ศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต ส

ศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต ส หน่วยงานราชการในสังกัดกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

ขอบคุณความรู้ดี ๆ ครับCr.:Leeway การเรียนรู้ผ่านการเล่น
24/01/2021

ขอบคุณความรู้ดี ๆ ครับ
Cr.:Leeway การเรียนรู้ผ่านการเล่น

ทำไมดนตรี (Music)🎵 ถึงมีผลต่อพัฒนาการด้านสมองของเด็กเล็ก?
.
เป็นธรรมชาติของเด็กเล็กที่ “การฟัง” หรือ “การได้ยิน” เป็นสิ่งที่สร้างการเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับการอ่าน การเขียน หรือการพูด ดังนั้นเสียงดนตรีจึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อกระบวนการคิดและระบบสมองของเด็กในวัยนี้อย่างมาก
.
การที่เด็กๆ ได้ฟังเสียงดนตรีเป็นการกระตุ้นประสบการณ์การรับรู้ หรือ Sensory Experience ของเขา จังหวะเสียงดนตรีที่เเตกต่างกัน ดัง-เบา สูง- ต่ำ ทำให้การรับรู้ของเด็กนั้นแตกต่างออกไป จึงเกิดกระบวนการสร้างใยประสาทสมอง ที่ส่งผลดีต่อการตอบสนองได้เร็ว ไว้ เเละคล่องขึ้น
.
เด็กวัย 0-8 ปี (ปฐมวัย) เป็นช่วงวัยที่เซลล์ประสาทกำลังเชื่อมโยงกัน และสมองพัฒนาได้ดีกว่าช่วงอื่นๆ เป็นอย่างมาก
.
เมื่อเวลาเด็กได้ยินเสียงดนตรีใยประสาทก็จะเกิดกระบวนการเชื่อมโยงกันมากกว่าการอยู่เฉยๆ โดยไม่ได้ฟังเสียงดนตรีหรือทำนองอะไรเลย รวมทั้งเป็นการที่เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์และภาษาที่อยู่ในดนตรีหรือเพลง ถึงแม้เขาอาจจะไม่เข้าใจความหมายก็เป็นได้ และยังช่วยฝึกฝนเรื่องของการออกเสียง การฝึกคิด จินตนาการที่มาจากการฟังเสียงดนตรี และอาจจะเป็นการการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อเเม่และลูกผ่านเสียงดนตรีร่วมกันอีกด้วย (เด็กชอบเสียงร้องเพลงของพ่อแม่มากกว่าเสียงพูดเสมอ)
.
อีกทั้งเสียงดนตรีกระตุ้น Social Skills ของเด็กๆ จะสังเกตว่าอนุบาลส่วนใหญ่ใช้ดนตรี การร้องเพลงมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กเล็กเนื่องจาก ดนตรีคือสื่อที่เชื่อมโยงเด็กเเต่ละคนเข้าด้วยกันผ่านการปฏิสัมพันธ์ การร้องเพลง เต้นร่วมกัน เป็นต้น
.
.
🧠 สมองกับดนตรี 🎵?
.
จากที่เห็นคือภาพถ่ายในขณะที่สมองทำงานโดยเครื่อง Functional MRI
.
🔵ภาพซ้าย คือ ภาพสมองขณะพัก (The Brain At Rest) สีฟ้าๆ คือสมองในขณะพักผ่อนไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำงานเชื่อมโยงกัน
.
🔴ภาพขวา คือ สมองที่ตอบสนองกับเสียงดนตรี (The Brain’s React to Music) สีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากขึ้นและเเดงในบางส่วน แสดงถึงการทำงานตอบสนอง ถูกกระตุ้น เชื่อมต่อเมื่อได้ยินเสียงเพลง การขยับตัวตามจังหวะ หรือการร้องเพลง โดยเฉพาะสมองส่วนหลัง (จะสังเกตว่าสีจะเเดงมากกว่าสมองส่วนอื่นๆ) ซึ่งทำงานด้านความจำภาพ จินตนาการ และเรื่องราวต่างๆ
.
ดังนั้นจึงอยากฝากคุณพ่อคุณเเม่ว่านอกจากการให้ลูกเล่นอิสระ เล่นกับลูก หรือ เล่นกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาการต่างๆ เเล้ว อย่าลืมให้ลูกได้ฟังเสียงดนตรี ร้องเพลงร่วมกัน เต้นตามจังหวะ หรือถ้าทำได้ สนับสนุนให้ลูกฝึกเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ เพราะเป็นการกระตุ้นการทำงานเชื่อมโยงของใยเเละประสาทสมอง ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการระยะสั้น-ยาว และทักษะอื่นๆ ของลูก
#music #leeway #play #parents #parentswaysoflearning

🎵🎵🎵เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมฝึกอบรม จังหวะ-หน้าทับ ครั้งที่ 8วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 -​12.00 น. ก...
20/01/2021

🎵🎵🎵เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมฝึกอบรม จังหวะ-หน้าทับ ครั้งที่ 8

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 -​12.00 น. กองการสังคีต โดยศูนย์ฝึกดนตรี จัดกิจกรรมฝึกอบรม จังหวะ-หน้าทับ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "เพลงหน้าพาทย์ (ตระโหมโรง)" ณ ห้องซ้อมดนตรีไทย กองการสังคีต

🙏🙏🙏 ขอขอบคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจากกลุ่มงานดุริยางค์ไทยครับ
👉วิทยากร :
นายสุพจ ศุขสายชล ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน
นายวรพจ แพทย์ปรีชา ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน
👉ผู้ช่วยวิทยากร
นายภาคภูมิ พนเสาวภาคย์
นายสรยุทต์ คลังศรี
อาสาสมัครนักดนตรี

ในการอบรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้าอบรมสวมหน้ากากอนามัย😷😷😷 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 🙌🙌🙌 และเว้นระยะห่าง 👱 👱‍♂️ 👩‍🦱

#จังหวะหน้าทับ
#คำนับครู
#เพลงหน้าพาทย์
#โหมโรงเย็น
#เพลงตระโหมโรง
#ศูนย์ฝึกดนตรี
#ดุริยางค์ไทย
#กองการสังคีต

รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19 นะครับ😷😷😷

🎉 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในส่วนงานราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร  📣ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครค...
20/01/2021

🎉 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในส่วนงานราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

📣ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

⏩⏩จำนวน 14 อัตรา

🔶️ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่
- ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
- คีตศิลปินปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

🔷️ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
- นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์) จำนวน 7 อัตรา
- นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

📝สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เลขที่ 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 16 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ☎️ 0 2203 2713

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2XVLWvP

18/01/2021
การปรับวงปี่พาทย์เสภา

💡 เรียนรู้ ... สืบสาน ... เข้าใจ ในขนบและศิลปวัฒนธรรมไทย 🎶 ผ่านเสียงดนตรี ใน ... กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีไทยผ่านสื่อออนไลน์"

ครั้งนี้ พบกันในเรื่อง 🎼 "การปรับวงปี่พาทย์เสภา"
โดยวิทยากรพิเศษ อ.วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย
กับพวกเรา ... #ศูนย์ฝึกดนตรี #กองการสังคีต #กรุงเทพมหานคร กันครับ😊

#SocialDistancing
#สู้ไปด้วยกัน
#BMS
#BangkokMusicDivision
#กองการสังคีต
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#กรุงเทพมหานคร
***ชมแล้ว ชื่นชอบ ฝากกดติดตาม (Subscribe) ช่อง YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCVhYzpAJ9VoQ0ypXOeKlPQ… ของเราด้วยนะครับ***
/// มีคำถาม ข้อสงสัย ฝากคอมเมนท์ไว้ในโพสท์ได้เลยครับ ///
👍🏼ดูแลสุขภาพ ระมัดระวัง อย่าให้เจ็บป่วยกันนะครับ .... #เราจะสู้ไปด้วยกันครับ

15/01/2021
การเตรียมตัวศึกษาต่อด้านการอำนวยเพลง (Conducting) ในระดับอุดมศึกษา

🎼 สวัสดีครับ 😊 กลับมาพบกันอีกครั้ง บนโลกออนไลน์ 💡... สำหรับเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับดนตรี 💯

+++ อยากเรียนสาขา "การอำนวยเพลง" (𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺) 🎵 ต้องมีความรู้ด้านไหน ... ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง??... เรียนอะไร >> กันบ้างในสาขานี้ ...
ลองมาฟังคำแนะนำต่าง ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับน้อง ๆ กันครับ 🎶 กับพวกเรา ... #ศูนย์ฝึกดนตรี #กองการสังคีต #กรุงเทพมหานคร ใน###

🎼 กิจกรรม ... การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีสากลผ่านสื่อออนไลน์
เรื่อง "การเตรียมตัวศึกษาต่อด้านการอำนวยเพลง(Conducting) ในระดับอุดมศึกษา”
โดย ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร
อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรพิเศษในครั้งนี้กันเลยครับ 😊

#SocialDistancing
#สู้ไปด้วยกัน
#BMS
#BangkokMusicDivision
#กองการสังคีต
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#กรุงเทพมหานคร

***ชมแล้ว ชื่นชอบ ฝากกดติดตาม (Subscribe) ช่อง YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCVhYzpAJ9VoQ0ypXOeKlPQ… ของเราด้วยนะครับ***
/// มีคำถาม ข้อสงสัย ฝากคอมเมนท์ไว้ในโพสต์ได้เลยครับ ///
👍🏼ดูแลสุขภาพ ระมัดระวัง อย่าให้เจ็บป่วย ไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามนะครับ .... #เราจะสู้ไปด้วยกันครับ 🥰

Pamornpan Komolpamorn Wirote Srisunanrat Nuntawan Hussadee Apichid Manitsorasak

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
15/01/2021

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

🎵🎵🎵เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมฝึอบรม จังหวะ-หน้าทับ ครั้งที่ 7

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 -​12.00 น. กองการสังคีต โดยศูนย์ฝึกดนตรี จัดกิจกรรมฝึกอบรม จังหวะ-หน้าทับ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "การคำนับครู เพื่อต่อเพลงหน้าพาทย์ ตามหลักโบราณ (ตระโหมโรง)" ณ ห้องซ้อมดนตรีไทย กองการสังคีต

🙏🙏🙏 ขอขอบคุณวิทยากรจากกลุ่มงานดุริยางค์ไทยครับ
👉วิทยากร :
นายสุริยา พงศ์นเรศ ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน

การอบรมครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้าอบรมสวมหน้ากากอนามัย😷😷😷 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 👏👏🙌 และเว้นระยะห่าง 👱 👱‍♂️ 👩‍🦱

#จังหวะหน้าทับ
#คำนับครู
#เพลงหน้าพาทย์
#โหมโรงเย็น
#เพลงตระโหมโรง
#ศูนย์ฝึกดนตรี
#ดุริยางค์ไทย
#กองการสังคีต

รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ😷😷😷

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
13/01/2021

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

🎵🎵🎵เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
กับกิจกรรมฝึกอบรม จังหวะ-หน้าทับ ครั้งที่ 6 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)​

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 -​12.00 น. กองการสังคีต โดยศูนย์ฝึกดนตรี จัดกิจกรรมฝึกอบรม จังหวะ-หน้าทับ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "เพลงชุดโหมโรงเย็น (เพลงตระโหมโรง)" ณ ห้องซ้อมดนตรีไทย กองการสังคีต

🙏🙏🙏 ขอขอบคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจากกลุ่มงานดุริยางค์ไทยครับ
👉วิทยากร :
นายวรพจ แพทย์ปรีชา ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน
👉ผู้ช่วยวิทยากร :
นายภาคภูมิ พนเสาวภาคย์ อาสาสมัครนักดนตรีไทย
นายสรยุทต์ คลังศรี อาสาสมัครนักดนตรีไทย

ในการอบรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้าอบรมสวมหน้ากากอนามัย😷😷😷 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 👏👏🙌 และเว้นระยะห่าง 👱 👱‍♂️ 👩‍🦱

#จังหวะหน้าทับ
#เพลงชุดโหมโรงเย็น
#เพลงตระโหมโรง
#ศูนย์ฝึกดนตรี
#ดุริยางค์ไทย
#กองการสังคีต

รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ😷😷😷

06/01/2021
กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คลิปกิจกรรมการอบรมจังหวะ-หน้าทับ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 5 "เพลงชุดโหมโรงเช้า" (เพลงกลม ชำนาญ )

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
06/01/2021

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

🎵🎵🎵เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)​

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.00 -​12.00 น. กองการสังคีต โดยศูนย์ฝึกดนตรี จัดกิจกรรมฝึกอบรม จังหวะ-หน้าทับ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "เพลงชุดโหมโรงเช้า (เพลงกลม ชำนาญ)" จบชุดโหมโรงเช้า ณ ห้องซ้อมดนตรีไทย กองการสังคีต

🙏🙏🙏 ขอขอบคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจากกลุ่มงานดุริยางค์ไทยครับ
👉วิทยากร :
นายสุพจ ศุขสายชล
ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน
นายวรพจ แพทย์ปรีชา ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน
👉ผู้ช่วยวิทยากร :
นายภาคภูมิ พนเสาวภาคย์ อาสาสมัครนักดนตรีไทย
นายสรยุทต์ คลังศรี อาสาสมัครนักดนตรีไทย

และในการอบรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้าอบรมสวมหน้ากากอนามัย😷😷😷 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 👏👏🙌 และเว้นระยะห่าง 👱 👱‍♂️ 👩‍🦱

#จังหวะหน้าทับ
#โหมโรงเช้า
#เพลงกลม
#ชำนาญ
#ศูนย์ฝึกดนตรี
#ดุริยางค์ไทย
#กองการสังคีต

รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ😷😷😷

29/12/2020
ศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.ยศ แนะนำการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา ครับ

🎼 ช่วงนี้ ... เป็นช่วงที่เด็ก ๆ ม.6 กำลังเตรียมสอบเข้าเรียน 📚 ในมหาวิทยาลัย 👨‍🎓 กันนะครับ
สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อในด้านดนตรี 🎹 จะต้องเตรียมตัวอย่างไร?? ... เรียนอะไร >> กันบ้างในสาขานี้ ...

ลองมาฟังคำแนะนำต่าง ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับน้อง ๆ กันครับ 🎶 กับพวกเรา ... #ศูนย์ฝึกดนตรี #กองการสังคีต #กรุงเทพมหานคร ใน

🎼กิจกรรม ... การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีสากลผ่านสื่อออนไลน์
เรื่อง "การเตรียมตัวในการศึกษาต่อด้านดนตรี ระดับอุดมศึกษา”
โดย อ. ดร.ยศ วณีสอน
อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรพิเศษในครั้งนี้กันเลยครับ 😊

#SocialDistancing
#สู้ไปด้วยกัน
#BMS
#BangkokMusicDivision
#กองการสังคีต
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#กรุงเทพมหานคร

***ชมแล้ว ชื่นชอบ ฝากกดติดตาม (Subscribe) ช่อง YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCVhYzpAJ9VoQ0ypXOeKlPQ… ของเราด้วยนะครับ***
/// มีคำถาม ข้อสงสัย ฝากคอมเมนท์ไว้ในโพสท์ได้เลยครับ ///
👍🏼ดูแลสุขภาพ ระมัดระวัง อย่าให้เจ็บป่วย ไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามนะครับ .... #เราจะสู้ไปด้วยกันครับ 💚

28/12/2020
การเตรียมตัวในการศึกษาต่อด้านดนตรี ระดับอุดมศึกษา

🎼 ช่วงนี้ ... เป็นช่วงที่เด็ก ๆ ม.6 กำลังเตรียมสอบเข้าเรียน 📚 ในมหาวิทยาลัย 👨‍🎓 กันนะครับ
สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อในด้านดนตรี 🎹 จะต้องเตรียมตัวอย่างไร?? ... เรียนอะไร >> กันบ้างในสาขานี้ ...

ลองมาฟังคำแนะนำต่าง ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับน้อง ๆ กันครับ 🎶 กับพวกเรา ... #ศูนย์ฝึกดนตรี #กองการสังคีต #กรุงเทพมหานคร ใน

🎼กิจกรรม ... การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีสากลผ่านสื่อออนไลน์
เรื่อง "การเตรียมตัวในการศึกษาต่อด้านดนตรี ระดับอุดมศึกษา”
โดย อ. ดร.ยศ วณีสอน
อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรพิเศษในครั้งนี้กันเลยครับ 😊

#SocialDistancing
#สู้ไปด้วยกัน
#BMS
#BangkokMusicDivision
#กองการสังคีต
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#กรุงเทพมหานคร

***ชมแล้ว ชื่นชอบ ฝากกดติดตาม (Subscribe) ช่อง YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCVhYzpAJ9VoQ0ypXOeKlPQ… ของเราด้วยนะครับ***
/// มีคำถาม ข้อสงสัย ฝากคอมเมนท์ไว้ในโพสท์ได้เลยครับ ///
👍🏼ดูแลสุขภาพ ระมัดระวัง อย่าให้เจ็บป่วย ไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามนะครับ .... #เราจะสู้ไปด้วยกันครับ 💚

24/12/2020
การฝึกหัดระนาดเอกเบื้องต้น

💡 เรียนรู้ ... สืบสาน ... เข้าใจ ในขนบและศิลปวัฒนธรรมไทย 🎶 ผ่านเสียงดนตรี ใน ... กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีไทยผ่านสื่อออนไลน์"

ครั้งนี้ พบกันในเรื่อง 🎼 "การฝึกหัดระนาดเอกเบื้องต้น"
โดยวิทยากรพิเศษ ... ที่เราคุ้นหน้า คุ้นตา รวมถึงฝีมือในด้านดนตรีไทยเป็นอย่างดี
อ.ขุนอิน โตสง่า
ครูผู้มากด้วยลูกศิษย์ ลูกหา แห่ง "สำนักปี่พาทย์โตสง่า"

กับพวกเรา ... #ศูนย์ฝึกดนตรี #กองการสังคีต #กรุงเทพมหานคร กันครับ😊
#SocialDistancing
#สู้ไปด้วยกัน
#BMS
#BangkokMusicDivision
#กองการสังคีต
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#กรุงเทพมหานคร
***ชมแล้ว ชื่นชอบ ฝากกดติดตาม (Subscribe) ช่อง YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCVhYzpAJ9VoQ0ypXOeKlPQ… ของเราด้วยนะครับ***
/// มีคำถาม ข้อสงสัย ฝากคอมเมนท์ไว้ในโพสท์ได้เลยครับ ///
👍🏼ดูแลสุขภาพ ระมัดระวัง อย่าให้เจ็บป่วยกันนะครับ .... #เราจะสู้ไปด้วยกันครับ

23/12/2020
กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คลิปกิจกรรมการอบรมจังหวะ-หน้าทับ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4 "เพลงชุดโหมโรงเช้า (เพลงเหาะ รัวลาเดียว)

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
23/12/2020

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

🎵🎵🎵เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 -​12.00 น. กองการสังคีต โดยศูนย์ฝึกดนตรี จัดกิจกรรมฝึกอบรม จังหวะ-หน้าทับ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "เพลงชุดโหมโรงเช้า (เพลงเหาะ รัวลาเดียว)" ณ ห้องซ้อมดนตรีไทย
🙏🙏🙏 ขอขอบคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจากกลุ่มงานดุริยางค์ไทยครับ

👉วิทยากร :
นายสุพจ ศุขสายชล ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน
นายวรพจ แพทย์ปรีชา ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน
👉ผู้ช่วยวิทยากร :
นายภาคภูมิ พนเสาวภาคย์ อาสาสมัครนักดนตรีไทย

และในการอบรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้าอบรมสวมหน้ากากอนามัย😷😷😷 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 👏👏🙌 และเว้นระยะห่าง 👱 👱‍♂️ 👩‍🦱

#จังหวะหน้าทับ
#โหมโรงเช้า
#เพลงเหาะ
#รัวลาเดียว
#ศูนย์ฝึกดนตรี
#ดุริยางค์ไทย
#กองการสังคีต

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
18/12/2020

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

#กองการสังคีต
ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ นางวรรณกร สุเวช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการสังคีต
📸 สก.สวท.

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
18/12/2020

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

🎵🎶 ชิลล์ต่อเนื่อง...กับดนตรี ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
เสาร์นี้ พบกับการแสดงจากวงดนตรีที่มีแต่ความสุข
🎹 "วงดนตรีเปี่ยมสุข" จากศูนย์สร้างสุขลุมพินี
และ 🎸 วงดนตรีเยาวชนจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร
ในกิจกรรม "ดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" (Music in ChaoPhraya Sky Park)
🎼 19 ธันวาคม 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
เริ่ม 17:30 น.

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2203-2744

#ดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
#กรุงเทพมหานคร
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
#สำนักการโยธา
#สำนักอนามัย
#เขตพระนคร
#เขตคลองสาน
#กองการสังคีต

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
16/12/2020

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

🎶🎶🎶เรียนรู้ไปด้วยกันครับ

กองการสังคีต โดยศูนย์ฝึกดนตรี จัดกิจกรรมฝึกอบรม จังหวะ-หน้าทับ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "เพลงชุดโหมโรงเช้า (เพลงสาธุการ)" ณ ห้องซ้อมดนตรีไทย กองการสังคีต

🙏🙏🙏 ขอขอบคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจากกลุ่มงานดุริยางค์ไทยครับ

👉วิทยากร :
นายปรีชา สุขใย ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน
นายวรพจน์ แพทย์ปรีชา ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน

👉ผู้ช่วยวิทยากร :
นายภาคภูมิ พนเสาวภาคย์ อาสาสมัครนักดนตรีไทย
นายสรยุตม์ คลังศรี อาสาสมัครนักดนตรีไทย

#จังหวะหน้าทับ
#โหมโรงเช้า
#สาธุการ
#ศูนย์ฝึกดนตรี
#ดุริยางค์ไทย
#กองการสังคีต

ดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา12/12/63
13/12/2020

ดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
12/12/63

🎸🎺 🎷จิปาถะ เฟี้ยวฟ้าว 33 ปี แห่งการรอคอย!!!!!
กิจกรรมดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
ได้รับเกียรติจากพี่ ๆ นักดนตรีรุ่นใหญ่ วงจิปาถะ ในการกลับมารวมตัวกันเล่นดนตรีในรอบ 33 ปี มาร่วมมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชน

❤️❤️❤️ การแสดงในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมดนตรีของพี่ๆ วงจิปาถะ โดยหัวหน้าศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต (นายวิโรจน์ ศรีสุนันท์รัตน์)​ เป็นผู้แทนมอบ

🙏🙏🙏 ขอขอบคุณ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักอนามัย สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตคลองสาน และวงจิปาถะ ครับ

พบกับการแสดงครั้งต่อไป
🎼 วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 2563
วงดนตรีเปี่ยมสุข จากศูนย์สร้างสุขลุมพินี และวงดนตรีโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2203-2744

#ดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
#กรุงเทพมหานคร
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
#สำนักการโยธา
#สำนักอนามัย
#เขตพระนคร
#เขตคลองสาน
#วงจิปาถะ
#กองการสังคีต

มาเที่ยวสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา และชมดนตรีกันนะครับ
11/12/2020

มาเที่ยวสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา และชมดนตรีกันนะครับ

🎼🎶🎵 ดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเสาร์นี้ !!!
เชิญพบกับ "วงจิปาถะ" 🎸🎸🎸
วงดนตรีรุ่นใหญ่มากฝีมือกับแนวเพลงสนุกๆ
ใน "กิจกรรมดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"
โดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 2563 เริ่มเวลา 17:30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2203-2744

#ดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
#กองการสังคีต
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
#กรุงเทพมหานคร

ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านสมบูรณ์ หอมนาน ด้วยครับ
09/12/2020

ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านสมบูรณ์ หอมนาน ด้วยครับ

ข้าราชการ ลูกจ้างและอาสาสมัคร กองการสังคีต ขอแสดงความยินดีแด่ท่านสมบูรณ์ หอมนาน ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
09/12/2020

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

กองการสังคีต โดยศูนย์ฝึกดนตรี ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจังหวะ-หน้าทับ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้าง และอาสาสมัครดนตรีไทย ให้มีความรู้เรื่องจังหวะหน้าทับ สามารถนำไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง มีพิธีเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยสิบเอกไชยชนะ เต๊ะอ้วน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการสังคีตและหัวหน้ากลุ่มงานดุริยางค์ไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
และกองการสังคีตได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการฝึกทักษะจังหวะหน้าทับ

และภาพบรรยากาศการอบรมวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องซ้อมดนตรีไทย กองการสังคีต
วิทยากรผู้ฝึกสอน : อาจารย์สุพจน์ ศุขสายชล
ผู้ช่วยวิทยากร :
นายภาคภูมิ พนเสาวภาคย์
วรพจน์ แพทย์ปรีชา

#อบรม
#หน้าทับ
#ศูนย์ฝึกดนตรี
#กลุ่มงานดุริยางค์ไทย
#กองการสังคีต
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

123 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต สผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต ส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด