สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห, หน่วยงานราชการ, 420/8 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน​ในพิธีเปิดงานงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ...
10/09/2021

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน​ในพิธีเปิดงานงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 กรมการแพทย์ พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ร่วมพิธี ซึ่งมีนางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
https://www.facebook.com/643148052494633/posts/2197284600414296/

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมวิชาการ Evidence – based child psychiatry: CBT for children andfamilies ครั้ง...
08/09/2021

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมวิชาการ Evidence – based child psychiatry: CBT for children andfamilies ครั้งที่ 4 โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานเปิดงาน แพทย์หญิงศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยาและอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สยามฯ 1-3 อาคารสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์Pediatrics PlaylistSer...
07/09/2021

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์
Pediatrics Playlist
Serial Seminars on Pediatric COVID-19 EP.4
- Home Isolation
- Community Isolation
- Hospitel for Thai Children with COVID-19
สามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR CODE หรือ กด/คลิก Link ด้านล่าง
https://forms.gle/rbjVqRaTvPKpwTVR9
***เจ้าหน้าที่จะส่ง ZOOM ID และ PASSCODE ไปยัง E-mail address ของผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันของกิจกรรม
***แพทย์ที่เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับ CME 2 Credits

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์

Pediatrics Playlist
Serial Seminars on Pediatric COVID-19 EP.4
- Home Isolation
- Community Isolation
- Hospitel for Thai Children with COVID-19
สามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR CODE หรือ กด/คลิก Link ด้านล่าง

https://forms.gle/rbjVqRaTvPKpwTVR9

***เจ้าหน้าที่จะส่ง ZOOM ID และ PASSCODE ไปยัง E-mail address ของผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันของกิจกรรม
***แพทย์ที่เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับ CME 2 Credits

▶️Mindset คืออะไร?▶️Mindset คือ กรอบการคิดและความเชื่อของบุคคลจากรากฐานประสบการณ์เดิมที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ รูปแบบพฤติกร...
07/09/2021

▶️Mindset คืออะไร?
▶️Mindset คือ กรอบการคิดและความเชื่อของบุคคลจากรากฐานประสบการณ์เดิมที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ รูปแบบพฤติกรรมและการตีความเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ Fixed Mindset และ Growth Mindset
🌱Growth Mindset 🌱
เป็นกรอบแนวความคิดของคนที่มีทัศนคติเชิงบวก ชอบพัฒนาตัวเอง ไม่หยุดนิ่ง มองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค มีความพยายามฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทำให้มีแนวโน้มในการประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่มี Fixed Mindset
👉หลักการสำคัญในการสร้าง Growth Mindset ในเด็ก คือ การช่วยให้เด็กเห็นว่าความสามารถต่างๆ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ด้วยการเรียนรู้และความพยายาม
👉เทคนิคการสร้าง🌱 Growth Mindset 🌱ในเด็ก
1. การเรียนรู้ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมอง (Brainology) เราควรสอนให้เด็กเข้าใจว่าสมองของเราพัฒนาและเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆ ศักยภาพและความสามารถของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
2. ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ช่วยได้ (Student’s Expectation) การตั้งเป้าหมายในการเรียนด้วยตนเองจะช่วยให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง การสอนให้เด็กรู้จักตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เด็กมองถึงการพัฒนาไปข้างหน้าและประเมินการเรียนรู้ของตนเป็นระยะได้
3.ให้ความสนใจกับสิ่งที่ผิดพลาด (Mistake is Interesting) การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เด็กมองความผิดพลาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การตอบโจทย์ผิดไม่ใช่เรื่องน่าอาย สิ่งที่ควรทำคือยอมรับ วิเคราะห์ และพยายามแก้ไข
4.ใช้พลังของคำว่า “ยัง” (Power of YET) การเพิ่มคำว่า “ยัง” เป็นการสร้างความตระหนักว่า ผลลัพธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่จุดสิ้นสุด เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและสามารถไปถึงเป้าหมายได้ในอนาคต
5. ชมที่ความพยายามและกระบวนการ (Praising Effort and the Process) การชมช่วยเสริมสร้างกำลังใจและ Growth Mindset ให้กับเด็กๆ ได้ คำชมที่ดีควรชมที่วิธีการหรือกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง และเป็นสิ่งที่เด็กสามารถเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งควรชมที่ความพยายามและไม่ชมบ่อยเกินไป
6. Feedback เพื่อการเรียนรู้ การที่เด็กจะไปสู่เป้าหมายได้จำเป็นที่ต้องอาศัย Feedback จากครูและพ่อแม่เพื่อเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้เดินไปได้อย่างถูกทาง Feedback ที่ดีควรมุ่งพัฒนา ไม่มุ่งตัดสิน ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งเน้นที่พฤติกรรมหรือกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
👉การสร้าง Growth Mindset สามารถสร้างได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นตนเอง เด็กๆ และคนรอบข้าง เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ อุปสรรคและความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ความอดทนและความพยายามเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ
(แหล่งที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Growth Mindset ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ)

▶️Mindset คืออะไร?

▶️Mindset คือ กรอบการคิดและความเชื่อของบุคคลจากรากฐานประสบการณ์เดิมที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ รูปแบบพฤติกรรมและการตีความเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ Fixed Mindset และ Growth Mindset

🌱Growth Mindset 🌱
เป็นกรอบแนวความคิดของคนที่มีทัศนคติเชิงบวก ชอบพัฒนาตัวเอง ไม่หยุดนิ่ง มองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค มีความพยายามฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทำให้มีแนวโน้มในการประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่มี Fixed Mindset

👉หลักการสำคัญในการสร้าง Growth Mindset ในเด็ก คือ การช่วยให้เด็กเห็นว่าความสามารถต่างๆ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ด้วยการเรียนรู้และความพยายาม

👉เทคนิคการสร้าง🌱 Growth Mindset 🌱ในเด็ก

1. การเรียนรู้ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมอง (Brainology) เราควรสอนให้เด็กเข้าใจว่าสมองของเราพัฒนาและเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆ ศักยภาพและความสามารถของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

2. ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ช่วยได้ (Student’s Expectation) การตั้งเป้าหมายในการเรียนด้วยตนเองจะช่วยให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง การสอนให้เด็กรู้จักตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เด็กมองถึงการพัฒนาไปข้างหน้าและประเมินการเรียนรู้ของตนเป็นระยะได้

3.ให้ความสนใจกับสิ่งที่ผิดพลาด (Mistake is Interesting) การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เด็กมองความผิดพลาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การตอบโจทย์ผิดไม่ใช่เรื่องน่าอาย สิ่งที่ควรทำคือยอมรับ วิเคราะห์ และพยายามแก้ไข

4.ใช้พลังของคำว่า “ยัง” (Power of YET) การเพิ่มคำว่า “ยัง” เป็นการสร้างความตระหนักว่า ผลลัพธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่จุดสิ้นสุด เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและสามารถไปถึงเป้าหมายได้ในอนาคต

5. ชมที่ความพยายามและกระบวนการ (Praising Effort and the Process) การชมช่วยเสริมสร้างกำลังใจและ Growth Mindset ให้กับเด็กๆ ได้ คำชมที่ดีควรชมที่วิธีการหรือกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง และเป็นสิ่งที่เด็กสามารถเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งควรชมที่ความพยายามและไม่ชมบ่อยเกินไป

6. Feedback เพื่อการเรียนรู้ การที่เด็กจะไปสู่เป้าหมายได้จำเป็นที่ต้องอาศัย Feedback จากครูและพ่อแม่เพื่อเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้เดินไปได้อย่างถูกทาง Feedback ที่ดีควรมุ่งพัฒนา ไม่มุ่งตัดสิน ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งเน้นที่พฤติกรรมหรือกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง

👉การสร้าง Growth Mindset สามารถสร้างได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นตนเอง เด็กๆ และคนรอบข้าง เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ อุปสรรคและความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ความอดทนและความพยายามเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ

(แหล่งที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Growth Mindset ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิด mRNA (Pfizer) ให้แก่เด็กไทยอายุ 12-18 ปี ที่ไม่...
03/09/2021

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิด mRNA (Pfizer) ให้แก่เด็กไทยอายุ 12-18 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่
โรคอ้วน, โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการเด็กดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า เป็นต้น
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
#วัคซีนโควิด
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

📣ให้บริการวัคซีนโควิด19 เด็กไทยอายุ 12 -18 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวรายละเอียดด้านล่าง👇
01/09/2021

📣ให้บริการวัคซีนโควิด19 เด็กไทยอายุ 12 -18 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัว
รายละเอียดด้านล่าง👇

📣ให้บริการวัคซีนโควิด19 เด็กไทยอายุ 12 -18 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัว
รายละเอียดด้านล่าง👇

เก็บมาฝากกัน  กับเทคนิคทำความสะอาดบ้าน ยุคสถานการณ์โควิดที่มาภาพและข้อมูล  หมอพร้อม/สสส⭕️​ ร่วมบริจาคเพื่อมอบปาฏิหาริย์ ...
31/08/2021

เก็บมาฝากกัน กับเทคนิคทำความสะอาดบ้าน ยุคสถานการณ์โควิด
ที่มาภาพและข้อมูล หมอพร้อม/สสส
⭕️​ ร่วมบริจาคเพื่อมอบปาฏิหาริย์ แห่งลมหายใจ เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู
🍭ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ธ.ธหารไทยธนชาต (TTB)
เลขที่บัญชี 038-1-07690-0
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 088 874 4671
หรือ088 022 9769
#มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
#childrenhospitalfoundation
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
#หมอเด็กอยากบอก

ขาดวิตามินซี วันนี้มี ผู้ป่วยเด็กเล็ก 3 ขวบ ปัญหาคือไม่ยอมเดินมาเป็นเดือน ขณะที่ปกติเดินได้ เด็กงอแงไม่ค่อยเล่น จับขาจะเ...
31/08/2021

ขาดวิตามินซี
วันนี้มี ผู้ป่วยเด็กเล็ก 3 ขวบ ปัญหาคือไม่ยอมเดินมาเป็นเดือน ขณะที่ปกติเดินได้ เด็กงอแงไม่ค่อยเล่น จับขาจะเจ็บ ทำให้ผู้ปกครองเครียกกังวลได้เลย
วินิจฉัย ยากเพราะเด็กไม่สามารถบอกรายละเอียดอาการได้ ร้องอย่างเดียว เดินก็ไม่ยอมเดิน นำไป x ray ขาอาจไม่เห็นความผิดปกติชัดเจน ภาพนี้สังเกตดีดีจะมีเส้นสีขาวขรุขระตามลูกศรสีน้ำเงิน และมีเงาสีดำขอบเริ่มขาวตามลูกศรสีแดง อาจชวนให้สงสัย ภาวะขาดูวิตามินซีจนกระดูกเริ่มอ่อนแอ พวกนี้อาจมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกระดูก ตามลูกศรแดง
ลองถามเรื่องประวัติการกินจะได้ข้อมูลมาก เด็กมักกินนมอย่างเดียว โดยเฉพาะนมถั่วเหลือง อาหารอื่นไม่กิน กินน้อย
รายนี้ เจาะเลือดดูระดับวิตามินซี ในเลือด พบว่าน้อยมาก ได้ให้กิน วิตามินซี และอาหารหลากหลายโดยเฉพาะผักผลไม้ ผลปรากฏว่า ดีขึ้นตามลำดับใน1 เดือน กลายเป็นเด็กอารมณ์ดี วิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วไป
By Vetham

ขาดวิตามินซี
วันนี้มี ผู้ป่วยเด็กเล็ก 3 ขวบ ปัญหาคือไม่ยอมเดินมาเป็นเดือน ขณะที่ปกติเดินได้ เด็กงอแงไม่ค่อยเล่น จับขาจะเจ็บ ทำให้ผู้ปกครองเครียกกังวลได้เลย
วินิจฉัย ยากเพราะเด็กไม่สามารถบอกรายละเอียดอาการได้ ร้องอย่างเดียว เดินก็ไม่ยอมเดิน นำไป x ray ขาอาจไม่เห็นความผิดปกติชัดเจน ภาพนี้สังเกตดีดีจะมีเส้นสีขาวขรุขระตามลูกศรสีน้ำเงิน และมีเงาสีดำขอบเริ่มขาวตามลูกศรสีแดง อาจชวนให้สงสัย ภาวะขาดูวิตามินซีจนกระดูกเริ่มอ่อนแอ พวกนี้อาจมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกระดูก ตามลูกศรแดง
ลองถามเรื่องประวัติการกินจะได้ข้อมูลมาก เด็กมักกินนมอย่างเดียว โดยเฉพาะนมถั่วเหลือง อาหารอื่นไม่กิน กินน้อย
รายนี้ เจาะเลือดดูระดับวิตามินซี ในเลือด พบว่าน้อยมาก ได้ให้กิน วิตามินซี และอาหารหลากหลายโดยเฉพาะผักผลไม้ ผลปรากฏว่า ดีขึ้นตามลำดับใน1 เดือน กลายเป็นเด็กอารมณ์ดี วิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วไป
By Vetham

บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 นักจิตวิทยา มีวิธีดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์ ด้วย ความ...
31/08/2021

บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 นักจิตวิทยา มีวิธีดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์ ด้วย ความเมตตาต่อตนเอง💖

บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 นักจิตวิทยา มีวิธีดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์ ด้วย ความเมตตาต่อตนเอง💖

30/08/2021

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ รับทารก แฝด 3 ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อโควิด19 ซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเข้ารับการรักษา
โดย ผศ.พิเศษ พญ.มิรา โครานา หัวหน้างานทารกแรกเกิดและปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ทารกที่คลอดจากมารดา ที่ติดเชื้อโควิด19 ไม่ได้ฝากครรภ์ อายุครรภ์ประมาณ 7 เดือน (28 สัปดาห์) มีการคลอดก่อนกำหนด ทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ทั้ง 3 คน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล คอยดูแลให้การรักษา ทารกในห้องความดันลบอย่างใกล้ชิด และจำเป็นต้องใช้ห้องแยกธรรมดาในการดูแลทารกแฝด 3 เนื่องจากทางสถาบันฯ มีห้องความดันลบเพียง 2 ห้อง และด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน มีมารดาที่ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ห้องความดันลบและจำนวนเตียงไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามสถาบันฯ ก็พร้อมที่จะพยายามดูแลคนไข้อย่างดีที่สุด
#ทารกต้องรอด
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วย (ฺBreastf...
26/08/2021

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วย (ฺBreastfeeding Sick Babies)" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับแพทย์ พยาบาล จากเขตสุขภาพ เขต 3 เขต9 เขต10 และเขต 11 โดยมี รศ.พิเศษแพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน แพทย์หญิงจินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา ที่ปรึกษาศูนย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผศ.พิเศษ แพทย์หญิงมิรา โครานา ประธานศูนย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันฯ ชั้น 12 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 26 สิงหาคม 2564

#อบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วย
#(ฺBreastfeeding Sick Babies)
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสำนักงานเข...
26/08/2021

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสำนักงานเขตดุสิต โดยนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด19 ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์แยกกักตัวรักษาเด็กที่ติดเชื้อโควิค19 ในชุมชน (community isolation) เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ตึกศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย ณ ศูนย์ราชการเกียกกาย เขตดุสิต
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
#สำนักงานเขตดุสิต
#ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด19ในชุมชน

#ศูนย์แยกกักตัวรักษาเด็กที่ติดเชื้อโควิค19เขตดุสิต
#ณศูนย์ราชการเกียกกายเขตดุสิต

พันเอกอัครนิธิ์ ณ เชียงใหม่ ฝ่ายเสนาธิการทหารบก  ต้อนรับ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย...
24/08/2021

พันเอกอัครนิธิ์ ณ เชียงใหม่ ฝ่ายเสนาธิการทหารบก ต้อนรับ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นายแพทย์ธวัชชัย กิระวิทยา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แพทย์หญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสมาชิกจากเพจเส้นด้าย ร่วมดูสถานที่ เพื่อจัดเป็น Community Isolation (CI) สำหรับแม่และเด็ก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (ว...
24/08/2021

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นายแพทย์ธวัชชัย กิระวิทยา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แพทย์หญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสมาชิกจากเพจเส้นด้าย ร่วมดูสถานที่เพื่อจัดเป็น Community Isolation (CI) สำหรับแม่และเด็ก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

การดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รักษาและดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 1...
24/08/2021

การดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19
กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รักษาและดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ในรูปแบบการบริบาลแบบครอบครัวและ Home Isolation จนอาการดีขึ้นและปลอดภัย
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน มีผู้ป่วยเด็กที่ ติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมาก พบการติดเชื้อติดต่อกันภายในครอบครัวไปสู่เด็กเล็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการอยู่ร่วมกันและการไปมาหาสู่ระหว่างกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิดเป็นการบริบาลแบบครอบครัว ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 สามารถเข้ารับบริการและรับการรักษาดูแลเป็นครอบครัวแบบผู้ป่วยในได้ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีอาการไม่มากและได้รับการประเมินวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนเข้าทำการรักษา ทางสถาบันสุขภาพเด็กฯ จะดูแลผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองจนมั่นใจว่าอาการดีขึ้น สามารถกลับบ้านและหรือพิจารณาย้ายไปยัง Hospitel เพื่อสังเกตอาการต่อจนครบ 10-14วัน
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า สำหรับผู้ป่วยเด็กรายที่อาการไม่รุนแรงสามารถทำ Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) ได้ โดยต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ที่ทำการรักษา โดยให้ปฏิบัติเบื้องต้นดังนี้ การแยกของใช้ส่วนตัว แยกห้องน้ำ ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น แยกพื้นที่จากคนในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 แยกรับประทานอาหารร่วมกัน โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ควรดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่พาเด็กออกไปที่สาธารณะ ควรให้เด็กเล่นในบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใกล้ชิดคนอื่นให้น้อยที่สุด ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กไม่ควรออกไปนอกบ้าน ถ้าจำเป็นต้องออกไปเมื่อกลับมาถึงบ้าน ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนมาเล่นกับเด็ก สอนเด็กล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ จากการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วง 3 ระยะของการระบาดพบว่า เด็กติดเชื้อโควิด 19 เกือบร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์รุนแรงน้อยหรือไม่มีอาการ มีส่วนน้อยที่จะมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วย ผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะพบในเด็กอายุน้อยมากๆ เช่นในเด็กต่ำกว่า 1 ปี หรือเด็กที่มีโรคประจำตัว และขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้
**************************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #การดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิด19
- ขอขอบคุณ -
24 สิงหาคม 2564

การดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19
กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รักษาและดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ในรูปแบบการบริบาลแบบครอบครัวและ Home Isolation จนอาการดีขึ้นและปลอดภัย
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน มีผู้ป่วยเด็กที่ ติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมาก พบการติดเชื้อติดต่อกันภายในครอบครัวไปสู่เด็กเล็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการอยู่ร่วมกันและการไปมาหาสู่ระหว่างกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิดเป็นการบริบาลแบบครอบครัว ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 สามารถเข้ารับบริการและรับการรักษาดูแลเป็นครอบครัวแบบผู้ป่วยในได้ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีอาการไม่มากและได้รับการประเมินวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนเข้าทำการรักษา ทางสถาบันสุขภาพเด็กฯ จะดูแลผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองจนมั่นใจว่าอาการดีขึ้น สามารถกลับบ้านและหรือพิจารณาย้ายไปยัง Hospitel เพื่อสังเกตอาการต่อจนครบ 10-14วัน
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า สำหรับผู้ป่วยเด็กรายที่อาการไม่รุนแรงสามารถทำ Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) ได้ โดยต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ที่ทำการรักษา โดยให้ปฏิบัติเบื้องต้นดังนี้ การแยกของใช้ส่วนตัว แยกห้องน้ำ ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น แยกพื้นที่จากคนในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 แยกรับประทานอาหารร่วมกัน โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ควรดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่พาเด็กออกไปที่สาธารณะ ควรให้เด็กเล่นในบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใกล้ชิดคนอื่นให้น้อยที่สุด ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กไม่ควรออกไปนอกบ้าน ถ้าจำเป็นต้องออกไปเมื่อกลับมาถึงบ้าน ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนมาเล่นกับเด็ก สอนเด็กล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ จากการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วง 3 ระยะของการระบาดพบว่า เด็กติดเชื้อโควิด 19 เกือบร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์รุนแรงน้อยหรือไม่มีอาการ มีส่วนน้อยที่จะมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วย ผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะพบในเด็กอายุน้อยมากๆ เช่นในเด็กต่ำกว่า 1 ปี หรือเด็กที่มีโรคประจำตัว และขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้
**************************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #การดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิด19
- ขอขอบคุณ -
24 สิงหาคม 2564

ที่อยู่

420/8 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สายตรงร.พ.1415

เบอร์โทรศัพท์

1415

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัดดีคะใครมีคนป่วยอยู่ชั้น10บ้างรบกวนช่วยติดต่อน้องสกายเตียง1ไห้หน่อยค้ะอยากได้เฟสบุคของแม่น้องค้ะเมื่อวานลูกชายพึ้งออกจาก รพพอดีเป็นเพื่อนร่วมเตียงกันลืมขอเฟสแม่น้องอยากจะทักไปคุยเล่นกับน้อง🙏🙏🙏
ร.พ.เด็ก..วันเสาร์..อาทิตย์.เปิดทำการ.ตรวจโรคทั่วไปมั้ยครับ
มาส่งคนไข้(เด็ก)รอนานมาก
อยากทราบคุณหมอเฉพาะทางโรคผิวหนังจะเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลวันไหนบ้างครับ
สอบถามคะ แผนกต่อมไร้ท่อ. วันที่ 6 พค. เปิด หรือ ปิด บริการ ค่ะ. ติดต่อ แผนกต่อมไร้ท่อไม่ได้คะ ขอบคุณคะ
ที่นี่รักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็กอายุ 8 เดือนได้ไหมค่ะ ลูกสาวข้อเท้าบิดที่ขาขวาค่ะและขาอ่อนแรง
หูคอจมูกจะขึ้นป้ายเวลาเริ่มทำการทำใหมถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำ
หมอคนตรวจไข้พูดจาหมาไม่แดก
แพทย์ห้องฉุกเฉินวันเสาร์ลงกี่ท่านครับ ถึงได้มีคนไข้ตกค้างมากขนาดนี้
ห้องฉุกเฉินมีแพย์เวรกี่ท่าน
อยากทราบว่าในทุกๆวันหลังเวลา20.00น. แพทย์ที่ประจำห้องฉุกเฉินมีกี่ท่านครับ
พอดีลูกสาวผม น้องอินดิร่า ไปตรวจไข้หวัดปกติที่คลีนิค ได้เปิดช่องปาก เห็นเม็ดตุ่ม 2เม็ด ที่ลิ้นไก่ ลักษณะขาว คล้ายหนอง ทางคลีนิคแนะนำให้ผมพาลูก ไปรพ.ใหญ่ ก็เลยไปตามสิทธิ ของน้องที่ รพ.สิรินธร พอไปตรวจ ทางหมอ รพ.สิรินธร แนะำให้ไป รพ.เด็ก ทางรพ.สิรินธร ได้ทำใบส่งตัวไปให้ วันอังคารที่ 12/02/2562 ทางผมได้พาลูกสาวไปเพื่อไปตรวจที่ รพ.เด็ก แต่ก็ไม่ได้ตรวจอะไรเลย แค่ไปรับ ใบนัด ใบนัดระบุ 17/04/2562 ผมไม่รู้เลยว่าเม็ดตุ่มนี้ ร้ายแรงแค่ ไม่รู้เลย ระยะเวลาใบนัดผมดู ช่างนานเหลือเกิน อยากให้รพ. พิจารณารับตรวจให้หน่อยครับ