RT Ramkhamhaeng Division of Radiological Technology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University, 10240
Tel./Fax 02-3108105

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สาขาวิชาฯมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร/สอบคัดเลือกนักศึกษา รุ่นที่ 16  ประจำปี ...
04/05/2021

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สาขาวิชาฯมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร/สอบคัดเลือกนักศึกษา รุ่นที่ 16 ประจำปี 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.rt.sci.ru.ac.th

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สาขาวิชาฯมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร/สอบคัดเลือกนักศึกษา รุ่นที่ 16 ประจำปี 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.rt.sci.ru.ac.th

update เลขที่บัญชี 1562289874 เพื่อใช้ในการสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 รุ่นที่ 16
07/04/2021

update เลขที่บัญชี 1562289874 เพื่อใช้ในการสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 รุ่นที่ 16

update เลขที่บัญชี 1562289874 เพื่อใช้ในการสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 รุ่นที่ 16

การสอบภาคนิพนธ์ของนักศึกษา RT-RU. รุ่นที่ 12 ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 "บันไดขั้นสุดท้ายของการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑ...
06/03/2021

การสอบภาคนิพนธ์ของนักศึกษา RT-RU. รุ่นที่ 12 ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 "บันไดขั้นสุดท้ายของการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค" จากนี้ไปลูกศิษย์ทุกคนต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อรับใช้สังคม สร้างชีวิตของตนเองให้มั่นคง ดำรงไว้ซึ่งความดี ซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความพยายาม เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ตั้งใจทำงาน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

ภาพเบื้องหลังการฝึกปฏิบัติของนักศึกษารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๓ ตามสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ สาขาวิชาฯ ขอขอบคุณบุคลากรประจำ...
23/11/2020

ภาพเบื้องหลังการฝึกปฏิบัติของนักศึกษารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๓ ตามสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ สาขาวิชาฯ ขอขอบคุณบุคลากรประจำโรงพยาบาลต่างๆทุกท่านที่เสียสละเวลาให้ความรู้ และแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีดีให้กับนักศึกษานะคะ

บรรยากาศอบอุ่นใน “งานรับน้องรังสีเทคนิค รุ่น 15” วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ เ...
17/09/2020

บรรยากาศอบอุ่นใน “งานรับน้องรังสีเทคนิค รุ่น 15” วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทำความรู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน กล้าแสดงออก สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง RTD405 ชั้น 4 อาคารจอดรถและอเนกป...
21/08/2020

สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง RTD405 ชั้น 4 อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยในการแสดงออกซึ่งความเคารพนบนอบ ขอฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ มีความกตัญญู กตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปประกอบสัมมาอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมในอนาคต ในการนี้สาขาวิชาฯได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาท มอบเสื้อกาว์น และแจกเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี หลังเสร็จสิ้นพิธีการ นักศึกษาสาขาวิชาฯได้พร้อมใจกันไปกราบสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปรับพื้นความรู้สู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2563 ในวั...
13/08/2020

สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปรับพื้นความรู้สู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15 สามารถเตรียมตัวในการเรียนรู้และเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต โดยนักศึกษารุ่นพี่พาน้องๆเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อธิบายหลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคเบื้องต้น ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษารุ่นพี่และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ RT-RU.15 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย RT...
03/08/2020

สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ RT-RU.15 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย RTD502 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อควรปฏิบัติระหว่างเรียนภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำความรู้จักเพื่อนร่วมรุ่น

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ยินดีต้อนรับ RTRU15 ทุกท่านค่ะ : ) รายงานตัวพรุ่งนี้วันพุธที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 9...
23/06/2020

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
ยินดีต้อนรับ RTRU15 ทุกท่านค่ะ : )
รายงานตัวพรุ่งนี้
วันพุธที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค อาคารจอดรถเเละอเนกประสงค์ ห้อง RTD502 ชั้น 5 นะคะ

📮 สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดส่งรายละเอียดสำหรับการรายงานตัวกลับไปทาง email ที่ท่านส่งข้อความยืนยันสิทธิ์ครบทุกคนเเล้วนะคะ
📮 หากนักศึกษาท่านใดไม่ได้รับ email ขอให้ email เเจ้งมาที่ [email protected] ด้วยนะคะ

เ จ อ กั น พ รุ่ ง นี้ ค่ ะ
อย่าลืมใส่ mask 😷
เเละรักษาระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะคะ 😁

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษารังสีเทคนิค รุ่นที่ 15เมื่อยืนยันสิทธิ์ทาง email : rtsciru@gmail.com เรียบร้อยเเล้ว ทา...
16/06/2020

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษารังสีเทคนิค รุ่นที่ 15
เมื่อยืนยันสิทธิ์ทาง email : [email protected] เรียบร้อยเเล้ว
ทางสาขาวิชารังสีเทคนิคได้จัดส่งรายละเอียดสำหรับการรายงานตัว
ในวันที่ 24 มิย. 2563 กลับไปทาง email ที่ท่านส่งข้อมูลมาเเล้วนะคะ
เเล้วพบกันในวันพุธหน้าค่ะ 😄

(รายชื่อตรวจสอบได้ทาง www.rt.sci.ru.ac.th)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กรุณายืนยันสิทธิ์ที่ email : rtscir...
15/06/2020

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กรุณายืนยันสิทธิ์ที่ email : [email protected] ดูรายละเอียดทาง www.rt.sci.ru.ac.th นะคะ

สอบคัดเลือกรังสีเทคนิครุ่นที่ 15 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเวียงผา(VPB) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก • ส...
12/06/2020

สอบคัดเลือกรังสีเทคนิครุ่นที่ 15
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
ณ อาคารเวียงผา(VPB) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
• สามารถเข้า-ออกได้เฉพาะประตูหน้า (ประตู 1) เท่านั้น
• รอบเช้า : คัดกรอง 8.00 น. เริ่มสอบ 9.00 น.
• รอบบ่าย : คัดกรอง 12.30 น. เริ่มสอบ 13.30 น.
• เเต่งกายชุดนักเรียน, ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ (เสื้อมีปก, ผู้ชายใส่กางเกงขายาว, ผู้หญิงใส่กระโปรง)

• หลักฐานในการเข้าห้องสอบ
— 1. บัตรประจำตัวประชาชน
— 2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบสมัคร online
— 3. ใบ pay in ฉบับจริงหรือ print หลักฐานการโอนเงินผ่าน app พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
— 4. หนังสือเเสดงการให้ทุนการศึกษาจากต้นสังกัด

• นำปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบดินสอ สวมหน้ากากอนามัย เเละเตรียมอาหารกลางวัน, น้ำดื่มมาในวันสอบด้วยนะคะ (ร้านอาหารในอาคารนพมาศเปิด 2-3 ร้าน)

สอบคัดเลือกรังสีเทคนิครุ่นที่ 15  วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเวียงผา(VPB) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (สามารถ...
07/06/2020

สอบคัดเลือกรังสีเทคนิครุ่นที่ 15 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเวียงผา(VPB) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (สามารถเข้า-ออกได้เฉพาะประตูหน้า (ประตู 1) เท่านั้น)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563
06/05/2020

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563

จากสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายวันปิดทำการชั่วคราวออกไป ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น สาขาวิชารังสี...
30/04/2020

จากสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายวันปิดทำการชั่วคราวออกไป ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น สาขาวิชารังสีเทคนิคจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเดิมวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกไป โดยรายละเอียดของกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เปิดเรียน summer/62 กับการเรียนการสอน online ของสาขาวิชารังสีเทคนิค จากทีมอาจารย์ของเราค่ะ : )สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิท...
27/03/2020

เปิดเรียน summer/62 กับการเรียนการสอน online ของสาขาวิชารังสีเทคนิค จากทีมอาจารย์ของเราค่ะ : )

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 15
ผ่านระบบ online http://164.115.33.122/Account/Login
เริ่มตั้งเเต่วันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
ดูรายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครที่ www.rt.sci.ru.ac.th ค่ะ

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 15 ผ่านระบบ online http://164....
29/02/2020

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 15
ผ่านระบบ online http://164.115.33.122/Account/Login
เริ่มตั้งเเต่วันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
มาเรียนกับเรานะคะ : ) ดูรายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครที่ www.rt.sci.ru.ac.th

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ขอเเสดงความยินดีต่อบัณฑิตรังสีเทคนิค รุ่นที่ 11 sec.2 ทุกท่านค่ะ...
03/02/2020

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ขอเเสดงความยินดีต่อบัณฑิตรังสีเทคนิค รุ่นที่ 11 sec.2 ทุกท่านค่ะ
"บัณฑิตทุกท่านคือ ความภาคภูมิใจของเรา"
ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่เเละงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรังสีเทคนิคด้วยความตั้งใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษารุ่นน้อง เพื่อเเสดงความยินดีต่อบัณฑิตรังสีเทคนิค เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ขอเเสดงความยินดีต่อบัณฑิตรังสีเทคนิค รุ่นที่ 11 sec.2 ทุกท่านค่ะ
"บัณฑิตทุกท่านคือ ความภาคภูมิใจของเรา"
ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่เเละงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรังสีเทคนิคด้วยความตั้งใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษารุ่นน้อง เพื่อเเสดงความยินดีต่อบัณฑิตรังสีเทคนิค เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ภาพบรรยากาศน่ารักๆ ของงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ในการเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ เเละกีฬาฮาเฮระหว่างน...
02/01/2020

ภาพบรรยากาศน่ารักๆ ของงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ในการเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ เเละกีฬาฮาเฮระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่

ภาพบรรยากาศน่ารักๆ ของงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ในการเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ เเละกีฬาฮาเฮระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่

ภาพบรรยากาศงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ของสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ซึ่งจัดขึ้นเม...
27/12/2019

ภาพบรรยากาศงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ของสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอขอบพระคุณ ANT healthcare ผู้สนับสนุนป้ายไวนิ้ล "กีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์", บริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) จำกัด
ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ โกโก้ครั้นช์ซีเรียลบาร์ จำนวน 400 ชิ้น เเละสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ผู้สนับสนุนของที่ระลึก สำหรับการจัดงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ของสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอขอบพระคุณ ANT healthcare ผู้สนับสนุนป้ายไวนิ้ล "กีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์", บริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) จำกัด
ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ โกโก้ครั้นช์ซีเรียลบาร์ จำนวน 400 ชิ้น เเละสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ผู้สนับสนุนของที่ระลึก สำหรับการจัดงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ของสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ซึ่งจัดขึ้นเม...
26/12/2019

ภาพบรรยากาศงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ของสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอขอบพระคุณ ANT healthcare ผู้สนับสนุนป้ายไวนิ้ล "กีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์", บริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) จำกัด
ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ โกโก้ครั้นช์ซีเรียลบาร์ จำนวน 400 ชิ้น เเละสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ผู้สนับสนุนของที่ระลึก สำหรับการจัดงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ของสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอขอบพระคุณ ANT healthcare ผู้สนับสนุนป้ายไวนิ้ล "กีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์", บริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) จำกัด
ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ โกโก้ครั้นช์ซีเรียลบาร์ จำนวน 400 ชิ้น เเละสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ผู้สนับสนุนของที่ระลึก สำหรับการจัดงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

PR Ramkhamhaeng University
24/12/2019

PR Ramkhamhaeng University

กีฬาสีรังสีเทคนิคสัมพันธ์

>>>>> สาขารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. จัดงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมี รศ.ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 3 สำนักกีฬา

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดูเเลนักศึกษา...
17/12/2019

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดูเเลนักศึกษาฝึกงานมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดูเเลนักศึกษาฝึกงานมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหงเเละคณาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ...
14/12/2019

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหงเเละคณาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหงเเละคณาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศการเข้ารายงานตัว การฝึกงานกระบวนวิชา RLT4109 เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ ของนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีท...
05/11/2019

ภาพบรรยากาศการเข้ารายงานตัว การฝึกงานกระบวนวิชา RLT4109 เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ ของนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 รุ่น 12 สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ตามโรงพยาบาลต่างๆ ณ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ภาพบรรยากาศการเข้ารายงานตัว การฝึกงานกระบวนวิชา RLT4109 เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ ของนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 รุ่น 12 สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ตามโรงพยาบาลต่างๆ ณ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ภาพบรรยากาศการเข้ารายงานตัว การฝึกงานกระบวนวิชา RLT4109 เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ ของนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีท...
04/11/2019

ภาพบรรยากาศการเข้ารายงานตัว การฝึกงานกระบวนวิชา RLT4109 เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ ของนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 รุ่น 12 สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ตามโรงพยาบาลต่างๆ ณ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ภาพบรรยากาศการเข้ารายงานตัว การฝึกงานกระบวนวิชา RLT4109 เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ ของนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 รุ่น 12 สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ตามโรงพยาบาลต่างๆ ณ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

Photos from RT Ramkhamhaeng's post
10/09/2019

Photos from RT Ramkhamhaeng's post

Photos from RT Ramkhamhaeng's post
05/09/2019

Photos from RT Ramkhamhaeng's post

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2...
29/08/2019

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องRTD405 โดยนักศึกษา รุ่นที่ 14 เป็นผู้ดำเนินการหลัก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความขยันหมั่นเพียร ตลอดจนสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องRTD405 โดยนักศึกษา รุ่นที่ 14 เป็นผู้ดำเนินการหลัก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความขยันหมั่นเพียร ตลอดจนสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2...
29/08/2019

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องRTD405 โดยนักศึกษา รุ่นที่ 14 เป็นผู้ดำเนินการหลัก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความขยันหมั่นเพียร ตลอดจนสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

https://www.facebook.com/RtRamkhamhaeng/

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจุดเทียนรับขวัญ ส่งต่อความรักความหวังดีจากรุ่นพี่ 11, 12 เเละ 13 สู่รุ่นน้อง 14 ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค ...
05/08/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจุดเทียนรับขวัญ ส่งต่อความรักความหวังดีจากรุ่นพี่ 11, 12 เเละ 13 สู่รุ่นน้อง 14 ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจุดเทียนรับขวัญ ส่งต่อความรักความหวังดีจากรุ่นพี่ 11, 12 เเละ 13 สู่รุ่นน้อง 14 ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเฉลยสายรหัสน่ารักน่าเลิฟ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รุ่นพี่รุ่นน้องมีความสนิทสนมกัน กระชับสายสัมพันธ์ระ...
05/08/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเฉลยสายรหัสน่ารักน่าเลิฟ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รุ่นพี่รุ่นน้องมีความสนิทสนมกัน กระชับสายสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้องสายรหัสให้มากขึ้น ทำให้รุ่นน้องรู้สึกอบอุ่นที่มีรุ่นพี่คอยเเนะนำน้องๆตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเฉลยสายรหัสน่ารักน่าเลิฟ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รุ่นพี่รุ่นน้องมีความสนิทสนมกัน กระชับสายสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้องสายรหัสให้มากขึ้น ทำให้รุ่นน้องรู้สึกอบอุ่นที่มีรุ่นพี่คอยเเนะนำน้องๆตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้อง โดยนักศึกษารุ่น 13 เป็นผู้ดำเนินงาน เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี...
01/08/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้อง โดยนักศึกษารุ่น 13 เป็นผู้ดำเนินงาน เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เกิดขึ้นที่นี่ ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้อง โดยนักศึกษารุ่น 13 เป็นผู้ดำเนินงาน เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เกิดขึ้นที่นี่ ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

Photos from RT Ramkhamhaeng's post
30/07/2019

Photos from RT Ramkhamhaeng's post

26/07/2019
พิธีเทียน

พิธีเทียน 26 ก.ค. 62 จากใจรุ่นพี่ RTRU13 RTRU12 RTRU11 ถึงรุ่นน้อง RTRU14 : ) ขอต้อนรับสู่บ้านรังสีรามคำเเหงค่ะ

ที่อยู่

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะ
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel/Fax: 023108105

เบอร์โทรศัพท์

+6623108105

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RT Ramkhamhaengผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง RT Ramkhamhaeng:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด