กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(2156)

เปิดเหมือนปกติ

กสร. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 25...
27/05/2021

กสร. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปและรับทราบความคืบหน้าการเตรียมการเจรจา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อพิจารณาความเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรและขยะอันตราย และการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งรับทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คลิปเสียงสัมภาษณ์ นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี โฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานีวิทยุ สวพ.91 คลื่น F.M.91Mhz ประ...
27/05/2021
รองอธิบดี กสร.ให้สัมภาษณ์ ประเด็น การป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ในสถานประกอบกิจการ

คลิปเสียงสัมภาษณ์ นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี โฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานีวิทยุ สวพ.91 คลื่น F.M.91Mhz ประเด็น การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกิจการก่อสร้างและสถานประกอบกิจการ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.15 น.

https://youtu.be/mJqVhxNZb28

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564https://youtu.be/X0W_Yv13e5Uติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช...
27/05/2021
สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

https://youtu.be/X0W_Yv13e5U

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

กสร. จัดเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน https://www.l...
27/05/2021

กสร. จัดเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน https://www.labour.go.th/index.php/58582-2021-05-27-03-51-24

กสร. จัดเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน https://www.labour.go.th/index.php/58582-2021-05-27-03-51-24

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 5/2564วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางอุดม...
27/05/2021

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2564 โดยที่ประชุมได้ทราบการฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานต่อศาลแรงงานของสถานประกอบกิจการจำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน 27 คน คำร้องตามมาตรา 120 ที่นำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 คน การปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการจำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 คน พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน 14 คน โดยมีกรรมการผู้แทนภาครัฐ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เชิญรับฟัง นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี โฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุ สวพ.91 คลื่น F.M....
26/05/2021

เชิญรับฟัง นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี โฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุ สวพ.91 คลื่น F.M.91Mhz ประเด็น การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกิจการก่อสร้างและสถานประกอบกิจการ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.15 น.
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

เชิญรับฟัง นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี โฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุ สวพ.91 คลื่น F.M.91Mhz ประเด็น การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกิจการก่อสร้างและสถานประกอบกิจการ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.15 น.
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ข้อกำหนดที่ 4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานhttps://youtu.b...
26/05/2021
ข้อกำหนด มรท.8001-2563 ข้อกำหนดที่ 4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ข้อกำหนดที่ 4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

https://youtu.be/8uAS9cEwPFw

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
#กสรชาแนลเปิดดูเมื่อไรก็มีเรื่องใหม่ให้ชม

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส)มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเ...
26/05/2021

วันวิสาขบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส)
มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส)
มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ให้ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหล...
25/05/2021

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ให้ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า เข้าพบ
โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมหารือ เกี่ยวกับร่างฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ... ข้อ ๒๑ (๓) กรณีที่กำหนดให้ “ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าห้าปีในสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๑ และสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๒ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผ่านการประเมิน ทั้งนี้ การฝึกอบรมและการประเมินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ” ณ ห้องจตุมงคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

กสร.ร่วมประชุมเตรียมการความร่วมมือ กทม.ตรวจโควิดเชิงรุกในแคมป์ก่อสร้าง        วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น ร...
25/05/2021

กสร.ร่วมประชุมเตรียมการความร่วมมือ กทม.ตรวจโควิดเชิงรุกในแคมป์ก่อสร้าง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแผนการตรวจโควิด – 19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร้อยตำรวจเอกพงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
จากการตรวจสอบจำนวนแรงงานในแคมป์คนงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 129,542 คน จากแคมป์ จำนวน 841 แห่ง ซึ่งเป็นคนไทย จำนวน 53,550 คน ต่างด้าว จำนวน 75,992 คน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเร่งด่วนที่สุด ที่พบการระบาดกลุ่มก้อนใหม่ (Cluster) และและเป็นกลุ่มที่มี Cluster เฝ้าระวัง ตาม ศบค.กำหนด และมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดมาตรการและรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจเชิงรุกรวมทั้งกำหนดจุดตรวจในแคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลพร้อมให้ความร่วมมือจำนวน 11 แห่ง 31 ทีม และเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม เพื่อตรวจคัดกรองและดูแลรักษา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการตรวจได้ภายในสัปดาห์หน้า

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25/05/2021

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กสร. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม ...
25/05/2021

กสร. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 1/2564 เพื่อทราบเกณฑ์การประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศและรายงานผลการตรวจประเมินการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานยกระดับปี 2564 พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2564วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม...
25/05/2021

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 ราย และมีมติอนุมัติให้นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 ราย ในวงเงินจำนวน 3,923,800 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีบัญชี 2564 โดยมีนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง พร้อมด้วยกรรมการที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Live สด ตอบปัญหาแรงงาน EP.46https://youtu.be/719h5UMLp_Yติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ...
25/05/2021
Live สด ตอบปัญหาแรงงาน EP46

Live สด ตอบปัญหาแรงงาน EP.46
https://youtu.be/719h5UMLp_Y

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง
YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
#กสรชาแนลเปิดดูเมื่อไรก็มีเรื่องใหม่ให้ชม

สิทธิ หน้าที่ นายจ้างและลูกจ้าง ในงานเกษตรกรรม (ซับภาษาเมียนมา)https://youtu.be/J-jddJ8vq7Q#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา...
25/05/2021
สิทธิ หน้าที่ นายจ้างและลูกจ้าง ในงานเกษตรกรรม (ซับภาษาเมียนมา)

สิทธิ หน้าที่ นายจ้างและลูกจ้าง ในงานเกษตรกรรม (ซับภาษาเมียนมา)

https://youtu.be/J-jddJ8vq7Q

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
#กสรชาแนลเปิดดูเมื่อไรก็มีเรื่องใหม่ให้ชม

เพลง เทพบดี กสร. (เตวดา 3 องค์) โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน D4https://youtu.be/kJISUQljyzQ
24/05/2021

เพลง เทพบดี กสร. (เตวดา 3 องค์) โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน D4

https://youtu.be/kJISUQljyzQ

เพลง เทพบดี กสร. (เตวดา 3 องค์) โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน D4

https://youtu.be/kJISUQljyzQ

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ...
24/05/2021

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทราบความคืบหน้าร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวม 3 ฉบับ และการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับเงินตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พร้อมทั้งพิจารณาการประปานครหลวงขอความเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในส่วนของอัตราค่าห้องและค่าอาหารของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว และการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานในอัตรา 15 เท่าของเงินสงเคราะห์รายเดือนแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนกรรมการฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กสร.

กสร. รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทยวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา ส...
24/05/2021

กสร. รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองที่แรงงาน ให้นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำผู้แทนสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย นำโดยนายสรยุทธ หอมสุคนธ์ เข้าพบเพื่อขอความช่วยเหลือและยื่นหนังสือให้พิจารณาเพิกถอนประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 018/2564 เรื่อง เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงาน และให้สมาชิกสหภาพ กรรมการสหภาพ และพนักงานทั้ง 508 คน ได้กลับเข้าเป็นพนักงานก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดการเลิกจ้างตามประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือและชี้แจงข้อกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานโดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน

กสร. รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.  นายอภิญญ...
24/05/2021

กสร. รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้นายศิริพงษ์ ศุกระกาญจนาโชค ประธานสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ นำผู้แทนสมาชิกสหภาพเข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน และการมอบอำนาจของคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการมอบอำนาจช่วงให้กับประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล เพื่อเลิกจ้างพนักงานว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใครมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับการทำงาน ฝากคำถามไว้ได้เลย แล้วมาพบกันพรุ่งนี้นะคะ
24/05/2021

ใครมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับการทำงาน ฝากคำถามไว้ได้เลย แล้วมาพบกันพรุ่งนี้นะคะ

ใครมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับการทำงาน ฝากคำถามไว้ได้เลย แล้วมาพบกันพรุ่งนี้นะคะ

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุ...
24/05/2021

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการรับจ่ายเงิน ผลการดำเนินงาน รายงานการบริหารสินเชื่อของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2564 และพิจารณาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพลาซ่าจำกัด ของดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ และขอความเห็นชอบปรับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กสร.

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP. 27 ข้อจำกัดของรถดับเพลิงhttps://youtu.be/lj7ywJLYL9A#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กสร #กสรคุ้มครอ...
24/05/2021
ปลอดภัยไปด้วยกัน EP. 27 ข้อจำกัดของรถดับเพลิง

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP. 27 ข้อจำกัดของรถดับเพลิง

https://youtu.be/lj7ywJLYL9A

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
#กสรชาแนลเปิดดูเมื่อไรก็มีเรื่องใหม่ให้ชม

สิทธิ หน้าที่ นายจ้างและลูกจ้าง ในงานเกษตรกรรม (คำบรรยายภาษากัมพูชา)https://youtu.be/gwYz-Apwta8#กรมสวัสดิการและคุ้มครอง...
23/05/2021
สิทธิ หน้าที่ นายจ้างและลูกจ้าง ในงานเกษตรกรรม (ซับภาษากัมพูชา)

สิทธิ หน้าที่ นายจ้างและลูกจ้าง ในงานเกษตรกรรม
(คำบรรยายภาษากัมพูชา)

https://youtu.be/gwYz-Apwta8

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
#กสรชาแนลเปิดดูเมื่อไรก็มีเรื่องใหม่ให้ชม

กสร. ประกาศผลแรงงานนอกระบบดีเด่น สร้างคุณค่า เสริมคุณภาพชีวิตแรงงานhttps://www.labour.go.th/index.php/58536-2021-05-22-0...
22/05/2021

กสร. ประกาศผลแรงงานนอกระบบดีเด่น สร้างคุณค่า เสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
https://www.labour.go.th/index.php/58536-2021-05-22-03-23-45

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
#กสรชาแนลเปิดดูเมื่อไรก็มีเรื่องใหม่ให้ชม

เรื่องจริงผ่านคดี ep51 ผิดที่ละเมิดลิขสิทธิ์https://youtu.be/sBbTfMZZnws "กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ช...
22/05/2021
เรื่องจริงผ่านคดี ep51 ผิดที่ละเมิดลิขสิทธิ์

เรื่องจริงผ่านคดี ep51 ผิดที่ละเมิดลิขสิทธิ์

https://youtu.be/sBbTfMZZnws

"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
#กสรชาแนลเปิดดูเมื่อไรก็มีเรื่องใหม่ให้ชม

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/channel/UC6usdBFrcc6c3noa9Ykac7...

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกทม.เห็นชอบแนวทางดูแลแคมป์คนงานก่อสร้างลดการแพร่ระบาดโควิด-19วันศุกร์ที่ 21 พฤษ...
21/05/2021

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกทม.เห็นชอบแนวทางดูแลแคมป์คนงานก่อสร้างลดการแพร่ระบาดโควิด-19

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะกรรมการ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง เขตหลักสี่ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เข้าดำเนินการ Swab ครบทั้งหมดแล้ว จำนวน 1,667 คน ผลพบผู้ติดเชื้อจำนวน 1,107 คน คิดเป็นร้อยละ 66.41 ที่ประชุมฯเห็นชอบให้สำนักการแพทย์ดำเนินการมาตรการที่กำหนดคือการควบคุมพื้นที่ในลักษณะเดียวกับCommunity Isolation ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงาน รวมทั้งมีการดูแลสุขอนามัยของผู้ที่อยู่ในแคมป์ มีการส่งมอบอาหารปรุงสุกและอาหารแห้ง และการจัดให้มีทีมแพทย์ดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้ออยู่ภายใน แต่หากมีผู้มีอาการป่วยจะนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อยังเห็นชอบแนวทางการดูแลแคมป์คนงานก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ แคมป์คนงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่ก่อสร้างหากพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการควบคุมพื้นที่เช่นเดียวกับแคมป์คนงานเขตหลักสี่ โดยผู้ที่อยู่ภายในยังสามารถทำงานได้ตามปกติ และในส่วนของแคมป์คนงานก่อสร้างที่ไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกับสถานที่ก่อสร้างให้กักตัวผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่แคมป์ซึ่งเจ้าของต้องจัดให้เหมาะสม ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตและสำนักอนามัย และผู้ที่ไม่ติดเชื้อที่ต้องเดินทางไปทำงานจะต้องแจ้งเส้นทางการเดินทางต่อเขตต้นทางและปลายทาง โดยจะต้องไม่จอดหรือหยุดพักระหว่างทาง และปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในวันนี้กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแคมป์คนงานก่อสร้างให้แก่ผู้ประกอบการแคมป์คนงาน จำนวน 409 แห่ง ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับทราบและเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย มาตรการคัดกรอง มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.เป็นต้นไป และมาตรการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยสำนักอนามัยและสำนักงานเขตพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบในแคมป์คนงานที่อยู่ในพื้นที่อย่างเข้มงวดต่อไป รวมทั้งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจะได้สนับสนุนการตรวจคัดกรองคนงานก่อสร้างในแคมป์คนงานจำนวน 30,000 คน ซึ่งไม่รวมกับที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ หากพบผู้ติดเชื้อ สำนักงานประกันสังคมจะนำสู่ระบบการรักษาต่อไป

โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักการแพทย์ติดตาม รวบรวม และประเมินผลการดำเนินงานการดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างทั้งหมด เพื่อนำแนวทางมาใช้ในการดูแลพื้นที่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครอื่นๆ ต่อไป

หากพบผู้ติดเชื้อในตลาดเกิน 5 % หรือ 10 คนขึ้นไป ให้ปิด 14 วัน

จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดบางกะปิ โดยมีการแพร่กระจายของโรคในตลาด 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดลาดพร้าว ซ.123 ตลาดสดลาดพร้าว123 ตลาดสดบางกะปิ ตลาดคุณอาภาภรณ์ และตลาดบางกะปิ ซึ่งขณะนี้ได้มีคำสั่งปิดตลาดทั้ง 5 แห่ง จนถึงวันที่ 22 พ.ค.64 เพื่อให้การดำเนินการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจึงเห็นชอบให้ขยายเวลาปิดตลาดออกไปอีก 14 วัน เพื่อให้สำนักอนามัยและเขตพื้นที่เข้าไปให้คำแนะนำและตรวจสอบให้เจ้าของตลาดปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของตลาดให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งจัดทำบัญชีผู้ค้า แผงค้า ลูกจ้างให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตามในขณะนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อในตลาดพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงเห็นชอบแนวทางการปิดตลาด 14 วัน หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อร้อยละ 5 ของจำนวนแผงค้าและลูกจ้างที่อยู่ในตลาดทั้งหมด หรือมีผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยให้เจ้าของตลาดทำความสะอาดพร้อมปรับปรุงกายภาพของตลาดให้มีมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

จัดทีมตรวจเชิงรุกกระจาย 6 กลุ่มเขต ต่อเนื่องถึง 30 ก.ย.64

เห็นชอบให้สำนักอนามัย จัดทีมลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Active Case Finding หรือ ACF) ด้วยการ SWAB อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยกำหนดลงพื้นที่ ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษามีนบุรี เขตมีนบุรี กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง : ลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ : วัดด่าน เขตยานนาวา กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ : สวนหลวงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัดและสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสะพานตากสิน เขตคลองสาน และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ : ตลาดบางแคภิรมย์ ทั้งนี้จะหมุนเวียนไปยังพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาด และพื้นที่ที่ชุมชนอื่นๆ เพื่อลดการเดินทางของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622453783

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบพระคุณอย่างสูงและขอส่งกำลังใจให้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น สุชาติ ชมกลิ่น ที่กรุณารับฟังและหาทางออกสำหรับ ปัญหากฎกระทรวงข้อ 21(3) ค่ะ #ขอบคุณจากใจชาวบูรพา #ชาวบูรพา
ติดต่อโครตยากเลยคะ. คืออะไรๆๆๆๆก็ไม่สะดวกสำหรับปนะชาชนเลยเนอะ. ........โทรไม่ไม่เคยจะติด
เราสามารถติดตามคำร้องที่ร้องผ่านเว็ปไซค์ https://eservice.labour.go.th/eservice/ ได้ไหมค่ะ
หนูอยากขอถามที่รัฐสั่งให้กินในร้านได้แต่พนักงานบ้างส่วนได้ไปทำ งานแต่บ้างส่วนไม่ได้ไปทำงานแล้วทางร้านก็เพิกเฉยไม่มีการแจ้งพนักงา นและไม่คิดจะชดเชยอะไรให้พนักงานเลยและเงียบแบบนี่เราเรียกร้องอะได้ไหมค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะ
ขออนุญาตสอบถามครับ มีกรณีนายจ้างจ้างลูกจ้างเป็นรายวันอายุงานประมาณ 3 เดือน เป็นงานด้านบริการ(รปภ.) ผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัว นายจ้างจึงแจ้งพนักงานว่าต้องย้ายไปที่อื่นพร้อมให้เจ้าหน้าที่ไปรับแต่ลูกจ้างไม่ไป โดยมีเหตุผลว่าไกล จึงหยุดงานไป 3 วัน กรณีแบบนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างวันที่หยุดงานไป หรือเปล่าครับ
ผมขอสอบถามหน่อยครับพอดีผมเขียนใบลาออกแล้วแต่ผมไม่ไปทำงาน2วันแต่ยังไม่ถึงกำหนดออกแต่ทางบริษัทได้ตัดชื่อผมออกอันนี้หมายความว่าไงครับแถมใบผ่านงานเขาก็ไม่ให้เงินเดือนก็ไม่โอนให้เขาให้ไปรับเอง
สอบถามข้อมูลค่ะคือเรามีประกันสังคมมาตตรา33ค่ะอยากรู้ว่านายจ้างปิดร้านตั้งแต่วันที่23เมษาจนถึงณวันนี้ก้อยังไม่ได้เงิน้ดือนค่ะเขาไม่จ่ายเลยจะทำยังงัยได้ค่ะ
กูไม่รู้จะติดต่อประกันสังเพื่อรับเงินว่างงานแบบไหนโทรเบอร์ไหนก็ไม่ติดเฮงซวยมาก
มีเรื่อยงอยากจะถามหน่อยคับ บริษัทได้หยุดงานสงกรานต์ 6วันยริษัทจ่ายเงินให้แต่ว่า ในวันเปิดงานพนักงานหยุดอีก บริษัทไม่จ่ายค่าเเรงสักวันเลย แบบนี้บริษัทผิดไหมคับมีกฎหมายแบบนี้ไหมคับ
สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าออกจากงานแล้ว 3 เดือนกว่าแล้ว นายจ้างไม่ยอมแจ้งออกจากประกันสังคมให้ ทำให้เราไม่สามารถได้รับเงินชดเชย และไปต่อประกันตนเองได้ สามารถเอาผิดกับนายจ้างได้ไม๊ค่ะ
เราขาดงานในวันหยุดนายจ้างหักเงิน2000 หักเกินไปหรือเปล่าคับ
สวัสดีค่ะ / สวัสดีครับ เจ้าหน้าที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ข้าพเจ้าขออนุญาติสอบถามเพิ่มเป็นความรู้ เมื่อเดือน พ.ย.2563 ข้าพเจ้าได้ไปทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทฯนี้ สำนักงานตั้งอยู่สุวินทวงศ์ ผมไม่ได้กรอกเอกสารใบสมัครงานเพราะคุยสายทางโทรศัพท์แล้วเจ้าของบริษัทก็มารับผมที่พักเพื่อเข้าหน้างานที่หนึ่ง บริษัทนี้เป็นบริษัทรับเหมาฯ ข้าพเจ้าร่วมงานกับบริษัทฯนี้ประมาณถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 ระยะเวลา 3 เดือนและระยะเวลา 3 เดือนที่ร่วมงานกับบริษัทนี้ผมเปลี่ยนหน้างานควบคุมดูแลและลงมือทำด้วย 3 สถานที่ โดยตำแหน่ง เจ้าของบริษัทให้ที่โฟร์แมนและที่ปรึกษาหน้างาน แต่ระยะเวลาที่ทำไม่ได้รับเงินเดือนเป็นกิจจะลักษณะ (แต่บริษัทฯช่วยในส่วนค่ากอยู่ครอบครัว) บ้าง กรณีนี้ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรครับ ในส่วนที่ว่าจะรู้ได้ไงว่าข้าพเจ้าทำงานบริษัทนี้จริง : มีข้อความไลน์ มีรูปองค์ประกอบการทำงาน และอื่น ๆ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ชี้แนะแนวทางการเพิ่งปฎิบัติด้วยค่ะ/ครับผม หรืออีเมล์ E-mail : [email protected] ขอแสดงความนับถือค่ะ/ครับ