คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ RU

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ RU ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าต้องพัฒนาให้ทันโลก วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกปลี่ยนข่าวสาร
2. เพื่อถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆ
(41)

เปิดเหมือนปกติ

08/08/2018

ประกาศ !! ขอเชิญชวนตัวแทนรุ่นทุกรุ่นร่วมกันทำพานรุ่น ในวันที่ 22 สิงหาคม 61 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น (หรือจนพานเสร็จ)ลานกิจกรรม ชั้น1 ใต้อาคารสุโทัยคับ มาช่วยกันเยอะๆน่ะคับ
และขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวHRD ทุกชั้นปี มาร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูคณะในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 61 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 9 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัยคับ..

น้อมรำลึกในพระคุณครู
16/01/2018

น้อมรำลึกในพระคุณครู

รุ่น 43 เตรียมตัวกันได้แล้วนะจ๊ะ
07/11/2017

รุ่น 43 เตรียมตัวกันได้แล้วนะจ๊ะ

#งดฝากร้านนะคะ_แอดขอ ^_^
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ร. 19-23 มี.ค.2561
+++++++++++
>>> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
>>> สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
13/10/2017

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เอามาลงให้ดูแล้วนะคะสำหรับคนที่ถามเรื่องหลักสูตรคณะที่ปรับปรุงใหม่ และหลักเกณฑ์การเรียนวิชาโทสำหรับ น.ศ.ต่างคณะ
14/07/2017

เอามาลงให้ดูแล้วนะคะสำหรับคนที่ถามเรื่องหลักสูตรคณะที่ปรับปรุงใหม่ และหลักเกณฑ์การเรียนวิชาโทสำหรับ น.ศ.ต่างคณะ

ตารางบรรยาย ป.ตรี HRD.RU. ภาคเรียนที่ 1/2560https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XN90PT1B25IAc95EwOFkGTYPZ4Xdi1dlh7J...
12/07/2017
ตารางบรรยาย BA.HRD.RU.

ตารางบรรยาย ป.ตรี HRD.RU. ภาคเรียนที่ 1/2560

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XN90PT1B25IAc95EwOFkGTYPZ4Xdi1dlh7Jt1Q1Ymw/edit?usp=sharing

ภาค160 ผู้ สอน, จั นทร์, อั งคาร, พุ ธ, พฤหั สบดี 7. 30-9. 20, 9. 30-11. 20, 11. 30-13. 20, 13. 30-15. 20, 7. 30-9. 20, 9. 30-11. 20, 11. 30-13. 20, 13. 30-15. 20, 15. 30-17. 20, 7. 30-9. 20, 9. 30-11. 20, 11. 30-13. 20, 13. 30-15. 20, 7. 30-9. 20, 9. 30-11. 20, 11. 30-13. 20, 13. 30-15. 20 ผ...

28/06/2017

การย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
Written by Super User | Print | Email | Hits: 7352มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดให้มีการย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ภาค 1 และ ภาค 2 โดยจะดำเนินการก่อนลงทะเบียนภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะมีประกาศมหาวิทยาลัย แจ้งกำหนดวันที่แน่นอน (ภาค 1 ประมาณเดือน กรกฎาคม ภาค 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน)

หลักเกณฑ์การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
2. นักศึกษาจะต้องดำเนินการย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนจบการศึกษา
3. นักศึกษาจะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ตามคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการรับสมัครในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

วิธีดำเนินการย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
1. ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา (ม.ร.41) ได้ที่สาขาวิทยบริการทุกแห่ง หรือจดหมายถึงหัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบซองเปล่าปิดตราไปรษณียกร จ่าหน้าชื่อ ที่อยู่ตนเองมาด้วย
2. กรอกข้อความในแบบฟอร์ม ม.ร.41 ให้ครบถ้วน และชัดเจน แล้วส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 พร้อมกับแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
2.1 บัตรประจำตัวนักศึกษา
2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน
2.3 ค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะเป็นธนาณัติ จำนวน 100.- บาท สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปท.รามคำแหง (กรณีขอย้ายคณะ นอกเวลาที่ที่กำหนด ถือว่าเป็นการย้ายคณะ กรณีพิเศษ ต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 150.- บาท
2.4 ซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร จำนวน 10 บาท จ่าหน้าชื่อที่อยู่ของตนเอง (ส่งกลับโดยลงทะเบียนไปรษณียภัณฑ์)หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนมาแล้ว 2 ภาคเรียนปกติ

TNEWS - ทีนิวส์
28/06/2017
TNEWS - ทีนิวส์

TNEWS - ทีนิวส์

มันสมควรแล้ว !? "นักเรียนนอก" ดีกรีเกียรตินิยม แต่กลับโดนปฏิเสธงานจากหลายบริษัท - "อนาคตดับวูบ" ด้วยเหตุผลที่ใครได้ฟังถึงกับจุกอก พูดไม่ออก !!?

มาแล้วจร้า...เสื้อคณะปีนี้ สนใจสั่งซื้อกันได้ราคาตัวล่ะ 350 บาท(ถ้าให้จัดส่งทางไปรษณีย์บวกเพิ่มอีก 50 บาทนะจ๊ะ) สนใจสั่ง...
25/06/2017

มาแล้วจร้า...เสื้อคณะปีนี้ สนใจสั่งซื้อกันได้ราคาตัวล่ะ 350 บาท(ถ้าให้จัดส่งทางไปรษณีย์บวกเพิ่มอีก 50 บาทนะจ๊ะ) สนใจสั่งกันได้เลย แว่วๆมาว่าเสื้อบางส่วนเสร็จแล้วพร้อมจำหน่ายในวันปฐมนิเทศด้วย สั่งก่อนได้ก่อน มีสิทธิรับเสื้อก่อน ขนาดเสื้อ
S=34
M=36
L=38
ใครต้องการขนาดพิเศษหรือมีข้อสอบถามอื่น ฝากคำถามและข้อสงสัยไว้ใน comment ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานทำเสื้อจะเข้ามาตอบคำถามให้
#สั่งเสื้อใต้โพสต์จร้า

ขอบคุณน้องๆระดับ ป.ตรี ที่ช่วยกันทำซุ้มแสดงความยินดีกับรุ่นพี่และยังร่วมกันรักษาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราไว้ หวังว...
02/06/2017

ขอบคุณน้องๆระดับ ป.ตรี ที่ช่วยกันทำซุ้มแสดงความยินดีกับรุ่นพี่และยังร่วมกันรักษาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราไว้ หวังว่าน้องๆรุ่นหลังก็จะยังคงช่วยกันรักษาวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่สืบไปนะคะ #HRD ru.

Strategic Center
19/05/2017

Strategic Center

5 เหตุผลที่ทำให้ IDP ไม่ประสบความสำเร็จ!

IDP(Individual Development Plan) หรือที่เราเรียกกันว่า แผนพัฒนารายบุคคล คือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตัวเอง สรุปง่ายๆก็คือ แนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานนั่นเองค่ะ

มีองค์กรจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มีแผน IDP ที่ดี แต่เมื่อนำมาใช้ ยังไง้ ยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จ จะมีสาเหตุมาจาก 5 ข้อนี้หรือเปล่า มาดูกันเลยค่ะ

08/05/2017

ส่วนคนที่จะจบ หรือรอลุ้นเกรดตัวสุดท้ายว่าจะจบหรือไม่ วันนี้แอดมินมาแจ้งขั้นตอนการขอจบไว้ให้อ่านเพื่อเตรียมตัวกันก่อน
ในการทำเรื่องขอจบสามารถยื่นเอกสารได้ก็ต่อเมื่อ
ผลสอบประกาศใน e-service ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว(ไม่มีเครื่องหมาย*หรือ#) หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้เลย
1. ไปติดต่อที่ทำการคณะเพื่อขอเอกสารในการขอจบ(พี่ จนท.จะมีสมุดบันทึกให้ลงชื่อผู้ขอจบ พร้อมให้เอกสารมากรอกรายละเอียดและคู่มือในการเตรียมเอกสาร
2.ไปติดต่อที่ one stop service(มีเสียเงิน) เพื่อขอทรานสคิปสำหรับขอจบ(ทรานสคิปจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะไม่ใช่สีขาว) ใบเสร็จรับเงิน 2ภาคสุดท้าย (ใครเก็บไว้ก็ไม่ต้องขอเอาไปถ่ายเอกสารมาใช้ได้เลย) รูปถ่ายใส่ชุดครุยวิทยฐานะ 3ใบ (แอดมินถ่ายร้านจักรวาลตรงข้าม ม.ราม 2 ชม.ได้ รูปถูกระเบียบเป๊ะ)และเอกสารอื่นๆตามที่ระบุไว้
3.นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่คณะแล้วก็รอการตรวจสอบเอกสาร และรอสภาอนุมัติการจบประมาณ 1เดือน(เป็นอย่างน้อย)
.....เราสามารถตรวจสอบผลการขอจบได้จาก e-service เมื่อสภาอนุมัติแล้ว มีชื่อเราประกาศออกมาเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปให้เราจด จำ การอนุมัติครั้งที่ ลำดับที่ ไว้เพื่อไปยื่นขอทรานสคริปตัวจริงที่ สวป. ขั้นตอนนี้ต้องเตรียมบัตร นศ. บัตรประชาชนถ่ายเอกสารไปด้วย เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารมากรอกข้อมูลต่างๆพร้อมกับนัดวันมารับใบทรานสคิปหรือจัดส่ง(ประมาน 7 วัน)
ลำดับต่อไปคือไปที่ฝ่ายการเงิน(ใต้ตึกอธิการ)ไปเสียเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (สี่ร้อยกว่าบาท ไม่เกิน ห้าร้อย) เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการทำเรื่องจบ ที่เหลือก็รอเวลานัดรับทรานสคิป และกำหนดการวันรับปริญญา ....

น้อมรำลึกในพระคุณครู
15/01/2017

น้อมรำลึกในพระคุณครู

Timeline Photos
14/10/2016

Timeline Photos

เอาแค่พอเหมาะสมนะจ๊ะ
22/09/2016
อ.จุฬาฯ ติงนิสิตไล่จิกถามข้อสอบออกอะไร แนะหยุดมุ่งแต่คะแนน ควรรู้อะไรควรมิควร

เอาแค่พอเหมาะสมนะจ๊ะ

มีการแชร์ข้อความจาก เฟสบุ๊กของ ผศ.ชัชพล ไชยพร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ความในใจ ตั้งค่าเข้าถึงเป็นสาธารณะ ล่าสุดมีผู้กดไลค์และแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก โดยอ.ชัชพล เปิดเผยว่าในช่วงใกล้สอบขณะนี้ นิสิตผู้เรียนวิชากฎหมายมักเข้ามาสอบถามแนวข้อสอบจากอาจารย์บ่อยครั้ง ระบุว่า “พี่ว่า...

การบริหารคน Gen Y ในสไตล์ “มิตรผล” เงินไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่ความยากของงานต้องมี ความผูกพันธ�
07/09/2016
การบริหารคน Gen Y ในสไตล์ “มิตรผล” เงินไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่ความยากของงานต้องมี ความผูกพันธ�

การบริหารคน Gen Y ในสไตล์ “มิตรผล” เงินไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่ความยากของงานต้องมี ความผูกพันธ�

การบริหารงานกับกลุ่ม Generation Y ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความเป็นตัวของตัวเองสูง และไม่ยึดติดกับองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ไม่สามารถดึงกลุ่มคนเหล่านี้ที่กำลังเป็นฟันเฟืองหลักของธุรกิจไว้ได้นาน แต่นั่นไม่ใช่กับ "มิตรผล" หนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ของไทย ผ่านจำนวนพนักงานกว่า 8,000 คน และมีอายุถึง 60 ปี เพราะองค...

Think People Consulting
05/09/2016

Think People Consulting

การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานในปัจจุบันไม่ได้นิยมแค่ให้พนักงานโตตามสายการบังคับบัญชาเท่านั้น แต่สามารถกำหนดให้เป็นรูปแบบอื่นได้ หากองค์กรมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆ ที่สำคัญองค์กรต้องมีระบบ HR อื่นๆไว้รองรับ เพื่อให้พนักงานสามารถโตได้ตามสายอาชีพที่กำหนดครับ

จงอย่ามัวแต่รอ จนคนเก่งไม่เหลือแล้ว จึงคิดปรับปรุงระบบ HR
25/07/2016
จงอย่ามัวแต่รอ จนคนเก่งไม่เหลือแล้ว จึงคิดปรับปรุงระบบ HR

จงอย่ามัวแต่รอ จนคนเก่งไม่เหลือแล้ว จึงคิดปรับปรุงระบบ HR

เคยหรือไม่ ที่เราต้องรอให้คนเก่งๆ ของเรามาขอลาออกไป แล้วเราก็ค่อยมาปรับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ช่วงแรก ๆ ลาออกไปหนึ่งคน ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไร คิดว่าก็ยังมีคนเก่งคนอื่นที่ทำงานได้อยู่ แต่พอเริ่…

13/07/2016

ตอนนี้ไลน์สามารถเพิ่มสมาชิกได้ถึง 500 คนแล้ว ใครที่ต้องการเข้าไลน์กลุ่มของคณะติดต่อแอดมินใน in box นะคะ

11/07/2016

มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบและย้ำเตือนกันอีกรอบค่ะ สำหรับ นศ.เก่า (คนที่ลงทะเบียนเองครั้งแรกทั้งหลาย) ที่ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย คุณสามารถลงทะเบียนโดย
1.ใช้สมุดลงทะเบียน (มร.36) พร้อมแถบบาร์โค้ดที่ตัดออกมาตามรายวิชาที่เราต้องการลง(แถบบาร์โค้ดมีแบบที่ตัดแล้ววางขายหน้าทางเข้า และแบบที่เป็นเล่มเอามาตัดเอง) วิธีการนี้เตรียมบัตร นศ.ใส่ไปในสมุดด้วย
2.การใช้วิธีการปริ้น ใบลงทะเบียนแบบ a4 ซึ่งวิธีการนี้ สามารถไปปริ้นได้จาก
2.1 ด้านล่างตรงจุดลงทะเบียน
2.2 ห้องคอมบนชั้น 2 ตึกลงทะเบียน
ในวิธีที่ 2. สามารถยื่นเอกสารที่ปริ้นมาให้เจ้าหน้าที่ในช่องลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องแนบบัตร นศ.
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จที่เราให้เรียบร้อยก่อนนะคะ จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้ค่ะ

http://www.ict.su.ac.th/th/knowledge-management/knowledge-management.html
28/06/2016
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

http://www.ict.su.ac.th/th/knowledge-management/knowledge-management.html

        แนวคิดของการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ หรือ P ใน CoP หมายถึง การกระทำในบริบทเฉพาะ         สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติ และเป็นผลจากการเรียนรู้ ได้แก่         • สิ่งที่ปรากฎชัดแจ้ง: เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ บทบาที่ชัดเจน เกณฑ์ที่กำหนดไว้ กฎข้อบังคับ สัญญา         • สิ่งที่ไม่ปรากฎชัดแจ...

https://blog.eduzones.com/poonpreecha/81062
21/06/2016
การบริหารและการพัฒนาองค์การ

https://blog.eduzones.com/poonpreecha/81062

การบริหารและการพัฒนาองค์การถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการดำเนินงานให้เป็นผลสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ แต่ จะเป็นผู้ใช้ศิลปะในการทำให้ผู้ปฏิ

https://www.gotoknow.org/posts/99135
21/06/2016
บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z - GotoKnow

https://www.gotoknow.org/posts/99135

ผมเรียนทฤษฎี X  และทฤษฎี Y  ของดักลาส  แมคเกรเกอร์ (Douglas Mc Gregor) มานานแล้ว  พอมาเห็นทฤษฎี Z  ก็เข้าใจเอาว่าคงเป็นการต่อยอดทฤษฎี X  และทฤษฎี Y  แต่พออ่านรายละเอียดกลับนะจังงัง  ไปกันคนละทิศเลย  เอามาเข้าแถวเรียงกันได้ยังไง    เผื่อจะมีคนเข้าใจเหมือนผม  จะได้แลกความรู้ (สึก) กัน

20/06/2016
การบริหารจัดการทีมงาน แนวคิดพื้นฐานในการทำงานเป็นทีม ความสามารถที่สำคัญของทีม

http://www.novabizz.com/NovaAce/Manage/creating-teams-with-an-edge.htm

การบริหารจัดการทีมงาน แนวคิดพื้นฐานในการทำงานเป็นทีม ความสามารถที่สำคัญของทีม

19/06/2016

แจ้งค่ะ แอดมินขออนุญาตลบข้อความที่ท่านโพสต์มายังเพจบางส่วนในกรณี ข้อความเก่า ข้อความซ้ำ และการถามหาข้อสอบที่ผ่านมานานแล้วไม่มีคนตอบนะคะ เพื่อเป็นการจัดระเบียบในการดูแลข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอค่ะ

http://www.krittin.net/articles/101-succession-planning.html
19/06/2016
การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

http://www.krittin.net/articles/101-succession-planning.html

สถาบันฝึกอบรม บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (IOD)บริษัทฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้การบริการทางด้านความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานHR การฝึกอบรมสัมมนา Public Training,In House Training,Consulting แบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความแตกต่าง ระหว่าง ผู้บริหาร กับ ผู้นำ : Phillip Kotler
09/06/2016
ความแตกต่าง ระหว่าง ผู้บริหาร กับ ผู้นำ : Phillip Kotler

ความแตกต่าง ระหว่าง ผู้บริหาร กับ ผู้นำ : Phillip Kotler

ผู้บริหาร ผู้นำ ทิศทางขององค์กร เน้นวางแผน ควบคุมงบประมาณ ดูยอดผลกำไร เน้นผลระยะสั้น  สร้างวิสัยทัศน์ และวางกลยุทธ์ ดูภาพกว้าง มากกว่า กำไร  เน้นระยะยาว การจัดการองค์กร จัดองค์กร และคนเข้าทำงาน สั่…

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น9
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์โดยตรงของคณะ http://www.hrd.ru.ac.th/ เบอร์โทร 02-3108547

เบอร์โทรศัพท์

023108547

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ RUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เพิ่งไปทำเรื่องจบค่ะ แนะนำว่าถ้ามีโอกาสและมีเวลาอยากให้เข้าฟังบรรยายบ้างค่ะ อาจารย์น่ารักทุกท่านเลยค่ะและคอยช่วยแนะนำดีมากๆค่ะ
ยากเรียนคณะนี้จังเลย
ยากเรียนสาขานี้จัง
ข้อให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี วิชาคณะศึกษาศาสตร์ped3301 ยากสุดๆอ่าน6วันไม่ผ่าน ยากกว่าพัฒนาอีกค่ะเหนื่อยค่ะ หายเหนื่อยสู้ต่อค่ะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะ รับจองแต่งหน้า+ทำผมรับปริญญาทุก ม. และทุกโอกาส รับประกันความสวยติดทนนานทั้งวัน ทั้งหน้าผม ด้วยเครื่องสำอางท์เตอร์แบรนด์ สนใจรีบติดต่อมาได้นะคะที่ 093-965-9388 แอดไลน์ไอดี uuuployuuu หรือกดแอดไลน์ตามลิ้งค์นี้ http://line.me/ti/p/Vjvuyy5lF2 ชมผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/Kanpitcha.MakeupArt 💕
ตามหาเพื่อนคับ 1/61 พึ่งลงเรียน ไว้ปรึกษา หรือ คุยกันคับ
สอบถามหน่อยครับ คือตอนนี้ผมเรียนสื่อสารฯ กำลังจะเลือกเรียนวิชาโทของคณะพัฒนาทรัพยกรฯ อยากจะทราบสามารถลงเรียนได้มั้ยครับ และมีวิชาบังคับที่ต้องเข้าเรียนมั้ยครับ ตัวผมเองทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย คงหาเวลาเข้าเรียนไม่สะดวกแน่ๆ รบกวนหน่อยครับผม ^ ^
เพื่อนๆพี่น้องครับรบกวนแนะนำวิธีการตอบคำถามวิชา​ HRD4113 หน่อยครับ​ พอดีผมลงหลายรอบแต่สอบไม่ผ่านสักที​ เหลือวิชานี้วิชาเดียว
คือถ้าลงเรียนในสาขานี้ต้องเข้าเรียนไหมค่ะ หรือมีวิชาที่ควรเข้าเรียน ขอคำแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
วิชา HRD2101 ไม่ทราบว่ามีเทปบรรยายย้อนหลังหรือเปล่าคะ ดิฉันทำงาน ลางานมาฟังบรรยายบ่อยๆ ไม่ได้ค่ะ