับปรุงแก้ไข เมื่อวานผมมาใช้บริการช่วงเย็น มีปัญหาหลายอย่างคับ 1. หมอท่านแรกมา 3โมงครึ่ง ท่านที่สองมา4 โมง มันควรจะตรวจได้เร็ว แต่ 5 โมงครึ่ง หมอ2 ท่านตรวจได้แค่10 คนเท่านั้น แต่คนไข้50คนนะคับ 2. ประเด็นแรกเกิดจาก Com รวน ซึ่งไม่ว่ากัน แต่ควรเพิ่มเพราะช่วงนี้คนไข้เพิ่มเท่าตัว 3. อีกประเด็น การบริหารจัดการช้ามากๆๅ 3.1 คนไข้ 3 โมง แทนทีเจ้าหน้าทีจะให้คนไข้ชั่งนน. แล้วเขียนไว้ทีหลังใบคิว และ วัดความดันสะเลย เพราะมีกระดาษสริปอยู่แล้ว ก็เม็คติดกันไปเลย จบ ไม่ต้องรอประวัติ ช่วงนี่ทั้งห้องว่างๆอนู่แล้ว เสียเวลาเปล่าทำไม ***แต่ความจริงที่เกิดขึ้น คนไข้ใช้เวลา ชั่งนน. ตรวจความดันแต่ละคนใช้เวลา 5-10 นาที 17.30 เข้าไปแล้วมีคนไข้พร้อมตรวจแค่ 15 คนคับ แต่คนไข้ 50คนนะคับ 3.2 หมอห้องแรกตรวจเลื่อยๆ แต่หมอห้อง2 ตรวจคนไข้เสร็จคนนึง จะนะ่งเฉยๆ ไม่ต่ำกว่า 10 -15 นาที เพราะเจ้าหน้าที่ ไม่ได้วางประวัติให้คับ อาจจะลืม เพราะปกติหมดตรวจคนเดียว ผลคือ 17.40 หมอทั้งสองห้องตรวจได้แค่ 11 คน อีก4 คน ซึ่งผ่านจุดเตรียมตรวจแล้ว เอกสารวางอยู่ที่โต๊ะคับ 3.3 จุดเตรียมตรวจ มีเจ้าหน้าทำงานหัวบานกัน2คน น้อยไปหรือเปาคับ 3.4 เวชระเบียง คนไข้วางบัตรคิว3 โมงคับ ผ่านไป 2 ชม 30 นาที กาประวัติคนไข้ได้ 34 คน จาก 50 คน เรียนเพื่อให้ผู้บริหารแก้ไขคับ ภ้าคนไข้กลับดึกเกินไป สำคัญสุด ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผมกลัวจะมีผลอย่างอื่นตามมาคับ
พาน้องชายมาหาหมอครั้งแรกที่ #ศูนย์​บริการสาธารณ​สุข40​บางแค​ ประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกที่รับบริการคะ เจ้าหน้าที่​บริการดีพูดจาไพเราะทุกคนเลยคะ😊
ขอถามน่อยค่ะ..ว่าอนามัยตั้งอยุ่ตรงไหนสถานที่ใกล้เคียงหลักๆก้อได้ค่ะไม่ทราบจิงๆ
สอบถามครับผมจะขอย้ายไปรายงานตัวที่ศูณย์40ได้ใหมครับเพราะว่าอยู่ใกล้ที่บ้านครับ
สอบถามค่ะ มีคลีนิคคุณแม่หลังคลอดไหมค่ะ เช่นการอยู่ไฟเป็นต้นค่ะ
สอบถามหน่อยค่ะ โทรไปเบอร์ที่อนามัยไม่ติด คุณแม่ตั้งครรภ์เป็นหวัด ไปหาหมอตอนเย็นช่วงเวลาใดได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ
อยากทราบ ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ หัวหน้างาน ส่วนดูแลผู้ป่วยจิตเวช เขตบางแค ภาษีเจริญ ขอบคุณครับ
ใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ
รับสมัครงาน บุคคลภายนอก
ทุกคนทำหน้าที่ได้ดี แต่ที่ประทับใจที่สุดจากที่ได้พบเห็น น้องผู้หญิงท่านหนึ่งมีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มตลอด เอาใจใส่ดูแลบริการผู้ป่วยสูงอายุเหมือนตนเองเป็นลูกหลานคนป่วย เธอทำหน้าที่อย่างมีความสุขไม่รำคราญผู้สูงอายุ
จะสอบถามอ่ะค่ะ พอดีสมุดสีชมพูหายค่ะ เเต่น้องมีนัดฉีดวัดซีดถึงกำหนดประมาณ พ.ค เเล้วค่ะ จะไปฉีดได้ไหมอะค่ะ