สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห, หน่วยงานราชการ, 420/8 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

04/06/2021
กรมการแพทย์ย้ำผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

กรมการแพทย์ย้ำผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ต้องลงทะเบียนก่อนรับบริการ ไม่มีการ walk in เพื่อลดความแออัดและลดการติดเชื้อ
https://www.facebook.com/watch/?v=508687770556798

ความหมายของเข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและทรงเย็บเข็มกลัดให้ติ...
04/06/2021

ความหมายของเข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อไม่ให้เข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” หลุดหรือแยกออกจากกัน และพระราชทานแก่โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม จำนวน 49 แห่ง โดยมีความหมาย คือ

ลูกโป่งสีเหลือง หมายถึงกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำพาพสกนิกรให้มีกำลังใจที่เต็มเปี่ยม พร้อมลุกขึ้นสู้ เฉกเช่นลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า มีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกัน

ลูกโป่งสีม่วง แสดงถึงกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่อยู่เคียงข้างพสกนิกรในการต่อสู้กับวิกฤตของไวรัสโคโรนา 2019

---------------------

Credit : https://siamrath.co.th/n/250026

ความหมายของเข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อไม่ให้เข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” หลุดหรือแยกออกจากกัน และพระราชทานแก่โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม จำนวน 49 แห่ง โดยมีความหมาย คือ

ลูกโป่งสีเหลือง หมายถึงกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำพาพสกนิกรให้มีกำลังใจที่เต็มเปี่ยม พร้อมลุกขึ้นสู้ เฉกเช่นลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า มีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกัน

ลูกโป่งสีม่วง แสดงถึงกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่อยู่เคียงข้างพสกนิกรในการต่อสู้กับวิกฤตของไวรัสโคโรนา 2019

---------------------

Credit : https://siamrath.co.th/n/250026

Photos from ทีมจิตเด็ก รพ.เด็ก's post
04/06/2021

Photos from ทีมจิตเด็ก รพ.เด็ก's post

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระ...
04/06/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ มอบให้แก่บุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเรียนออนไลน์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะผู้ปกครอง ควรมีการเ...
04/06/2021

เตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเรียนออนไลน์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะผู้ปกครอง ควรมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ให้แก่เด็กนักเรียนในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ทำให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงมีประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและกำหนดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารแบบทางไกลหรือตามที่สถานศึกษากำหนด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 ขอให้ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านในการเรียนออนไลน์ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมไปพร้อมกับบุตรหลานและครู
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า
สถาบันฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลานในการเรียนผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)หรือการสื่อสารทางไกล (DLTV) หรือตามที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้ 1.ประสานกับสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน (ตารางเรียน,การมอบหมายงาน ฯลฯ) 2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนให้พร้อม (คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ,ทีวี ฯลฯ) 3.จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียน 4. ควบคุมเวลาในการเรียนและดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 5. ประสานกับครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ ในการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ของบุตรหลาน 6. มีช่วงเวลาผ่อนคลายหรือเสริมกิจกรรมที่ชอบหลังจากการเรียนเสร็จสิ้น
**********************************************************************
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #กรมการแพทย์ #ผู้ปกครองควรเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเรียนออนไลน์

- ขอขอบคุณ-
4 มิถุนายน 2564

เตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเรียนออนไลน์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะผู้ปกครอง ควรมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ให้แก่เด็กนักเรียนในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ทำให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงมีประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและกำหนดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารแบบทางไกลหรือตามที่สถานศึกษากำหนด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 ขอให้ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านในการเรียนออนไลน์ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมไปพร้อมกับบุตรหลานและครู
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า
สถาบันฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลานในการเรียนผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)หรือการสื่อสารทางไกล (DLTV) หรือตามที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้ 1.ประสานกับสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน (ตารางเรียน,การมอบหมายงาน ฯลฯ) 2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนให้พร้อม (คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ,ทีวี ฯลฯ) 3.จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียน 4. ควบคุมเวลาในการเรียนและดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 5. ประสานกับครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ ในการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ของบุตรหลาน 6. มีช่วงเวลาผ่อนคลายหรือเสริมกิจกรรมที่ชอบหลังจากการเรียนเสร็จสิ้น
**********************************************************************
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #กรมการแพทย์ #ผู้ปกครองควรเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเรียนออนไลน์

- ขอขอบคุณ-
4 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห...
02/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

01/06/2021

จองการฉีดวัคซีนโควิด 19 และสมัครร่วมเป็นจิตอาสา ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติแห่งชาติมหาราชินีเปิดคลินิกพิเศษอายุรกรรมเฉพาะทาง นอกเวลาราชการรายละเอียดด้านล่าง👇👇
01/06/2021

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติแห่งชาติมหาราชินี
เปิดคลินิกพิเศษอายุรกรรมเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ
รายละเอียดด้านล่าง👇👇

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติแห่งชาติมหาราชินี
เปิดคลินิกพิเศษอายุรกรรมเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ
รายละเอียดด้านล่าง👇👇

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์อด...
01/06/2021

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นำสื่อมวลชนชมขั้นตอนการฉีดวัคซีน (Press Visits) “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” และขีดความสามารถบุคลากร ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนสูงสุด 10,000 คนต่อวัน พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญ การฉีดวัคซีนเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

1 มิถุนายนWorld Milk Day "วันดื่มนมโลก"เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ดื่มนมกันเยอะๆนะครับ
01/06/2021

1 มิถุนายน
World Milk Day "วันดื่มนมโลก"
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ดื่มนมกันเยอะๆนะครับ

1 มิถุนายน
World Milk Day "วันดื่มนมโลก"
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ดื่มนมกันเยอะๆนะครับ

คุณหทัยรัตน์ ทองเกลี้ยง และครอบครัว มอบขนมปัง และเค้กกล้วยหอม บ้านขนมถุงทอง  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ...
01/06/2021

คุณหทัยรัตน์ ทองเกลี้ยง และครอบครัว มอบขนมปัง และเค้กกล้วยหอม บ้านขนมถุงทอง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีคุณภานุวัตร์ ศรีสุวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
#ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

คุณหทัยรัตน์ ทองเกลี้ยง และครอบครัว มอบขนมปัง และเค้กกล้วยหอม บ้านขนมถุงทอง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีคุณภานุวัตร์ ศรีสุวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
#ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

01/06/2021

📣 EP.3
📌 “รักลูก....อย่าลืมรักตัวเอง”
Parental self-care 💕
📌ศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 9 โมง (live สด)

ฝากคำถามไว้ใต้โพสต์ได้เลย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอเชิญบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลhttps://www.royalo...
01/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอเชิญบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
https://www.royaloffice.th/

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอเชิญบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
https://www.royaloffice.th/

31 พฤษภาคม 2564 "วันงดสูบบุหรี่โลก"ผศ.พิเศษ.พญ.นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านแพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของควันบุหร...
31/05/2021

31 พฤษภาคม 2564 "วันงดสูบบุหรี่โลก"
ผศ.พิเศษ.พญ.นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านแพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของควันบุหรี่มือสอง และรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่ ลด งด เลิกสูบบุหรี่ เพื่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพเด็กไทย ในรายการที่นี่..มีหมอเด็ก

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาต...
31/05/2021

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พญ.พนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

31/05/2021

ประกาศ…แจ้งยกเลิกการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“Play Assessment and intervention in children with special needs”

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางหน่วยงานขอยกเลิกการจัดอบรม ตามมาตราการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ข้อที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ทางหน่วยงานต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

‼️สำหรับผู้ที่โอนเงินค่าอบรมมาแล้ว ทางฝ่ายวิชาการจะทำเรื่องคืนเงินให้ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ค่ะ

31/05/2021

ทำไมถึงเอาแต่ใจแบบนี้นะ‼️
หยุด❗เดี๋ยวนี้พูดอะไรก็ไม่รู้จักฟัง‼️
ถ้าไม่เงียบจะตีให้หนักเลย‼️

สารพัดวิธีที่พ่อแม่งัดมาใช้ยามลูกเอาแต่ใจ เรียกร้องจะเอาให้ได้ดั่งใจ ไม่ว่าจะร้องกรี้ดดังๆ แผดเสียงใส่ กระทืบเท้า ขว้างปาข้าวของ จนถึงกับทำร้ายพ่อแม่หรือบุคคลใกล้ชิด จนพ่อแม่เอือมระอาแล้วยอมตามในที่สุด

แต่..หากพ่อแม่ตั้งสติสักนิด แล้วลองมาดูวิธีต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้การปรับพฤติกรรมได้ผลดี ให้ลูกเราเป็นเด็กดีมีพฤติกรรมบวก โดยทุกคนในบ้านแค่ต้องร่วมมือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ...ดังนี้ค่ะ

1.อารมณ์มั่นคง ...เพื่อให้ลูกเห็นว่าเราหนักแน่น เป็นไปตามเงื่อนไขนั้นจริงๆ ลูกก็จะต่อรองน้อยลง และจะฟังมากขึ้น

2.หยุดพฤติกรรม....ที่เป็นอันตรายต่อตัวบุคคล และข้าวของที่เสียหาย..ให้ทันท่วงที เพื่อให้เด็กเรียนรู้กฏเหล็กที่ทำ"ไม่ได้"จริงๆ การจับหรือหยุดที่ตัวเด็กจะเร็วและง่ายสุด โดยห้ามใช้อารมณ์ขณะช่วยหยุดพฤติกรรม ส่วนพฤติกรรมเรียกร้องอื่น เราเพียงคุมสถานการณ์รอจนเด็กสงบแล้วชมต่อพฤติกรรมการคุมตัวเองได้

3.ออกจากสถานการณ์...เพื่อให้ห่างจุดที่เด็กแสดงพฤติกรรมลบ จะทำให้ง่ายต่อการวางเงื่อนไขต่อไป

4.เบี่ยงเบนพฤติกรรม....จากเรื่องเดิมที่เด็กเรียกร้อง เมื่อเห็นว่าเด็กสงบและฟัง

5.สม่ำเสมอ....แสดงจุดยืนถึงความมั่นคง ที่จะช่วยลูกให้ลดพฤติกรรมเดิมที่เป็นปัญหาจนหายไปในที่สุด และในทางตรงกันข้ามก็เพื่อช่วยให้เกิดพฤติกรรมใหม่ในทางบวกมากขึ้นแทน

6.เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก....แทนพฤติกรรมเดิม แล้วตอบสนองด้วยความชื่นชมและความรัก เพื่อให้เด็กรู้สึกเชื่อมั่น และภูมิใจในตัวเองที่แสดงออกพฤติกรรมเชิงบวกแล้วได้รับการยอมรับมากกว่า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคล...
29/05/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

ที่มา : เพจมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

ที่มา : เพจมูลนิธิชัยพัฒนา

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"📌เลิกสูบคุณทำได้ เพื่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพเด็กไทยร่วมพูดคุย กับ ผศ.พิเศษ พญ.นัยนา ณีศะนัน...
29/05/2021

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"
📌เลิกสูบคุณทำได้ เพื่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพเด็กไทย
ร่วมพูดคุย กับ ผศ.พิเศษ พญ.นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เวลา 10.00-10.45 น.(Ep.31) ในรายการที่นี่มีหมอเด็ก

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#หมอเด็กแชนแนล

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"
📌เลิกสูบคุณทำได้ เพื่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพเด็กไทย
ร่วมพูดคุย กับ ผศ.พิเศษ พญ.นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เวลา 10.00-10.45 น.(Ep.31) ในรายการที่นี่มีหมอเด็ก

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#หมอเด็กแชนแนล

สถาบัน​เทคโนโลยี​จิตรดา​ มอบสปาเกตตี้​ซอสไก่มะเขือเทศ​ 200​ กล่อง​ น้ำพริก​เห็ดกรอบ​ 150​ กระปุก​ และน้ำดื่ม​ 20​ แพ็ค​ ...
28/05/2021

สถาบัน​เทคโนโลยี​จิตรดา​ มอบสปาเกตตี้​ซอสไก่มะเขือเทศ​ 200​ กล่อง​ น้ำพริก​เห็ดกรอบ​ 150​ กระปุก​ และน้ำดื่ม​ 20​ แพ็ค​ ให้สถาบัน​สุขภาพ​เด็ก​แห่งชาติ​มหา​ราชินี​ เพื่อ​เป็น​กำลัง​ใจ​ให้​บุคลากร​ทาง​การแพทย์​ โดย​มีแพทย์​หญิง​พนิดา​ ศรี​สันต์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ด้าน​การแพทย์​ เป็น​ตัวแทน​รับมอบ​ ณ​ ศูนย์​ประสานงาน​โรง​พยา​บา​ลที่​เป็นมิตร​กับเด็ก​
เมื่อวันที่​ 27​ พฤษภาคม​ 2564

โรคที่มากับฝน มีหลายโรคที่อันตรายต่อเด็ก อย่าลืมดูแลสุขภาพลูกๆของเรากันนะคะ ภาพเบื้องหลังรายการที่นี่..มีหมอเด็ก Ep.30 ก...
27/05/2021

โรคที่มากับฝน มีหลายโรคที่อันตรายต่อเด็ก อย่าลืมดูแลสุขภาพลูกๆของเรากันนะคะ ภาพเบื้องหลังรายการที่นี่..มีหมอเด็ก Ep.30 กับอาจารย์เปิ้ล รศ.พิเศษ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิิทท์ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#หมอเด็กแชนแนล
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากงานเวชนิทัศน์🙏

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง...
26/05/2021

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วัดความดัน จุดลงทะเบียน จุดฉีดวัคซีน และจุดพักรอสังเกตุอาการ 30 นาที โดยมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ ณ สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
https://www.facebook.com/643148052494633/posts/2112258725583551/

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
26/05/2021

วันวิสาขบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โรคในหน้าฝน ที่ทำให้ลูกน้อยของเราไม่สบาย มีโรคอะไรบ้าง? 📌วันพฤหัสบดีนี้ มาร่วมหาคำตอบกันนะคะพบกับ รศ.พิเศษ.พญ.วารุณี พรร...
25/05/2021

โรคในหน้าฝน ที่ทำให้ลูกน้อยของเราไม่สบาย มีโรคอะไรบ้าง?
📌วันพฤหัสบดีนี้ มาร่วมหาคำตอบกันนะคะ
พบกับ รศ.พิเศษ.พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#หมอเด็กแชนแนล

โรคในหน้าฝน ที่ทำให้ลูกน้อยของเราไม่สบาย มีโรคอะไรบ้าง?
📌วันพฤหัสบดีนี้ มาร่วมหาคำตอบกันนะคะ
พบกับ รศ.พิเศษ.พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#หมอเด็กแชนแนล

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมพร้อมสอบถามปัญหา อุปสรรค ภาพรวมสถานการณ์ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งช...
21/05/2021

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมพร้อมสอบถามปัญหา อุปสรรค ภาพรวมสถานการณ์ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เกี่ยวกับโควิด 19 พร้อมให้กำลังใจบุคลากร โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วยกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
วันที่ 21พฤษภาคม 2564

ผศ.พิเศษ. พญ.นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผศ.พิเศษ. นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ...
21/05/2021

ผศ.พิเศษ. พญ.นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผศ.พิเศษ. นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ พร้อมด้วย ผศ.พิเศษ.พญ.เด่นนพพร สุดใจ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก โรงพยาบาลราชวิถี ส่งทารกเกิดก่อนกำหนด ด.ช. นิมิบุตร ที่เกิด ที่รพ.สนามนิมิบุตร จากมารดาป่วยเชื้อโควิด 19 ที่รักษาหายปลอดภัย กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว ณ โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

เบื้องหลังรายการที่นี่..มีหมอเด็ก ep.29 กับการร่วมแชร์ประสบการณ์จากผู้ชมทางบ้าน การเรียนออนไลน์ของลูกๆ และเทคนิค ทำอย่าง...
20/05/2021

เบื้องหลังรายการที่นี่..มีหมอเด็ก ep.29 กับการร่วมแชร์ประสบการณ์จากผู้ชมทางบ้าน การเรียนออนไลน์ของลูกๆ และเทคนิค ทำอย่างไร?ให้ลูกเรียนออนไลน์ไม่น่าเบื่อ กับคุณหมออุ้ย

#ที่นี่มีหมอเด็ก
#หมอเด็กแชนแนล
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากงานเวชนิทัศน์

แถลงการณ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเรื่อง ผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ปี 8 เดือน เสียชีวิตวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
19/05/2021

แถลงการณ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เรื่อง ผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ปี 8 เดือน เสียชีวิต
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

แถลงการณ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เรื่อง ผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ปี 8 เดือน เสียชีวิต
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

จ.ส.อ วัชรินทร์ อินทรมณี คุณสุชาวดี อินทรมณี และกลุ่มเพื่อน  มอบอาหาร ขนม และน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สุขภาพเด็ก...
18/05/2021

จ.ส.อ วัชรินทร์ อินทรมณี คุณสุชาวดี อินทรมณี และกลุ่มเพื่อน มอบอาหาร ขนม และน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีคุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และคุณทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ โสต ศอนาสิก เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
#ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ที่อยู่

420/8 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สายตรงร.พ.1415

เบอร์โทรศัพท์

1415

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัดดีคะใครมีคนป่วยอยู่ชั้น10บ้างรบกวนช่วยติดต่อน้องสกายเตียง1ไห้หน่อยค้ะอยากได้เฟสบุคของแม่น้องค้ะเมื่อวานลูกชายพึ้งออกจาก รพพอดีเป็นเพื่อนร่วมเตียงกันลืมขอเฟสแม่น้องอยากจะทักไปคุยเล่นกับน้อง🙏🙏🙏
ร.พ.เด็ก..วันเสาร์..อาทิตย์.เปิดทำการ.ตรวจโรคทั่วไปมั้ยครับ
มาส่งคนไข้(เด็ก)รอนานมาก
อยากทราบคุณหมอเฉพาะทางโรคผิวหนังจะเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลวันไหนบ้างครับ
สอบถามคะ แผนกต่อมไร้ท่อ. วันที่ 6 พค. เปิด หรือ ปิด บริการ ค่ะ. ติดต่อ แผนกต่อมไร้ท่อไม่ได้คะ ขอบคุณคะ
ที่นี่รักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็กอายุ 8 เดือนได้ไหมค่ะ ลูกสาวข้อเท้าบิดที่ขาขวาค่ะและขาอ่อนแรง
หูคอจมูกจะขึ้นป้ายเวลาเริ่มทำการทำใหมถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำ
หมอคนตรวจไข้พูดจาหมาไม่แดก
แพทย์ห้องฉุกเฉินวันเสาร์ลงกี่ท่านครับ ถึงได้มีคนไข้ตกค้างมากขนาดนี้
ห้องฉุกเฉินมีแพย์เวรกี่ท่าน
อยากทราบว่าในทุกๆวันหลังเวลา20.00น. แพทย์ที่ประจำห้องฉุกเฉินมีกี่ท่านครับ
พอดีลูกสาวผม น้องอินดิร่า ไปตรวจไข้หวัดปกติที่คลีนิค ได้เปิดช่องปาก เห็นเม็ดตุ่ม 2เม็ด ที่ลิ้นไก่ ลักษณะขาว คล้ายหนอง ทางคลีนิคแนะนำให้ผมพาลูก ไปรพ.ใหญ่ ก็เลยไปตามสิทธิ ของน้องที่ รพ.สิรินธร พอไปตรวจ ทางหมอ รพ.สิรินธร แนะำให้ไป รพ.เด็ก ทางรพ.สิรินธร ได้ทำใบส่งตัวไปให้ วันอังคารที่ 12/02/2562 ทางผมได้พาลูกสาวไปเพื่อไปตรวจที่ รพ.เด็ก แต่ก็ไม่ได้ตรวจอะไรเลย แค่ไปรับ ใบนัด ใบนัดระบุ 17/04/2562 ผมไม่รู้เลยว่าเม็ดตุ่มนี้ ร้ายแรงแค่ ไม่รู้เลย ระยะเวลาใบนัดผมดู ช่างนานเหลือเกิน อยากให้รพ. พิจารณารับตรวจให้หน่อยครับ