โรงเรียนการไปรษณีย์ - ศิษย์ป

โรงเรียนการไปรษณีย์ - ศิษย์ป เพจนี้นักเรียนรวมกลุ่มทำขึ้นเอง โรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับ ^^

เปิดเหมือนปกติ

☺🎈🎈ช่วงเวลาที่ทำให้เราแต่ละสถาบันมาพบกันเธอกับฉันร่วมกันเปิดงานกีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 6 😁😊🎉#PostalSchoolGames20...
13/02/2020

☺🎈🎈ช่วงเวลาที่ทำให้เราแต่ละสถาบันมาพบกัน
เธอกับฉันร่วมกันเปิดงานกีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 6 😁😊🎉
#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#หน้าตาดีทุกสถาบัน

❤️การแข่งขันเปตองทีมผสม กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6❤️9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 การรถไฟ Vs การไปรษณีย์ (สนามที่1)9.30 น. คู่ที...
06/02/2020

❤️การแข่งขันเปตองทีมผสม กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6❤️

9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 การรถไฟ Vs การไปรษณีย์ (สนามที่1)
9.30 น. คู่ที่2 👉🏼 การบินพลเรือน Vs การชลประทาน (สนามที่2)
10.30 น. คู่ที่3 👉🏼 พาณิชย์นาวี Vs ผู้ชนะคู่ที่1
12.30 น. คู่ที่4👉🏼 ผู้แพ้คู่ที่1 Vs ผู้แพ้คู่ที่2
13.30 น. คู่ที่5 👉🏼 ผู้ชนะคู่ที่1 Vs ผู้ชนะคู่ที่2

⛳️วันที่ 7 ก.พ. 63
⛳️สนามเปตอง ข้างอาคารกีฬา ปณท

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteGirl
#PostalSchool_CuteBoy

🎮การแข่งขัน E-sport (ROV) กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6🎮9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 การรถไฟ Vs การบินพลเรือน10.30 น. คู่ที่2 👉🏼 พ...
04/02/2020

🎮การแข่งขัน E-sport (ROV) กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6🎮

9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 การรถไฟ Vs การบินพลเรือน
10.30 น. คู่ที่2 👉🏼 พาณิชย์นาวี Vs การไปรษณีย์
11.30 น. คู่ที่3 👉🏼 การชลประทาร Vs ผู้ชนะคู่ที่1
13.00 น. คู่ที่4👉🏼 ผู้แพ้คู่ที่1 Vs ผู้แพ้คู่ที่2
14.00 น. คู่ที่5 👉🏼 ผู้ชนะคู่ที่1 Vs ผู้ชนะคู่ที่2

⛳️วันที่ 7 ก.พ. 63
⛳️ห้องเรียนรวม1 ชั้น3 โรงเรียนการไปรษณีย์

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteGirl

💚การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6💚9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 การชลประทาน Vs พาณิชย์นาวี10.30 น. คู่ที่2 👉🏼 การ...
04/02/2020

💚การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6💚

9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 การชลประทาน Vs พาณิชย์นาวี
10.30 น. คู่ที่2 👉🏼 การไปรษณีย์ Vs การรถไฟ
13.00 น. คู่ที่3 👉🏼 ผู้แพ้คู่ที่1 Vs ผู้แพ้คู่ที่2
14.00 น. คู่ที่4 👉🏼 ผู้ชนะคู่ที่1 Vs ผู้ชนะคู่ที่2

⛳️วันที่ 7 ก.พ. 63
⛳️ณ สนามตะกร้อ อาคารกีฬา ปณท

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy

🏀การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6🏀9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 วิศวกรรมรถไฟ Vs พาณิชย์นาวี10.30 น. คู่ที่2 👉🏼 การไ...
31/01/2020

🏀การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6🏀

9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 วิศวกรรมรถไฟ Vs พาณิชย์นาวี
10.30 น. คู่ที่2 👉🏼 การไปรษณีย์ Vs การบินพลเรือน
11.30 น. คู่ที่3 👉🏼 การชลประทาน Vs ผู้ชนะคู่ที่1
13.30 น. คู่ที่4 👉🏼 ผู้แพ้คู่ที่2 Vs ผู้แพ้คู่ที่3
14.30 น. คู่ที่5 👉🏼 ผู้ชนะคู่ที่2 Vs ผู้ชนะคู่ที่3

⛳️วันที่ 7 ก.พ. 63
⛳️ณ สนามบาสเกตบอล อาคารกีฬา ปณท

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy
#PostalSchool_CuteGirl

⚽️ตารางการแข่งขันฟุตบอล7คน กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6⚽️9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 พาณิชย์นาวี Vs การบินพลเรือน10.30 น. คู่ที่2...
30/01/2020

⚽️ตารางการแข่งขันฟุตบอล7คน กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6⚽️

9.30 น. คู่ที่1 👉🏼 พาณิชย์นาวี Vs การบินพลเรือน
10.30 น. คู่ที่2 👉🏼 วิศวกรรมรถไฟ Vs การชลประทาน
11.30 น. คู่ที่3 👉🏼 การไปรษณีย์ Vs ผู้ชนะคู่ที่1
13.30 น. คู่ที่4 👉🏼 ผู้แพ้คู่ที่2 Vs ผู้แพ้คู่ที่3
14.30 น. คู่ที่5 👉🏼 ผู้ชนะคู่ที่2 Vs ผู้ชนะคู่ที่3

⛳️วันที่ 7 ก.พ. 63
⛳️ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ปณท

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy
#PostalSchool_CuteGirl

ผู้แทนจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ,ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี,สถาบันการบินพลเรือน,วิทยาลัยการชลประทาน และโรงเรียนการไปรษณีย์ ร่วมปร...
30/01/2020

ผู้แทนจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ,ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี,สถาบันการบินพลเรือน,วิทยาลัยการชลประทาน และโรงเรียนการไปรษณีย์ ร่วมประชุมในการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 🏀⚽️🤼‍♀️ และเยี่ยมชมสถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 ณ ห้องประชุม อาคาร พบ.

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ

โรงเรียนมีคุณครู ในใจยูมีแต่ใคร🤔❤️👉🏼ไม่ว่าจะมีใครในใจ ก็ต้องส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬากันก่อนนะคะ 🤣🤣🤣ร่วมชมการแข่งขันเปตองท...
29/01/2020

โรงเรียนมีคุณครู ในใจยูมีแต่ใคร🤔❤️

👉🏼ไม่ว่าจะมีใครในใจ ก็ต้องส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬากันก่อนนะคะ 🤣🤣🤣

ร่วมชมการแข่งขันเปตองทีมผสมชาย-หญิง ในการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่6

📌ณ สนามเปตอง ข้างอาคารกีฬา ปณท📌

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy
#PostalSchool_CuteGirl

เล่นกีฬาต้องทำแต้ม ...แต่ถ้าอยากโดนหอมแก้ม..ต้องทำไงอ่ะ? 💋😘เชิญมานับแต้ม ลุ้นไปกับนักเตะลูกหวาย..ในการแข่งขันตะกร้อชาย ก...
28/01/2020

เล่นกีฬาต้องทำแต้ม ...
แต่ถ้าอยากโดนหอมแก้ม..ต้องทำไงอ่ะ? 💋😘

เชิญมานับแต้ม ลุ้นไปกับนักเตะลูกหวาย..ในการแข่งขันตะกร้อชาย กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

🎊“Postal School Games 2020”🎊

📌วันที่ 7 ก.พ.63 เริ่ม 9.30 น.
🏆ณ สนามตะกร้อ อาคารกีฬา ปณท🏆
(เดินผ่านสนามบาสเกตบอลแล้วเลี้ยวขวา จะอยู่ทางซ้ายมือ)

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy

🎊 ขอเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 🎊         “Postal School Games 2020”👉🏼ในวันที่ 7 กุมภาพั...
27/01/2020

🎊 ขอเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 🎊
“Postal School Games 2020”

👉🏼ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
👉🏼 เวลา 9.00 น.
👉🏼 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ปณท

📌อย่าลืมแวะมาให้กำลังใจนักกีฬากันเยอะๆนะคะ⚽️🏀🤼‍♀️

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy
#PostalSchool_CuteGirl

ไม่อยากได้แต๊ะเอีย🧧 อยากอยู่ใกล้เฮียมากกว่า🥰.ซองแดงไม่ต้อง ขอเหรียญทองเยอะๆ !!! 🥇🥇🥇👉🏼ตามมาเชียร์นักวอลเลย์บอลชายและหญิง ...
25/01/2020

ไม่อยากได้แต๊ะเอีย🧧 อยากอยู่ใกล้เฮียมากกว่า🥰
.
ซองแดงไม่ต้อง ขอเหรียญทองเยอะๆ !!! 🥇🥇🥇

👉🏼ตามมาเชียร์นักวอลเลย์บอลชายและหญิง ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่6 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ สนามวอลเลย์บอล หน้าโรงเรียนการไปรษณีย์ นะคะ🙋🏼‍♀️

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy
#PostalSchool_CureGirl

📚🎓เรียนดี “ ROV เด่น “🎮ตีป้อมแล้วหัวร้อนแค่ไหน🤯 ก็ต้องส่งใจมาเชียร์เพื่อนๆ ในการแข่งขันกีฬา E-Sport (ROV) ⛳️วันที่ 7 กุม...
23/01/2020

📚🎓เรียนดี “ ROV เด่น “🎮

ตีป้อมแล้วหัวร้อนแค่ไหน🤯 ก็ต้องส่งใจมาเชียร์เพื่อนๆ
ในการแข่งขันกีฬา E-Sport (ROV)

⛳️วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
📌ณ ห้องเรียนรวม1 ชั้น3 โรงเรียนการไปรษณีย์
เริ่มคู่แรก 9.30 น. นะค๊าาา

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy
#PostalSchool_CuteGirl

ขอโทษ... ที่เข้าไปเป็นคนน่ารักในใจของเธอ🥰🤼‍♀️🙋🏼‍♀️ร่วมเชียร์สาวๆ จากวิทยาลัยการชลประทาน,สถาบันการบินพลเรือน และโรงเรียนก...
22/01/2020

ขอโทษ... ที่เข้าไปเป็นคนน่ารักในใจของเธอ🥰

🤼‍♀️🙋🏼‍♀️ร่วมเชียร์สาวๆ จากวิทยาลัยการชลประทาน,สถาบันการบินพลเรือน และโรงเรียนการไปรษณีย์ ในการแข่งขันแชร์บอล กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

📌ณ สนามแชร์บอลหน้าโรงเรียนการไปรษณีย์
7 ก.พ. 63 9.30 น. เป็นต้นไปค่ะ

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteGirl

อยากเป็นตัวจริงในใจใครสักคน ... ⚽️⚽️🥅จะเป็นตัวจริง หรือตัวสำรอง ก็เชิญแวะมาให้กำลังใจ นักกีฬาฟุตบอลได้ที่ สนามฟุตบอลหญ้า...
21/01/2020

อยากเป็นตัวจริงในใจใครสักคน ... ⚽️

⚽️🥅จะเป็นตัวจริง หรือตัวสำรอง ก็เชิญแวะมาให้กำลังใจ นักกีฬาฟุตบอลได้ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ข้างอาคารกีฬา ปณท นะคะ

⛳️ วันที่ : 7 ก.พ. 63
⛳️ เวลา : 9.30 a.m.

คู่แรก 👉🏼 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี Vs สถาบันการบินพลเรือน

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy

📦ส่งของ👉🏼 ให้ไปไปรษณีย์ แต่ถ้าอยากส่ง.. ความรักที่มี “ให้มาส่งกับผม”🏀❤️มาส่อง !!!!!! เอ้ย !!! มาส่งกำลังใจให้นักบาสได้ที...
20/01/2020

📦ส่งของ👉🏼 ให้ไปไปรษณีย์
แต่ถ้าอยากส่ง.. ความรักที่มี “ให้มาส่งกับผม”🏀❤️

มาส่อง !!!!!! เอ้ย !!! มาส่งกำลังใจให้นักบาสได้ที่

⛳️อาคารกีฬา ปณท
เริ่มแข่งขันคู่แรก 👉🏼 ตั้งแต่ 9.30 น. นะคะ
.

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน
#PostalSchool_CuteBoy

😍🎉ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 6⚽️🏀🤾‍♂️           “ Postal School Games 2020 ”      ...
20/01/2020

😍🎉ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 6⚽️🏀🤾‍♂️

“ Postal School Games 2020 ”
7 Feb 2020 @ Postal School

ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล,บาสเกตบอล,เปตอง,เซปักตะกร้อ,วอลเลย์บอล,แชร์บอล และ E-Sport (ROV) ของนักเรียนจากสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่

❂ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
❂ วิทยาลัยการชลประทาน
❂ สถาบันการบินพลเรือน
❂ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
❂ โรงเรียนการไปรษณีย์

พิธีเปิด เวลา 9.00 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ปณท

🥰มาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะค้าาาาา 😄

#PostalSchoolGames2020
#กีฬาสถาบันวิชาชีพเฉพาะ
#คปท75หน้าตาดีทุกคน👍👍👍

17/11/2019
มหัศจรรย์ตำนานคริสต์มาส (Klaus) | ตัวอย่างภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ | Netflix

แอนิเมชั่นน่าดูของปี ☃️ เรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ 🎅🏻👨‍✈️📮

“ Klaus : มหัศจรรย์ตำนานวันคริสต์มาส” ⛄️🌲🎅🏻

เมื่อเยสเปอร์เป็นนักเรียนที่ห่วยที่สุดของโรงเรียนกรมไปรษณีย์ เขาไปประจำการบนเกาะเยือกแข็งเหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล คนที่นี่ไม่กินเส้นกันและแทบจะไม่คุยกันเลย ลืมการส่งจดหมายไปได้เลยตอนแรกเยสเปอร์คิดว่าจะเลิกทำแล้ว แต่ในที่สุดก็ไปสนิทกับครูอัลวา และเจอกับ “เคล้าส์” ช่างไม้ลึกลับที่อาศัยอยู่คนเดียวในเคบินที่มีแต่ของเล่นทำมือ มิตรภาพที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้นี้ทำให้เมืองสเมียเรนส์เบิร์กกลับมามีชีวิตชีวาจากเสียงหัวเราะอีกครั้ง และสร้างตำนานบทใหม่ที่เพื่อนบ้านถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน สืบสานตำนานเรื่องเล่า และการแขวนถุงเท้าไว้ข้างเตาผิง

รับชมได้ทางแอพพลิเคชั่น : Netflix
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2562 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณ : #NetflixThailand

https://youtu.be/aIcNilfEVOo

ปลายปีนี้มาพบกับมิตรภาพอันเหลือเชื่อที่ก่อกำเนิดเป็นตำนาน ดู Klaus ทาง #Netflix วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ #KlausNetflix เมื่อเย.....

กิจกรรมคุณภาพ คุณธรรม นำชีวิต 🌻 คปท.75ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด) (คุณสุชาดา พุทธรักษา) ให้เกียรติเป็นปร...
12/11/2019

กิจกรรมคุณภาพ คุณธรรม นำชีวิต 🌻 คปท.75

ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด) (คุณสุชาดา พุทธรักษา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม" กิจกรรมคุณภาพ คุณธรรม นำชีวิต" นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 75
ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายนณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย
โดยมีผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร, หัวหน้าส่วนโรงเรียน และทีมวิทยากร ให้การต้อนรับ

12 พ.ย. 2562

ที่อยู่

โรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66900238847

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนการไปรษณีย์ - ศิษย์ปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

【工作职位】客服/经理 【招聘人数】多人 【工作地址】马来西亚kl 【工作薪资】客服RM2000-3000 经理RM3000-5000 【工作时间】周一至周日 十小时上班时间 有两个小时的吃饭时间 【工作福利】月休四天,可以提供住宿,有bonus 【工作描述】 1)用泰语跟顾客交流 2)处理客户的信息 3)在线解答客户问题 【工作要求】需要流利的泰语跟中文,也对电脑需要有一定的基本操作 【联系方式】 Wechat ID:xkinglim Tel:60146336714 【联系人】carsten 【有效期至】招聘到为止 [งาน] ฝ่ายบริการลูกค้า / ผู้จัดการ 【จำนวนการจ้าง】หลายรายการ 【ที่อยู่การทำงาน】มาเลเซีย kl [เงินเดือนทำงาน] ฝ่ายบริการลูกค้า RM2000-3000 ผู้จัดการ RM3000-5000 【ชั่วโมงทำงาน】วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาทำงานสิบชั่วโมงพักสองชั่วโมง [ผลประโยชน์การทำงาน] หนึ่งเดือนสามารถหยุดได้สี่วันฟรีที่พักและมีโบนัส description รายละเอียดงาน】 1) สื่อสารกับลูกค้าเป็นภาษาไทย 2) การประมวลผลข้อมูลลูกค้า 3) ตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ [ข้อกำหนดในการทำงาน] จำเป็นต้องพูดภาษาไทยและภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 【ข้อมูลการติดต่อ】 Wechat ID: xkinglim โทรศัพท์: +60146367714 【ติดต่อ】 carsten [ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้] จนกว่าจะมีการรับสมัคร
มาเชียร์น้อง ๆ กันนะ 7/2/63
"เมื่อปี พศ.2502 ปู่ ได้เรียน ณ.ที่นี้รุ่นที่ 19 จนปัจจุบันหลานของปู่ได้มาเรียนสถาบันแห่งนี้อีก มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง"
ผลสอบนะ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2199747610094422&id=285673934835142 ฝากประชาสัมพันธ์ครับ ผิดกฏลบได้เลยนะครับ
เปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ
สวัสดีค่ะอยากทราบว่าจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เมื่อไรคะ สนใจค่ะ
ใบประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์ หายเหนื่อยกะชีวิตนักเรียน คปท.รุ่นที่ 73 ปีการศึกษา 2560 นับ 1 ปีเต็มๆ ...
คปท73 เดินทางมาถึงจุดหมาย วันนี้จบสมบูรณ์ รับประกาศนียบัตร อันทรงเกียรติ มุ่งมั่นทำงาน เพื่อ ปณท
ใครเข้าเว็บไปดูรายชื่อไม่ได้ ดูจากทางนี้ได้จ้า เซฟมาให้ทุกหน้าแล้วจ้ะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1601677013214569.1073741839.1168472836534991&type=3
ตามหา​ ชาวรหัส​ #110​ ครับ​ อยู่ห้องไหนกันบ้าง​