Office of the Registrar Chulalongkorn University

Office of the Registrar Chulalongkorn University สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนท.) สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อ (สนท.) สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 6
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
02-2180016 ~ [email protected] ~
www.reg.chula.ac.th

เปิดเหมือนปกติ

CU NEX แจ้ง UPDATE การชำระค่าเล่าเรียนผ่านช่องทาง "Bill Payment"
23/08/2021

CU NEX แจ้ง UPDATE การชำระค่าเล่าเรียนผ่านช่องทาง "Bill Payment"

Photos from CU NEX's post
21/08/2021

Photos from CU NEX's post

Timeline Photos
20/08/2021

Timeline Photos

จุฬาฯ ให้นิสิตที่มีเหตุสุดวิสัย หรือจำเป็นเนื่องจาก COVID-19 ลาพักการศึกษาต้น/2564 ได้ โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพ และ...
17/08/2021

จุฬาฯ ให้นิสิตที่มีเหตุสุดวิสัย หรือจำเป็นเนื่องจาก COVID-19 ลาพักการศึกษาต้น/2564 ได้ โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพ และไม่กระทบต่อการได้รับเกียรตินิยม*
*สำหรับนิสิตปริญญาตรี
.
Q: ใครมีสิทธิ์?
A: นิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบด้วยเหตุสุดวิสัยหรือจำเป็นจาก COVID-19 เช่น ไม่สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติ เก็บข้อมูลวิจัย รอตีพิมพ์ผลงาน และรอผลสอบภาษาอังกฤษ
.
Q: ขอรับสิทธิ์ได้อย่างไร?
A: ยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 30 ส.ค. 2564
.
Q: เมื่อรับสิทธิ์แล้วจะได้รับอะไร?
A: นิสิตไม่ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนิสิต และไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักนี้ในการพิจารณาเกียรตินิยม (สำหรับนิสิตปริญญาตรี)
.
Q: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางใด?
A: https://www.chula.ac.th/news/49628/

16/08/2021

Chulalongkorn University Announces Postponement of Commencement Ceremony
.
Due to the intensified situation concerning the continuous spread of the Corona 2019 virus and with the safety and well-being of all graduates, personnel and other concerned persons in mind, the Sub-committee for Medical Standards and Public Health of the Organizing Committee for the 2020 Academic Year Commencement Ceremony has resolved to request royal permission to postpone the commencement ceremony for the 2020 academic year and that rehearsals and other related activities be deferred until the situation improves.
.
Chulalongkorn University has requested royal permission which has been graciously accepted and once the situation has improved a request will be made once again for a new date to be determined.
.
Source: https://www.chula.ac.th/en/news/49677/

ประกาศเลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความรุนแรงของสถา...
16/08/2021

ประกาศเลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความรุนแรงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

จุฬาฯ เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากความรุนแรงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรง ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของบัณฑิต บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุข พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 จึงมีมติให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน และเห็นควรให้เลื่อนการฝึกซ้อม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธี เช่น การถ่ายรูปหมู่ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะลดความรุนแรงลง
.
บัดนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตแล้ว ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดความรุนแรงลง มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการและแจ้งกำหนดการพิธีใหม่ต่อไป
.
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2564

Photos from CU NEX's post
16/08/2021

Photos from CU NEX's post

16/08/2021

📣 ประกาศ ประกาศ! จุฬาฯ ลดค่าเล่าเรียนให้นิสิตไทย 50% ทุกคณะ ทุกชั้นปีและทุกหลักสูตร!

ตามที่มหาวิทยาลัยและรัฐจะช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้เพื่อน ๆ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเล่าเรียน💰
1. ถ้าเรียนหลายสถาบัน คลิกที่ลิงก์ https://covidfund.cupt.net/ เพื่อเลือกสถาบันที่ต้องการรับส่วนลดภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2564

2. ถ้าเรียนที่จุฬาฯ ให้เข้าแอปฯ CU NEX เพื่อแจ้งยืนยันว่าต้องการรับส่วนลดในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

3. เพื่อน ๆ ที่ชำระเงินไปแล้ว จะได้รับส่วนลดคืนรอบแรกภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และรอบสองภายในวันที่ 16 กันยายน 2564

4. เพื่อน ๆ คนไหนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน จะได้รับยอดชำระใหม่หลังหักส่วนลดแล้ว 50% และขอให้ชำระภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

5. เมื่อชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ผลการลงทะเบียนจะสำเร็จ ระบบจะทำการแจ้งใบเสร็จภายใน 2 วัน

📌 หมายเหตุ:
1.สามารถเลือกรับส่วนลดได้แค่เพียงสถาบันเดียวเท่านั้น
2.การคืนเงินจะคืนผ่าน PromptPay เท่านั้น หากเพื่อน ๆ คนไหนยังไม่มี สามารถคลิกเพื่อสมัครได้ที่ 👉🏻 https://bit.ly/3jMBnWk

📍อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ 📰 หัวข้อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ‘ประกาศสำคัญ! การแสดงความจำนงขอรับเงินช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของภาคต้น ปี 2564’ และ ‘ประกาศสำคัญ! การแสดงความจำนงรับส่วนลดสำหรับนิสิตที่เรียนมากกว่า 1 สถาบัน’ (สำหรับเพื่อน ๆ ที่เรียนหลายสถาบัน) ใน CU NEX application
สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่ยังไม่ได้โหลดแอปฯ คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดได้เลย!
👉🏻 IOS version : https://apple.co/2skrPrV
👉🏻 Android version : http://bit.ly/2LSuOQn

Photos from CU NEX's post
16/08/2021

Photos from CU NEX's post

การลาพักการศึกษาของนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต.อ...
14/08/2021
การลาพักการศึกษาของนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกา

การลาพักการศึกษาของนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต
.
อ่านประกาศฉบับเต็มที่ https://www.chula.ac.th/news/49628/

ที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 1 […]

💝การชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาต้น 2564💝เรื่องลดค่าเทอมหากพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา...
13/08/2021

💝การชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาต้น 2564💝

เรื่องลดค่าเทอม
หากพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ CU NEX Call Center 02-008-6556 หรือ CU NEX page ==> https://www.facebook.com/CU-NEX-571951176497528/

วิธีการตรวจสอบ และ ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน ==> http://cunex.chula.ac.th/PromptPay/th.html

Students can now start dropping courses from the first week of the semester following daily registration schedule of 1st...
09/08/2021

Students can now start dropping courses from the first week of the semester following daily registration schedule of 1st Semester 2021
https://www.reg.chula.ac.th/Reg_Drop_164_Eng.pdf
😊We apologize for any inconvenience caused from change of schedule.😊 "Leave questions about course registration here: [email protected]"

Students can now start dropping courses from the first week of the semester following daily registration schedule of 1st Semester 2021
https://www.reg.chula.ac.th/Reg_Drop_164_Eng.pdf
😊We apologize for any inconvenience caused from change of schedule.😊 "Leave questions about course registration here: [email protected]"

สำนักงานการทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการ "ลงทะเบียนเรียน และการลดรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาต้น 2564" ตามกำหนดการนี้นะคะ 👇https:/...
09/08/2021

สำนักงานการทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการ "ลงทะเบียนเรียน และการลดรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาต้น 2564" ตามกำหนดการนี้นะคะ 👇
https://www.reg.chula.ac.th/Reg_Drop_164.pdf
☺️สนท.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากกำหนดการเดิม☺️
👉สอบถามเกี่ยวกับเรื่องลงทะเบียนเรียนได้ทางอีเมล [email protected]👈

สำนักงานการทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการ "ลงทะเบียนเรียน และการลดรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาต้น 2564" ตามกำหนดการนี้นะคะ 👇
https://www.reg.chula.ac.th/Reg_Drop_164.pdf
☺️สนท.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากกำหนดการเดิม☺️
👉สอบถามเกี่ยวกับเรื่องลงทะเบียนเรียนได้ทางอีเมล [email protected]👈

09/08/2021
www.reg.chula.ac.th

รายวิชาและตอนเรียนที่มีจำนวนที่นั่งคงเหลือ ภาคการศึกษาต้น 2564
ระบบทวิภาคhttps://www.reg.chula.ac.th/Seat_Sem.pdf
ระบบทวิภาค (นานาชาติ)https://www.reg.chula.ac.th/Seat_Sem_Inter.pdf
รายวิชา GenEdhttps://www.reg.chula.ac.th/Seat_GenEd.pdf
ระบบตรีภาคhttps://www.reg.chula.ac.th/Seat_Tri.pdf

09/08/2021

📯 นิสิตที่ลงทะเบียนรอบเวลา 00.01-08.00 น. รบกวนรอประกาศผลการลงทะเบียนเรียนเวลา 12.00 น. นะคะ 🥺 สนท.ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

07/08/2021
www.reg.chula.ac.th

⛳️กำหนดการลงทะเบียนเรียนสายและการจัดสิทธิ์ ระบบทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ และระบบตรีภาค ภาคการศึกษาต้น/ที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564⛳️
https://www.reg.chula.ac.th/news/640806_164.pdf
หมายเหตุ: "ลดรายวิชา" เริ่มสัปดาห์ที่สองของวันเปิดภาคเรียน 16 ส.ค. 64
😀"สอบถามเกี่ยวกับเรื่องลงทะเบียนเรียนได้ทางอีเมล : [email protected]"😀

07/08/2021
www.reg.chula.ac.th

⛳️Late Registration & Seat Allocation Schedule, The First Semester Academic year 2021 for Semester, Semester-Internation and Trimester System⛳️https://www.reg.chula.ac.th/news/640806_164en.pdf
Remark : "Dropping courses" starts from August 16, 2021"
😀"Leave questions about course registration here : [email protected]"😀

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
06/08/2021

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

06/08/2021

ประกาศ ห้องเรียนของรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 🎯
https://www.reg.chula.ac.th/classroom.html

ประกาศจาก แอป CU NEX 👇🏻📢 ขณะนี้ระบบนำค่าเล่าเรียนออกจากระบบเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดค่าเล่าเรียน ‼️เพื่อน ๆ ก...
01/08/2021

ประกาศจาก แอป CU NEX 👇🏻

📢 ขณะนี้ระบบนำค่าเล่าเรียนออกจากระบบเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดค่าเล่าเรียน ‼️

เพื่อน ๆ กรุณาติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

หากมีประกาศเรื่องการพิจารณาลดค่าเล่าเรียนแล้ว “ทางแอป CU NEX” จะขึ้นยอดค่าเล่าเรียนเพื่อให้ชำระค่าเล่าเรียนน้า 🎉

และสำหรับเพื่อน ๆ ที่ชำระค่าเล่าเรียนไปแล้ว หากมีประกาศให้ปรับลดค่าเล่าเรียน ให้รอประกาศสำหรับวิธีการคืนเงินต่อไปน้า

ดูแลสุขภาพด้วยน้า NEXKY เป็นห่วง 💕

จุฬาฯ ประสานกระทรวง อว. ทปอ.
ปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มให้นิสิตจากโควิด-19
.
ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนิสิตจุฬาฯ และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์แนวทางที่กำหนดไว้เดิมไม่น่าเพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มขึ้นจะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของนิสิตได้มากยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงกำลังเร่งหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธาน เร่งรัดขับเคลื่อนการพิจารณาลดค่าเทอมเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาให้นิสิตในสถานการณ์ดังกล่าว
โดยจะได้ประกาศผลการปรับการลดค่าเทอมเพิ่มให้ทราบในสัปดาห์หน้า
.
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ออกนโยบาย 10++ เรื่อยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยจัดโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต หนึ่งในนั้นคือการปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและเสริมสวัสดิการอื่น ๆ ให้นิสิตทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี

Photos from Chulalongkorn University's post
01/08/2021

Photos from Chulalongkorn University's post

30/07/2021
www.reg.chula.ac.th

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน (แสดงความจำนง) ภาคการศึกษาต้น 2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้ว 👉รับทราบผลฯ ในเว็บไซต์ได้ที่ เมนู ตรวจสอบผลการแสดงความจำนง (CR74) ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564👈
🎯ลงทะเบียนเรียนรอบที่ 1,2 ชำระค่าเล่าเรียนได้ถึงวันที่ 22 ส.ค. 64🎯
https://www.reg.chula.ac.th/news/register164ver01.pdf

Chulalongkorn University Announcement Extension of Temporary Closure of Offices, Class Management and General Operations...
27/07/2021
Chulalongkorn University Announcement Extension of Temporary Closure of Offices, Class Management and General Operations during the Spread of the COVID-19 Outbreak (No.6) – Chulalongkorn University

Chulalongkorn University Announcement Extension of Temporary Closure of Offices, Class Management and General Operations during the Spread of the COVID-19 Outbreak (No.6)
-----
Given on: July 26, 2021

With reference to the Chulalongkorn University Announcement regarding the Extension of Temporary Closure of Offices, Class Management and General Operations during the Spread of the COVID-19 Outbreak (No.5) dated July 10, 2021 resulting in an extension of the temporary closure of its workplaces in a...

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการ...
27/07/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรี

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถาน […]

จุฬาฯ ประสานกระทรวง อว. ทปอ.ปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มให้นิสิตจากโควิด-19 💝
23/07/2021

จุฬาฯ ประสานกระทรวง อว. ทปอ.
ปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มให้นิสิตจากโควิด-19 💝

จุฬาฯ ประสานกระทรวง อว. ทปอ.
ปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มให้นิสิตจากโควิด-19
.
ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนิสิตจุฬาฯ และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์แนวทางที่กำหนดไว้เดิมไม่น่าเพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มขึ้นจะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของนิสิตได้มากยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงกำลังเร่งหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธาน เร่งรัดขับเคลื่อนการพิจารณาลดค่าเทอมเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาให้นิสิตในสถานการณ์ดังกล่าว
โดยจะได้ประกาศผลการปรับการลดค่าเทอมเพิ่มให้ทราบในสัปดาห์หน้า
.
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ออกนโยบาย 10++ เรื่อยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยจัดโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต หนึ่งในนั้นคือการปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและเสริมสวัสดิการอื่น ๆ ให้นิสิตทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี

สำหรับนิสิตที่ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนิสิตภาคการศึกษาต้น 2564 ☺️
15/07/2021

สำหรับนิสิตที่ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต
ภาคการศึกษาต้น 2564 ☺️

สำหรับนิสิตที่ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต
ภาคการศึกษาต้น 2564 ☺️

Photos from CU Graduates's post
14/07/2021

Photos from CU Graduates's post

13/07/2021

สำนักงานการทะเบียนขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่ 2564 ทุกระดับการศึกษา เป็นไปตามกำหนดการเดิมนะคะ 👉"วันที่ 14 - 21 กรกฎาคม 2564"👈 (แสดงความจำนงฯ เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th)

ระดับปริญญาตรีhttps://www.reg.chula.ac.th/NewNisit_64B.pdf
ระดับบัณฑิตศึกษาhttps://www.reg.chula.ac.th/NewNisit_64G.pdf

12/07/2021

กำหนดการต่าง ๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 💝"วันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564"💝 https://www.reg.chula.ac.th/graduation.html

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพ...
10/07/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรี

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่
https://www.chula.ac.th/news/48578/

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถาน […]

10/07/2021

นิสิตจุฬาฯโปรดทราบ

มหาวิทยาลัยขยายเวลาการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดฉีดเป็นวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

นิสิตที่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้งดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครตามประกาศ ศบค. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดเพิ่มวันฉีดวัคซีนให้กับนิสิตที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างแน่นอน โดยโปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่หน้าเพจนี้หรือทาง CU NEX

นิสิตที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลที่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนไปแล้ว ขอให้มาตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไป หากไม่มาตามที่ลงทะเบียน นิสิตจะไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

และโปรดอย่าลงทะเบียนเพื่อให้บุคคลอื่นสวมสิทธิ์การฉีดวัคซีน หากตรวจสอบพบจะดำเนินการทางวินัย

หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดทัก Inbox เข้ามาได้เลยจ้า

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ
#กิจการนิสิตจุฬาฯ
#CUSA

นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปลดล็อคระบบลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์ เพื่อแก้ไขเอกสาร "หนังสือยินยอมให้เ...
09/07/2021

นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปลดล็อคระบบลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์ เพื่อแก้ไขเอกสาร "หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล-หนังสือรับรองและค้ำประกัน" ให้เข้าไปที่ลิงก์ https://forms.gle/PMxQD4WGVW5finNB9 หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้
หมายเหตุ: นิสิตต้องใช้อีเมล 64######[email protected] เพื่อกรอกแบบฟอร์ม และสามารถกรอกได้เพียงครั้งเดียว

New students, academic year 2021, who would like the Office of the Registrar to unlock the Enrollment Documents System to edit the "Letter of Consent/Document of Certification and Guarantee", please click the link https://forms.gle/PMxQD4WGVW5finNB9 or scan the QR code below:
Remark: Students must use the email 64######[email protected] to fill in this form, and students may fill in the form only once.

นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปลดล็อคระบบลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์ เพื่อแก้ไขเอกสาร "หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล-หนังสือรับรองและค้ำประกัน" ให้เข้าไปที่ลิงก์ https://forms.gle/PMxQD4WGVW5finNB9 หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้
หมายเหตุ: นิสิตต้องใช้อีเมล 64######[email protected] เพื่อกรอกแบบฟอร์ม และสามารถกรอกได้เพียงครั้งเดียว

New students, academic year 2021, who would like the Office of the Registrar to unlock the Enrollment Documents System to edit the "Letter of Consent/Document of Certification and Guarantee", please click the link https://forms.gle/PMxQD4WGVW5finNB9 or scan the QR code below:
Remark: Students must use the email 64######[email protected] to fill in this form, and students may fill in the form only once.

08/07/2021
Registrar CU

ประกาศ
การลงทะเบียนแรกเข้า นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 หากไม่สามารถพิมพ์หนังสือรับรองและค้ำประกันจาก จท20 นิสิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองและค้ำประกันที่ https://www.reg.chula.ac.th/newstudents.html เพื่อกรอกและอัพโหลดที่ https://adm.reg.chula.ac.th
ทั้งนี้ หากนิสิตอัพโหลดหนังสือรับรองและค้ำประกันของปีที่แล้วเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว นิสิตไม่จำเป็นต้องกรอกหรืออัพโหลดใหม่อีกครั้ง

Announcement
Regarding online enrollment for new students, academic year 2021, if students cannot print the Document of Certification and Guarantee from CR20, you may download the form at https://www.reg.chula.ac.th/newstudents.html and upload the filled form at https://adm.reg.chula.ac.th.
Note: If students have uploaded last year’s Document of Certification and Guarantee into the system, you don’t have to fill in or upload the form again.

07/07/2021

สำนักงานการทะเบียนขอขยายเวลาในการลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
จากเดิมลงทะเบียนแรกเข้าวันสุดท้าย วันที่ 11 ก.ค. 2564 นิสิตสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตที่ไม่สามารถเข้าไปกรอก จท19 และ จท20 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

The Office of the Registrar has extended the deadline of online enrollment for new undergraduate students, academic year 2021. The last day for online enrollment has been changed from July 11, 2021 to July 13, 2021 to facilitate the students who could not fill in CR19 and CR20 during the past period.

ที่อยู่

สำนักงานการทะเบียน 254 อาคารจามจุรี 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-218-0016

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Office of the Registrar Chulalongkorn Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Office of the Registrar Chulalongkorn University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอโทษนะคะ ยังไม่แจ้งอีกหรือคะว่า สรุปแล้วเอกสารอื่นนอกจากจท.19 และ 20 จะให้อัปโหลดที่ไหน อย่างไร จากกำหนดการนิสิตใหม่ วันพรุ่งนี้ 12 ก.ค. 63 เป็นวันลงทะเบียนแรกเข้าวันสุดท้ายแล้วนะคะ และตอนนี้ยังมีนิสิตไม่ได้รับรหัสผ่าน CUNET อยู่เลยนะคะ ถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องระบบไม่ทันจริง ๆ ควรมีประกาศเลื่อนวันลงทะเบียนแรกเข้าออกมานะคะ ตอนนี้มีนิสิตกังวลเรื่องการลงทะเบียนแรกเข้าเป็นจำนวนมากค่ะ อีกเรื่องนะคะ คือถ้านิสิตยังได้รับรหัสนิสิต และรหัสผ่าน CUNET ไม่ครบ หรือการที่ระบบการลงทะเบียนแรกเข้าเองก็ยังมีปัญหา ก็ยังไม่ควรประกาศให้นิสิตเริ่มลงทะเบียนแรกเข้าเลยนะคะ มันสร้างความสับสนและวุ่นวายให้กับนิสิตใหม่มาก ๆ เลยค่ะ รบกวนขอคำชี้แจงจากทางสำนักทะเบียนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
กดแก้ไขข้อมูลในจท20ไปแล้วข้อมูลอัปเดตขึ้นทั้งในหน้าเว็บไซต์&หน้าที่ต้องปริ้น ไปแล้วเป็นอะไรไหมคะ
อยากไปเรียนต่อ Harvard และ Top U ในต่างประเทศ? มาร่วมหาคำตอบได้ในสัมมนา How to Get into Top Universities? ... โปรไฟล์และเรียงความแบบไหนที่เข้าตา Top U? โดย MBAThinkTank (ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:30น. ที่ห้อง 202 อาคาร มหิตลาธิเบศร (ใกล้คณะบัญชี/เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้องๆจะได้: ☑ เรียนรู้เทคนิควิธีการพัฒนา Application Essay ในการยื่น Top U เช่น Harvard, Stanford, MIT, Wharton, Kellogg, Oxford, Cambridge ☑ ทราบถึง Application Strategies กลยุทธ์ในการเข้า Top U - นักเรียนของ MBAThinkTank ได้ตอบรับ Harvard ด้วย GMAT 6XX ได้อย่างไร (Columbia MBA ตอบรับผู้สมัครจากไทย 9 คนในรอบแรก โดยเป็นผู้สมัครจาก MBAThinkTank 7 ใน 9 คน) ☑ คณะกรรมการคัดเลือกมองหาคุณสมบัติใดในตัวผู้สมัคร ☑ น้องเขียน Essay อย่างไรด้วยกลยุทธ์ 80/20 (ทำ 20 ได้ผลลัพธ์ 80) ลงทะเบียนที่ http://bit.ly/mtt8h 📌 สอบถามเพิ่มเติมโทร: 081-302-0992, 02-652-0850 Line ID: http://bit.ly/2AIFEoq www.mbathinktank.com #เรียนต่อ #MBA #เรียนต่อต่างประเทศ #คอร์สGMAT #GMAT #ติวGMAT #เรียนGMAT #MBAThinkTank #ManhattanTest
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ ตากล้องงานรับปริญญา งานแต่ง งานบวช แฟชั่น วันเกิด ครอบครัว พิธี ติดต่อได้ครับ ชื่อ : NUT Photo Tel 092-9925091 , 092-9925055 Line ID : nphak469 ผลงาน 📸 : http://nphak469.thaimultiply.com 💻🕹https://www.facebook.com/nuttapol.phakboon
⭐️ #รวมภาพเก็บตก ความสดใสน่ารัก #งานฟุตบอลประเพณี #มธจุฬา 2562 (ชมภาพทั้งหมด) คลิ้กเลย!! 👇 🌟 👉 https://line.me/ti/p/UmeevcOTnz 🌟
สามารถพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินได้จากที่ไหนครับ
เข้าหน้าตารางสอนตารางสอบไม่ได้แต่เช้า
สมัครเสร็จแล้ว จะตรวจสอบอย่างไรว่าสมัครเรียบร้อย
การลงทะเบียน v/w > ปกติมีวิธีประเมินผล v แยกจาก w อย่างไรคะ? เข้าใจว่ามีสิทธิเข้าฟังเรียนเป็น sit in แต่ไม่ต้องเข้าสอบกลางภาคเเละปลายภาค ใช่หรือไม่คะ?
กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (แยกตามคณะ)
คลิกเมนูลงสาย/เพิ่ม/ลด เพิ่มมาแล้ว เดิมมีแค่ลดรายวิชา ได้ไปลดวิชาที่ลงผิด จากเมนูลดรายวิชาไปแล้ว แต่จะเพิ่มอีกวิชาไปแทนพอไปกดเมนูคลิกเมนูลงสาย/เพิ่ม/ลด ขึ้นว่าท่านไม่มีสิทธิ์ทำรายการนี้ แล้วจะลงเพิ่มวิชาได้อย่างไรค่ะ ช่วยแจ้งด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
จะเพิ่มวิชา ต้องเพิ่มอย่างไรค่ะ เมนูในหน้าลงทะเบียนตอนนี้มีแต่ถอนวิชา ไปลงวิชาที่จะเพิ่มตรง เมนูลงปกติ บันทึกแล้ววิชานั้นก็ไม่ได้เพิ่มมาในที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ