Clicky

Science Library - Department of Science Service

Science Library - Department of Science Service กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาส?

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคนแรก ปัจจุบันกองหอสมุดฯ ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในขอบข่ายบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการที่หลากหลายตลอดจนมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านวิทย

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคนแรก ปัจจุบันกองหอสมุดฯ ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในขอบข่ายบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการที่หลากหลายตลอดจนมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านวิทย

เปิดเหมือนปกติ

🐝 ผึ้งจิ๋ว... แต่ประโยชน์ไม่จิ๋ว 🐝.🐝 ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากผู้คนส่วนใ...
27/04/2022

🐝 ผึ้งจิ๋ว... แต่ประโยชน์ไม่จิ๋ว 🐝
.
🐝 ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพตนเองด้วยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วย เช่น ผึ้ง ถือเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า “ชัน” เนื่องจากมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและต้านอักเสบได้เป็นอย่างดี
.
🐝 ชันโรง เป็นแมลงวงศ์เดียวกับผึ้ง แต่จัดอยู่ต่างสกุลกัน โดยชันโรงจะมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเหล็กใน ซึ่งเกษตรกรนิยมเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสร เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด และเมื่อมีการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่า มีการนำชันโรงมาใช้ในการรักษาบาดแผลและโรคผิวหนัง
.
📖 หนังสือ 📖 “ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง” ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชันจากชันโรง ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบทางเคมีของสารสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อสารสำคัญ และฤทธิ์ทางชีวภาพทั้งในหลอดทดลองและทางคลินิก โดยสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตั้งแต่การสกัดแยกหาสารสำคัญ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสำคัญ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชันจากชันโรง
.
หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลได้จาก >>> ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง. ชลบุรี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565. https://bit.ly/3vawddW
.
นอกจากนี้ สามารถติดตามสารสนเทศใหม่ที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้จากบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์ (e-New list) ประจำเดือนเมษายน 2565 ได้ที่ https://bit.ly/3vEprfw หรือขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ได้ที่ One Stop Service หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม โทร. 0 2201 7250-5

📍วศ. จัดงานสัมมนาวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง "Collaborative Research Opportunities in Europe and the US” มีวัตถุป...
27/04/2022

📍วศ. จัดงานสัมมนาวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง "Collaborative Research Opportunities in Europe and the US” มีวัตถุประสงค์..เพื่อสร้างความกระจ่างทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
❇️ วิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนา
🔸ดร.มาณพ สิทธิเดช
อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
🔸ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
🔸ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา
✨ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวสามารถลงทะเบียนผ่าน link
https://forms.gle/yJxicWejESUAuDLN7
แล้วเลือกรับชมพร้อมกันผ่านช่องทางออนไลน์
ได้ที่ Zoom Application หรือ Facebook Live : กรมวิทยาศาสตร์บริการ ค่ะ 😊🙏
❣️..สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ ด้วยกันนะคะ..ไม่มีค่าใช้จ่าย❣️

📣 สท.วศ. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์เรื่อง “การพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677” 📣
19/04/2022

📣 สท.วศ. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์
เรื่อง “การพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677” 📣

📣 วศ.อว. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์

เรื่อง “การพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677”
ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น.

📌โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

📌📌 แนะนำหนังสือน่าอ่านเดือนเมษายน 2565 นี้
19/04/2022

📌📌 แนะนำหนังสือน่าอ่านเดือนเมษายน 2565 นี้

หนังสือน่าสนใจประจำเดือนเมษายน นี้ ขอแนะนำเรื่อง “การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning and Control” ….เหมาะสำหร...
19/04/2022

หนังสือน่าสนใจประจำเดือนเมษายน นี้ ขอแนะนำเรื่อง

“การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning and Control” ….เหมาะสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง และผู้ทำงานในสายจัดการและบริหารการผลิต ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
.
ติดตามสารสนเทศที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ http://siweb.dss.go.th หรือ
ติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
☎️ โทร. 0 2201 7250 – 7256
📧 อีเมล [email protected]
📚 หรือบอกรับเป็นสมาชิก e-newlist เพื่อรับทราบข่าวสารใหม่ๆเป็นประจำทุกเดือน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. 0 2201 7288, 7294

หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ แจ้งวันหยุดราชการ ‘วันสงกรานต์’ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 ...
12/04/2022

หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ แจ้งวันหยุดราชการ ‘วันสงกรานต์’ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565

ทั้งนี้ หอสมุดฯ จะเปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 18 เมษายน 2565..😊

กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนทุกท่านรับบริการสารสนเทศผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ โดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้*...
04/04/2022

กองหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนทุกท่านรับบริการสารสนเทศผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ โดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
*
📧 : [email protected]
☎️ : 02-201-7250 - 56
Facebook : m.me/ScienceLibraryDSS
LINE ID :
.
ทั้งนี้ท่านสามารถสืบค้นเอกสารเบื้องต้นได้ด้วยตนเองที่
เอกสารมาตรฐาน >> http://siweb1.dss.go.th/standardinhouse
หนังสือ และวารสาร >> http://library.dss.go.th
.
สะดวก สบาย ปลอดภัย ลดความเสี่ยง เลี่ยงไวรัส COVID-19
#กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post
03/04/2022

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post

👨‍🚀 โลกอนาคตของ Metaverse 👨‍🚀.🚀 ในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตกับคนทั่วโลกเป็นอย่างมาก ทำให้เราสา...
25/03/2022

👨‍🚀 โลกอนาคตของ Metaverse 👨‍🚀
.
🚀 ในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตกับคนทั่วโลกเป็นอย่างมาก ทำให้เราสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกจากการซื้อสินค้า การจองตั๋วออนไลน์ หรือแม้แต่การแชร์รูปภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้คนหันมาพูดถึง Metaverse จักรวาลนฤมิตกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นของอินเทอร์เน็ต และเพื่อให้ทุกคนได้รู้จัก Metaverse มากขึ้น
.
🚀 วันนี้หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำอีบุ๊ก ‘Intro to the Metaverse’ ที่รวบรวมเทรนด์และบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโลก Metaverse เพื่อให้ผู้คนได้รู้จักและทำความเข้าใจจักรวาลนฤมิตนี้ โดยมีการยกตัวอย่างการใช้ Metaverse ของประเทศจีนมาเป็นกรณีศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคกับโลก Metaverse อีกด้วย ซึ่งก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโลกใหม่นี้ เราไปทำความรู้จัก Metaverse กัน
.
🚀 Metaverse คือ โลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดให้ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การพบปะพูดคุย การติดต่อ การท่องเที่ยว หรือการช้อปปิ้งเสมือนอยู่ในโลกจริงด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์รองรับการเข้าถึงโลกเสมือน โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยี ดังนี้
1. Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีที่เสริมประสบการณ์การทำกิจกรรมบนโลกเสมือนให้เสมือนจริงยิ่งขึ้น โดยมีการนำสภาพแวดล้อมจริงบางส่วนผนวกกับกิจกรรมในโลกเสมือน และแสดงผลผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต
2. Virtual Reality (VR) เป็นเทคโนโลยีที่มีการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปในโลกเสมือน และแสดงผลผ่านการใช้แว่น VR
.
🏣 โดยหลายองค์กรได้ปรับตัวเพื่อตอบรับกระแสของ Metaverse ซึ่งในอนาคตการให้บริการอาจไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ตั้ง โดยทุกอย่างสามารถให้บริการผ่าน Metaverse ที่ผู้ใช้บริการสามารถได้รับบริการเสมือนในโลกจริงได้ ดังนั้นจึงเป็นโจทย์สำคัญที่หลายองค์กรต้องพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
.
🚩 หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลได้จาก >>> Intro to the metaverse: Newzoo trend report 2021. Amsterdam: Netherlands, c2022. https://bit.ly/3N1A6Zs
.
🚩 นอกจากนี้ สามารถติดตามสารสนเทศใหม่ที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้จากบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์ (e-New list) ประจำเดือนมีนาคม 2565 ได้ที่ https://bit.ly/3IwKJQI หรือขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ได้ที่ One Stop Service หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม โทร. 0 2201 7250-5

25/03/2022

📣ผลงานเด่น ประจำเดือนตุลาคม 2564-มกราคม 2565 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงาน Document Delivery Service ของห้องสมุดในยุค New Normal สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โดยปรับรูปแบบการชำระเงินให้เป็นการชำระผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงแสกนคิวอาร์โค้ด และรอรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
☎️02 2017250-56 หรือทางอีเมล [email protected]

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post
24/02/2022

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post
24/02/2022

Photos from กรมวิทยาศาสตร์บริการ's post

📌 พ.ศ. 2484ขยายงานด้านห้องสมุด📍 สมัย “ดร. ประจวบ บุนนาค”  เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศษฐการ ปรับปรุงงานห้องสมุดปรั...
18/02/2022

📌 พ.ศ. 2484
ขยายงานด้านห้องสมุด

📍 สมัย “ดร. ประจวบ บุนนาค” เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศษฐการ ปรับปรุงงานห้องสมุดปรับเป็นแผนกหอสมุดวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ปุ๋ย โรจนบุรานนท์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกหอสมุดวิทยาศาสตร์

📍 แผนกหอสมุดวิทยาศาสตร์ได้เริ่มนำระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) มาตรฐานสากลมาใช้จัดหมวดหมู่ของหนังสือ

EP.14 #ย้อนรอยกรมวิทยาศาสตร์บริการ #กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

📌 พ.ศ. 2482 ก่อสร้างโรงงานเภสัชกรรม ณ ตำบลพญาไท             ดร. ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ ได้ก่...
18/02/2022

📌 พ.ศ. 2482
ก่อสร้างโรงงานเภสัชกรรม ณ ตำบลพญาไท

ดร. ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ ได้ก่อสร้างโรงงานเภสัชกรรม ณ ตำบลพญาไท ซึ่งก็คือ องค์การเภสัชกรรมในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์การสร้าง ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการประหยัดเงินที่ต้องสั่งยาจากต่างประเทศให้ลดน้อยลง
3. เพื่อจะได้มียาสำรองไว้ใช้ในประเทศ ป้องกันขาดแคลนแม้ในยามคับขัน

ปลายปี พ.ศ. 2483 เนื่องจากทางราชการเห็นว่า โรงงานเภสัชกรรม ดำเนินการในรูปธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมยามากกว่าวิชาการ จึงแยกโรงงานเภสัชกรรมออกจากกรมวิทยศาสตร์

EP.13 #ย้อนรอยกรมวิทยาศาสตร์บริการ #กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

📌 พ.ศ. 2480 ก่อตั้งสถานศึกษาเฆมีปฏิบัติ📍 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2480 ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ ไ...
18/02/2022

📌 พ.ศ. 2480
ก่อตั้งสถานศึกษาเฆมีปฏิบัติ

📍 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2480 ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ ได้ก่อตั้งสถานศึกษาเฆมีปฏิบัติขึ้น เพื่ออบรมคนให้มีความรู้ในวิชาเคมีทางปฏิบัติ เพื่อให้เข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ และที่ทำการอื่นๆ ของรัฐบาล ซึ่งจำต้องใช้วิชานี้ เวลานี้กิจการต่างๆ ได้เพิ่มและขยายเป็นอันมาก แต่หาผู้ที่มีความรู้พอจะปฏิบัติงานไม่ได้ ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถเพาะขึ้นให้ได้ทันและพอแก่ความต้องการ โดย ดร.ตั้ว ลพานุกรม รับเป็นผู้อำนวยการคนแรก (พ.ศ. 2480-2483)

📍 พ.ศ. 2482 มีนักศึกษาสำเร็จเป็นรุ่นแรก จำนวน 9 คน

EP.12 #ย้อนรอยกรมวิทยาศาสตร์บริการ #กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

📌 พ.ศ. 2479เริ่มงานด้านสิ่งพิมพ์ "หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์" และ “Siam Science Bulletin📍 ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศา...
18/02/2022

📌 พ.ศ. 2479
เริ่มงานด้านสิ่งพิมพ์ "หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์" และ “Siam Science Bulletin

📍 ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ ได้ริเริ่มงานด้านสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประกอบด้วย "หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์" ซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาไทย และวารสารภาษาอังกฤษ ได้แก่ "Siam Science Bulletin" โดยท่านทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ภายหลัง Siam Science Bulletin เปลี่ยนชื่อเป็น "Thai Science Bulletin"

📍 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้ประชาชนรู้จักใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการประกอบกิจการงานต่างๆ
2. รายงานความเคลื่อนไหวในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เผยแพร่ผลงานของกรมวิทยาศาสตร์ รายงานผลการสืบสวนค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ทำขึ้นในประเทศไทย
4. แลกเปลี่ยนความรู้กับต่างประเทศ และเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศไทยในทางวิทยาศาสตร์

EP.11 #ย้อนรอยกรมวิทยาศาสตร์บริการ #กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ http://siweb1.dss.go.th/dss_doc/dss_rare6.asp?offset=0

Siam Science Bulletin http://siweb1.dss.go.th/dss_doc/dss_rare7.asp

Thai Science Bulletin http://siweb1.dss.go.th/dss_doc/dss_rare8.asp

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญร่วมสัมมนา"ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ESPReL Checklist"วันพุธที่ 23 ...
17/02/2022

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญร่วมสัมมนา

"ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ESPReL Checklist"
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Zoom และ Facebook Live

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาที่ shorturl.at/hAV57

📌 พ.ศ. 2478เริ่มงานด้านห้องสมุด📍 ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ เริ่มงานด้านห้องสมุดของกรมวิทยาศา...
10/02/2022

📌 พ.ศ. 2478
เริ่มงานด้านห้องสมุด

📍 ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ เริ่มงานด้านห้องสมุดของกรมวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งส่วนราชการ งานด้านห้องสมุดรวมอยู่ใน “แผนกสารบรรณและห้องสมุด”

📍 ดร.ตั้ว ลพานุกรม ผู้รักการอ่านหนังสือเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ได้ปรับปรุงห้องสมุดของกรมวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า จากเดิมซึ่งมีหนังสืออยู่ไม่กี่สิบเล่ม เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่าหมื่นเล่มภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี และนอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์ให้เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งสะสมวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของชาติต่อไป

EP.10 #ย้อนรอยกรมวิทยาศาสตร์บริการ #กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่อยู่

75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622017250

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Science Library - Department of Science Serviceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Science Library - Department of Science Service:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาแล้วจ้า รอตั้งนานกว่าเธอจะมาถึง RCT2017
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมด NIA : National Innovation Agency, Thailand DIProm Station - สถานีดีพร้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม Angel Fund Thailand กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร กระทรวงอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยร Ramathibodi Emergency Medicine Department