สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

ค่อยๆเคลื่อนออกอย่าช้าๆวันนี้แสดงตัวอย่างเด็กรายหนึ่ง เป็นซีพี หัวสะโพกเคลื่อนเล็กน้อยภาพแรก ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือขาหนีบ...
19/01/2022

ค่อยๆเคลื่อนออกอย่าช้าๆ
วันนี้แสดงตัวอย่างเด็กรายหนึ่ง เป็นซีพี หัวสะโพกเคลื่อนเล็กน้อยภาพแรก ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือขาหนีบแข็ง แต่เวลาผ่านไป4 ปี หัวสะโพกเคลื่อนออกเพิ่มขึ้น ตามภาพ2 ลองสังเกตเปรียบเทียบกับภาพแรก เบ้าก็มีลักษณะตื้นขึ้น อันนี้เด็กยังไม่มีอาการปวด แต่กางขาเริ่มยากขึ้น มีสะดุด
สะโพกเคลื่อนในเด็กซีพี จากที่เคยโพสต์ในอดีตหลายครั้ง ว่าภัยเงียบที่ค่อยๆมาโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่สังเกต จนบางครั้งอาจเสียโอกาสในการรักษาได้ทันท่วงที
By Vetham

ทำดีต้องชื่นชม#หมอเด็กศัลยสาสตร์1. ผศ.พิเศษ.พญ.อัจฉริยา ทองสิน  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ2. นพ.สนธกิติ์ ลีลหานนท์ นายแพทย์ชำนาญ...
19/01/2022

ทำดีต้องชื่นชม
#หมอเด็กศัลยสาสตร์

1. ผศ.พิเศษ.พญ.อัจฉริยา ทองสิน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

2. นพ.สนธกิติ์ ลีลหานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

3.นพ.ปวีน ธาดาดลทิพย์ นายแพทย์ชำนาญการ

4.ผศ. พิเศษ. นพ.จารุพงษ์ น้อยตำแย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

5. พญ.ลิสา กิตติสังวรา นายแพทย์ชำนาญการ

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ทำดีต้องชื่นชม
#หมอเด็กศัลยสาสตร์

1. ผศ.พิเศษ.พญ.อัจฉริยา ทองสิน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

2. นพ.สนธกิติ์ ลีลหานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

3.นพ.ปวีน ธาดาดลทิพย์ นายแพทย์ชำนาญการ

4.ผศ. พิเศษ. นพ.จารุพงษ์ น้อยตำแย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

5. พญ.ลิสา กิตติสังวรา นายแพทย์ชำนาญการ

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

📍คำแนะนำ การรับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
19/01/2022

📍คำแนะนำ การรับวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย

คอเอียงกระดูกคอเคลื่อนล๊อกอยู่ดีดีตื่นมาคอก็เอียง หันคอไม่ได้ หันแล้วปวด ต้องหันตามทั้งตัว  ภาวะนี้พบบ่อยในเด็กประมาณประ...
19/01/2022

คอเอียงกระดูกคอเคลื่อนล๊อก
อยู่ดีดีตื่นมาคอก็เอียง หันคอไม่ได้ หันแล้วปวด ต้องหันตามทั้งตัว ภาวะนี้พบบ่อยในเด็กประมาณประถมเจ็ดแปดขวบ. กินยาก็ไม่เห็นหายปล่อยไว้นานคอจะ เอียงแข็งมากขึ้น
ตัวอย่างภาพแรกเด็กประมาณเจ็ดขวบ คอเอียง มาซักสองอาทิตย์คอเอียงซ้ายหน้าหันขวา ไปหาหมอได้ยามากินไม่หาย การรักษาอาจต้องนอนดึงคอประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นใส่ปลอกคออีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ ตามภาพที่สอง ต่อจากนั้นคอก็ค่อยๆตรงหายดังภาพที่สาม โรคนี้มักไม่ต้องผ่าตัด เพียงดึงคอ ใส่ปลอกคอและกินยาก็หาย น้อยรายที่ต้องผ่าตัด ภาพเอ็กซเรย์เห็นกระดูกคอปล้องที่หนึ่งสองเคลื่อนหมุน
By Vetham

[ข่าวบิดเบือน]ทาแป้งที่อวัยวะเพศเด็ก ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเสี่ยงไตวายจากประเด็นข้างต้น ทางกรมการแพทย์ กร...
18/01/2022

[ข่าวบิดเบือน]
ทาแป้งที่อวัยวะเพศเด็ก ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเสี่ยงไตวาย

จากประเด็นข้างต้น ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า แป้งหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีบางชนิด อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างรวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะได้ แต่ภาวะกรวยไตอักเสบ ในผู้ป่วยเด็กเป็นผลจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะการดูแลสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศที่ไม่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3tBQpFd

AFNC Thailand
18 ม.ค. 65

[ข่าวบิดเบือน]
ทาแป้งที่อวัยวะเพศเด็ก ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเสี่ยงไตวาย

จากประเด็นข้างต้น ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า แป้งหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีบางชนิด อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างรวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะได้ แต่ภาวะกรวยไตอักเสบ ในผู้ป่วยเด็กเป็นผลจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะการดูแลสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศที่ไม่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3tBQpFd

AFNC Thailand
18 ม.ค. 65

📌ประกาศ คลินิกโรคผิวหนัง❌ ปิดให้บริการวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565
18/01/2022

📌ประกาศ คลินิกโรคผิวหนัง
❌ ปิดให้บริการวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565

📌ประกาศ คลินิกโรคผิวหนัง
❌ ปิดให้บริการวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565

📣ทำดีต้องชื่นชม👏👏คุณวิรงรอง ยศสินธุนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษหัวหน้างานกายภาพบำบัด#ที่นี่มีหมอเด็ก#สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง...
18/01/2022

📣ทำดีต้องชื่นชม👏👏

คุณวิรงรอง ยศสินธุ
นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกายภาพบำบัด

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

📣ทำดีต้องชื่นชม👏👏

คุณวิรงรอง ยศสินธุ
นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกายภาพบำบัด

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

17/01/2022
Home - Isolation สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในเขตกรุงเทพมหานคร

📌เกณฑ์การเข้ารับผู้ป่วยเด็ก สู่ Home - Isolation สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในเขตกรุงเทพมหานคร

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
#80ปีกรมการแพทย์
#ทีม[email protected]

📍 รับชมย้อนหลัง คำแนะนำ วัคซีนป้องกันโควิดอายุ 5 - 11 ปี โดย พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กฯhttps://yout...
14/01/2022
คำแนะนำ วัคซีนป้องกันโควิดอายุ 5 - 11 ปี โดย พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กฯ

📍 รับชมย้อนหลัง

คำแนะนำ วัคซีนป้องกันโควิดอายุ 5 - 11 ปี โดย พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กฯ
https://youtu.be/CaWSd0Y5Cjw

คำแนะนำ วัคซีนป้องกันโควิดอายุ 5 - 11 ปี โดย พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กฯ

พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์เวชกรรมสังคม ให้สัมภาษณ์ในรายการที่นี่💕มีหมอเด็ก ประเด็น วัคซีนโควิดในเด็ก อายุ 5-11 ปี (F...
13/01/2022

พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์เวชกรรมสังคม ให้สัมภาษณ์ในรายการที่นี่💕มีหมอเด็ก ประเด็น วัคซีนโควิดในเด็ก อายุ 5-11 ปี (Facebook Live) ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 13 มกราคม 2565

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมการถ่ายทอด ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2565โดย...
13/01/2022

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมการถ่ายทอด ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2565

โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวเปิดงาน แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวรายงาน

ผ่านระบบออนไลน์ webax ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 13 มกราคม 2565

13/01/2022
รายการที่นี่มีหมอเด็ก EP.1/65

พบกับ Liveสด
📌 อายุ 5 - 11 ปี กับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด พ่อแม่ตัดสินใจอย่างไร?

📌วันพฤหัสบดี ที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. มาฟังคำแนะนำ จากคุณหมอเด็กกันค่ะ
โดยพญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์ด้านเวชกรรมสังคม

นายแพทย์อดิศัย  ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีรศ.พิเศษ แพทย์หญิง พนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้...
12/01/2022

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รศ.พิเศษ แพทย์หญิง พนิดา ศรีสันต์
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

และ ผศ.พิเศษ แพทย์หญิง ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

📌ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในเด็กในปัจจุบัน พร้อมแนะนำเรื่องการดูแลบุตรติดเชื้อโควิด และประเมินอาการ ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 12 มกราคม 2565

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมอัพเดทสถานการณ์การรับผู้ป่วยในระรอกโอไมครอน การเตรียมควา...
12/01/2022

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมอัพเดทสถานการณ์การรับผู้ป่วยในระรอกโอไมครอน การเตรียมความพร้อมส่วนการรับผู้ป่วยเด็กที่ต้องรับไว้ในโรงพยาบาล รายงานผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation/Community Isolation ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมอัพเดทยอดการฉีดวัคซีนในสถานศึกษาและในสถาบันสุขภาพเด็ก ฯ แนวทางการจัดการผู้ป่วยเด็กล้นจากระบบ 1330 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมประชุมและต้อนรับ ซึ่งมีนายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมปรึกษาหารือและอัพเดทสถานการณ์เตียงของผู้ป่วยโควิด 19 ในปัจจุบัน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
https://www.facebook.com/643148052494633/posts/2296224773853611/

12/01/2022

การเตรียมตำรับยาน้ำ แขวนตะกอนฟาร์วิพิราเวียร์
โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

📌ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี📌ขอความร่วมมือ งด! เยี่ยมไข้ผู้ป่วย
12/01/2022

📌ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

📌ขอความร่วมมือ งด! เยี่ยมไข้ผู้ป่วย

📌ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

📌ขอความร่วมมือ งด! เยี่ยมไข้ผู้ป่วย

📌ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขออภัย ในความไม่สะดวก
12/01/2022

📌ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ขออภัย ในความไม่สะดวก

📌ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ขออภัย ในความไม่สะดวก

กรมการแพทย์รับเด็กป่วยโควิด เข้ารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีวันนี้ (11 มกราคม 2565) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิ...
11/01/2022

กรมการแพทย์รับเด็กป่วยโควิด เข้ารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันนี้ (11 มกราคม 2565) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิดจำนวนมาก โดยในระยะที่มีการระบาดของโควิดโอมิครอน ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ได้รับผู้ป่วยดูแลรวมทั้งสิ้น 59 คน โดยผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
ตามที่มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นั้น ทางกรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ประสานและรับผู้ป่วยเด็กเข้าดูแลรักษาเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย และขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับดังนี้

ผู้ป่วยเด็กโควิดรายที่ 1 เด็กชายอายุ 1 ปี 3 เดือน ได้รับการส่งตัวจากฮอสพิเทลในศรีราชา มานอนพักรักษาตัวในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในวันที่ 6 มกราคม 2565 และเข้านอนรักษาตัวพร้อมมารดา มาถึงปัจจุบัน ในระยะแรกผู้ป่วยมีภาวะกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ได้รับการรักษาโดยการพ่นยาลดอาการบวมของทางเดินหายใจส่วนต้นและให้ยาฟาวิพิราเวียร์ตั้งแต่วันแรก ผลการรักษาได้ผลดี ผู้ป่วยไข้ลดมา 3-4 วัน ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ทานอาหารได้ ไม่มีอาการทางเดินหายใจส่วนต้นอุดตัน ส่วนคุณแม่อาการดีขึ้น ไข้ลดลงแล้ว ไม่หอบเหนื่อย มีเพียงอาการปวดศีรษะและไอเล็กน้อย

ผู้ป่วยรายที่ 2 เด็กหญิงวัย 4 เดือน มีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 จนผู้ป่วยอาการดี ไม่มีไข้ ไม่ถ่ายเหลว ไม่หอบเหนื่อย สามารถจำหน่ายออกจากรพ.ในวันที่ 10 มกราคม 2565
และได้เข้าโครงการการดูแลตัวเองจากที่บ้านในความดูแลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ กรมการแพทย์จนกว่าจะพ้นระยะสังเกตอาการ

ผู้ป่วยรายที่ 3 เด็กหญิงอายุ 8 เดือน ซึ่งครอบครัวมีผู้ติดเชื้อรวม 4 คน โดยคุณพ่อ คุณแม่ รักษาตัวในฮอสพิเทล และทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ได้รับตัวผู้ป่วยเด็กพร้อมคุณย่ามาดูแล ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 และเริ่มให้ยาฟาวิพิราเวียร์ตั้งแต่ต้น ขณะนี้อาการผู้ป่วยดีขึ้น ไข้ลดจาก 39 องศาเซลเซียส เป็น 37.5 องศาเซลเซียสแล้ว ผลเอกซเรย์ไม่พบความผิดปกติ เด็กไม่หอบเหนื่อย ดูดนมได้ดี ส่วนคุณย่าอาการดีขึ้นตามลำดับ ไข้เริ่มลด ไม่หอบเหนื่อย แพทย์ผู้ดูแลวางแผนการจำหน่ายและนำเข้าดูแลในโครงการดูแลตัวเองจากที่บ้านต่อไป

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ดูแลเด็ก มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโควิดเด็กทุกกลุ่มอาการตามนโยบายของกรมการแพทย์ โดยขณะนี้ดูแลกลุ่มสีเขียวที่ให้รักษาตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) หรือศูนย์แยกโรคในชุมชน Community Isolation (CI) รวมทั้งสิ้น 46 คน ส่วนกลุ่มสีเหลืองและสีแดงจะรับไว้รักษาในสถาบันฯ ซึ่งขณะนี้มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดทั้งหมด 70 เตียง และมีห้องแยกความดันลบ โดยผู้ป่วยเด็กโควิดที่ต้องการรับบริการขอให้ติดต่อผ่านระบบโทรสายด่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #โควิด19 -11 มกราคม 2565-

กรมการแพทย์รับเด็กป่วยโควิด เข้ารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันนี้ (11 มกราคม 2565) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิดจำนวนมาก โดยในระยะที่มีการระบาดของโควิดโอมิครอน ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ได้รับผู้ป่วยดูแลรวมทั้งสิ้น 59 คน โดยผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
ตามที่มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นั้น ทางกรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ประสานและรับผู้ป่วยเด็กเข้าดูแลรักษาเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย และขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับดังนี้

ผู้ป่วยเด็กโควิดรายที่ 1 เด็กชายอายุ 1 ปี 3 เดือน ได้รับการส่งตัวจากฮอสพิเทลในศรีราชา มานอนพักรักษาตัวในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในวันที่ 6 มกราคม 2565 และเข้านอนรักษาตัวพร้อมมารดา มาถึงปัจจุบัน ในระยะแรกผู้ป่วยมีภาวะกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ได้รับการรักษาโดยการพ่นยาลดอาการบวมของทางเดินหายใจส่วนต้นและให้ยาฟาวิพิราเวียร์ตั้งแต่วันแรก ผลการรักษาได้ผลดี ผู้ป่วยไข้ลดมา 3-4 วัน ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ทานอาหารได้ ไม่มีอาการทางเดินหายใจส่วนต้นอุดตัน ส่วนคุณแม่อาการดีขึ้น ไข้ลดลงแล้ว ไม่หอบเหนื่อย มีเพียงอาการปวดศีรษะและไอเล็กน้อย

ผู้ป่วยรายที่ 2 เด็กหญิงวัย 4 เดือน มีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 จนผู้ป่วยอาการดี ไม่มีไข้ ไม่ถ่ายเหลว ไม่หอบเหนื่อย สามารถจำหน่ายออกจากรพ.ในวันที่ 10 มกราคม 2565
และได้เข้าโครงการการดูแลตัวเองจากที่บ้านในความดูแลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ กรมการแพทย์จนกว่าจะพ้นระยะสังเกตอาการ

ผู้ป่วยรายที่ 3 เด็กหญิงอายุ 8 เดือน ซึ่งครอบครัวมีผู้ติดเชื้อรวม 4 คน โดยคุณพ่อ คุณแม่ รักษาตัวในฮอสพิเทล และทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ได้รับตัวผู้ป่วยเด็กพร้อมคุณย่ามาดูแล ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 และเริ่มให้ยาฟาวิพิราเวียร์ตั้งแต่ต้น ขณะนี้อาการผู้ป่วยดีขึ้น ไข้ลดจาก 39 องศาเซลเซียส เป็น 37.5 องศาเซลเซียสแล้ว ผลเอกซเรย์ไม่พบความผิดปกติ เด็กไม่หอบเหนื่อย ดูดนมได้ดี ส่วนคุณย่าอาการดีขึ้นตามลำดับ ไข้เริ่มลด ไม่หอบเหนื่อย แพทย์ผู้ดูแลวางแผนการจำหน่ายและนำเข้าดูแลในโครงการดูแลตัวเองจากที่บ้านต่อไป

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ดูแลเด็ก มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโควิดเด็กทุกกลุ่มอาการตามนโยบายของกรมการแพทย์ โดยขณะนี้ดูแลกลุ่มสีเขียวที่ให้รักษาตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) หรือศูนย์แยกโรคในชุมชน Community Isolation (CI) รวมทั้งสิ้น 46 คน ส่วนกลุ่มสีเหลืองและสีแดงจะรับไว้รักษาในสถาบันฯ ซึ่งขณะนี้มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดทั้งหมด 70 เตียง และมีห้องแยกความดันลบ โดยผู้ป่วยเด็กโควิดที่ต้องการรับบริการขอให้ติดต่อผ่านระบบโทรสายด่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #โควิด19 -11 มกราคม 2565-

📌 อายุ 5 - 11 ปี กับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด พ่อแม่ตัดสินใจอย่างไร?📌วันพฤหัสบดี ที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. มาฟังคำแน...
11/01/2022

📌 อายุ 5 - 11 ปี กับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด พ่อแม่ตัดสินใจอย่างไร?

📌วันพฤหัสบดี ที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. มาฟังคำแนะนำ จากคุณหมอเด็กกันค่ะ

📌โดยพญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์ด้านเวชกรรมสังคม

📌ฝากกดLike กด แชร์ ด้วยนะคะ ใครมีคำถามฝากคำถามมาได้เลยค่ะ

📌 อายุ 5 - 11 ปี กับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด พ่อแม่ตัดสินใจอย่างไร?

📌วันพฤหัสบดี ที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. มาฟังคำแนะนำ จากคุณหมอเด็กกันค่ะ

📌โดยพญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์ด้านเวชกรรมสังคม

📌ฝากกดLike กด แชร์ ด้วยนะคะ ใครมีคำถามฝากคำถามมาได้เลยค่ะ

📍กำหนดการเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตกรรมประจําปี 2565.🎯16-17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสยาม 1-2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี...
10/01/2022

📍กำหนดการเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตกรรมประจําปี 2565
.
🎯16-17 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมสยาม 1-2
ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
💻 FB : ห้องทันตกรรมสุขภาพเด็กฯ
📞เบอร์โทรศัพท์ : 02-345-8325
หรือ 1415 ต่อ 2318 ,5321

📍กำหนดการเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตกรรมประจําปี 2565
.

🎯16-17 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมสยาม 1-2
ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
💻 FB : ห้องทันตกรรมสุขภาพเด็กฯ
📞เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 5321

กรมการแพทย์รับเด็กป่วยโควิดวัย 4 เดือน เข้ารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมเผยแผนเตรียมการดูแลรักษาผู้ป่ว...
09/01/2022

กรมการแพทย์รับเด็กป่วยโควิดวัย 4 เดือน เข้ารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมเผยแผนเตรียมการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19

วันนี้ (9 มกราคม 2565) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวครอบครัวของเด็กป่วยโควิดวัย 4 เดือน หาโรงพยาบาลรักษานั้น ขณะนี้กรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ประสาน รับเด็กคนดังกล่าวเข้ารักษาที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยเด็กรายดังกล่าวมีอาการไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก ไม่มีหอบเหนื่อย ดูดนมเองได้ ไม่อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว นอนพักผ่อนได้ปกติ ซึ่งได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน สั่งการให้กรมการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบนี้ให้ดีที่สุด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดการระบาดในเด็กมาก เพราะเด็กบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แต่ย้ำว่าอาการไม่รุนแรง หากไม่มีโรคประจำตัว ขณะนี้มีการประสาน กทม.ให้จัดทำเตียง Community Isolation (CI) สำหรับเด็กและครอบครัวเอาไว้ 6 โซน โซนละ 1 แห่ง แห่งละอย่างน้อย 50 เตียง โดย 1 ห้องเด็กอยู่ร่วมกัน 3-4 คน มีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมได้ เนื่องจากเด็กจะมีการทำกิจกรรมมากกว่าผู้ใหญ่ พร้อมทั้งมอบสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชราชินีเผยแพร่วิธีการเตรียมยาน้ำฟาวิพิราเวียร์สำหรับเด็ก ผ่านทาง YouTube ของสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชราชินีและกรมการแพทย์ เพื่อให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเตรียมยาได้เองด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก โดยไม่ต้องสำรอง พร้อมจัดระบบให้ปรึกษาร่วมกับโรงเรียนแพทย์ (UHosNet) สำนักการแพทย์ กทม. โรงพยาบาลเอกชนในการดำเนินการ HI และ CI นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง CI สำหรับแรงงานต่างด้าว เริ่มจากหนึ่งโซน ถ้ามีความจำเป็นจะขยายไปโซนละ 1 แห่งต่อไป โดยกำหนดไว้แห่งละประมาณ 100 เตียง

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ดูแลเด็ก มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโควิดเด็กทุกกลุ่มอาการ โดยกลุ่มสีเขียวจะให้รักษาตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) และเตียง Community Isolation (CI) ส่วนกลุ่มสีเหลืองและสีแดงจะรับไว้รักษาในสถาบัน ซึ่งขณะนี้มีห้องแยกความดันลบ 5 ห้อง มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 70 เตียง นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สถาบันฯ เตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็ก 5-11 ปี ซึ่งได้มีการซักซ้อม พร้อมจัดสถานที่สำหรับให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และจะเร่งฉีดเด็กกลุ่มนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองควรดูแลรักษาสุขภาพเด็กให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการ 1.สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 2. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด โดยเฉพาะเด็กทารกเนื่องจากภูมิคุ้มกันโรคของเด็กยังมีน้อยจึงอาจติดเชื้อโรคได้ง่าย 3.การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และปรุงสุกร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัว 4.ทำให้ร่างกายของลูกน้อยอบอุ่นอยู่เสมอ 5.ควรตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบผลบวกให้โทร. 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #โควิด19 -9 มกราคม 2565-
https://www.facebook.com/643148052494633/posts/2293799304096158/

กรมการแพทย์รับเด็กป่วยโควิดวัย 4 เดือน เข้ารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมเผยแผนเตรียมการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19

วันนี้ (9 มกราคม 2565) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวครอบครัวของเด็กป่วยโควิดวัย 4 เดือน หาโรงพยาบาลรักษานั้น ขณะนี้กรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ประสาน รับเด็กคนดังกล่าวเข้ารักษาที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยเด็กรายดังกล่าวมีอาการไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก ไม่มีหอบเหนื่อย ดูดนมเองได้ ไม่อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว นอนพักผ่อนได้ปกติ ซึ่งได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน สั่งการให้กรมการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบนี้ให้ดีที่สุด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดการระบาดในเด็กมาก เพราะเด็กบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แต่ย้ำว่าอาการไม่รุนแรง หากไม่มีโรคประจำตัว ขณะนี้มีการประสาน กทม.ให้จัดทำเตียง Community Isolation (CI) สำหรับเด็กและครอบครัวเอาไว้ 6 โซน โซนละ 1 แห่ง แห่งละอย่างน้อย 50 เตียง โดย 1 ห้องเด็กอยู่ร่วมกัน 3-4 คน มีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมได้ เนื่องจากเด็กจะมีการทำกิจกรรมมากกว่าผู้ใหญ่ พร้อมทั้งมอบสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชราชินีเผยแพร่วิธีการเตรียมยาน้ำฟาวิพิราเวียร์สำหรับเด็ก ผ่านทาง YouTube ของสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชราชินีและกรมการแพทย์ เพื่อให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเตรียมยาได้เองด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก โดยไม่ต้องสำรอง พร้อมจัดระบบให้ปรึกษาร่วมกับโรงเรียนแพทย์ (UHosNet) สำนักการแพทย์ กทม. โรงพยาบาลเอกชนในการดำเนินการ HI และ CI นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง CI สำหรับแรงงานต่างด้าว เริ่มจากหนึ่งโซน ถ้ามีความจำเป็นจะขยายไปโซนละ 1 แห่งต่อไป โดยกำหนดไว้แห่งละประมาณ 100 เตียง

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ดูแลเด็ก มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโควิดเด็กทุกกลุ่มอาการ โดยกลุ่มสีเขียวจะให้รักษาตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) และเตียง Community Isolation (CI) ส่วนกลุ่มสีเหลืองและสีแดงจะรับไว้รักษาในสถาบัน ซึ่งขณะนี้มีห้องแยกความดันลบ 5 ห้อง มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 70 เตียง นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สถาบันฯ เตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็ก 5-11 ปี ซึ่งได้มีการซักซ้อม พร้อมจัดสถานที่สำหรับให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และจะเร่งฉีดเด็กกลุ่มนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองควรดูแลรักษาสุขภาพเด็กให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการ 1.สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 2. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด โดยเฉพาะเด็กทารกเนื่องจากภูมิคุ้มกันโรคของเด็กยังมีน้อยจึงอาจติดเชื้อโรคได้ง่าย 3.การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และปรุงสุกร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัว 4.ทำให้ร่างกายของลูกน้อยอบอุ่นอยู่เสมอ 5.ควรตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบผลบวกให้โทร. 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #โควิด19 -9 มกราคม 2565-

ที่อยู่

420/8 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สายตรงร.พ.1415

เบอร์โทรศัพท์

1415

เว็บไซต์

www.childrenhospital.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัดดีคะใครมีคนป่วยอยู่ชั้น10บ้างรบกวนช่วยติดต่อน้องสกายเตียง1ไห้หน่อยค้ะอยากได้เฟสบุคของแม่น้องค้ะเมื่อวานลูกชายพึ้งออกจาก รพพอดีเป็นเพื่อนร่วมเตียงกันลืมขอเฟสแม่น้องอยากจะทักไปคุยเล่นกับน้อง🙏🙏🙏
ร.พ.เด็ก..วันเสาร์..อาทิตย์.เปิดทำการ.ตรวจโรคทั่วไปมั้ยครับ
มาส่งคนไข้(เด็ก)รอนานมาก
อยากทราบคุณหมอเฉพาะทางโรคผิวหนังจะเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลวันไหนบ้างครับ
สอบถามคะ แผนกต่อมไร้ท่อ. วันที่ 6 พค. เปิด หรือ ปิด บริการ ค่ะ. ติดต่อ แผนกต่อมไร้ท่อไม่ได้คะ ขอบคุณคะ
ที่นี่รักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็กอายุ 8 เดือนได้ไหมค่ะ ลูกสาวข้อเท้าบิดที่ขาขวาค่ะและขาอ่อนแรง
หูคอจมูกจะขึ้นป้ายเวลาเริ่มทำการทำใหมถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำ
หมอคนตรวจไข้พูดจาหมาไม่แดก
แพทย์ห้องฉุกเฉินวันเสาร์ลงกี่ท่านครับ ถึงได้มีคนไข้ตกค้างมากขนาดนี้
ห้องฉุกเฉินมีแพย์เวรกี่ท่าน
อยากทราบว่าในทุกๆวันหลังเวลา20.00น. แพทย์ที่ประจำห้องฉุกเฉินมีกี่ท่านครับ
พอดีลูกสาวผม น้องอินดิร่า ไปตรวจไข้หวัดปกติที่คลีนิค ได้เปิดช่องปาก เห็นเม็ดตุ่ม 2เม็ด ที่ลิ้นไก่ ลักษณะขาว คล้ายหนอง ทางคลีนิคแนะนำให้ผมพาลูก ไปรพ.ใหญ่ ก็เลยไปตามสิทธิ ของน้องที่ รพ.สิรินธร พอไปตรวจ ทางหมอ รพ.สิรินธร แนะำให้ไป รพ.เด็ก ทางรพ.สิรินธร ได้ทำใบส่งตัวไปให้ วันอังคารที่ 12/02/2562 ทางผมได้พาลูกสาวไปเพื่อไปตรวจที่ รพ.เด็ก แต่ก็ไม่ได้ตรวจอะไรเลย แค่ไปรับ ใบนัด ใบนัดระบุ 17/04/2562 ผมไม่รู้เลยว่าเม็ดตุ่มนี้ ร้ายแรงแค่ ไม่รู้เลย ระยะเวลาใบนัดผมดู ช่างนานเหลือเกิน อยากให้รพ. พิจารณารับตรวจให้หน่อยครับ