Venus solutions ตัวแทนจำหน่าย นำเข้าและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา Venus Solutions คือฝ่ายขายสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหา อุปกรณ์สำหรับด้านการศึกษาและรวมถึงด้านอุตสาหกรรม เช่นสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดทดลอง, หุ่นยนต์, เซ็นเซอร์, เครื่องมือวัด Measurement Tools, Power Supply, ชุดฝึก/ชุดทดลองเพื่อการศึกษา และสามารถที่จะจัดหาสินค้าต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, มหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยรองรับงานขายในรูปแบบของงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ทางเรายังมีทั้งทีมวิศวกรฝ่ายขาย และฝ่ายเทคนิค ที่สามารถให้คำปรึกษา และสนับสนุนดูแลก่อนและ หลังการขายอีกด้วย
(10)

เปิดเหมือนปกติ

🎉🎉𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙉𝙚𝙬 𝙔𝙚𝙖𝙧 2021🎉🎉 𝐕𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกสิ่งในปีใหม่นี้ 🎊 สวัสดีปีใหม่ครับ🎁
31/12/2020

🎉🎉𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙉𝙚𝙬 𝙔𝙚𝙖𝙧 2021🎉🎉
𝐕𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกสิ่งในปีใหม่นี้ 🎊 สวัสดีปีใหม่ครับ🎁

ภาพบรรยากาศการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์)...
15/12/2020

ภาพบรรยากาศการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
.
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัดนำโดย นายทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร นายปราโมทย์โกมลมาลย์ ตำแหน่ง Key account education บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด นาย กฤษนัย อินพรม กรรมการบริหาร บริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดและนายชัยวุฒิ บุญหาญ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี พร้อมด้วยผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและคณะผู้บริหาร
.
สำหรับการทำ MOU ในครั้งนี้ เพื่อให้ มทร.ศรีวิชัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ KUKA และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตอุตสาหกรรมของภาคใต้ เพื่อรองรับนักศึกษาตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
.
รวมถึง มทร.ศรีวิชัย และบริษัท สามารถใช้อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY – RUTS) รองรับแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้สถานที่ของ มทร.ศรีวิชัย ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY – RUTS) สำหรับการผลิตครูอาชีวศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต้ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชมห้องปฏิบัติงานของนักศึกษาและทัศนียภาพบรรยากาศภายนอกอาคาร ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี
.
ขอบคุณภาพถ่ายโดย : samilatimes
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/
.
#Kuka
#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ...
05/12/2020

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด (สาขา3)

แจ้งวันหยุดทำการ Venus Solutions เดือนธันวาคม 2563 ครับ โดยจะหยุดทำการ 2 ช่วงดังนี้ .ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธ.ค...
04/12/2020

แจ้งวันหยุดทำการ Venus Solutions เดือนธันวาคม 2563 ครับ โดยจะหยุดทำการ 2 ช่วงดังนี้
.
ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธ.ค. 63
ช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธ.ค. 63
และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 63 เป็นต้นไปครับ
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/
.

28/11/2020

📣📣ปล่อยตัว

28/11/2020

📣ถ่ายภาพ เตรียมออกตัว 📣

28/11/2020

📌กิจกรรม เรลลี่ "แช่น้ำออนเซ็น เย็นนอนเต๊นท์ม่อนอิงดาว"👏👏

#VenusSolutions จำหน่ายและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึก-ชุดทดลอง อาทิ ✅ Hantek ✅ KUKA ✅ FESTO ✅ WMSIM ✅ Labview✅ ชุด...
13/11/2020

#VenusSolutions จำหน่ายและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึก-ชุดทดลอง อาทิ
✅ Hantek
✅ KUKA
✅ FESTO
✅ WMSIM
✅ Labview
✅ ชุดฝึก One The all เป็นต้น
.
👉 ให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการรวมถึงบริษัทต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ
.
✅ รองรับการซื้อ-ขายในรูปแบบของหน่วยงานราชการและ องค์กรต่างๆ มีทีมวิศวกรฝ่ายขาย ทีมวิศวกรฝ่ายเทคนิคให้คำปรึกษาและดูแลทุกท่าน ทั้งก่อน และหลังการขาย
.
✅ ตอบสนองความต้องการในการจัดหาสินค้าและจัดหาข้อเสนอต่างๆ ให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างครบครันสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่
.
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/
.
#Kuka #Hantek #IoT #Automations #FESTO #WMSIM #Labview #ชุดฝึกOneTheall
.
#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

ส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design) ให้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม.🔥🔥...
05/11/2020

ส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design) ให้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
.
🔥🔥 ตอกย้ำความยืนหนึ่งการเป็นแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆในระดับอุดมการศึกษาเพื่อสร้างมาตราฐานการเรียนรู้ในแบบสากล 🔥🔥

สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/
.
#Kuka #Hantek #IoT #Automations #EmbeddedSystem #ระบบฝังตัว #ครุภัณฑ์

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักง...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน​ บริษัทวีนัส​ ซัพพลาย​ ​จำกัด​ (สาขา​3)

บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด (สาขา 3 ) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม​ 2563​ ค่ะ📢 ติดต่อ Venus Solutions 📢โทร 📱 088-194...
12/10/2020

บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด (สาขา 3 ) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม​ 2563​ ค่ะ

📢 ติดต่อ Venus Solutions 📢
โทร 📱 088-194-4254
Line : @venussolutions
website : http://www.venussolutions.com/
Youtube : https://bit.ly/2PstSnZ

เตรียมพบกับโครงการความร่วมมือหลักสูตรการฝึกอบรม Train-The-Trainer for RMUT 9 Campus 2020 Rajamangala University of techn...
02/10/2020
Train The Trainer for RMUT 9 Campus 2020 @ RMUTL

เตรียมพบกับโครงการความร่วมมือหลักสูตรการฝึกอบรม Train-The-Trainer for RMUT 9 Campus 2020 Rajamangala University of technology Lanna and Festo Didactic (Thailand) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563 นี้

สำหรับท่านอาจารย์เครือข่ายราชมงคล ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี

.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

23/09/2020
LabVIEW Online | LV.22 เขียนและอ่าน File ง่ายๆ ด้วย LabVIEW

LabVIEW Online ตอนที่ 22 มาแล้ววววววววว 🔥🔥🔥
.
ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนอ่านไฟล์ด้วยโปรแกรม LabVIEW กันครับ รับรองได้เลยว่าเรียนสนุกแน่นอน คลิกเข้าไปชมกันได้เลยยยยย 😀
🎬 คลิก ==> https://bit.ly/2ZZwjVA
.
สามารถย้อนไปดูตอนอื่นๆ ได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรา
🎬 คลิก ==> https://bit.ly/2ZAFxbR
.
ติดตามคอร์ส LabVIEW Certified Online บน Youtube ช่อง Venus Solutions โดยคุณกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี เจ้าของตำรา LabVIEW ได้ที่นี่ 📌
ไม่พลาดทุกข่าวสารและ Clip ใหม่ อย่าลืมกด SUBSCRIBE ที่ Youtube : https://bit.ly/2PstSnZ
ปล. หากท่านใดหรือหน่วยงานใด สนใจเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบองค์กร VS จัดให้ได้ในราคาพิเศษ‼ ✔สอนสนุก ✔เรียนง่าย แน่นอนครับ
📢 สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 📢
Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
website : http://www.venussolutions.com/
โทร 📱 088-194-4254
#LabVIEW #LabVIEWOnline
#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

–––––––––––––––––––––––––––––– Music: Proctor - Topher Mohr and Alex Elena https://youtu.be/FrVVLqmLXZ4 ––––––––––––––––––––––––––––––

Venus solutions จำหน่ายและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึก-ชุดทดลอง อาทิ ✅ Hantek ✅ KUKA ✅ FESTO ✅ WMSIM ✅ Labview และ ...
23/09/2020

Venus solutions จำหน่ายและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึก-ชุดทดลอง อาทิ ✅ Hantek ✅ KUKA ✅ FESTO ✅ WMSIM ✅ Labview และ ✅ ชุดฝึก One The all เป็นต้น 👉 ให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการรวมถึงบริษัทต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ

✅ รองรับการซื้อ-ขายในรูปแบบของหน่วยงานราชการและ องค์กรต่างๆ มีทีมวิศวกรฝ่ายขาย ทีมวิศวกรฝ่ายเทคนิคให้คำปรึกษาและดูแลทุกท่าน ทั้งก่อน และหลังการขาย

✅ ตอบสนองความต้องการในการจัดหาสินค้าและจัดหาข้อเสนอต่างๆ ให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างครบครันสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่

☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี

.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/

.
#Kuka #Hantek #IoT #Automations #FESTO #WMSIM #Labview #ชุดฝึกOneTheall

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

ส่งมอบครุภัณฑ์ชุดแขนกลอุตสาหกรรม (อีกครั้ง) สำหรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
03/09/2020

ส่งมอบครุภัณฑ์ชุดแขนกลอุตสาหกรรม (อีกครั้ง) สำหรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
🔥🔥 #ตอกย้ำความยืนหนึ่งการเป็นแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆในระดับอุดมการศึกษาเพื่อสร้างมาตราฐานการเรียนรู้ในแบบสากล 🔥🔥

สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี

.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/

.
#Kuka #Hantek #IoT #Automations

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานชุดฝึก Hanback IoT Smart Pioneer ร่วมกับชุดฝึกระบบ  Automations ที่ควบคุมโดยบอ...
03/09/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานชุดฝึก Hanback IoT Smart Pioneer ร่วมกับชุดฝึกระบบ Automations ที่ควบคุมโดยบอร์ด Raspberry Pi 4 ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาครับ

.
สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี

.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/

.
#Hanback
#IoT
#RaspberryPi
#Automations

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด (สาขา 3 ) ขอแจ้งวันหยุดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563 นี้...
02/09/2020

บริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด (สาขา 3 ) ขอแจ้งวันหยุดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563 นี้ค่ะ

✅ โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นไปค่ะ

📢 ติดต่อ Venus Solutions 📢
โทร 📱 088-194-4254
Line : @venussolutions
website : http://www.venussolutions.com/
Youtube : https://bit.ly/2PstSnZ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานซอฟต์แวร์ LabVIEW ร่วมกับชุดฝึกระบบควบคุม Festo Process Automations ที่มหาวิทย...
24/08/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานซอฟต์แวร์ LabVIEW ร่วมกับชุดฝึกระบบควบคุม Festo Process Automations ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาครับ

.
สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 @venussolutions
💻 website : http://www.venussolutions.com/
.
#LabVIEW #FestoProcessAutomations
#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

21-8-2020 พบการออกบูทครั้งแรกในปีนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับงาน #ESTACON11 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ เทคโ...
21/08/2020

21-8-2020 พบการออกบูทครั้งแรกในปีนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับงาน #ESTACON11 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

13/08/2020
LabVIEW Online | LV.21 Property Node และ Invoke Node

LabVIEW Online ตอนที่ 21 พร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับ
.
รับรองได้เลยว่าดู LabVIEW Online ตอนนี้แล้ว ต้องหิวกันแน่ๆ ถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไร คลิกเข้าไปชมกันได้เลยครับ 😀
🎬 คลิก ==> https://bit.ly/2PQM0sG
.
สามารถย้อนไปดูตอนอื่นๆ ได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรา
🎬 คลิก ==> https://bit.ly/2ZAFxbR
.
ติดตามคอร์ส LabVIEW Certified Online บน Youtube ช่อง Venus Solutions โดยคุณกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี เจ้าของตำรา LabVIEW ได้ที่นี่ 📌
ไม่พลาดทุกข่าวสารและ Clip ใหม่ อย่าลืมกด SUBSCRIBE ที่ Youtube : https://bit.ly/2PstSnZ
ปล. หากท่านใดหรือหน่วยงานใด สนใจเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบองค์กร VS จัดให้ได้ในราคาพิเศษ‼ ✔สอนสนุก ✔เรียนง่าย แน่นอนครับ
📢 สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 📢
Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
website : http://www.venussolutions.com/
โทร 📱 088-194-4254
#LabVIEW #LabVIEWOnline
#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

–––––––––––––––––––––––––––––– Music: Proctor - Topher Mohr and Alex Elena https://youtu.be/FrVVLqmLXZ4 ––––––––––––––––––––––––––––––

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระอ...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (สาขา3)

แจ้งวันหยุดทำการ Venus Soltions วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน...
11/08/2020

แจ้งวันหยุดทำการ Venus Soltions วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 63 (หยุด 1วัน)

✅ โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 13 สค.63 เป็นต้นไป

.
📢 ติดต่อ Venus Solutions 📢
โทร 📱 088-194-4254
Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
website : http://www.venussolutions.com/
Youtube : https://bit.ly/2PstSnZ

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

ส่งมอบครุภัณฑ์แขนกลอุตสาหกรรม ให้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อ...
11/08/2020

ส่งมอบครุภัณฑ์แขนกลอุตสาหกรรม ให้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ครับ

สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 @venussolutions
💻 website : http://www.venussolutions.com/

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

ส่งมอบชุดฝึกและประมวลผลการควบคุมทางไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยนครพนม.สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเ...
11/08/2020

ส่งมอบชุดฝึกและประมวลผลการควบคุมทางไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

.
สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี

.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/

.
#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัดและบริษัท พีทีด...
11/08/2020

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัดและบริษัท พีทีดับบลิว เทคโนโลยี จำกัด

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัทเข้าร่วมการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ภาพถ่ายโดย นางสาวจิดาภา กอบเกียรติพัฒนาและนางสาวเบญจวรรณ ภูวังเฒ่า

ส่งมอบครุภัณฑ์ฝึกทักษะเกษตรแม่นยำสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได...
06/08/2020

ส่งมอบครุภัณฑ์ฝึกทักษะเกษตรแม่นยำสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

.
สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณดรุณี
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/
.
#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

ส่องหุ่นยนต์ยุคอุตสาหกรรม 5.0 อนาคตของการผลิตในปี 2578
03/08/2020
ส่องหุ่นยนต์ยุคอุตสาหกรรม 5.0

ส่องหุ่นยนต์ยุคอุตสาหกรรม 5.0 อนาคตของการผลิตในปี 2578

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ชี้หุ่นยนต์ในยุคอุตสาหกรรม 5.0 อนาคตของการผลิตในปี 2578

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรข้าพระพ...
28/07/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (สาขา 3)

แจ้งวันหยุดทำการ Venus Soltions ดังนี้.➡ วันจันทร์ที่ 27 กค. 63วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563.➡ วันอังคารที่ ...
24/07/2020

แจ้งวันหยุดทำการ Venus Soltions ดังนี้
.
➡ วันจันทร์ที่ 27 กค. 63
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563
.
➡ วันอังคารที่ 28 กค.63
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
.
✅ โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธที่ 29 กค.63 เป็นต้นไป

.
📢 ติดต่อ Venus Solutions 📢
โทร 📱 088-194-4254
Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
website : http://www.venussolutions.com/
Youtube : https://bit.ly/2PstSnZ

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

ส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ด้านหุ่นยนต์ ( AI Robotic ...
23/07/2020

ส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ด้านหุ่นยนต์ ( AI Robotic )
.
สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเราได้ที่
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 087-003-5789 คุณดรุณี
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

ส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สำหรับชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบไปด้วย🔸 เครื่องมือวัดและประมวลผลย...
23/07/2020

ส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย

🔸 เครื่องมือวัดและประมวลผลยี่ห้อ Hantek ที่ทางบริษัทวีนัส ซัพพลาย จำกัด เป็นตัวแทนและมีศูนย์ซ่อมในไทยเพียงเจ้าเดียว
.
🔸 NI ELVIS III เป็นชุดด้านปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ
พร้อมทั้งยังสอน Online ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีชุดอื่นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
.
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
🆔 Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
💻 website : http://www.venussolutions.com/

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

ภาพบรรยากาศการส่งมอบงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้กับ Partner USE. FLO-LINE Co;Ltd  .ต้องขอขอบพระคุณเป็นอ...
23/07/2020

ภาพบรรยากาศการส่งมอบงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้กับ Partner USE. FLO-LINE Co;Ltd
.
ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างสูง NI Product, Elvis III (online lab), Quanser Qube Servo (PiD), Quanser Mechatronic (Robot mini)

.
👉 Contact Sale :
☎️ 088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
☎️ 087-919-8021 คุณธิชานนท์
☎️ 082-003-5789 คุณ ดรุณี
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
website : http://www.venussolutions.com/

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions.

🔥🔥เรียนสอน Online ง่ายๆ ด้วย NI ELVIS III 🔥🔥สำหรับอาจารย์ท่านใดที่กำลังตามหาชุดฝึกทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องใช้เค...
22/07/2020
Review ELVIS III ชุดฝึกแห่งอนาคต!!!!!

🔥🔥เรียนสอน Online ง่ายๆ ด้วย NI ELVIS III 🔥🔥

สำหรับอาจารย์ท่านใดที่กำลังตามหาชุดฝึกทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องใช้เครื่องมือวัดทั้ง
• Oscilloscope
• Function Generator
• Variable Power Supply
• Digital Multi-meter
• Logic Analyzer

และอื่นๆ แถมยังสามารถทำการทดลอง Online ได้อีก รับรองได้เลยว่าชุดฝึกนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน ทั้งการ Access ชุดฝึกผ่าน Unique ID และการทำการทดลองแบบ Student Collaboration รีวิวนี้จะพาเราไปรู้จักและเจาะลึกวิธีการใช้งานชุดฝึกนี้กันในทุกๆ มิติเลย
👉 คลิก ==> https://bit.ly/2E5zP8N

📢 สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 📢
Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
website : http://www.venussolutions.com/
โทร 📱 088-194-4254
#ELVISIII #NI #OnlineClassroom
#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

พิเศษสำหรับท่านอาจารย์ที่มีหมวดการเรียนการสอนในหัวข้อ อาทิเช่น• Electrical Motor Controls• Battery Management System• Po...
14/07/2020

พิเศษสำหรับท่านอาจารย์ที่มีหมวดการเรียนการสอนในหัวข้อ อาทิเช่น

• Electrical Motor Controls
• Battery Management System
• Power HIL
• Wind Turbine Controls
• PV Converter Controls
• Microgrid Controls

สำหรับอาจารย์ท่านใดสนใจหัวข้อดังกล่าว #VenusSolutions ขอนำเสนอ "Opal-RT × NI for Real-Time Simulation Solutions " สามารถใช้งานกับตัวฮาร์ดแวร์ CompactRIO Systems ของ NI ในงาน Test และ Simulate แบบขั้นเทพได้เลย รองรับทั้งงาน Automotive, Power Electronic และ Electrical High Voltage ครับ

.
Product Detail 👉 https://www.venussolutions.com/17589478/compact-rio

.
👉 Contact Sale :
088-194-4254 คุณชัยวุฒิ
087-919-8021 คุณธิชานนท์
.
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
แผนก Venus Solutions
Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
website : http://www.venussolutions.com/

#VenusSolutions
#DiscoverYourSolutions.

ที่อยู่

208/3 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวลาดยาว เเขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

(66) 25915244

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Venus solutionsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Venus solutions:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Venus Solutions คือ ฝ่ายขายสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการซื้อขายในรูปแบบของหน่วยงานและองค์กรต่างๆดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาอุปกรณ์สำหรับด้านการศึกษาและรวมถึงด้านอุตสาหกรรม เช่นสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดทดลอง หุ่นยนต์ เซ็นเซอร์ เครื่องมือวัด Measurement Tools Power Supply ชุดฝึก/ชุดทดลองเพื่อการศึกษา และสามารถที่จะจัดหาสินค้าต่าง ๆ ให้กับลูกค้า มีการให้บริการท่านโดยทีมวิศวกรฝ่ายขาย ทีมวิศวกรฝ่ายเทคนิคให้คำปรึกษาดูแลทุกท่าน ทั้งก่อน และหลังการขาย อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการในการจัดหาสินค้าและจัดหาข้อเสนอต่างๆ ให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างครบครันพร้อมตอบสนองความต้องการของท่านในที่เดียว ตามหลักการทำงานของเรา Venus Solutions #DiscoverYourSolutions

เราคือ แผนกที่อยู่ในการบริหารงานของบริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

Venus : ดาวศุกร์ มีความสุกสว่างโดดเด่นบนท้องฟ้ายามค่ำคืน Logo ของเราสื่อถึงการหลอมรวม พลังแห่งจักรวาลเข้ามาสู่การทำงาน สื่อถึงความมีพลังในการทำงาน มีการพัฒนาศักยภาพ การทำงานให้ทัน ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ และตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนท่านเจ้าของธุรกิจ เราได้เปิดดำเนินกิจการ ด้านสินเชื่อทางการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ หรือใช้จ่ายต่างๆ ในธุรกิจในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินไป ลดต้นลดดอก หลักเกณฑ์ไม่ยุ่งยาก อนุมัติวงเงินภายใน 10 นาที บริษัท ทวีทรัพย์ เครดิต จำกัด สนใจติดต่อ โทร: 0931855970 “ขออภัยหากเป็นการรบกวนท่าน”