กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(2112)

เปิดเหมือนปกติ

รองอธิบดีกสร. ลงพื้นที่มอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ผู้ใช้แรงงาน ณ ที่พักคนงานก่อสร้าง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
09/07/2021

รองอธิบดีกสร. ลงพื้นที่มอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ผู้ใช้แรงงาน ณ ที่พักคนงานก่อสร้าง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ได้แก่ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย, ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร, บริษัท เพอร์เฟค เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ลงพื้นที่มอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งต้องกักตัวตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) (Bubble and seal) บริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง บริเวณถนนวิภาวดี 20 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่พักคนงานก่อสร้างบ้านจัดสรร “บ้านบ้าน” ของบริษัท ไรส์ซิ่ง พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 100 กล่อง และที่พักคนงานก่อสร้างคอนโด ของบริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด จำนวน 100 กล่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้แรงงานตลอดระยะเวลาที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ตามนโยบายดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานด้วยความห่วงใยของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประจำว...
09/07/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

สรุปข่าวรายสัปดาห์ EP.53https://youtu.be/xWKOiujhplQติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน 📍ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มค...
09/07/2021
สรุปข่าวรายสัปดาห์ EP.53

สรุปข่าวรายสัปดาห์ EP.53

https://youtu.be/xWKOiujhplQ
ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน
📍ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"
.
#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

กสร. จัดประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานในระบบภาคการผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2...
09/07/2021

กสร. จัดประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานในระบบภาคการผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินการกับโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานในระบบภาคการผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ที่มุ่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความรอบรู้ด้านการเงินแก่ประชากรวัยแรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วยนายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทนกองคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสํานักแรงงานสัมพันธ์ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการ...
09/07/2021

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 8/256 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย (ฉบับที่ )พ.ศ... และพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชยและคณะกรรมการฯแก้ไขมติการประชุมเนื่องจากลูกจ้างได้รับสิทธิตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้ว ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คลิปเสียงสัมภาษณ์ นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมและรองโฆษก กสร..ตอบข้อสงสัยนายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ...
08/07/2021
รองโฆษก กสร. ตอบข้อสงสัยนายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได

คลิปเสียงสัมภาษณ์ นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมและรองโฆษก กสร.
.
ตอบข้อสงสัยนายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่?
.
ทางสถานีวิทยุ ลูกทุ่ง รักไทย คลื่น F.M. 90 Mhz

https://youtu.be/Dj1KPerkMoI

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน
📍ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"
.
#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

คลิปเสียงสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ ลูกทุ่ง รักไทย คลื่น F.M. 90 Mhz วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประจำว...
08/07/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2564วั...
08/07/2021

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference : Google Meet) ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบเดือนมิถุนายน 2564https://youtu.be/IL_i3mYUK9gติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน 📍ได้ที่ช่อง YouTube กรมส...
08/07/2021
สถานการณ์ด้านแรงงานรอบเดือนมิถุนายน 2564

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบเดือนมิถุนายน 2564

https://youtu.be/IL_i3mYUK9g
ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน
📍ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"
.
#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประจำว...
07/07/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

กสร. จัดอบรมตามโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564)วันพุธที...
07/07/2021

กสร. จัดอบรมตามโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอภิญญา สุจริตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการอบรมตามโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564) จัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน โดยมีนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Google Meet)
.
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อรองรับในกรณีที่เกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน ทั้งยังเป็นต้นแบบให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรฐานด้านบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กร
.
โดยกำหนดการแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน ประกอบด้วย
1) การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง เพื่อทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีใช้ และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง
2) การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดอัคคีภัย การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และสรุปผลการฝึกอบรม
.

ในการอบรมครั้งนี้ กองฯ ได้คำนึงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้นำรูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มาดำเนินการในการจัดอบรม รวมทั้งการฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยได้จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการรวมกลุ่มกันเกินกว่า 20 คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กสร. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน หารือ 3 สมาคม ผุดมาตรการเสริมโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน บริหารจัดการอาหารช่วยเหลือแรงงานใ...
07/07/2021

กสร. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน หารือ 3 สมาคม ผุดมาตรการเสริมโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน บริหารจัดการอาหารช่วยเหลือแรงงานในแคมป์คนงาน

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร และสมาคมภัตตาคารไทย เรื่องแนวทางการบริหารจัดการอาหารสำหรับช่วยเหลือแรงงานที่เก็บตัวในแคมป์คนงาน ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย นางสาวพิชสณัชค์ วนิชมงคลกิจ เลขาชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร นายเรวัตร ชอบธรรม เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้

โดยขอความร่วมมือนายจ้างดูแลอาหาร 3 มื้อ โดยกระทรวงแรงงานผุดโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน ซึ่งเป็นมาตรการเสริมในการสนับสนุนช่วยเหลือลูกจ้าง ให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย รวมทั้งสมาคมภัตตาคารไทยได้ทำข้าวกล่องเพื่อส่งแคมป์คนงาน ซึ่งปัจจุบันต้องถูกกักตัว เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

กสร. ร่วมรับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ช่วยเหลือแรงงานกรณีปิดแคมป์คนงาน ป้องกันโควิด – 19วันอังคารที่ 6 ...
07/07/2021

กสร. ร่วมรับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ช่วยเหลือแรงงานกรณีปิดแคมป์คนงาน ป้องกันโควิด – 19

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับหนังสือร้องเรียนจาก นายสุทธิชัย ปิยรัตนวรสกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการรถเครน และคณะ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ ศบค. ได้มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด - 19 โดยจะดำเนินการหาแนวทางการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ พลอากาศตรีเฟื่องศักดิ์ เรืองกล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประจำว...
06/07/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

Live สด ตอบปัญหาแรงงาน EP.52https://youtu.be/dOovHrFaoQsติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน 📍ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและค...
06/07/2021
Live สด ตอบปัญหาแรงงาน EP.52

Live สด ตอบปัญหาแรงงาน EP.52

https://youtu.be/dOovHrFaoQs

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน
📍ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"
.
#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

กสร. ร่วมคณะที่ปรึกษา ขับเคลื่อน โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานประกอบการ จ.สระบุรี วันอังคารที่ 6 ก...
06/07/2021

กสร. ร่วมคณะที่ปรึกษา ขับเคลื่อน โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานประกอบการ จ.สระบุรี

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในสถานประกอบการ ทำให้นายจ้าง ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายภายใต้สถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม นายจ้าง ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ณ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย คุณอุกฤษฏ์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณณิชา อัษฎาธร รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด และคุณวรารักษ์ สุภานันท์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ให้การต้อนรับ
.
สำหรับบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำตาล ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 1,564 คน เป็นคนไทยทั้งหมดไม่มีต่างด้าว ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัยฯ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการแรงงาน มีชุดทำงาน มีสวัสดิการที่พักอาศัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับการรับรองโครงการโรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
มีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ได้เริ่มจัดตั้งโครงการ “เกษตรอินทรีย์ น้ำตาลสระบุรี วิถีพอเพียง” เมื่อปี 2562 มีลูกจ้างเข้าร่วมจำนวน 66 คน ใช้พื้นที่สถานประกอบการจำนวน 725 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 4 ไร่ และกำลังขยายพื้นที่จำนวน 7 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง คะน้า ผักสลัด ถั่วพู มะเขือ ฟักทอง พริก กะเพรา ข่า ตะไคร้ ผักผลไม้ เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหอมทอง แตงไทย อ้อยสำลี การเลี้ยงสัตว์ กบ ไก่ และเป็ด
.
โครงการดังกล่าวจะช่วยลดรายจ่าย ซึ่งลูกจ้างสามารถนำผลผลิตที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันและนำกลับไปบริโภคในครัวเรือน ทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน 2,000 – 3,000 บาท/คน/เดือน และเพิ่มรายได้ ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค ลูกจ้างนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ของลูกจ้างโดยตรง โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลูกจ้างมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,000 – 3,000 บาท/คน/เดือน การนำนวัตกรรมมาใช้ มีการนำกากน้ำตาล ซึ่งเป็นวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตมาหมักทำเป็นปุ๋ย ใช้ในแปลงการเกษตร และมีการแจกจ่ายให้กับชุมชน และผู้ที่ให้ความสนใจ
.
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤต ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Live ตอบปัญหาแรงงาน วันนี้ เวลา 15.00 น. อย่าลืมแวะมาทักทายกันนะคะ
06/07/2021

Live ตอบปัญหาแรงงาน วันนี้ เวลา 15.00 น. อย่าลืมแวะมาทักทายกันนะคะ

Live ตอบปัญหาแรงงาน วันนี้ เวลา 15.00 น. อย่าลืมแวะมาทักทายกันนะคะ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชุดที่ ๑https://youtu.be/f5m8NJ9Ncmg
06/07/2021
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชุด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชุดที่ ๑

https://youtu.be/f5m8NJ9Ncmg

กสร. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง อัตราเงินที่จะจ่าย และระยะเวลาการจ่าย (ฉบับที่..) พ.ศ. ...วันอัง...
06/07/2021

กสร. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง อัตราเงินที่จะจ่าย และระยะเวลาการจ่าย (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 4/2564 โดยมีอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง อัตราเงินที่จะจ่าย และระยะเวลาการจ่าย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8

กสร. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ....
06/07/2021

กสร. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกรมเข้าร่วมเป็นเกียรติเพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับแบบแผนของทางราชการ หลักวิธีปฏิบัติราชการและบทบาทภารกิจของกรม ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการปฏิบัติงาน และการสร้างเครือข่ายในการทำงาน การทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการของกรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 87 คน อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล video conference ณ ห้องประชุม ศ. นิคมจันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2564 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอภิ...
05/07/2021

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการจัดเตรียมศูนย์พักคอยกทม. รองรับผู้ป่วยโควิด-19

รมว.สุชาติ ห่วงใยเหตุเพลิงไหม้โรงงานโฟม เร่งช่วยเหลือและขอให้ระวังอันตรายจากสารเคมีhttps://www.labour.go.th/index.php/59...
05/07/2021

รมว.สุชาติ ห่วงใยเหตุเพลิงไหม้โรงงานโฟม เร่งช่วยเหลือและขอให้ระวังอันตรายจากสารเคมี
https://www.labour.go.th/index.php/59225-2021-07-05-10-26-26

รมว.สุชาติ ห่วงใยเหตุเพลิงไหม้โรงงานโฟม เร่งช่วยเหลือและขอให้ระวังอันตรายจากสารเคมี
https://www.labour.go.th/index.php/59225-2021-07-05-10-26-26

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622453783

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอถามหน่อยคะ คือนายจ้างเก่ายึดบัตร์ไว้คะ และเรียกเงินไปถ่ายอะคะ เราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ใด้มั้ยค่ะ
โดนตัดเงินไป 7000 บาท โดนอ้างคืนของช้าเกิน7วัน แต่ของได้คืนไปแล้ว และยังมีการตัดเงินอีกครับ
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับแจ้งปิดกิจการค่ะ เป็นร้านยาเพิ่งเปิดมกราคมปีนี้ ปิดกิจการ 1กรกฎาคม แจ้งปิดกิจการ 6มิ.ย. ไม่มีเซ็นต์เอกสารว่าจ้างส่วนตัว มีแต่ส่วนที่ต้องส่งสสจ. ร้านนไม่ได้ทำประกันสังคมให้ค่ะ - ไม่ทราบว่ากรณีแบบนี้ เราต้องได้รับเงินชดเชยหรือไม่คะ คุยกับนายจ้างเค้าให้เป็นสินน้ำใจตามตกลงกัน ส่วนหนังสือเลิกจ้างเค้าใช้คำเป็นหนังสือยินยอมแทน เค้าให้เหตุผลประมาณว่าร้านยังไม่ได้ขึ้นจดทะเบียนอะไรซักอย่าง เราก้ไม่ได้เซนสัญญา เลยไม่จำเป็นต้องมีเงินชดเชย ไม่สามารถใช้คำหนังสือเลิกจ้างได้ ไท่ทราบว่ามีกรณีแบบนี้ด้วยเหรอคะ -ตกลงกันไว้ปากเปล่า วันหยุดนักขัต 13วัน/ปี เราทำได้ครึ่งปี ยังไม่ได้ใช้วันหยุดเลย และเป็นร้านเปิดใหม่ทางร้านก็ไม่อยากให้หยุดด้วย ไม่ทราบว่าเราต้องได้รับเงินวันหยุดที่ไม่ได้หยุดด้วยมั๊ยคะ ขอบคุณค่ะ
แฟนผมลาออกจากงานตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแต่หัวหน้าไม่ยอมส่งใบลาออกให้ผมต้องทำยังไงครับ
สอบถามคับ กรณีที่ไม่มีประกันสังคม สามารถไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้างได้ที่ไหนและต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับ อยู่เขตนนทบุรี ทำงานในไซต์งานก่อสร้าง โดนสั่งหยุด1เดือนเต็มๆครับ ลูกน้อง11คน ผู้รู้รบกวนขอข้อมูลหน่อยครับ ขอบคุณครับ
สอบถามเรื่องเงินชดเชยกรณีสั่งหยุดงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ต้องจ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้องคะ
ขออนุญาตสอบถามครับ ช่วงเวลาพักเที่ยง บริษัทสามารถห้ามไม่ให้พนักงานออกนอกบริษัทได้ด้วยหรอครับ
ตอนนี้ทางโรงงานสั่งปิด7วัน เพราะพนักงานติดโควิด แต่ให้พนักงานบางคนที่สมัครใจพักในโรงงานทำงานตามปกติ พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่โดนกักตัว จะได้รับค่าจ้างหรือไม่คะ เพราะยังไม่ได้รับความชัดเจนจากนายจ้าง
ขออนุญาติสอบถาม บริษัท ซับคอนแทรค ที่คอยเป็นตัวแทนของ บ.ต่างๆๆ หาคนเข้าไปทำงาน มีสิทธฺิ์ไม่จ่ายค่าแรง ในหยุดนักขัตฤกษ์ ได้ด้วยเหรอครับ
นายจ้างจัดหาที่พักให้ลูกจ้างเป็นบ้านเดี่ยวซอยห้องเล็กๆให้ลูกจ้างและครอบครัวอยู่อาศัย ห้องที่เหลือให้คนทั่วไปเช่า แบบนี้ ถือเป็นแคมป์คนงานมั้ย?
จะยกเลิกเรื่องร้องเรียนไปยังไงคะคือเข้าใจผิดกันค่ะ
ลบกวนสอบถามค่ะ..กรณีขาดลามาสายนายจ้างสามารถหักเงินเดือนลูกจ้างได้หรือไม่ค่ะ..และกรณีลา..ลากิจ..ลาป่วย..ลาพักร้อนแต่ลูกจ้างเขียนใบลา..จะลากรณีอะไรก้อแล้วแต่..ก้อสิทธิ์ของลูกจ้างใช่ไหมค่ะ..นายจ้างไม่มีสิทธิ์มาก้าวกาย....และกรณีลาเกินที่บริษัทกำหนด..นายจ้างจะหักเงินเดือนลูกจ้างได้หรือไม่ค่ะ..ขอบคุณค่ะ