สถาบันพยาธิวิทยา

สถาบันพยาธิวิทยา สถาบันที่เป็นเลิศด้านพยาธิวิทยาของกองทัพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล Web : http://thai-aip.net Follow us on Twitter : http://twitter.com/aiparmy

เปิดเหมือนปกติ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านการฝึกอบรม 2564 ตามรายละเอียดใบสมัครและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โหลดได้ที่ shorturl....
09/12/2020

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านการฝึกอบรม 2564 ตามรายละเอียด
ใบสมัครและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โหลดได้ที่ shorturl.at/esDO8

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามรายละเอียด
02/12/2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามรายละเอียด

ประกาศการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.
10/11/2020

ประกาศการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.
21/10/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.
21/10/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียด
07/10/2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียด

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ระหว่าง พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจ์ และ พลตรี ภัทราวุธ สุทธิรัตน์ ณ ห้...
07/10/2020

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ระหว่าง พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจ์ และ พลตรี ภัทราวุธ สุทธิรัตน์ ณ ห้องประชุมชั้น 6และลานชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระบารมี สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น

30/09/2020
กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก

“ขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อภารกิจของกรมแพทย์ทหารบก และของประเทศชาติมาจนครบวาระที่ได้เกษียณอายุราชการอย่างมีคุณค่า น่าประทับใจ”

พลโท ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

💡 มีข้อคิดในการจัดการพายุอารมณ์ตอนท้ายคลิปด้วยค่ะ

30/09/2020
กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก

"เกษียณสำราญ คือ เกษียณอย่างมีความสุข มีความสุขโดยทำในสิ่งที่ชอบ"

ความปรารถนาดีจาก
พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

29/09/2020
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
18/09/2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมแพทย์ทหารบก
13/08/2020

กรมแพทย์ทหารบก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เช้านี้ ( 12 สิงหาคม 2563 )
พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก นำคณะผู้บังคับบัญชา เข้าถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.
07/08/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.
04/08/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.

ผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
29/07/2020

ผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

28/07/2020
กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก

"ในยามที่บ้านเมืองประสบวิกฤติปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งติดตามสถานการณ์ และได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และให้มีขวัญกำลังใจในการดูแลประชาชน"

...ทรงพระเจริญ....

พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.
23/07/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.

ข่าวประชาสัมพันธ์
21/07/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (รอบแรก)
20/07/2020

ผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (รอบแรก)

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตราตามรายละเอี...
14/07/2020

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตราตามรายละเอียด

ประกาสเลื่อนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
09/07/2020

ประกาสเลื่อนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตามรายละเอียด
03/07/2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตามรายละเอียด

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตามรายละเอียด
23/06/2020

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตามรายละเอียด

16/06/2020
10/06/2020
NewNormal @รพ.พระมงกุฎเกล้า

NewNormal @รพ.พระมงกุฎเกล้า

คำแนะนำสำหรับผู้มารับบริการที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า ในภาวะ New Normal

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตามรายละเอียด
05/06/2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตามรายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.
22/05/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.

ผลการสอบคัดเลือกบุคลลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
15/05/2020

ผลการสอบคัดเลือกบุคลลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตามรายละเอียด
12/05/2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตามรายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกบุคลลพลเรือนและทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน (รอบแรก)
12/05/2020

ผลการสอบคัดเลือกบุคลลพลเรือนและทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน (รอบแรก)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
07/05/2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1  อัตรา ตามรายละเอียด
30/04/2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตามรายละเอียด

กรมแพทย์ทหารบก
30/04/2020

กรมแพทย์ทหารบก

ให้โลหิต คือ ให้ชีวิต
🩸💉👫
กรมแพทย์ทหารบก โดย สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 และเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2563

โดยพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมโลหิตที่ได้จากการบริจาคครั้งนี้ 26,100 ซีซี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.
24/04/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพธ.

ที่อยู่

315 สถาบันพยาธิวิทยา ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

รถโดยสารประจำทางสาย : 8, 12, 14, 18, 28, 28, 92, 97, 108, 166 รถโดยสารปรับอากาศสาย : 8, 12, 28, 157, 166, 509, 515, 522, 536, 538, 539, 542

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ (Vision) : สถาบันที่เป็นเลิศด้านพยาธิวิทยาของกองทัพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ค่านิยม (Core Values) : คุณภาพ มาตรฐาน บริการด้วยใจ กว้างไกลวิชาการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+662-354-7579

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพยาธิวิทยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพยาธิวิทยา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ทดลอง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693/fb:wtcabinet weifo
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/09923624299
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ นะครับ 📸 Photo Contest 2019 📸😊 Merck ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม Merck Photo Contest 📸 ในธีม Vibrant color under microscope 🦠🧫🧪🔬 ทุกท่านสามารถส่งภาพมาประกวดโดยเป็นภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ของการทำงานย้อมสีสไลด์ ในหมวดต่อไปนี้ -Bacteriology -Cytology -Hematology -Histology -Immunofluorescence -Immunohistochemistry ผลงานจะถูกตัดสินจาก - ความน่าสนใจของภาพ - ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ - ความสวยงาม สามารถส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2019 ภายในเวลา 17.00 น. ประกาศผลรางวัล : 15 พฤศจิกายน 2019 กรอกรายละเอียดในใบสมัคร https://forms.gle/wsuUyHfb5ee4qWYp6 แล้วเซฟส่งไฟล์ภาพพร้อมระบุข้อมูลมาที่ [email protected] ***เงื่อนไขการประกวดอยู่ในลิ้งค์ใบสมัคร*** รางวัล ในแต่ละประเภท อันดับ 1 - Voucher 3,000 บาท (ได้รับสินค้ารางวัลพิเศษตามเทคนิคการย้อมสีในแต่ละหมวด*) รองอันดับ 1 (2 รางวัล) - Voucher 1,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลกว่า 80,000 บาท ***ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับใบ Certificate ทุกท่าน หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณจุฑากร 026678149 [email protected]: @merckthailand Facebook: Merck Life Science Thailand https://www.facebook.com/337758362975969/posts/2510904012328049?sfns=mo #Merck #Merckthailand #Mercklifescience #Microscope