กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(2204)

เปิดเหมือนปกติ

GLP เครื่องมือส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีธรรมาภิบาล ป้องกันปัญหาและพัฒนาองค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่
01/05/2021

GLP เครื่องมือส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีธรรมาภิบาล ป้องกันปัญหาและพัฒนาองค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่

การยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564https://youtu.be/krruDvBszNQติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ท...
01/05/2021
การยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

การยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

https://youtu.be/krruDvBszNQ

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

รายการสนทนาภาษาแรงงานเรื่อง "วันแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2564https://youtu.be/PzL2xytWDqIติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ท...
01/05/2021
วันแรงงานแห่งชาติ

รายการสนทนาภาษาแรงงาน
เรื่อง "วันแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2564

https://youtu.be/PzL2xytWDqI

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ✅👉กดติดตาม/ ✅กดSubscribe ✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

รองอธิบดี  กสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ "เครือข่ายแรงงานห่วงใยร่วมใจต้านภัยโควิด -19วันนี้ 1 พ.ค. 64 เว...
01/05/2021

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ "เครือข่ายแรงงานห่วงใยร่วมใจต้านภัยโควิด -19

วันนี้ 1 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ "เครือข่ายแรงงานห่วงใยร่วมใจต้านภัยโควิด -19 " มีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงประกอบด้วยแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัส covid-19 และแจกอาหารกลางวันแก่ขุมชนใกล้เคียง ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมืองกรุงเทพฯ จัดโดยภาคีเครือข่ายแรงงานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร และหน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท โอสถสภา จํากัด และโรงพยาบาล ซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ โดยมีนายสายชล แจ่มแจ้ง ผอ.สรพ.9 พร้อมเจ้าหน้าที่ และ ผอ. ศปข.12 เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

01/05/2021
01/05/2021
เรื่องจริงผ่านคดี ep.48พนันเดิมพันน้อย เสียประโยชน์มากhttps://youtu.be/veyx4KbwDQIติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง...
01/05/2021
เรื่องจริงผ่านคดี ep48 พนันเดิมพันน้อย เสียประโยชน์มาก

เรื่องจริงผ่านคดี ep.48
พนันเดิมพันน้อย เสียประโยชน์มาก

https://youtu.be/veyx4KbwDQI

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ✅👉กดติดตาม/ ✅กดSubscribe ✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

สาร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 25641 พฤษภาคม 2564
01/05/2021

สาร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
1 พฤษภาคม 2564

สาร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
1 พฤษภาคม 2564

คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 25641 พฤษภาคม 2564
01/05/2021

คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
1 พฤษภาคม 2564

คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
1 พฤษภาคม 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัย เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564  1 พฤษภาคม 25...
01/05/2021
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัย เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัย เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
1 พฤษภาคม 2564

https://youtu.be/akFBfvgYA0g

กสร. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั...
30/04/2021

กสร. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนกลาง รวมทั้งพิจารณาลูกจ้างประจำที่ไม่เข้าเกณฑ์เลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8

กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล ปี 2564 จากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงง...
30/04/2021

กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล ปี 2564 จากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับข้อเรียกร้องจากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) มีนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และนายชาลี ลอยสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เป็นตัวแทนยื่นข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล ปี 2564 จำนวน 22 ข้อ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี และผู้บริหารกระทรวง ร่วมเป็นเกียรติด้วย ณ ห้องรับรองจัตุมงคล สำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ  ...
30/04/2021

กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับข้อเรียกร้องจากผู้แทนคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2564 นายสุชาติ ไทยล้วน ประธานคณะกรรมการ และนายอาวุธ ภิญโญยง เลขานุการคณะกรรมการ ที่ยื่นข้อร้องเรียนเพื่อเสนอต่อรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี และผู้บริหารกระทรวง ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ รมว.แรงงานได้มอบเสื้อวันแรงงานแห่งชาติและหน้ากากผ้าให้กับผู้นำแรงงานด้วย ณ ห้องรับรองจัตุมงคล สำนักงานรัฐมนตรี

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09....
30/04/2021

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างประจำปีบัญชี 2563 และ 2564 รายงานรายรับรายจ่ายและรายงานเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกประจำเดือน มีนาคม 2564 รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การเสนองบการเงินประจำปีปฏิทิน 2563 ต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และพิจารณาคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 21.4 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้างhttps://youtu.be/IuB2PDJLZOkติดตาม...
30/04/2021
กระทรวงแรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 21.4 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้าง

กระทรวงแรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 21.4 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้าง

https://youtu.be/IuB2PDJLZOk

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

ขอเชิญรับฟัง นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ผ่านสถานีวิทยุ สวพ.91 ...
29/04/2021

ขอเชิญรับฟัง นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ผ่านสถานีวิทยุ สวพ.91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและจราจร F.M. 91 Mhz ประเด็น วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.30 - 10.40 น.

radio-thai.com/embed/fm91-440174

ขอเชิญรับฟัง นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ผ่านสถานีวิทยุ สวพ.91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและจราจร F.M. 91 Mhz ประเด็น วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.30 - 10.40 น.

radio-thai.com/embed/fm91-440174

คดีเด็ด 7 แพร่ง EP.3ตอน ขายอาหารหมดอายุ https://youtu.be/Bc1g2vBsLd4 ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมส...
29/04/2021
คดีเด็ด 7 แพร่ง EP.3 ตอน ขายอาหารหมดอายุ

คดีเด็ด 7 แพร่ง EP.3
ตอน ขายอาหารหมดอายุ

https://youtu.be/Bc1g2vBsLd4

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ✅👉กดติดตาม/ ✅กดSubscribe ✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

กสร. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID...
28/04/2021

กสร. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคร่า 2019 ในประเทศไทย และคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่ในราชอาณาจักร และจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (18 จังหวัด) รวมทั้งพิจารณาการแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว พิจารณาระยะเวลาดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

กสร. ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid - 19)  วันพุธที่ 28 เมษายน 2564...
28/04/2021

กสร. ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อรับทราบการตรวจคัดกรองใน 5 จังหวัดที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี และเชียงใหม่ การให้ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อย่างทันท่วงที รวมทั้งเน้นย้ำให้จัดระบบตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุก ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด การประสานกับโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม การให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งคนทำงาน แรงงานนอกระบบที่อาจว่างงานหรือขาดรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต. นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

กสร. จัดพิธีมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัดวันพ...
28/04/2021

กสร. จัดพิธีมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง แก่ลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนท์ ไทย โกลบอล จำกัด ผลิตชุดชั้นในสตรี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจำนวนเงิน 21,465,350 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 1,161 คน เนื่องจากถูกเลิกจ้างและยังไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง มีผู้แทนลูกจ้างเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5 คน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564https://youtu.be/s4dvIl3qBXc
28/04/2021
สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

https://youtu.be/s4dvIl3qBXc

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

Live สด ตอบปัญหาแรงงาน EP.42https://youtu.be/4y7lv1Nf49Yติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ...
27/04/2021
Live สด ตอบปัญหาแรงงาน Ep42

Live สด ตอบปัญหาแรงงาน EP.42
https://youtu.be/4y7lv1Nf49Y

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง
YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

#กสรChannelเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม

อธิบดี กสร. บันทึกเทป รายการ “สนทนาภาษาแรงงาน” วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา  สุจริตตานันท์  อธิบดีกรมสว...
27/04/2021

อธิบดี กสร. บันทึกเทป รายการ “สนทนาภาษาแรงงาน”

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บันทึกเทป รายการ “สนทนาภาษาแรงงาน” ตอน วันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ช่อง You Tube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2564วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น...
27/04/2021

กสร.ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น นางโสภา เกียตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินการจัดการความรู้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งพิจารณาการคัดเลือกองค์ความรู้ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และพิจารณาการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่เสนอองค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหารกรมและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารกรมฯ ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายอภิญญา  สุจร...
27/04/2021

กสร. ประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารกรมฯ ผ่านระบบ Zoom meeting
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารกรมฯ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนางอุดมลักษณ์ สอนสารี นางโสภา เกียรตินิรชา นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี และผู้บริหารกรม เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ทำงานของแต่ละท่าน มีประเด็นหารือในเรื่องการแต่งตั้งโฆษก และรองโฆษก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้ข่าว แถลงข่าว ให้ข้อเท็จจริง และประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมให้กว้างขวางมากขึ้น, กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ, การเตรียมจัดจ้างพนักงานจ้างเหมา ระยะเวลา 4 เดือน ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน, การเตรียมความพร้อมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, การให้บริการของโทรศัพท์สายด่วนของกรมที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น เป็นต้น

Live ตอบปัญหาแรงงาน วันนี้ เวลา 15.00 น. อย่าลืมแวะมาทักทายกันนะคะ
27/04/2021

Live ตอบปัญหาแรงงาน วันนี้ เวลา 15.00 น. อย่าลืมแวะมาทักทายกันนะคะ

Live ตอบปัญหาแรงงาน วันนี้ เวลา 15.00 น. อย่าลืมแวะมาทักทายกันนะคะ

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP 24 Overview of Chapter 1https://youtu.be/R6L6QVd6Hngติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube ก...
26/04/2021
ปลอดภัยไปด้วยกัน EP 24 Overview of Chapter 1

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP 24 Overview of Chapter 1
https://youtu.be/R6L6QVd6Hng

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2564วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น นายอภิญญา สุจริ...
26/04/2021

กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการรับ-จ่ายเงิน การบริหารสินเชื่อของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำเดือนมีนาคม 2564 รายงานผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนปีพ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564) และที่ประชุมได้พิจารณาการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ของสถานประกอบกิจการจำนวน 2 แห่งรวมเป็นเงินจำนวน 20,000,000 บาท ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง (คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผ่านระบบ e-Service https://youtu.be/XYo16x4Y4PIติดตามข่าวสารดีๆ ด้าน...
25/04/2021
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง (คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผ่านระบบ e-Service

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง (คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผ่านระบบ e-Service

https://youtu.be/XYo16x4Y4PI

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ✅👉กดติดตาม/ ✅กดSubscribe ✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

เรื่องจริงผ่านคดี ep.47ตอน ขาดงานเพราะไม่มีเงินไปทำงานhttps://youtu.be/yVIMRL2MKp4ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง...
24/04/2021
เรื่องจริงผ่านคดี ep47 ตอน ขาดงานเพราะไม่มีเงินไปทำงาน

เรื่องจริงผ่านคดี ep.47
ตอน ขาดงานเพราะไม่มีเงินไปทำงาน

https://youtu.be/yVIMRL2MKp4

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ✅👉กดติดตาม/ ✅กดSubscribe ✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622453783

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีเรื่อยงอยากจะถามหน่อยคับ บริษัทได้หยุดงานสงกรานต์ 6วันยริษัทจ่ายเงินให้แต่ว่า ในวันเปิดงานพนักงานหยุดอีก บริษัทไม่จ่ายค่าเเรงสักวันเลย แบบนี้บริษัทผิดไหมคับมีกฎหมายแบบนี้ไหมคับ
สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าออกจากงานแล้ว 3 เดือนกว่าแล้ว นายจ้างไม่ยอมแจ้งออกจากประกันสังคมให้ ทำให้เราไม่สามารถได้รับเงินชดเชย และไปต่อประกันตนเองได้ สามารถเอาผิดกับนายจ้างได้ไม๊ค่ะ
เราขาดงานในวันหยุดนายจ้างหักเงิน2000 หักเกินไปหรือเปล่าคับ
สวัสดีค่ะ / สวัสดีครับ เจ้าหน้าที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ข้าพเจ้าขออนุญาติสอบถามเพิ่มเป็นความรู้ เมื่อเดือน พ.ย.2563 ข้าพเจ้าได้ไปทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทฯนี้ สำนักงานตั้งอยู่สุวินทวงศ์ ผมไม่ได้กรอกเอกสารใบสมัครงานเพราะคุยสายทางโทรศัพท์แล้วเจ้าของบริษัทก็มารับผมที่พักเพื่อเข้าหน้างานที่หนึ่ง บริษัทนี้เป็นบริษัทรับเหมาฯ ข้าพเจ้าร่วมงานกับบริษัทฯนี้ประมาณถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 ระยะเวลา 3 เดือนและระยะเวลา 3 เดือนที่ร่วมงานกับบริษัทนี้ผมเปลี่ยนหน้างานควบคุมดูแลและลงมือทำด้วย 3 สถานที่ โดยตำแหน่ง เจ้าของบริษัทให้ที่โฟร์แมนและที่ปรึกษาหน้างาน แต่ระยะเวลาที่ทำไม่ได้รับเงินเดือนเป็นกิจจะลักษณะ (แต่บริษัทฯช่วยในส่วนค่ากอยู่ครอบครัว) บ้าง กรณีนี้ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรครับ ในส่วนที่ว่าจะรู้ได้ไงว่าข้าพเจ้าทำงานบริษัทนี้จริง : มีข้อความไลน์ มีรูปองค์ประกอบการทำงาน และอื่น ๆ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ชี้แนะแนวทางการเพิ่งปฎิบัติด้วยค่ะ/ครับผม หรืออีเมล์ E-mail : [email protected] ขอแสดงความนับถือค่ะ/ครับ
กรณีที่ ติดโควิต แล้วทางบริษัทแจ้งจะมีโทษทางวินัยร้ายแรงทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
สอบถามครับ นายจ้างต้องการหยุดงานไปเที่ยวกัน แต่บังคับให้พนักงานทุกคนให้ใช้วันลาพักร้อนเป็นเวลา 3 วัน ทั้งที่พนักงานไม่ยอม เพราะอยากจะใช้วันลาพักร้อนไปเที่ยวเอง ไม่ใช่พักร้อนให้เจ้านายไปเที่ยวกัน ถ้าใครไม่เขียนจะหักเงิน แบบนี้ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ร้องเรียนได้ไหมครับ
แทนที่จะมีเวรมาทำงานเพื่อรับเรื่องของประชาชน แต่นี่หยุดกันหมด จะร้องเรียนต้องรอวันเปิดทำการหรอ? ไร้ประสิทธิภาพ
Live สด ตอบปัญหาแรงงาน Ep38
ขอ​สอบถาม​นะคะ​ เมื่อโดนเลิกจ้างโดยไม่ได้รับ เงินชดเชย​สามารถไปยื่นฟ้อง นายจ้าง​ได้​ที่​กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน​ตามเขตได้เลยใช่ไหม​คะ​ ​มีระบบ​ทำ​นัดหมาย​ออนไลน์​เหมือน​ศาลแรงงานกลาง​ไหมคะ​ ​หรือ​สามารถ​เข้า​ไปปรึกษาได้เลย ตามวัน เวลา​ราชการ​ ขอบคุณ​มาก​คะ
ขอเบอร์โทรคนที่ให้คำปรึกษาได้หน่อยครับ
ไม่ทราบว่า การจัดตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ หากจัดตั้งแล้วต้องผลการจัดตั้งไปที่ไหนคะ
รบกวนคับพอดีผมมาทำงานไต้หวันมีปัญหาเรื่องสุขภาพขอกลับแจ้งล่ามไปแล้วแต่เรื่องเงียบผมต้องทำยังไงคับ